A Windows XP és a Windows Server 2003 Boot.ini fájljához használható kapcsolók

Összefoglaló

Számos különböző, a Microsoft Windows XP vagy a Microsoft Windows Server 2003 indítását módosító kapcsolót adhat hozzá a Boot.ini fájlhoz.A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

102873 A BOOT.INI és az ARC elérési útvonal elnevezési előírásai és használata

További információ

A Boot.ini fájlhoz a következő kapcsolókat adhatja hozzá.

Megjegyzés: Ezek a kapcsolók a Microsoft Windows XP és a Microsoft Windows Server 2003 rendszerre vonatkoznak, hacsak nincs másképp meghatározva.

/basevideo

A /basevideo kapcsoló egy bármilyen videokártyával kompatibilis videokártya-illesztőprogram segítségével a rendszert a 640x480 képpont felbontású, 16 szín megjelenítésére képes szabványos VGA üzemmódba kényszeríti. A kapcsoló lehetővé teszi, hogy a rendszer akkor is betöltődjön, ha nem megfelelő videofelbontást vagy frissítési gyakoriságot választott ki. A kapcsolót a /sos kapcsolóval együtt is használhatja. Ha új videokártya-illesztőt telepít, és az nem működik megfelelően, e paraméter használatával elindíthatja az operációs rendszert. Ezután már eltávolíthatja, frissítheti vagy visszaállíthatja a problémát okozó videokártya-illesztőt.

/baudrate=szám

E kapcsoló segítségével beállítható a kernel hibakereséséhez használt hibakeresési port átviteli sebessége. A /baudrate=9600 érték megadásával például az alapértelmezett átviteli sebesség csatlakoztatott modem esetén 9600 Kb/s. Nullmodem típusú kábel használata esetén az alapértelmezett átviteli sebesség 115 200 Kb/s. A modemen keresztül történő távoli hibakeresés normál sebessége 9600 Kb/s. Ha a kapcsoló szerepel a Boot.ini fájlban, a rendszer automatikusan engedélyezi a /debug kapcsolót.

A modem segítségével történő konfigurálásról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

148954 Távoli hibakeresési munkamenet létesítése modem segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A modem segítségével történő konfigurálásról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

151981 Távoli hibakeresési munkamenet létesítése nullmodem típusú kábel segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/crashdebug

Ez a kapcsoló az operációs rendszer indításakor betölti a kernel hibakeresőt. A kapcsoló mindaddig inaktív marad, amíg meg nem jelenik egy leállási hibaüzenet. A /crashdebug kapcsoló véletlenszerű kernelhibák esetén lehet hasznos. A kapcsoló segítségével a Windows futása alatt a COM-portot használhatja a normál műveletekhez. Ha a Windows összeomlik, a kapcsoló a portot hibakeresési porttá alakítja (a művelet végrehajtásával bekapcsolódik a távoli hibakeresés).A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

151981 Távoli hibakeresési munkamenet létesítése nullmodem típusú kábel segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/debug

Ez a kapcsoló a Windows rendszer indításakor bekapcsolja a kernel hibakeresőt. A kapcsoló bármikor aktiválható egy a számítógéphez csatlakoztatott állomás-hibakereső segítségével, ha egy adott Windows rendszer távoli hibakeresését a COM-portokon keresztül szeretné bekapcsolni. A /crashdebug kapcsolótól eltérően a /debug kapcsoló a COM-portot használja függetlenül attól, hogy éppen végez-e hibakeresést vagy sem. Ezt a kapcsolót akkor használja, ha rendszeresen ismétlődő problémákkal kapcsolatban végzi a hibakeresést.


A távoli hibakeresésről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

121543 Távoli hibakeresés előkészítése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/debugport=comszám

Ez a kapcsoló a hibakeresési porthoz használandó kommunikációs portot adja meg, ahol a szám a használni kívánt kommunikációs portot (például COM1) jelenti. A /debugport kapcsoló alapértelmezés szerint a COM2 portot használja, ha van ilyen. Ellenkező esetben a kapcsoló a COM1 portot használja. Ha a kapcsoló szerepel a Boot.ini fájlban, a rendszer aktiválja a /debug kapcsolót.A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

151981 Távoli hibakeresési munkamenet létesítése nullmodem típusú kábel segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/maxmem=szám

A kapcsoló segítségével megadható a Windows által használható memória mennyisége (bájtban). Ha például azt szeretné, hogy a Windows 64 MB-nál kevesebb memóriát használjon, használja a /maxmem=64 kapcsolót.A /maxmem kapcsoló azonban nem veszi figyelembe a memórialyukakat. Ezért ajánlott a /burnmemory kapcsoló használata. A /burnmemory kapcsoló figyelembe veszi a memórialyukakat.

Ha például a /Maxmem=64 kapcsolót használja, és a rendszernek 64 MB memóriára van szüksége, előfordulhat, hogy memórialyuk miatt ténylegesen nem áll rendelkezésre 64 MB memória. Ebben az esetben a Windows nem indul.


A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

108393 A MAXMEM kapcsoló a Windows NT Boot.ini fájljában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/noguiboot

E kapcsoló segítségével letiltható a Windows indításának folyamatjelzőjét megjelenítő bitkép (a bejelentkezési ablak előtt megjelenő folyamatjelző).

/nodebug

A kapcsoló kikapcsolja a hibakeresést. Ez a helyzet leállási hibát okozhat, ha egy program szoftverében kódolt hibakeresési töréspont található.

/numproc=szám

E kapcsoló segítségével beállíthatja a Windows által rendszerindításkor futtatott processzorok számát. Ezzel a kapcsolóval arra kényszeríthetők a többprocesszoros rendszerek, hogy a megadott mennyiségnek (szám) megfelelő számú processzort használják. A kapcsoló teljesítménnyel kapcsolatos problémák és hibás processzorok hibakeresésében is segítséget nyújthat.

/pcilock

Az x86-alapú rendszerekben e kapcsoló használatával megakadályozható, hogy az operációs rendszer dinamikusan rendeljen hozzá hardverbemeneti, hardverkimeneti és megszakításkérelmi erőforrásokat a PCI eszközökhöz. E kapcsoló megadása esetén a BIOS konfigurálja az eszközöket.


/fastdetect:comszám

Ez a kapcsoló kikapcsolja a megadott port esetében a soros portra és a buszra csatlakozó egerek érzékelését az Ntdetect.com fájlban. E kapcsolót akkor ajánlatos használni, ha a rendszerindítás során a soros portra nem egér csatlakozik. Beírhatja például, hogy /fastdetect:comszám, ahol a szám a soros port számát jelenti. Egynél több port kikapcsolásához a portokat egymástól vesszővel elválasztva kell beírni. Ha a /fastdetect kapcsoló használatakor nem ad meg kommunikációs portot, a rendszer az összes kommunikációs porton kikapcsolja a soros egerek érzékelését.Megjegyzés: A Windows korábbi verzióiban, beleértve a Windows NT 4.0 rendszert is, a kapcsoló neve /noserialmice volt.A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

131976 A soros portokra csatlakozó eszközök érzékelésének letiltása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/sos

A /sos kapcsoló segítségével betöltésük alatt megjeleníthetők az eszközillesztők nevei. A Windows rendszertöltő program képernyőjén alapértelmezés szerint csak a folyamat haladását jelző pontok jelennek meg. E kapcsolót a /basevideo kapcsolóval együtt használva meghatározható a hibát előidéző illesztőprogram.


A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

99743 A Boot.ini fájl szerepe a Windows 2000 vagy a Windows NT rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/PAE

A /PAE kapcsolót a Boot.ini fájl megfelelő bejegyzésével együtt használva engedélyezheti a fizikai címkiterjesztési (PAE) üzemmódot támogató számítógépen a normál üzemmódú indítást. Csökkentett módban a számítógép az indításhoz a /PAE kapcsoló megadása esetén is normál kerneleket használ.

/HAL=fájlnév

Ezzel a kapcsolóval definiálhatja a rendszerindításkor betöltött tényleges hardverabsztrakciós réteget (HAL). A System32 mappa Halmps.dll fájljának betöltéséhez például írja be a következőt: /HAL=halmps.dll. E kapcsoló segítségével a fájl Hal.dll névre való átnevezése előtt kipróbálhat egy másik hardverabsztrakciós réteget. Ez a kapcsoló akkor is hasznos lehet, ha váltani kíván a több- és egyprocesszoros módban történő rendszerindítás között. Ehhez a kapcsolót a /kernel kapcsolóval együtt kell használnia.

/kernel=fájlnév

E kapcsoló segítségével definiálható a rendszerindításkor betöltött tényleges kernel. A System32 mappa Ntkrnlmp.exe fájljának betöltéséhez például írja be a következőt: /kernel=ntkrnlmp.exe. E kapcsoló segítségével válthat a hibakeresési kódokkal teli, a hibakeresést támogató kernel és egy szokásos kernel között.

/bootlog

Ez a kapcsoló bekapcsolja az indítási naplózást egy systemroot\Ntbtlog.txt nevű fájlban rögzítve azt. A naplózásról további tudnivalókat a Windows súgójában talál.

/burnmemory=szám

A kapcsoló segítségével megadható (megabájtban) a Windows által nem használható memória mennyisége. A paraméter segítségével meggyőződhet arról, hogy valóban teljesítménybeli vagy a fizikai memória elfogyásával kapcsolatos problémáról van-e szó. A /burnmemory=128 érték megadásával például a Windows számára rendelkezésre álló fizikai memóriát 128 MB-ra csökkenti.

/3GB

Ez a kapcsoló arra kényszeríti az x86-alapú rendszereket, hogy 3 GB virtuáliscím-tartományt foglaljanak le a programok, 1 GB virtuáliscím-tartományt pedig a kernel és a végrehajtható összetevők számára. Az ezen felüli memória-címtartomány kihasználásához a programokat ennek megfelelően kell tervezni. EA kapcsoló használatával a felhasználói üzemmódú programok a Windows által a számukra lefoglalt szokásos 2 GB helyett 3 GB memóriához tudnak hozzáférni. A kapcsoló a kernelmemória kiindulópontját 3 GB-ra módosítja. A Microsoft Exchange Server 2003 és a Microsoft Windows Server 2003 egyes konfigurációihoz szükség lehet erre a kapcsolóra.

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

823440 A /3GB kapcsoló használata Windows Server 2003 alapú rendszeren telepített Exchange Server 2003 szoftverben


A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

171793 Információ a 4GT memóriahangoló szolgáltatás alkalmazások általi kihasználásáról (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/safeboot:paraméter

E kapcsoló használatával a Windows indítása csökkentett módban történik. A kapcsoló a következő paramétereket használja:
 • minimal
 • network
 • safeboot:minimal(alternateshell)
 • Címtárszolgáltatások helyreállítási módja (csak Windows Server 2003 tartományvezérlőkhöz)
A /safeboot:paraméter kapcsolót más paraméterekkel kombinálva is használhatja a Boot.ini fájlban. A következő példák azon paramétereket szemléltetik, amelyeket az indítómenü Csökkentett mód lehetőségének kiválasztása esetén adhat meg.

 • Csökkentett mód hálózattal
  /safeboot:minimal /sos /bootlog /noguiboot
 • Csökkentett mód hálózattal
  /safeboot:network /sos /bootlog /noguiboot
 • Csökkentett mód parancssorral
  /safeboot:minimal(alternateshell) /sos /bootlog /noguiboot
 • A Windows indítása a címtárszolgáltatások helyreállító módjában
  (Ez a kapcsoló csak tartományvezérlőkön érhető el.)
  /safeboot:dsrepair /sos
Megjegyzés: A /sos, a /bootlog és a /noguiboot kapcsolókat egyik beállításhoz sem kötelező megadni, de segítséget nyújthatnak a hibaelhárításban. Ezek a kapcsolókat akkor alkalmazza a rendszer, ha rendszerindításkor lenyomja az F8 billentyűt, majd kiválasztja valamelyik üzemmódot./userva

E kapcsoló használatával testre szabható a /3GB kapcsoló használatakor a folyamatok számára lefoglalandó memória mennyisége. Ez a kapcsoló több laptáblabejegyzést tesz lehetővé a kernelmemóriában, de továbbra is fenntart megközelítőleg 3 GB folyamatmemória-területet.Megjegyzés: A Microsoft terméktámogatási szolgálata azt javasolja, hogy a /USERVA kapcsolóhoz 2900 és 3030 közötti memóriatartományt használjon. Ez a tartomány elég nagy ahhoz, hogy a felmerült hibák esetében megfelelő készletet biztosítson a rendszer laptábla-bejegyzéseihez. A /userva=2900 beállítás általában csaknem maximális rendszerlaptábla-bejegyzést tesz lehetővé.

A /USERVA kapcsoló használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

316739 A /USERVA kapcsoló használata a Boot.ini fájlban a /3GB kapcsolóval beállított konfigurációk finomhangolásához (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikkei:

810371 A /Userva kapcsoló használata Windows 2003 Server-alapú Exchange kiszolgálókon (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
323427 A Boot.ini fájl manuális szerkesztése Windows Server 2003-alapú környezetben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
317526 A Boot.ini fájl szerkesztése Windows Server 2003 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
317521 A Bootcfg parancs ismertetése és használata (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
289022 Útmutató: A Boot.ini fájl szerkesztése Windows XP rendszerben

291980 A Bootcfg parancs és használata

/usepmtimer

A /usepmtimer kapcsoló hatására a Windows XP vagy a Windows Server 2003 operációs rendszer a PM-TIMER időzítőbeállításokat használja az időbélyeg-számláló beállítások helyett, ha a processzor támogatja a PM_TIMER beállításokat.

A /usepmtimer kapcsoló használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

895980 A QueryPerformanceCounter függvényt használó programokban teljesítménycsökkenés léphet fel Windows Server 2003 és Windows XP rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/redirect

E kapcsoló segítségével bekapcsolhatja a válságkezelési szolgáltatást (EMS) a Windows Server 2003 Enterprise Edition-alapú számítógépeken. A válságkezelési szolgáltatással kapcsolatos további tudnivalókért használja a „válságkezelési szolgáltatás” keresési kifejezést a Windows Súgó és támogatás szolgáltatásában.


A válságkezelési szolgáltatás Boot.ini fájl szerkesztésével történő bekapcsolásához x86-alapú számítógépen a Boot.ini fájl [boot loader] és [operating systems] szakaszát egyaránt módosítania kell. Ehhez konfigurálja a következő bejegyzéseket:
 • A [boot loader] szakaszban adja hozzá a következő utasítások egyikét:
  redirect=COMx
  Az utasításban az x értéket helyettesítse az alábbi COM-portszámok egyikével:
  1
  2
  3
  4
  redirect=USEBIOSSETTINGS
  Az utasítás lehetővé teszi, hogy a számítógép BIOS rendszere határozza meg a válságkezelési szolgáltatáshoz használandó COM-portot.
 • A [boot loader] szakaszban adja hozzá a következő utasítást:
  redirectbaudrate=baud
  A baud értéket helyettesítse a következők egyikével:
  9600
  19200
  57600
  115200
  A válságkezelési szolgáltatás alapértelmezés szerint a 9600 kb/s-os beállítást használja.
 • Az [operating systems] szakaszban adja hozzá a /redirect paramétert a válságkezelési szolgáltatás használatára beállítandó operációsrendszer-bejegyzéshez. A következő példa a kapcsolók használatát szemlélteti:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  redirect=COM1
  redirectbaudrate=19200
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, EMS" /fastdetect /redirect

/channel

Ha ezt a kapcsolót a /debug és a /debugport kapcsolóval együtt használja, beállíthatja, hogy a Windows a hibaelhárítási adatokat IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 1394-es porton keresztül küldje. Az 1394-es szabványú porton keresztül történő hibakeresés támogatásához mindkét számítógépen Microsoft Windows XP rendszernek vagy újabb verziónak kell futnia. Az 1394-es szabványú port maximum 63 (0-tól 62-ig számozott) egymástól független kommunikációs csatornával rendelkezhet. A különböző hardvereszközök különböző számú csatornát támogatnak egy buszon keresztül. A Windows XP maximum négy célszámítógépet támogat. Ez a korlátozás ugyanakkor a Windows Server 2003 rendszerre már nem vonatkozik. Hibakeresés végrehajtásához jelölje ki a hibakeresőt futtató számítógépen (más néven gazdaszámítógépen) és a hibakeresővel vizsgálni kívánt számítógépen (más néven célszámítógépen) használandó csatornák számát. A szám 1 és 62 között lehet.

A célszámítógép konfigurálása

 1. A Boot.ini fájlban a hibaelhárításhoz beállított operációsrendszer-bejegyzéshez adja hozzá a /CHANNEL=x beállítást. Helyettesítse be az x értéket a használni kívánt csatornák számával. A Boot.ini fájl [operating systems] szakaszát például konfigurálhatja az alábbihoz hasonlóan:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /debug /debugport=1394 /CHANNEL=3
 2. Csatlakoztassa az 1394-es szabványú kábelt egy 1394-es szabványú porthoz.
 3. Tiltsa le az 1394-es állomásvezérlőt a célszámítógépen. Ehhez indítsa el az Eszközkezelő segédprogramot, kattintson a jobb gombbal az eszközre, majd válassza a Tiltás lehetőséget.
 4. Indítsa újra a számítógépet.

A gazdaszámítógép konfigurálása

 1. Csatlakoztassa az 1394-es szabványú kábelt egy 1394-es szabványú porthoz.
 2. Telepítse a kernel hibakereső bináris fájljait.
 3. Nyisson meg egy parancssorablakot. Írja be a következő parancsokat, mindegyik után lenyomva az ENTER billentyűt:
  set_NT_DEBUG_BUS=1394
  set_NT_DEBUG_1394_CHANNEL=x
  kd -k
 4. Abban a mappában, amelybe a kernel-hibakeresőt telepítette, írja be a következő parancsot:
  kd.exe
A hibakereső első indításakor a rendszer telepít egy 1394-es virtuális illesztőprogramot. Az illesztőprogram segítségével lehetővé válik, hogy a hibakereső kommunikáljon a célszámítógéppel. Az illesztőprogram sikeres telepítéséhez rendszergazdai jogosultságokkal kell bejelentkeznie a számítógépen.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 833721 - Utolsó ellenőrzés: 2013. jún. 10. - Verziószám: 1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

Visszajelzés