Az Office házirendsablonjainak és a Windows csoportházirend-beállításainak együttes használata a rendszergazdák által

Összefoglaló

A cikk azt ismerteti, hogy miként használhatják a rendszergazdák a Microsoft Office házirendsablonjait a Microsoft Windows csoportházirend-beállításaival.

A Microsoft Office 2007 Resource Kit tartalmazza a rendszergazdák által az Office 2007 programokkal használható házirendsablonokat (.adm fájlokat). Windows rendszerű hálózaton a rendszergazdák csoportházirend-beállítások segítségével szabályozhatják, hogy a felhasználók miként használják az Office 2007 programcsomagot.

A cikk a Microsoft Windows Server 2000 és a Microsoft Windows Server 2003 rendszerű környezetekben használható házirendek létrehozásához rendelkezésre álló erőforrásokat ismerteti. A cikk az alábbi szakaszokat tartalmazza:
 • Áttekintések
 • A rendelkezésre álló Office 2007 házirendsablonok
 • Az Office 2007 házirendsablonok letöltése és telepítése
 • Office 2007 házirendsablon betöltése a helyi számítógép házirendjébe
 • Hivatkozások

További információ

Áttekintések

Házirendek beállításával a felhasználók számítógépein definiálhat és kezelhet egy adott Office 2007 konfigurációt. Az átalakító (más néven .mst) fájlban telepített egyéb testreszabásoktól, például az alapértelmezett beállításoktól, eltérően a felhasználó minden hálózati bejelentkezésekor a rendszer újra alkalmazza a házirendeket. A házirendek a rendszergazda által beállított más időközben ismételten alkalmazhatók. A házirendek módosítása céljából a felhasználók nem szerkeszthetik a beállításjegyzéket.

A házirendek beállítása megadható csak a helyi számítógépre (és annak minden felhasználójára) vagy csak egyéni felhasználókra vonatkozóan.

A házirendek számítógépenkénti beállítása a Csoportházirend beépülő modul Számítógép konfigurációja csomópontja alatt végezhető el. A számítógépenkénti házirendek alkalmazása akkor történik, amikor az adott számítógépről egy felhasználó először bejelentkezik a hálózatra.

A házirendek felhasználónkénti beállítása a Csoportházirend beépülő modul Felhasználó konfigurációja csomópontja alatt végezhető el. A felhasználónkénti házirendek alkalmazása akkor történik, amikor a megadott felhasználó bármely számítógépről bejelentkezik a hálózatra.

Office 2007 házirendsablon használatához töltse be az adott sablont a Microsoft Management Console program Csoportházirend beépülő moduljába.

Rendelkezésre álló Office 2007 házirendsablonok

A Microsoft Office 2007 Resource Kit csomagban található házirendsablonokkal globálisan beállíthat házirendeket egy hálózaton az Office felhasználói számára. Házirendek használatával gyorsan alkalmazhatja egy felhasználó konfigurációját a felhasználók számítógépein felhasználók, csoportok vagy számítógépek bejelentkezésekor a hálózatra.

Az Office házirendsablonfájlok (.adm fájlok) az Office programhoz beállítható összes házirend-beállítást leírják. Ezek az .adm fájlok a Csoportházirend beépülő modullal együtt használhatók a házirendek alkalmazásához a felhasználók számítógépein.

Megjegyzés: A Csoportházirend beépülő modul a Windows operációs rendszerek részét képezi.

A Microsoft Office 2007 Resource Kit telepítőprogramja az alábbi házirendsablonokat telepíti a számítógépen a Windows\Inf mappába:
FájlnévSablon leírása
Access12.admMicrosoft Office Access 2007
Excel12.admMicrosoft Office Excel 2007
Fp12.admMicrosoft Office FrontPage 2007
Gal12.admMicrosoft Médiatár
Inf12.admMicrosoft Office InfoPath 2007
Office12.admMicrosoft Office 2007
Onent12.admMicrosoft Office OneNote 2007
Outlk12.admMicrosoft Office Outlook 2007
Ppt12.admMicrosoft Office PowerPoint 2007
Pub12.admMicrosoft Office Publisher 2007
Visio12.admMicrosoft Office Visio 2007
Word12.admMicrosoft Office Word 2007

Az Office 2007 házirendsablonok letöltése és telepítése

Az Office 2007 házirendsablonok a Microsoft alábbi webhelyéről tölthetők le: A Microsoft Office 2007 Resource Kit webhelyen található „Policy template files” (Házirendsablonfájlok) weboldal tartalmazza az Office 2007 házirendsablonok letöltésére vonatkozó utasításokat.

Megjegyzés: A Visio 2007 házirendsablonok (Visio12.adm) az Office 2007 házirendsablonokkal együtt tölthetők le.

Az Office 2007 házirendsablonok telepítéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Görgesse le a Policy Template Files (Házirendsablonfájlok) weboldalt, és kattintson az AdminTemplates_setup.exe hivatkozásra.
 2. A Fájl letöltése párbeszédpanelen kattintson a Megnyitás gombra.
 3. Fogadja el a végfelhasználói licencszerződést, és kattintson a Tovább gombra.
 4. A Telepítés típusa ablaktáblában kattintson a Szokásos telepítés lehetőségre, majd a Tovább gombra.
 5. Kattintson a Telepítés gombra.
 6. A telepítés befejezésekor kattintson az OK gombra.
Megjegyzés: Az Office 2007 házirendsablonok az elérési_út\ Windows\Inf mappában találhatók. Az Elérési_úta Windows mappát tartalmazó meghajtó. A Windowsa Windows mappa neve.

Az Office 2007 házirendsablon betöltése a helyi számítógép házirendjébe

Az Office 2007 házirendek a Csoportházirend beépülő modullal állíthatók be az Office házirendsablonokból (.adm fájlokból). Miután egy adott csoportházirend-objektumhoz beállította a házirendeket, a Windows automatikusan alkalmazza azokat a felhasználók számítógépein.

Egy Office 2007 házirend betöltéséhez a helyi számítógép házirendjébe hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a gpedit.mscparancsot a Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
 2. A Felhasználó konfigurációja csomópont alatt kattintson a jobb gombbal a Felügyeleti sablonok mappára, mutasson Az összes feladat elemre, majd kattintson a Sablon hozzáadása/eltávolítása parancsra.
 3. A Sablon hozzáadása/eltávolítása párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.
 4. A Házirendsablonok párbeszédpanelen jelölje ki a hozzáadni kívánt Office 2007 házirendsablont, majd kattintson a Megnyitás gombra.

  Megjegyzés: Az Office 2007 házirendsablonok az elérési_út\ Winnt\Inf mappában találhatók. Az Elérési_úta Windows mappát tartalmazó meghajtó. A Winnta Windows mappa neve.
 5. A Sablon hozzáadása/eltávolítása párbeszédpanelen kattintson a Bezárás gombra.
 6. A Csoportházirend ablak Fa lapján bontsa ki a Felhasználó konfigurációja alatt található Felügyeleti sablonok csomópontot.
 7. Bontsa ki az 5. lépésben hozzáadott Office 2007 házirendet.
Ezzel készen áll a kívánt Office 2007 felhasználói házirendek beállítására a helyi számítógép házirendjében.

Hivatkozások

A felhasználói konfigurációk házirend segítségével történő kezeléséről további információt a Microsoft alábbi webhelyén talál: A csoportházirendek Microsoft Windows Server 2003 rendszerben történő használatáról további információt a Microsoft alábbi webhelyén talál: A csoportházirendek Microsoft Windows 2000 rendszerben történő használatáról további információt a Microsoft alábbi webhelyén talál: Csoportházirenden alapuló szoftveralkalmazások telepítésével és kezelésével kapcsolatos további információt a Microsoft alábbi webhelyén talál: A Csoportházirend-kezelő konzollal történő vállalatirányításról további információt a Microsoft alábbi webhelyén talál:
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 924617 - Utolsó ellenőrzés: 2008. máj. 15. - Verziószám: 1

Visszajelzés