A VPModule.msi fájl központi telepítése a Windows Installer segédprogram és a Csoportházirend beépülő modul segítségével Active Directory-tartományokban

Összefoglaló

A Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll nevű HTTP-modul a VPModule.msi fájl segítségével telepíthető az ASP.NET szolgáltatást futtató számítógépeken. Ez a cikk részletesen ismerteti e HTTP-modul Csoportházirend segítségével történő központi telepítését, így például az elérési hely létrehozását, a Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll fájl központi telepítéséhez használható csoportházirend-objektum létrehozását és a VPModule.msi fájl központi telepítését

BEVEZETÉS

A VPModule.msi fájl egy Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll nevű HTTP-modult telepít a célszámítógépeken. A telepítőprogram frissíti a Machine.config fájl(oka)t is egy új „HttpModule” bejegyzéssel. A VPModule.msi fájlról további tudnivalókat Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
887289 HTTP-modul az ASP.NET szabványosítással kapcsolatos problémáinak ellenőrzésére (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll fájlt a VPModule.msi fájl segítségével telepítheti ASP.NET szolgáltatást futtató számítógépeken. Ha a számítógépeket Active Directory címtár-szolgáltatási környezetben felügyeli, a VPModule.msi fájl központi telepítését a Csoportházirend Szoftverek telepítése és karbantartása szolgáltatásának segítségével végezheti el a célszámítógépeken. Ebből a cikkből megtudhatja, hogy miként végezhető el a VPModule központi telepítése a Windows Installer segédprogram és a Csoportházirend beépülő modul segítségével Microsoft Windows 2000 Server rendszert futtató kiszolgálókon vagy Microsoft Windows Server 2003 alapú Active Directory-tartományokban. Ez a cikk feltételezi, hogy már tisztában van azzal, hogy a környezetében mely számítógépeken fut az ASP.NET szolgáltatás.

Azt ajánljuk, hogy a Csoportházirend segítségével végezze el a szofvertelepítést azon ügyfelek esetében, akik még nem használják a Systems Management Server (SMS) 2003 vagy a Software Update Services (SUS) frissítéskezelési szolgáltatást. A Csoportházirendről további tudnivalókat a Microsoft következő webhelyén talál (előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat):

További információ

A VPModule.msi fájl hozzárendelése a Csoportházirend segítségével

A VPModule.msi fájl Csoportházirend segítségével történő hozzárendeléséhez kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Hozzon létre egy elérési helyet.
 2. Hozzon létre egy csoportházirend-objektumot (GPO) a VPModule.msi fájl központi telepítéséhez.
 3. A VPModule.msi fájlt mint számítógéphez hozzárendelt fájlt telepítse a megosztott elérési mappából.
 4. Szükség esetén meghatározhatja azokat a biztonsági csoportokat, amelyek számítógépein a VPModule.msi fájlt telepíteni kívánja.
A célszámítógépeknek vagy a VPModule.msi fájlt fogadó számítógépeknek ugyanahhoz a tartományhoz kell tartozniuk, mint amelyben a Windows Installer (.msi) fájl található. A csomag hozzárendelése után a Windows Installer a hálózathoz csatlakoztatott számítógépek első újraindításakor automatikusan telepíti a VPModule.msi fájlt. Célszerű ellenőrizni a számítógépek tulajdonságait, hogy meggyőződhessen arról, hogy a VPModule.msi fájl telepítése sikeres volt a célszámítógépeken. Előfordulhat, hogy a frissítés befejezéséhez többször is újra kell indítani a számítógépet.

A hozzárendelt szoftvert (azaz a VPModule.msi fájlt) csak hálózati rendszergazda vagy a helyi számítógépen rendszergazdaként bejelentkezett felhasználó távolíthatja el. A következő rész a fenti eljárások részletes ismertetését tartalmazza.

Terjesztési hely létrehozása

Szoftver hozzárendeléséhez létre kell hoznia egy elérési helyet a kiszolgálón. Az elérési hely létrehozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Jelentkezzen be rendszergazdaként a kiszolgálón.
 2. Hozza létre azt a megosztott hálózati mappát, ahol el szeretné helyezni a központi telepítésre szánt VPModule.msi fájlt. Ez a mappa lesz a szoftvercsomag elérési helye.
 3. Olyan engedélyeket állítson be a megosztott hálózati mappához, amelyek lehetővé teszik a központi telepítési csomag elérését. A következőknek adjon hozzáférési engedélyt:
  • Rendszergazdák
  • Hitelesített felhasználók
  • Tartományi felhasználók
  Elérési helyként célszerű elosztott fájlrendszert (DFS) megadni, mivel a DFS nagyobb rugalmasságot biztosít azáltal, hogy lehetővé teszi az elérési hely zavartalan használatát abban az esetben is, ha ki kell cserélnie a kiszolgálót. A DFS használata továbbá megkönnyíti az elérési pontok több webhelyen történő működtetését. Az elosztott fájlrendszerről további információt a Microsoft következő webhelyén talál (előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat):
 4. Másolja a VPModule.msi fájlt az elérési helyre.

Csoportházirend-objektum (GPO) létrehozása a szoftver központi telepítéséhez

Ha létrehoz egy csoportházirend-objektumot, azt bármelyik olyan Active Directory-tárolóhoz csatolhatja, amely a VPModule.msi fájlhoz hozzárendelt célszámítógépeket tartalmazza. Active Directory-tároló lehet például egy hely, egy tartomány vagy egy szervezeti egység (OU). Az alábbi utasításokat végrehajtva egy adott tartományt tárolóként használhat, majd biztonsági szűrést alkalmazva hozzárendelheti a csoportházirend-objektumot a kívánt számítógépekhez. Az adott környezettől függően előfordulhat, hogy a csoportházirend-objektumot eltérő típusú tárolóhoz, például egy szervezeti egységhez kell csatolnia. A csoportházirend-objektumot tetszés szerint bármely Active Directory-tárolóhoz csatolhatja. A meglévő csoportházirend-objektumok szerkesztésével elkerülheti, hogy pusztán a VPModule.msi központi telepítése miatt új csoportházirend-objektumot kelljen létrehoznia. Az alapértelmezett tartományházirend vagy az alapértelmezett tartományvezérlői házirend szerkesztését azonban nem javasoljuk.

Csoportházirend-objektum létrehozása a VPModule.msi fájl központi telepítéséhez

Az alábbi módszerek segítségével hozhat létre csoportházirend-objektumot a VPModule.msi fájl központi telepítéséhez.

Ha telepítve van a számítógépén a Csoportházirend kezelése konzol (GPMC) a következőképpen járjon el:
 1. Felügyeleti munkaállomás esetén nyissa meg a csoportházirend-kezelő konzolt (GPMC).
 2. A konzolfában kattintson jobb gombbal az erdő azon tartományára, amelyben létre szeretné hozni és csatolni szeretné a csoportházirend-objektumot.
 3. Válassza a Create and Link a GPO Here (Csoportházirend-objektum létrehozása és csatolása) parancsot.
 4. A New GPO (Új csoportházirend-objektum) párbeszédpanelen adja meg az új csoportházirend-objektum nevét, majd kattintson az OK gombra.
Ha a számítógépén nincs telepítve a csoportházirend-kezelő konzol, kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Tartományvezérlő vagy felügyeleti munkaállomás esetén nyissa meg az Active Directory - felhasználók és számítógépek modult.
 2. Keresse meg azt a szervezeti egységet, amelyben azok a számítógépek találhatók, amelyeken telepíteni szeretné a VPModule.msi fájlt.
 3. Kattintson jobb gombbal a szervezeti egységre, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
 4. Kattintson a Csoportházirend fülre, majd az Új elemre.
 5. A New GPO párbeszédpanelen adjon nevet az új csoportházirend-objektumnak, majd kattintson az OK gombra.

Szoftvertelepítéshez létrehozott csoportházirend-objektum szerkesztése

Miután létrehozta az elérési helyet, valamint a csoportházirend-objektumot a VPModule.msi fájl központi telepítéséhez, módosítania kell a csoportházirend-objektumot a Csoportházirend beépülő modul Szoftverek telepítése és karbantartása szolgáltatásának segítségével. A VPModule.msi fájl központi telepítéséhez használja a Csoportházirendobjektum-szerkesztő Számítógép konfigurációja csomópontját.

A szoftvertelepítéshez létrehozott csoportházirend-objektum szerkesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson jobb gombbal az új csoportházirend-objektumra, majd válassza a Szerkesztés parancsot.
 2. A Csoportházirendobjektum-szerkesztőben kattintson a Számítógép konfigurációja csomópontra, majd a Szoftverbeállítások elemre, azt követően pedig a Szoftver telepítése elemre.
 3. Mutasson a Művelet menü Új pontjára, majd kattintson a Csomag parancsra.
 4. A Megnyitás párbeszédpanelen írja be annak a megosztott telepítőcsomag UNC szabvány szerinti teljes elérési útvonalát, amelyet a központi telepítéshez adott meg a Fájlnév mezőben. Az elérési útvonalat a következőképpen írja be:
  \\kiszolgálónév\megosztott_mappa\VPModule.msi vagy \\kiszolgáló_IP-címe\megosztott_mappa\VPModule.msi
  Győződjön meg arról, hogy a megosztott telepítőcsomag UNC szabvány szerinti teljes elérési útvonalát használja.
 5. Jelölje ki a Windows Installer-csomagot, majd kattintson a Megnyitás gombra.
 6. A Szoftver központi telepítése párbeszédpanelen kattintson a Kötelező elemre, majd az OK gombra. A megosztott telepítőcsomag, amelyet kiválasztott, a Csoportházirendobjektum-szerkesztő jobb oldali ablaktáblájában látható.
Megjegyzés: A kiszolgálónév és a kiszolgáló_IP-címe azon számítógép kiszolgálónevének vagy IP-címének helyőrzője, amelyen a megosztott mappa található. A megosztott_mappa a kiszolgálón lévő megosztott mappa helyőrzője.

Szoftver központi telepítése meghatározott biztonsági csoportokhoz tartozó számítógépeken

A Csoportházirend biztonsági szűrési szolgáltatása lehetővé teszi, hogy a VPModule.msi fájlt csak olyan számítógépeken telepítse, amelyek tagjai egy meghatározott biztonsági csoportnak. Ha például a csoportházirend-objektumot tartományszinten hozza létre az ebben a cikkben ismertetett eljárás segítségével, a biztonsági szűrés lehetővé teszi, hogy a csoportházirend-objektum csak a kívánt számítógépekhez legyen hozzárendelve. Először létre kell hoznia a biztonsági csoportot, és mint tagokat hozzá kell adnia a célszámítógépeket.

Biztonsági csoport létrehozása:
 1. Kattintson jobb gombbal a megfelelő Active Directory-tárolóra, mutasson az Új menüpontra, majd kattintson a Csoport parancsra.
 2. Adjon nevet a biztonsági csoportnak.
 3. Kattintson a Tagok fülre, majd a Hozzáadás gombra.
 4. Írja be a számítógépneveket, majd kattintson az OK gombra.

A VPModule.msi fájl hozzárendelése biztonsági szűrés segítségével

 1. A csoportházirend-kezelő konzolban kattintson duplán a Group Policy Objects (Csoportházirend-objektumok) csomópontra.
 2. Kattintson arra a csoportházirend-objektumra, amelyre biztonsági szűrést szeretne alkalmazni.
 3. Kattintson az eredményeket megjelenítő ablaktábla Hatókör lapján lévő Hozzáadás gombra.
 4. Az Írja be a kijelölendő objektum nevét mezőben adja meg annak a csoportnak, felhasználónak vagy számítógépnek a nevét, amelyet hozzá kíván adni a biztonsági szűrőhöz, majd kattintson az OK gombra.
 5. Ha a Hitelesített felhasználók elem megjelenik a Hatókör lap Security Filtering (Biztonsági szűrés) területén, jelölje ki ezt a csoportot , majd kattintson az Eltávolítás gombra. Így biztosítható, hogy ennek a csoportházirend-objektumnak a beállításai csak a hozzáadott csoport vagy csoportok tagjaira vonatkozzanak.
Megjegyzés: Egy csoportházirend-objektum beállításai csak a következő felhasználókra és számítógépekre vonatkoznak:
 • Abban a tartományban, szervezeti egységben vagy szervezeti egységekben lévő felhasználók, amelyhez a csoportházirend-objektum csatolva van.
 • A biztonsági szűrőben megadott felhasználók és számítógépek, illetve azok a felhasználók és számítógépek, amelyek tagjai egy biztonsági szűrőben megadott csoportnak.
A csoportházirend-objektum biztonsági szűrőjében több csoport, felhasználó vagy számítógép is megadható.

Hivatkozások

További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:

887404 Útmutató: A ValidatePath modul központi telepítése a Systems Management Server 2003 segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

887459 Az ASP.NET szabványosítással kapcsolatos problémáinak ellenőrzése programból
887787 Az ASP.NET ValidatePath modul telepítése után a jelentéskészítő szolgáltatások hibaüzeneteket küldhetnek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

887290 Útmutató: Az ASP.NET ValidatePath modulellenőrző (VPModuleScanner.js) használata (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 887405 - Utolsó ellenőrzés: 2008. jan. 13. - Verziószám: 1

Visszajelzés