A SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázsló Windows SharePoint Services 3.0 vagy SharePoint Server 2007 alkalmazást futtató számítógépen történő futtatása során gyakran előforduló hibák elhárítása

BEVEZETÉS

A cikk azt ismerteti, hogy miként háríthatók el a SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázslót futtató számítógépen a Windows SharePoint Services 3.0 vagy a Microsoft Office SharePoint Server 2007 alkalmazás frissítése után gyakran előforduló hibák.

További információ

Miután telepíti a következő frissítések vagy szervizcsomagok egyikét egy a Windows SharePoint Services 3.0 vagy a SharePoint Server 2007 alkalmazást futtató számítógépen, lehetséges, hogy újra kell futtatnia a SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázslót (Psconfig.exe):
 • A Windows SharePoint Services 3.0 szoftverfrissítése
 • A Windows SharePoint Services 3.0 szervizcsomagja
 • A SharePoint Server 2007 szoftverfrissítése
 • A SharePoint Server 2007 szervizcsomagja
Ha a SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázsló problémát észlel, a varázsló futása nem fejeződik be. A SharePoint-webhelyre látogatni próbáló felhasználók pedig 404-es hibákról tájékoztató üzeneteket kaphatnak. Ezek a hibák mindaddig jelentkeznek, amíg a varázsló futása sikeresen be nem fejeződik.

A probléma elhárításához szerezze be az alábbi SharePoint-naplófájlokat:
 • PSCDiagnostics_Dátumkód.log
  Alapértelmezés szerint ez a fájl a következő mappában található: Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS
 • Upgrade.log
  Alapértelmezés szerint ez a fájl a következő mappában található: Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS

A probléma azonosítása és megoldása

Ebben a részben azok a különböző problémák szerepelnek, melyeket a SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázsló észlelhet. Minden egyes problémához a tapasztalható tünetek is fel vannak sorolva a könnyebb azonosíthatóság érdekében.

A Web.config fájl írásvédett

A jelenség
Ha a Web.config fájl írásvédett, az Upgrade.log fájl az alábbihoz hasonló hibaüzenetet tartalmazza:
[IisWebSiteSequence] [ERROR] [10/17/2007 11:38:22 AM]: A következő elérési úthoz való hozzáférés megtagadva: „C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config”.
Ok
A probléma akkor fordul elő, ha a Web.config fájl írásvédettként lett konfigurálva. A probléma akkor fordulhat elő, amikor egy egyéni felügyeleti vagy vírusellenőrző program zárolja a Web.config fájlt.
Megoldás
A SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázsló futtatása előtt győződjön meg arról, hogy mindenki rendelkezik írási hozzáféréssel. Gondoskodjon arról is, hogy az írásvédettségre vonatkozó jelölőnégyzet ne legyen bejelölve a Web.config fájl tulajdonságainak megadására szolgáló párbeszédpanelen, és hogy más folyamat ne zárolja a Web.config fájlt.

Az ASP.NET helytelenül van regisztrálva az Internet Information Services (IIS) metabázisában

A jelenség
Ha az ASP.NET helytelenül van regisztrálva az IIS metabázisában, az Upgrade.log fájl az alábbihoz hasonló hibaüzenetet tartalmazza:
[SPIisWebSiteWssSequence] [ERROR] [10/10/2007 10:21:25 AM]: A művelet (3.0.3.0, Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPIisWebSiteWssSequence) sikertelen volt. [SPIisWebSiteWssSequence] [ERROR] [10/10/2007 10:21:25 AM]: Az InstallAspNet 566609673 sikertelen volt. [SPIisWebSiteWssSequence] [ERROR] [10/10/2007 10:21:25 AM]: Microsoft.SharePoint.Upgrade.EnsureAspNetScriptMapInstalled.Upgrade(), Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPActionSequence.Upgrade()

Ebben az esetben az üzenetben az „InstallAspNet” és a „sikertelen volt” szöveg közötti szám az érintett IIS-webhely azonosítója.
Ok
A probléma azért fordul elő, mert az ASP.NET helytelenül van regisztrálva az IIS metabázisában.
Megoldás
A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. A parancssorban lépjen a következő mappához:
  %windir%\Microsoft.net\framework\v2.0.50727
 3. Írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:
  aspnet_regiis.exe –s W3SVC/szám/ROOT
  Megjegyzés: A szám az érintett IIS-webhely azonosítója.
A probléma másik oka egy időzítési hiba lehet a Windows SharePoint felügyeleti szolgáltatásában. A probléma megoldása érdekében állítsa be a következő beállításkulcsot:
Software\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0\WSS\SPAdmin
Duplaszó: SleepOnStart 20000 decimális értékre állítva

A webszolgáltatás példányát nem sikerült kiépíteni

A jelenség
A rendszer a következőhöz hasonló hibaüzenetet naplózza a Windows SharePoint Services 3.0 vagy SharePoint Server 2007 alkalmazást futtató számítógép alkalmazásnaplójába:
Típus: Hiba

Eseményforrás: Windows SharePoint Services 3

Esemény kategóriája: Topológia

Eseményazonosító: 6800 Dátum: 10/17/2007

Időpont: 8:09:40 PM

Felhasználó: -

Számítógép: számítógépnév
Leírás: Nem érhető el a számítógépnév\Microsoft##SSEE adatbázis-kiszolgálón tárolt adatbázis. Hiányoznak a Windows belső adatbázis-aláírásai.

Az Upgrade.log fájlban ezenkívül a következőhöz hasonló hibaüzenet található:

[SPServerSequence] [DEBUG] [10/22/2007 7:44:21 AM]: Az SPWebServiceInstance Parent=SPServer Name=számítógépnév webszolgáltatás-példány nincs hozzáadva. Állapot = Kiépítés
Ok
Ez a probléma akkor fordul elő, amikor a webszolgáltatás-példány kezdeti kiépítése nem fejeződött be sikeresen. E viselkedés hatására a frissítési folyamat kihagyja a webszolgáltatás-példányt.
Megoldás
A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a „Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN” mappát.
 3. Írja be a parancssorba a következő parancsokat, és mindegyik után nyomja le az ENTER billentyűt:
  stsadm -o provisionservice -action stop -servicetype spwebservice -servicename ""
  stsadm -o provisionservice -action start -servicetype spwebservice -servicename ""
 4. Miután elindult az SPWebService szolgáltatás, írja be a következő parancsot a parancssorba, és nyomja le az ENTER billentyűt:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

A Web.config fájl hiányzik

A jelenség
Az Upgrade.log fájl az alábbihoz hasonló hibaüzenetet tartalmazza:
[AssemblyReferenceFixUp] [3.0.4.0] [ERROR] [10/18/2007 11:47:40 AM]: Az alkalmazás IIS-webhelyhez tartozó (944564711) Web.config fájlja nem található a következő helyen: \wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config.
Ok
Ez a jelenség akkor tapasztalható, ha a Web.config fájlt törölték vagy áthelyezték.
Megoldás
A probléma megoldásához a SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázsló futtatása előtt győződjön meg arról, hogy a Web.config fájl a Wwwroot\Wss\VirtualDirectories\xxxx mappában található.

Megjegyzés: Az xxxx a SharePoint webalkalmazás virtuális kiszolgálójának fizikai helyét jelzi. Az IIS szolgáltatásban a virtuális kiszolgáló fizikai helye a virtuális kiszolgáló tulajdonságait tartalmazó párbeszédpanel Kezdőkönyvtár lapján a Helyi elérési út felirat mellett látható.

A SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázsló futása nem fejeződik be sikeresen

A jelenség
Amikor az adatbázisok frissítése céljából futtatja a SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázslót (PSConfigui.exe), a varázsló futása nem fejeződik be sikeresen. Ezenkívül a rendszer a következő hibaüzenetet is naplózza:
Dátum Időpont 8 ERR Egy Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException típusú kivétel keletkezett.
A rendelkezésre álló információk: Frissítési ütközés lépett fel, ezért újból végre kell hajtani a műveletet. A rendszer a DiagnosticsService Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config objektumot frissítette (végrehajtó: Tartomány\Felhasználó, folyamat: w3wp, számítógép: KISZOLGÁLÓ).
Az ütközésről a nyomkövetési napló tartalmaz további információt.
Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException: Frissítési ütközés lépett fel, ezért újból végre kell hajtani a műveletet. A rendszer a DiagnosticsService Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config objektumot frissítette (végrehajtó: Tartomány\Felhasználó, folyamat: w3wp, számítógép: KISZOLGÁLÓ).
Az ütközésről a nyomkövetési napló tartalmaz további információt.

Az üzenetet a rendszer a következő naplófájlba menti:
Meghajtó:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\LOGS\PSCDiagnostics_Datecode
Ok
Ez a probléma az SPFarm objektumon lévő zárolás miatt fordul elő. Emiatt a SharePoint-termékek és -technológiák konfigurálása varázsló nem tudja frissíteni az adatbázisokat.
Megoldás
A probléma megoldásához ürítse ki a Windows SharePoint Services konfigurációs gyorsítótárát.

Erről bővebben a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:

939308 Amikor megkísérel módosítani vagy törölni a Windows SharePoint Services 3.0 szolgáltatásban egy másodlagoscím-leképezést, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Frissítési ütközés lépett fel, ezért újból végre kell hajtani a műveletet”

Nem lehet böngészni egy központi felügyeleti vagy SharePoint-webhelyet, és egy kiszolgálóhibáról tájékoztató üzenet jelenik meg

A jelenség
Amikor megkísérel böngészni egy központi felügyeleti webhelyet vagy egy SharePoint-webhelyet, az alábbi hibaüzenet jelenhet meg:
Vagy a rendszer a következő eseményt rögzíti az alkalmazásnaplóban:
Típus: Hiba
Eseményforrás: Windows SharePoint Services
Esemény kategóriája: Topológia
Eseményazonosító: 5617
Leírás:
A Számítógépnév kiszolgálón található SharePoint_AdminContent_123fda45-f456-fad5-de45-7891d2asd455 adatbázis sémaverziója (3.x.x.x) nem egyezik a várt adatbázisséma-verzióval (3.x.x.x) a Számítógépnév kiszolgálón. A kiszolgáló adatbázis-kapcsolatait blokkolta a rendszer az adatvesztés elkerülése végett. A webes előtér-kiszolgáló vagy a tartalom-adatbázis frissítésével biztosíthatja a verziók egyezését.
Ok
A probléma akkor fordulhat elő, ha egy frissítés telepítse meghiúsul kézi vagy a Windows Update szolgáltatáson keresztüli frissítés esetén. A telepítés meghiúsulása inkonzisztens állapotba helyezi a farmot, amit sikeres frissítési művelettel lehet helyrehozni.
Megoldás
A probléma megoldásához az alábbi lépésekkel futtassa a frissítést:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a következő mappát:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Nyisson meg egy parancssorablakot.
 4. Írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force
A frissítés végeztével győződjön meg arról, hogy az sikeres volt.

Nem lehet böngészni egy központi felügyeleti vagy SharePoint-webhelyet, és a „HTTP 404 Nem található” hibaüzenet jelenik meg

A jelenség
Amikor megkísérel böngészni egy központi felügyeleti webhelyet vagy egy SharePoint-webhelyet, az alábbi hibaüzenet jelenhet meg:
HTTP 404 Nem található

Vagy a rendszer a következő eseményt rögzíti az alkalmazásnaplóban:
Ok
A probléma egy javítás kézi vagy a Windows Update szolgáltatáson keresztüli telepítésekor jelentkezhet. Ha egy másik szolgáltatás a frissítés előtt csatlakozott a belső Windows-adatbázishoz, a SharePoint nem tud kapcsolatot létesíteni, és a frissítés sikertelen lesz. Ez inkonzisztens állapotba helyezi a farmot, amit sikeres frissítési művelettel lehet helyrehozni.
Megoldás
A probléma megoldásához az alábbi lépésekkel indítsa újra a SharePoint szolgáltatásokat a frissítés befejezése érdekében:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a következő mappát:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Ha a frissítés nem fejeződik be sikeresen, írja be a következő parancsokat a parancssorba, és mindegyik után nyomja le az ENTER billentyűt:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Nem lehet böngészni egy központi felügyeleti vagy SharePoint-webhelyet, és megjelenik a „Nem lehet kapcsolódni a konfigurációs adatbázishoz” hibaüzenet

A jelenség
Amikor megkísérel böngészni egy központi felügyeleti vagy SharePoint-webhelyet, a rendszer a következőhöz hasonló hibaüzenetet naplózza az Upgrade.log fájlban a Windows SharePoint Services 3.0 vagy SharePoint Server 2007 frissítését a belső Windows-adatbázis segítségével futtató számítógépen:
[SPManager] [ERROR] [6/14/2010 12:00:00 PM]: A frissítés [SPContentDatabase Name=ShareWebDb Parent=SPDatabaseServiceInstance Name=Microsoft##SSEE] nem sikerült. [SPManager] [ERROR] [6/14/2010 12:00:00 PM]: A ShareWebDb adatbázis már meg van nyitva, és egyszerre csak egy felhasználót szolgálhat ki. [SPManager] [ERROR] [6/14/2010 12:00:00 PM]: System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection), System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj), System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj), System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async), System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe), System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery(), Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(TextReader textReader, Int32 commandTimeout), Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(String path, Int32 commandTimeout), Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, ISqlSession isqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut), Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut), Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPContentDatabaseSequence.Upgrade(), Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPManager.Upgrade(Object o, Boolean bRecurse)

A rendszer továbbá a következő hibaüzenetet naplózza a psconfig.log fájlba:
06/14/2010 12:00:00 1 ERR A SharePoint termékek és technológiák frissítése sikertelen. Nem sikerült frissíteni a SharePoint termékek és technológiák alkalmazást. További információ a hibáról: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\LOGS\Upgrade.log. Egy „Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException” típusú kivétel keletkezett. A rendelkezésre álló információk: A frissítési parancs érvénytelen, vagy hiba történt. Nem sikerült frissíteni a SharePoint termékek és technológiák alkalmazást. Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException: Egy „Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException” típusú kivétel keletkezett. Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.UpgradeTask.Run(), Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()

A rendszer továbbá a következő hibaüzenetet rögzítheti az alkalmazásnaplóban:

A rendszer továbbá az alábbihoz hasonló hibaüzenetet naplózhatja a Microsoft SQL Server Management Studio Express programban:

Nem jeleníthető meg a kívánt párbeszédpanel.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Nem jeleníthető meg a kívánt párbeszédpanel. (Microsoft.SqlServer.Express.SqlMgmt)

Kivétel történt "Transact-SQL utasítás vagy köteg" végrehajtásakor. (Microsoft.SqlServer.Express.ConnectionInfo)

A SharePoint_Config_ adatbázis már meg van nyitva, és egyszerre csak egy felhasználót szolgálhat ki. (Microsoft SQL Server, Hiba: 924)


Nem lehet kapcsolódni a konfigurációs adatbázishoz.

A SharePoint_Config_ adatbázis nem érhető el. (Microsoft.SqlServer.Express.ObjectExplorer)
Ok
A probléma egy frissítés kézi vagy a Windows Update szolgáltatáson keresztüli telepítésekor jelentkezhet. Ha egy másik szolgáltatás a frissítés előtt csatlakozott a belső Windows-adatbázishoz, a SharePoint nem tud kapcsolatot létesíteni, és a frissítés sikertelen lesz. Ez inkonzisztens állapotba helyezi a farmot, amit sikeres frissítési művelettel lehet helyrehozni.
Megoldás
A probléma megoldásához az alábbi lépésekkel indítsa újra a SharePoint szolgáltatásokat a frissítés befejezése érdekében:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a következő mappát:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Ha a frissítés nem fejeződik be sikeresen, írja be a következő parancsokat a parancssorba, és mindegyik után nyomja le az ENTER billentyűt:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

A rendszer egy SharePoint-webhely hitelesítését kéri

A jelenség
Amikor megkísérel böngészni egy SharePoint-webhelyet, a rendszer a webhely hitelesítésére kéri.
Ok
A Windows Server 2003 SP1 és a Windows Server 2008 szervizcsomagok a visszatükrözéses támadások megakadályozására visszacsatolás-ellenőrző biztonsági szolgáltatás tartalmaznak, ezért a hitelesítés sikertelen lesz, ha a használt teljesen minősített tartománynév (FQDN) vagy egyéni állomásfejléc nem egyezik meg a helyi számítógép nevével.
Megoldás
A probléma megoldásához tiltsa le a hitelesítés visszacsatolás-ellenőrzését. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, és kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg, és jelölje ki az alábbi beállításkulcsot: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. Kattintson a jobb gombbal az Lsa kulcsra, mutasson az Új parancsra, majd kattintson a Duplaszó elemre.
 4. Írja be a DisableLoopbackCheck parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
 5. Kattintson a jobb gombbal a DisableLoopbackCheck elemre, majd kattintson a helyi menü Módosítás parancsára.
 6. Az Érték mezőbe írja be az 1 értéket, majd kattintson az OK gombra.
 7. Zárja be a beállításszerkesztőt.
 8. Indítsa újra a számítógépet.
A problémáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

926642 A Windows Server 2003 Service Pack 1 telepítése után hibaüzenet jelenik meg, amikor a teljesen minősített tartománynév vagy a CNAME alias használatával kísérel meg helyileg elérni egy kiszolgálót

A Windows SharePoint Services 3.0 frissítésének kényszerítése a Psconfig.exe eszköz parancssorban történő használatával

Végezze el a frissítést a Psconfig.exe eszközt a parancssorban futtatva. Írja be például a következő parancsot:
psconfig -cmd upgrade -inplace b2b –force
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 944267 - Utolsó ellenőrzés: 2010. júl. 27. - Verziószám: 1

Visszajelzés