A Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL adatbázisainak áthelyezése egy másik kiszolgálóra, amely ugyanabban a tartományban van, mint az aktuális kiszolgáló

BEVEZETÉS

Ez a cikk bemutatja, hogy hogyan lehet áthelyezni a Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL adatbázisait egy másik kiszolgálóra, amely ugyanabban a tartományban van, mint az aktuális kiszolgáló.

További információ

Megjegyzések
 • Javasoljuk, hogy az itt leírt eljárást akkor alkalmazza, ha át szeretne helyezni Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL adatbázisokat egy másik kiszolgálóra, amely ugyanabban a tartományban van, mint az aktuális kiszolgáló. Ez az eljárás nem alkalmazható az adatok más tartományban található kiszolgálóra történő áthelyezésére.
 • Ezzel az eljárással áthelyezhet adatokat a Microsoft SQL Server elnevezett példányáról az SQL Server olyan alapértelmezett példányára, amely ugyanazon a számítógépen található.
 • Ha olyan kiszolgálóra szeretne áthelyezni Microsoft CRM SQL adatbázisokat, amely ugyanabban a tartományban van, mint az aktuális kiszolgáló, nem kell módosítania a Microsoft Office Outlook programhoz készült Microsoft CRM-ügyfélprogram asztali, illetve hordozható gépre szánt verzióját.
Fontos Mielőtt nekilátna az áthelyezésnek, olvassa el figyelmesen a teljes cikket.

Adatbázisok áthelyezésének előkészítése

Az adatbázisok áthelyezése előtt ellenőrizze, hogy a következő előfeltételek teljesülnek-e:
 • Egy felhasználó sincs bejelentkezve a Microsoft CRM rendszerbe.
 • Az Outlook programhoz készült Microsoft CRM-ügyfélprogramot használó felhasználók szinkronizálták a kapcsolat nélküli adataikat a Microsoft CRM rendszerhez úgy, hogy csatlakoztak hozzá.
 • Van naprakész biztonsági másolata a Microsoft CRM SQL adatbázisokról.

Az adatbázisok áthelyezése

Miután ellenőrizte az előfeltételeket, a következő lépéseket követve helyezze át a Microsoft CRM SQL adatbázisokat:
 1. Készítsen biztonsági másolatot a következő elsődleges Microsoft CRM SQL adatbázisokról:
  • Szervezetnév_METABASE
  • Szervezetnév_MSCRM
  Ezekről az adatbázisokról az alábbi lépéseket követve készíthet biztonsági másolatot:
  1. Kattintson a Start gombra, mutasson az egérrel a Minden program pontra, majd a Microsoft SQL Server 2005 elemre, és kattintson az SQL Server Management Studio elemre.
  2. Kattintson az SQL Server Management Studio program Server name (Kiszolgáló neve) listájában egy kiszolgálóra, majd kattintson a Connect (Csatlakozás) parancsra.
  3. Bontsa ki a Databases (Adatbázisok) mappát.
  4. Kattintson a jobb gombbal a két adatbázis valamelyikére, mutasson a Tasks (Feladatok) elemre, és kattintson a Back Up (Biztonsági mentés) parancsra.
  5. Válassza ki a Backup type (Biztonsági másolat típusa) lista Full (Teljes) elemét, majd kattintson az Add (Hozzáadás) gombra a Destination (Cél) csoportban.
  6. Kattintson a Select Backup Destination (Biztonsági mentés célhelyének kijelölése) párbeszédpanel Browse (Tallózás) gombjára (...).
  7. Írja be a biztonságimásolat-fájl nevét a Locate Database Files (Adatbázisfájlok keresése) párbeszédpanelen, majd kattintson az OK gombra.
  8. Kattintson többször az OK gombra, amíg be nem zár minden párbeszédpanelt. Megjelenik egy üzenet, amely közli, hogy a biztonsági mentés sikeresen elkészült.
  9. Ismételje meg az a–h lépéseket a másik adatbázisra is. Ne töröljön semmit a Microsoft SQL Server eredeti példányáról. Ha megőrzi a fájlokat az SQL Server eredeti példányán, az eredeti beállítást felhasználhatja referenciakánt az 5. lépésnél.
 2. Helyezze át az 1. lépésben létrehozott biztonságimásolat-fájlokat az SQL Server új példányára.
 3. Hozza létre a két adatbázist, amelyekbe vissza fogja állítani a biztonságimásolat-fájlokat. Ezt a következőképpen teheti meg:
  1. Indítsa el az SQL Server Management Studio eszközt.
  2. Bontsa ki a Databases mappát.
  3. Kattintson a jobb gombbal a Databases elemre. Ezután kattintson a New Database (Új adatbázis) parancsra.
  4. Adja meg az adatbázis nevét. Beírhatja például a következőt: Szervezetnév_MSCRM.
  5. Kattintson az OK gombra.

   Fontos Ügyeljen, hogy ugyanazt az elnevezési szintaxist használja, amely a Microsoft SQL Server eredeti példányánál is szerepel.
  6. Hozza létre a Szervezetnév_METABASE adatbázist a c–e lépések ismételt elvégzésével. Ez esetben is ügyeljen, hogy ugyanazt az elnevezési szintaxist használja, amely a Microsoft SQL Server eredeti példányánál is szerepel.
 4. Állítsa vissza a biztonságimásolat-fájlokat. Ezt a következőképpen teheti meg:
  1. Indítsa el az SQL Server Management Studio eszközt.
  2. Bontsa ki a Databases mappát.
  3. Kattintson a jobb gombbal a Szervezetnév_MSCRM adatbázisra, mutasson a Tasks (Feladatok) elemre, majd a Restore (Visszaállítás) parancsra, és kattintson a Database (Adatbázis) elemre.
  4. Válassza a Source for restore (Visszaállítás forrása) csoportban a From device (Forráseszköz) lehetőséget, majd kattintson a Browse (Tallózás) gombra (...).
  5. A Specify Backup (Biztonsági másolat megadása) párbeszédpanelen kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.
  6. Kattintson a Szervezetnév_MSCRMadatbázis biztonságimásolat-fájljának a helyére a Locate Backup File (Biztonságimásolat-fájl keresése) párbeszédpanelen, majd kattintson az OK gombra.
  7. A Specify Backup (Biztonsági másolat megadása) párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.
  8. A Restore Database párbeszédpanelen kattintson a Restore Source (Forrás visszaállítása), majd az Options (Beállítások) elemre, végül jelölje be az Overwrite (Felülírás) jelölőnégyzetet a meglévő adatbázis felülírásához.
  9. A Restore Database File As (Visszaállítandó adatbázis fájlneve) csoportban tekintse meg a két fizikai adatbázisfájl elérési útját. Ügyeljen, hogy az elérési utak érvényes helyekre mutassanak. Ha az elérési utak nem érvényes helyekre mutatnak, a megfelelő módon módosítsa az őket.
  10. A visszaállításhoz a Restore Database párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.

   Megjegyzés A folyamat az adatbázis méretétől függően hosszú időt is igénybe vehet. A folyamat végeztével a program a visszaállítási művelet sikeres befejezéséről tájékoztató üzenetet jelenít meg.
  11. Ismételje meg a c–j lépést a Szervezetnév_METABASE adatbázishoz.
 5. Állítsa be a biztonsági csoportokat a Microsoft Windows NT biztonsági csoportok hozzárendelésével. Ezt a következőképpen teheti meg.

  Megjegyzés A lépések végrehajtása során az SQL Server eredeti példányán található biztonsági mappát referenciaként használhatja.
  1. Indítsa el az SQL Server Management Studio eszközt. Bontsa ki a Security (Biztonság) mappát.
  2. Kattintson a jobb gombbal a Logins (Bejelentkezések) elemre. Ezután kattintson a New Login (Új bejelentkezés) parancsra.
  3. A Login (Bejelentkezés) párbeszédpanel bal oldali ablaktáblájában kattintson a General (Általános) elemre, majd kattintson a Search (Keresés) gombra.
  4. A Select User or Group (Felhasználó vagy csoport kijelölése) párbeszédpanelen kattintson az Object Types (Objektumtípusok) elemre, győződjön meg arról, hogy be van jelölve a Groups (Csoportok) jelölőnégyzet, majd kattintson az OK gombra.
  5. Kattintson a Locations (Helyek) elemre, kattintson a mappára a mappa összes tartalmának megjelenítéséhez, végül kattintson az OK gombra.
  6. Az Enter the object name to select (A kijelölendő objektum nevének beírása) mezőbe írja be az SQL nevet, majd kattintson a Check Names (Nevek ellenőrzése) elemre.
  7. Jelölje ki az SQLAccessGroup {GUID} rekordot. Ezután kattintson az OK gombra.
  8. A Login párbeszédpanelen válassza a Windows authentication (Windows-hitelesítés) lehetőséget, hagyja meg az összes többi alapértelmezett beállítás aktuális értékét, majd zárja be a párbeszédpaneleket azOK gombbal.
 6. Módosítsa a Microsoft CRM rendszer Microsoft CRM-kiszolgálón található DSN ODBC adatforrását úgy, hogy az arra az új kiszolgálóra mutasson, amelyen a Microsoft SQL Server fut. Ezt a következőképpen teheti meg:
  1. Kattintson a Start menü Felügyeleti eszközök parancsára, majd az ODBC adatforrások elemre.
  2. Kattintson az ODBC adatforrás-felügyelő párbeszédpanelen a Rendszer-DSN fülre, jelölje ki a Microsoft CRM elemet a Rendszeradatforrások listában, és kattintson a Beállítás gombra.
  3. Keresse meg a Microsoft SQL Server DSN-beállítások ablakban azt a Kiszolgáló listát, amely az SQL-kiszolgálóként működő számítógépek nevét tartalmazza. Kattintson annak a kiszolgálónak a nevére, amelyhez kapcsolódni szeretne.
  4. Állítsa be az adatforrást a Tovább gombra háromszor rákattintva.
  5. Kattintson a Befejezés gombra.
  6. Ellenőrizze a kiszolgálóval való kapcsolatot az ODBC Microsoft SQL Server beállítások ablak Adatforrás tesztje gombjára kattintva.
  7. Fejezze be a konfigurálást az OK gombra kétszer kattintva.
  8. Zárja be az ODBC adatforrás-felügyelő párbeszédpanelt az OK gombbal.
 7. Konfigurálja újra a Microsoft Dynamics CRM kiszolgálót. Ezt a következőképpen teheti meg:
  1. Kattintson a Microsoft Dynamics CRM kiszolgálón a Start gombra, mutasson az egérrel a Minden program pontra, majd a Microsoft CRM elemre, és kattintson a Deployment Manager parancsra.
  2. Kattintson a bal oldali ablaktáblában a Server Manager (Kiszolgálókezelő) elemre, kattintson a jobb gombbal a Microsoft Dynamics CRM kiszolgáló nevére, végül kattintson a Configure SQL Server (SQL-kiszolgáló beállítása) parancsra.
  3. A Microsoft Dynamics CRM kiszolgáló ablakában jelölje ki a Microsoft SQL Server rendszert futtató új számítógépet az SQL Server listából, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
  4. A Microsoft CRM database (Microsoft CRM adatbázis) listában kattintson a Microsoft CRM megfelelő SQL-adatbázisára. Több Microsoft CRM kiszolgáló esetén jelölje be az Apply changes to all servers in the deployment (Módosítások alkalmazása a telepítés összes kiszolgálójára) jelölőnégyzetet.
  5. Kattintson a Befejezés gombra.
 8. Az adatok hozzáférhetőségének ellenőrzésével tesztelje a Microsoft CRM rendszert. Az Outlook programhoz készült Microsoft Dynamics CRM-ügyfélprogram tesztelésével továbbá meggyőződhet arról, hogy a program használható.
 9. Ellenőrizze, hogy létrejöttek-e az SQL Server feladatai. Ezt a következőképpen teheti meg:
  1. Indítsa el az SQL Server Management Studio eszközt.
  2. Bontsa ki az SQL Server Agent (SQL-kiszolgálóügynök), majd a Jobs (Feladatok) mappát.
  3. Ellenőrizze, hogy a következő feladatok szerepelnek-e a Jobs mappában:
   • Organization_Name.Update Contract States
   • MSCRM Identity Reseeding
   • MSCRM Index Reindexing
   • MSCRM Stored Procedures Priming
   • Start_Incremental on Organization_Name_ftcat_documentindex
  4. Ha a c lépésben felsorolt feladatok nem szerepelnek a Jobs mappában, kövesse a Microsoft Tudásbázis következő cikkében leírt lépéseket:
   910044 Ha áthelyezi a Microsoft Dynamics CRM adatbázist az SQL Server egy másik példányára, lehet, hogy az SQL Server feladatok nem jönnek létre

 10. Törölje a Microsoft SQL Server rendszert futtató eredeti számítógép tartalmát. Ezt a következőképpen teheti meg:
  1. Törölje a Microsoft CRM régi SQL-adatbázisait.
  2. Törölje a következő bejelentkezési csoportokat:
   • SQLAccessGroup
   • UserGroup
   • ReportingGroup
Megjegyzés Miután sikeresen áthelyezte a Microsoft CRM SQL-adatbázisait az egyik kiszolgálóról a másikra, ne felejtse ütemezni az új kiszolgálón található adatbázisok biztonságimásolat-készítését.

Hivatkozások

A Microsoft Tudásbázis következő számú cikkében bővebben olvashat a Microsoft SQL Reporting Services adatbázisok áthelyezéséről (a cikk megnyitásához kattintson a sorszámra):

842425 Reporting Services adatbázis áthelyezése Reporting Services keretrendszert futtató számítógépről másik számítógépre

A Microsoft Tudásbázis következő számú cikkében bővebben olvashat arról, hogy hogyan lehet áthelyezni a Microsoft Dynamics CRM 3.0 adatbázisokat a Microsoft SQL Server másik példányára (a cikk megnyitásához kattintson a sorszámra):

910044 Ha áthelyezi a Microsoft Dynamics CRM adatbázist az SQL Server egy másik példányára, lehet, hogy az SQL Server feladatok nem jönnek létre

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 917948 - Utolsó ellenőrzés: 2008. jan. 9. - Verziószám: 1

Visszajelzés