A Small Business Server 2003 telepítése meglévő Active Directory-tartományban

BEVEZETÉS

A cikkből megtudhatja, hogyan telepíthet Microsoft Windows Small Business Server (SBS) 2003 rendszerű számítógépet olyan meglévő tartományban, amelyben még nincs SBS-kiszolgáló.

Figyelem: A cikkben ismertetett lépéseket csak új SBS 2003 rendszerű számítógép meglévő tartományban való telepítésére használja az Active Directory címtárszolgáltatás infrastruktúrájának fenntartása céljából.

A cikkben ismertetett lépéseket ne használja SBS 2003 rendszerű számítógép SBS 2000 vagy SBS 2003 tartományvezérlőt tartalmazó hálózathoz áttelepítés céljából való hozzáadásához. Ezzel kapcsolatban olvassa el az áttelepítési dokumentációt. Az áttelepítéssel kapcsolatos dokumentáció az alábbi webhelyeken található:
SBS 2000 rendszerről SBS 2003 rendszerre:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=16414
Ez a cikk nem tartalmaz az áttelepítési problémák megoldására vonatkozó információt. Ha azonban a cikkben található lépéseket SBS 2003 vagy SBS 2000 rendszerű számítógépet tartalmazó meglévő tartományhoz való csatlakozásra használja, a létező SBS-kiszolgálót le kell fokoznia. Ehhez futtassa manuálisan a Dcpromo.exe programot a számítógép tartományból való eltávolításához. A kivezetést az új SBS 2003-számítógép tartományhoz való hozzáadását követő 7 napban el kell végezni, egyébként az új SBS 2003-számítógép figyelmeztetéseket jeleníthet meg, és rendszeresen leállhat.

Az alábbi feltételeknek teljesülniük kell az új SBS 2003-számítógép meglévő tartományban való telepítését követően, egyébként az új SBS 2003-számítógép figyelmeztetéseket jeleníthet meg, és rendszeresen leállhat.
 • Az új SBS 2003-számítógépnek a tartomány gyökerében telepített tartományvezérlőnek kell lennie.
 • Az új SBS 2003-számítógép rendelkezik a mozgó egyedüli főkiszolgáló (FSMO) összes szerepével.
 • Az SBS 2003-számítógép a globáliskatalógus-kiszolgáló és a licencelési kiszolgáló.
 • Nincs tartományi bizalmi kapcsolat és gyermektartomány.
 • A tartományban csak SBS-kiszolgáló található. Ha az SBS 2003 telepítve van, más SBS 2003 vagy 2000 rendszerű kiszolgáló nem telepíthető a tartományban.
 • Az új kiszolgálón végre kell hajtani az SBS integrált telepítését, és megfelelő számú SBS ügyfél-hozzáférési licencet kell telepítenie. Ha a feltételek nem teljesülnek, a SBS 2003-kiszolgáló leállhat, vagy nem támogatott állapotba kerülhet.
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

842690 A Windows Small Business Server 2003 részét képező összetevők listája (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

További információ

Ha az SBS 2003 rendszerű számítógépet meglévő Active Directory-tartományban szeretné telepíteni, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Windows 2000-tartományban az SBS 2003 rendszerű számítógép tartományban való telepítése előtt elő kell készítenie az Active Directory címtárszolgáltatást. Windows Server 2003-tartományvezérlő meglévő Windows 2000-erdőben való telepítéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

  278875 Windows Server 2003-tartományvezérlő Windows 2000-tartományban vagy -erdőben való létrehozásakor, illetve Windows 2000-erdőben lévő Windows Server 2000-tartományvezérlő Windows 2003 rendszerre való frissítésekor a Dcpromo.exe és a Winnt32.exe hibákat jelez (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 2. Indítsa el az SBS 2003 telepítését a CD 1 CD- vagy DVD-meghajtóba helyezésével.
 3. Amikor az operációs rendszer telepítését követően a számítógép újraindul, majd megkezdi az integrált telepítőprogram végrehajtását, kattintson a Mégse gombra az integrált telepítőprogram leállításához.

  Megjegyzés: Az integrált telepítőprogramot ezen a ponton kell leállítania. Ha nem állítja le, az SBS 2003 rendszerű számítógépet nem csatlakoztathatja meglévő tartományhoz.
 4. Az SBS 2003-számítógépen állítson be statikus IP-címet a hálózati kártyán, és konfigurálja úgy a DNS szolgáltatást, hogy tartalmazza az Active Directory-zónát üzemeltető meglévő kiszolgálót.

  Megjegyzés: Az eljárás befejezése után a hálózaton található más számítógépekre ping parancsot küldhet azok teljesen minősített tartománynevének (FQDN) használatával.
 5. Futtassa a Dcpromo.exe programot az SBS 2003-számítógépen a meglévő tartomány csatlakoztatásához.

  Megjegyzés: Ne hozzon létre új erdőt és gyermektartományt.
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a dcpromo parancsot, és kattintson az OK gombra.
  2. Kattintson kétszer a Tovább gombra.
  3. Jelölje be a További tartományvezérlő már meglévő tartományban választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.
  4. Adja meg a tartomány rendszergazdai fiókjának hitelesítő adatait, majd kattintson a Tovább gombra.
  5. A Tartománynév területen írja be annak az Active Directory-tartománynévtérnek a teljesen minősített tartománynevét, amelyhez csatlakozni szeretne, majd kattintson a Tovább gombra. Írja be például a következőt: contoso.local. Ha nem biztos a teljesen minősített tartománynévben, kattintson a Tallózás gombra a megfelelő tartomány kiválasztásához.
  6. Az adatbázismappa és a naplómappa alapértelmezett helyének elfogadásához kattintson a Tovább gombra.
  7. A megosztott rendszerkötet alapértelmezett helyének elfogadásához kattintson a Tovább gombra.

   Megjegyzés: Ha módosítani szeretné a megosztott rendszerkötet helyét, NTFS fájlrendszerű kötetet kell kijelölnie.
  8. Adja meg a címtárszolgáltatások helyreállító módjának rendszergazdai jelszavát, és kattintson a Tovább gombra.

   Megjegyzés: Ez a címtárszolgáltatások helyreállító módjához és a helyreállítási konzolhoz használandó jelszó.
  9. Az Összegzés képernyőn kattintson a Tovább gombra a Dcpromo.exe program indításához. A folyamat akár több percet is igénybe vehet.
  10. Kattintson a Befejezés gombra a Dcpromo.exe program befejezéséhez, majd kattintson az Újraindítás gombra.
  11. Az újraindítást követően jelentkezzen be a számítógépre, és ellenőrizze, hogy a tartományvezérlővé való előléptetés sikeres volt-e. Ehhez kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, és kattintson az OK gombra.
  12. A parancssorba írja be a gettype parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. A kimenetnek az alábbinak kell lennie:


   Állomás neve: Kiszolgálónév Név: Windows Server 2003 for Small Business Server
   Verzió: 5.2 Build 3790
   Szerepkör: Tartományvezérlő
   Összetevők: Nincs telepítve
 6. Telepítse a DNS kiszolgálói szolgáltatását. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Válassza a Start menü Vezérlőpult parancsát, majd kattintson duplán a Programok telepítése és törlése ikonra.
  2. Kattintson a Windows-összetevők hozzáadása vagy eltávolítása gombra.
  3. A Windows-összetevők listában kattintson duplán a Hálózatszolgáltatás elemre.
  4. Jelölje be a Tartománynév-szolgáltató (DNS) jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.
  5. Kattintson a Tovább, majd a Befejezés gombra.


   A DNS-kiszolgálóval kapcsolatos további információt a Microsoft alábbi webhelyén talál:
 7. Az SBS 2003 rendszerű számítógépet léptesse elő globáliskatalógus-kiszolgálóvá. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson az Active Directory – helyek és szolgáltatások parancsra.
  2. Bontsa ki a Sites (Helyek), az Alapertelmezett-elso-hely-neve, majd a Servers (Kiszolgálók) csomópontot, bontsa ki az SBS 2003-számítógép csomópontját, kattintson a jobb gombbal az NTDS Settings (NTDS-beállítások) elemre, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra
  3. Az Általános lapon jelölje be a Globális katalógus jelölőnégyzetet a globális katalógusi szerep számítógéphez rendeléséhez, majd kattintson az OK gombra.
  4. Nyissa meg a címtárszolgáltatások eseménynaplóját, és várakozzon, amíg megjelenik az 1119-es vagy 1869-es esemény arra vonatkozó leírással, hogy a tartományvezérlő már globális katalógus.
  5. Indítsa újra a számítógépet.

   Megjegyzés: Ne indítsa újra a számítógépet, és ne távolítson el globáliskatalógus-kiszolgálót, amíg az 1119-es vagy az 1869-es esemény nem jelentkezik. Ha mégis megteszi, az káros hatással lehet, mert nem lesz globáliskatalógus-kiszolgáló a kérelmek feldolgozásához.
 8. Miután az új számítógépet sikeresen előléptette globáliskatalógus-kiszolgálóvá, távolítson el minden más globáliskatalógus-kiszolgálót a tartományból. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson az Active Directory – helyek és szolgáltatások parancsra.
  2. A konzolfán bontsa ki a Sites (Helyek), majd az Alapertelmezett-elso-hely-neve csomópontot.
  3. Bontsa ki a Servers (Kiszolgálók) csomópontot, majd az SBS 2003-számítógéptől eltérő bármely számítógép csomópontját, kattintson a jobb gombbal az NTDS Settings (NTDS-beállítások) elemre, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.

   Megjegyzés: Előfordulhat, hogy ezt a lépést többször is végre kell hajtania, ha a listában az SBS 2003-számítógépen kívül több számítógép is szerepel.
  4. Az Általános lapon törölje a Globális katalógus jelölőnégyzet jelölését a globális katalógusi szerep számítógéphez rendeléséhez, majd kattintson az OK gombra.

   Megjegyzés: Ha a Globális katalógus jelölőnégyzet nincs bejelölve, ugorjon a 8. lépésre.
  5. Indítson újra minden számítógépet, amelyről eltávolította a globáliskatalógus-kiszolgálói szerepet.

   Megjegyzés: Várjon, amíg a rendszer a fiók és a séma adatait replikálja az új globáliskatalógus-kiszolgálóra.
 9. Adja át a műveleti főkiszolgálói (FSMO) szerepkört az SBS 2003-számítógépnek. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket minden műveleti főkiszolgálói szerepkör esetében:
  1. Adja át a relatív azonosító (RID) főkiszolgálói szerepkört. Ehhez tegye a következőket:
   1. Mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson az Active Directory - felhasználók és számítógépek parancsra.
   2. Kattintson a jobb gombbal a szervezet nevére, mutasson Az összes feladat pontra, majd válassza a Műveleti főkiszolgálók parancsot.
   3. A Műveleti főkiszolgálók párbeszédpanelen kattintson az RID fülre.
   4. A Műveleti főkiszolgálók párbeszédpanelen kattintson a Módosítás gombra.
   5. Az átvitel jóváhagyásához kattintson az Igen gombra, majd kattintson az OK gombra.
  2. Adja át az elsődleges tartományvezérlő emulátori szerepkörét. Ehhez tegye a következőket:
   1. Mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson az Active Directory - felhasználók és számítógépek parancsra.
   2. Kattintson a jobb gombbal a szervezet nevére, mutasson Az összes feladat pontra, majd válassza a Műveleti főkiszolgálók parancsot.
   3. A Műveleti főkiszolgálók párbeszédpanelen kattintson a PDC fülre.
   4. A Műveleti főkiszolgálók párbeszédpanelen kattintson a Módosítás gombra.
   5. Az átvitel jóváhagyásához kattintson az Igen gombra, majd kattintson az OK gombra.
  3. Adja át az infrastruktúra-főkiszolgálói szerepkört. Ehhez tegye a következőket:
   1. Mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson az Active Directory - felhasználók és számítógépek parancsra.
   2. Kattintson a jobb gombbal a szervezet nevére, mutasson Az összes feladat pontra, majd válassza a Műveleti főkiszolgálók parancsot.
   3. A Műveleti főkiszolgálók párbeszédpanelen kattintson az Infrastruktúra fülre.
   4. A Műveleti főkiszolgálók párbeszédpanelen kattintson a Módosítás gombra.
   5. Az átvitel jóváhagyásához kattintson az Igen gombra, majd kattintson az OK gombra.
  4. Adja át a tartománynév-kiosztási főkiszolgálói szerepkört. Ehhez tegye a következőket:
   1. Mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson az Active Directory - tartományok és bizalmi kapcsolatok parancsra.
   2. Kattintson jobb gombbal az Active Directory - tartományok és bizalmi kapcsolatok csomópontra, majd kattintson a Műveleti főkiszolgáló parancsra.
   3. A Műveleti főkiszolgáló váltása párbeszédpanelen kattintson a Módosítás gombra.
   4. Az átvitel jóváhagyásához kattintson az Igen gombra, majd kattintson az OK gombra.
   5. Kattintson a Bezárás gombra a párbeszédpanel bezárásához.
  5. Adja át a séma-főkiszolgálói szerepkört. Ehhez tegye a következőket:
   1. A szerepkört a sémakezelő eszközzel adhatja át. A sémakezelő eszköz MMC beépülő modulként való használatához azonban regisztrálni kell az Schmmgmt.dll fájlt. A regisztráláshoz kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regsvr32 schmmgmt.dll parancsot, és kattintson az OK gombra.

    Megjegyzés: Megjelenik a regisztráció sikerességére vonatkozó üzenet.
   2. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be az mmc parancsot, és kattintson az OK gombra.
   3. Kattintson a Fájl menü Beépülő modul hozzáadása/eltávolítása parancsára.
   4. A Leírás csoportban kattintson a Hozzáadás gombra.
   5. Kattintson az Active Directory-séma elemre, majd a Hozzáadás, végül pedig a Bezárás gombra.
   6. Kattintson az OK gombra.
   7. Kattintson a jobb gombbal az Active Directory-séma elemre, majd kattintson a Tartományvezérlő váltása parancsra.
   8. A Jelöljön ki egy tartományvezérlőt területen jelölje be a Megadott nevű választógombot, írja be az SBS 2003-számítógép nevét, majd kattintson az OK gombra.
   9. Kattintson a jobb gombbal az Active Directory-séma elemre, majd kattintson a Műveleti főkiszolgáló parancsra.
   10. Kattintson a Séma főkiszolgálójának váltása párbeszédpanel Módosítás gombjára.
   11. Kattintson az Igen, majd az OK, végül pedig a Bezárás gombra.
   A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

   324801 Mozgó egyedüli főkiszolgálóval végzett műveleti szerepek (FSMO-szerepek) megtekintése és átvitele Windows Server 2003 rendszerben

 10. Helyezze át a hely licenckiszolgálóját az SBS 2003-számítógépre. Ehhez tegye a következőket:
  1. Az SBS 2003-számítógépen mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson az Active Directory - helyek és szolgáltatások parancsra.
  2. Bontsa ki a Sites (Helyek), majd az Alapertelmezett-elso-hely-neve csomópontot.
  3. Kattintson a jobb gombbal a Licensing Site Settings (Licencelési hely beállításai) elemre, és kattintson a Tulajdonságok parancsra.
  4. Kattintson a Módosítás gombra, az Írja be a kijelölendő objektum nevét mezőbe írja be az új SBS 2003-számítógép nevét, majd kattintson az OK gombra.
  5. A Licensing Site Settings tulajdonságai párbeszédpanel bezárásához kattintson az OK gombra.

   A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

   273475 Licencelés Windows 2000 és Windows Server 2003 rendszerben, valamint eltérések a Windows NT 4.0 rendszerhez viszonyítva (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 11. Várja meg, amíg a rendszer az Active Directory objektumait replikálja az SBS 2003-számítógépre. Az ehhez szükséges idő az Active Directory méretétől és a hálózat teljesítményétől függ. A címtárszolgáltatás eseménynaplójában ellenőrizheti, hogy a replikálás sikeres volt-e. Ha a replikálás nem teljes vagy sikertelen, előfordulhat, hogy az SBS 2003 integrált telepítőprogramja leáll.

  A replikálás teszteléséhez új tesztfelhasználót hozhat létre a tartományvezérlőn, és néhány perc után megerősítheti, hogy az objektumot a rendszer replikálta az SBS 2003-számítógépre. A replikálást kényszerítheti is a tartományvezérlőről. Ehhez tegye a következőket:
  1. Az SBS 2003-számítógépen mutasson a Start menü Felügyeleti eszközök pontjára, majd kattintson az Active Directory - helyek és szolgáltatások parancsra.
  2. A bal oldali ablaktáblában bontsa ki az Alapertelmezett-elso-hely-neve, majd a Servers (Kiszolgálók) csomópontot, majd azt a tartományvezérlőt, amelyről replikálni szeretne.
  3. Kattintson az NTDS Settings (NTDS-beállítások) elemre. A jobb oldali ablaktáblában megjelenik néhány objektum, amelyek egyike arra a tartományvezérlőre mutató hivatkozás, amelyről replikálni szeretne. Az objektum rövid nevének megtekintéséhez kattintson a jobb gombbal az objektumra. Kattintson a jobb gombbal a tartományvezérlői objektumra, majd a Replikáció most parancsra. A replikálás azonnal megtörténik.
 12. Módosítsa úgy a DNS-beállításokat az összes tartományvezérlőn, hogy az új SBS 2003-számítógépre mutassanak elsődleges DNS-kiszolgálóként. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.

  Megjegyzés: A lépéseket az Active Directoryhoz tartozó összes tartományvezérlőn hajtsa végre, az SBS 2003-számítógépen is.
  1. Mutasson a Start menü Vezérlőpult pontjára, a Hálózati kapcsolatok pontra, kattintson a jobb gombbal a belső hálózati kapcsolatra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
  2. Kattintson a TCP/IP protokoll elemre, majd a Tulajdonságok gombra.
  3. Módosítsa a használni kívánt DNS-kiszolgálót. Írja be az SBS 2003-számítógép IP-címét használni kívánt DNS-kiszolgálóként. Ezt a módosítást az SBS 2003-számítógépen is végezze el.

   Megjegyzés: Az alternatív DNS-kiszolgáló az előzőleg használt DNS-kiszolgálóra is mutathat mindaddig, amíg ez a kiszolgáló működteti az Active Directory-zónát.
 13. Az SBS 2003 rendszerű számítógépen helyezze be az SBS 2003 CD 1 lemezt a CD- vagy DVD-meghajtóba, és hajtsa végre az SBS 2003 és összetevőinek integrált telepítését.
 14. Ha a Microsoft Exchange Server már telepítve van a szervezetben, az integrált telepítés az Exchange Server programot a meglévő szervezetbe telepíti. Ha a szervezetben már van Exchange 2003 Server vagy Exchange 2000 Server rendszerű kiszolgáló, és azt a későbbiekben nem szeretné használni, a postafiókokat és a nyilvános mappákat az új Exchange 2003 Server-kiszolgálóra helyezheti át. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

  822931 A felügyeleti csoportokban elsőként üzembe helyezett Exchange Server 2003 rendszerű számítógépek eltávolítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

  A postafiókok és a nyilvános mappák áthelyezéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. A szervezet meglévő Exchange Server-kiszolgálóján nyissa meg az Exchange System Manager programot. Ehhez kattintson a Start gombra, mutasson Minden program, majd a Microsoft Exchange pontra, végül kattintson a System Manager (Rendszerkezelő) parancsra.
  2. A bal oldali ablaktábla fájának gyökerében kattintson a jobb gombbal az Organization Name (Exchange) (Szervezet neve (Exchange)) ikonra, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) parancsra.

  3. Jelölje be a Display administrative groups (Felügyeleti csoportok megjelenítése) és a Display routing groups (Útválasztási csoportok megjelenítése) jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.
  4. Bontsa ki a Recipients (Címzettek) tárolót, majd kattintson a Recipient Update Services (Címzettfrissítési szolgáltatások) elemre.
  5. Kattintson duplán az egyes bejegyzésekre, és az Exchange server (Exchange-kiszolgáló) területen írja be az SBS 2003 rendszerű számítógépen futó új Exchange Server-kiszolgáló nevét.
  6. Bontsa ki az Administrative Groups (Felügyeleti csoportok), majd az Administrative Group Name (Felügyeleti csoport neve), a Routing Groups (Útválasztási csoportok), majd a First Routing Group (Első útválasztási csoport) csomópontot.
  7. Kattintson a Connectors (Összekötők) elemre, kattintson a jobb gombbal az SMTP-összekötőre (ha van), módosítsa a Local bridgeheads (Helyi hídfőkiszolgáló) területen található kiszolgálót az új SBS 2003-számítógépre, majd kattintson az OK gombra.
  8. A bal oldali ablaktáblában, a First Routing Group (Első útválasztási csoport) elem alatt kattintson a Members (Tagok) elemre.
  9. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal az új SBS 2003-számítógépre, majd kattintson a Set as Master (Beállítás főkiszolgálóként) parancsra.
  10. A bal oldali ablaktáblában bontsa ki az Administrative Groups (Felügyeleti csoportok), az Administrative Group Name (Felügyeleti csoport neve), a Servers (Kiszolgálók) csomópontot, majd annak az Exchange Server-kiszolgálónak a csomópontját, amely létezett az új Exchange Server-kiszolgáló SBS 2003-számítógéphez adása előtt.
  11. Bontsa ki a First Storage Group (Első tárolócsoport), a Mailbox Store (Postafiók-tároló), majd a Mailboxes (Postafiókok) csomópontot.
  12. Jelölje ki az összes postafiókot, kattintson a jobb gombbal a fiókokra, majd kattintson az Exchange Tasks (Exchange-feladatok) parancsra.
  13. Az Exchange Task Wizard (Exchange-feladat varázsló) területén kattintson a Move Mailbox (Postafiók áthelyezése) elemre, majd a Next (Tovább) gombra.
  14. Jelölje ki az új SBS 2003-számítógépet a Server (Kiszolgáló) listában, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
  15. Adja meg, hogy a postafiók-áthelyezési eljárás hogyan kezelje a sérült üzeneteket, majd kattintson kétszer a Next (Tovább) gombra a postafiókok áthelyezéséhez az új SBS 2003-számítógépre.

   Megjegyzés: Az eljárás a nyilvános mappákat is áthelyezi az új SBS 2003-számítógépre.
  16. Kattintson a Befejezés gombra.
  17. Amint a replikáció befejeződött, távolítsa el az Exchange Server alkalmazást a használatból kivonni kívánt számítógépről. Ha a használatból kivonni kívánt számítógép tartományvezérlő, a fizikai eltávolítás előtt futtassa a Dcpromo.exe programot a számítógép tartományból való eltávolításához.


   Megjegyzés: Az Exchange Server összes felhasználóját figyelmeztesse arra hogy az új Exchange Server-kiszolgálót használja.

   Ha a tartományvezérlőt fizikailag eltávolítja, és előzőleg nem futtatja az Active Directory telepítővarázslóját (Dcpromo.exe) a tartományvezérlő tagkiszolgálóvá való lefokozásához, a számítógép-objektum továbbra is tartományvezérlőként fog szerepelni az Active Directory szolgáltatásban. Az előző számítógép-objektumot el kell távolítani az Active Directory szolgáltatásból. A tartományvezérlő konfigurációs adatainak Active Directory szolgáltatásból való manuális eltávolításáról a a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

   216498 Adatok eltávolítása az Active Directoryból tartományvezérlő sikertelen lefokozási kísérletét követően

   Megjegyzés: Mielőtt a hálózaton található tartományvezérlőt fizikailag eltávolítja, győződjön meg arról, hogy a Dcpromo.exe program segítségével lefokozta azt.

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 884453 - Utolsó ellenőrzés: 2008. jan. 24. - Verziószám: 1

Visszajelzés