SQL Server adatbázis megtelt tranzakciónaplójának helyreállítása

BEVEZETÉS

Ez a cikk a tranzakciónapló túlságosan nagy mérete esetén követendő lépéseket írja le. A megtelt tranzakciónaplók használhatatlanná tehetik a Microsoft SQL Server adatbázist. Ez a cikk azt írja le, hogyan csonkolhatja és zsugoríthatja a tranzakciónaplókat, illetve hogyan előzheti meg a váratlan növekedésüket.

További információ

Tranzakciónapló méretének csökkentése

Ha a tranzakciónaplók megtelnek, csökkentenie kell a méretüket. Ehhez csonkolnia kell a tranzakciónaplóban található inaktív tranzakciókat, és zsugorítania kell a tranzakciónapló-fájlt.

Megjegyzés: A tranzakciónaplók rendkívül fontosak az adatbázis tranzakciós integritásának megőrzése érdekében. Ezért a tranzakciónapló-fájlokat még akkor se törölje, miután biztonsági másolatot készített az adatbázisról és a tranzakciónaplókról.


A tranzakciónaplók méretének csökkentésével kapcsolatos további információkért keresse fel a Microsoft következő webhelyét:

Inaktív tranzakciók csonkolása a tranzakciónaplókban

A tranzakciónaplók megtelésekor azonnal készítsen biztonsági másolatot a tranzakciónapló-fájlról. A tranzakciónapló-fájlok biztonsági másolatának készítése közben az SQL Server automatikusan csonkolja a tranzakciónapló inaktív részét. A tranzakciónapló-fájl inaktív része a befejezett tranzakciókat tartalmazza, ezért az SQL Server már nem használja a tranzakciónapló-fájlt a helyreállítási folyamat során. Ahelyett, hogy hagyná növekedni és több területet foglalni, az SQL Server újra felhasználja a tranzakciónaplónak ezt a csonkolt, inaktív területét.

A tranzakciónaplók biztonsági mentésekor és a tranzakciónaplók biztonsági mentésének visszaállításakor megfontolandó esetleges problémákkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az SQL Server Books Online alábbi témaköreit:
 • Tranzakciónapló-fájl biztonsági másolatai
 • Tranzakciónapló-fájl biztonsági mentése és visszaállítása
Az inaktív tranzakciók a Csonkolás módszer segítségével törölhetők is a tranzakciónapló-fájlból. A tranzakciónaplók csonkolásával kapcsolatban az SQL Server Books Online „Tranzakciónapló csonkolása” című témakörében talál további információt.

Fontos: A tranzakciónapló-fájlok manuális csonkolása után teljes biztonsági másolatot kell készítenie a tranzakciónapló biztonsági mentése előtt.

További információt a tranzakciónapló-fájlok csonkolásakor jelentkező esetleges problémákról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:

62866 Az SQL tranzakciónapló csonkolását megakadályozó tényezők (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)

Tranzakciónapló-fájl zsugorítása

A biztonsági mentési művelet vagy a Csonkolás módszer nem csökkenti a naplófájl méretét. A tranzakciónapló-fájl méretének csökkentéséhez zsugorítania kell a tranzakciónapló-fájlt. A tranzakciónapló-fájl kívánt méretre történő zsugorításához és a nem használt lapok eltávolításához használja a DBCC SHRINKFILE műveletet. A DBCC SHRINKFILE Transact-SQL utasítás csak a naplófájl inaktív részét képes zsugorítani.

Megjegyzés: A DBCC SHRINKFILE Transact-SQL utasítás önmagában nem képes a napló csonkolására és a naplófájlon belüli használt terület zsugorítására.

A tranzakciónapló-fájlok zsugorításával kapcsolatos további információkért tekintse meg az SQL Server Books Online alábbi témaköreit:
 • A tranzakciónapló-fájl zsugorítása
 • DBCC SHRINKFILE
További információt az SQL Server 2000 tranzakciónapló-fájljainak zsugorításával kapcsolatban a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:

272318 Az SQL Server 2000 rendszer tranzakciónaplójának zsugorítása a DBCC SHRINKFILE utasítással (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
A tranzakciónapló-fájlok zsugorításakor jelentkező esetleges problémákról a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál további információt:

814574 Probléma: Hibaüzenet: „Nem lehet zsugorítani a naplófájlt...” hiba történik a tranzakciónapló-fájl zsugorításakor (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
324432 Probléma: A DBCC SHRINKFILE és SHRINKDATABASE parancsok nem működnek a kevés adattal feltöltött text, ntext vagy image oszlopok miatt (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)

Tranzakciónapló-fájlok váratlan növekedésének megelőzése

A tranzakciónapló-fájlok váratlan növekedésének megelőzése érdekében fontolja meg az alábbi módszerek egyikének alkalmazását:
 • Állítsa a tranzakciónapló-fájlok méretét egy nagy értékre, hogy elkerülje a naplófájlok automatikus bővítését.
 • Az optimális memóriaméret alapos kiértékelése után százalék helyett memória-mértékegységekben adja meg a tranzakciónapló-fájl automatikus bővítését.

  Az automatikus növelés beállítással kapcsolatban megfontolandó problémákról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál további információt:

  315512 Az automatikus növelés és automatikus zsugorítás konfigurációjának megfontolásai

 • A helyreállítási modell módosítása. Rendszerösszeomlás vagy adatsérülés esetén az adatok egységessége és a tranzakciós integritás fenntartása érdekében helyre kell állítania az adatbázist. Az adatbázisban tárolt adatok fontosságától függően az alábbi helyreállítási modellekkel határozhatja meg az adatok mentési módját és az adatvesztések kockázatát:
  • Egyszerű helyreállítási modell
  • Teljes helyreállítási modell
  • Tömegesen naplózott helyreállítási modell
  Az egyszerű helyreállítási modell használatával a legutóbbi biztonsági mentéssel állíthatja helyre az adatbázist. A teljes helyreállítási modell vagy a tömegesen naplózott helyreállítási modell használatával a meghibásodás időpontjában aktuális állapotra állíthatja helyre az adatbázist a tranzakciónapló-fájl biztonsági másolataival.

  Az SQL Server 2000 és az SQL Server 2005 termékekben az SQL-kiszolgálók adatbázisainak alapértelmezett helyreállítási modellje a Teljes helyreállítási modell. A teljes helyreállítási modell használata esetén a rendszer a tranzakciónapló rendszeres biztonsági mentésével gátolja meg, hogy a tranzakciónapló-fájlok aránytalanul nagyra nőjenek az adatbázishoz képest. Ha azonban nem történik meg a tranzakciónapló rendszeres biztonsági mentése, akkor a tranzakciónapló-fájl megtöltheti a lemezt, és előfordulhat, hogy semmilyen adatmódosítási műveletet nem tud végrehajtani az SQL Server adatbázisban.

  Ha egy vészhelyreállítási művelet során nem kívánja használni a tranzakciónapló-fájlokat, a teljes helyett használhatja az egyszerű helyreállítási modellt.
 • Rendszeresen készítsen biztonsági másolatokat, hogy törölje a tranzakciónaplóból az inaktív tranzakciókat.
 • Kis méretű tranzakciókat tervezzen.
 • Győződjön meg arról, hogy nincsenek meghatározatlan ideig futó, nem véglegesített tranzakciók.
 • A Statisztika frissítése lehetőséget mindennapi futtatásra ütemezze.
 • Az indexek töredezettségmentesítéséhez, amellyel javíthatja a terhelési teljesítményt üzemi környezetben, a DBCC DBREINDEX Transact-SQL utasítás helyett használja a DBCC INDEXDEFRAG Transact-SQL utasítást. A DBCC DBREINDEX utasítás futtatásakor a tranzakciónapló mérete jelentősen nőhet, ha az SQL Server adatbázis Teljes helyreállítási módra van beállítva. Továbbá a DBCC INDEXDEGRAG utasítás a DBCC DBREINDEX utasítással szemben nem tartja fenn sokáig a zárolást.

  Az indexek SQL Server 2000 alatti töredezettségmentesítésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a Microsoft következő webhelyét: Ha az adatbázis-karbantartási terv feladataként kell futtatnia a DBCC DBRINDEX utasítást, akkor a feladatot több feladatra kell bontania. Emellett gyakran kell biztonsági másolatot készítenie a tranzakciónaplókról a feladatok végrehajtása közben.

További információk a tranzakciónapló-fájlokról

Az SQL Server 2000 és SQL Server 2005 szoftverekben az egyes adatbázisok legalább egy adatfájlt és egy tranzakciónapló-fájlt tartalmaznak. Az SQL Server fizikailag az adatfájlban tárolja az adatokat. A tranzakciónapló-fájl tárolja az SQL Server adatbázison végrehajtott valamennyi módosítás részleteit és az egyes módosításokat végrehajtó tranzakciók részleteit is. Mivel a tranzakciós integritás az SQL Server alapvető és lényegi jellemzőjének számít, a tranzakciók részleteinek naplózását nem lehet kikapcsolni SQL Server szoftverben.

A tranzakciónapló-fájl logikailag kisebb szegmensekre tagolódik, amelyeket virtuális naplófájloknak hívnak. Az SQL Server 2000 alatt beállíthatja a tranzakciónapló-fájl igény szerinti bővítését. A tranzakciónapló-fájl bővítését szabályozhatja a felhasználó is, vagy beállítható, hogy a teljes rendelkezésre álló lemezterületet használja. A tranzakciónapló-fájl méretének minden, az SQL Server által végzett módosítása, például a tranzakciónapló-fájlok csonkolása vagy bővítése, virtuálisnaplófájl-alapú egységekben történik.

Ha beállította a tranzakciónapló-fájlok automatikus növelését, és egy SQL Server adatbázishoz tartozó tranzakciónapló-fájl megtelik, akkor a tranzakciós naplófájl virtuálisnaplófájl-egységekben fog növekedni. A tranzakciónapló-fájl időnként nagyon nagyra nő, és elfogyhat a szabad lemezterület. Ha a tranzakciónapló-fájl addig növekszik, amíg a naplófájl az összes szabad lemezterületet fel nem használja, és nem tud tovább nőni, nem hajthat végre további adatmódosítási műveleteket az adatbázison. Az SQL Server emellett gyanúsként jelölheti meg az adatbázist a tranzakciónapló bővítéséhez szükséges hely hiánya miatt.

Azokról a helyzetekről, amelyek a tranzakciónapló-fájl váratlan növekedését okozhatják, a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál további információt:

317375 Egy tranzakciónapló váratlanul megnő vagy megtelik az SQL Server használatakor (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)

Hivatkozások

A helyreállítási folyamat közben előforduló további lemezterületre vonatkozó igények hibaelhárításáról az SQL Server Books Online „Nincs elegendő lemezterület” című fejezetében talál további információt. A tranzakciónaplók felépítésével kapcsolatban az SQL Server Books Online alábbi témaköreiben talál további információt:
 • Tranzakciónaplók felépítése
 • Tranzakciónaplók logikai felépítése
 • Tranzakciónaplók fizikai felépítése
Az SQL Server 2000 helyreállítási modelljeivel kapcsolatos további információkért tekintse meg az SQL Server Books Online alábbi témaköreit:
 • Helyreállítási modell kiválasztása
 • Egyszerű helyreállítás
 • Teljes helyreállítás
 • Tömegesen naplózott helyreállítás
 • Helyreállítási modell váltása

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 873235 - Utolsó ellenőrzés: 2012. febr. 29. - Verziószám: 1

Visszajelzés