Az Exchange Server 2003 szoftver eltávolítása a számítógéprőlFontos: A cikk a rendszerleíró adatbázis módosításával is foglalkozik. A rendszerleíró adatbázisról módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani az adatbázist. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
A jelen cikkben leírtak Microsoft Exchange 2000 Server szoftverre vonatkozó változatáról az alábbi cikkben tájékozódhat (előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat): 260378 .


BUG #: 16199 (Content Maintenance)

Figyelem! Ha az eltávolítandó Microsoft Exchange Server 2003 szoftver egy többkiszolgálós munkakörnyezet részét képező számítógépen található, a program eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a kiszolgáló valamennyi szerepkörével tisztában van. Az Exchange-kiszolgáló jelen cikkben ismertetett lépések segítségével történő eltávolítását megelőzően ne feledkezzen meg az ellátott szerepkörök más kiszolgálónak történő átadásáról. A kiszolgáló esetlegesen különleges szerepköröket láthat el (például a mappakiszolgálói szerepkör vagy az útválasztási csoport főkiszolgálói szerepköre), illetve egy összekötő (például egy SMTP-összekötő vagy egy útválasztási csoport összekötőjének) hídfőkiszolgálójaként üzemelhet.

Ha az Exchange-kiszolgáló eltávolítása előtt elmulasztja e szerepkörök átadását, többek között az alábbi problémák léphetnek fel:

 • Üzenetkezelés megszakadása (ha a kiszolgáló egy üzenetkezelési hídfőkiszolgáló)
 • Foglaltsági időpontokkal kapcsolatos problémák (ha a kiszolgáló a hely mappakiszolgálója)
 • Esetleges üzenetkezelési rendellenességek (ha a kiszolgáló az útválasztási csoport főkiszolgálója – mivel a fennmaradó kiszolgálók kapcsolatállapot-adatai nem frissülnek az adott helyen belüli kiszolgálók között, illetve más helyekre nézve)
 • A kiszolgáló szerepkörétől függő egyéb problémák

A szerepkörök átadására kizárólag abban az esetben szükséges gondot fordítani, ha az eltávolítandó Exchange-kiszolgáló nem az egyedüli kiszolgáló.

Az Exchange-kiszolgálók más szerepköreiről, illetve azok átadásának módjáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

822931 A felügyeleti csoportokban elsőként üzembe helyezett Exchange Server 2003 rendszerű számítógépek eltávolítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Összefoglaló

A cikkben található útmutató a Microsoft Exchange Server 2003 program automatikus vagy saját kezű eltávolításának lépéseit ismerteti.

Az Exchange 2003 szoftver eltávolítása előtt válassza le az összes olyan bejelentkezett felhasználót, akinek postafiókja van az Exchange-kiszolgálón. A leválasztást követően az Exchange 2003 telepítőjével eltávolítható a szoftver.

Elképzelhető, hogy bizonyos esetekben nem távolítható el a szoftver a telepítő használatával – ilyenkor saját kezűleg kell eltávolítania az Exchange 2003 alkalmazást. Első lépésként le kell állítani és le kell tiltani az összes Exchange-szolgáltatást. Ezt követően a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő segédprogrammal eltávolíthatók az Exchange programpéldány rendszerleíró kulcsai a rendszerleíró adatbázisból. A kulcsok eltávolítása után el kell távolítani, majd újra kell telepíteni a Microsoft Internet Information Services (IIS) szolgáltatást. Utolsó lépésként újra kell telepíteni minden olyan szervizcsomagot és biztonsági frissítést, amely előzőleg telepítve volt a kiszolgálóra.

Amennyiben a kiszolgáló fürtözött, a Common Files összetevőt nem szabad eltávolítani, mert akkor a fürtszolgáltatást is eltávolítja a program, Eltávolítása esetén a fürtszolgáltatást feltétlenül újra kell telepíteni.

BEVEZETÉS

Bizonyos helyzetekben szükség lehet a Microsoft Exchange Server 2003 szoftver eltávolítására. Az Exchange 2003 szoftver eltávolítása előtt válassza le az összes olyan bejelentkezett felhasználót, akinek postafiókja van az Exchange-kiszolgálón. Ezután futtassa az Exchange Server 2003 Installation Wizard varázslót, és a Component Selection (Összetevők kijelölése) képernyőn válassza a telepített összetevőkhöz a Remove (Eltávolítás) lehetőséget.Amennyiben az Exchange Server 2003 telepítővarázslójával nem távolítható el a program, távolítsa el az Exchange 2003 rendszerleíró bejegyzéseit manuálisan a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőben.

A postaládával rendelkező felhasználók leválasztása az Active Directory – felhasználók és számítógépek beépülő modullal

Az Exchange 2003 program összetevői addig nem távolíthatók el, amíg az Exchange-kiszolgálón van felhasználói postafiók. Az Active Directory – felhasználók és számítógépek modullal az alábbi módon választhatja le a postafiókkal rendelkező felhasználókat.
 1. Mutasson a Start menü Programok, majd Felügyeleti eszközök pontjára, és kattintson az Active Directory – felhasználók és számítógépek parancsra.
 2. Bontsa ki a saját tartomány neve csomópontot, majd kattintson a Felhasználók listaelemre.

  A saját tartomány neve a saját tartomány nevének helyőrzője.
 3. Tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, kattintson a kiszolgálón postafiókkal rendelkező felhasználók nevére, kattintson jobb gombbal a kijelölésre, kattintson az Exchange Tasks (Exchange feladatok) parancsra, majd engedje fel a CTRL billentyűt.
 4. Válassza a Select a task to perform (Végrehajtandó feladatok) lista Delete Mailbox (Postafiók törlése) parancsát, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
 5. Kattintson a Delete Mailbox lap Next gombjára.
 6. Várja meg, míg az alkalmazás törli a postaládákat, majd kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

Telepített összetevők eltávolítása az Exchange Server 2003 telepítőjével

A telepített Exchange-összetevők eltávolításához futtassa az Exchange Server 2003 szoftver telepítőjét a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése segédprogramjából. Ennek lépései a következőek:

Megjegyzés: Mivel az egyes számítógépeken a Microsoft Windows operációs rendszer eltérő verziói működhetnek, az itt ismertetett eljárás a különböző számítógépek esetén más és más lehet. Ebben az esetben a megfelelő lépések végrehajtásához tekintse meg az adott termék dokumentációját.
 1. Mutasson a Start menü Beállítások pontjára, majd kattintson a Vezérlőpult parancsra.
 2. Kattintson duplán a Programok telepítése és törlése elemre.
 3. Kattintson a Jelenleg telepített programok lista Microsoft Exchange elemére, majd a Módosítás/eltávolítás gombra.
 4. Kattintson a Microsoft Exchange Installation Wizard (Microsoft Exchange telepítővarázsló) Next (Tovább) gombjára.
 5. A Component Selection (Összetevők kijelölése) lap Action (Művelet) listájában kattintson a telepített összetevők melletti lefelé mutató nyílgombra, majd válassza a Remove (Eltávolítás) lehetőséget.

  Megjegyzés: A telepített összetevőket pipajelölés jelzi az Action listában. A Remove elemre kattintva a pipajelölés helyén a Remove szó jelenik meg.
 6. Kattintson a Next (Tovább) gombra, majd ismét arra.
 7. Kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

Az Exchange 2003 alkalmazás saját kezű eltávolítása

Amennyiben nem sikerül eltávolítani az Exchange 2003 alkalmazást a Programok telepítése és törlése modullal, a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő segédprogrammal eltávolíthatja a program bejegyzéseit a rendszerleíró adatbázisból. A szerkesztő elindítása előtt állítsa le és tiltsa le az Exchange 2003 alapú összes szolgáltatást.

Az Exchange 2003 alapú szolgáltatások leállítása és letiltása

Az alábbi táblázatban az Exchange Server 2003 szoftver legfontosabb szolgáltatásait tüntettük fel.
NévLeírás
Elosztott tranzakciók koordinátora Összefogja a több adatbázis, üzenetsor és fájlrendszer között elosztott tranzakciókat.
Internet Information Services (IIS) Admin ServiceLehetővé teszi az Exchange alapú virtuális HTTP-kiszolgáló IIS modulbeli felügyeletét.
Microsoft Exchange EventFigyeli a mappákat és eseményeket hoz létre az Exchange Server 5.5 alapú alkalmazásokhoz.
Microsoft Exchange Internet Message Access Protocol (IMAP4)Ez a szolgáltatás Exchange IMAP4 funkciókat nyújt.
Microsoft Exchange Information StoreAz Exchange szoftver adattárolását vezérli.
Microsoft Exchange Management ServiceAz Exchange alkalmazás WMI-szolgáltatóit működteti.
Microsoft Exchange Message Transfer Agent (MTA) Stacks Exchange X.400 alapú szolgáltatásokat nyújt.
Microsoft Exchange Post Office Protocol 3 (POP3)Exchange POP3 alapú szolgáltatásokat biztosít.
Microsoft Exchange Routing EngineAz Exchange szoftver útválasztási műveleteit és kapcsolatállapot-adatait dolgozza fel.
Microsoft Exchange Site Replication ServiceAz Exchange alapú adatok szervezeten belüli replikálását végzi.
Microsoft Exchange System AttendantFigyeli az Exchange alkalmazást és biztosítja a szükséges szolgáltatásokat.
Network News Transfer Protocol (NNTP)Hírcsoportüzeneteket továbbít a hálózaton keresztül.
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)E-maileket továbbít a hálózaton keresztül.
Webes közzététel szolgáltatásHTTP alapú szolgáltatásokat nyújt az Exchange és az IIS alkalmazásnak.
Az Exchange 2003 alapú szolgáltatások leállítása és letiltása az alábbi módon történik.
 1. Mutasson a Start menü Programok, majd Felügyeleti eszközök pontjára, és kattintson a Szolgáltatások parancsra.
 2. Kattintson jobb gombbal a Név lista valamely Exchange alapú szolgáltatására, majd kattintson a Leállítás parancsra.
 3. A szolgáltatás leállítását követően kattintson rá ismét jobb gombbal, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 4. Válassza az Indítás típusa lista Letiltva elemét, majd kattintson az OK gombra.
 5. Ismételje meg az 1–4. lépést minden Exchange alapú szolgáltatás esetében.

Az Exchange rendszerleíró bejegyzéseinek eltávolítása a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztővel

Az Exchange rendszerleíró bejegyzéseinek eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

Figyelmeztetés: A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztővel vagy más eszközzel helytelenül módosított rendszerleíró adatbázis komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a rendszerleíró adatbázist csak saját felelősségére módosíthatja.
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, a megjelenő párbeszédpanel beviteli mezőjébe írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg, majd kattintson a következő rendszerleíró kulcsra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange
 3. Kattintson jobb gombbal az Exchange elemre, majd válassza a Törlés parancsot. Kattintson a Kulcs törlésének megerősítése párbeszédpanel Igen gombjára.
 4. Ismételje meg a 2. és a 3. lépést a következő rendszerleíró kulcsok mindegyikéhez:
Rendszerleíró kulcsElnevezés
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DAVEXWebDAV
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXIFSMicrosoft Exchange Installable File System
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ExIPCEpoxy
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXOLEDBExchange OLE DB
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IMAP4Svc
Microsoft Exchange IMAP4
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeActiveSynchNotifyMicrosoft Exchange ActiveSynch Notifications
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADDXAMicrosoft Exchange Active Directory Connection Agreements
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeAL
Microsoft Exchange Address Lists
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccessMicrosoft Exchange access to Active Directory
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeESMicrosoft Exchange Event
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeFBPublishMicrosoft Exchange Publish Free/Busy
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeISMicrosoft Exchange Information Store
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMGMTMicrosoft Exchange Management
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMTAMicrosoft Exchange Message Transfer Agent Stacks
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMU
Microsoft Exchange Directory Service to Metabase
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeOMAMicrosoft Exchange Outlook Mobile Access
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA
Microsoft Exchange System Attendant
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSRS
Microsoft Exchange Site Replication Service
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeTransport
Microsoft Exchange Message Routing
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEBMicrosoft Exchange Outlook Web Access
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\POP3Svc
Microsoft Exchange POP3
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RESvc
Microsoft Exchange Routing Engine
Távolítsa el az Exchange Server 2003 programot futtató kiszolgálóra esetleg telepített Notes vagy GroupWise összekötő rendszerleíró bejegyzéseit a következő kulcsban: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services:
 • Bármi, amely az „LME-” előtaggal kezdődik
 • Bármi, amely a „KISZOLGÁLÓNÉV-LME” előtaggal kezdődik
Ha nincs telepítve a Microsoft Office 2003, a Office XP vagy Microsoft Windows SharePoint Service, távolítsa el a vonatkozó rendszerleíró bejegyzéseket a következő kulcsban: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services:
 • MSSEARCH
Emellett át kell neveznie a meghajtó:\Program Files\Microsoft Integration\Microsoft Exchange 2003 mappát. Nevezze át például a meghajtó:\Program Files\Microsoft Integration\Microsoft Exchange mappát meghajtó:\Program Files\Microsoft Integration\Microsoft Exchange Régi mappára.

Távolítsa el, majd telepítse újra az Internet Information Services (IIS) összetevőt

Az IIS eltávolításához és újratelepítéséhez használja az alábbi módszerek közül az adott helyzetnek megfelelőt:
Windows 2000 alapú fürtcsomópont, illetve Microsoft Windows 2000 vagy Microsoft Windows Server 2003 rendszerű önálló kiszolgáló esetén
Fontos: Fürtkiszolgáló esetén csak az IIS összetevőt szabad eltávolítani. a Common Files összetevőt nem, mivel annak eltávolításával a fürtszolgáltatást is eltávolítaná. A fürtszolgáltatás esetleges eltávolítása esetén feltétlenül újra kell azt telepíteni.

Megjegyzés: Jegyezze le, hogy milyen szervizcsomagok és biztonsági frissítések lettek előzőleg telepítve a kiszolgálóra, mert majd újra kell telepíteni azokat.

Az IIS összetevő eltávolításához az alábbi műveleteket kell végrehajtani.
 1. Microsoft Windows 2000 Server rendszer esetén:
  1. Kattintson duplán a Vezérlőpult Programok hozzáadása ikonjára.
  2. Kattintson a Windows-összetevők hozzáadása vagy eltávolítása gombra.
  3. Törölje az Összetevők lista Internet Information Services (IIS) jelölőnégyzetének jelölését.

   Megjegyzés: Ha a számítógép fürtözött kiszolgálóként üzemel, akkor a Részletek gombra kattintva törölje az összes részösszetevő négyzetének jelölését a Common Files négyzet jelölésének kivételével, majd kattintson az OK gombra.
  4. Kattintson a Tovább, majd a Befejezés gombra.
  Microsoft Windows Server 2003 rendszer esetén:
  1. Kattintson duplán a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése ikonjára.
  2. Kattintson a Windows-összetevők hozzáadása vagy eltávolítása gombra.
  3. Kattintson az Alkalmazáskiszolgáló listaelemre, majd a Részletek gombra.
  4. Törölje az ASP.NET listaelem, majd az Internet Information Services listaelem jelölőnégyzetének jelölését.
  5. Kattintson az Alkalmazáskiszolgáló párbeszédpanel OK gombjára.
  6. Kattintson a Windows-összetevők varázslóTovább gombjára.
 2. Indítsa újra a kiszolgálót.
 3. Indítsa el a Windows Intéző segédprogramot, és keresse meg az Exchsrvr mappát.
 4. Nevezze át az Exchsrvr mappát Exchsrvrold nevűre.
 5. Távolítsa el a következő fájlt a %systemroot%\system32\inetsrv mappából: Windows Server 2003 rendszer esetén a Metabase.xml fájlt, Windows 2000 Server rendszer esetén a Metabase.bin fájlt.

  Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a Windows-összetevők varázsló már eltávolította a Metabase.xml vagy a Metabase.bin fájlt.
 6. Telepítse újra az IIS összetevőt.

  Windows 2000 Server rendszer esetén:
  1. Kattintson duplán a Vezérlőpult Programok hozzáadása ikonjára.
  2. Kattintson a Windows-összetevők hozzáadása vagy eltávolítása gombra.
  3. Jelölje be az Összetevők lista Internet Information Services (IIS) jelölőnégyzetét.
  4. Kattintson a Tovább, majd a Befejezés gombra.
  Windows Server 2003 rendszer esetén:
  1. Kattintson duplán a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése ikonjára.
  2. Kattintson a Windows-összetevők hozzáadása vagy eltávolítása gombra.
  3. Kattintson az Alkalmazáskiszolgáló listaelemre, majd a Részletek gombra.
  4. Jelölje be az ASP.NET listaelem, majd az Internet Information Services listaelem jelölőnégyzetét.
  5. Kattintson a Tovább, majd a Befejezés gombra.
  Megjegyzés: Amennyiben Windows Server 2003 rendszerű kiszolgálóról van szó, ne felejtse el újratelepíteni az ASP.NET, az SMTP és az NNTP szolgáltatást.
 7. Telepítse újra a kiszolgálóra korábban telepített szervizcsomagokat és biztonsági frissítéseket.
Windows Server 2003 alapú fürtcsomópont esetén
Az IIS összetevő Windows Server 2003 alapú fürtcsomópontról történő eltávolítása, majd újratelepítése:

Megjegyzés: Ez a műveletsor az IIS összetevőnek egy kiszolgálófürt passzív csomópontjáról történő eltávolítását, majd újratelepítését írja le.
 1. Távolítsa el az IIS összetevőt a passzív fürtcsomópontról. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a appwiz.cpl parancsot, és kattintson az OK gombra.
  2. Kattintson a Windows-összetevők hozzáadása vagy eltávolítása gombra.
  3. Kattintson az Alkalmazáskiszolgáló listaelemre, majd a Részletek gombra.
  4. Törölje az ASP.NET, majd az Internet Information Services listaelem jelölőnégyzetének jelölését, majd kattintson az OK gombra.
  5. Kattintson a Tovább gombra.
  6. A Windows-összetevők - a varázsló befejezése lapon kattintson a Befejezés elemre.
 2. Zárja ki a passzív fürtcsomópontot a kiszolgálófürtből. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. A kiszolgálófürt aktív csomópontján indítsa el a Fürtfelügyelő programot, majd kapcsolódjon a kezelni kívánt fürthöz.
  2. Bontsa ki a fürtöt a Fürtfelügyelő eszközben, kattintson jobb gombbal a passzív csomópontra, majd válassza a Fürtszolgáltatás leállítása parancsot.
  3. Jobb gombbal ismét a passzív csomópontra kattintva válassza a Csomópont kizárása parancsot, majd kattintson a megjelenő, alábbi üzenet Igen gombjára:
   A csomópont kizárása megakadályozza, hogy a csomópont része legyen a fürtnek. Biztos benne, hogy a(z) 'csomópont neve' csomópontot ki kell zárni a fürtből?
 3. Kényszerítse ki, hogy a Fürtszolgáltatás nem konfigurált állapotba térjen vissza az immár kizárt, passzív fürtcsomóponton. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Kattintson az aktív fürtcsomóponton a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. Írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:
   cluster node NetBIOSnév /force
   A tényleges parancsban a NetBIOSnév helyőrzőt cserélje a kizárt, passzív fürtcsomópont NetBIOS nevére.
 4. Indítsa újra a kizárt fürtcsomópont-számítógépet.
 5. Csatlakoztassa újra a kizárt fürtcsomópontot a kiszolgálófürthöz. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Az aktív fürtcsomóponton indítsa el a Fürtfelügyelő eszközt, majd kapcsolódjon a kezelni kívánt fürthöz.
  2. Kattintson jobb gombbal a fürt nevére, mutasson az Új menüpontra, majd kattintson a Csomópont parancsra.
  3. A csomópont-hozzáadó varázsló segítségével adja újra hozzá a kizárt fürtcsomópontot a kiszolgálófürthöz.
 6. Telepítse újra az IIS összetevőt az újonnan hozzáadott, passzív fürtcsomóponton. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Kattintson a passzív fürtcsomóponton a Start menü Futtatás parancsára, írja be az appwiz.cpl parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. Kattintson a Windows-összetevők hozzáadása vagy eltávolítása gombra.
  3. Kattintson az Alkalmazáskiszolgáló listaelemre, majd a Részletek gombra.
  4. Jelölje be az Internet Information Services, majd az ASP.NET elem jelölőnégyzetét, majd kattintson az OK gombra.
  5. Kattintson a Tovább, majd a Befejezés gombra.

   Megjegyzés: Célszerű újratelepíteni az SMTP és az NNTP szolgáltatást is.
 7. Telepítse újra a kiszolgálóra esetleg korábban telepített szervizcsomagokat és biztonsági frissítéseket.

Az Exchange 2003 kiszolgálóobjektum eltávolítása az Exchange 5.5 Admin programból

Ha az Exchange 2003 alapú kiszolgáló létező Microsoft Exchange Server 5.5 alapú webhelyen üzemel, és felügyeletét az Exchange 5.5 Admin programmal végzik, akkor az Exchange 2003 kiszolgálóobjektumot törölni kell az Exchange 5.5 Admin alkalmazásból.

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy el kell távolítani az eltávolított kiszolgálóval társított Active Directory objektumokat is.

Exchange 2003 alapú kiszolgáló eltávolítása az Active Directory címtárszolgáltatásból

Ehhez az alábbi műveleteket kell végrehajtani:
 1. Mutasson a Start menü Programok, majd Microsoft Exchange pontjára, és kattintson a System Manager (Rendszerkezelő) parancsra.
 2. Bontsa ki az Administrative Groups/saját felügyeleti csoport neve/Servers csomópontot.

  Megjegyzés: A saját felügyeleti csoport neve kifejezés saját fügyeleticsoport-nevének helyőrzője.
 3. Kattintson jobb gombbal az eltávolítani kívánt Exchange 2003 kiszolgáló nevére, mutasson az All Tasks (Minden feladat) pontra, majd kattintson a Remove Server (Kiszolgáló eltávolítása) parancsra.
Ez a művelet eltávolítja az Active Directoryban található, kiszolgálóra mutató valamennyi hivatkozást, illetve az eltávolított kiszolgálón található postafiókokhoz társított Active Directory-felhasználók postafiók-használati attribútumát.

Ha nem sikerül telepíteni vagy futtatni az Exchange System Manager alkalmazást, akkor az ADSI Edit beépülő modullal eltávolítható annyi kiszolgálóattribútum, hogy sikeres lehessen a telepítés. Az eljárás nem törli a kiszolgálóobjektumra mutató hivatkozásokat a kiszolgáló saját tárolóján kívül eső tárolókból. A Microsoft csak abban az esetben tanácsolja ezen módszer használatát, ha a kiszolgálót azonnal újratelepíti ugyanabban a felügyeleti csoportban. Ennek az az oka, hogy esetleg számos objektumattribútumot kell saját kezűleg eltávolítani vagy módosítani az Active Directory használatával.

Az ADSI Edit beépülő modult a Windows rendszer támogatási eszközei között találja meg.

A Windows 2000 rendszer támogatási eszközeinek telepítéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

301423 A Windows 2000 rendszer támogatási eszközeinek telepítése Windows 2000 Server rendszerű számítógépre (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)


Figyelem! Ha az ADSI Edit beépülő modullal, az LDP segédprogrammal vagy más, 3-as verziójú LDAP-ügyfélprogrammal helytelenül módosítja az Active Directory objektumok attribútumait, súlyos rendszerproblémák léphetnek fel. Ezen problémák következtében előfordulhat, hogy újra kell telepítenie a Microsoft Windows 2000 Server, a Microsoft Windows Server 2003, a Microsoft Exchange 2000 Server vagy a Microsoft Exchange Server 2003 rendszert, illetve mind a Windows, mind pedig az Exchange rendszert. A Microsoft nem garantálja az Active Directory objektumok attribútumainak helytelen módosításából származó problémák megoldhatóságát. Ezeket a tulajdonságokat csak saját felelősségére módosíthatja.

Exchange 2003 alapú kiszolgáló Exchange 2003 alapú felügyeleti csoportból történő, az ADSI Edit beépülő modullal végrehajtott eltávolításához az alábbi műveleteket kell végrehajtani.
 1. Mutasson a Start menü Programok, Windows 2000 Support Tools, majd Tools (Eszközök) pontjára, és kattintson az ADSI Edit parancsra.

 2. Bontsa ki a következő csomópontokat:
  Configuration Container
  CN=Configuration, DC=tartománynév,DC=com
  CN=Services
  CN=Microsoft Exchange
  CN=saját szervezet neve
  CN=Administrative Groups
  CN=saját felügyeleti csoport neve vagy Exchange 5.5 alapú webhely neve
  CN=Servers

  Megjegyzés: Ebben a műveletsorban a tartománynév kifejezés a saját tartomány nevének, a saját szevezet neve kifejezés a saját szervezet nevének, a saját felügyeleti csoport neve vagy Exchange 5.5 alapú webhely neve kifejezés pedig a saját felügyeleti csoport vagy Exchange 5.5 alapú webhely nevének helyőrzője.
 3. Kattintson jobb gombbal az Exchange 2003 alapú kiszolgálóobjektumra, majd kattintson a Delete (Törlés) parancsra.
 4. Kattintson az Igen gombra minden olyan adsiedit párbeszédpanelben, amely a törlés megerősítését kéri.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 833396 - Utolsó ellenőrzés: 2007. nov. 25. - Verziószám: 1

Visszajelzés