Az IIS 7.0, IIS 7.5, és IIS 8.0 HTTP-állapotkódjai

BEVEZETÉS

Ha az Internet Information Services (IIS) 7.0, 7.5. vagy 8.0 szolgáltatást futtató kiszolgálón lévő tartalmat próbál elérni a HTTP protokoll használatával, az IIS által visszaadott numerikus kód jelzi a válasz állapotát. A HTTP-állapotkódot az IIS naplója rögzíti. A HTTP-állapotkódok emellett az ügyfél böngészőjében is megjeleníthetők.

A HTTP-állapotkód jelezheti, hogy egy kérelem sikeres vagy sikertelen. A HTTP-állapotkód a kérelmek sikertelenségének pontos okát is felfedheti.

További információ

Naplófájlok helye

Az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 alapértelmezés szerint a következő mappába helyezi a naplófájlokat:
inetpub\logs\Logfiles
Ez a mappa minden webhelyhez külön könyvtárat tartalmaz. Alapértelmezés szerint a naplófájlok naponta jönnek létre a könyvtárakban, és dátum szerint vannak elnevezve. A naplófájlok például a következőképpen nevezhetők el:
exÉÉHHNN.log

A HTTP-állapotkódok

Ez a szakasz az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 által használt HTTP-állapotkódokat ismerteti.

Megjegyzés: Ez a cikk nem tartalmazza a HTTP-specifikációban meghatározott összes lehetséges HTTP-állapotkódot. Ez a cikk csak az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 által elküldhető HTTP-állapotkódokat tartalmazza. Egy egyéni Internet Server API (ISAPI) szűrő vagy egy egyéni HTTP-modul például saját HTTP-állapotkódot állíthat be.

1xx – Tájékoztató

Ezek a HTTP-állapotkódok átmeneti válaszokat jeleznek. Az ügyfélszámítógép egy vagy több 1xx választ kap, mielőtt megkapná a szokásos választ.

Az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 a következő tájékoztató HTTP-állapotkódokat használja:
 • 100 – Folytatás.
 • 101 – Protokollváltás.

2xx - Siker

Ezek a HTTP-állapotkódok azt jelzik, hogy a kiszolgáló sikeresen elfogadta a kérelmet.

Az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 a következő HTTP-állapotkódokat használja a siker jelzésére:
 • 200 – OK. Az ügyfél kérelme sikeres volt.
 • 201 – Létrejött.
 • 202 – Elfogadva.
 • 203 – Nem mérvadó információ.
 • 204 – Nincs tartalom.
 • 205 – Tartalom alaphelyzetbe állítása.
 • 206 – Részleges tartalom.

3xx - Átirányítás

Ezek a HTTP-állapotkódok azt jelzik, hogy az ügyfél böngészőjének további műveleteket kell végeznie a kérelem teljesítéséhez. Előfordulhat például, hogy az ügyfél böngészőjének egy másik oldalt kell kérnie a kiszolgálón, vagy lehetséges, hogy a böngészőnek proxykiszolgálóval kell megismételnie a kérelmet.

Az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 a következő átirányítási HTTP-állapotkódokat használja:
 • 301 – Véglegesen áthelyezve.
 • 302 – Áthelyezett objektum.
 • 304 – Nem módosult.
 • 307 – Ideiglenes átirányítás.

4xx - Ügyfélhiba

Ezek a HTTP-állapotkódok azt jelzik, hogy hiba történt, a jelek szerint az ügyfél böngészőjének hibájából. Előfordulhat például, hogy az ügyfél böngészője nem létező oldalt kért, vagy lehetséges, hogy nem adott meg érvényes hitelesítési információkat.

Az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 a következő HTTP-állapotkódokat használja az ügyfélhibák jelzésére:
 • 400 – Hibás kérelem. A kiszolgáló helytelenül formázott szintaxis miatt nem érti a kérelmet. A kérelem módosítás nélküli ismétlése nem ajánlott az ügyfél számára.

  Az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 a következő HTTP-állapotkódokat definiálja, amelyekkel pontosabban meghatározható a 400-as hibák oka: 
  • 400.1 – Érvénytelen Cél fejléc.
  • 400.2 – Érvénytelen Mélység fejléc.
  • 400.3 – Érvénytelen Ha fejléc.
  • 400.4 – Érvénytelen Felülírás fejléc.
  • 400.5 – Érvénytelen Fordítás fejléc.
  • 400.6 – Érvénytelen kérelemtörzs.
  • 400.7 – Érvénytelen tartalomhossz.

  • 400.8 – Érvénytelen időtúllépés.
  • 400.9 – Érvénytelen zárolási token.
 • 401 – A hozzáférés megtagadva.

  Az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 számos HTTP-állapotkódot használ, amelyekkel pontosabban meghatározható a 401-es hibák oka. A következő pontos HTTP-hibakódok az ügyfél böngészőjében megjelennek, az IIS-naplóban azonban nem: 
  • 401.1 – Sikertelen bejelentkezés.
  • 401.2 – Sikertelen bejelentkezés a kiszolgáló konfigurációja miatt.
  • 401.3 – Az erőforráson lévő hozzáférés-vezérlési lista miatt nem hitelesített.
  • 401.4 – Szűrő miatt sikertelen hitelesítés.
  • 401.5 – A hitelesítés az ISAPI/CGI-alkalmazás miatt sikertelen.
 • 403 – Tiltott.

  Az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 a következő HTTP-állapotkódokat definiálja, amelyekkel pontosabban meghatározható a 403-as hibák oka: 
  • 403.1 – A végrehajtási hozzáférés tiltott.
  • 403.2 – Az olvasási hozzáférés tiltott.
  • 403.3 – Az írási hozzáférés tiltott.
  • 403.4 – SSL titkosításra van szükség.
  • 403.5 – SSL 128 titkosításra van szükség.
  • 403.6 – Az IP-címet a rendszer visszautasította.
  • 403.7 – Ügyféltanúsítványra van szükség.
  • 403.8 – A rendszer megtagadta a hely elérését.
  • 403.9 – Tiltott: Túl sok ügyfél próbál kapcsolódni a webkiszolgálóhoz.
  • 403.10 – Tiltott: a webkiszolgáló a végrehajtási hozzáférés megtagadására van beállítva.
  • 403.11 – Tiltott: Megváltozott a jelszó.
  • 403.12 – A leképező megtagadta a hozzáférést.
  • 403.13 – Az ügyféltanúsítvány vissza lett vonva.
  • 403.14 – A könyvtárlistázás megtagadva.
  • 403.15 – Tiltott: Az ügyfél-hozzáférési licencek száma meghaladta a webkiszolgáló határértékeit.
  • 403.16 – Az ügyféltanúsítvány nem megbízható vagy érvénytelen.
  • 403.17 – Az ügyféltanúsítvány lejárt vagy még nem érvényes.
  • 403.18 – Nem hajtható végre a kért URL az aktuális alkalmazáskészletben.
  • 403.19 – Nem hajthatók végre CGI alkalmazások az ügyfél számára ebben az alkalmazáskészletben.
  • 403.20 – Tiltott: Sikertelen Passport-bejelentkezés.
  • 403.21 – Tiltott: Forrás hozzáférése megtagadva.
  • 403.22 – Tiltott: Végtelen mélység megtagadva.
  • 403.502 – Tiltott: Túl sok kérelem ugyanazon ügyfél IP-címről, elérte a dinamikus IP-címekre vonatkozó korlátozást.
 • 404 – Nem található.

  Az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 a következő HTTP-állapotkódokat definiálja, amelyekkel pontosabban meghatározható a 404-es hibák oka:
  • 404.0 – Nem található.
  • 404.1 – A webhely nem található.
  • 404.2 – ISAPI- vagy CGI-korlátozás.
  • 404.3 – MIME típusú korlátozás.
  • 404.4 – Nincs beállítva kezelő.
  • 404.5 – A kérelemszűrő konfiguráció által megtagadva.
  • 404.6 – Parancs megtagadva.
  • 404.7 – Fájlkiterjesztés megtagadva.
  • 404.8 – Rejtett névtér.
  • 404.9 – Rejtett fájlattribútum.
  • 404.10 – A kérelem fejléce túl hosszú.
  • 404.11 – A kérelem dupla vezérlőkarakter-sorozatot tartalmaz.
  • 404.12 – A kérelem a bitkódtartomány felső részébe tartozó karaktereket tartalmaz.
  • 404.13 – A tartalom túl hosszú.
  • 404.14 – A kérelem URL-címe túl hosszú.
  • 404.15 – A lekérdezés karakterlánca túl hosszú.
  • 404.16 – A DAV-kérelem a statikus fájlkezelőbe került.
  • 404.17 – A dinamikus tartalom a statikus fájlkezelőbe lett leképezve helyettesítő MIME-leképezéssel.
  • 404.18 – A lekérdezési karaktersorozat megtagadva.
  • 404.19 – A szűrőszabály által megtagadva.
  • 404.20 – Túl sok URL-szegmens
 • 405 – Nem engedélyezett módszer.
 • 406 – Az ügyfél böngészője nem fogadja el a kért oldal MIME típusát.
 • 408 – A kérelemre nem érkezett válasz a határidőn belül.
 • 412 – Sikertelen előfeltétel.

5xx – Kiszolgálóhiba

Ezek a HTTP-állapotkódok azt jelzik, hogy a kiszolgáló nem tudja végrehajtani a kérelmet, mert hibát észlel.

 Az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 a következő HTTP-állapotkódokat használja a kiszolgálóhibák jelzésére:
 • 500 – Belső kiszolgálóhiba.

  Az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 a következő HTTP-állapotkódokat definiálja, amelyekkel pontosabban meghatározható az 500-as hibák oka:
  • 500.0 – Modul- vagy ISAPI-hiba történt.
  • 500.11 – Az alkalmazás éppen leáll a webkiszolgálón.
  • 500.12 – Az alkalmazás éppen újraindul a webkiszolgálón.
  • 500.13 – A webkiszolgáló túlterhelt.
  • 500.15 – A Global.asax közvetlen kérelmei nem engedélyezettek.
  • 500.19 – A konfigurációs adatok érvénytelenek.
  • 500.21 – A modul nem ismerhető fel.
  • 500.22 – Az ASP.NET httpModules konfigurációk a felügyelt folyamat módban nem érvényesek.
  • 500.23 – Az ASP.NET httpHandlers konfigurációk a felügyelt folyamat módban nem érvényesek.
  • 500.24 – Az ASP.NET megszemélyesítési konfigurációk a felügyelt folyamat módban nem érvényesek.
  • 500.50 – Újraírási hiba történt az RQ_BEGIN_REQUEST értesítés kezelésekor. Konfigurációs vagy bejövő szabály-végrehajtási hiba történt.
   Megjegyzés: Itt olvashatók az elosztott szabályok konfigurációi a kimenő és bejövő szabályokhoz is.
  • 500.51 – Újraírási hiba történt a GL_PRE_BEGIN_REQUEST értesítés kezelésekor. Globális konfigurációs vagy globális szabály-végrehajtási hiba történt.
   Megjegyzés: Itt olvasható a globális szabályok konfigurációja.
  • 500.52 – Újraírási hiba történt az RQ_SEND_RESPONSE értesítés kezelésekor. Kimenő szabályvégrehajtás történt.

  • 500.53 – Újraírási hiba történt az RQ_RELEASE_REQUEST_STATE értesítés kezelésekor. Kimenő szabály-végrehajtási hiba történt. A szabály úgy van konfigurálva, hogy a kimeneti felhasználói gyorsítótár frissítése előtt legyen végrehajtva.
  • 500.100 – Belső ASP-hiba.
 • 501 – A fejlécértékek egy nem implementált konfigurációt adnak meg.
 • 502 – A webkiszolgáló érvénytelen választ kapott, mialatt átjáróként vagy proxyként működött. 

  Az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 a következő HTTP-állapotkódokat definiálja, amelyekkel pontosabban meghatározható az 502-es hibák oka:
  • 502.1 – CGI-alkalmazás időtúllépése.
  • 502.2 – Hibás átjáró: Idő előtti kilépés.
  • 502.3 – Hibás átjáró: Csatlakozási hiba a továbbítónál (ARR).
  • 502.4 – Hibás átjáró: Nem található kiszolgáló (ARR).
 • 503 – A szolgáltatás nem érhető el.

  Az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 a következő HTTP-állapotkódokat definiálja, amelyekkel pontosabban meghatározható az 503-as hibák oka:
  • 503.0 – Az alkalmazáskészlet nem érhető el.
  • 503.2 – Túllépte az egyidejű kérelmek határértékét.
  • 503.3 – Nincs hely az ASP.NET-várólistán

Gyakori HTTP-állapotkódok és az okuk

Az alábbi táblázat egyes gyakori HTTP-állapotkódok okait ismerteti.
KódLeírásMegjegyzések
200OKAz IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 sikeresen feldolgozta a kérelmet.
304Nincs módosítva Az ügyfél böngészője olyan dokumentumot kér, amely már szerepel a gyorsítótárban, és a dokumentum nem módosult azóta, hogy a gyorsítótárba került. Az ügyfél böngészője a dokumentum gyorsítótárban szereplő másolatát használja ahelyett, hogy letöltené a dokumentumot a kiszolgálóról.
400Hibás kérelem A Http.sys fájl megakadályozza az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 szolgáltatást a kérelem feldolgozásában, mert a kéréssel probléma van. Ez a HTTP-állapotkód általában azt jelenti, hogy a kérelem érvénytelen karaktereket vagy sorozatokat tartalmaz, vagy hogy a kérelem nem felel meg a Http.sys fájl biztonsági beállításainak.
401.1Sikertelen bejelentkezésA bejelentkezési kísérlet valószínűleg azért volt sikertelen, mert egy felhasználónév vagy jelszó érvénytelen. A Microsoft Tudásbázis következő cikkében bővebben olvashat a probléma elhárításáról:  
942044 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webalkalmazás futtatásakor kapott hibaüzenet: „401.1-es HTTP-hiba – Nem található” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
401.2Sikertelen bejelentkezés a kiszolgáló konfigurációja miattEz a HTTP-állapotkód azt jelzi, hogy a kiszolgáló hitelesítési beállításaival probléma merült fel. A Microsoft Tudásbázis következő cikkében bővebben olvashat a probléma elhárításáról:
942043 Az IIS 7.0 által üzemeltetett weblap meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „401.2-es HTTP-hiba – Nem hitelesített” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
401.3Az erőforráson lévő hozzáférés-vezérlési lista miatt nem hitelesítettEz a HTTP-állapotkód azt jelzi, hogy probléma van az NTFS fájlrendszer engedélyeivel. Ez a probléma akkor is előfordulhat, ha az elérni kívánt fájl engedélyei megfelelőek. Ez a probléma például akkor fordulhat elő, ha az IUSR-fiók nem fér hozzá a C:\Winnt\System32\Inetsrv könyvtárhoz. A Microsoft Tudásbázis következő cikkében bővebben olvashat a probléma elhárításáról:
942042 Az IIS 7.0 szolgáltatást futtató kiszolgáló által üzemeltetett weblap meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „401.3-as HTTP-hiba – Nem hitelesített” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
401.4Szűrő miatt sikertelen hitelesítésEgy ISAPI-szűrő hitelesítési probléma miatt nem engedélyezi a kérelem feldolgozását. A Microsoft Tudásbázis következő cikkében bővebben olvashat a probléma elhárításáról:
942079 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „401.4-es HTTP-hiba – A hitelesítés a szűrő miatt sikertelen” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
401.5A hitelesítés az ISAPI/CGI-alkalmazás miatt sikertelenEgy ISAPI-alkalmazás vagy Common Gateway Interface (CGI) alkalmazás hitelesítési probléma miatt nem engedélyezi a kérelem feldolgozását. A Microsoft Tudásbázis következő cikkében bővebben olvashat a probléma elhárításáról:
942078 Az IIS 7.0 szolgáltatást futtató számítógép által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „401.5-ös HTTP-hiba – A hitelesítés az ISAPI/CGI-alkalmazás miatt sikertelen” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
403.1A végrehajtási hozzáférés tiltottNincs megadva a végrehajtási engedély megfelelő szintje. A Microsoft Tudásbázis következő cikkében bővebben olvashat a probléma elhárításáról:
942065 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „403.1-es HTTP-hiba – Tiltott” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
403.2Az olvasási hozzáférés tiltottNincs megadva az olvasási engedély megfelelő szintje. Győződjön meg róla, hogy úgy állította be az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 szolgáltatást, hogy engedélyezze a könyvtár olvasási engedélyét. Ezenkívül, ha alapértelmezett dokumentumot használ, győződjön meg róla, hogy az alapértelmezett dokumentum létezik. A Microsoft Tudásbázis következő cikkében bővebben olvashat a probléma elhárításáról:  
942036 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „403.2-es HTTP-hiba – Tiltott” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
403.3Az írási hozzáférés tiltottNincs megadva az írási engedély megfelelő szintje. Győződjön meg arról, hogy az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 engedélyei, valamint az NTFS fájlrendszer engedélyei úgy vannak beállítva, hogy írási engedélyt biztosítsanak a könyvtárhoz. A Microsoft Tudásbázis következő cikkében bővebben olvashat a probléma elhárításáról:
942035 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „403.3-as HTTP-hiba – Tiltott” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
403.4SSL szükségesA kérelmet nem biztonságos csatornán keresztül hajtja végre, és a webalkalmazáshoz Secure Sockets Layer- (SSL-) kapcsolatra van szükség. A Microsoft Tudásbázis következő cikkében bővebben olvashat a probléma elhárításáról:
942070 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „403.4-es HTTP-hiba – Tiltott” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
403.5SSL 128 szükségesA kiszolgáló úgy van konfigurálva, hogy 128 bites SSL-kapcsolatot igényel, de a kérelmet nem 128 bites titkosítással küldte. A Microsoft Tudásbázis következő cikkében bővebben olvashat a probléma elhárításáról:
942069 Az IIS 7.0 által üzemeltetett weblap meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „403.5-ös HTTP-hiba – Tiltott” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
403.6Az IP-címet a rendszer visszautasítottaA kiszolgáló úgy van konfigurálva, hogy megtagadja a hozzáférést az aktuális IP-címtől. A Microsoft Tudásbázis következő cikkében bővebben olvashat a probléma elhárításáról:
942068 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „403.6-os HTTP-hiba – Az IP-címet a rendszer visszautasította” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
403.7Ügyféltanúsítványra van szükségA kiszolgáló úgy van konfigurálva, hogy tanúsítványt igényel az ügyfél-hitelesítéshez, de az ügyfél böngészőjén nincs telepítve megfelelő ügyféltanúsítvány. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942067 Az IIS 7.0 szolgáltatást futtató kiszolgáló által üzemeltetett webalkalmazás futtatásakor kapott hibaüzenet: „403.7-es HTTP-hiba – Tiltott” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
403.8A rendszer megtagadta a hely elérésétA kiszolgáló úgy van konfigurálva, hogy az ügyfélszámítógép tartománynévrendszere (DNS) alapján tagadja meg a kérelmeket. A Microsoft Tudásbázis következő cikkében bővebben olvashat a probléma elhárításáról:
942066 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „403.8-as HTTP-hiba – Tiltott” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
403.12A leképező megtagadta a hozzáféréstAz elérni kívánt oldalhoz ügyféltanúsítványra van szükség. De az ügyféltanúsítványhoz társított felhasználói azonosítótól a rendszer megtagadta a fájl elérését. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942064 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „403.12-es HTTP-hiba – Az ügyféltanúsítvány elutasítva” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
403.13Az ügyféltanúsítvány vissza lett vonvaAz ügyfél böngészője olyan ügyféltanúsítványt próbál használni, amelyet a kiadó hitelesítésszolgáltató visszavont. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942063 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „403.13-as HTTP-hiba – Tiltott” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
403.14A könyvtárlistázás megtagadvaA kiszolgáló nincs konfigurálva a tartalom könyvtárlistájának megjelenítésére, és nincs beállítva alapértelmezett dokumentum. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942062 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „403.14-es HTTP-hiba – Tiltott” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
403.16Az ügyféltanúsítvány nem megbízható vagy érvénytelen.Az ügyfél böngészője olyan ügyféltanúsítványt próbál használni, amely az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 szolgáltatást futtató kiszolgáló szerint nem megbízható, illetve nem érvényes. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942061 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „403.16-os HTTP-hiba – Tiltott” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
403.17Az ügyféltanúsítvány lejárt vagy még nem érvényes.Az ügyfél böngészője olyan ügyféltanúsítványt próbál használni, amely lejárt vagy még nem érvényes. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942038 Az Internet Information Services 7.0 által üzemeltetett weblap meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „403.17-es HTTP-hiba (Tiltott) – Az ügyféltanúsítvány lejárt” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
403.18Nem hajtható végre a kért URL az aktuális alkalmazáskészletben.Egyéni hibaoldal van konfigurálva, amely nem a kért URL alkalmazáskészletében található. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942037 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „403.18-as HTTP-hiba – Tiltott” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
403.19Nem hajthatók végre CGI-alkalmazások az ügyfél böngészője számára ebben az alkalmazáskészletben.Az alkalmazáskészlet identitása nem rendelkezik a Folyamatszintű token cseréje felhasználói jogosultsággal. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942048 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „403.19-es HTTP-hiba – Tiltott” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.0Nem található.Az elérni kívánt fájlt áthelyezték, vagy nem létezik. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942041 Az IIS 7.0 által üzemeltetett weblap megnyitásakor kapott hibaüzenet: „404.0-s HTTP-hiba – Nem található” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.2ISAPI- vagy CGI-korlátozás.A kért ISAPI-erőforrás vagy a kért CGI-erőforrás korlátozva van a számítógépen. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942040 Az IIS 7.0 szolgáltatást futtató számítógép által üzemeltetett weblap meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „404.2-es HTTP-hiba – Nem található” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.3MIME típusú korlátozás. A kért kiterjesztéstípus aktuális MIME-leképezése nem érvényes vagy nincs konfigurálva. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942032 Az Internet Information Services 7.0 szolgáltatást futtató kiszolgáló által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „404.3-as HTTP-hiba – Nem található” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.4Nincs beállítva kezelő. A kért URL-cím fájlnévkiterjesztése nem rendelkezik olyan kezelővel, amely a kérelem webkiszolgálón való feldolgozására van konfigurálva. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942052 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „404.4-es HTTP-hiba – Nem található” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.5A kérelemszűrő konfiguráció által megtagadva. A kért URL-cím a kiszolgáló által blokkolt karaktersorozatot tartalmaz. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942053 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „404.5-ös HTTP-hiba – Az URL-sorozat megtagadva” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.6Parancs megtagadva. A kérelmet olyan HTTP-paranccsal végezte, amely nincs konfigurálva vagy nem érvényes. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942046 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „404.6-os HTTP-hiba – VERB_DENIED” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.7Fájlkiterjesztés megtagadva. A kért fájlnévkiterjesztés nem engedélyezett. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942045 Az IIS 7.0 által üzemeltetett weblap meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „404.7-es HTTP-hiba – FILE_EXTENSION_DENIED” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.8Rejtett névtér. A kért URL-cím hozzáférése megtagadva, mert a könyvtár rejtett. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942047 Az IIS 7.0 által üzemeltetett weblap meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „404.8-as HTTP-hiba – HIDDEN_NAMESPACE” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.9Rejtett fájlattribútum. A kért fájl rejtett. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942049 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „404.9-es HTTP-hiba – Rejtett fájlattribútum” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.10A kérelem fejléce túl hosszú. A rendszer megtagadta a kérelmet, mert túl hosszúak a fejlécei. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942077 Az Internet Information Services 7.0 szolgáltatást futtató kiszolgáló által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „404.10-es HTTP-hiba – REQUEST_HEADER_TOO_LONG” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.11A kérelem dupla vezérlőkarakter-sorozatot tartalmaz. A kérelem dupla vezérlőkarakter-sorozatot tartalmaz. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942076 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „404.11-es HTTP-hiba – URL_DOUBLE_ESCAPED” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.12A kérelem a bitkódtartomány felső részébe tartozó karaktereket tartalmaz. A kérelem a bitkódtartomány felső részébe tartozó karaktereket tartalmaz, és a kiszolgáló úgy van konfigurálva, hogy ne engedélyezze az ilyen karaktereket. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942075 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „404.12-es HTTP-hiba – URL_HAS_HIGH_BIT_CHARS” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.13A tartalom túl hosszú. A kérelem tartalomhossz fejlécet tartalmaz. A tartalomhossz fejléc értéke nagyobb, mint a kiszolgálón engedélyezett határérték. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942074 Az Internet Information Services 7.0 szolgáltatást futtató kiszolgáló által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „404.13-as HTTP-hiba – CONTENT_LENGTH_TOO_LARGE” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.14A kérelem URL-címe túl hosszú. A kért URL-cím hosszabb, mint a kiszolgálón engedélyezett határérték. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942073 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „404.14-es HTTP-hiba – URL_TOO_LONG” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.15A lekérdezés karakterlánca túl hosszú. A kérelem olyan lekérdezési karakterláncot tartalmaz, amely hosszabb a kiszolgálón engedélyezett határértéknél. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942071 Az IIS 7.0 szolgáltatást futtató kiszolgáló által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „404.15-ös HTTP-hiba – Nem található” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
404.17Dinamikus tartalom leképezve a statikus fájlkezelőbe. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
2019689 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „404.17-es HTTP-hiba – Nem található” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
405.0Nem engedélyezett módszer. A kérelmet érvénytelen HTTP-módszerrel hajtotta végre. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942051 Az Internet Information Services 7.0 szolgáltatást futtató kiszolgáló által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „405.0-s HTTP-hiba – Nem engedélyezett módszer” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
406.0Érvénytelen MIME-típus. A kérelmet olyan Accept (Elfogad) fejléccel végezte, amely nem érvényes MIME értéket tartalmaz. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942050 Az Internet Information Services 7.0 szolgáltatást futtató kiszolgáló által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „406-os HTTP-hiba – Nem elfogadható” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
412.0Sikertelen előfeltétel. A kérelmet olyan If-Match (Feltételes egyezés) kérelemfejléccel végezte, amely nem érvényes értéket tartalmaz. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942056 Az Internet Information Services 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „412-es HTTP-hiba – Sikertelen előfeltétel” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
500Belső kiszolgálóhiba. Ez a HTTP-állapotkód több kiszolgálóoldali okból fordulhat elő. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942031 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „500.0-s HTTP-hiba – Belső kiszolgálóhiba” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
500.11Az alkalmazás éppen leáll a webkiszolgálón. A rendszer nem dolgozza fel a kérelmet, mert a cél alkalmazáskészlet éppen leáll. Várja meg, amíg a dolgozó folyamat leáll, majd próbálkozzon ismét a kérelemmel. Ha ez a probléma továbbra is fennáll, lehetséges, hogy a webalkalmazással probléma merült fel, amely meggátolja a webalkalmazás megfelelő leállását.
500.12Az alkalmazás éppen újraindul a webkiszolgálón. A rendszer nem dolgozza fel a kérelmet, mert a cél alkalmazáskészlet éppen újraindul. Ez a HTTP-állapotkód eltűnik az oldal frissítésekor. Ha ez a HTTP-állapotkód az oldal frissítése után ismét megjelenik, lehet, hogy a Global.asa fájlt vizsgáló víruskereső szoftver okozza a problémát. Ha ez a probléma továbbra is fennáll, lehetséges, hogy a webalkalmazással probléma merült fel, amely meggátolja a webalkalmazás megfelelő újraindítását.
500.13A webkiszolgáló túlterhelt. A rendszer nem dolgozza fel a kérelmet, mert a kiszolgáló túl elfoglalt az új bejövő kérések fogadásához. Ez a HTTP-állapotkód általában azt jelenti, hogy a bejövő egyidejű kérések száma meghaladja az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 webalkalmazás által feldolgozható egyidejű kérelmek számát. Ez a probléma azért fordulhat elő, mert a teljesítmény konfigurációs beállításai túl alacsony értékre vannak állítva, a hardver teljesítménye nem elegendő vagy szűk keresztmetszet alakult ki az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 webalkalmazásban. Gyakori hibaelhárítási módszer, hogy memóriaképfájlt hoz létre az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 folyamatokról, amikor hiba történik, majd a memóriaképfájlban végez hibakeresést.
500.15A Global.asax közvetlen kérelmei nem engedélyezettek. A Global.asa fájl vagy a Global.asax fájlra vonatkozó közvetlen kérelmet hajtott végre. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942030 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „500.15-ös HTTP-hiba – A Global.asa közvetlen kérelme nem engedélyezett” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
500.19A konfigurációs adatok érvénytelenek. Ez a HTTP-állapotkód a társított Applicationhost.config fájllal vagy a társított Web.config fájllal kapcsolatos probléma miatt fordul elő. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942055 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „500.19-es HTTP-hiba – Belső kiszolgálóhiba” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
500.100Belső ASP-hiba. Hiba történik egy Active Server Pages (ASP) oldal feldolgozásakor. A hibával kapcsolatos részletesebb információkért tiltsa le az egyéni HTTP-hibaüzeneteket a webböngészőben. Ezenkívül az IIS-naplóban megjelenhet az előforduló hibának megfelelő ASP-hibaszám. Az ASP-hibaüzenetekről és jelentésükről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál további információt:
294271 ASP-hibakódok (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
501.0Nincs megvalósítva. Az ügyfél böngészője HTTP-nyomkövetési parancsot küld, és a kiszolgáló nincs konfigurálva a HTTP-nyomkövetési parancs feldolgozására. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942058 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „501.0-s HTTP-hiba – Nincs megvalósítva” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
502.1CGI-alkalmazás időtúllépése. Egy CGI-alkalmazás nem ad vissza érvényes HTTP-választ a beállított időkorláton belül. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942059 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „502.1-es HTTP-hiba – Hibás átjáró” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
502.2Hibás átjáró: idő előtti kilépésEgy CGI-alkalmazás olyan HTTP-választ ad vissza, amely nem érvényes az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 szolgáltatást futtató kiszolgálón. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
942057 Az IIS 7.0 által üzemeltetett webhely meglátogatásakor kapott hibaüzenet: „502.2-es HTTP-hiba – Hibás átjáró” (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
503.0A szolgáltatás nem érhető el. A rendszer olyan alkalmazáskészletnek küldi a kérelmet, amely jelenleg le van állítva vagy le van tiltva. A hiba elhárításához győződjön meg arról, hogy a cél alkalmazáskészlet elindult. Az eseménynaplóban információt találhat arról, hogy miért van leállítva vagy letiltva az alkalmazáskészlet.
503.2Túllépte az egyidejű kérelmek határértékét. Az appConcurrentRequestLimit tulajdonság alacsonyabb értékre van állítva, mint az egyidejű kérelmek aktuális száma. Az IIS 7.0, az IIS 7.5 és az IIS 8.0 nem engedélyez több egyidejű kérelmet az appConcurrentRequestLimit tulajdonság értékénél.

Hivatkozások

A HTTP-állapotkódok definícióiról a World Wide Web Consortium (W3C) következő webhelyén talál további információt: A Microsoft a külső gyártók elérhetőségi adatait a műszaki támogatás eléréséhez szánt segítségnyújtásként teszi közzé. Az elérhetőségi adatok értesítés nélkül változhatnak, pontosságukat a Microsoft nem garantálja.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 943891 - Utolsó ellenőrzés: 2013. jan. 11. - Verziószám: 1

Microsoft Internet Information Services 7.0, Microsoft Internet Information Services 7.5, Microsoft Internet Information Services 8.0

Visszajelzés