A Microsoft Exchange kiszolgálóval kapcsolatos fő ügyfél- és kiszolgálótámogatási problémák

BEVEZETÉS

A cikk a Microsoft Exchange program Microsoft terméktámogatási szolgálata által összeállított fő ügyfél- és kiszolgálótámogatási problémáinak listáját, illetve a kapcsolódó dokumentumokra mutató hivatkozásokat tartalmazza. A cikk kifejezetten a szakemberek és kiemelt ügyfelek számára készült, és a következő termékekkel kapcsolatos problémákkal foglalkozik:
  • Microsoft Outlook A Microsoft Exchange kiszolgálóhoz történő csatlakozással kapcsolatos témakörök.
  • Microsoft Outlook Web Access
  • Az Exchange Server hordozhatósági funkciói – A HTTP-n keresztüli távoli eljáráshívásra (RPC) vonatkozó témakörök.

További információ

1. Microsoft Outlook

1.1 Telepítési és megvalósítási problémák

828377 Az Office 2003 bevezetésére szolgáló támogatott telepítési módszerek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829898 WebCast-támogatás: A Microsoft Office 2003 telepítése vállalati számítógépes környezetben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az „Overview of an Outlook deployment” (Az Outlook telepítésének áttekintése) című dokumentum az Office 2003 Editions Resource Kit webhelyen:

1.2 A távoli eljáráshívás (RPC) hibaelhárítása

839862 A távoli eljáráshívás Kérés megszakítása párbeszédpaneljével kapcsolatos problémák elhárítása az Outlook 2003 vagy Outlook 2002 programban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
325930 Az RPC ügyfélprotokoll rendszerleíró bejegyzései által okozott csatlakozási problémák megoldása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830914 Nem megfelelően konfigurált RPC összetevőre vonatkozó hibaüzenet jelenik meg az Outlook 2003 indításakor Exchange Server e-mail fiók használata esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

1.3 A gyorsítótáras Exchange üzemmóddal és a kapcsolat nélküli címjegyzékkel összefüggő problémák

870926 Az Outlook 2003 program Exchange Server 2003 környezetben, gyorsítótáras Exchange üzemmódban történő használatának ismertetése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
871132 Az Outlook 2003 programot használó Exchange-ügyfelek a kapcsolat nélküli címjegyzéket érintő változtatások letöltésekor előfordulhat, hogy a teljes címjegyzéket töltik le (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821299 Az Outlook 2003 program Gyorsítótáras Exchange üzemmódjában a szinkronizálás a várhatónál hosszabb időt vesz igénybe (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826252 A gyorsítótáras Exchange üzemmód használatára konfigurált Outlook programban megjelenik a létrehozott mappa, de az abban található üzenetek nem tekinthetők meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823580 A kapcsolat nélküli címjegyzék letöltési módjának beállítása gyorsítótáras Exchange üzemmódban használt Outlook 2003 programban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831124 Az Outlook 2003 program kényszerítése a proxycímek és az egyéni tulajdonságok feloldására gyorsítótáras üzemmódban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

1.4 Biztonsági problémák

817878 Az Outlook 2003 programból való kilépéskor a mellékletek az Outlook ideiglenes fájlokat tartalmazó biztonságos mappájában maradnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
287887 Az Outlook 2003 és Outlook 2002 program nem korlátozza az .eml kiterjesztésű mellékletekhez történő hozzáférést (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
290499 A levelezés biztonsági szolgáltatásaival kapcsolatos rendszergazdai tudnivalók (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A „Customizing security settings by using the Outlook Security Template” (Biztonsági beállítások testreszabása az Outlook biztonsági sablonjai segítségével) című dokumentum az Office 2003 Editions Resource Kit webhelyen:A „Configuring Outlook security features to help prevent viruses” (Az Outlook vírusfertőzés megelőzését szolgáló biztonsági szolgáltatásainak beállítása) című dokumentum az Office 2003 Editions Resource Kit webhelyen:

1.5 Szabályokkal kapcsolatos problémák

826964 Az Outlook 2002 alkalmazásban létrehozott szabályok nem jelennek meg az Outlook 2003 alkalmazásban, de az Outlook Web Access (OWA) programban láthatók

826265 A szabályok megsérülhetnek, ha az Outlook program több verziójából is eléri azokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

1.6 Naptárral és értekezlet-összehívással kapcsolatos problémák

890436 Hiányzó és ismétlődő találkozók javítása az Outlook alkalmazásban
286166 Az Outlook naptára és az emlékeztetők nem a várt módon jelennek meg az Outlook 2002 és Outlook 2003 programban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
872839 Az Outlook 2003 programban az Office 2003 Service Pack 1 által kijavított hibák

829217 Javaslatok a Microsoft Outlook meghatalmazási szolgáltatásának használatával kapcsolatban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az „Outlook meeting requests: Essential do’s and don’ts” (Outlook értekezlet-összehívások: Fontos tanácsok) című dokumentum a Microsoft Office Online webhelyen:

1.7 Meghatalmazási problémák

829217 Javaslatok a Microsoft Outlook meghatalmazási szolgáltatásának használatával kapcsolatban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826968 Hibaüzenet jelenhet meg, amikor egy meghatalmazott üzenetet kíván megtekinteni az Outlook 2003 vagy Outlook 2002 program Beérkezett üzenetek mappájában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
309185 A tulajdonos naptárába egy meghatalmazott által beírt értekezlet nem jeleníti meg az értekezlet további résztvevőinek elfoglaltsági adatait az Outlook programban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az „Allow a delegate to see private appointments” (Magánjellegű találkozók megtekintésének engedélyezése egy meghatalmazott számára) című dokumentum a Microsoft Office Online webhelyen: A „Delegate Access” (A Meghatalmazás szolgáltatás) című dokumentum a Microsoft Office Online webhelyen:

1.8 Levelekkel kapcsolatos problémák

291613 Az Outlook 2003 vagy Outlook 2002 program Postázandó üzenetek mappájában maradt e-mail üzenetek küldése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

1.9 A helyi házirenddel és a csoportházirenddel kapcsolatos problémák

826170 A rendszergazdák használhatják az Office házirendsablonjait a Windows csoportházirend-beállításaival (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A „Policy template files” (Házirendsablonfájlok) című dokumentum az Office 2003 Editions Resource Kit webhelyen:

2. Outlook Web Access

2.1 Előtér- és háttér-konfiguráció beállítása

837852 Az Exchange Server 2003 nem támogatja a Windows fürtképző szolgáltatását az előtér-kiszolgálókon (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
822443 Előtér-kiszolgálókkal kapcsolatos szempontok az Exchange Server 2003 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
„Hardening Exchange 2003 servers” (Az Exchange 2003 kiszolgálók biztonsági megerősítése)„Introduction to Exchange Server 2003 and Exchange 2000 front-end and back-end topology guide” (Útmutató az Exchange Server 2003 és Exchange 2000 előtér- és háttér-topológiájához)„Microsoft Exchange 2000 Server front-end and back-end topology” (A Microsoft Exchange 2000 Server előtér- és háttér-topológiája)

2.2 A hitelesítési módszer bejelentkezési problémákat okoz az Outlook Web Access (OWA) programban

282805 Az Outlook Web Access (OWA) programba történő bejelentkezéskor az Egyszerű hitelesítés párbeszédpanel jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
267906 Az Outlook Web Access (OWA) program beállítása az egyszerű felhasználónévvel (UPN) történő bejelentkezéshez (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
183545 Sikertelen NTLM-hitelesítés az Outlook Web Access (OWA) programot futtató két számítógép között (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
327843 Az Outlook Web Access bejelentkezési hibáinak elhárítása az Exchange 2000 és Exchange 2003 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

2.3 Az Outlook Web Access (OWA) program IIS Lockdown és URLScan eszköz által okozott problémái

309508 Az IIS Lockdown és az URLscan eszköz beállításai Exchange környezetben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
325965 Az URLScan eszköz problémákat okozhat az Outlook Web Access programban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

2.4 A felhasználó SMTP-címe nem felel meg a címzettházirendnek, és az Outlook Web Access (OWA) program bejelentkezése sikertelen

269498 Az Outlook Web Access programmal nem lehet bejelentkezni egy Exchange 2000 postaládába (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
293386 401-es és 404-es HTTP-hibaüzenet az Outlook Web Access (OWA) programhoz történő implicit és explicit hozzáféréskor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
812220 Explicit bejelentkezések használata az Outlook Web Access programmal (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

2.5 Állomásfejléc-konfiguráció és az Internet Information Services alapértelmezett webhelyének helytelen konfigurációja

312422 „404-es HTTP-hiba” jelenik meg, amikor Outlook Web Access programhoz próbál meg bejelentkezni egy fürtben található előtér-kiszolgálón keresztül (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
287726 Az állomásfejléc és a hitelesítési adatok konfigurálása az Exchange 2000 rendszer Outlook Web Access programjában Windows 2000 kiszolgálófürtön (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
248033 Az IIS 404-es („A fájl nem található”) HTTP-hibájának gyakori okai

319878 Az Outlook Web Access beállítása alapértelmezett webhelyként (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
328242 Ha az Outlook Web Access (OWA) nincs az alapértelmezett webhelyen telepítve, a jelszavak megváltoztatásakor hibaüzenet jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

2.6 A tűzfal problémákat okoz az Outlook Web Access programban

267910 Bizonyos tűzfalak esetén az Outlook Web Access „Belső kiszolgálóhiba” hibaüzenetet jelenít meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
328663 Az Outlook Web Access nem jeleníti meg a Beérkezett üzenetek mappa vagy más mappák tartalmát (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
280132 Az Exchange 2000 és a Windows 2000 csatlakoztathatósága tűzfalak használata mellett (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
„Exchange Server 2003 and Exchange 2000 Server front-end and back-end topology guide” (Az Exchange Server 2003 és Exchange 2000 Server előtér- és háttér-topológiája), „Chapter 6: Configuring firewalls” (6. Fejezet: A tűzfalak konfigurálása)

2.7 Az NTFS fájlrendszer engedélyei bejelentkezési problémákat okoznak az Outlook Web Access programban

327843 Az Outlook Web Access bejelentkezési hibáinak elhárítása az Exchange 2000 és Exchange 2003 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

2.8 Egy alapértelmezett port megváltozása után a nyilvános mappák nem érhetők el az Outlook Web Access programban

278339 Az Exchange 2000 Server által használt TCP/UDP-portok

313905 Az alapértelmezett port módosítását követően a nyilvános mappák nem érhetők el az Outlook Web Access (OWA) programban; a javításhoz az Exchange 2000 Service Pack 1 szükséges (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
313932 Az alapértelmezett port módosítását követően a nyilvános mappák nem érhetők el az Outlook Web Access (OWA) programban; a javításhoz az Exchange 2000 Service Pack 2 szükséges (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
325920 Hibaüzenet jelenik meg a nyilvános mappák Exchange System Manager programban történő megtekintésekor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

3. Az Exchange Server hordozhatósági funkciói

888812 TechNet terméktámogatás – élő adás: A HTTP-n keresztüli távoli eljáráshívás (RPC) áttekintése a Microsoft Exchange Server 2003 és a Microsoft Office Outlook 2003 programban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az Exchange Server hordozhatósági funkcióival kapcsolatos további információk és fő problémák a következő Microsoft TechNet webhelyen olvashatók:
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 887271 - Utolsó ellenőrzés: 2007. nov. 25. - Verziószám: 1

Visszajelzés