A Windows-szoftverfrissítések csomagtelepítőjének új szolgáltatásai

Összefoglaló

A Windows-szoftverfrissítések csomagtelepítőjének (az Update.exe fájlnak) 6.1.22.0-s és újabb verziói a következő új szolgáltatásokat és módosításokat tartalmazzák:
 • Az új /log parancssori kapcsoló a csomagtelepítő által létrehozott naplófájlok átirányítását teszi lehetővé
 • Az új /warnrestart parancssori kapcsoló egy számlálóval ellátott párbeszédpanelt jelenít meg felügyelet nélküli telepítés végén, illetve egy eltávolítási párbeszédpanelt, melyben a rendszer figyelmezteti a felhasználót arra, hogyha szükséges, a számítógép újra fog indulni.
 • Az új /promptrestart parancssori kapcsoló egy párbeszédpanelt jelenít meg felügyelet nélküli telepítés végén, illetve egy eltávolítási párbeszédpanelt, melyben a rendszer a számítógép újraindításához kér engedélyt a felhasználótól, amennyiben újraindításra van szükség.
 • A /passive kapcsoló módosult. Ha újraindítás szükséges, egy számlálóval ellátott párbeszédpanel jelenik meg a telepítés végén vagy egy eltávolítási párbeszédpanel, mely figyelmezteti a felhasználót a rendszer újraindításáról.
 • A HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatile beállításkulcsban jelzőket állítottunk be, melyek a telepítést követő szükséges újraindításról, illetve biztonsági és fontos frissítések, gyorsjavítások és egyéb szoftverfrissítések eltávolításáról tájékoztatnak.
 • Az /uninstall és a /listupdates parancssori kapcsolók támogatása megszűnt. Alternatív megoldásokat a cikk „További információk” szakaszában talál.
A Windows-szoftverfrissítések csomagtelepítőjének (az Update.exe fájlnak) 5.4.15.0-s és újabb verziói a következő új szolgáltatásokat nyújtják:
 • Az új /integrate parancssori kapcsoló lehetővé teszi a szoftverfrissítések integrálását a Windows telepítési forrásfájljaiba.
 • Módosult az /extract kapcsoló használata.

BEVEZETÉS

A Microsoft által készített szoftverfrissítési csomagokban több önkicsomagoló fájlformátum egyesül, amelyek automatikusan indítják a csomagba épített telepítőprogramot. Ez a cikk az 5.4.15.0-s vagy újabb verziójú Update.exe fájlt telepítőprogramként használó szoftverfrissítési csomagok által kínált új szolgáltatásokat ismerteti.

A következő lépések segítségével meghatározhatja, hogy a szoftverfrissítési csomag az Update.exe fájlt használja-e telepítőprogramként, és hogy melyik verzióját használja:
 1. Kattintson jobb gombbal a csomagra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 2. A Verzió fülön az Egyéb verzióinformáció felirat alatt kattintson az Installer Engine (Telepítőmotor) elemre. Az érték valószínűleg: update.exe.
 3. Az Update.exe verziójának meghatározásához kattintson az Installer Version (Telepítő verziója) elemre. Ebben az értékmezőben olvasható a csomagba épített Update.exe verziója.
Annak meghatározása érdekében, hogy a 2004. júliusa előtt megjelent csomagokban az Update.exe fájlt használták-e, illetve melyik verzióját, kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Csomagolja ki a szoftverfrissítést egy egyedi ideiglenes mappába. Egy KBcikk_száma.exe nevű frissítőcsomag fájljainak egy, a C meghajtón található, Kibontott_csomag nevű mappába történő kibontásához írja a következőt a parancssorba:
  KBcikk_száma /X:C:\Kibontott_csomag
 2. Nyissa meg a szoftverfrissítési csomagból kibontott fájlokat tartalmazó ideiglenes mappát. Nyissa meg például a C:\Kibontott_csomag mappát.
 3. Ha megtalálható a mappában az Update.exe fájl, folytassa a 4. és 5. lépésekkel. Ha az Update.exe nincs a mappában, akkor a csomag nem olyan Windows-szoftverfrissítés, amely az Update.exe fájlt használja telepítőprogramként.
 4. A mappában lévő Update.exe verzióját úgy határozhatja meg, ha először jobb gombbal kattint a fájlra, majd bal gombbal kattint a Tulajdonságok parancsra.
 5. Kattintson a Verzió fülre, majd jegyezze fel a Fájlverzió sor értékét.

További információ

Az Update.exe 6.1.22.0-s és újabb verziói az alábbi új szolgáltatásokat és módosításokat tartalmazzák:
 • Az új /log parancssori kapcsoló a csomagtelepítő által létrehozott naplófájlok átirányítását teszi lehetővé

  A kapcsolóval az alapértelmezett %systemdrive%\Windows könyvtártól eltérő helyre irányítható a KBszám.log fájl. Csomag telepítéséhez és a naplófájljának átirányításához írja be a következőt a parancssorban:
  Csomagnév /log:<naplófájl elérési útvonala és neve>
  A kettőspont és a naplófájl elérési útja között nem lehet szóköz, a megadott könyvtárnak léteznie kell, és a naplófájl nevét is meg kell adni. Például:
  WindowsXP-KB884539-x86-enu.exe /log:C:\logs\újkb884539.log
 • Az új /warnrestart parancssori kapcsoló egy számlálóval ellátott párbeszédpanelt jelenít meg felügyelet nélküli telepítés végén, illetve egy eltávolítási párbeszédpanelt, melyben a rendszer figyelmezteti a felhasználót arra, hogyha szükséges, a számítógép újra fog indulni.

  A /warnrestart kapcsolót a /quiet kapcsolóval kell használni. Ha egy felügyelet nélküli telepítés után újraindítás szükséges, a /warnrestart megjelenít egy számlálóval ellátott párbeszédpanelt, mely tájékoztatja a felhasználót az automatikus újraindításig hátralévő másodpercek számáról. A másodpercek alapértelmezett száma 30, de egyéb értékek is megadhatók. A másodpercek alapértelmezett számától eltérő érték megadásához írja be a következőt a parancssorban:
 • Csomagnév /quiet /warnrestart:másodpercek száma
  Megjegyzés: A másodpercek száma karakterláncban a megadható szám 1 és 99 között lehet.
 • Az új /promptrestart parancssori kapcsoló egy párbeszédpanelt jelenít meg felügyelet nélküli telepítés végén, illetve egy eltávolítási párbeszédpanelt, melyben a rendszer a számítógép újraindításához kér engedélyt a felhasználótól, amennyiben újraindításra van szükség.

  A /promptrestart kapcsolót a /quiet kapcsolóval kell használni. Ha újraindítás szükséges egy felügyelet nélküli telepítés után, a /promptrestart kapcsoló megjelenít egy párbeszédpanelt, mely arról értesíti a felhasználót, hogy a telepítés befejezéséhez újraindításra van szükség. Ha nincs megadva ez a kapcsoló, az újraindítás automatikusan végbemegy. A kapcsoló használatához írja be a következőt a parancssorban:
  Csomagnév /quiet /promptrestart
 • A /passive kapcsoló módosult. Ha újraindítás szükséges, egy számlálóval ellátott párbeszédpanel jelenik meg a telepítés végén vagy egy eltávolítási párbeszédpanel, mely figyelmezteti a felhasználót a rendszer újraindításáról.

  Ha a /passive kapcsoló meg van adva és újraindítás szükséges, egy párbeszédpanel jelenik meg, mely tájékoztatja a felhasználót az automatikus újraindításig hátralévő másodpercek számáról. Az alapértelmezett időtartam 30 másodperc. Másik értéke megadása a /warnrestart kapcsolóval végezhető (lásd: Előző szakasz).
 • A HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatile beállításkulcsban jelzőket állítottunk be, melyek a telepítést követő szükséges újraindításról, illetve biztonsági és fontos frissítések, gyorsjavítások és egyéb szoftverfrissítések eltávolításáról tájékoztatnak.

  E beállításkulcs vizuális megfigyelése a RegEdit eszközzel jelzi, ha egy újraindítási folyamat függőben van egy szoftverfrissítés telepítéséből vagy eltávolításából fakadóan. A kulcs jelzőértékeit és azok jelentését az alábbi táblázat ismerteti:
  A RegEdit eszközben lévő értékJelentése
  0x00000000 (0)Nincs újraindítás függőben.
  0x00000001 (1)Egy szoftverfrissítés eltávolítása újraindításra vár.
  0x00000002 (2)Egy szoftverfrissítés telepítése újraindításra vár.
  0x00000003 (3)Egy telepítés és egy eltávolítás is újraindításra vár.
  Ha ez a kulcs nem létezik, nincsenek függőben lévő újraindítások. Ezeket a jelzőket csupán a 6.1.22.0-s vagy újabb verzióval készült frissítések tudják kezelni. Mivel sok, az Update.exe korábbi verzióival készült szoftverfrissítési csomag létezik, előfordulhat, hogy a kulcs nem mindig jelez egy-egy függőben lévő újraindítást.

  Esetenként egy másik beállításkulcs is használható újraindítások szükségességének meghatározására: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations. Ha ez a kulcs létezik, és található benne egy fájllista, akkor egy újraindítás függőben van. Fontos tudni, hogy annak ellenére is lehet függőben újraindítás, ha ez a kulcs nem létezik vagy nincs benne lista.
 • Az /uninstall és a /listupdates parancssori kapcsolók támogatása megszűnt. Az Installer program jelenlegi kiadásában még elérhetők ezek a kapcsolók, de a használatuk többé nem ajánlott.

  Az /uninstall kapcsoló esetében előfordulhat, hogy fontos helyzetekben nem működik. Ezenfelül inkompatibilis a cikkben ismertetett új parancssori kapcsolókkal. Frissítés eltávolításához keresse azt meg a Programok telepítés és törlése ablakban, majd kattintson az Eltávolítás gombra vagy futtassa a %systemdrive%\Windows\$NTUninstallKBnumber$\spuninst mappában lévő spuninst.exe alkalmazást.A szoftverfrissítések eltávolításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

  823836 A Windows-szoftverfrissítések helytelen sorrendben történő eltávolítása az operációs rendszer működésképtelenségét eredményezheti (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
  Az a tény, hogy a /listupdates kapcsoló csak Windows-szoftverfrissítéseket sorol fel, egyéb alkalmazásokat nem, félreértésekhez vezethet. A számítógépre telepített frissítések átfogó listájának megtekintéséhez ellenőrizze a Programok telepítés és törlése eszközben található bejegyzéseket, esetleg használja a (kizárólag biztonsági frissítések keresésére szolgáló) Microsoft Baseline Security Analyzer eszközt vagy egy, a célnak megfelelő másik alkalmazást. Az MBSA eszköz beszerezhető a Microsoft alábbi webhelyéről:
Az Update.exe 5.4.15.0-s és újabb verziói az alábbi új szolgáltatásokat nyújtják:
 • Az /integrate parancssori kapcsoló.

  Az új /integrate kapcsoló lehetővé teszi az Update.exe fájlt telepítőprogramként használó szoftverfrissítések, például biztonsági és fontos frissítések, valamint gyorsjavítások integrálását a Windows telepítési forrásfájljaiba. A Windows telepítési forrásfájljaiba történő jelen kapcsoló általi szoftverfrissítés-integrálásról a Microsoft tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

  828930 Szoftverfrissítések integrálása a Windows telepítési forrásfájljaiba

 • Módosult az /extract kapcsoló használata.

  Az /extract parancssori kapcsoló működésében eszközölt módosítások az alábbiak:

  A csomagok kibontásához rendszergazdai jogosultságokkal kell rendelkeznie.

  A fájlok nem bonthatók ki hálózati meghajtókra, mert a kibontás helyi meghajtókra van korlátozva.
 • Az AMD64 hardverplatform támogatása.
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

262841 Parancssori kapcsolók a Windows szoftverfrissítési csomagjaihoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A cikkben említett, harmadik féltől származó termékek a Microsofttól független gyártók termékei, melyek teljesítményére és megbízhatóságára a Microsoft sem törvényi, sem másféle garanciát nem vállal.

Hivatkozások

További tudnivalókat az Update.exe fájlról „Az Update.exe mélységeiben - A Windows operációs rendszer és a Windows-összetevők csomagtelepítője" (Inside Update.exe - The Package Installer for Windows and Windows Components) című tanulmányban talál a Microsoft alábbi webhelyén:

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 832475 - Utolsó ellenőrzés: 2008. jan. 13. - Verziószám: 1

Visszajelzés