Az SQL Server 2000 Service Pack 4 verziójában javított hibák jegyzéke

BEVEZETŐ

A cikk a Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) szervizcsomag által kijavított hibákat sorolja fel.


Megjegyzések
  • A szervizcsomagok összegző jellegűek (kumulatívak), így az új javításokon kívül minden új szervizcsomag tartalmazza a korábbi szervizcsomagokban található valamennyi javítást is. A legújabb szervizcsomag telepítését megelőzően tehát nincs szükség a korábbi szervizcsomagok telepítésére.
  • Az alábbi lista korábban megjelent gyorsjavításokat tartalmaz. A szervizcsomag az itt ismertetetteken kívül egyéb javításokat is tartalmazhat.
Az SQL Server 2000 szervizcsomagjainak beszerzéséről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében olvashat bővebben a cikk számára kattintva:

290211 Az SQL Server 2000 alkalmazás legújabb szervizcsomagjának beszerzése

További információ

Az SQL Server 2000 Service Pack 4 szervizcsomaggal javított hibákról a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál további információt a cikkek számára kattintva.

314128 Javítás: Az érvénytelen argumentummal rendelkező bit típusú paramétereket tartalmazó távoli eljáráshívások hozzáférés-megsértési hibát okoznak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

317989 Javítás: Az Sqlakw32.dll az SQL-utasítások sérülését okozhatja (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

319477 Javítás: A címtartomány-leképezési bővítményt (AWE) igénybe vevő rendszereken a felhasználói táblák szélsőségesen magas száma hibákat idézhet elő a BPool::Map metódusban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

328551 Javítás: A tempdb adatbázison a párhuzamos végrehajtással kapcsolatban elvégzett fejlesztések (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

331885 Javítás: Az Update/Delete utasítás 1203-as számú hibával meghiúsul a lapzárolás-felterjesztés során (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

331965 Javítás: Az xp_readmail kiterjesztett tárolt eljárás felülírja a már létező mellékleteket (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

331968 Javítás: Az xp_readmail és xp_findnextmsg kiterjesztett tárolt eljárások nem a fogadás sorrendjében olvassák az üzeneteket (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

332004 Javítás: Az SQL Server méretezhetősége korlátozott lehet a címtartomány-leképezési bővítmény (AWE) engedélyezése esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

891719 Javítás: A több gigabájtnyi fizikai memóriával rendelkező számítógépeken az SQL Server 2000 kiszolgáló 17803-as hibát jelez a SORT és a CREATE INDEX parancsok végrehajtásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

810026 Javítás: Az önillesztéssel (self-join) rendelkező DELETE utasítások meghiúsulhatnak 625-ös hiba kíséretében (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

810052 Javítás: Memóriavesztés történik, amikor egy csatlakozás során kurzorokat nyitnak meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

810072 Javítás: Az egyesítési replikáció összehangolójának veremtúlcsordulása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

810140 Javítás: Egy bináris nagy objektum (szöveg/ntext/kép) típusú paraméterrel rendelkező, kurzorra vonatkozó DECLARE utasítás hozzáférés-megsértési hibát idézhet elő (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

810163 Javítás: Hozzáférés-megsértési hiba történik, ha egy sp_cursoropen hívás nem definiált paraméterre hivatkozik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

810526 Javítás: A hosszú élettartamú kurzorok memória-töredezettséget okozhatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

810688 Javítás: Az egyesítést végző ügynök ismételten elküldheti a változtatásokat szűrt közzétett elemek esetében (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

810920 Javítás: A beszúrt, illetve törölt táblákkal kapcsolatos indítók JOIN lekérdezései egymásnak ellentmondó eredményeket adhatnak vissza (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

811052 Javítás: Reteszelés-időtúllépésre vonatkozó, 845-ös számú hibaüzenet jelenik meg, amikor SHRINK műveletet hajt végre adatbázison vagy fájlon (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

811188 Javítás: Az egyesítést végző ügynök lefagy, amikor egy SQL Server adatbázis és egy SQL Server CE adatbázis között, egyéni ütközéskezelő használatával végez egyesítő replikációt (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

811205 Javítás: Hibaüzenet jelenik meg, amikor adatbázisokon vagy fájlokon SHRINK műveletet hajt végre (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

811467 Javítás: A Unicode szabványú, bináris sorrendegyeztetést használó LIKE predikátumok helytelen eredményt adhatnak vissza (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

811476 Programhiba: A visszavonási művelet 3314-es és 9001-es hibát jelezve meghiúsul, ha ugyanabban a tranzakcióban több kapcsolatot vesz igénybe (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

811611 Javítás: Az újrainicializált SQL Server CE 2.0 előfizetők adatvesztést és összetartási hibát tapasztalhatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

811703 Javítás: Nem várt eredményekkel járnak a konverziókra alapuló részleges összesítések (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

812250 Javítás: Az indexelt nézetek kezelt hozzáférés-megsértési hibát okozhatnak a CIndex::SetLevel1Names függvényben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

812393 Javítás: Az UPDATE vagy DELETE utasítások 1203-as hibát jelezve meghiúsulnak a sorzárolások felterjesztése során (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

812798 Javítás: Előfordulhat, hogy a UNION ALL nézetek nem használnak indexet, ha a fordítás során partíciók eltávolítása történik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

812995 Javítás: Az összesítő függvényekkel rendelkező lekérdezések 3628-as hibát jelezve meghiúsulhatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

813146 Javítás: Előfordulhat, hogy egy particionált nézet particionáló oszlopán futtatott UPDATE utasítás eredményeképpen minden egyes partíciótáblán vizsgálat történik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

813412 Javítás: Az xp_readmail eljárás NULL értéket ad vissza a mellékletoszlopban, ha a melléklet típusa üzenetformátum (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

813494 Javítás: A terjesztési ügynök „Violation of primary key constraint” (Elsődleges kulcs korlátozásának megsértése) hibaüzenettel sikertelenül fut (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

813524 Javítás: Az OLE DB konverziós hibákat generálhat olyan karakterliterálok kiválasztása esetén, melyek dátum- és idő típusú adatokat tartalmazó oszlopokat reprezentálnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

813759 Javítás: Az illesztési oszlopokban nagy számban előforduló NULL értékek lassulást eredményezhetnek a lekérdezések működésében (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

813769 Javítás: Egy SQL Server szolgáltatáson végzett hibakeresés során teljesítménycsökkenés léphet fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

813779 Javítás: A nagyobb méretű táblákon végrehajtott DML-műveletek teljesítménybeli problémákat okozhatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

814032 Javítás: Az egyesítő közzétételek nem tudnak szinkronizálódni a Service Pack 3 szervizcsomaggal frissített SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

814035 Javítás: A teljes szöveges katalógusok feltöltése sikertelen az SQL Server 2000 Service Pack 3 telepítése után (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

814113 Javítás: A DTS Designer hozzáférés-megsértési hibát produkál az SQL Server 2000 Service Pack 3 szervizcsomag telepítése után (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

814460 Javítás: A váltott szinkronizációs partnerekkel végzett egyesítő replikáció a megtartási időszak megváltoztatását követően sikertelennek bizonyulhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

814509 Javítás: A COUNT összevonó függvényt tartalmazó párhuzamos lekérdezések váratlan eredményeket szolgáltathatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

814654 Javítás: A hibanapló 1203-as hibát rögzíthet, amikor lekérdezések vagy tranzakciók elküldését követően megszakítja a kapcsolatot az SQL Server 2000 egy példányával (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
814665 Javítás: Az SQL Server „nret == FALSE” állítása nem teljesül egyes táblák adatainak beszúrásakor vagy frissítésekor az SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

814889 Javítás: A JOIN záradékkal ellátott DELETE utasítások sikertelenek lehetnek, és 625-ös kódú hibát jelezhetnek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
814893 Javítás: Az SQL Server 2000 SP3 „Insufficient key column information for updating” hibaüzenetet generál (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

814894 Javítás: Az xp_readmail tárolt eljárás csak a szöveget menti a beágyazott mellékletekből (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

814916 Javítás: Az egyesítést végző ügynök hibát produkálhat a szűrt közzétételek egyesítése során (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
814919 Javítás: Nem jelenik meg üzenet, ha üres jelszót állít be a rendszergazdai fiók számára az SQL Server Enterprise Manager alkalmazásban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

814950 Javítás: Egy számítógép titkosítás nélkül küldhet adatokat, ha az ügyfelek a Multiprotocol Net-Library könyvtárat használják, és abban engedélyezik a titkosítást (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
814997 Javítás: A COMPUTE záradékkal rendelkező lekérdezésekből kimaradhatnak az üzenetfejléc-információk (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
815056 Javítás: Az ellenőrzőpontok feldolgozása késleltetheti az SQL Server adatbázisának működését, és a Scheduler nem produkálja az ilyenkor szükséges, 17883-as számú hibaüzenetet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
815057 Javítás: Az SQL Server 2000 rendszer eltávolítási funkciója nem távolít el minden fájlt (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

815114 Javítás: Az Optimizer memóriafogyasztása különösen magas lehet a több OUTER JOIN záradékot tartalmazó lekérdezések esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

815115 Javítás: A globális változókat használó DTS-csomagok figyelmen kívül hagyják a RAISERROR utasítással létrehozott hibaüzeneteket (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

815199 Javítás: A Profiler CPU oszlopában az RPC:Completed eseményhez tartozó érték helytelen (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

815249 Javítás: Az ügyfélprogramok által SQL Server SP3 adatbázisokon végrehajtott lekérdezések végrehajtása lelassul az SQL Server példány újraindítását követően (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
815476 Javítás: Nem megfelelő lehet a térközök elhelyezése, amikor az xp_sendmail eljárást futtatja, és a lekérdezési paraméter COMPUTE záradékot tartalmaz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
815592 Javítás: A beágyazott SELECT utasítások távoli végrehajtása helytelen az SQL Server 2000 Service Pack 3 szervizcsomag telepítése után (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

815593 Javítás: A NOT EXISTS predikátumok számosságára adott becslés helytelenné válik az SQL Server 2000 Service Pack 3 telepítése után (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

816039 Javítás: A kódpont alapú összehasonlítás szemantikája SQL_Latin1_General_Cp850_BIN szerinti egyeztetések esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

816069 Javítás: A sok értéket tartalmazó IN-feltétellel rendelkező lekérdezések a párhuzamos végrehajtással kapcsolatos problémákat vetnek fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

816084 Javítás: A DBCC DBREINDEX utasítás végrehajtása a sysindexes.statblob oszlop sérülését eredményezheti (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

816440 Javítás: Az SQL Server a 8623-as kódú hibát produkálja összetett lekérdezések fordítása közben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

816503 Javítás: Az egyesített hisztogramokat igénylő lekérdezések a 3628-as kódú lebegőpontos kivételt produkálhatják (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

816780 Javítás: Az egyesítést végző ügynök hibái olyan replikációs objektumok esetén, melyekhez indexelt nézeteket definiáltak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
816834 Javítás: Az Osql.exe esetenként más ODBC alapú alkalmazásoknál lassabban futtatja a kötegelt feladatokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

816840 Javítás: Az 17883-as kódú hibához tartozó hibaüzenet esetenként helytelen lehet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

816883 Javítás: Az SQL Server optimalizáló összetevője alulbecsülheti a tartományokra vonatkozó feltételeket tartalmazó lekérdezések számosságát (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

816937 Javítás: Az sp_OAMethod tárolt eljárás memóriavesztést produkálhat egy COM-objektum metódusának hívása esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
816985 Javítás: Az SQL Server 2000 SP3 szervizcsomag nem telepíthető az SQL Server 2000 koreai nyelvű kiadásán (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
817081 Javítás: Hibaüzenetet kap, ha az SQL-DMO BulkCopy objektumával importál adatokat egy SQL Server táblába (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
817186 Javítás: A több táblát érintő JOIN műveletet végző lekérdezések helytelen eredményeket szolgáltathatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
817262 Javítás: Az összetett lekérdezésekhez nem mindig készül végrehajtási terv (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

817263 Javítás: A nézeteken operáló SELECT utasítások esetenként nem adják vissza a minősítő sorokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

817359 Javítás: Egy nText típusú oszlopon végrehajtott INSERT utasítás futtatása hozzáférés-megsértést okozhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

817368 Javítás: A laptöréssel járó INSERT és UPDATE utasítások a 818-as kódú hiba miatt sikertelenek lehetnek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

817464 Javítás: Az Sp_executesql eljárás használata az egyesítést végző ügynök műveleteiben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

817709 Javítás: Az SQL Server 2000 esetenként helytelenül becsli meg a külső illesztési műveletek eredményhalmazainak számosságát (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
817780 Javítás: Az összetett lekérdezések végrehajtása sikertelen a 2 GB-nál több memóriával rendelkező kiszolgálókon (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
818079 Javítás: Az SQL Profiler helytelen TextData típusú értéket jelenít meg távoli eljáráshívással futtatott beágyazott tárolt eljárások végrehajtása esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

818095 Javítás: A virtuális memória elfogyása esetén a kurzortervek nem távolítódnak el a gyorsítótárból (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

818096 Javítás: Számos kiterjedészárolási időtúllépés történhet a kiterjedés-kiosztás során (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

818097 Javítás: A feltételezett indexekkel rendelkező táblákon futtatott DBCC DBREINDEX utasítások hozzáférés-megsértési hibát okozhatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

818188 Javítás: A sysmembers virtuális táblát érintő lekérdezések puffertúlcsordulás miatt sikertelenek lehetnek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

818335 Javítás: Lassú lehet a lekérdezés futása, ha többtáblás illesztést tartalmaz és az illesztések egyike nézet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
818388 Javítás: Az adatbázisnévbe ágyazott Transact-SQL utasítások rendszergazdai jogosultsággal futnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

818414 Javítás: Az Sqldumper.exe Windows-szolgáltatásokról nem hoz létre felhasználói memóriatérkép-fájlt (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

818540 Javítás: Az SQL Server Enterprise Manager váratlanul kilép egy DTS-csomag módosítása közben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
818729 Javítás: A belső lekérdezésfeldolgozó 8623-as kódú hibát jelez, miközben a Microsoft SQL Server egy összetett lekérdezés tervének fordításával próbálkozik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

818766 Javítás: Az SQL Server nagy terhelése a zárolás feloldására váró ciklusokban várakozó állapotba lépést okozhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
818767 Javítás: Az adatbázis-naplózás megnövekedett processzorterhelése a tranzakciónaplózás időleges leállása esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

818768 Javítás: Nem állítható be az SQL Server példányára vonatkozó hálózataffinitás (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

818769 Javítás: A -T8002 jelű nyomkövetési jelző képes egy affinitásmaszkot folyamataffinitásként értelmezni (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

818772 Javítás: Nem lehet beállítani a hálózati affinitást az SQL Server 2000 Service Pack 3 egy példánya számára (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

818806 Javítás: A named pipe-okhoz kapcsolódó szolgáltatások közül nem mindegyik tiltódik le a Named Pipes protokoll letiltása esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
818897 Javítás: Az SQL Server rendszernek küldött érvénytelen TDS-adatfolyam hozzáférés-megsértési hibát okoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

818899 Javítás: Összetett lekérdezések futtatásakor a 3628-as kódú hiba léphet fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

819100 Az MDAC Cliconfg.* fájljai nincsenek frissítve az SQL Server 2000 SP3a telepítése után (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

819248 Javítás: Hozzáférés-megsértési kivétel keletkezhet, ha olyan táblába szúr be egy sort SQL Server 2000 rendszerben, melyre indexelt nézetek hivatkoznak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
819662 Javítás: A terjesztési ügynök tisztítófolyamata a névtelen előfizetők bejegyzéseit is eltávolítja (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

819829 Javítás: Ha olyan programot vagy webes parancsfájlt futtat, mely az ADO programozási felület Command objektumával futtatja az SQL Server egy tárolt eljárását, az SQL Server 2000 „EXECUTE permission denied on object...” hibát jelezhet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
819955 Javítás: Az xp_sendmail eljárás hívása COMPUTE záradékkal hozzáférés-megsértéshez vezethet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

820727 Javítás: Egy hosszasan futó kurzorlekérés állításhibát eredményezhet egy SQL Server 2000 adatbázis valamely alkalmazásból megkísérelt elérésekor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
820835 Javítás: A kiszolgáló hirtelen vagy váratlan leállását követően hosszú ideig tarthat az SQL Server helyreállítási folyamata (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

820837 Javítás: A memóriafoglalás gyorsítótárazási mechanizmusa az objektumok számára szükséges lapok gyorsabb végrehajtását teszi lehetővé (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

821280 MS03-031: Biztonsági javítás az SQL Server 2000 64-bites változatához

821334 Javítás: Az SQL Server 2000 8.00.0859-es buildjében megszüntetett problémák (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821337 Javítás: Az SQL Mail és a Web Assistant Wizard honosított verzióinak működése eltérhet a várttól az SQL Server 2000 64 bites kiadásában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

821535 Javítás: Az egyesítéses replikáció megszakad, és a 207-es hiba jelenik meg pillanatkép létrehozásakor

821537 Javítás: Holtponthelyzet alakulhat ki, amikor UPDATE műveletet vagy DELETE műveletet hajt végre távoli OLE DB szolgáltatón az SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821548 Javítás: Az SQL Server 2000 SP3 telepítése után a párhuzamos lekérdezések hozzáférés-megsértési hibát generálhatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

821688 Javítás: Egy LEFT OUTER JOIN záradékkal rendelkező lekérdezésbeli szűrőfeltétel helytelenül becsülheti meg a sorok számát a lekérdezés végrehajtási tervében (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821740 Javítás: Az MS DTC tranzakcióvéglegesítési művelete önmagát blokkolja (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

821741 Javítás: A zárolásfigyelő kivételt jelez a DeadlockMonitor::ResolveDeadlock eljárásban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821806 Javítás: Az Enterprise Manager „Generate SQL Script” parancsával az SQL Server hibás SQL-parancsfájlt hozhat létre egy táblamegszorításhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

822033 Javítás: Egy tárolt eljáráson belüli, paraméterekkel ellátott UNION lekérdezés helytelen eredményt ad vissza (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

822641 További diagnosztikai lehetőségek az SQL Server hosszabb ideje futó vagy megszakított, adatbázisok automatikus kibővítését célzó műveleteinek diagnosztizálására (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
822668 Javítás: „Connection is busy with results for another command” hibaüzenet keletkezik egy csatolt kiszolgálót érintő lekérdezés végrehajtása során (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
822746 Javítás: A UNION záradékot, emellett változókat vagy paramétereket tartalmazó párhuzamos lekérdezések helytelen eredményeket szolgáltathatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

822747 Javítás: A Latin1_General_BIN egyeztetést használó, Unicode kódolású oszlopot tartalmazó táblákon végrehajtott DELETE és UPDATE utasítások 644-es vagy 8646-os hibát jelezhetnek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

822757 Javítás: Az OPENXML függvénnyel elért, Sql_variant adattípusú oszloppal is rendelkező XML-dokumentumokon végrehajtott Insert Select utasítás a 2537-es kódú hibát produkálhatja (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

823429 Javítás: 7410-es hibaüzenetet kap, amikor az SQL Server 2000 xp_sendmail vagy sp_makewebtask tárolt eljárásának lekérdezési paramétereként elosztott lekérdezést használ (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823455 Javítás: A Visual Basic szintaktikai hibát jelez egy DTS-csomag mentése során létrejött fájl fordítása közben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823514 Javítás: A 8.00.0837-es buildben lassú a korrelatív allekérdezést tartalmazó lekérdezések végrehajtása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823877 Javítás: A 32000 vagy több OR feltételt tartalmazó lekérdezések végrehajtása hozzáférés-megsértési hibát okozhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

824018 Javítás: Az indexszel ellátott bit típusú oszlopokat érintő párhuzamos lekérdezések helytelen eredményeket adhatnak vissza (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

824027 Javítás: A paraméterként nagyméretű objektumot (LOB) magukba foglaló kurzorutasítások végrehajtása során a CStmtCond::XretExecute metódusban hozzáférés-megsértési hiba keletkezhet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

824028 Javítás: Helytelen eredményeket állíthatnak elő azok az OUTER JOIN vagy félillesztő (semi join) záradékot tartalmazó lekérdezések, melyekben a hash-kódolási eljárásban betöltött szerepek megfordulnak, majd az eljárás particionáltan hajtódik végre (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

824227 Javítás: A számított oszlopokat és érvénytelen szűrőfeltétel-értékeket tartalmazó SELECT utasítások hozzáférés-megsértést produkálhatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
824430 Javítás: Idővel csökken a teljesítmény, miközben az SQL Server 2000 biztonsági másolatot készít (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825019 Javítás: Egy csatolt kiszolgálót érintő lekérdezés az SQL Server 2000 „Statement(s) could not be prepared” hibaüzenetének kíséretében sikertelenül zárulhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825025 Javítás: Nem kezdeményezhető egy replikáció közzétevőjének és újbóli közzétevőjének szinkronizálása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

825042 Javítás: Bizonyos esetekben nem indulnak el az SQL Server azon feladatai, melyek tulajdonosa nem rendszergazdai (sysadmin) szerepkörű felhasználó (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

825043 Javítás: Egy csatolt kiszolgáló táblájának törlése vagy frissítése érdekében futtatott elosztott lekérdezés váratlanul sorokat töröl (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825045 Javítás: Az egyesítést végző ügynöknek sokáig tart az új adatok letöltése az új névtelen előfizetésekből (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

825197 Javítás: 3624-es hiba lép fel, és a felhasználói adatbázis gyanúsként lesz megjelölve, miután tömeges beszúrási műveletet hajt végre az SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825225 Javítás: Hibaüzenet egy összesítő függvényt vagy GROUP BY záradékot tartalmazó párhuzamos lekérdezés futtatásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825854 Javítás: Nem lehet kizárólagos zárolást alkalmazni, ha a DisAllowsPageLocks értékeként true van beállítva (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

825883 Javítás: Az SP:StmtStarting és az SP:StmtCompleted események TextData oszlopa a tárolt eljárás titkosítása esetén is a dinamikus Transact-SQL-utasítást jeleníti meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

825884 Javítás: Egy titkosított tárolt eljárás dinamikus lekérdezési utasítása is megjelenik egy lekérdezés végrehajtási tervében (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826080 Javítás: Az SQL Server 2000 a JDBC-ügyfelek esetén is titkosítja a protokollt (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826161 Javítás: Az SQL Server valamelyik szokványos bejelentkezési fiókjának módosítását követően a jelszó megerősítését kérő párbeszédpanel jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826364 Javítás: A LIKE operátorral definiált összehasonlítást tartalmazó lekérdezések lekérdezési terve nem optimális az SQL Server Hungarian egyeztetése esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

826376 Javítás: Hozzáférés-megsértési hiba léphet fel, amikor megszakított, távoli elérést biztosító kapcsolaton keresztül egy csatolt kiszolgálóhoz tartozó folyamat-gyorsítótárból minden elemet eltávolít (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826433 Probléma: További diagnosztikai lehetőségek az SQL Server rendszerben a nem jelentett I/O-problémák észlelésére (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

826754 Javítás: Az UPDATE STATISTICS parancs manuális futtatása holtponti helyzethez vezet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

826815 Javítás: A több korrelatív allekérdezést tartalmazó lekérdezések futtatása esetén az SQL Server 8623-as kódú hibát generál (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826822 Javítás: A db_accessadmin rögzített adatbázisbeli szerepkör tagjai aliasokat hozhatnak létre a dbo különleges felhasználóhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

826860 Javítás: A csatolt kiszolgálókat érintő lekérdezések NULL értékkel térhetnek vissza, ha a lekérdezés kulcskészletkurzoron keresztül hajtódik végre (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

827175 Javítás: Helytelen paraméterszámozás az sp_scriptpublicationcustomprocs tárolt eljárással előállított egyéni tárolt eljárásokban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

827178 Javítás: Konkurens tranzakciók futtatása egy halomterületen a 644-es jelű hibaüzenetet eredményezheti (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
827714 Javítás: A NOLOCK útmutató vagy a READ UNCOMMITTED elkülönítési szint használata esetén a lekérdezések egy állítás meghiúsulása miatt sikertelenül zárulhatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
827954 Javítás: A kapcsolt referenciális integritási megszorításokkal rendelkező táblákon operáló DML-utasítások végrehajtási ideje hosszú (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

828096 Javítás: A szűrőfeltételt nem teljesítő sorok kulcszárolása az utasítás végéig megmarad (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

828269 Javítás: A nézeteken operáló Transact-SQL-lekérdezések váratlan hibákat produkálhatnak az SQL Server 2000 SP3 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
828308 Javítás: Az Internet Explorer parancsfájl-hibát jelez, ha az SQL Server Enterprise Manager alkalmazásban a DTS segítségével próbál hozzáférni metaadat-információkhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
828637 Javítás: A felhasználók szabályozhatják az egyesítő replikálások ellensúlyozó változtatásokat kezelő folyamatának működését (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

828699 Javítás: A DBCC UPDATEUSAGE parancs futtatása a sok objektumot tartalmazó adatbázisokban hozzáférés-megsértési hibát okoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

828945 Javítás: Az SQL Server 2000 rendszerben az SQLBulkOperations függvénnyel és az SQLSetPos ODBC-függvénnyel nem szúrhatók be explicit értékek az SQL Server táblák IDENTITY oszlopaiba (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829183 Javítás: Az xp_sendmail kiterjesztett tárolt eljárás helytelen eredménykészlet-oszlopszélességet ad vissza SQL Server 2000 rendszerben, ha az eredménykészlet-oszlopok közül valamelyik DBCS karaktereket tartalmaz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829205 Javítás: A lekérdezési teljesítmény lecsökkenhet és inkonzisztenssé válhat egy lekérdezés futtatása során, ha közben egy sok értékkel rendelkező IN-feltételt tartalmazó másik lekérdezés fordítása is folyamatban van (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829386 Javítás: Nem telepíthető az MSDE 2000, ha nem fut a Kiszolgáló szolgáltatás (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829444 Javítás: Lebegőpontos kivétel egy lekérdezés optimalizálása közben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830262 Javítás: A feltétel nélküli frissítések nem mindig tartják meg az új kulcsértékek zárolását (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

830298 Javítás: Az SQL Server 2000 SP3 lassúbb végrehajtási terveket és hibás számossági becsléseket produkálhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830366 Javítás: Hozzáférés-megsértési hiba lép fel az SQL Server 2000 rendszerben, amikor az MS03-031-es biztonsági frissítés telepítését követően nagy számú helyi megosztott memóriacsatlakozás történik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830375 Javítás: A távoli eljáráshívásokat követően az @@ERROR globális változó értéke helytelen lehet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830382 Javítás: Az elosztott lekérdezések helytelenül az SQL Server indítási fiókjához tartozó engedélyek használatával próbálkozhatnak, ha a SQL Server belső szálas (fiber) módban fut (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

830395 Javítás: Hozzáférés-megsértési hiba fordítás közben, ha a lekérdezett tábla valamelyik számított oszlopra vonatkozóan statisztikákat tartalmaz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830466 Javítás: Az SQL Server 2000 belső kiszolgálóhibát jelezhet a sok allekérdezéssel rendelkező nézeten operáló Transact-SQL SELECT utasítások végrehajtása közben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830588 Javítás: A kulcskészlet-vezérelt kurzorok nyomkövetése az SQL Profiler alkalmazással hozzáférés-megsértési hibát okoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830596 Javítás: Hibaüzenet az xp_logininfo kiterjesztett tárolt eljárás futása közben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

830767 Javítás: Az SQL Query Analyzer egyes esetekben nem válaszol egy lekérdezésablak bezárását vagy egy fájl megnyitását követően (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830773 Javítás: Az SQL Server 2000 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION kivételt generál egy DTS-csomag mentési kísérlete közben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830860 Javítás: Az SQL Server 2000 rendszert futtató számítógép teljesítménye lecsökkenhet, ha ideiglenes táblákon operáló lekérdezések végrehajtási tervei maradnak az eljárásgyorsító tárban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830887 Javítás: Egyes LEFT OUTER JOIN záradékot és IS NULL szűrőt tartalmazó lekérdezések lassabban futnak az SQL Server 2000 SP3 szervizcsomagja után kiadott gyorsjavítás telepítését követően (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830912 Javítás: A Dynamic Properties feladathoz .ini fájlból beolvasott kulcsnevek csonkolódhatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

831302 Javítás: Az SQL Server alulbecsüli egy lekérdező kifejezés számosságát, a lekérdezés végrehajtása pedig lassú (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831675 Javítás: A UNION ALL operátort, valamint TOP és ORDER BY záradékot tartalmazó lekérdezések helytelen eredményeket szolgáltathatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831950 Javítás: A tranzakciónapló alkalmazásának kísérlete egy kiszolgálón a 3456-os jelű hibaüzenethez vezet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831997 Javítás: Érvénytelen kurzorállapot következik be az SQL Server 2000 rendszer 8.00.0859 jelű vagy újabb gyorsjavításának telepítése után (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831999 Javítás: A címtartomány-leképezési bővítményt (AWE) alkalmazó rendszerek több memóriát igényelnek az SQL Server 2000 rendezési és hash-kódot számító műveleteihez, mint az AWE technológiát nem támogató rendszerek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
832437 Javítás: A CHECKDB utasítás sérülést jelent, miután az SQL Server sql_variant típusú adat átvitelét hajtja végre az SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
832977 Javítás: A DBCC PSS parancs hozzáférés-megsértést, valamint 17805-ös kódú hibát okozhat az SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

833045 Javítás: Az xp_sendmail kiterjesztett tárolt eljárás futása sikertelen az SP2 vagy újabb szervizcsomaggal frissített SQL Server 2000 rendszerekben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
833406 Javítás: A hisztogram tartományán kívül eső literálok számosságának becsült értéke nagyon alacsony (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
833547 Javítás: SQL Server 7.0 verziójú biztonsági adatbázis-másolatok SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) rendszerben történő visszaállítása állításhibát eredményezhet az Xdes.cpp fájlban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
833710 Javítás: Hibaüzenet egy adatbázis több eszközre nyúló biztonsági másolatának visszaállítási kísérlete során (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834290 Javítás: READ UNCOMMITTED elkülönítési szint esetén egy UPDATE utasítás futtatása a 644-es jelű hibaüzenethez vezet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834451 Javítás: A tranzakciónapló-fájlok visszaállítása a vártnál több időt vesz igénybe SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834453 Javítás: A Snapshot Agent hibát jelezhet, ha módosítja egy kiadvány forrástábláinak sémáját (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834688 Javítás: Egy felhasználó által definiált függvényeket, származtatott táblákat és JOIN záradékokat tartalmazó lekérdezés futtatása a 913-as jelű hibaüzenethez vezet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834720 Javítás: Egy távoli eljáráshívási hiba után nem történik meg a helyi művelet visszavonása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834798 Javítás: Az SQL Server 2000 nem mindig indul el, ha sok felhasználó próbál bejelentkezni az SQL Server rendszerbe az SQL Server indítási kísérlete közben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834923 Javítás: Az SQL Server fürterőforrás hibásként jelenhet meg, miután megpróbálja offline állapotba hozni (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
835864 Javítás: Időnként lelassul a lekérdezések végrehajtása, miközben magas processzorkihasználtság figyelhető meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836096 Javítás: A beágyazott ciklusokon alapuló illesztési stratégiát alkalmazó tervvel rendelkező lekérdezések futtatása során 625-ös jelű hibaüzenet jelentkezhet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836136 Javítás: A külső illesztést tartalmazó lekérdezések fordítási ideje megnő az SQL Server SP3 szervizcsomagjának megjelenését követően kiadott buildekben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836141 Javítás: Hozzáférés-megsértési hiba keletkezhet, ha az SQL Server sok párhuzamoslekérdezés-feldolgozó műveletet végez egy többprocesszoros számítógépen (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836839 Javítás: Az SQL Server 2000 kiterjesztett tárolt eljárásainak végrehajtása több időt igényel, ha egyszerre több felhasználó futtat ilyeneket (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

837231 Javítás: A terjesztésért felelős Distribution Agent ügynök hibát produkálhat egy közzétett replikációs objektum oszlopának hozzáadása vagy törlése után (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
837401 Javítás: A BULK INSERT parancs nem szúrja be a sorokat a táblába (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
837890 Javítás: A sysprocesses rendszertábla CPU oszlopa egyes folyamatoknál negatív értéket vagy rendellenes variációt tartalmaz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
837957 Javítás: Ha a Transact-SQL kurzorváltozóival olyan műveleteket hajt végre, melyek nagy méretű ciklusokat foglalnak magukba, az SQL Server 2000 memóriavesztést produkálhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
837969 Javítás: Hozzáférés-megsértési hiba fordulhat elő a CRowsetTraceData::FGetNextRow függvényben, miközben a kiszolgáló tevékenységét az SQL Profiler alkalmazással követi nyomon (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
837970 Javítás: A Transact-SQL DBCC CHECKCONSTRAINTS utasításának futtatása egy SQL Server 2000 rendszerbeli táblán az „Invalid object name...” hibaüzenetet eredményezheti (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

838409 Javítás: Az SQL Server 2000 Service Pack 1 (SP1) és az újabb buildek néha nem állítják elő egy-egy lekérdezés végrehajtási tervét, és a 8623-as hibát jelzik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
838459 Javítás: A BPool::Map függvény figyelmeztetést küldhet, ha az AWE technológia használatát engedélyező konfigurációs beállítással hoz létre vagy épít újra indexeket (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
838460 Javítás: Az xp_logininfo eljárás a 8198-as kódú hiba miatt sikertelen lehet, miután a Q825042 jelű vagy bármelyik gyorsjavítást telepíti az SQL Server rendszer 8.00.0840-es vagy újabb buildjén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839096 Javítás: Hozzáférés-megsértési kivétel keletkezhet, ha PDH alkalmazásprogramozási felületeken keresztül egy időben több SQL Server kiszolgálópéldányról gyűjt teljesítményadatokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839280 Javítás: A Microsoft Windows XP Service Pack 2 szervizcsomag telepítését követően nem működik a Visual Studio .NET alkalmazásban az SQL alapú hibakeresés (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839458 Javítás: Hozzáférés-megsértési kivétel keletkezhet, ha tömeges importálási művelettel próbál meg adatokat beszúrni egy SQL Server táblába (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839523 Javítás: Hozzáférés-megsértési kivételt produkálhat az SQL Server 2000 a szöveges adattípusú oszlopok tárolt eljárással való frissítése során (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839529 Javítás: A 8621-es hibát okozó feltételek bekövetkezése esetén az SQL Server 2000 64 bites kiadása váratlanul kiléphet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839589 Javítás: A párhuzamos lekérdezések egyes szálainak prioritása megemelkedik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839688 Javítás: A Profiler távoli eljáráshívással kapcsolatos eseményei 16 karakterre csonkolják a szöveges adattípusú paraméterek értékét (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839884 Javítás: A DTS DynamicPropertiesTaskAssignments gyűjteményéhez való hozzáférési kísérlet System.ExecutionEngineException kivételt okoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
840166 Javítás: A dinamikus Snapshot Agent hibát generálhat, ha dinamikus pillanatfelvétellel próbál kiadványokat egyesíteni az SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
840208 Javítás: A DBCC CHECKDB parancs futtatása „Msg 8649” hibaüzenetet okozhat az SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
840406 Javítás: Egy külső illesztéseket tartalmazó nézetet JOIN művelettel illesztő lekérdezés futása néha lassú (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
840856 Javítás: Az MSSQLServer szolgáltatás váratlanul kilép az SQL Server 2000 Service Pack 3 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
841401 Javítás: Az „Active Transactions” számlálón helytelen értékek figyelhetők meg, miközben több tranzakciót hajt végre egyidejűleg egy SMP architektúrájú számítógépen futó SQL Server 2000 példányban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
841404 Javítás: Az SQL Server „The query processor could not produce a query plan” hibaüzenet produkálhat a több önillesztő allekérdezést tartalmazó lekérdezések futtatásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
841627 Javítás: Az SQL Server 2000 bizonyos körülmények között alulbecsülheti a lekérdező kifejezések számosságát (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
841776 Javítás: Új diagnosztikák az SQL Server 2000 rendszerhez a nem jelentett hibás olvasási műveletek észlelésére (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
843263 Javítás: A rendszer 8623-as hibát jelezhet, amikor összetett lekérdezést próbál meg futtatni az SQL Server egy példányán (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
843266 Javítás: A megosztott lapzárolások a tranzakció befejeztéig aktívak maradhatnak és blokkolást, illetve teljesítménybeli problémát okozhatnak az SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
843267 Javítás: A dinamikus kurzorok kétszer olvassák be ugyanazt a sort, ha egy nem fürtözött indexben egy indexkulcsot azonos értékre frissít (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
843282 Javítás: Az Osql.exe segédprogram nem futtatja le teljesen a Transact-SQL parancsfájlokat, ha a programot egy távoli munkamenet háttérszolgáltatásával indítja, és az indítást követően kijelentkezik a konzolmunkamenetből (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
843534 Javítás: 3628-as hibáról kaphat jelzést az SQL Server 2000 rendszerben, ha számos olyan elemet kérdez le, amely IN záradékkal rendelkezik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
867798 Javítás: Az xp_readmail kiterjesztett tárolt eljárás @date_received paramétere helytelenül azt a dátumot és időpontot adja vissza, amikor az e-mail üzenetet a feladó elküldte az SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
867878 Javítás: A Log Reader Agent 17883-as jelű hibaüzeneteket generálhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
867879 Javítás: Az egyesítő replikálás összetartási hibát produkál SQL Server CE rendszerű előfizetők esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
867880 Javítás: Az egyesítést végző ügynök „Invalid character value for cast specification” hibaüzenetet küldhet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
870972 Javítás: Egy triggert kiváltó DML-művelet végrehajtási teljesítménye lecsökkenhet a trigger végrehajtási tervének többször ismételt újrafordítása esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
870994 Javítás: Hozzáférés-megsértési kivétel keletkezhet egy olyan lekérdezés végrehajtása közben, mely a WITH INDEX záradékban indexneveket használ az indexútmutató meghatározására (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
872842 Javítás: A CHECKDB utasítás 2537-es sérülési hibát jelent, miután az SQL Server egy sql_variant adattípusú oszlopba adatokat visz át az SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
872843 Javítás: A Log Reader Agent hibát jelezhet, és egy állítás teljesülésének hiányáról tájékoztató hibaüzenetet küldhet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
873446 Javítás: Hozzáférés-megsértési hiba keletkezhet, ha egyszerre több felhasználó próbálkozik olyan triggereket kiváltó adatmódosítási műveletek végrehajtásával, melyek egy SMP architektúrájú számítógépen futó SQL Server 2000 példány valamely törölt vagy beszúrt táblájára hivatkoznak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
873482 Javítás: A visszaállítási folyamat sokáig tarthat, ha az SQL Server 2000 a naplótovábbítási folyamat részeként végzi a tranzakciónaplók fájljainak visszaállítását (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
875445 Javítás: Hozzáférés-megsértési kivétel keletkezhet, ha az SQL Server rendszerhez egy kevés memóriával rendelkező számítógépről próbál hozzáférni (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
878500 Javítás: A TRUNCATE TABLE utasítás nem generál Audit Object Permission eseményt (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
878501 Javítás: Az SQL Server 2000 hibaüzenetet küldhet, ha egy SET IDENTITY_INSERT ON utasítást futtat egy táblán, majd megpróbál beszúrni egy sort a táblába (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
883415 Javítás: Egy felhasználó által definiált függvény visszatérési értéke nem megfelelő a függvényt hívó lekérdezés számára (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
884554 Javítás: Egy SPID nem válaszol, és NETWORKIO (0x800) várakozási típusú állapotba kerül az SQL Server Enterprise Manager alkalmazásban, ha az SQL Server egy tördelt, TDS protokollú hálózati csomag feldolgozásával próbálkozik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
884772 Javítás: Egy összetett választó lekérdezés végrehajtása az 1203-as hibaüzenetet eredményezheti az SQL Server 2000 rendszer 856-os buildjében, valamint az ennél későbbi verziókban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
884850 Javítás: Amikor rögtönzött lekérdezéseket futtat Microsoft SQL Server 2000 rendszerben, a rögtönzött lekérdezések feldolgozása teljesítménybeli csökkenéssel járhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
884853 Javítás: Egy előfizetett tábla frissítése egy várólistás frissítést alkalmazó előfizetőn lecsökkenti az SQL Server 2000 teljesítményét (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
884854 Javítás: A várólistás frissítéssel végrehajtott tranzakció alapú replikálás során az SQL Server 2000 „Could not find stored procedure” hibaüzenetet küldhet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
884855 Javítás: Hibaüzenetet kap, amikor az SQL Server 2000 rendszerben egy olyan táblán futtat utasítást, amely indítót tartalmaz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
884856 Javítás: A nem fürtözött indexek megsérülnek egy önfrissítő lekérdezés futtatása után az SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
884864 Javítás: Helytelen eredményt kaphat, amikor lekérdezést futtat az SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
885158 Javítás: A szakasznevek 254 karakteres összhosszúságra csonkolódnak az SQL Server 2000 rendszerben, amikor Data Transformation Services szolgáltatás használatával hoz létre egy Dynamic Properties feladatot, és egy .ini fájlt is hozzáad (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
885290 Javítás: Megsérül egy állítás, ha több – ugyanazon SQL Server példánnyal létesített – kapcsolaton keresztül szúr be adatokat egy tábla ugyanazon sorába (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
885442 Javítás: „Server: Msg 8624, Level 16, State 1, Line 3 Internal SQL Server error” hibaüzenet az SQL Server 2000 rendszerben olyan törlő lekérdezések fordítása során, melyekben „NOT IN” záradékot tartalmazó allekérdezések is találhatók (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

886708 Javítás: Nagy mennyiségű szöveg, ntext vagy kép típusú adat több párhuzamosan létező kapcsolaton keresztül végzett beszúrása nagyon sokáig tart az SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
887974 Javítás: Egy dinamikus kurzoron végrehajtott lekérés nem várt eredményekkel járhat SQL Server 2000 Service Pack 3 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
888008 Javítás: SQL Server 2000 rendszerben a NEAR operátort használó teljes szöveges keresések eltérő eredményeket produkálhatnak, ha a NEAR operandusait felcseréli (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
888429 Javítás: A LIKE operátorral végzett mintaegyeztetés még akkor is azonosként ismerheti fel a félszélességű és a teljes szélességű karaktereket, ha szélességet is figyelembe vevő egyeztetés van megadva (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
888444 Javítás: Az SQL Server 2000 Service Pack 3 és az SQL Server 2000 Service Pack 3a 17883-as számú hibát generál, ha egy munkavégző szál beragad egy, a rendszerleíró adatbázishoz irányuló hívásba (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
888998 Javítás: A két táblát smalldatetime adattípusú oszlopoknál összeillesztő lekérdezések helytelen eredményt adhatnak vissza SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
889166 Javítás: Az INNER JOIN záradékkal rendelkező lekérdezések futtatásakor az SQL Server 2000 „Msg 3628” hibaüzenetet küld (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
889170 Javítás: „Nincs elég szabad memória a művelet befejezéséhez” hibaüzenetet kap, amikor Data Transformation Services csomagot futtat SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
889239 Javítás: Az SQL Server 2000 rendszer SQL Profiler alkalmazásában különböző az Audit:Login és az Audit:Logout események kezdési időpontja (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

889266 Javítás: A rendszer gyanúsként jelöl meg egy adatbázist, amikor SQL Server 2000 rendszerben nyitja azt meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
889314 Javítás: Az egyesítő replikációra épülő topológiákban összetartási hibát okozhat a közzétevővel létesített elsődleges kapcsolat megszakadása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
890200 Javítás: Az SQL Server 2000 váratlanul abbahagyja az új TCP/IP Socket kapcsolatok észlelését, miután az SQL Server 2000 hibanapló 17882-es hibát rögzít (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
890637 Javítás: 17883-as hibát rögzít az SQL Server 2000 hibanaplója, és a LogWriter összetevő nem működik megfelelően (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
890730 Javítás: 17883-as hibát rögzít a hibanapló, amikor nagy volumenű, memóriában futó rendezési műveleteket hajt végre SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
890755 Javítás: Az SQL Server 2000 hibanaplója ismételten „Server: Msg 7105” hibaüzenetet rögzít, valamint állításokat is rögzíthet, és „Server: Msg 8929” hibaüzenet jelentkezik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
890767 Javítás: „Server: Msg 107, Level 16, State 3, Procedure TEMP_VIEW_Merge, Line 1” hibaüzenetet kap, amikor SQL Server 2000 rendszerben egy egyesítési közzétett elemben lévő közzétett oszlopnevek hosszának összege meghaladja a 4000 karaktert (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
890768 Javítás: Összetartáshiányt észlelhet a replikációs topológiában, miután SQL Server 2000 rendszerben egy dinamikusan szűrt közzétett elem oszlopainak közzétett állapotát visszavonja, vagy oszlopokat töröl (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
890925 Javítás: Az SQL Server 2000 rendszer 32 és 64 bites kiadásában az @@ERROR rendszerfüggvény helytelen értékkel térhet vissza párhuzamos végrehajtási tervvel rendelkező Transact-SQL-utasítások végrehajtása esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
890942 Javítás: Egyes összetett lekérdezések lassabban futnak, miután telepíti az SQL Server 2000 Service Pack 2 vagy az SQL Server 2000 Service Pack 3 csomagot (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
891017 Javítás: Az SQL Server 2000 esetleg nem válaszol más kérelmekre a nagyméretű felszabadítási műveletek végrehajtása közben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
891201 Javítás: Jelentősen csökken az SQL Server 2000 teljesítménye, amikor beállítja a 9134-es jelölőt a 601-es hibaüzenet kiküszöbölése érdekében (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
891268 Javítás: A 17883-as hibaüzenetet kapja, és az SQL Server 2000 esetleg nem válaszol más kérelmekre, miközben a memóriában nagyméretű rendezési műveletet hajt végre (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
891707 Javítás: Lassulást tapasztalhat a rögtönzött lekérdezések feldolgozásában, amikor definiált paraméterek használata nélkül küld el számos lekérdezést SQL Server 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
892406 Javítás: SQL Server 2000 rendszerben a tárolt eljárás kimeneti paramétere által visszaadott adatok pontosságára és méretére vonatkozó beállítás (38,0), amikor nulla a visszaadott érték (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
892451 Programhiba: Az SQL Server 2000 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION kivételt generál RIGHT OUTER JOIN záradék használatakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
892924 Javítás: 7619-es hibaüzenetet kap, amikor bizonyos japán karakterláncokat is tartalmazó, teljes szöveges keresést futtat az SQL Server 2000 egy Windows 2000 rendszerű számítógépen futó példányán (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Hivatkozások

Az SQL Server 2000 Analysis Services Service Pack 4 (SP4) szervizcsomag által kijavított programhibák jegyzékét a Microsoft Tudásbázis következő cikkében találja meg a cikk számára kattintva:

888800 Az SQL Server 2000 Analysis Services Service Pack 4 szervizcsomagban található hibajavítások (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 888799 - Utolsó ellenőrzés: 2009. máj. 21. - Verziószám: 1

Visszajelzés