A Windows Vista rendszerben optikai adathordozók használatakor különféle problémák léphetnek fel

A jelenség

A Windows Vista felhasználói különféle problémákat tapasztalhatnak optikai adathordozók használatakor.

Oka

A probléma oka lehet az optikai adathordozó, az optikai meghajtó vagy az optikai adathordozóra írt fájl hibája is.

Problémák az optikai adathordozóval

Az optikai adathordozónak minőségi problémái és nem jelzett íráshibái lehetnek.

Minőségi problémák

Az adathordozó minőségével kapcsolatban a következő problémákat tapasztalhatja:
 • Az adathordozó rossz minőségű.

  Javasoljuk, hogy kizárólag jó minőségű optikai adathordozót használjon.
 • Túl sokszor írtak már újra egy újraírható adathordozót.

  Az újraírható optikai lemezekre csak bizonyos számú alkalommal lehet írni, mielőtt annak teljes törlése szükségessé válna.
 • Az adathordozó elöregedett.

  Az optikai adathordozók működőképessége idővel romolhat. Ezt a minőségromlást meggyorsíthatják olyan környezeti hatások, mint például a közvetlen napfény vagy a nagy páratartalom.

Nem jelzett íráshibák

A nem jelzett íráshibák kategóriájába az alábbi problémák tartoznak:
 • Az írási művelet csak részben sikeres. Ilyen esetekben az alábbihoz hasonló jelenség léphet fel:

  Az adathordozóra való írást és annak ellenőrzését is sikeresnek jelzi a rendszer. Ez azt jelenti, hogy az írást végző meghajtó képes olvasni az adathordozót. Amikor azonban egy másik meghajtóba, például egy csak olvasásra képes meghajtóba helyezi a lemezt, az hibásnak találja.

  E problémát az okozza, hogy a DVD- és CD-írók az írási művelet során nagyobb hibatűréssel működnek, mint az olvasásnál. További ok lehet az is, hogy a csak olvasásra képes meghajtó jobb minőségű, pontosabban fókuszáló lencséket használ.

  Megjegyzés: Ezt a problémát gyakrabban tapasztalhatják azok, akik az írott adathordozót hordozható számítógépben használják. A hordozható számítógépekbe épített optikai meghajtók működését befolyásolja a hely szűkössége. Emiatt ezek a meghajtók nagyobb nehézségbe ütközhetnek olyan lemezek olvasásakor, amelyeket a hibatűrési határ megközelítésével írtak.
 • Túl nagy az írás sebessége. Ez a probléma igen gyakori. A probléma megértésében segíthet az alábbi, nagy írási sebesség mellett fokozottabbá váló jelenségek megvizsgálása:
  • Fókuszálási hibák

   Az írható lemezeket tömeggyártással állítják elő. Ez a gyártási mód magában hordozza annak lehetőségét, hogy az egyes lemezeknek a középen lévő lyuk környékén mérhető súlyában kis mértékű eltérések keletkezzenek. Amikor a lemez megpördül, ez a súlykülönbség a lemezre merőleges irányban enyhe kilengést okozhat.

   Az is előfordulhat, hogy a középső lyuk nem esik pontosan egybe a lemez középpontjával. Ilyen lemezek írásakor az írás sávjának sugarában kismértékű ingadozás keletkezhet.

   A gyártás e két velejárója jól ismert probléma. Az optikai eszközöket ezért úgy tervezik, hogy képesek legyenek az ilyen eredetű problémák kivédésére. Ezek az eltérések nagyobb forgássebesség mellett azonban fokozottabban jelentkeznek.
  • Melegítésből származó hibák

   Ahhoz, hogy az írható adathordozókra írni tudjon, a lézernek egy bizonyos mértékig fel kell melegítenie az írható réteget. Erre azért van szükség, mert az adathordozó lehűlésének mértékének megfelelően változik az adathordozó által visszavert fény mennyisége. Így jöhetnek létre az adathordozó erősebb és gyengébb fényvisszaverési tulajdonságú területei közötti különbségek.

   Amikor egy újraírható lemezre nagyon nagy sebességgel írnak, a fókuszálási hibák előfordulási esélye megnő. Ennek következtében előfordulhat, hogy a lézer nem melegíti fel olyan pontosan az írható réteget, mint ahogy azt lassabb forgás mellett tenné.
 • Pufferkiürülés következik be. Ez a probléma manapság már ritkán fordul elő, mivel minden új gyártású optikai íróeszköz beépített pufferkiürülés-védelemmel rendelkezik.

  A pufferkiürülés-védelem általában gyárilag be van kapcsolva. Ha valamiért mégis kiürül a puffer, a lemezre írt adatsávban egy kisméretű üres szakasz jön létre. Ezen a kihagyáson egyes meghajtók nem tudnak tovább lépni a következő szektorra.

Az optikai meghajtó problémái

Az optikai meghajtók problémái közé sorolható az optikai fókuszáló alkatrész meghibásodása, a nem optimalizált ATAPI-csatlakozás és az elavult belső vezérlőprogram (firmware).

Az optikai fókuszáló alkatrész meghibásodása

A legtöbb meghajtóban használt fókuszáló alkatrész egy műanyag stabilizáló. Idővel ez az alkatrész meghibásodhat, melynek következtében fókuszálási problémák léphetnek fel az olvasási és írási műveletek során. Ennek hatására pedig véletlenszerűen jelentkező olvasási hibák léphetnek fel a meghajtó használata során. Ez a probléma olyan adathordozók használatakor is jelentkezik, amelyeket más meghajtók olvasni tudnak.

Megjegyzés: A fókuszáló alkatrész rövidebb idő alatt használódik el olyan üzemeltetési környezetben, ahol a meghajtókat folyamatosan használják.

Nem optimalizált ATAPI-csatlakozás

Problémát okozhat, ha egy ATAPI szabványú optikai meghajtót nem a legmegfelelőbb kábellel vagy átkötésekkel (jumper) használ. A probléma megértéséhez vegye figyelembe az alábbiakat:
 • A hibátlan jelátvitel érdekében a legtöbb ma gyártott ATAPI-eszköz képes olyan DMA-üzemmód használatára, amelyhez 80 tűs kábel szükséges. Ajánlott minden ATAPI-eszközhöz 80 tűs kábelt használni.
 • Ha a kábelcsatlakozás érintkezése nem megfelelő, az átvitt adatok egy része elveszhet. Ilyen esetben tanácsos az eszközök kábeleit újból csatlakoztatni. Érdemes lehet ezenkívül azt is ellenőrizni, hogy nincs-e elgörbülve valamelyik tű azon az eszközön vagy vezérlőn, amelyhez a kábel csatlakozik.
 • Egy optikai meghajtó átkötéseit feltétlenül „Master” vagy „Device 0” beállításba kell helyezni abban az esetben, ha az adott kábel nem csatlakozik más meghajtóhoz.

  Ha a kábelhez két meghajtó van csatlakoztatva, az egyik meghajtón „Master” vagy „Device 0”, a másikon pedig „Subordinate” vagy „Device 1” funkciót kell beállítani. A „Cable Select” átkötésbeállítás használata nem ajánlott.

Elavult belső vezérlőprogram

Az optikai meghajtók belső vezérlőprogramot (firmware) tartalmaznak. Érdemes megpróbálni újabb verziójú belső verzióprogramot keresni a meghajtóhoz. Ennek mikéntjéről a Microsoft következő webhelyén tájékozódhat:

Fájlproblémák

Az is okozhat problémákat, ha az optikai adathordozóra írt fájl sérült. Az .iso fájlok hibaellenőrzését elvégezheti egy virtuális meghajtók létrehozására képes programban (ilyen például a Microsoft Virtual PC 2004) a fájl virtuális meghajtóra történő csatlakoztatásával.

A megoldás

A probléma megoldásához vegye fontolóra a következő tanácsokat:
 • Csak olyan, ismert gyártótól származó optikai adathordozót használjon, amelyet a meghajtó gyártója alkalmasnak minősített.
 • Csak egyszer írható adathordozót használjon (például DVD -R vagy DVD +R típusú lemezt).
 • Tárolja az adathordozókat sötét, hűvös helyen.
 • Az írást a lehető legkisebb írási sebességgel végezze.
 • Gondoskodjon arról, hogy a pufferkiürülés-védelem be legyen kapcsolva.
 • Ellenőrizze a CD- vagy DVD-író program által létrehozott naplófájlokban, hogy nem történt-e hiba az írás során.
 • Győződjön meg arról, hogy az összes meghajtón megfelelően vannak beállítva az átkötések.
 • ATAPI-meghajtók esetén ellenőrizze, hogy azok 80 tűs UDMA 100/133 típusú kábellel vannak-e csatlakoztatva.
 • Ellenőrizze, hogy a meghajtóra telepítve a belső vezérlőprogram legújabb verziója van-e telepítve.
 • Húzza ki, majd csatlakoztassa újból a meghajtót csatlakoztató összes kábelt.

További információ

Ha további információra van szüksége, látogasson el az Optical Storage Technology Association webhelyére:A Microsoft a külső gyártók elérhetőségi adatait csak a műszaki támogatás eléréséhez szánt segítségnyújtásként teszi közzé. Az elérhetőségi adatok értesítés nélkül változhatnak, pontosságukat a Microsoft nem garantálja.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 929460 - Utolsó ellenőrzés: 2007. márc. 8. - Verziószám: 1

Visszajelzés