A 887219-es számú biztonsági frissítés (MS05-004) telepítése után hibaüzenetek jelenhetnek meg böngészés közben vagy az ASP.NET-alkalmazások hibáinak keresésekor

Összefoglaló

Amikor az MS05-004 jelű biztonsági frissítés telepítését követően tallóz az ASP.NET-alkalmazások között, vagy azok hibaelhárításával próbálkozik, problémát tapasztalhat. Ebben a cikkben a megjelenő hibaüzenetek leírását találja. A cikk megoldást is tartalmaz a problémákhoz.

A jelenség

Miután telepítette az MS05-004 jelű biztonsági frissítést, majd tallóz a Microsoft ASP.NET azon alkalmazásai között, amelyek URL-címe fordított perjellel (\) kezdődik, vagy megpróbálkozik azok hibaelhárításával, az alábbihoz hasonló hibaüzenetek egyike jelenhet meg:
Az erőforrás nem található.


Leírás: HTTP 404. A keresett erőforrás (vagy függőségeinek valamelyike) nem létezik. Elképzelhető, hogy az erőforrást eltávolították, megváltozott a neve, vagy átmenetileg nem érhető el. Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a következő URL-címet.

Hiba a projekt futtatásakor: A webkiszolgálón nem lehet elindítani a hibakeresést. Az ASP.NET vagy az ATL-kiszolgáló hibakeresésének elindítása nem sikerült. Győződjön meg arról, hogy az ASP.NET vagy az ATL-kiszolgáló jelenleg telepítve van a kiszolgálón.

Oka

A probléma akkor jelentkezik, ha a Microsoft Internet Information Services (IIS) metabázisában megadott URL-cím fordított perjellel kezdődik.

A megoldás

A probléma megoldásához törölje a fordított perjelet az IIS metabázisában az érintett webalkalmazáshoz megadott URL-cím elejéről. Ehhez válasszon az alábbi módszerek közül.

1. módszer: Az IIS-kezelő használata

 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a %systemroot%\system32\inetsrv könyvtárat.
 3. Az IIS-kezelő megnyitásához a parancssorba írja be az inetmgr parancsot.
 4. Kattintson a jobb gombbal arra a webhelyre, amelynek URL-címét módosítani szeretné, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
 5. Ha az érintett alkalmazás a webhely alatt található virtuális könyvtár, kattintson a Könyvtár fülre, és a Helyi elérési út mezőben megadott elérési út elejéről törölje a fordított perjelet.

  Ha az érintett alkalmazás a webhely gyökérkönyvtára, kattintson a Kezdőkönyvtár fülre, és a Helyi elérési út mezőben megadott elérési út elejéről törölje a fordított perjelet.
 6. Kattintson az Alkalmaz, majd az OK gombra.

2. módszer: .vbs parancsfájl használata

 1. Ha .vbs parancsfájlt szeretne létrehozni, használja az alábbi mintakódot:
  Option Explicit

  Dim objWebService, objWebSite
  Dim objSite, objArgs, strServer
  Dim WshNetwork

  Set objArgs = WScript.Arguments

  If objArgs.Length = 1 Then
  strServer = objArgs(0)
  ElseIf objArgs.Length = 0 Then
  Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
  strServer = WshNetwork.ComputerName
  Else
  WScript.Echo "Usage: CScript ModifyVDir.vbs [servername]"
  WScript.Quit
  End If
  WScript.Echo "Connecting to " & strServer

  Set objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")

  For Each objWebSite in objWebService
  Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)
  If objSite.Class = "IIsWebServer" Then
  WScript.Echo objSite.AdsPath
  EnumVDir objSite, 1
  End If
  Next

  WScript.Echo "Kész!"

  Sub EnumVDir(objVDir, i)
  Dim objSubVDir, objDir
  Dim strNewPath

  For Each objSubVDir in objVDir
  If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then
  Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)

  If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then
  WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath
  WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path

  strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)
  WScript.Echo Space(i*3) & "New Path = " & strNewPath

  objDir.Put "Path", strNewPath
  objDir.SetInfo
  End If

  EnumVDir objDir, i + 1
  End If
  Next
  End Sub

 2. Futtassa a .vbs parancsfájlt a parancssorból. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. A parancssorba írja be a következő parancsot:

   cscript [fájl_neve.vbs]
   .

   Megjegyzés: Afájl_neve a .vbs parancsfájl nevének helyőrzője.
  3. A parancssor bezárásához írja be az exit parancsot.

További információ

A biztonsági frissítés telepítése után az ASP.NET szigorúbban ellenőrzi a fizikai elérési utak és a kért virtuális elérési utak érvényességét.

Hivatkozások

Az MS05-004 jelű biztonsági frissítésről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

887219 MS05-004: Az ASP.NET elérésiút-érvényesítési eljárása illetéktelen hozzáférést tehet lehetővé

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 894670 - Utolsó ellenőrzés: 2009. ápr. 10. - Verziószám: 1

Visszajelzés