Egyes webhelyek és HTML-súgófunkciók esetleg nem működnek a 896358-as vagy a 890175-ös biztonsági frissítés telepítése után

Fontos: Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt készítsen arról biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani azt. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése

A jelenség

A 896358-as vagy a 890175-ös számú biztonsági frissítés telepítése után az alább felsorolt jelenségek bármelyikét tapasztalhatja:
 • Bizonyos típusú web alapú programok nem működnek megfelelően. Így például a HTML súgó tartalomjegyzéke használhatatlanná válhat.
 • A HTML súgó egyes szolgáltatásai nem működnek, ha távoli helyen nyit meg egy .chm fájlt. Így például előfordulhat, hogy a kapcsolódó témakörökre mutató hivatkozások nem használhatók.
Megjegyzés: Ez a cikk a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben olvasható tudnivalókat egészíti ki:
896358 MS05-026: A HTML-súgó hibája programkód végrehajtására adhat lehetőséget

890175 MS05-001: A HTML-súgó hibája programkód végrehajtására adhat lehetőséget

Oka

A 896358-as és a 890175-ös biztonsági frissítés megakadályozza a HTML Help ActiveX-vezérlő (HHCTRL) létrehozását a Helyi számítógép zónán kívüli HTML tartalom esetén. Ennek a módosításnak az a célja, hogy csökkentse a HTML súgóban lévő biztonsági réseket.

A megoldás

Figyelem! A jelenségek normálisak és a biztonsági frissítés telepítésével járó, tervezett hatás eredményei. Ez a rész példákat mutat azoknak a rendszergazdáknak, akiknek újra engedélyezniük kell a HTML Help ActiveX-vezérlőt a fontos üzleti alkalmazások számára. A kerülő megoldások alkalmazása sebezhetőbbé teheti a számítógépet azon veszélyekkel szemben, melyek elhárítására a biztonsági frissítéseket szántuk. A legbiztosabb módszer az, ha nem hajt végre a rendszerleíró adatbázis módosításával járó megoldásokat. Amennyiben mégis szükségessé válik ezen megoldások használata, úgy állítsa be a rendszerleíró azonosítók értékét, hogy azok a lehető legtöbb korlátozást írják elő.

Figyelem! A rendszerleíró adatbázis Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő vagy egyéb eszköz segítségével történő nem megfelelő módosítása komoly problémákhoz vezethet, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja ezeknek a problémáknak a megoldhatóságát. A rendszerleíró adatbázist csak saját felelősségére módosíthatja.

Az alább következő példák közül az első a legnagyobb korlátozást megvalósító példa, amelyet sorban egyre kevésbé korlátozó példák követnek.

1. példa: Az UrlAllowList bejegyzés használata bizonyos URL-címek engedélyezéséhez

Figyelmeztetés: Csak olyan webhelyek URL-címét vegye fel a bejegyzésbe, amelyekben teljes mértékben megbízik.

A jelen példában szereplő .reg fájl újból engedélyezi a HTML-súgó ActiveX-vezérlőjének használatát az alábbi távoli tartalmak esetén:
 • A \\productmanuals\helpfiles mappában található .chm fájlok.
 • A http://www.wingtiptoys.com/help elérési úton található web alapú alkalmazás.
Az alábbi szöveget illessze be egy szövegszerkesztő programba – például a Jegyzettömbbe –, majd .reg kiterjesztéssel mentse a fájt.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
"UrlAllowList"="\\\\productmanuals\\helpfiles;http://www.wingtiptoys.com/help/"
Az AllowUrlList rendszerleíró kulcshoz hozzáadott webhelyek URL-címét tartalmazó karakterláncokban nem lehet helyettesítő karaktert használni. Nem használható például a következő URL-karakterlánc:
"UrlAllowList"="http://*.wingtiptoys.com"
, az
"UrlAllowList"="http://help.wingtiptoys.com"
viszont igen. Ez a karakterlánc lehetővé teszi a HTML Help ActiveX-vezérlő használatát az alábbi webhelyeknek:
 • http://help.wingtiptoys.com/research
 • http://help.wingtiptoys.com/sales

2. példa: A MaxAllowedZone érték használata biztonsági zóna engedélyezéséhez

Figyelem! A MaxAllowedZone érték az adott biztonsági zóna összes webhelyét engedélyezi, de az UrlAllowList bejegyzés biztonságosabb lehet. Amennyiben elkerülhetetlen a MaxAllowedZone használata, ne adjon a szükségesnél nagyobb értéket a bejegyzésnek. 3 vagy nagyobb érték beállításával rendszereit az internetről érkező támadásoknak teszi ki.

Megjegyzés: A MaxAllowedZone bejegyzés értéke alapértelmezés szerint nulla. Az alábbi táblázatban látható a MaxAllowedZone bejegyzés különféle értékeinek jelentése.
MaxAllowedZoneHelyi számítógép zónaHelyi intranet zónaMegbízható helyek zónaInternet zónaTiltott helyek zóna
0EngedélyezveLetiltvaLetiltvaLetiltvaLetiltva
1EngedélyezveEngedélyezveLetiltvaLetiltvaLetiltva
2EngedélyezveEngedélyezveEngedélyezveLetiltvaLetiltva
3EngedélyezveEngedélyezveEngedélyezveEngedélyezveLetiltva
4EngedélyezveEngedélyezveEngedélyezveEngedélyezveEngedélyezve
Az alábbi szöveget illessze be egy szövegszerkesztő programba – például a Jegyzettömbbe –, majd .reg kiterjesztéssel mentse a fájt. Ez a .reg fájl az Intranet zónában lévő összes tartalom számára lehetővé teszi a HTML-súgó ActiveX-vezérlőjének használatát.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000001

3. példa: Az URLAllowList és a MaxAllowedZone bejegyzés használata

Figyelmeztetés: A MaxAllowedZone bejegyzés minden webhelyet engedélyez egy adott zónában, de az UrlAllowList bejegyzés biztonságosabb lehet. Amennyiben elkerülhetetlen a MaxAllowedZone bejegyzés használata, ne adjon a szükségesnél nagyobb értéket a bejegyzésnek. 3 vagy nagyobb érték beállításával rendszereit az internetről érkező támadásoknak teszi ki.

Az alábbi szöveget illessze be egy szövegszerkesztő programba – például a Jegyzettömbbe –, majd .reg kiterjesztéssel mentse a fájt. A következő .reg fájl az Intranet zónában lévő minden tartalom számára lehetővé teszi a HTML Help ActiveX-vezérlő használatát. Ezenfelül a jelen .reg fájl két internetes webhely számára engedélyezi a HTML-súgó ActiveX-vezérlő szolgáltatását.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
"UrlAllowList"="http://www.wingtiptoys.com/;http://www.contoso.com/"

A rendszerleíró kulcsok üzembe helyezése a teljes tartományban

Ajánlott a jelen cikk példáiban ismertetett beállításokat rendszerindítási parancsfájlként a Csoportházirend segítségével üzembe helyezni. A beállításokat bejelentkezési parancsfájlként is telepítheti, azonban ez kevésbé előnyös módszer az engedélyek megkötései miatt.

Az alábbi lépések az 1. példabeli beállítások Csoportházirend segítségével, indítási parancsfájlként történő bevezetését szemléltetik.
 1. Az alábbi szöveget illessze be egy szövegszerkesztő programba, például a Jegyzettömbbe:
  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]
  "UrlAllowList"="http://myintranetapplication/help/helpfiles;http://www.wingtiptoys.com/help/helpdocuments"
 2. Mentse a szöveget .reg fájlként, AllowTrustedSites.reg néven.
 3. Az alábbi szöveget illessze be egy szövegszerkesztő programba, például a Jegyzettömbbe:
  REGEDIT.EXE /S AllowTrustedSites.reg
 4. Mentse a fájlt kötegfájlként, AllowTrustedSites.bat néven.
 5. Importálja a kötegfájlt a csoportházirend-objektumba. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Illessze be a 4. lépésben létrehozott parancsfájlt és a 2. lépésben létrehozott .reg fájlt a \\Tartománynév\SysVol\Tartománynév\Policies\A kijelölt GPO GUID azonosítója\Machine\Scripts\Startup mappába.
  2. Kattintson a Start gombra azon a számítógépen, amelyen a csoportházirend-objektumot futtatni fogja, majd a Futtatás parancsra, írja be a dsa.msc parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  3. Kattintson jobb gombbal a tartományra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
  4. Kattintson a Csoportházirend fülre, majd az Új gombra.
  5. Írja be a házirend nevét, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
  6. Kattintson a Szerkesztés gombra.
  7. Nyissa meg a Számítógép konfigurációja, majd A Windows beállításai mappát, és kattintson a Parancsfájlok (indítás/leállítás) elemre.
  8. A jobb oldali ablaktáblában kattintson jobb gombbal az Indítópult elemre, majd válassza a Hozzáadás parancsot.
  9. Keresse meg és jelölje ki a 4. lépésben létrehozott kötegfájlt.
  10. Kattintson a Hozzáadás gombra.
  11. Kattintson az OK, az Igen, majd kétszer ismét az OK gombra.

További információ

Áttekintés és példák rendszergazdák részére

Ha többet szeretne tudni a 896358. jelű biztonsági frissítésről, valamint a frissítés által érintett webalkalmazások ismételt engedélyezéséről, olvassa el a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkét a cikk számára kattintva:

896358 MS05-026: A HTML-súgó hibája programkód végrehajtására adhat lehetőséget

Az Internet Explorer program biztonsági zónái

Az Internet Explorer program biztonsági zónáinak használatáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

174360 Az Internet Explorer program biztonsági zónáinak használata (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészben angol nyelvű tartalomra mutat.)

Csoportházirend

Ha többet szeretne tudni a Csoportházirend felügyeleti modulról, keresse fel a Microsoft alábbi webhelyeit:

A Microsoft Windows x64 alapú verzióinak technikai támogatása

A Microsoft Windows x64 alapú verzióit futtató számítógépeken előfordulhat, hogy alkalmaznia kell „A megoldás” című szakaszban a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos utasításokat. Például a rendszerleíró adatbázis más részeit kell esetleg módosítania, attól függően, hogy a 32 bites vagy a 64 bites szolgáltatást kívánja módosítani.További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

896459 A rendszerleíró adatbázissal kapcsolatos változások a Windows Server 2003 és Windows XP Professional x64 Edition rendszerek x64 alapú változataiban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A Windows x64 alapú kiadásaihoz a hardver gyártója nyújt technikai támogatást. Ennek az az oka, hogy a Windows x64 alapú kiadása a hardverrel együtt került forgalomba. Lehet, hogy a hardver gyártója egyedi összetevőket épített a szóban forgó Windows rendszerbe. Ez lehet eszközillesztő, vagy olyan opcionális beállítás, amely a hardver teljesítményének maximalizálását szolgálja. Ha technikai segítségre van szüksége a Windows x64 alapú kiadásaihoz, a Microsoft megteszi a tőle elvárhatót, azonban lehet, hogy közvetlenül a gyártóval kell kapcsolatba lépnie. A gyártó tudja a megfelelő támogatást biztosítani az általa a hardverre telepített szoftverhez.

A Microsoft Windows XP Professional x64 Edition termékre vonatkozó információkat a Microsoft következő webhelyén találja:A Microsoft Windows Server 2003 x64 alapú verzióira vonatkozó információkat a Microsoft következő webhelyén találja:
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 892675 - Utolsó ellenőrzés: 2008. jan. 13. - Verziószám: 1

Visszajelzés