Az Exchange Server 2003 postafiók-tárolója nem csatlakoztatható, ha eléri a 16 GB-os mérethatárt

Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani az adatbázist. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése

A jelenség

Amikor az Exchange kiszolgáló postafiók-tároló adatbázisa a Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition rendszerben eléri a 16 gigabájtos (GB) mérethatárt, a postafiók-tároló nem csatlakoztatható. Ezen felül az alkalmazások eseménynaplója a következő eseményazonosítókat rögzítheti:Megjegyzés: Bár a 445-ös eseményazonosító leírása szerint a Priv1.edb fájl mérete elérte a 16 383 megabájtot (MB), lehetséges, hogy ez az adat pontatlan. A 445-ös eseményazonosító akkor jön létre, ha a Priv1.edb és a Priv1.stm fájlok együttes mérete eléri a 16 383 MB-ot. Magának a Priv1.edb fájlnak a mérete feltehetően kisebb 16 383 MB-nál.

A 1112 értékű MSExchangeIS eseményről és a 445 értékű ESE eseményről a következő Microsoft webhelyen olvashat bővebben:Az adatbázis-mérethatárok konfigurálásában és kezelésében a Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) használatával elérhető eredményekről a Technical Reference Guide for Exchange Server 2003 (Az Exchange Server 2003 műszaki kézikönyve) című útmutató Database Size Limit Configuration and Management (Az adatbázis mérethatárának beállítása és kezelése) című témakörében tájékozódhat.

Oka

Ez a probléma akkor jelentkezik, ha az Exchange Server 2003 Standard Edition postafiók-tárolója eléri a 16 GB-os mérethatárt. Az MDB üzenet-adatbázis automatikusan leáll, amint a postafióktároló-adatbázis eléri az engedélyezett maximális méretet. Az MDB ráadásul mindaddig nem indul el, amíg a postafiók-tároló adatbázis a maximális méretet mutatja. Ez a jelenség tudatos tervezési döntés következménye, mivel így elkerülhető, hogy a rendszer több adatot töltsön be az Exchange Server 2003 Standard Edition postafióktároló-adatbázisba, mint amennyit annak névleges kapacitása megenged.

A kiszolgálón telepített Exchange alkalmazás kiszolgálóverziójának megállapításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

820270 A vállalati Exchange kiszolgálók típusának, kiadásának és kiszolgálóverziójának megállapítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A megoldás

A probléma kiküszöbölésére használja az alábbi módszerek valamelyikét:

1. módszer:

A probléma végleges megoldásához telepítse a rendszeren az Exchange Server 2003 SP2 szervizcsomagot.

Az Exchange 2003 Service Pack 2 szervizcsomagban beállítható új adatbázis-mérethatárról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

912375 A Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 16 gigabájtos adatbázis-mérethatárának megnövelése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az Exchange Server 2003 legújabb szervizcsomagjának beszerzéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

836993 Az Exchange Server 2003 szoftver legújabb szervizcsomagjainak beszerzése

2. módszer:

Rendszergazdaként a következő feladatokat kell elvégeznie:

 • Az adatbázis mérethatárának 1 GB-tal való ideiglenes növelése
 • A felesleges adatbázis-tartalom szelektív eltávolítása
 • Az adatbázis töredezettségmentesítése, amelynek segítségével az adatbázis mérete az előírt szintre csökkenthető
Az Exchange Server 2003 Standard Edition rendszerben az adatbázisméret korlátjának 1 GB-tal való ideiglenes megnövelési funkcióját beépítették a termékbe. A rendszergazdának azonban létre kell hoznia a Temporary DB Size Limit Extension bejegyzést a beállításjegyzékben a funkció engedélyezéséhez.

A 16 GB mérethatárt meghaladó postafiók-tároló adatbázis a Temporary DB Size Limit Extension bejegyzés létrehozása után ideiglenesen csatlakoztatható. Ez azonban csak egy ideiglenes megoldás. Az Exchange Server 2003 következő indításakor a rendszer visszaállítja a 16 GB-os mérethatárt. Csökkentenie kell az adatbázis méretét, mielőtt a rendszer visszaállítaná a mérethatárt 16 GB-ra. Az adatbázis méretének csökkentéséhez kövesse az alábbi lépéseket.


Figyelmeztetés: A beállításszerkesztővel (Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) vagy más eszközzel helytelenül módosított beállításjegyzék komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja.
Megjegyzés: Az ebben az eljárásban alkalmazott beállításérték (korábbi nevén rendszerleíró érték) a postafiók-tároló adatbázis mérethatárának ideiglenes növelésére szolgál. Ezt a beállításértéket nem a mindennapos gyakorlatban való használatra tervezték.
 1. Az Exchange 2003 Standard Edition vagy Exchange 2000 Standard Edition rendszert futtató számítógépen hozza létre a Temporary DB Size Limit Extension beállításazonosítót. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot a Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
  2. Keresse meg és jelölje ki a HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\<Exchange Server Name>\Private-<long hexadecimal string>
  3. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó parancsra.
  4. Írja be: Temporary DB Size Limit Extension, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
  5. Kattintson duplán az Temporary DB Size Limit Extension elemre.
  6. Írja be az 1 értéket az Érték mezőbe, jelölje be a Decimális választógombot az Alap csoportban, majd kattintson az OK gombra.
  7. Lépjen ki a beállításszerkesztőből.
 2. Annak érdekében, hogy ne lessen új e-mail tartalmat hozzáadni a postafiókhoz, és ezáltal átlépni az ideiglenes 17 GB-os mérethatárt, a Microsoft kifejezetten ajánlja a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) és a Microsoft Exchange MTA-vermek szolgáltatás leállítását a postafiók-tároló csatlakoztatása előtt.
 3. Csatlakoztassa a postafiók-tárolót.
 4. Távolítsa el a felesleges adatokat a postafiók-tárolóból. Ehhez hajtsa végre az egyik alábbi módszert:
  • A Microsoft Outlook segítségével törölje a felesleges e-mail elemeket a beérkezett üzeneteket tároló és egyéb mappákból.
  • Az Outlook segítségével törölje a felesleges e-mail elemeket az Elküldött elemek mappából.
  • Az Outlook segítségével törölje a Törölt elemek mappa tartalmát.
  • Ha engedélyezve van a törölt elemek megőrzése, az időtartamot ideiglenesen állítsa be nulla (0) napra:
   1. Mutasson a Start menü Programok, majd Microsoft Exchange pontjára, és kattintson a System Manager (Rendszerkezelő) parancsra.
   2. Kattintson a jobb gombbal a Mailbox Store (Postafiók-tároló) elemre, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
   3. Kattintson a Limits (Korlátozások) fülre, majd írja be a 0 értéket a Keep deleted items for days (Törölt elemek megőrzésének időtartama (nap)) mezőbe.
  • Törölje a használaton kívüli postafiókokat.
  • A Move Mailbox (Postafiók áthelyezése) eszköz segítségével postafiókokat helyezhet át egy másik Microsoft Exchange Server programot futtató kiszolgáló postafiók-tárolójába.
  • Hozzon létre minden felhasználó egy saját személyesmappa-fájlt (.pst) a helyi merevlemezen. Ezután a felhasználók archiválják a postafiók-tároló adatbázisból a leveleket a helyi merevlemezre.
  • A postaláda-tároló adatbázis tartalma az Exchange postaláda-egyesítő varázslóval (ExMerge) archiválható a .pst fájlba.


   Megjegyzés: Az ExMerge eszköz a tartalmat postafiókmappa vagy dátumtartomány szerint archiválhatja.

   Az ExMerge eszköz használatáról az eszköz letölthető formájában (önkicsomagoló .exe fájl), a telepítőfájlokkal együtt tömörített Mailbox Merge Wizard (ExMerge).doc fájlban talál további információt. Az ExMerge eszköz letöltéséhez látogasson el a következő Microsoft webhelyre:Az ExMerge eszköz használatához szükséges engedélyekről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

   273642 Az ExMerge segédprogram nem működik, ha nem rendelkezik a tárolóra vonatkozó Fogadás másként és Küldés másként engedéllyel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 5. Az adatok postafiók-tárolóból történő eltávolítását követően az online karbantartási szolgáltatás segítségével elvégezheti az elemek megjelölését végleges törlésre, mielőtt futtatná az offline töredezettségmentesítést.

  Alapértelmezés szerint az online karbantartás minden este az 1:00 és 5:00 óra közötti időszakra van ütemezve. Az online karbantartás azonnali futtatásának lépései a következők:
  1. Az Exchange System Manager megnyitásához mutasson a Start menü Programok, majd Microsoft Exchange pontjára, és kattintson a System Manager (Rendszerkezelő) parancsra.
  2. Kattintson duplán a Microsoft Exchange Server kiszolgáló ikonjára, majd a Storage Group (Tárolócsoport) elemre.
  3. Kattintson a jobb gombbal a Mailbox Store (Postafiók-tároló) elemre, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
  4. Kattintson a Database (Adatbázis) fülre, majd az ütemezés azonnali futtatásra való módosításához a Customize (Testreszabás) elemre.

   Megjegyzés: Az online karbantartás megkezdése 30 percig is eltarthat, maga a karbantartás pedig több órát vehet igénybe. Az online karbantartás megkezdésekor az alkalmazások eseménynaplója a következő eseményazonosító üzenetet rögzíti:
 6. Az alkalmazások eseménynaplójában ellenőrizheti, hogy az online karbantartás befejeződött-e. Az online karbantartás befejezését a 1221-es eseményazonosító jelzi. Ez az eseményazonosító azt is jelzi, hogy az offline töredezettségmentesítés után mekkora lesz az elérhető szabad lemezterület a postafiók-tárolóban. A 1221-es eseményazonosító a következő azonosítóhoz hasonlóan jelenik meg:
 7. Kapcsolaton kívül töredezettségmentesítse a postafiók-tárolót az Eseutil eszköz (Eseutil.exe) segítségével.

  Az offline töredezettségmentesítés előtt a postafiók-tárolót le kell választani. Továbbá, az eseutil /d parancs futtatásához legalább az adatbázisméret 110 %-nak megfelelő nagyságú szabad terület szükséges a merevlemezen. Ha nem ad meg ideiglenes tárolóhelyet az adatbázisfájl számára a t paraméter segítségével, a rendszer automatikusan az Exchsrvr/Bin mappát használja ideiglenes tárolóhelyként.

  Az alábbi példában az X a helyi merevlemezen vagy a hálózati meghajtón lévő töredezettségmentesített adatbázis helyét jelölő ideiglenes meghajtóbetűjel. Miután elvégezte a postafiók-tároló töredezettségmentesítését az eseutil /d parancs segítségével, le kell választania a tárolócsoport összes tárolóját, és el kell távolítania minden naplófájlt az Mdbdata mappából, mielőtt újra csatlakoztatná az adatbázist. Az offline töredezettségmentesítéshez szükséges idő olyan tényezőktől függ, mint például a felhasznált hardver, vagy hogy az ideiglenes adatbázis át van-e irányítva egy hálózati meghajtóra. Az alábbi parancs példa az Eseutil eszköz futtatásához használt parancssorra:
  exchsrvr\bin\eseutil /d "az .edb fájl helye" /tX:\tempdfg.edb
  Megjegyzés: Ha .edb adatbázisfájlt töredezettségmentesít, a rendszer a hozzá tartozó .stm fájlt is töredezettségmentesíti.

  Az Eseutil segédprogram használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:
  328804 Útmutató: Az Exchange adatbázisok töredezettségmentesítése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
  254132 Az Eseutil /d parancs töredezettségmentesíti az adatbázisbázist és az adatfolyamfájlt (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
  192185 Útmutató: Töredezettségmentesítés az Eseutil segédprogram (Eseutil.exe) segítségével

 8. Csatlakoztassa az adatbázisokat és készítsen biztonsági másolatokat.

  Figyelem! Az Eseutil.exe programmal végrehajtott töredezettségmentesítés után biztonsági másolatot kell készíteni a teljes adatbázisról. A teljes biztonsági másolat elkészítésére azért van szükség, mert a töredezettségmentesítés során új fájlok jönnek létre, amelyek új adatbázis-paraméterekkel rendelkeznek. A visszaállítás után a naplófájl megismétlése az adatbázis-paraméterek alapján egyezteti a tranzakciós naplófájlokban rögzített várt értékeket. A töredezettségmentesítés előtt készített biztonsági másolatban az adatbázisfájlok paraméterei mások, mint az új, töredezettségmentesített adatbázis paraméterei. Ha régebbi adatbázist állít helyre, az új, töredezettségmentesített adatbázisfájlokhoz kapcsolódó tranzakciós naplókat nem lehet megismételni.
Ha nem tudja frissíteni az Exchange Server rendszert az Exchange Server 2003 SP2 szervizcsomaggal, érdemes megfontolni postafiók-korlátozások bevezetését a maximális mérethatár elérésének elkerülése érdekében. A postafiók-korlátozásokat a postafiók-tárolóra lehet alkalmazni. A nagyobb tárhelyet igénylő postafiókok esetében postafiókonként eltérő egyéni korlátozásokat is alkalmazhat.


A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

319583 Útmutató: A postafiókok tárolási korlátainak beállítása az Exchange 2000 alkalmazásban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

3. módszer

Az Exchange Server 2003 új Recovery Storage Group (Helyreállítási tárolócsoport) szolgáltatásával elhelyezheti az adatbázist egy helyreállítási tárolócsoportban, majd a Microsoft Exchange Merge Wizard (Exmerge.exe) program Exchange Server 2003-verziójával kinyerheti a postafiókokat az adatbázisból.

A normál tárolócsoportokban lévő adatbázisokhoz elérhető Exmerge.exe program használható helyreállítási tárolócsoportokban lévő adatbázisokhoz is. Ha az Exmerge.exe eszközt helyreállítási tárolócsoporttal használja, a következő különbségeket fogja tapasztalni:
 • Amikor kinyeri az adatokat a helyreállítási tárolócsoportból, nem kell felülírnia a felügyeleti csoport tagjainak Fogadás másként engedélyéhez megadott Tiltás beállítást. Amikor azonban visszahelyezi az adatokat a normál tárolócsoportba, hozzá kell adnia a megfelelő felhasználói fiókot a postafiók-tárolóhoz. Ezen felül a Fogadás másként engedélyt is meg kell adnia a fiókhoz.
 • Az eredeti postafióknak még benne kell lennie az eredeti adatbázisban, és csatlakoztatva kell lennie egy Active Directory felhasználói fiókhoz.
A helyreállítási tárolócsoportok Exchange Server 2003 rendszerben való használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

824126 A helyreállítási tárolócsoportok használata az Exchange Server 2003 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

További információ

Az Exchange személyes postafiókjainak tároló-adatbázisa és nyilvános postafiókjainak tároló-adatbázisa számára megszabott 16 GB-os méretkorlátozás a Priv.edb és a Priv.stm fájl együttes méretére vonatkozik. Ha a postafiókok által felhasznált terület nagyságát az Exchange System Manager segédprogramban ellenőrzi, az ott szereplő összeg csak a Priv.edb fájl által lefoglalt területet foglalja magában. Az összeg nem foglalja magában a Priv.stm fájl által lefoglalt területet.

Amikor méretkorlátozást alkalmaz egy postafiókra, csak a Priv.edb fájl tárkapacitását korlátozza, a Priv.stm fájlét nem. Így például egy postafiók, amely az Exchange System Manager segédprogramban megtekintve csak 250 MB lemezterületet használ fel, valójában 450 MB nagyságú területet is lefoglalhat. A különbség abból adódik, hogy a Priv.stm fájl által lefoglalt 200 MB nagyságú terület nem jelenik meg az Exchange System Manager segédprogramban.

A probléma Exchange Server 2003 rendszerben történő kezeléséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

813051 Az Exchange 2000 16 GB-os adatbázis-mérethatárának ideiglenes megnövelése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Az Exchange Server 2003 Service Pack 2 csomagról a Microsoft következő webhelyén olvasható további információ:

Hivatkozások

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 828070 - Utolsó ellenőrzés: 2007. nov. 20. - Verziószám: 1

Visszajelzés