Az Update.exe által igényelt felhasználói engedélyek

BEVEZETÉS

Néhány Microsoft-szoftverfrissítés telepítőprogramként használja az Update.exe fájlt. Az Update.exe 5.4.1.0-s és újabb verziói esetében a szoftverfrissítést telepítő felhasználónak meghatározott felhasználói engedélyekkel rendelkező rendszergazdának kell lennie. Ez a cikk ismerteti a telepítéshez szükséges felhasználói engedélyeket.
Ha a szükséges engedélyekkel nem rendelkező felhasználó kísérli meg az Update.exe fájlt használó szoftverfrissítés telepítését, a következő hibaüzenet jelenhet meg:
Nincs joga a <operációs_rendszer_neve> frissítéséhez. Forduljon a rendszergazdához.
Ha a szoftverfrissítés telepítése felügyelet nélküli üzemmódban, a /quiet vagy a /passive parancssori kapcsolók megadásával történik, ez a hibaüzenet a telepítési naplóban jelenik meg. Alapértelmezés szerint a telepítési napló a következő helyen található: %systemroot%/KB######.log, ahol a ###### a telepített javításhoz tartozó Microsoft Tudásbázis-cikk száma.

További információ

Annak meghatározásához, hogy a 2004 júliusa után kiadott csomagok esetében egy adott szoftverfrissítés telepítőprogramként használja-e az Update.exe fájlt, vizsgálja meg a szoftverfrissítő csomag Tulajdonságok párbeszédpanelének Verzió lapján szereplő Installer Engine (Telepítőmotor) elem értékét. A 2004 júliusa előtt kiadott csomagok esetében ki kell bontania a csomag tartalmát ahhoz, hogy meghatározhassa a használt telepítőt és annak verzióját. A műveletről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

832475 A Windows-szoftverfrissítések csomagtelepítőjének új szolgáltatásai

Az alábbi táblázat az Update.exe fájl használatához szükséges felhasználói engedélyeket tartalmazza.
Csoportházirend-objektum neve Szükséges-e az Update.exe használatáhozLeírás
Biztonsági másolat készítése fájlokról és könyvtárakról
Szükséges

A biztonsági másolat készítésével kapcsolatos műveletek végrehajtásához szükséges.

Fájlok és könyvtárak visszaállítása
Szükséges
A visszaállítási műveletek végrehajtásához szükséges. Ennek a felhasználói engedélynek a segítségével bármely valós felhasználó vagy csoport biztonsági azonosítóját (SID) beállíthatja az objektumok tulajdonosaként.
Naplózás felügyelete
Szükséges
Számos biztonsági művelet végrehajtásához, így például a naplózási üzenetek megtekintéséhez és kezeléséhez szükséges. Ennek a felhasználói engedélynek a megléte biztonságfelelősként azonosítja az adott felhasználót.
Fájlok és egyéb objektumok saját tulajdonba vétele
Szükséges
Olyan objektumok saját tulajdonba vételéhez szükséges, amelyekhez nem rendelkezik teljes körű hozzáféréssel. Ennek az engedélynek a segítségével a felhasználó az objektumok tulajdonosaként kizárólag olyan értéket adhat meg, amelyet az eredeti tulajdonos is megadhat.
A rendszer leállítása
SzükségesA számítógép leállításához szükséges. Bizonyos szoftverfrissítések telepítése után újra kell indítani a számítógépet. Az ehhez szükséges felhasználói engedély hiányában a szoftverfrissítés telepítése befejeződik, a felhasználónak pedig segítséget kell kérnie a megfelelő felhasználói engedéllyel rendelkező rendszergazdától a számítógép újraindításához (ha arra valóban szükség van).
Programok hibakereséseSzükségesFolyamatok hibakereséséhez szükséges. Az 5.4.1.0-s verziónál korábbi verziójú Update.exe fájl esetében előfordulhat, hogy a szoftverfrissítések sikeres telepítéséhez a rendszergazdának rendelkeznie kell ezzel az engedéllyel.

A működés közbeni javítási technológia – amely a memóriában történő javításként is ismert – várhatóan a Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) rendszerben jelenik meg elsőként, és bizonyos frissítések esetében használható lesz. A működés közbeni javítás használatához Programok hibakeresése felhasználói engedély szükséges. A javítások és frissítések kezeléséről a Microsoft következő webhelyén talál további információt: http://www.microsoft.com/technet/security/guidance/patchmanagement/patchmanagement.mspx
További információt az Update.exe és a Programok hibakeresése engedély azon korábbi verzióiról, amelyekhez a rendszergazdáknak meghatározott engedélyekkel kell rendelkezniük, a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

830846 A Windows termékfrissítések nem válaszolnak vagy túlzottan nagy processzorterhelést okoznak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A hiányzó felhasználói engedély meghatározásához vizsgálja meg a telepítési naplófájlt. A telepítési naplófájl az alábbihoz hasonló hibaüzenetet tartalmaz:2.744: d:\aab949b8ae7e35434dde6b\update\update.exe (verzió: X.X.X.X)
2.744: Engedélyezése sikertelen SE_SECURITY_PRIVILEGE


2.754: A telepítő hibát észlelt: Nincs joga a operációs_rendszer_neve frissítéséhez. Forduljon a rendszergazdához.


2.764: Nincs joga a operációs_rendszer_neve frissítéséhez.

Megjegyzés: Az operációs_rendszer_neve az operációs rendszer nevét jelöli. Az SE_SECURITY_PRIVILEGE a hiányzó felhasználói engedélyt jelöli. Az X.X.X.X a verziószámot jelöli.

A felhasználói engedélyek megtekintéséhez vagy módosításához kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Indítsa el a csoportházirend-szerkesztőt a helyi vagy a tartományhoz tartozó számítógépen. További információt ezzel kapcsolatban a Microsoft következő webhelyén talál:
  2. Nyissa meg a Számítógép konfigurációja csomópont Windows beállításai elemét.
  3. Bontsa ki a Biztonsági beállítások, majd a Helyi házirend csomópontot, és kattintson a Felhasználói jogok kiosztása elemre.
  4. A korábban felsorolt házirendek hozzárendeléséhez kattintson a jobb gombbal a házirendre, válassza a Tulajdonságok parancsot, majd adja hozzá a felhasználót.

Hivatkozások

Az Update.exe fájlt, valamint a Windows és a Windows-összetevők csomagtelepítőjét ismertető tanulmányt a Microsoft következő webhelyén olvashatja el:
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 888791 - Utolsó ellenőrzés: 2008. jan. 13. - Verziószám: 1

Visszajelzés