Az Outlook 2010, az Outlook 2007 és az Outlook 2003 program kényszerítése a proxycímek és az egyéni tulajdonságok feloldására gyorsítótáras Exchange üzemmódban

Összefoglaló

Amikor a Microsoft Office Outlook 2003, a Microsoft Office Outlook 2007 vagy a Microsoft Office Outlook 2010 alkalmazást gyorsítótáras Exchange üzemmódban használja, az Outlook az e-mail üzenetek címzettjeinek nevét az offline címjegyzék alapján ellenőrzi és oldja fel. Az e-mail címek hasonló mezőkkel, például a DisplayName mezővel való megfeleltetését (feloldását) nem egyértelmű nevek feloldásának (Ambiguous Name Resolution, ANR) nevezzük.
 • displayName
 • mail
 • givenName
 • legacyExchangeDN
 • mailNickname
 • physicalDeliveryOfficeName
 • proxyAddresses
 • name
 • sAMAccountName
 • surname (vezetéknév)

Az offline címjegyzék által használt ANR-folyamat az alábbi mezőket indexeli az egyező nevek szempontjából:
 • mailNickname (alias)
 • displayName (megjelenítendő név)
 • physicalDeliveryOfficeName (iroda)
 • surname (vezetéknév)
Az offline címjegyzék 4-es verziója esetében a címjegyzék által használt ANR-folyamat az alábbi mezőket indexeli az offline címjegyzékbeli egyező nevek szempontjából:

 • mailNickname (alias)
 • displayName (megjelenítendő név)
 • physicalDeliveryOfficeName (iroda)
 • sn (vezetéknév)
 • givenname (utónév)
 • SMTPaddress (e-mail cím)

Kerülő megoldás

E viselkedés megkerülésére vegyen fel egy olyan beállításkulcsot a beállításjegyzékbe, amely arra kényszeríti az Outlook alkalmazást, hogy az online globális címjegyzék alapján oldja fel a nem egyértelmű neveket és e-mail aliasokat.

Megjegyzés: Ha az „ANR Include Online GAL” kulcsnak az 1-es értéket adja, és gyorsítótáras üzemmódban működő profilt használ, az Outlook feloldja a felhasználók proxycímeit. Tegyük fel például, hogy Bobvos Endre az alábbi e-mail címekkel rendelkezik Active Directory-fiókjában:


Elsődleges SMTP-cím - bobvose@contoso.com

Másodlagos SMTP-cím - bobvosendre@fourthcoffee.com

Egyéni - bobvos:endre

SIP - bobvose@contoso.comE proxycímek feloldásához írja be a címek egy részletét. Az alábbi proxycímeket például a program sikeresen megfelelteti az iménti példában szereplő felhasználóval:


smtp:bobvosendre

smtp:bobvosendre@fourthcoffee

SIP:bobvose@contoso

egyéni:bobvos

Megállapíthatja, hogy a név sikeres feloldása a globális címjegyzék alapján történt, mert ha duplán a feloldott névre kattint, megjelenik egy párbeszédpanel, amely a felhasználó összes Active Directory-beli attribútumát tartalmazza (a globális címjegyzékből). A legfelső szintű tartománnyal végződő proxycímekhez azonban nem írhatja be a teljes címet. Ha például az alábbi proxycímeket adja meg, a program nem felelteti meg őket a példában szereplő felhasználóval:


smtp:bobvosendre@fourthcoffee.com

SIP:bobvose@contoso.com


Megállapíthatja, hogy a név feloldása nem a globális címjegyzék alapján történt, mert ha duplán a feloldott névre kattint, az „E-mail tulajdonságai” párbeszédpanel jelenik meg. Ez a párbeszédpanel nem tartalmaz egyetlen Active Directory-beli attribútumot sem, csak a megjelenítendő név, az e-mail cím és az e-mai fiók típusa látható.

Ha azt szeretné, hogy rendszerünk automatikusan kényszerítse az Outlook 2003, az Outlook 2007 vagy az Outlook 2010 alkalmazást a globális címjegyzék használatára, lépjen az Automatikus javítás szakaszra. A beállításkulcs saját kezű felvételéről a Kézi javítás szakaszban tájékozódhat.

Automatikus javítás

Ha azt szeretné, hogy az Outlook 2003, az Outlook 2007 vagy az Outlook 2010 az offline címjegyzék automatikus használata helyett a globális címjegyzéket használja a nem egyértelmű nevek vagy e-mail aliasok feloldására, amikor e-mail üzenetet hoz létre, kattintson A probléma javítása hivatkozásra. Ezután kattintson a Futtatás gombra a Fájl letöltése párbeszédpanelen, és kövesse a varázsló lépéseit.
Megjegyzés: Az automatikus javítás minden nyelv esetén működik, előfordulhat azonban, hogy a varázsló szövege egyes nyelvek esetén angol nyelvű.

Megjegyzés: Ha a jelen cikket nem azon a számítógépen tekinti meg, amelyen a problémát tapasztalja, mentse a javítást egy USB-meghajtóra vagy egy CD-re, majd futtassa azon a számítógépen, amelyen a hiba jelentkezik.

Megjegyzés: Az alábbi feltételek teljesülése esetén távoli eljáráshívásokra kerül sor:
 • A program felold egy e-mail üzenet Címzett mezőjében szereplő nevet.
 • A program elküld egy e-mail üzenetet.
 • A program választ küld egy egyszeri SMTP-címre.

Kézi javítás

Az Outlook alkalmazásban az új ANR Include Online GAL beállításkulcs segítségével beállíthatja az Outlook által használt címjegyzéket a nem egyértelmű nevek vagy e-mail aliasok feloldására. Az alábbi beállítás-jegyzékbeli bejegyzések egyikével saját kezűleg vagy csoportházirenden keresztül megadhatja az ANR Include Online GAL beállításkulcsot.

Outlook 2003 esetén

Kézi beállítás:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
Csoportházirenden keresztüli beállítás:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
Paraméter: ANR Include Online GAL
Típus: REG_DWORD
Érték: 0 vagy 1

Az alapértelmezett érték a 0, ami az offline címjegyzéket jelenti. Ha a 0 értéket adja meg, e-mail üzenetek létrehozásakor az Outlook 2003 az offline címjegyzéket használja a nem egyértelmű nevek vagy e-mail aliasok feloldására.

Ha az 1 értéket adja meg, e-mail üzenetek létrehozásakor az Outlook 2003 a globális címjegyzéket használja a nem egyértelmű nevek vagy e-mail aliasok feloldására. Ez azt jelenti, hogy az alábbi feltételek teljesülése esetén távoli eljáráshívásokra kerül sor:
 • A program felold egy e-mail üzenet Címzett mezőjében szereplő nevet.
 • A program elküld egy e-mail üzenetet.
 • A program választ küld egy egyszeri SMTP-címre.
Fontos: Az alábbi szakasz, módszer vagy feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows XP rendszerben


Az ANR Include Online GAL beállításkulcsot felveheti manuálisan a beállításjegyzékbe.

Hajtsa végre az alábbi műveletsort, majd lépjen ki a beállításszerkesztőből:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, és kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg és jelölje ki a következő beállításkulcsot:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
 3. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó parancsra.
 4. Írja be az ANR Include Online GAL karakterláncot, és nyomja le az ENTER billentyűt.
 5. Kattintson a Szerkesztés menü Módosítás parancsára.
 6. Írja be a 0 vagy az 1 értéket, és kattintson az OK gombra.

Outlook 2007 esetén


Kézi beállítás:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
Csoportházirenden keresztüli beállítás:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
Paraméter: ANR Include Online GAL
Típus: REG_DWORD
Érték: 0 vagy 1

Az alapértelmezett érték a 0, ami az offline címjegyzéket jelenti. Ha a 0 értéket adja meg, e-mail üzenetek létrehozásakor az Outlook 2007 az offline címjegyzéket használja a nem egyértelmű nevek vagy e-mail aliasok feloldására.

Ha az 1 értéket adja meg, e-mail üzenetek létrehozásakor az Outlook 2007 a globális címjegyzéket használja a nem egyértelmű nevek vagy e-mail aliasok feloldására. Ez azt jelenti, hogy az alábbi feltételek teljesülése esetén távoli eljáráshívásokra kerül sor:
 • A program felold egy e-mail üzenet Címzett mezőjében szereplő nevet.
 • A program elküld egy e-mail üzenetet.
 • A program választ küld egy egyszeri SMTP-címre.
Fontos: Az alábbi szakasz, módszer vagy feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows XP rendszerben


Az ANR Include Online GAL beállításkulcsot felveheti manuálisan a beállításjegyzékbe.

Hajtsa végre az alábbi műveletsort, majd lépjen ki a beállításszerkesztőből:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, és kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg és jelölje ki a következő beállításkulcsot:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
 3. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó parancsra.
 4. Írja be az ANR Include Online GAL karakterláncot, és nyomja le az ENTER billentyűt.
 5. Kattintson a Szerkesztés menü Módosítás parancsára.
 6. Írja be a 0 vagy az 1 értéket, és kattintson az OK gombra.

Outlook 2010 esetén


Kézi beállítás:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
Csoportházirenden keresztüli beállítás:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
Paraméter: ANR Include Online GAL
Típus: REG_DWORD
Érték: 0 vagy 1

Az alapértelmezett érték a 0, ami az offline címjegyzéket jelenti. Ha a 0 értéket adja meg, e-mail üzenetek létrehozásakor az Outlook 2010 az offline címjegyzéket használja a nem egyértelmű nevek vagy e-mail aliasok feloldására.

Ha az 1 értéket adja meg, e-mail üzenetek létrehozásakor az Outlook 2010 az offline címjegyzék helyett a globális címjegyzéket használja a nem egyértelmű nevek vagy e-mail aliasok feloldására. Ez azt jelenti, hogy az alábbi feltételek teljesülése esetén távoli eljáráshívásokra kerül sor:  
 • A program felold egy e-mail üzenet Címzett mezőjében szereplő nevet.
 • A program elküld egy e-mail üzenetet.  
 • A program választ küld egy egyszeri SMTP-címre.
Fontos: Az alábbi szakasz, módszer vagy feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows XP rendszerben


Az „ANR Include Online GAL” alkulcsot felveheti manuálisan a beállításjegyzékbe.

Hajtsa végre az alábbi műveletsort, majd lépjen ki a beállításszerkesztőből:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, és kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg és jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
 3. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó parancsra.
 4. Írja be az ANR Include Online GAL karakterláncot, és nyomja le az ENTER billentyűt.
 5. Kattintson a Szerkesztés menü Módosítás parancsára.
 6. Írja be a 0 vagy az 1 értéket, majd kattintson az OK gombra.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 831124 - Utolsó ellenőrzés: 2011. szept. 20. - Verziószám: 1

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010

Visszajelzés