A Forefront Security for Exchange Server eszköz Service Pack 1 szervizcsomagja

Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 Útmutató: A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentése, szerkesztése és visszaállítása Windows XP és Windows Server 2003 rendszerben

Összefoglaló

A Microsoft kiadta a Microsoft Forefront Security for Exchange Server eszköz Service Pack 1 (SP1) szervizcsomagját. Ez a cikk a szervizcsomaggal kapcsolatos alábbi tudnivalókat ismerteti:
 • A szervizcsomag telepítésének követelményei
 • Az új Deliver from Quarantine Security beállítás
 • A szervizcsomag telepítése előtt figyelembe veendő fontos megjegyzések
 • A szervizcsomagban található új szolgáltatások
 • A szervizcsomagban található szoftverjavítások

További információ

A szervizcsomag telepítésének követelményei

A Microsoft Forefront Security for Exchange Server telepítése előtt a Microsoft Exchange Server 2007 rendszermemóriára és lemezterületre vonatkozó minden minimális követelményének eleget kell tenni. Nem elegendő memória vagy lemezterület esetén előfordulhat, hogy a Forefront Security nem képes a nagyméretű fájlok megfelelő ellenőrzésére.

A kiszolgáló minimális követelményei

 • A következő operációs rendszerek egyikét kell futtatnia:

  • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) vagy a Windows Server 2003 újabb verziója
  • Windows Server 2003 R2
  • Windows Server 2008
 • A számítógépen telepítve kell lennie az Exchange Server 2007 alkalmazásnak.
 • A számítógépen az Exchange Server 2007 futtatásához ajánlott 2 gigabájon (GB) túl további 1 GB szabad lemezterületnek kell lennie.

  Megjegyzés: Minden egyes használt ellenőrzőmotor esetén, minden egyes ellenőrzési folyamathoz több memóriára van szükség.
 • A számítógépen 2 GB szabad lemezterületnek kell lennie.
 • A számítógépnek 1 GHz-es Intel vagy annál gyorsabb processzorral kell rendelkeznie.
Az Exchange Server 2007 rendszerkövetelményeiről a Microsoft következő webhelyén olvashat bővebben:

A munkaállomás minimális követelményei

 • Windows 2000 Professional vagy Windows Server 2003
 • 6 MB szabad memória
 • 10 MB szabad lemezterület
 • Intel processzor

Az új „Deliver from Quarantine Security” beállítás

Az új Deliver from Quarantine Security (A karanténból történő kézbesítés biztonsága) beállítással a rendszergazdák rugalmasabban kezelhetik a karanténból továbbított üzeneteket és mellékleteket. A beállításhoz a következő lehetőségek közül választhat:

 • A Secure Mode (Biztonságos üzemmód) az alapértelmezett beállítás. A beállítás hatására a program a karanténból kézbesített minden üzenet és melléklet vírusellenőrzését és szűrőkben megadott feltételeknek való megfeleltetését újból végrehatja.
 • A Compatibility Mode (Kompatibilitási üzemmód) beállítás esetén az üzenetek és a mellékletek karanténból történő kézbesítése a szűrőknek való megfeleltetés nélkül megy végbe. (A program az üzenetek és a mellékletek vírusellenőrzését minden esetben elvégzi.)

  A Forefront Security for Exchange Server az ilyen üzeneteket úgy azonosítja, hogy a karanténból kézbesített minden üzenet tárgysorába egy speciális „Tag” szöveget szúr be.
A telepítés során a program rákérdez arra, hogy a futtatást biztonságos vagy kompatibilitási üzemmódban kívánja-e végrehajtani.

Ha azt szeretné, hogy a Forefront Security for Exchange Server továbbra is lehetővé tegye az üzenetek és mellékletek karanténból való kézbesítését anélkül, hogy ismét elvégezné azok szűrőknek való megfeleltetését, válassza a Compatibility Mode beállítást. Ha azt szeretné, hogy a program újra megvizsgálja az üzeneteket és a mellékleteket, válassza a Secure Mode beállítást.

Ez a beállítás a valós idejű ellenőrzésre és a Transport vermen keresztüli levelezést ellenőrző szolgáltatásra vonatkozik. A fenti ellenőrzési módokról a Microsoft következő webhelyein talál bővebb tájékoztatást:

Az üzenetek karanténból való kézbesítésekor használt „Tag” szöveg az új ForwardedAttachmentSubject beállításjegyzékbeli bejegyzés segítségével szabható testre. A tárgysor „Tag” szövegét megváltoztathatja a szervezethez kapcsolódó egyedi karaktersorozatra, de egy helyi nyelvre is módosíthatja.Megjegyzések
 • Ha a Deliver from Quarantine Security beállítás értéke Secure Mode, akkor előfordulhat, hogy a valós idejű ellenőrzés újra megvizsgálja és karanténba helyezi a karanténból kézbesített régi üzeneteket.
 • Ha a szervezetben már meglévő üzenetek tárgysorában egy régi „Tag” szöveg szerepel, a program szűrőket alkalmaz. Ez a jelenség az alábbi feltételek teljesülése esetén tapasztalható:

  • A Deliver from Quarantine Security beállítás értéke Compatibility Mode.
  • A tárgysor „Tag” szövege módosult.
  • A program újra ellenőrzi az üzeneteket.
A kiválasztott üzemmódtól függetlenül a Forefront Security for Exchange Server Transport vermen keresztüli levelezést vizsgáló szolgáltatása az összes bejövő üzenetet ellenőrzi és szűri.

A manuális ellenőrzés alapértelmezés szerint nem hajt végre fájlszűrést a karanténból továbbított üzeneteken. Ha manuális ellenőrzést kíván futtatni, és a program újra észleli a továbbított mellékleteket, létre kell hoznia és 1 értékűre kell állítania a ManuallyScanForwardedAttachments bejegyzést a beállításjegyzékben. További információt a Microsoft alábbi webhelyén talál:

A szervizcsomag telepítése előtt figyelembe veendő fontos megjegyzések

 • A Forefront Security for Exchange Server 10.0 eszköznél korábbi kiadások frissítései nem támogatottak.
 • A Forefront Security for Exchange Server normál licence a következő vírusellenőrző motorokat tartalmazza:
  • Microsoft
  • Norman
  • Sophos
  • Command
  • Kaspersky
  • VBuster
  • AhnLab
  • Computer Associates
  Egy újonnan végrehajtott telepítést követően a program véletlenszerűen kiválaszt öt motort az ellenőrzéshez. Amint a termék telepítése befejeződik, a Forefront Server Security Administrator alkalmazással módosíthatja a kiválasztott motorokat. Maximum öt motort jelölhet ki ellenőrzésenként.
 • Új telepítést követően az új aláírásfájlok letöltésével gondoskodhat arról, hogy a legfrissebb védelmet használja. Minden egyes licenccel rendelkező motorhoz óránkénti frissítés van beállítva. E frissítéseket a program a Forefront Security for Exchange Server szolgáltatásainak indítása után öt perccel indítja el.

  Ha azonban a vírusellenőrző frissítéseihez egy proxy van használatban, az ütemezett frissítések mindaddig sikertelenek lesznek, amíg meg nem adta a proxy minden adatát. A proxyadatok megadásához a Forefront Server Administrator alkalmazásban hajtsa végre az alábbi lépéseket:

  1. A General Options (Általános beállítások) panelen válassza a Scanner Updates (Vírusellenőrző-frissítések) lehetőséget.
  2. A Proxy Username (Felhasználónév a proxy-hoz) és a Proxy Password (Jelszó a proxy-hoz) mezőbe írja be a megfelelő adatokat.
  3. A Scanner Updates panelen kattintson az Update Now (Frissítés most) gombra, ha az egyes motorok frissítését azonnal végre kívánja hajtani.
  Megjegyzések
  • Ajánlatos legalább egy motort sikeresen frissíteni, mielőtt a telepítést befejezné.
  • A ProgramLog.txt fájlban mindaddig hibák jelenhetnek meg, amíg az összes licencelt motor letöltése sikeresen meg nem történik. Megjelenhet például a következőhöz hasonló hibaüzenet:

   ERROR: Could not create mapper object (HIBA: Nem hozható létre leképezőobjektum.)
 • Annak ellenőrzéséhez, hogy a Forefront Security for Exchange Server telepítése megfelelően, engedélyezett alapértelmezett védelemmel történt-e, kattintson a Shuttle Navigator Operate (Művelet) elemére, majd válassza a Run Job (Feladat futtatása) lehetőséget. A következő elemeknek kell megjelennie:

  • A Postaláda szerepkörrel rendelkező kiszolgálókon engedélyezni kell a valós idejű vírusellenőrzést, és lennie kell kézi vírusellenőrzésnek is.
  • A Továbbító szerepkörrel rendelkező kiszolgálókon (mint amilyen az elosztó, a biztonsági vagy a levelezési továbbítókiszolgáló) engedélyezni kell a Transport vermen keresztüli levelezés ellenőrzését.
 • A Forefront Security for Exchange Server egy optimalizálási címkét állít be a levelezési kiszolgálókon annak érdekében, hogy azokon ne történjen ellenőrzés a tárolóban, ha a levelek küldése elosztó továbbítókiszolgálón keresztül történik. E konfiguráció használata esetén a Forefront Security for Exchange Server eszközt az Elosztó továbbítókiszolgáló szerepkörrel rendelkező kiszolgálókon is telepíteni kell. Ellenkező esetben nem történik meg a kimenő levelek ellenőrzése.
 • A háttérben futó ütemezett ellenőrzés engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Kattintson a Shuttle Navigator OPERATE elemére, majd válassza a Schedule Job (Feladatütemezés) lehetőséget.

   Ekkor megjelenik a Schedule Job panel a jobb oldalon. A Schedule Job panel felső részén a háttérben futó ellenőrzési feladat, valamint az látható, hogy az ütemező szolgáltatás engedélyezett vagy letiltott állapotú-e.
  2. Ha kijelöli a háttérben futó ellenőrzési feladatot, a Schedule Job panel alsó részén megjelennek az ütemezési és konfigurációs információk.
  3. Háttérben futó ellenőrzés ütemezéséhez jelölje ki a dátumot, az időpontot és a gyakoriságot, majd kattintson a Save (Mentés) gombra. Válassza az Enable (Engedélyezés) lehetőséget, ha az ütemező még nincs engedélyezve.
  4. A háttérben futó ellenőrzés most már további beállításokat is támogat, melyekkel meghatározható, hogy háttérben futó ellenőrzés indításakor mely üzenetek ellenőrzése történjen meg. A beállítások módosításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
   1. Kattintson a Shuttle Navigator SETTINGS (Beállítások) elemére, majd válassza a General Options lehetőséget. A General Options beállításai a jobb oldali panelen láthatók.
   2. A Background Scanning (Háttérben futó ellenőrzés) csoportban jelölje ki az ellenőrzés hatókörére vonatkozóan alkalmazni kíván beállítást.
  5. A valós idejű levelezésikiszolgáló-ellenőrzés alapértelmezés szerint nem terjed ki az üzenet szövegére. Ha azt szeretné, hogy az üzenettörzs vizsgálatára is sor kerüljön, kövesse az alábbi lépéseket:
   1. Kattintson a Shuttle Navigator SETTINGS elemére, majd válassza a General Options lehetőséget.
   2. A Scanning (Ellenőrzés) csoportban jelölje be a Body Scanning - Realtime (Üzenettörzs ellenőrzése – valós idejű) jelölőnégyzetet.
   3. Az OPERATE/Run Job (Művelet/Feladat futtatása) panelen ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a valós idejű ellenőrzés.
 • A Forefront Server Security Administrator alkalmazással nem kezelhetők a Forefront Security 10.0-s verziójánál korábbi változatai.
 • A Forefront Security for Exchange Server nem támogatott a kétcsomópontos aktív, illetve az aktív Exchange Server-alapú fürtkonfigurációkon.
 • Ha a kiszolgálón fut a SharePoint Portal értesítőszolgáltatása, lehetséges, hogy a Forefront Security for Exchange Server frissítése vagy eltávolítása után újra kell indítania a számítógépet.
 • Ha engedélyezni szeretné a Forefront Server Security Administrator alkalmazásnak, hogy egy távoli Forefront Server-kiszolgálóhoz csatlakozzon, távoli hozzáférési engedélyeket kell adnia a „Névtelen bejelentkezés” csoportnak.

  Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Nyisson meg egy parancssorablakot, és írja be a parancssorba a következő parancsot: dcomcnfg.
  2. Bontsa ki a Komponensszolgáltatások csomópontot, kattintson a jobb gombbal a Sajátgép elemre, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
  3. Kattintson a COM-biztonság fülre.
  4. Kattintson a Korlátok módosítása gombra, majd adjon távoli hozzáférési engedélyt a Névtelen bejelentkezés csoportba tartozó felhasználónak.   Megjegyzés: A Forefront Server Security Administrator alkalmazás Windows XP Service Pack 2 (SP2) rendszerű számítógépen történő engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

  5. A Vezérlőpulton kattintson a Biztonsági központ hivatkozásra.
  6. Kattintson a Windows tűzfal hivatkozásra, majd a Kivételek fülre.
  7. Kattintson a Program hozzáadása gombra.
  8. Jelölje ki a listában a Forefront Server Security Administrator elemet, majd az OK gombra kattintva térjen vissza a Kivételek lapra.
  9. Jelölje be a Forefront Server Security Administrator jelölőnégyzetet, majd kattintson a Port hozzáadása gombra.
  10. Írja be a port nevét, majd írja be a 135 értéket a Port száma mezőbe, és jelölje be a TCP választógombot. Kattintson kétszer az OK gombra.

   Megjegyzés: Ha nincs meggyőződve arról, hogy biztonságos a 135-ös port minden számítógép számára történő megnyitása, a portot csupán a Forefront Server-kiszolgálókhoz is megnyithatja. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
   1. A 135-ös port hozzáadásakor kattintson a Hatókör módosítása gombra, majd jelölje be az Egyéni lista választógombot.
   2. Írja be a csatlakoztatni kívánt Forefront Server-kiszolgálók IP-címét.
 • Ha egy vírusellenőrző alkalmazást a VSAPI2 segítségével telepít, a rendszer egy VirusScan nevű beállításkulcsot hoz létre a VSAPI-könyvtár adatainak mentéséhez.

  Ha ez a kulcs jelen van, amikor megkísérli telepíteni a Forefront Security for Exchange Server eszközt, a telepítés nem sikerül. A Forefront Security for Exchange Server újratelepítése előtt törölnie kell e kulcsot. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.

  Figyelmeztetés: A beállításszerkesztővel (Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) vagy más eszközzel helytelenül módosított beállításjegyzék komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja.
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot a Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
  2. Keresse meg a következő beállításkulcsot, és kattintson rá:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\VirusScan
  3. Nyomja meg a DELETE billentyűt, majd kattintson az Igen gombra.
  4. Zárja be a beállításszerkesztőt.
 • A VSAPI megakadályozza, hogy egy időben több vírusellenőrző szoftvert futtasson.
 • A több részből álló RAR-kötetekbe tömörített fájlokra érvényes a MaxUncompressedFileSize beállításkulcs által meghatározott, a tömörítetlen fájlok méretére vonatkozó korlátozás.

  A korlátozás alapértelmezett értéke 100 MB. Ha e korlátozást túllépi egy fájl, akkor a fájl egészét vagy részét tartalmazó többrészes RAR-kötetek törlődnek.  A MaxUncompressedFileSize beállításról további információt a Forefront Security for Exchange Server felhasználói útmutatójának
  • a beállításkulcsokkal foglalkozó témakörében,
  • illetve a Forefront Server Security Administrator alkalmazást ismertető részében, a többrészes RAR-archívumok sérült tömörítésként való kezelését bemutató témakörben talál.
 • Azt is megteheti, hogy megakadályozza, hogy a Forefront Security for Exchange Server frissítése vagy újratelepítése esetén a számítógép újraindítására legyen szükség. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Állítsa le a MOM-ügynököt vagy más figyelőszoftvereket.
  2. Győződjön meg arról, hogy a Forefront Security telepítési mappája, illetve annak almappái nincsenek megnyitva egy parancssorban vagy egy Windows Intéző ablakban.
  3. A frissítés vagy telepítés befejeződésekor indítsa el újra a MOM-ügynököt.
 • A Forefront Security for Exchange Server nem biztosít támogatást az olyan felhasználóknak, akik saját módszerrel töltenek le motorfrissítéseket a Microsoft webhelyeiről. A Forefront Security lehetővé teszi, hogy egy kiszolgálót újraterjesztési kiszolgálóként használjon. E kiszolgálónak ugyanakkor a Forefront Security alkalmazással kell a frissítéseket beszereznie a Microsofttól.
 • A Forefront Security for Exchange Server adatbázisainak elérési útja maximum 216 karakter hosszúságú lehet. Az adatbázisok elérési útjának konfigurálása a DatabasePath beállításkulcsban hajtható végre.
 • Ha módosítja a telepítési elérési utat, az új elérési útnak 170 karakternél rövidebbnek kell lennie.
 • A motorfrissítésekhez megadott UNC elérési utak nem végződhetnek fordított perjellel (\).
 • Ha a Forefront Security for Exchange Server eszköz egy olyan, biztonsági továbbítókiszolgálói szerepkörrel rendelkező kiszolgálón telepíti, amely tagja egy tartománynak, az InternalAddress beállítás üres.
 • Ha a kiszolgáló tartományvezérlő, és a Forefront Security for Exchange Server egy csak levelezési szerepkörrel ellátott kiszolgálón van telepítve, akkor nem működnek az értesítések és a „Deliver from Quarantine Security” funkció.
 • A szűrőlisták UTF-8 karakterkódolási formátumú fájlokból való importálása nem támogatott.
 • Ajánlatos a fájlszűréshez a Transport vermen keresztüli levelezést ellenőrző szolgáltatást használni. Ez azért van így, mert ily módon azelőtt olvashatók be a levelek a tárolóból, mielőtt megtörténne azok valós idejű ellenőrzése. Mivel az összes levélnek az Elosztó továbbítókiszolgáló szerepkört kell használnia, a program minden üzenetre ugyanazt a szűrőt alkalmazza.
 • A Forefront Security csak az Exchange Server által a PowerShell végrehajtási házirendhez hozzáadott „Remote Signed” (Távoli aláírt) alapértelmezett beállítással telepíthető és futtatható. A Forefront Security nem támogatja az alapértelmezett beállítások ennél korlátozóbb házirendekre való módosítását.
 • A különböző nyelveken mellékelt mintalisták segítségével egyszerűen kiszűrheti a profán kifejezéseket kulcsszavak segítségével. E listák a Forefront Security for Exchange Server választható összetevői, melyeket külön kell telepíteni.
 • A Forefront Security for Exchange Server egycsomópontos kezelése a Forefront Server Security Administrator alkalmazás használatával érhető el. A Forefront Security for Exchange Server többcsomópontos kezelése a Forefront Server Security Management Console alkalmazással érhető el.
 • A Forefront Server Security Administrator ügyfélprogram egységes használata érdekében a kiszolgálókon azonos területi beállításokat kell megadni.

  Pontosabban a kiszolgálót futtató számítógépen a rendszer területi beállításainak meg kell egyeznie az ügyfélprogramot futtató számítógép felhasználói területi beállításaival. Ha e két területi beállítás különbözik, a rendszer nem engedélyezi a kapcsolatot.
 • Ha a Forefront Security for Exchange Server eszközt egy olyan fürtön telepíti, melyen folyamatos fürtreplikálás (CCR) történik, a telepítési elérési útnak azonosnak kell lennie a két csomóponton.
 • A General Options panel Internal Address (Belső cím) beállításához maximum 64 kilobájtnak (KB) megfelelő számú karakter adható meg.
 • Ha a Forefront Security for Exchange Server eszközt CCR-fürtön telepíti, a telepítés után engedélyezve lesz a General Options panel Redistribution Server (Újraterjesztési kiszolgáló) beállítása. A motor megfelelő replikációja érdekében e beállításnak engedélyezettnek kell maradnia.
 • A Forefront Security for Exchange Server megfelelő eltávolításához szükség van az Active Directory címtárszolgáltatásra.
 • Ha a Forefront Security for Exchange Server eszközt Windows Server 2008 rendszert futtató számítógépen telepíti, előfordulhat, hogy a rendszer a következőhöz hasonló hibaüzenetet rögzíti az eseménynaplóban:

  Hibás alkalmazás: setup.exe_InstallShield
  A figyelmeztetés nyugodtan figyelmen kívül hagyható. Az üzenet az InstallShield egy olyan hibáját jelzi, amely nincs hatással a rendszer működésére.
 • A CA InoculateIT vírusellenőrző motor már nem áll rendelkezésre külön motorként. A motor és a hozzá tartozó funkciók a CA Vet motorba kerültek.

A szervizcsomagban található új szolgáltatások

 • A csomag kiegészült a Windows Server 2008 rendszer támogatásával.
 • A csomag kiegészült a Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1) szervizcsomaghoz nyújtott támogatással.
 • A csomag kiegészült az IPv6 támogatásával.
 • A General Options panel kiegészült a Treat multipart RAR archives as corrupted compressed (Többrészes RAR-archívumok kezelése sérült tömörítésként) beállítással.

  Ez a beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van. E beállítás engedélyezése esetén a Forefront Security által többrészes RAR-archívumnak minősített fájlokat a program „sérült tömörített fájlként” kezeli, és a Delete Corrupted Compressed Files (Sérült tömörített fájlok törlése) beállítás értékének megfelelően jár el.

  Ha letiltja a beállítást, a Forefront Security for Exchange Server a RAR-kötet minden egyes fájlját továbbítja az ellenőrzést végző motoroknak.  Megjegyzés: Ha egy fájl több RAR-kötetre terjed ki, a Forefront Security for Exchange Server csak a részleges fájlt tudja továbbítani az ellenőrzőmotoroknak. Emiatt előfordulhat, hogy nem működik a fájltípusszűrés.
 • A General Options panel kiegészült a Treat high compression ZIP files as corrupted compressed (Nagy tömörítésű ZIP-fájlok kezelése sérült tömörítésként) beállítással.

  Ez a beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van. Ha engedélyezett a beállítás, és egy ZIP-archívumban egy vagy több nagy tömörítésű fájl található, a ZIP-archívumot a program sérült tömörített fájlként kezeli, és a Delete Corrupted Compressed Files beállítás értékének megfelelően jár el.

  Ha a beállítás le van tiltva, a Forefront Security for Exchange Server a ZIP-archívumban lévő nagy tömörítésű fájlokat tömörített formában továbbítja az ellenőrzőmotoroknak. A Forefront Security for Exchange Server mindezt a Deflated64, a Bzip2 vagy a PPMD algoritmus segítségével hajtja végre. Ebben az esetben a teljes ZIP-archívum nem fog sérült tömörített fájlnak minősülni, ha nincs más olyan fájl, amely valamely egyéb, nagy tömörítésű algoritmussal lett tömörítve.
 • Ha még nincs engedélyezve a Microsoft Updates szolgáltatás a kiszolgálóhoz, akkor a telepítés során megjelenik egy, a Microsoft Updates programra való feliratkozást lehetővé tevő beállítás.
 • A Forefront Security ütemezett feladatainak kezelése már a Feladatütemezőben történik. Minden egyes ismételt feladat egyetlen ütemezett feladatként jelenik meg az Ütemezett feladatok felhasználói felületén.
 • A Forefront Security for Exchange Server telepítési példányához egy, a profán kifejezések keresésére szolgáló telepítési csomag is tartozik. A csomag futtatásakor a program létrehozza a profán kifejezéseket tartalmazó honosított listákat, amely kulcsszavas szűrés céljából importálható a Forefront Server Security Administrator alkalmazásba.
 • Az eseménynaplóba új állapotfigyelési bejegyzések kerültek, melyeknek köszönhetően a rendszergazdák könnyebben kísérhetik figyelemmel a rendszer állapotát, valamint proaktív figyelést hajthatnak végre. A Forefront Security MOM csomag ezen naplóbejegyzések segítségével hozza létre a MOM-riasztásokat.
 • A programba egy új, Product Licensing Agreement and Expiration (Terméklicencelési szerződés és lejárati információ) párbeszédpanel került. A termék aktiválását követően be kell írnia a Microsoft értékesítési ügyfélszolgálatától kapott licencelési adatokat.

  Ha licenceli a terméket, a termék lejárati dátumát a licencszerződéshez igazíthatja. Ellenkező esetben a lejárati dátum a telepítés dátumától számított három év. A licenc továbbá egyszerűen megújítható új lejárati dátum megadásával.

  A Forefront Security for Exchange Server licenceléséhez kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Válassza a Help (Súgó) menü Register Forefront Server (A Forefront Server regisztrálása) parancsát. Ha még nem aktiválta a terméket, megjelenik a Product Activation (Termékaktiválás) párbeszédpanel.
  2. Ez esetben adja meg a termékaktiválási adatokat. Eközben megjelenik a Product Licensing Agreement and Expiration párbeszédpanel.

   Megjegyzés: Ha korábban már aktiválta a Forefront Security for Exchange Server alkalmazást, akkor csak a Product License Agreement and Expiration párbeszédpanel jelenik meg.
  3. Írja be a licencszerződésben szereplő hétjegyű számot és a lejárati dátumot. A licencszerződés lejáratával megegyező dátumot adjon meg. A művelet végrehajtása közben a program egyezteti a licencszerződésben szereplő dátumot a termék lejárati dátumával.
  A termék lejárati dátumának közeledtével meg kell újítania a licencszerződést, majd be kell írnia az új licencelési adatokat a Product Licensing Agreement and Expiration párbeszédpanelen.

A szervizcsomagban található szoftverjavítások

 • A szervizcsomagban szereplő javítás azon probléma megoldására szolgál, melynek következtében a Forefront Security for Exchange Server megakadályozza az Exchange Server megfelelő indítását, ha a Windows SharePoint Services 3.0 ugyanazon a kiszolgálón van telepítve.
 • A szervizcsomag arra a problémára is megoldást kínál, melynek hatására a Forefront Security for Exchange Server futása során hiba történik egy egypéldányos fürtöt tartalmazó környezetben. A problémáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

  939365 A Forefront Security for Exchange Server egypéldányos fürtöt tartalmazó környezetben való futtatásakor hiba történik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 • A szervizcsomagnak része a Microsoft Forefront Security for Exchange Server eszközhöz kiadott 1. összegző gyorsjavítás. Az összegző gyorsjavítás a következő javításokat tartalmazza:

  • Az összegző gyorsjavítás többek között egy olyan probléma megoldására szolgál, amely esetén a Windows Server 2003 Service Pack 2 telepítését követően nem indíthatók el az Exchange Server szolgáltatásai. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
   936541 A Windows Server 2003 Service Pack 2 telepítését követően nem indíthatók el az Exchange szolgáltatásai (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
  • Az összegző gyorsjavítás telepítésével az a hiba is orvosolható, melynek következtében ha módosítja az Exchange felvételi mappájának elérési útját, a Forefront Security for Exchange Server értesítései nem működnek.
   A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
   937542 Ha módosítja az Exchange felvételi mappájának elérési útját, a Forefront Security for Exchange Server értesítései nem működnek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
  • Az összegző gyorsjavítással az a probléma is megoldható, melynek hatására a Forefront Security for Exchange Server helytelenül „CorruptedCompressedFile típusú vírusként” azonosít, majd blokkol egy üzenetet.

   A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
   937543 A Forefront Security for Exchange Server CorruptedCompressedFile típusú vírusként azonosít egy érvénytelen UUEncode szabványú fejlécadatokat tartalmazó üzenetet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
  A Microsoft Forefront Security for Exchange Server 1. összegző gyorsjavításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
  936831 A Microsoft Forefront Security for Exchange Server 1. összegző gyorsjavítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A cikkben említett, külső gyártóktól származó termékek a Microsofttól független gyártók termékei, amelyek teljesítményére és megbízhatóságára a Microsoft sem törvényi, sem másféle garanciát nem vállal.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 945572 - Utolsó ellenőrzés: 2009. nov. 9. - Verziószám: 1

Visszajelzés