Bluetooth-alapú eszközök telepítése és konfigurálása a Windows XP Service Pack 2 rendszeren

Összefoglaló

A Bluetooth-eszközöket csak csatlakoztatni kell a telepítéshez. A Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) sok Bluetooth rendszerű eszköz illesztőprogramját tartalmazza. A Windows által fel nem ismert Bluetooth-eszközök a Windows általános támogatószoftvereivel vagy az eszközök gyártók által mellékelt illesztőprogramjaival szintén használhatók. A Bluetooth-eszközök hozzáadására szolgál a Bluetooth-eszköz hozzáadása varázsló. A Bluetooth-kapcsolatok a Vezérlőpult Bluetooth-eszközök segédprogramjával konfigurálhatók.

A Bluetooth-eszközök között a személyes hálózati technológiával (PAN) ad-hoc hálózatok alakíthatók ki. A személyes hálózatokban a számítógép és a Bluetooth-eszközök TCP/IP-alapú kommunikációt folytatnak. A telefonos hálózati kapcsolatok létesítésére alkalmas Bluetooth-eszközök modemként is használhatók. A vezeték nélküli Bluetooth-nyomtatók a Nyomtató hozzáadása varázslóval telepíthetők. Végül a Bluetooth technológia alkalmas a Bluetooth szabványt támogató számítógépek és eszközök közötti fájlátvitelre. A cikkben megtalálható a feladatok részletes leírása.

BEVEZETÉS

A cikkben a Bluetooth-alapú eszközök telepítését és konfigurálását ismerteti a Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) rendszeren.

Megjegyzés: A Windows XP SP2 által nem támogatott Bluetooth-adapterek telepítésekor kövesse a Bluetooth-adapter gyártójának utasításait.

A Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) által támogatott Bluetooth-adapterek telepítéséhez csak csatlakoztatni kell az eszközt. A kapcsolat létrehozásához nem szükséges beállításokat végezni.

Egy támogatott Bluetooth-adapter Windows XP SP2 rendszerbeli telepítése esetén az adapter az alábbi Microsoft-összetevőkkel együtt válik aktívvá:
 • Microsoft Bluetooth enumerátor
  Az összetevő számba veszi a Bluetooth-eszközöket és -funkciókat.
 • Bluetooth-eszköz (PAN hálózat)
  Az illesztőprogram az eszközök közötti PAN hálózati kapcsolatokat támogatja.
 • Bluetooth-eszköz (Transport Driver Interface (TDI) az RFCOMM protokollhoz)
  Az összetevő a telefonos hálózati kapcsolatot (DUN) támogatja. Emellett az eszközök közötti más típusú kapcsolatok támogatását is ellátja.
 • Bluetooth-támogatási szolgáltatás (BthServ)
  Ez a szolgáltatás az eszközök párosítási információit kezeli és frissíti. Ezenkívül a Bluetooth-szolgáltatásokkal kapcsolatos néhány egyéb funkció végrehajtása is feladatai közé tartozik.
A felsorolt összetevők egy Bluetooth-adapter telepítését követően megjelennek az Eszközkezelőben. A rendszer egyéb illesztőprogramokat és összetevőket is telepít.

További információ

Bluetooth-rádiótámogatás

Ha olyan Bluetooth-adaptert csatlakoztat a számítógéphez, amelyet a Windows nem ismer fel, lehetséges, hogy a Windows XP SP2 általános szoftveres támogatást biztosít. Ha az általános szoftveres támogatással nem működik megfelelően az eszköz, telepítheti a Bluetooth-adapterhez mellékelt, harmadik féltől származó illesztőprogramot.

További információt a Windows XP SP2 szervizcsomagban rendelkezésre álló Bluetooth-rádiók illesztőprogramjairól a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

841803 A Windows XP Service Pack 2 szervizcsomaggal szállított, Bluetooth-rádiókhoz készült illesztőprogramok

a lap tetejére

Konfigurálás és eszközök

A Bluetooth beállításai a Vezérlőpult Bluetooth-eszközök segédprogramjával adhatók meg. A Bluetooth-eszközök használatával a következőket hajthatja végre:
 • Eszközök hozzáadása és eltávolítása.
 • Egy eszköz tulajdonságainak megtekintése.
 • A Bluetooth-beállítások módosítása.
 • COM-port hozzáadása.
A segédprogram Eszközök lapján megjelenik a számítógépen konfigurált összes eszköz. Az Eszközök lap használatával eszközöket adhat hozzá vagy távolíthat el, illetve megtekintheti az eszközök tulajdonságait.

a lap tetejére

Eszköztulajdonságok

Egy Bluetooth-eszköz tulajdonságainak megtekintésekor a következő információk jelennek meg:
 • Az eszköz típusa
 • A Bluetooth-adapter hardvercíme
 • Az utolsó kapcsolódás dátuma és időpontja
 • Azzal kapcsolatos információ, hogy az eszköz párosításához szükséges-e hozzáférési kulcs
A Windows rendszerben az eszköz jelölésére használt név is módosítható. Ez a módosítás a Bluetooth-alapú fájlátvitel varázslóban és a Modem hozzáadása varázslóban használt nevet is érinti.

A Szolgáltatások lapon az eszköz által támogatott szolgáltatások információi tekinthetők meg. Ha például egy Bluetooth rendszerű telefon vagy kéziszámítógép (PDA-eszköz) csatlakozik a számítógéphez, ezen a lapon jelennek meg a szinkronizálási művelethez rendelkezésre álló COM-portok (ha vannak ilyenek). A lapon telefonos internetkapcsolatok is megjelenhetnek. A használni kívánt szolgáltatásokat is kiválaszthatja.

a lap tetejére

Beállítások

A Bluetooth-eszközök Beállítások lapján állítható be, hogy az eszközök hogyan érzékeljék a számítógépet, és hogyan kapcsolódjanak hozzá. A legfontosabb beállítást a Felderítés bekapcsolása jelölőnégyzet jelenti. Ezzel a beállítás lehetővé teszi, hogy az eszközök felfedezzék a számítógépet, és kapcsolatot létesíthessenek vele.

A lap ezenkívül az alábbi beállításokat tartalmazza:
 • Csatlakozhatnak Bluetooth-eszközök a számítógéphez
  Ezzel a jelölőnégyzettel határozható meg, hogy csatlakozhatnak-e eszközök a számítógéphez. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, semmilyen eszköz nem csatlakozhat a számítógéphez.
 • Értesítés a Bluetooth-eszközök csatlakozási kísérleteiről
  Ez a beállítás szabályozza, hogy kap-e értesítést, amikor egy eszköz csatlakozni próbál a számítógépéhez. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a rendszer nem küld értesítést.
A Beállítások lap további lehetőségeivel ki- és bekapcsolható a Bluetooth ikon megjelenítése az értesítési területen, illetve visszaállíthatók az alapértelmezett beállítások.

a lap tetejére
Felderítés
Ha egy számítógépen engedélyezve van a Bluetooth-kapcsolat, általában érzékeli az egyéb eszközöket. Ennek következtében a számítógép Bluetooth-eszközként való használatához csak be kell jelölnie a Felderítés bekapcsolása jelölőnégyzetet. Akkor lehet szükség például e jelölőnégyzet bejelölésére, ha a számítógép személyes hálózaton (PAN) keresztül csatlakozik egy másik számítógéphez. Ha két számítógép PAN hálózaton keresztül csatlakozik, akkor az egyiken bekapcsolva kell lennie a felderítésnek.

Alapértelmezés szerint a felderítési szolgáltatás nincs bekapcsolva a Windows XP SP2 rendszerben, mivel a felderíthető Bluetooth-eszközök esetenként kevésbé biztonságosabbak a nem felderíthetőknél. Javasolt csak arra az időre bejelölni a Felderítés bekapcsolása jelölőnégyzetet, amikor arra van szükség, hogy egy másik Bluetooth-eszköz felderítse a számítógépet. Miután létrejött a kapcsolat, az Eszköz hozzáadása varázsló automatikusan kikapcsolja a felderítést.

a lap tetejére

COM-port hozzáadása

Bluetooth-eszközök kapcsolatait fogadó bejövő és Bluetooth-eszközökkel kapcsolatot létesítő kimenő portok egyaránt hozzáadhatók a rendszerhez. Az alábbi lépések végrehajtásával kapcsolódhat egy Bluetooth-eszközhöz COM-porton keresztül:
 1. Állítsa be a COM-portot az Eszközkezelő portkonfigurációs beállításaival.

  A helyes adatátviteli sebességet és az egyéb beállításokat a kapcsolaton keresztül használni kívánt program dokumentációjában találja.
 2. A programban állítsa be a COM-portot a Bluetooth-eszköz hozzáadása varázsló utolsó oldalán található portszámra.

  A portszám a Bluetooth-eszközök segédprogram COM-portok lapján is megtalálható.
A COM-portot használó Bluetooth-eszközök használatához speciális programok szükségesek a számítógépen. Az egyes eszközökhöz rendszerint mellékelnek ilyen alkalmazást, illetve az az eszköz gyártójától beszerezhető. A program COM-port használatára való beállításához kövesse a programdokumentáció útmutatásait.

a lap tetejére

Hardver

A Bluetooth-eszközök segédprogram Hardver lapja a számítógépen telepített Bluetooth-eszközöket jeleníti meg. Ez a lista azonos az Eszközkezelő Bluetooth-rádiók kategóriájában találhatóval. Ha kijelöl egy eszközt a listában, majd a Tulajdonságok lehetőségre kattints, ugyanazokat az eszköztulajdonságokat láthatja, mint az Eszközkezelőben.

a lap tetejére

Eszköz hozzáadása

Amikor hozzáad egy Bluetooth-eszközt a számítógéphez, az eszközök címadatokat cserélnek. Egyes esetekben a hozzáférési kulcsok cseréje is megtörténik. Ezt a folyamatot a két eszköz párosításának vagy kötésének is nevezik. Egy eszköz hozzáadásakor fontos, hogy kettejük valamelyike felderíthető legyen. Egyes eszközökön ki- és bekapcsolható a felderítés, más eszközök mindig felderíthetők. Egyes egerek például mindig felderíthetők.

Ha két számítógépet szeretne a Bluetooth protokoll segítségével csatlakoztatni, az eszközként a másik számítógéphez adott számítógépnek kell felderíthetőnek lennie. A Bluetooth eszközök Beállítások lapján kapcsolhatja be a felderítést.

a lap tetejére

A számítógépen végrehajtandó lépések

Eszközök hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a bthprops.cpl parancsot, és kattintson az OK gombra.
 2. A Bluetooth-beállítások területen kattintson a Hozzáadás lehetőségre.
 3. A Bluetooth-eszköz hozzáadása varázslóban jelölje be Az eszköz be van állítva és felderíthető jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.

  Megjegyzés: A Tovább gombra csak Az eszköz be van állítva és felderíthető jelölőnégyzet bejelölése után kattinthat. A kereséssel nem találhatók meg az olyan eszközök, amelyeken a felderítés ki van kapcsolva.

  A Tovább gombra kattintva a számítógép megkeresi a hatósugarában lévő, felderíthető eszközöket. A keresés befejeztével az eszközök megjelennek a varázslóban.
 4. Jelölje ki a hozzáadni kívánt eszközt, majd kattintson a Tovább gombra.

  A hozzáadni kívánt eszköz kijelölése után megadható az eszköz hozzáférési kulcsa. A hozzáférési kulcsok az eszközökhöz való hozzáférést vezérlő kódok, használatukkal növelheti a kapcsolatok biztonságát. Lehetséges azonban, hogy a hozzáadott eszközhöz nem szükséges hozzáférési kulcs.
A hozzáférési kulcs megadását követően a számítógép megpróbál kapcsolódni az eszközhöz a hozzáférési kulcs ellenőrzése érdekében. Ha másik számítógéphez csatlakozik, megjelenik egy üzenet, amely tájékoztatja, hogy a számítógépek kapcsolódni próbálnak.

a lap tetejére

Az eszközön végrehajtandó műveletek

A számítógépen elvégzendő lépések végrehajtása után a Bluetooth-eszközön adja meg a hozzáférési kulcsot. Ha az eszköz egy másik számítógép, azon megjelenik egy kapcsolódási kérelmet jelző üzenet. A Bluetooth-eszközként hozzáadni kívánt számítógépen hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a kapcsolódási kérelmet jelző üzenetre.

  A Bluetooth-eszköz hozzáadása varázslóban megjelenik egy beviteli mező a hozzáférési kulcs megadására.
 2. Írja be a hozzáférési kulcsot. Arra is lehetőség van, hogy egy számítógép által generált hozzáférési kulcsot kérjen.
A hozzáférési kulcs ellenőrzése után a kapcsolat létrejött. Az eszköz megjelenik a számítógépen. Ha az eszköz egy számítógép, akkor annak neve megjelenik a másik számítógépen.

A Bluetooth-eszköz hozzáadása varázsló utolsó lapján kikapcsolhatja a felderítést az eszközként hozzáadott számítógépen. Alapértelmezés szerint be van jelölve a felderítést kikapcsoló jelölőnégyzet, így a számítógép nem marad felderíthető.

a lap tetejére

Az eszköz hozzáadása után

A hozzáadott eszköz megjelenik a Bluetooth-eszközök segédprogramban. Az eszköz tulajdonságainak megtekintésével megvizsgálhatja a rendelkezésre álló szolgáltatásokat, módosíthatja az eszköz nevét, további információkat szerezhet róla, Kapcsolatokat is létesíthet.

a lap tetejére

Csatlakozás személyes hálózathoz

A személyes hálózatokkal ad-hoc hálózati kapcsolat hozható létre a Bluetooth-eszközök között. A hálózatba szervezendő összes eszköznek támogatnia kell a személyes hálózati protokollt. A személyes hálózatokhoz való csatlakozáshoz a következő módszerek bármelyikét használhatja:
 • Kattintson a tálcán található Bluetooth-ikon menüjének Csatlakozás személyes hálózathoz parancsára.
 • A Vezérlőpult Hálózati kapcsolatok eszközében kattintson duplán a Bluetooth hálózati kapcsolat ikonra.
 • Kattintson a Bluetooth hálózati eszközök megtekintése parancsra a Hálózati kapcsolatok eszköz Hálózati műveletek ablaktáblájában.
A Bluetooth személyi hálózati eszközök párbeszédpanel a fenti módszerek bármelyikével megnyitható. Ezen a párbeszédpanelen mindazon eszközök megjelennek, melyekhez kapcsolódni lehet. A párbeszédpanel alján található gombokkal is felvehet vagy eltávolíthat eszközöket a listáról.

Kapcsolat létesítéséhez kattintson arra a hálózatra, amelyhez kapcsolódni szeretne, majd kattintson a Csatlakozás elemre. A kapcsolat létrejöttét követően a számítógép és a másik eszköz között működőképes a TCP/IP protokollon alapuló hálózati kommunikáció. (Ha olyan eszközre kattint, amelyhez már kapcsolódik, a Csatlakozás gomb helyén a Kapcsolat megszakítása gomb jelenik meg.)

Megjegyzés: Ha a személyes hálózati kapcsolatban részt vevő mindkét eszköz Windows XP operációs rendszert futtató számítógép, a kapcsolat pont-pont típusú kapcsolat lesz, és a számítógépek egyike sem üzemelhet útválasztóként a helyi hálózat vagy az internet irányába. Ehhez hálózati hozzáférési pontra (NAP) van szükség.

A Windows az APIPA protokoll szerint rendel címeket az ad hoc hálózatokban lévő számítógépekhez. Az APIPA használata esetén nincs szükség a DHCP protokoll használatára. Az APIPA-címek megtekintéséhez írja be az ipconfig parancsot egy parancssorba, és nyomja le az ENTER billentyűt. A parancs az alábbihoz hasonló kimenetet produkál:

Ethernet-adapter Bluetooth hálózati kapcsolat:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag . . :
Automatikus konfiguráció IP-címe . . : 169.254.143.66
Alhálózati maszk . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Alapértelmezett átjáró . . . . . . . . :
Az Állapot párbeszédpanel Általános lapján megtekinthető a kapcsolat sebessége, illetve megtekinthetők a kapcsolat során átvitt csomagok adatai. A Részletek lapon a más hálózati kapcsolatok esetén szokásos információk jelennek meg. A Támogatás lapon megtekinthetők az IP-címekkel kapcsolatos információk, a kapcsolat részletes adatai, valamint elvégezhető a kapcsolat javítása.

a lap tetejére

Modem hozzáadása

A telefonos hálózati kapcsolatokat támogató Bluetooth-eszközök modemként is hozzáadhatók a Windows XP SP2 rendszerhez. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a telephon.cpl parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Kattintson a Modemek lapon található Hozzáadás gombra.

  Megnyílik a Bluetooth-eszköz kiválasztása párbeszédpanel.
 3. Jelölje ki a modemként használni kívánt Bluetooth-eszközt.
Ha a Windows úgy van beállítva, hogy észlelje a modemeket a Bluetooth-adapterek csatlakoztatásakor, akkor automatikusan megnyitja a Bluetooth-eszköz kiválasztása párbeszédpanelt, amint telefonos hálózati kapcsolatokat támogató Bluetooth-eszközt észlel.

Az eszköz kijelölése után annak tulajdonságai a Telefon és modem beállításai eszközzel állíthatók be. Az internethez való kapcsolódáshoz hozzon létre egy új kapcsolatot a Hálózati kapcsolatok mappában.

a lap tetejére

Megjegyzések a modemek támogatásáról

 • A Windows XP automatikusan létrehoz egy hozzáférési kulcsot a mobileszköz és a számítógép közötti kapcsolathoz. Akár ezt a hozzáférési kulcsot is használhatja, akár saját kulcsot is megadhat. A hozzáférési kulcsok hossza legfeljebb 16 karakter lehet. A hozzáférési kulcsot 30 másodpercen belül meg kell adni, vagy a hitelesítés sikertelen lesz.
 • Egyes mobiltelefonok már rendelkeznek hitelesítő kulccsal. Ilyen telefon esetén adja meg a telefon hozzáférési kulcsát a Bluetooth-eszköz hozzáadása varázslóban.
 • A Bluetooth nem biztonságos vezeték nélküli technológia. Az adatok a hatósugárban lévő más eszközök és számítógépek számára is láthatók lehetnek.
 • A telefonos hálózati kapcsolatokat nem támogató mobiltelefonok esetén a Hardver hozzáadása varázslóval nem lehet telepíteni a telefont. A telefon telepítéséhez használja a Bluetooth-eszközök lehetőséget.
 • A modemként csatlakoztatott mobiltelefonok modemként jelennek meg az Eszközkezelőben.
a lap tetejére

Nyomtató hozzáadása

A Windows XP SP2 rendszer támogatja a Bluetooth-nyomtatókat. A nyomtatási szolgáltatások a Nyomtató hozzáadása varázslóval vehetők igénybe. A Nyomtató hozzáadása varázsló indításához kattintson a Start gombra, a Nyomtatók és faxok lehetőségre, majd a Nyomtató hozzáadása parancsra.

Ha a Nyomtató hozzáadása varázslóban kijelöli a Bluetooth rendszerű nyomtató elemet, a számítógép megkeresi a Bluetooth-nyomtatókat. A számítógép által talált nyomtató kijelölését követően telepíthető. A nyomtató telepítéséhez telepíteni kell a nyomtató illesztőprogramjait, ahogy bármilyen más típusú nyomtatónál is.

A nyomtató telepítése után a nyomtatóport Virtuális Bluetooth rendszerű nyomtatóport néven jelenik meg a nyomtató Tulajdonságok párbeszédpaneljének Portok lapján.

a lap tetejére

Fájlátvitel

A számítógép és a csatlakoztatott másik Bluetooth rendszerű eszköz között egyszerre mindig csak egy fájl vihető át a Bluetooth-alapú fájlátvitel varázslóval. Fájlokat másolhat például a számítógép és a mobiltelefon vagy a kéziszámítógép között. A fájlátvitel két Bluetooth rendszert használó számítógép között is lehetséges.

a lap tetejére

Fájlok küldése

Ha egy másik számítógépre szeretne fájlokat küldeni, kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a %windir%\system32\fsquirt.exe parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. A Bluetooth-alapú fájlátvitel varázsló Küldeni vagy fogadni szeretne fájlokat? oldalán kattintson a Fájl küldése lehetőségre, majd a Tovább gombra.
 3. Az Adja meg, hogy hová szeretné küldeni a fájlt oldalon kattintson a Tallózás lehetőségre, kattintson a számítógépre vagy eszközre, ahová a fájlt küldeni szeretné, majd kattintson a Tovább gombra.

  Megjegyzés: A Hozzáférési kulcs használata jelölőnégyzet nem érhető el, ha a másik eszközzel létrehozott kapcsolat már használ hozzáférési kulcsot.
 4. A Jelölje ki az elküldeni kívánt fájlt oldalon kattintson a Tallózás lehetőségre, majd válassza ki a küldeni kívánt fájlt.

  Megjegyzés: Egyszerre csak egy fájlt tud elküldeni. Ne kattintson a Tovább gombra, míg a fájlt fogadó eszközt be nem állította a fájl fogadására. Ha a fogadó eszköz nem áll készen a fájl fogadására, az átvitel sikertelen lesz.
 5. Ha a fogadó számítógép vagy eszköz készen áll a fájl fogadására, kattintson a Tovább gombra.
a lap tetejére

Fájlok fogadása

Ha egy másik számítógépről szeretne fájlokat fogadni, kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a %windir%\system32\fsquirt.exe parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. A Bluetooth-alapú fájlátvitel varázslóban kattintson a Fájl fogadása lehetőségre, majd a Tovább gombra.

  A következő üzenetet kapja: „A Windows a fájl fogadására vár”.
 3. Az átvitel elindításához a küldő számítógépen kattintson a Tovább gombra.

  Megjegyzés: A továbbítási művelet alatt egy folyamatjelző sáv jelenik meg a küldő számítógépen. Ha Windows XP rendszerű számítógépre továbbítja a fájlt, a Bluetooth-alapú fájlátvitel varázslóban is megjelenik egy folyamatjelző sáv.
 4. A kapott fájl mentése lap Fájlnév mezőjében kattintson a Tallózás gombra annak a mappának a kijelöléséhez, amelybe a fájlt menteni kívánja, majd kattintson a Tovább gombra.
a lap tetejére
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 883259 - Utolsó ellenőrzés: 2013. jún. 10. - Verziószám: 1

Visszajelzés