A nyomkövetés engedélyezése a Microsoft Dynamics CRM alkalmazásban

BEVEZETÉS

A cikk a nyomkövetés engedélyezésének módját ismerteti a Microsoft Dynamics alkalmazásban

További információ

Fontos: Az alábbi bekezdés, módszer, illetve feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A módosítás előtt készítsen biztonsági másolatot a beállításjegyzékről, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows rendszerben
A Microsoft Dynamics CRM alkalmazásban létrehozhat olyan nyomkövetési fájlokat, amelyek naplózzák a Microsoft CRM által végrehajtott műveleteket. A nyomkövetési fájlok az alkalmazás hibaüzeneteinek értelmezéséhez, illetve a Microsoft CRM egyéb problémáinak elhárításához hasznosak.

Létrehozhat kezelt és nem kezelt nyomkövetési fájlokat is. A nem felügyelt és felügyelt nyomkövetési fájlokban tárolt adatokat a kézzel létrehozott kötelező, illetve választható beállításjegyzék-bejegyzések határozzák meg. Ezeket a beállításjegyzékbeli bejegyzéseket a Microsoft CRM-kiszolgálón, illetve a Microsoft Office Outlook alkalmazáshoz készült Microsoft CRM-ügyfélprogramot futtató számítógépen hozhatja létre a Microsoft CRM, illetve az Outlook alkalmazáshoz készült Microsoft CRM-ügyfélprogram telepítése után.

A Microsoft Dynamics CRM 2011 alkalmazásban a Windows PowerShell kisalkalmazások segítségével is engedélyezheti a nyomkövetést. További információt a „Nyomkövetési beállítások engedélyezése a Windows PowerShell használatával” című szakasz tartalmaz.

Kötelező beállításjegyzék-bejegyzések

Az alábbi táblázat a kötelező beállításjegyzékbeli bejegyzéseket tartalmazza. Ezeknek a rendszerbeállítási bejegyzéseknek a helyéről „A rendszerbeállítási bejegyzések helye” című bekezdésben tájékozódhat.
NévTípusAdatértékMegjegyzések
TraceEnabledDWORD0 vagy 1Ha az érték 0, a nyomkövetés le van tiltva. Ha az érték 1, a nyomkövetés engedélyezett.
TraceDirectoryKarakterláncC:\CRMTraceA TraceDirectory rendszerbeállítási bejegyzés határozza meg a nyomkövetési naplófájlok könyvtárát. Ez a könyvtár olyan létező könyvtár kell, hogy legyen, amelyhez a Microsoft CRMAppPool alkalmazáskészletet indító felhasználónak teljes hozzáférése van. A Microsoft CRM telepítésekor az NT AUTHORITY\HÁLÓZATSZOLGÁLTATÁS az alapértelmezett felhasználó. A bejegyzés csak a Microsoft Dynamics CRM 3.0 alkalmazás esetében kötelező. A későbbi verziókban a nyomkövetési könyvtár a Microsoft Dynamics CRM programfájljainak telepítési helyén található: C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace
TraceRefresh DWORDEgy nulla és 99 közötti számAdatmódosításkor a rendszer a másik nyomkövetési rendszerbeállítási bejegyzésekben szereplő nyomkövetési beállításokat alkalmazza.

Választható beállításjegyzékbeli bejegyzések

Az alábbi táblázat a választható beállításjegyzékbeli bejegyzéseket tartalmazza.
NévTípusAdatértékMegjegyzések
TraceCategoriesKarakterlánc vagy karakterláncsorosCategory.Feature:TraceLevelA TraceCategories rendszerbeállítási bejegyzés egy kategória, egy funkció és egy nyomkövetési szint kombinációja. Meg lehet adni több kategóriát, funkciót és nyomkövetési szintet is. A kombinációkat pontosvesszővel válassza el. A kombinációmintákat, valamint a kategóriák, funkciók és nyomkövetési szintek listáját „A nyomkövetési szintek értékei” bekezdésben tekintheti meg.
TraceCallStackDWORD0 vagy 1Ha az érték 0, a nyomkövetési fájl nem tartalamazza a hívási vermet. Ha az érték 1, a nyomkövetési fájl tartalamazza a hívási vermet.
TraceFileSizeLimitDWORD1 és 100 MB közötti méretA TraceFileSizeLimit rendszerleíró bejegyzés megadja a nyomkövetési fájlok maximális nagyságát. Az érték elérésekor létrejön az új fájl.
Ha nem hoz létre választható rendszerbeállítási bejegyzéseket, a rendszer az alapértelmezett értékeket fogja használni. Az alapértelmezett értékekről „A választható rendszerbeállítási bejegyzések alapértelmezett értékei” című bekezdésben tájékozódhat. Amennyiben létrehoz beállításjegyzék-bejegyzéseket, de nem ad meg hozzájuk adatértékeket, a nyomkövetés nem fog működni.

Nyomkövetési beállítások engedélyezése a Windows PowerShell használatával

Megjegyzés: A PowerShell szolgáltatásban végrehajtott módosítások nem frissítik a beállításjegyzéket. A módosítások az MSCRM_CONFIG adatbázisban található DeploymentProperties és ServerSettingsProperties táblákat frissítik.

A parancsmagok regisztrálása

 1. Jelentkezzen be a rendszergazdai fiókjába a Microsoft Dynamics CRM-kiszolgálón.
 2. Gépelje be a következő parancsot egy Windows PowerShell-ablakban:
  Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
A parancs hozzáadja a Microsoft Dynamics CRM Windows PowerShell beépülő modult az aktuális munkamenethez. A beépülő modult a Microsoft Dynamics CRM-kiszolgáló telepítése és beállítása során regisztrálja a rendszer.

Az aktuális beállítások listájának megtekintéséhez gépelje be a következő parancsot:
Get-CrmSetting TraceSettings
A kimenet a következőhöz hasonlóan jeleik meg:

CallStack   : True Categories  : *:Error Directory   : c:\crmdrop\logs Enabled    : False FileSize   : 10 ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject 

Nyomkövetési beállítások megadása

 1. Írja be a következő parancsot:
  $setting = Get-CrmSetting TraceSettings
 2. Írja be a következő parancsot a nyomkövetés engedélyezéséhez:
  $setting.Enabled=$True
 3. Gépelje be a következő parancsot a nyomkövetési beállítások megadásához:
  Set-CrmSetting $setting
 4. Gépelje be a következő parancsot az aktuális nyomkövetési beállítások listájának megtekintéséhez:
  Set-CrmSetting $setting
Ha le kívánja tiltani a nyomkövetést a Windows PowerShell szolgáltatáson keresztül, kövesse ugyanezeket a lépéseket, de a 2. lépésben használja a következő parancsot:
$setting.Enabled=$False
Megjegyzés: Az egyes értékekhez tartozó példaparancsok formátumának a következőnek kell lennie:

$setting.Enabled=$EnabledValue ($True vagy $False)

$setting.CallStack=$StackValue ($True vagy $False)

$setting.Categories="*:Verbose"

$setting.Directory="C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace"

$setting.FileSize=10


A kimenet a következőhöz hasonlóan jelenik meg:

CallStack   : True Categories  : *:Error Directory   : c:\crmdrop\logs Enabled    : True FileSize   : 10 ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject 

A Microsoft Dynamics CRM 4.0 és Microsoft Dynamics CRM 2011 alkalmazások nyomkövetési naplófájljainak helye

Ha a Microsoft Dynamics CRM 4.0 vagy Microsoft Dynamics CRM 2011 alkalmazásban hoz létre nyomkövetést, a rendszer figyelmen kívül hagyja a TraceDirectory beállításkulcsot. A Microsoft Dynamics CRM 4.0-kiszolgálón és a Microsoft Dynamics CRM 2011-kiszolgálón való nyomkövetéskor a nyomkövetési naplófájl a következő mappában található:
Meghajtóbetűjel:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace
Az Outlook alkalmazáshoz készült Microsoft Dynamics CRM 4.0-ügyfélprogramon és a Microsoft Dynamics CRM 4.0 adatáttelepítés-kezelőn való nyomkövetéskor a nyomkövetési naplófájl a következő mappában található ha nem telepítette a 7. összegző frissítőcsomagot vagy egy későbbi összegző frissítést:
Meghajtóbetűjel:\Documents and Settings\ TelepítőFelhasználó \Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Ha telepítette a 7. összegző frissítőcsomagot vagy egy későbbi összegző frissítést, a Microsoft Office Outlook alkalmazáshoz készült Microsoft Dynamics CRM 2011-ügyfélprogram, a Microsoft Office Outlook alkalmazáshoz készült Microsoft Dynamics CRM 4.0-ügyfélprogramon és a Microsoft Dynamics CRM 4.0 adatáttelepítés-kezelőn történő nyomkövetéskor a nyomkövetési naplófájlok a következő mappában találhatók:
Meghajtóbetűjel:\ TelepítőFelhasználó\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

A beállításjegyzék-bejegyzések helye

A Microsoft CRM-kiszolgáló nyomkövetési beállításjegyzék-bejegyzéseit a következő beállításkulcs tartalmazza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM
A Az Outlook alkalmazáshoz készült Microsoft CRM-ügyfélprogram nyomkövetési beállításjegyzék-bejegyzéseit a következő beállításkulcs tartalmazza:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMClient
A Microsoft Dynamics CRM SSRS Data Connector alkalmazás nyomkövetési beállításjegyzék-bejegyzéseit a következő beállításkulcs tartalmazza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMBidsExtensions
A Microsoft Dynamics CRM adatáttelepítés-kezelő alkalmazás nyomkövetési beállításjegyzék-bejegyzéseit a következő beállításkulcs tartalmazza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DATA MIGRATION WIZARD

A TraceCategories beállításjegyzék-bejegyzés kategóriaértékeinek teljes listája

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • ADUtility
 • Application
 • Application.Outlook
 • DataMigration
 • Deployment
 • Deployment.Provisioning
 • Deployment.Sdk
 • Exception
 • Etm
 • Live
 • Live.AggregationDataExport
 • Live.PartnerInteraction
 • Live.Platform
 • Live.Portal
 • Live.Provisioning
 • Live.Support
 • Live.SyncDaemon
 • Monitoring
 • NewOrgUtility
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform
 • Platform.Async
 • Platform.ImportExportPublish
 • Platform.Import
 • Platform.Metadata
 • Platform.Sdk
 • Platform.Soap
 • Platform.Sql
 • Platform.Workflow
 • Reports
 • Sandbox
 • Sandbox.AssemblyCache
 • Sandbox.LoadBalancer
 • Sandbox.CallReturn
 • Sandbox.EnterExit
 • Sandbox.StartStop
 • Sandbox.Performance
 • Sandbox.Monitoring
 • SchedulingEngine
 • ServiceBus
 • Shared
 • SharePointCollaboration
 • Solutions
 • Unmanaged.Outlook
 • Unmanaged.Platform
 • Unmanaged.Sql
 • VisualizationsMicrosoft Dynamics CRM 4.0

 • *
 • Application.*

  Az Application.* kategória az alábbiakat tartalmazza:
  • Application.Outlook
 • Exception
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform.*


  A Platform.* kategória az alábbiakat tartalmazza:
  • Platform.ImportExportPublish
  • Platform.Sdk
  • Platform.Metadata
  • Platform.Sql
  • Platform.Workflow
  • Platform.Soap
  • Platform.Async
 • SchedulingEngine.*
 • Unmanaged.*


  Az Unmanaged.* kategória az alábbiakat tartalmazza:
  • Unmanaged.Outlook
  • Unmanaged.Platform
  • Unmanaged.Sql

A nyomkövetési szintek értékei

A TraceLevel beállításjegyzék-bejegyzés érvényes nyomkövetési szint értékeinek teljes listája

 • Off (Kikapcsolva)
 • Error (Hiba)
 • Warning (Figyelmeztetés)
 • Info
 • Verbose (Részletes)
Megjegyzés: Az üzenet csak akkor kerül be a naplóba, ha a kategória nyomkövetési szintje megegyezik az üzenet szintjével, vagy annál nagyobb. A Warning (Figyelmeztetés) nyomkövetési szint például a Warning és Error (Hiba) szinttel rendelkező üzeneteket jegyzi be. Az Info nyomkövetési szint a Warning és Error szinttel rendelkező üzeneteket jegyzi be. A Verbose (Részletes) nyomkövetési szint minden üzenetet bejegyez. A Verbose (Részletes) nyomkövetési szint használata csak rövid ideig ajánlott.

A kategória- és nyomkövetési szintek kombinációinak példái

 • *:Verbose

  Megjegyzés: A *:Verbose kombináció minden üzenetet minden kategóriában bejegyez. A *:Verbose kombinációt csak rövid távra szabad alkalmazni.
 • Application.*:Error

  Megjegyzés: Az Application.*:Error kombináció minden olyan üzenetet bejegyez, amelynek az Application.* kategóriában Error (Hiba) szintje van.
 • Platform.*:Warning

  Megjegyzés: A Platform.*:Warning kombináció minden olyan üzenetet bejegyez, amelynek a Platform.* kategóriában Warning (Figyelmeztetés) vagy Error (Hiba) szintje van.

A választható rendszerbeállítási bejegyzések alapértelmezett értékei

 • TraceCategories: *:Error
 • TraceCallStack: 0
 • TraceFileSizeLimit: 5

Microsoft Dynamics CRM e-mail útválasztó szolgáltatás nyomkövetése

A Microsoft Dynamics CRM e-mail útválasztó ütemezett nyomkövetésének engedélyezése

A Microsoft Dynamics CRM-kiszolgáló ütemezett nyomkövetésének engedélyezése

A Microsoft Dynamics CRM ütemezett nyomkövetésének engedélyezése


Az Outlook alkalmazáshoz készült Microsoft Dynamics CRM-ügyfélprogram nyomkövetésének engedélyezése


Az Outlook alkalmazáshoz készült Microsoft Dynamics CRM-ügyfélprogram nyomkövetésének engedélyezése

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 907490 - Utolsó ellenőrzés: 2013. szept. 5. - Verziószám: 1

Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM 3.0

Visszajelzés