Kötegfájl létrehozása és használata több GDI+ jellegű biztonsági frissítés nem interaktív telepítéséhez

Összefoglaló

Ez a cikk azt ismerteti, hogy miként telepíthető nem interaktív módon több GDI+ biztonsági frissítés Microsoft Office programokhoz minimális számú újraindítás mellett.

BEVEZETÉS

A rendszergazdák számára hasznos lehetőség a GDI+ biztonsági frissítések egyetlen kötegfeldolgozás végrehajtásával való telepítése. Mivel a Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1), a Microsoft Windows XP, a Microsoft Office XP, a Microsoft Visio 2002, a Microsoft Office 2003 és más Microsoft-termékek bizonyos GDI+ biztonsági frissítéseit különböző telepítési tulajdonságokkal tervezték és csomagolták, egy kötegfájl készítésével és futtatásával egyidejűleg számos frissítést alkalmazhat, és így hatékonyan telepíthet több frissítést.

Jelen cikkben két minta-kötegfájl található, amelyeket egyszerűen módosíthat a megfelelő elérési utak megadásával, és így felhasználói közreműködés és újraindítás nélkül telepíthet több biztonsági frissítést. A cikkben mellékelt minta-kötegfájlok csak példaként szolgálnak. Nem céljuk, hogy bemutassák a GDI+ frissítések összes olyan lehetséges kombinációját, amelyet egy rendszergazda egyetlen kötegfeldolgozásban telepíteni kívánhat. Minden vállalati környezet egyedileg kialakított kötegfájlokat igényel a különböző asztali számítógépekre telepített Microsoft-termékek frissítéséhez. A jelen cikkben szereplő szoftverkonfigurációkban olyan újabb és régebbi termékek szerepelnek, amelyek előfordulhatnak egy mai vállalati környezetben.

Megjegyzés: Az 1. számú kötegfájl az Internet Explorer 6.0 SP1 frissítésére szolgál Microsoft Windows 2000 operációs rendszert futtató számítógépeken.

Fontos: A cikkben található információk olyan informatikai szakembereknek szólnak, akik jártasak a kötegfájlok létrehozásában és használatában. Habár a cikk érvényes információkat tartalmaz, és a több GDI+ jellegű biztonsági frissítés telepítésének egyik módját ismerteti, ez nem az ajánlott módszer. Javasoljuk, hogy a számítógépeken a szükséges MS04-028. számú biztonsági frissítések ellenőrzéséhez és a hiányzó frissítések egy helyi hálózati (LAN) megosztásról való telepítéséhez az MS04-028. számú vállalati frissítés-ellenőrzési eszközt használja.

Az MS04-028. számú vállalati frissítés-ellenőrzési eszközről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:

886988 Az MS04-028. számú vállalati frissítés-ellenőrzési eszköz beszerzése és használata a Systems Management Server rendszert nem használó környezetekben

885920 Az MS04-028-as vállalati frissítés-ellenőrzési eszköz beszerzése és használata Systems Management Server rendszert futtató környezetben

További információ

Az 1. számú vagy a 2. számú kötegfájl létrehozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Töltse le a számítógépre telepített Microsoft-termékekhez szükséges frissítéseket.
 2. Bontsa ki az OHotfix betöltő segédprogramot használó frissítések .msp fájljait.
 3. Hozzon létre egy GDIPlus nevű mappát a C:\ partíción.
 4. Másolja az összes szükséges fájlt – az .msp frissítőfájlokat is beleértve – a 3. lépésben létrehozott GDIPlus mappába.

  Megjegyzés: Az 1. számú kötegfájlhoz szükséges fájlok listáját „Az 1. számú, GDIPlusWin2k.bat nevű kötegfájlra vonatkozó adatok”, a 2. számúhoz szükségeseket pedig „A 2. számú, GDIPlusWinXP.bat nevű kötegfájlra vonatkozó adatok” szakaszban találja.
 5. Másolja a következő három, az OHotfix betöltő segédprogram által használt fájlt a GDIPlus mappába:
  • OHotfix.exe
  • OHotfix.ini
  • OHotfixr.dll
 6. Kézzel módosítsa az OHotfix.ini fájlt a részletes adatok naplózásának engedélyezéséhez és a csendes telepítéshez. Az OHotfix.ini fájl beállításait a cikk későbbi részében, a kötegfájl szövegében találja.

  Megjegyzés: Az OHotfix naplófájljai a következő helyen találhatók:
  c:\Documents and Settings\%Username%\Local Settings\Temp\OHotfix
 7. A jelen lépéseket követő részben található megfelelő parancsfájl-tartalom másolásával és beillesztésével hozza létre az 1. vagy a 2. számú kötegfájlt.
 8. Győződjön meg arról, hogy az összes telepített Microsoft-termék esetén teljesülnek a minimális követelmények.
 9. Futtassa a kötegfájlt a parancssorból vagy a System Management Server (SMS) rendszerkezelő szoftverből.
 10. A Microsoft Tudásbázisnak a „Hivatkozások” című részben felsorolt cikkei segítségével ellenőrizze, hogy a Gdiplus.dll és az Mso.dll összes frissítésének alkalmazása megtörtént-e.
Megjegyzések:
 • A GDI+ jelű frissítés Microsoft Visio 2002 Service Release 1 csomagot futtató számítógépre történő telepítéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

  831932 A Visio 2002 alkalmazás 2004. október 12-én kiadott biztonsági frissítésének leírása

 • A GDI+ jelű frissítésnek a Microsoft Project 2002 alkalmazás eredeti kiadású verzióját futtató számítógépre történő telepítéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

  831931 A Microsoft Project 2002 alkalmazás 2004. október 12-én kiadott biztonsági frissítésének leírása

Mind a 831932., mind pedig a 831931. számú cikk ismerteti, hogy miként lehet az OHotfix.ini fájl szerkesztésével a termékek adott verzióira telepíteni a GDI+ jelű frissítést.

Az 1. számú, GDIPlusWin2k.bat nevű kötegfájlra vonatkozó adatok

A következő minta-kötegfájl (GDIPlusWin2k.bat) a Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) és Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) rendszert futtató számítógépekhez készült.

Megjegyzés: A példa feltételezi, hogy telepítve vannak az alábbi Microsoft-termékek.

A Microsoft Office XP, a Microsoft Project és a Microsoft Visio következő szervizcsomagjainak telepítése minimális követelmény a GDIPlus biztonsági frissítés sikeres alkalmazásához. Ne feledje, hogy a Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1), a Microsoft Office Project 2003 Service Pack 1 (SP1) és a Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 (SP1) csomagok tartalmazzák a GDIPlus frissítéseit.
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Office Project 2003
A GDIPlusWin2k.bat fájlra vonatkozó minimális követelmények a következők:
 • Windows 2000 SP2, Windows 2000 SP3 vagy Windows 2000 SP4
 • A Microsoft Windows Installer 2.0-s vagy újabb verziója
 • Office XP SP3
 • Visio 2002 SP2
 • Project 2003
Az alábbiak a 4. lépéshez szükséges fájlok, amelyek felsorolását az előző lépések tartalmazzák. Másolja a következő fájlokat a GDIPlus mappába:
 • Ie6.0sp1-kb833989-x86-hun.exe
 • Ohotfix.exe
 • Ohotfix.ini
 • Ohotfixr.dll
 • Sharedff.msp
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp
 • Project2003-kb831931-fullfile.msp

Az 1. kötegfájl szöveges tartalma

A GDIPlusWin2k.bat fájl

Másolja a következő parancsokat a GDIPlusWin2k.bat fájlba:
Start /wait c:\GDIPlus\IE6.0sp1-KB833989-x86-HUN.exe /q:a /r:n 
Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe
Exit


REM /q:a (csendes felügyeleti üzemmód, a folyamatjelző és a párbeszédpanelek NEM jelennek meg)
REM /r:n (ne indítsa újra a helyi számítógépet)
REM A rendelkezésre álló kapcsolók teljes listáját a Tudásbázis 833989. számú cikkében találja
REM Az alábbi megjegyzések csak tájékoztatási célból lettek megadva. Az OHotfix.ini fájlt kézzel kell szerkeszteni.
REM Ez a kötegfájl olyan, Windows 2000 SP2, SP3 vagy SP4 rendszert futtató számítógépekhez készült, melyeken telepítve van az Internet Explorer 6.0 SP1.
REM Erről a biztonsági frissítésről a 833989. számú Tudásbázis-cikk tartalmaz további információt.

REM A többszörös telepítésű (.msp kiterjesztésű) frissítőfájlok futtatása ábécésorrendben történik az OHotfix.exe program segítségével.

REM A frissítések részletes naplózással történő, értesítés nélküli telepítéséhez kézzel módosítania kell az OHotfix.ini fájl beállításait.
REM A naplófájlokat a program mindig létrehozza az Ohotfix.exe és a Windows Installer által végrehajtott műveletek rögzítése érdekében.

REM Az OHotfix.ini csendes telepítésre vonatkozó beállításai
; A folyamat végén megjeleníthető egy párbeszédpanel, amely jelzi a telepítés
; sikeres megtörténtét. A párbeszédpanel csak akkor jelenik meg, ha a ShowSuccessDialog
; paraméter értéke 1, az OHotfixUILevel értéke pedig n.
; 1=A sikeres telepítést jelző párbeszédpanel megjelenítése.
; 0 = Ne jelenjen meg a sikeres telepítésről értesítő párbeszédpanel.
; Rem ShowSuccessDialog=0

; v = Az ohotfix.exe program összes műveletének, illetve üzenetének naplózása.
; n = Csak az ohotfix.exe szokásos műveleteinek, illetve üzeneteinek naplózása.
;
REM OHotfixLogLevel=v

; v = A Windows Installer összes információjának megjelenítése, beleértve a részletes adatokat is (/L*v+).
; n = A Windows terminál összes tulajdonságának és a Windows Installer összes állapotüzenetének,
; a nem végzetes hibákra vonatkozó figyelmeztetéseknek, a műveletek indításának és a hibaüzeneteknek a megjelenítése (/Lpiwae+).
;
REM MsiLogLevel=v

; A felhasználói felület szintje az ohotfix.exe és a Windows Installer számára egyaránt megadható.
; n = Az ohotfix.exe üzeneteinek megjelenítése.
; q = Az ohotfix.exe üzeneteinek elrejtése.
;
REM OHotfixUILevel=q

; n = A Windows Installer alapszintű felhasználói felületének megjelenítése.
; q = Ne jelenjen meg a Windows Installer felhasználói felülete.
;
REM MsiUILevel=q

A 2. számú, GDIPlusWinXP.bat nevű kötegfájlra vonatkozó adatok

A következő minta-kötegfájl (GDIPlusWinXP.bat) a Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) operációs rendszert futtató számítógépekhez készült.

Megjegyzés: A példa feltételezi, hogy telepítve vannak az alábbi Microsoft-termékek.

Az Office XP, a Project és a Visio következő szervizcsomagjainak telepítése minimális követelmény a GDIPlus biztonsági frissítés sikeres alkalmazásához. Vegye figyelembe, hogy a Microsoft Office 2003 SP1, a Microsoft Office Project 2003 SP1 és a Microsoft Office Visio 2003 SP1 csomagok tartalmazzák a GDIPlus frissítéseit.
 • Microsoft Office 2003 Professional
 • Microsoft Project Standard 2002 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Visio Professional 2002 Service Pack 2 (SP2)
Az alábbiak a 4. lépéshez szükséges fájlok, amelyek felsorolását az előző lépések tartalmazzák. Másolja a következő fájlokat a GDIPlus mappába:
 • Windowsxp-kb833987-x86-hun.exe
 • Ohotfix.exe
 • Ohotfix.ini
 • Ohotfixr.dll
 • Gdiplus-fullfile-glb.msp
 • Project2002-kb831931-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp

Az 2. kötegfájl szöveges tartalma

A GDIPlusWinXP.bat fájl

Másolja a következő parancsokat a GDIPlusWinXP.bat fájlba:
Start /wait c:\GDIPlus\WindowXP-KB833987-x86-HUN.exe /quiet /norestart 
Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe
Exit

REM Az alábbi megjegyzések csak tájékoztatási célból lettek megadva. REM Ez a kötegfájl Windows XP & SP1 operációs rendszert futtató számítógépekhez készült
REM Erről a Windows XP rendszerekhez készült biztonsági frissítésről a Tudásbázis 833987. számú cikkében olvashat bővebben.

REM A többszörös telepítésű (.msp kiterjesztésű) frissítőfájlok futtatása ábécésorrendben történik az OHotfix.exe program segítségével.

REM Az OHotfix.ini csendes telepítésre vonatkozó beállításai
; A folyamat végén megjeleníthető egy párbeszédpanel, amely jelzi a telepítés
; sikeres megtörténtét. A párbeszédpanel csak akkor jelenik meg, ha a ShowSuccessDialog
; paraméter értéke 1, az OHotfixUILevel értéke pedig n.
; 1=A sikeres telepítést jelző párbeszédpanel megjelenítése.
; 0 = Ne jelenjen meg a sikeres telepítésről értesítő párbeszédpanel.
;
REM ShowSuccessDialog=0

REM Az OHotfix.ini részletes naplózással történő, értesítés nélküli telepítéshez van konfigurálva.
REM A naplófájlokat a program mindig létrehozza az Ohotfix.exe és a Windows Installer által végrehajtott műveletek rögzítése érdekében.
; v = Az ohotfix.exe program összes műveletének, illetve üzenetének naplózása.
; n = Csak az ohotfix.exe szokásos műveleteinek, illetve üzeneteinek naplózása.
;
REM OHotfixLogLevel=v

; v = A Windows Installer összes információjának megjelenítése, beleértve a részletes adatokat is (/L*v+).
; n = A Windows terminál összes tulajdonságának és a Windows Installer összes állapotüzenetének,
; a nem végzetes hibákra vonatkozó figyelmeztetéseknek, a műveletek indításának és a hibaüzeneteknek a megjelenítése (/Lpiwae+).
;
REM MsiLogLevel=v

; A felhasználói felület szintje az ohotfix.exe és a Windows Installer számára egyaránt megadható.
; n = Az ohotfix.exe üzeneteinek megjelenítése.
; q = Az ohotfix.exe üzeneteinek elrejtése.
;
REM OHotfixUILevel=q

; n = A Windows Installer alapszintű felhasználói felületének megjelenítése.
; q = Ne jelenjen meg a Windows Installer felhasználói felülete.
;
REM MsiUILevel=q

Hivatkozások

A minimális követelményekkel, a frissített fájlok verzióival és a parancssori kapcsolókkal kapcsolatos, az egyes Microsoft-termékekre vonatkozó további tudnivalók a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben találhatók. A frissített fájlok között megtalálható a Gdiplus.dll (5.x verzió), a Gdiplus.dll (6.x verzió), az Mso.dll, a Sxs.dll és az Wsxs.dll fájl.

A Microsoft Windows 2000 Professional, a Microsoft Windows NT 4.0 Professional és az Internet Explorer 6.0 SP1 használata esetén:
833989 A JPEG-fájlok feldolgozásakor (GDI+) bekövetkező puffertúlcsordulás programkód végrehajtására adhat lehetőséget az SP1 szervizcsomagot tartalmazó Internet Explorer 6 böngészőben


A Microsoft Project 2002 program használata esetén:
831931 A Microsoft Project 2002 alkalmazás 2004. október 12-én kiadott biztonsági frissítésének leírása


A Microsoft Office Project 2003 program használata esetén:
838344 A Project 2003 biztonsági frissítésének ismertetése: 2004. szeptember 14.


Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000 Server vagy Microsoft Windows XP Professional operációs rendszer esetén:
833987 MS04-028: A JPEG-fájlok feldolgozásakor (GDI+) bekövetkező puffertúlcsordulás programkód végrehajtására adhat lehetőséget


A Microsoft Office XP programcsomag használata esetén:
832332 Az Office XP biztonsági frissítésének áttekintése: 2004. október 12.


A Microsoft Office 2003 programcsomag használata esetén:
838905 Az Office 2003 programcsomag 2004. szeptember 14-én kiadott biztonsági frissítésének leírása


A Microsoft Visio 2002 program használata esetén:
831932 A Visio 2002 alkalmazás 2004. október 12-én kiadott biztonsági frissítésének leírása


A Microsoft Office Visio 2003 program használata esetén:
838345 A Visio 2003 alkalmazás 2004. szeptember 14-én kiadott biztonsági frissítésének leírása

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 885885 - Utolsó ellenőrzés: 2008. okt. 3. - Verziószám: 1

Visszajelzés