A Windows Vista telepítésekor nem lehet merevlemez-partíciókat kiválasztani vagy formázni

A jelenség

A Windows Vista rendszer telepítésekor előfordulhat, hogy az alábbi jelenségeket tapasztalja:
 • A merevlemez, amelyre a Windows Vista rendszert telepíteni szeretné, nem szerepel a listában.
 • A Windows Vista rendszer telepítéséhez nem választható ki merevlemez-partíció.
 • Nem formázhatók a merevlemez-partíciók.
 • Nem állítható be megfelelően a merevlemezpartíciók mérete.
 • A következő hibaüzenet jelenik meg:
  A Windows nem talál olyan rendszerkötetet, amely megfelel a telepítési követelményeknek.

Oka

A problémát az alábbiak okozhatják:
 • A Windows Vista nem kompatibilis a háttértároló-vezérlőkkel vagy -illesztőprogramokkal.
 • A háttértároló-vezérlők vagy -illesztőprogramok elavultak.
 • A merevlemez, amelyre a Windows Vista rendszert telepíteni szeretné, dinamikus lemez.
 • A számítógép egyik adatkábele meglazult, vagy egyéb hardverhiba történt.
 • A merevlemez vagy a Windows fájlrendszer sérült.
 • FAT32 partíciót, vagy a Windows Vista rendszerrel nem kompatibilis más partíciótípust próbált meg kiválasztani.

A megoldás

A probléma az alábbi módszerekkel oldható meg.

1. módszer: Annak ellenőrzése, hogy a partíció kompatibilis-e a Windows Vista rendszerrel

A Windows Vista nem telepíthető FAT32 partícióra. Ezenkívül a dinamikus lemezeket megfelelően be kell állítani a Windows Vista rendszerrel való használathoz. Annak ellenőrzéséhez, hogy a partíció kompatibilis-e a Windows Vista rendszerrel, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Egyetlen kötettel rendelkező dinamikus lemez esetében a Diskpart.exe segédprogram használatával konfigurálja a lemezt aktív lemezként. A Diskpart.exe segédprogram használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

  300415 A Diskpart parancssori segédprogram ismertetése

 2. FAT32 partíció esetében formázza újra a partíciót, vagy konvertálja NTFS fájlrendszerű partícióvá a Convert.exe parancs segítségével.

  Megjegyzés: A partíció formázásakor annak összes adata elvész (ez a partíción lévő összes fájl elvesztését jelenti). A Convert.exe parancs használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

  314097 A Convert.exe segédprogram használata partíciók NTFS fájlrendszerűre alakításához

2. módszer: A merevlemez-vezérlő illesztőprogramjainak frissítése

Ha a Windows Vista rendszert frissítésként szeretné telepíteni, frissítse a merevlemez-vezérlő illesztőprogramjait a legújabb változatra.

Megjegyzés: A Windows Vista telepítője lehetővé teszi az aktuális illesztőprogramok áttelepítését az új operációs rendszerre. Emiatt előfordulhat, hogy a Windows Vista telepítője felhasználja a számítógépen aktuálisan telepített illesztőprogramokat. Ha a számítógépen nem a legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve, előfordulhat, hogy a telepítő elavult illesztőprogramokat használ. Ebben az esetben kompatibilitási problémák léphetnek fel.

3. módszer: A merevlemez-vezérlő megfelelő illesztőprogramjainak megadása

Ha a Windows Vista tiszta telepítését szeretné végrehajtani, meg kell adnia a megfelelő illesztőprogramokat a merevlemez-vezérlőhöz. Amikor a program a Windows Vista telepítési helyeként használandó lemez kiválasztását kéri, az Illesztőprogram betöltése jelölőnégyzetet is be kell jelölnie. A Windows Vista telepítője végigvezeti a további lépéseken.

4. módszer: A Setupact.log fájl vizsgálata annak ellenőrzéséhez, hogy a partíció aktív-e

Ha az alábbi hibaüzenet jelenik meg, a Setupact.log fájl segítségével ellenőrizze, hogy a partíció aktív-e:
A Windows nem talál olyan rendszerkötetet, amely megfelel a telepítési követelményeknek.
Megjegyzések
 • Ha a Windows Vista rendszert frissítésként telepíti, a Setupact.log fájl a meghajtó:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther mappában található, ahol a meghajtó annak a meghajtónak a betűjele, amely a Windows meglévő telepítését tartalmazza.
 • Ha a Windows Vista tiszta telepítését végzi, a Setupact.log fájl a meghajtó:\$WINDOWS\Sources\Panther mappában található, ahol a meghajtó annak a DVD-meghajtónak a betűjele, amely a Windows Vista telepítőfájljait tartalmazza.
Annak ellenőrzéséhez, hogy a partíció aktív-e, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a notepad parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Kattintson a Fájl menü Megnyitás parancsára.
 3. Keresse meg a Setupact.log fájlt, jelölje ki azt, majd kattintson a Megnyitás gombra.
 4. Keresse meg a DumpDiskInformation részt. Ez a rész a partíciók kiosztására vonatkozó információkat tartalmazza.
 5. A DumpDiskInformation részben keresse meg az alábbihoz hasonló naplóbejegyzést:
  A(z) [0] lemez [1] partíciója aktív partíció.
 6. Ha a fenti naplóbejegyzés egy, az alábbihoz hasonló bejegyzés után jelenik meg, előfordulhat, hogy a merevlemez nincs konfigurálva Windows operációs rendszerek használatához:
  Ismeretlen
  Ebben az esetben a Diskpart.exe segédprogram segítségével egy másik partíciót állítson be aktívként.

  Megjegyzés: Ezzel a lépéssel megakadályozza a külső gyártóktól származó operációs rendszerek indítását.

5. módszer: A belső vezérlőprogram frissítésének és a BIOS frissítésének ellenőrzése

A belső vezérlőprogram és a BIOS frissítését a számítógépben található hardver gyártójától szerezheti be. A hardver gyártójával történő kapcsolatfelvételről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:65416 Független hardver- és szoftvergyártók elérhetőségi információinak listája; A–K (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)


60781 Független hardver- és szoftvergyártók elérhetőségi információinak listája; L–P (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)


60782 Független hardver- és szoftvergyártók elérhetőségi információinak listája; Q–Z (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)


6. módszer: Annak ellenőrzése, hogy a BIOS megfelelően észleli-e a merevlemezt

A megfelelő észleléssel kapcsolatos további információért lépjen kapcsolatba a számítógép hardvereszközének gyártójával.

7. módszer: A Chkdsk.exe segédprogram használata a hibák ellenőrzéséhez

A lemez hibáinak ellenőrzéséhez használja a Chkdsk.exe segédprogramot. Ha a merevlemez sérült, cserélje ki.

8. módszer: A lemez törlése a Diskpart.exe segédprogrammal, majd a Windows Vista telepítőjének ismételt futtatása

Ha a fenti részben szereplő összes módszert kipróbálta, és a probléma továbbra is fennáll, a Diskpart.exe segítségével törölje a lemezt, majd futtassa ismét a Windows Vista telepítőjét.

Megjegyzés: Ezt a módszert csak akkor használja, ha a Windows Vista tiszta telepítését hajtja végre. A merevlemezt törlésekor a rendszer formázza. A merevlemezen található összes partíció és adat elvész. A lemez törlése előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot a merevlemezen található fájlokról.

A merevlemez Diskpart.exe segédprogrammal történő törléséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a diskpart parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Írja be a list disk parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Megjelenik a rendelkezésre álló merevlemezek listája.
 3. Írja be a sel disk szám parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. A szám a törölni kívánt merevlemez száma. Ezzel kijelölte a kívánt merevlemezt.
 4. Írja be a det disk parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Megjelenik a merevlemezen található partíciók listája. A lista alapján ellenőrizze, hogy a megfelelő lemez van-e kiválasztva.
 5. Győződjön meg arról, hogy a lemez nem tartalmaz szükséges adatokat, írja be a clean all parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt a lemez törléséhez. A program véglegesen törli a lemezen található összes partíciót és adatot.
 6. Írja be az exit parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
 7. A Windows Vista tiszta telepítéséhez futtassa a Windows Vista telepítőjét.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 927520 - Utolsó ellenőrzés: 2011. szept. 25. - Verziószám: 1

Visszajelzés