A .NET-keretrendszer 1.1 Service Pack 1 (SP1) által kijavított hibák

BEVEZETÉS

Ez a cikk a Microsoft .NET-keretrendszer 1.1-es verziójához kiadott Service Pack 1 (SP1) szervizcsomag által kijavított hibákat ismerteti.

A .NET-keretrendszer Service Pack 1 szervizcsomagjáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben találhat további információkat a kívánt cikk számára kattintva:
885055 A Microsoft .NET-keretrendszer 1.1-es verziójához kiadott Service Pack 1 szervizcsomag beszerzése

318785 A számítógépen található .NET-keretrendszer verziószámának megállapítása, és a telepített szervizcsomagok meghatározása

A szolgáltatáscsomag telepítésekor előforduló problémákról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
899619 A .NET-keretrendszer szervizcsomagjainak telepítése nem fejeződik be sikeresen, ha az MS05-004. számú biztonsági frissítés már telepítve van

A .NET-keretrendszerre és a használatára vonatkozó további információkért látogassa meg a Microsoft Developer Network (MSDN) következő webhelyeit:

További információ

A .NET-keretrendszer 1.1-es verziójának Service Pack 1 szervizcsomagja

818776 Javítás: A .NET-keretrendszer 1.1 használata esetén megváltozhat egy örökölt Windows-űrlapon lévő vezérlő kinézete (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
824210 Javítás: Windows Server 2003 rendszerben végzetes végrehajtómotor-hibára figyelmeztető üzenet jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
824297 Javítás: A VT_NULL típus változatait nem sikerült hozzárendelni a közös nyelvi futtatókörnyezet referenciatípusaihoz Microsoft .NET-keretrendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
837522 Javítás: „E_INVALIDARG” hibaüzenet jelenhet meg, amikor példányt kísérel meg létrehozni valamelyik .NET-alapú komponensből (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836989 Javítás: Ha a felhasználó nem teljesen megbízható környezetben a .NET-keretrendszer 1.1-es verzióján alapuló, felhasználói jogosultságú programkódot kísérel meg futtatni, akkor „biztonsági kivételre” figyelmeztető hibaüzenet jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
835405 Javítás: A DataGrid vezérlő helytelenül jelzi a sorok számát, ha a felhasználó a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójának használata esetén egy módosított oszlopot görgetéssel elrejt (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
835847 Javítás: A Windows Forms felhasználói vezérlő nem jelenik meg sem nyomtatásban, sem az Internet Explorer Nyomtatási kép ablakában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829986 Javítás: A program a COM–COM+ paraméterbecsomagolás során helytelenül kezeli a regisztrált argumentumokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
828884 Javítás: Az MSChart objektumot tartalmazó .NET-keretrendszeren alapuló alkalmazások működése lassú, ha azok létrehozása Visual Studio .NET 2003 szoftverrel történt (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
828295 Javítás: „Security Exception: PermissionToken Index Does Not Match Index into m_unrestrictedPermSet” (Biztonsági kivétel: A PermissionToken metódus index paramétere nem működik az m_unrestrictedPermSet privát mezőben) hibaüzenet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825680 Javítás: Memóriahiányból fakadó kivételhibák léphetnek fel akkor is, amikor még jelentős mennyiségű szabad fizikai memória áll rendelkezésre (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823473 A ReDim utasítást használó Visual Basic .NET-alapú alkalmazások működése váratlanul megszakadhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823445 Javítás: A Soapsuds.exe segítségével összekapcsolt, ügyfél által aktivált objektumok visszaalakítási hibával meghibásodhatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823201 Javítás: Ha a fejlesztő a SynchronizationAttribute attribútum használatával hoz létre objektumokat, akkor a COM+ alkalmazások működése lelassulhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
818982 Javítás: Ha a fejlesztő kezelt kódból VARIANT paramétert küld, „COMException – Type Mismatch” (COMException – Típushiba) hibaüzenet jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
817703 Egyesített telepítőcsomag a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójához: 818981., 818982. és 822878. számú gyorsjavítás (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
813340 Javítás: Ha a fejlesztő lebegőpontos érték felhasználásával JIT-optimalizálást végez, akkor a következő hibaüzenet jelenik meg: „System.NullReferenceException: object reference not set to an instance of an object” (System.NullReferenceException: az objektumhivatkozás nem objektumpéldányra mutat) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
811672 Javítás: Érvényes C kódot használó alkalmazás futtatása esetén „nem kezelt kivétel” típusú hibáról tájékoztató hibaüzenet jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839616 Javítás: A ComboBox vezérlő SelectedIndex tulajdonsága nem változik a Text tulajdonsággal történő szövegbevitel esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839424 Javítás: Ha a fejlesztő a csoporttagsági értékeket a .NET-keretrendszer System.DirectoryServices névtere segítségével adja meg, akkor a rendszer csonkolja a csoporttagsági listát (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839289 Javítás: A .NET-keretrendszer System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider osztálya használata esetén a szemétgyűjtés során keletkezett halommemória megsérül (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836874 Javítás: Rendszeresen System.ArgumentOutOfRangeException következik be az ADO.NET esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839047 Javítás: Ha a fejlesztő a COM-objektumok átadását VARIANT paraméterek formájában végzi a Microsoft .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában, memóriavesztés történhet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
838301 Javítás: Ha a fejlesztő a Csc.exe eszköznek túl sok fájlhivatkozást ad át, a WMI-események nem futnak le (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
837634 Javítás: Ha a fejlesztő Windows XP Tablet PC Edition-alapú tábla-PC-n a Visual Studio .NET használatával több párbeszédpanelt nyit meg, az alkalmazások működése megszakadhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
837033 Javítás: Az Internet Explorer használatával nem lehet .NET-keretrendszerbeli szerelvényeket letölteni (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836798 Javítás: Ha a fejlesztő a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójával készített alkalmazásban szerelvényeket tölt le, holtponthelyzet áll elő (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836612 Javítás: Visual Studio .NET 2003 programban való szerkesztésük esetén az örökölt Windows űrlapok mérete csökken (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
835480 Javítás: Ha a fejlesztő a .NET-keretrendszer 1.1-es verzióját használó Windows Forms alkalmazásban egy oszlopot átméretez, előfordulhat, hogy a DataGrid vezérlő helytelenül frissül (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
835361 Javítás: Miután a fejlesztő a DataGrid vezérlő Visible tulajdonságát False (hamis) értékűre állítja, a DataGrid továbbra is megjelenik a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834672 Javítás: Ha egy többszálas alkalmazás meghívja a PerformanceCounter.NextValue metódust, teljesítményproblémák léphetnek fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834608 Javítás: Ha a fejlesztő gyorsítótárazott felhasználói vezérlőket dinamikusan ad hozzá webes űrlapokhoz, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Multiple controls with the same ID” (Több vezérlő azonosítója megegyezik) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834104 Az ASP.NET-alapú alkalmazások összeomlanak a .NET-keretrendszerben, ha azok futtatása többprocesszoros számítógépen, az ArrayList osztály használatával történik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
833326 Programhiba: A szórótábla mérete korlátlan mértékben megnőhet a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
832705 Javítás: Bizonyos billentyűparancsoknak a DataGrid vezérlőben való használata esetén hibaüzenet jelenhet meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
832597 Javítás: Alkalmazáshiba léphet fel a Vbc.exe vagy a Csc.exe programban .NET-keretrendszeren alapuló alkalmazás futtatásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831730 Javítás: Hashtable gyűjtemény használatakor a következő hibaüzenet jelenik meg: „InvalidOperationException ... Load factor too high” (A kihasználási tényező értéke túl magas) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831263 Javítás: A teljesítmény visszaesése tapasztalható, ha a generált szemétgyűjtések száma túl magas a kezelt Windows Forms alkalmazások esetében (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831150 A „Viewstate is invalid for this page” (A lap Viewstate tulajdonsága érvénytelen) hibaüzenet nem nyújt elegendő információt a hiba kijavításához (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830789 Javítás: A távoli eljáráshívás (RPC) webszolgáltatási metódusa figyelmen kívül hagyja a SoapRpcMethodAttribute osztály RequestElementName tulajdonságát, ha valamelyik metódus neve kötőjelet tartalmaz a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830698 Javítás: Előfordulhat, hogy egy generált szerelvény nem tartalmaz átadott attribútumokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829977 Memóriavesztés léphet fel, ha egy COM+ 1.0-s alkalmazást Windows 2000 SP4 operációs rendszerű számítógépen kísérel meg futtatni (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829615 Javítás: DataGrid vezérlőt tartalmazó fedésben lévő űrlapok automatikusan az előtérbe kerülnek, ha a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában frissül az adatforrás (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
828943 Javítás: A COM együttműködési hívások helytelen HRESULT értékeket adhatnak vissza (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
828099 Javítás: A Windows alkalmazások DataGrid vezérlőjében az adatok helytelen sorrendben jelennek meg a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
827801 Javítás: A Microsoft .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában a Page_Load esemény kétszer fut le (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
827558 Javítás: Az IEHost futtatókörnyezet a 80-as portot hívja akkor is, ha az Internet Explorer nem a 80-as porthoz van kötve (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
827210 Javítás: Hibaüzenet: System.ExecutionEngineException occurred in an unknown module (System.ExecutionEngineException hiba történt egy ismeretlen modulban) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
827035 Javítás: Az ASP.NET nem válaszol, ha egy alkalmazás érvénytelen műveletet hajt végre (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826981 Javítás: Kivételhiba történik a RichTextBox vezérlő RTF tulajdonságához való hozzáféréskor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826945 Javítás: Az ALT+TAB billentyűkombináció lenyomására a főablak nem jelenik meg az előtérben, ha a szülőűrlap ToolTip vezérlőt tartalmaz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826497 A TextBox és ComboBox vezérlőt tartalmazó Windows űrlapokon nem jelenik meg a legördülő menü (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826368 Nem futtathatók WMI-események a szerelvény régebbi verzióiból (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825082 Ha a fejlesztő az ASP.NET vezérlőkben kombinált FlagsAttribute enumerációkat használ, akkor NullReferenceException hiba lép fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
824680 A PhoneCall vezérlő nem jeleníti meg a telefonszámokban lévő pluszjelet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
824336 Javítás: Az egyéni teljesítményszámlálók nem teszik közzé a teljesítményadatokat a WMI szolgáltatásban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823274 Javítás: Hozzáférés-megsértési hiba történik, ha a DEVPATH környezeti változó a Visual Studio .NET 2003 projektekben egy hálózati megosztásra hivatkozik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823140 Javítás: A COM és a COM+ között hívásokat intéző kezelt alkalmazásokban hozzáférés-megsértési hiba léphet fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
822734 Javítás: A ValidationSummary (Validator) vezérlők a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójára történő frissítés után nem jelennek meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821536 Javítás: Adatkészletet tartalmazó Windows űrlapból öröklődő Windows űrlapok létrehozására tett kísérletek esetén System.ArgumentException kivételhiba történik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821349 Javítás: A beágyazott nullkaraktereket a kérési parancsfájlok ellenőrzési funkciója figyelmen kívül hagyhatja (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821157 Javítás: Ha egy DLL-fájl be van töltve a 0x33A20000 címtérbe, és a fejlesztő egy ASP.NET lapra vonatkozó kérést hajt végre, akkor hibaüzenet jelenik meg azzal, hogy a kiszolgálóalkalmazás nem érhető el (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821155 A háttérben folyó kötegelt fordítási műveletek holtpontot idézhetnek elő, ha a szálkészlet kimerül (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
820743 Javítás: Az ASP.NET teljesítményszámlálói legfeljebb 113 betöltött AppDomains objektum számlálására képesek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
819792 Javítás: A Visual Studio .NET 2003-as verziójában a JScript a GC.Collect metódust az IVsaEngine.Close metódusból hívja meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
818803 Gyorsjavítás a .NET-keretrendszer 1.1-es végleges (RTM) verziójában lévő ASP.NET funkciók hibáira (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
811532 Javítás: A Windows Forms ActiveX Control Importer (Aximp.exe) helytelenül kezeli az alapértelmezett értékeket (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823030 Javítás: Az 1998. évi Rehabilitation Act Amendments (az Amerikai Egyesült Államok rehabilitációról szóló törvényének módosítása) 508. szakaszának megfelelően átalakított DataGrid vezérlő (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
833612 Javítás: Ha a fejlesztő a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában a Smartnav.js parancsfájlban Null paraméterrel hívja meg az AppendChild metódust, akkor a következő hibaüzenet jelenik meg: „Invalid pointer Code: 0” (Érvénytelen mutató – kód: 0) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829487 Javítás: A SHIFT+LE billentyűkombináció lenyomásakor a DataGrid vezérlő elveszíti a fókuszt (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829585 Javítás: Az ASP.NET munkavégző folyamata jelentős mértékben lefoglalhatja a processzort, ha a folyamat távelérésű kiszolgálónak ad helyet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836092 Előfordulhat, hogy a WML-ügyfelek két példányt kapnak a Form.Action tulajdonsággal megadott QueryString gyűjteményből (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834280 Javítás: NullReferenceException kivételhiba történik, ha a fejlesztő olyan metódust használ, amelynek egyik paramétere az alapértelmezett null értékkel rendelkezik a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
833047 Javítás: A többdokumentumos felületű Windows Forms alkalmazásokban a menü hívóbetűi helytelen űrlapokra mutatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
833050 Javítás: Ha az ODBC-illesztőprogram nem támogatja az SQLGetInfo(SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE) függvényt, akkor a Visual Studio .NET programban a következő hibaüzenet jelenik meg: „Index was outside the bounds of the array” (Az index kívül esik a tömb határain) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839588 Javítás: System.ArgumentOutOfRangeException kivétel jelenik meg, amikor a Read metódust hívja az ASP.NET rendszer egyik XmlTextReader osztályából (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831575 Javítás: A processzor memóriafelhasználása megugrik az XML-sémákban lévő appInfo elemek elemzésekor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
832757 Javítás: Számformázási függvényt használó XSLT-stíluslappal történő XSLT-átalakítás végrehajtására tett kísérletek esetén System.Xml.Xsl.XsltException kivételhiba történik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
822956 Javítás: Az XmlValidatingReader osztály több példányban történő használata teljesítménycsökkenést okoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
818777 Javítás: Az XmlTextReader osztály futásidejű kivételt okoz XML-dokumentumok olvasásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839462 Javítás: Előfordulhat, hogy a Native Image Generator (Ngen.exe) eszköz futtatása után memóriahiány miatt az 1.1-es verziójú .NET-keretrendszerbeli szerelvény nem válaszol (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839577 Javítás: A többdokumentumos felületű gyermekűrlapokat nem lehet lefelé görgetni az arra szolgáló nyílra kattintva (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839174 Javítás: Kezelt Windows szolgáltatás felfüggesztésére vagy leállítására tett kísérlet esetén a következő hibaüzenet jelenik meg: „Hiba 1053: A szolgáltatás nem válaszolt megfelelő időben az indítási vagy vezérlési kérésre” (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836691 Javítás: Az Edit vezérlőbe írt szöveg nem látható, ha a DataGrid vezérlőben több sor van kijelölve a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823951 Javítás: Hozzáférés-megsértési hiba lép fel, ha egy ServicedComponent osztályból származtatott objektum hívása egy COM meghívható burkolópéldányon át történik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
822411 Javítás: XML-üzenetkezelés a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában, összegző gyorsjavítás (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836144 Javítás: A .NET-keretrendszer Service Pack 1 szervizcsomaggal frissített 1.1-es verzióját futtató számítógépen egyes, az egérrel kapcsolatos üzenetek a számítógép lefagyását okozhatják (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
835815 Javítás: A .NET-keretrendszer 1.1-es verzióját futtató számítógépen a számolótábla ablakbeli pozíciója nem egyezik meg a görgetőgombnak a görgetősávon elfoglalt pozíciójával (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831018 Javítás: A .NET-keretrendszer 1.1-es verziójabeli távelérés használatakor egy ügyfél hivatkozás szerinti paraméterbecsomagolási (MBR) objektumának távoli hívását követően a kiszolgáló nem válaszol (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
824629 Javítás: Windows SharePoint Services vagy SharePoint Portal Server 2003 szoftvert futtató kiszolgálóhoz történő csatlakozás után az ideiglenes fájlok nem törlődnek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821758 Javítás: A Server.Transfer nem hívja meg az IsPostBack elemet .NET 1.1 keretrendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825709 A „System.ExecutionEngineException kivétel történt" hibaüzenet jelenik meg több aszinkron esemény használata esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 867460 - Utolsó ellenőrzés: 2008. jan. 11. - Verziószám: 1

Visszajelzés