Az Exchange Server 2007 vagy az Exchange Server 2010 szolgáltatásai nem indulnak el automatikusan az Exchange Server 2007, illetve az Exchange Server 2010 globáliskatalógus-kiszolgálóra való telepítése ...

A jelenség

Amikor a Microsoft Exchange Server 2007 vagy a Microsoft Exchange Server 2010 alkalmazást globáliskatalógus-kiszolgálóra telepíti, az Exchange Server szolgáltatásai nem indulnak el. Más szolgáltatások azonban manuálisan elindíthatók. Ebben a konfigurációban a kiszolgálók leállítása hosszabb ideig is tarthat. A rendszer emellett az alábbi eseményeket naplózza:Megjegyzés: Az Exchange-kiszolgálók kisebb mértékben függnek a Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatástól. A Microsoft Exchange információtároló szolgáltatás már egyáltalán nem függ a Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatástól. Ennélfogva a jelen cikkben leírt jelenségek eltérhetnek a Microsoft Exchange Server korábbi verziói esetében tapasztaltaktól.

Oka

A probléma oka az, hogy a tartományvezérlő és az Exchange Server alkalmazástól függő más szolgáltatások nem indulnak el teljesen, amikor az Exchange Server 2007 vagy az Exchange Server 2010 megpróbál elindulni.

Kerülő megoldás

A problémát az alábbi módszerekkel oldhatja meg.

1. módszer: A szolgáltatások manuális elindítása

A Microsoft Windows értesítést jelenít meg, hogy hiba történt az Exchange Server szolgáltatásainak elindításakor. Ebben az esetben jelentkezzen be a kiszolgálóra, és manuálisan indítsa el az Exchange Server összes szükséges szolgáltatását.

Megjegyzés: A figyelőszoftver szintén észleli, hogy az Exchange Server nem fut.

Megfelelő szünetmentes tápegységet használó kiszolgálókon az újraindításokat általában egy rendszergazda felügyeli.

Megjegyzés: A további állásidőt okozó kockázatok közé tartoznak a beavatkozás nélküli vagy más dolgozók által kezdeményezett újraindítások.

2. módszer: A függőségek módosítása

Az Exchange Server-szolgáltatások nem függnek olyan más Exchange Server-szolgáltatásoktól, amelyek közvetlenül a Netlogon és az LSASS (Helyi biztonsági szervezet) szolgáltatástól függnek.
Ha azt szeretné, hogy rendszerünk automatikusan módosítsa a függőségeket, lépjen az Automatikus javítás szakaszra. A függőségek saját kezű módosításához a Kézi javítás szakasszal folytassa a cikk olvasását.

Automatikus javítás

A függőségek automatikus módosításához kattintson A probléma javítása hivatkozásra. Ezután kattintson a Futtatás gombra a Fájl letöltése párbeszédpanelen, és kövesse a varázsló lépéseit.

Megjegyzés: Az automatikus javítás minden nyelv esetén működik, előfordulhat azonban, hogy a varázsló szövege egyes nyelvek esetén angol nyelvű.

Megjegyzés: Ha a jelen cikket nem azon a számítógépen tekinti meg, amelyen a problémát tapasztalja, mentse a javítást egy USB-meghajtóra vagy egy CD-re, majd futtassa azon a számítógépen, amelyen a hiba jelentkezik.

Kézi javítás


 • Ha egy Windows Server 2003-alapú kiszolgálón szeretné saját kezűleg módosítani a függőségeket, az alábbi táblázatban található értékek alapján határozza meg a függőségek megfelelő értékeit:

  Beállítás-jegyzékbeli elérési útBeállítás-jegyzékbeli alkulcs (Multi_SZ)Beállításazonosító
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSADependOnServiceEventLog, NtLmSsp, RPCSS, LanmanWorkstation, LanmanServer, Netlogon
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADTopologyDependOnServiceNetlogon
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeISDependOnServiceNetlogon
 • Ha egy Windows Server 2008-alapú kiszolgálón szeretné saját kezűleg módosítani a függőségeket, az alábbi táblázatban található értékek alapján határozza meg a függőségek megfelelő értékeit:

  Beállítás-jegyzékbeli elérési útBeállítás-jegyzékbeli alkulcs (Multi_SZ)Beállításazonosító
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSADependOnServiceEventLog, RPCSS, LanmanWorkstation, LanmanServer, Netlogon
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADTopologyDependOnServiceNetlogon
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeISDependOnServiceNetlogon
Megjegyzés: Ha valamelyik Windows-szolgáltatás nem indul el, az Exchange Server sem indul el. Ez a módszer azonban csökkenti a kiszolgáló leállításához szükséges időt.

3. módszer: A BootPause beállításkulcs használata az Exchange Server indításának késleltetéséhez

Fontos: Az alábbi szakasz, módszer vagy feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows XP rendszerben


Az alábbi beállításkulcsot az érintett kiszolgálón megadva késleltetheti a Microsoft Exchange System Attendant indítására tett kezdeti kísérletet.

Beállítás-jegyzékbeli elérési útBeállítás-jegyzékbeli alkulcs (DWORD)Beállításazonosító (Decimális, értéke másodpercben értendő)
HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\ParametersBootPause
120
Megjegyzés: A 120-as érték igen magas. A kiszolgáló indításának késleltetéséhez magasabb érték is megadható. 120-nál alacsonyabb érték szintén választható. A helyes érték megválasztása azonban több tényezőtől függ.

Lehetséges, hogy más Exchange Server-szolgáltatásokat is be kell állítania a Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatástól való függésre, miként az alábbi példában látható.

Beállítás-jegyzékbeli elérési útBeállítás-jegyzékbeli alkulcs (Multi_SZ)Beállításazonosító
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADTopologyDependOnServiceMSExchangeSA
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS DependOnServiceMSExchangeSA
Ha nem állítja be a többi Exchange Server-szolgáltatást a Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatástól való függésre, a címtárt használó más Exchange Server-szolgáltatások szintén meghibásodhatnak. A Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatástól függő szolgáltatások miatt előfordulhat, hogy más szolgáltatások leállnak, amikor újraindítja a Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatást.

4. módszer: A Microsoft Exchange System Attendant és más szolgáltatások automatikus újraindításának beállítása

Bármely szolgáltatás beállítható úgy, hogy automatikusan újrainduljon. Ha egy szolgáltatás többször meghibásodik, engedje, hogy automatikusan újrainduljon.

Ha nem használ figyelőszoftvert vagy figyelési eseménynaplókat, a probléma újra és újra bekövetkezik a kiszolgálón. A 4. módszer nem oldja meg a problémát. A rendszer a hibákat továbbra is naplózza. Mindazonáltal az Exchange Server-szolgáltatások végül is elindulnak.

Ha azt szeretné, hogy rendszerünk automatikusan beállítsa az Exchange Server-szolgáltatások újraindítását, lépjen az Automatikus javítás szakaszra. Az Exchange-szolgáltatások saját kezű beállításához a Kézi javítás szakasszal folytassa a cikk olvasását.

Automatikus javítás

A probléma automatikus javításához kattintson A probléma javítása hivatkozásra. Ezután kattintson a Futtatás gombra a Fájl letöltése párbeszédpanelen, és kövesse a varázsló lépéseit.

Megjegyzés: Az automatikus javítás minden nyelv esetén működik, előfordulhat azonban, hogy a varázsló szövege egyes nyelvek esetén angol nyelvű.

Megjegyzés: Ha a jelen cikket nem azon a számítógépen tekinti meg, amelyen a problémát tapasztalja, mentse a javítást egy USB-meghajtóra vagy egy CD-re, majd futtassa azon a számítógépen, amelyen a hiba jelentkezik.

Kézi javítás


A szolgáltatások automatikus újraindításának beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Nyissa meg a Microsoft Exchange System Attendant tulajdonságait a Szolgáltatások beépülő MMC-modulban.
 2. Kattintson a Helyreállítás fülre.
 3. Ha azt szeretné, hogy a szolgáltatás az első hiba után újrainduljon, az Első hiba listában válassza A szolgáltatás újraindítása lehetőséget.
 4. A Szolgáltatás újraindítása mezőben adja meg a 3 értéket, hogy a szolgáltatás három perc után induljon újra.
 5. Ismételje meg az 1–4. lépést az összes olyan Exchange Server-szolgáltatás esetében, amely nem indul el.

  Megjegyzés: Néhány újabb Exchange Server-szolgáltatás nem igényel módosítást. A Microsoft Exchange továbbítás szolgáltatás például már tartalmazza az újraindítási logikát.

Állapot

A Microsoft megerősítette a hiba létezését a cikk elején felsorolt Microsoft-termékekben.

További információ

A jelen cikkben ismertetett lépések elvégzése után is előfordulhat, hogy a többi Exchange Server-szolgáltatást szintén be kell állítania a Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatástól való függésre, miként az alábbi példában látható.
Beállítás-jegyzékbeli elérési útBeállítás-jegyzékbeli alkulcs (Multi_SZ) Beállításazonosító
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeADTopologyDependOnServiceMSExchangeSA
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeISDependOnService MSExchangeSA
Figyelmeztetés
 • Ha nem állítja be a többi Exchange Server-szolgáltatást a Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatástól való függésre, a címtárt használó más Exchange Server-szolgáltatások szintén meghibásodhatnak.
 • A Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatástól függő szolgáltatások miatt előfordulhat, hogy más szolgáltatások leállnak, amikor újraindítja a Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatást.
Az Exchange Server e hibája a Microsoft Exchange 2000 Server verzió óta létezik. Általában nem ajánljuk, hogy az Exchange Server alkalmazást olyan kiszolgálón futtassa, amely az Active Directory címtárszolgáltatást használja. Elismerjük azonban, hogy erre a konfigurációra szükség van. Ugyanakkor támogatjuk az Exchange Server futtatását Active Directoryt használó kiszolgálón.

Ez a probléma az Exchange Server 2007-es és az Exchange Server 2010-es verzióban is fennáll. Néhány újabb szolgáltatás, például a Microsoft Exchange továbbítás már beépített megoldással rendelkezik a problémára. A régebbi szolgáltatások esetében azonban a probléma megoldása igen összetett feladat. Reméljük, hogy az Exchange Server eljövendő verzióiban a problémát sikerül minimalizálnunk.
318431 XADM: A rendszer 1005-ös azonosítójú hibaüzenetet naplóz, és a Microsoft System Attendant nem válaszol


Tulajdonságok

Cikkazonosító: 940845 - Utolsó ellenőrzés: 2011. szept. 10. - Verziószám: 1

Visszajelzés