Az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítése és eltávolítása felügyelet nélküli módban Windows Server 2008 rendszerű tartományvezérlőkön

A cikk a Microsoft egyik termékének bétaverziójával foglalkozik. A cikkben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Ehhez a bétaverziójú termékhez a Microsoft nem nyújt terméktámogatási szolgáltatást. A bétakiadásokkal kapcsolatos támogatás igénybevételéről a termék bétaverziójával szállított dokumentációban vagy a bétaverzió letöltését lehetővé tevő webhelyen talál információt.

Összefoglaló

A jelen cikk az Active Directory tartományi szolgáltatások Windows Server 2008 rendszerű tartományvezérlőkön történő felügyelet nélküli telepítésekor alkalmazott válaszfájlok létrehozásához használatos szintaxist ismerteti. A válaszfájlok az Active Directory tartományi szolgáltatások felügyeleti módban való eltávolításához is használhatók.

BEVEZETÉS

Az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítővarázslója (Dcpromo.exe) a következő feladatokat hajtja végre:
 • Az Active Directory tartományi szolgáltatások (AD DS) telepítése Windows Server 2008-alapú munkacsoport- és tagkiszolgálókon
 • Az AD DS eltávolítása Windows Server 2008-alapú tartományvezérlőkről
A varázslót egy válaszfájllal együtt használva e feladatokat felügyelet nélküli módban hajthatja végre.

További információ

A válaszfájl egy olyan ASCII kódolású szövegfájl, amely az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítővarázslójának minden egyes lapján automatizált felhasználói beavatkozást tesz lehetővé.

Az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítővarázslójának felügyelet nélküli módban történő futtatásához írja be a következő parancsot a parancssorba:
dcpromo /unattend:<a válaszfájl elérési útja>
Megjegyzés: <A válaszfájl elérési útja> helyőrző az AD DS telepítéséhez vagy eltávolításához használni kívánt válaszfájl elérési útja. A parancs futtatásához helyi rendszergazdaként kell bejelentkeznie a számítógépre.

Mezőértékek

A válaszfájl „[DCInstall]” részében található mezők a telepítési vagy eltávolítási művelet adatait tartalmazzák. A következő lista az egyes műveletekhez leggyakrabban használt mezőket sorolja fel. Ha valamely mezőhöz nem ad meg értéket, akkor a rendszer az alapértelmezett értékeket használja. Az alapértelmezett mezőértékek leírása a meződefiníciókat tárgyaló részben található.
 • Új erdők telepítése esetén a következő kapcsolók használhatók:
  [DCINSTALL]

  InstallDNS=yes
  NewDomain=forest
  NewDomainDNSName=<A teljesen minősített DNS-név>
  DomainNetBiosName=<Alapértelmezés szerint a teljesen minősített DNS-név első címkéje>
  SiteName=<Alapertelmezett-elso-hely-neve>
  ReplicaOrNewDomain=domain
  ForestLevel=<Az erdő működési szintjének száma>
  DomainLevel=<A tartomány működési szintjének száma>
  DatabasePath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  LogPath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  RebootOnCompletion=yes
  SYSVOLPath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  SafeModeAdminPassword=<Egy kapcsolat nélküli rendszergazdai fiók jelszava>
 • Gyermektartományok telepítése esetén a következő kapcsolók használhatók:
  [DCINSTALL]
  ParentDomainDNSName=<A szülőtartomány teljesen minősített DNS-neve>
  UserName=<A szülőtartomány rendszergazdai fiókja>
  UserDomain=<A felhasználói fiók tartományának neve>
  Password=<A felhasználói fiók jelszava> A * karakter megadása esetén a rendszer a telepítés során hitelesítő adatokat kér a felhasználótól.
  NewDomain=child


  ChildName=<Az új tartomány egycímkés DNS-neve>
  SiteName=<Annak az AD DS-helynek a neve, amelyben ez a tartományvezérlő található lesz> Ezt a helyet előre kell létrehozni a Dssites.msc beépülő modulban.
  DomainNetBiosName=<A teljesen minősített DNS-név első címkéje>
  ReplicaOrNewDomain=domain
  DomainLevel=<A tartomány működési szintjének száma> Ez az érték nem lehet kisebb az erdő működési szintjének aktuális értékénél.


  DatabasePath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  LogPath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  SYSVOLPath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  InstallDNS=yes


  CreateDNSDelegation=yes
  DNSDelegationUserName= <A DNS-delegálások létrehozásához szükséges engedélyekkel rendelkező fiók> Előfordulhat, hogy az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítéséhez használt fiók különbözik a szülőtartományban található azon fióktól, amely rendelkezik a DNS-delegálások létrehozásához szükséges engedélyekkel. Ebben az esetben azt a fiókot adja meg, amely létre tudja hozni a DNS-delegálást ehhez a paraméterhez. A * karakter megadása esetén a rendszer a telepítés során hitelesítő adatokat kér a felhasználótól.
  DNSDelegationPassword=<A DNSDelegationUserName mezőben megadott fiók jelszava> A * karakter megadása esetén a rendszer a telepítés során jelszót kér a felhasználótól.
  SafeModeAdminPassword=<Egy kapcsolat nélküli rendszergazdai fiók jelszava>
  RebootOnCompletion=yes
 • Meglévő erdőkbe új fák telepítése esetén a következő kapcsolók használhatók:
  [DCINSTALL]
  UserName=<A szülőtartomány egy rendszergazdai fiókja>
  UserDomain=<A felhasználói fiók tartományának neve>
  Password=<A rendszergazdai fiók jelszava> A * karakter megadása esetén a rendszer a telepítés során hitelesítő adatokat kér a felhasználótól.
  NewDomain=tree
  NewDomainDNSName=<Az új tartomány teljesen minősített DNS-neve>
  SiteName=<Annak az AD DS-helynek a neve, amelyben ez a tartományvezérlő található lesz> Ezt a helyet előre kell létrehozni a Dssites.msc beépülő modulban.
  DomainNetBiosName=<A teljesen minősített DNS-név első címkéje>
  ReplicaOrNewDomain=domain
  DomainLevel=<A tartomány működési szintjének száma>
  DatabasePath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  LogPath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  SYSVOLPath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  InstallDNS=yes
  CreateDNSDelegation=yes
  DNSDelegationUserName= <A DNS-delegálások létrehozásához szükséges engedélyekkel rendelkező fiók> Előfordulhat, hogy az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítéséhez használt fiók különbözik a szülőtartományban található azon fióktól, amely rendelkezik a DNS-delegálások létrehozásához szükséges engedélyekkel. Ebben az esetben azt a fiókot adja meg, amely létre tudja hozni a DNS-delegálást ehhez a paraméterhez. A * karakter megadása esetén a rendszer a telepítés során hitelesítő adatokat kér a felhasználótól.
  DNSDelegationPassword=<A DNSDelegationUserName mezőben megadott fiók jelszava> A * karakter megadása esetén a rendszer a telepítés során jelszót kér a felhasználótól.
  SafeModeAdminPassword=<Egy kapcsolat nélküli rendszergazdai fiók jelszava>
  RebootOnCompletion=yes
 • További tartományvezérlők telepítése esetén a következő kapcsolók használhatók:
  [DCINSTALL]
  UserName=<Az új tartományvezérlő tartományának rendszergazdai fiókja>
  UserDomain=<Az új tartományvezérlő tartományának neve>
  Password=<A UserName értékeként megadott fiók jelszava>
  SiteName=<Annak az AD DS-helynek a neve, amelyben ez a tartományvezérlő található lesz> Ezt a helyet előre kell létrehozni a Dssites.msc beépülő modulban.
  ReplicaOrNewDomain=replica
  DatabasePath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  LogPath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  SYSVOLPath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  InstallDNS=yes
  ConfirmGC=yes
  SafeModeAdminPassword=<Egy kapcsolat nélküli rendszergazdai fiók jelszava>
  RebootOnCompletion=yes
 • További tartományvezérlőknek a Telepítés adathordozóról módszerrel való telepítése esetén a következő kapcsolók használhatók:
  [DCINSTALL]
  UserName=<Az új tartományvezérlő tartományának rendszergazdai fiókja>
  Password=<A UserName értékeként megadott fiók jelszava>
  UserDomain=<A UserName értékeként megadott fiók tartományának neve>
  DatabasePath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  LogPath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  SYSVOLPath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  SafeModeAdminPassword=<Egy kapcsolat nélküli rendszergazdai fiók jelszava>
  CriticalReplicationOnly=no
  SiteName=<Annak az AD DS-helynek a neve, amelyben ez a tartományvezérlő található lesz> Ezt a helyet előre kell létrehozni a Dssites.msc beépülő modulban.
  ReplicaOrNewDomain=replica
  ReplicaDomainDNSName=<Annak a tartománynak a teljesen minősített tartományneve, amelyhez további tartományvezérlőt kíván hozzáadni>
  ReplicationSourceDC=<A tartomány egy meglévő tartományvezérlője>
  ReplicateFromMedia=yes
  ReplicationSourcePath=<A helyi meghajtó és a biztonsági másolat elérési útja>
  RebootOnCompletion=yes
 • Írásvédett tartományvezérlők telepítése esetén a következő kapcsolók használhatók:
  [DCINSTALL]
  UserName=<Az új tartományvezérlő tartományának rendszergazdai fiókja>
  UserDomain=<A felhasználói fiók tartományának neve>
  PasswordReplicationDenied=<Azon felhasználói, csoport- és számítógépfiókok neve, melyek jelszava nem replikálható erre az írásvédett tartományvezérlőre>
  PasswordReplicationAllowed=<Azon felhasználói, csoport- és számítógépfiókok neve, melyek jelszava replikálható erre az írásvédett tartományvezérlőre>
  DelegatedAdmin=<Az írásvédett tartományvezérlőt telepítő és felügyelő felhasználói vagy csoportfiók neve>
  SiteName=Alapertelmezett-elso-hely-neve
  CreateDNSDelegation=no
  CriticalReplicationOnly=yes

  Password=<A UserName értékeként megadott fiók jelszava>
  ReplicaOrNewDomain=ReadOnlyReplica
  ReplicaDomainDNSName=<Annak a tartománynak a teljesen minősített tartományneve, amelyhez további tartományvezérlőt kíván hozzáadni>
  DatabasePath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  LogPath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  SYSVOLPath="<Egy helyi köteten lévő mappa elérési útja>"
  InstallDNS=yes
  ConfirmGC=yes
  RebootOnCompletion=yes
 • Az Active Directory tartományi szolgáltatások eltávolítása esetén a következő kapcsolók használhatók:
  [DCINSTALL]
  UserName=<A tartomány egy rendszergazdai fiókja>
  UserDomain=<A rendszergazdai fiók tartományneve>
  Password=<A UserName értékeként megadott fiók jelszava>
  AdministratorPassword=<A kiszolgáló helyi rendszergazdai jelszava>
  RemoveApplicationPartitions=yes
  RemoveDNSDelegation=yes
  DNSDelegationUserName=<A DNS-kiszolgáló rendszergazdai jelszava a DNS-delegálást tartalmazó DNS-zónához>
  DNSDelegationPassword=<A DNSDelegationUserName értékeként megadott fiók jelszava>
  RebootOnCompletion=yes
 • Az Active Directory tartományi szolgáltatásoknak egy tartomány utolsó tartományvezérlőjéből történő eltávolítása esetén a következő kapcsolók használhatók:
  [DCINSTALL]
  UserName=<A szülőtartomány egy rendszergazdai fiókja>
  UserDomain=<A UserName értékeként megadott fiók tartományneve>
  Password=<A UserName értékeként megadott fiók jelszava> A * karakter megadása esetén a rendszer a telepítés során hitelesítő adatokat kér a felhasználótól.
  IsLastDCInDomain=yes
  AdministratorPassword=<A kiszolgáló helyi rendszergazdai jelszava>
  RemoveApplicationPartitions=Ha el kívánja távolítani a partíciókat, akkor ehhez a kapcsolóhoz a „yes” értéket adja meg (idézőjelek nélkül). Ha meg kívánja őrizni a partíciókat, nem kell megadnia a kapcsolót.
  RemoveDNSDelegation=yes
  DNSDelegationUserName=<A DNS-kiszolgáló rendszergazdai jelszava a DNS-delegálást tartalmazó DNS-zónához>
  DNSDelegationPassword=<A DNS-kiszolgáló rendszergazdai fiókjának jelszava>
  RebootOnCompletion=yes
 • Egy erdő utolsó tartományvezérlőjének eltávolítása esetén a következő kapcsolók használhatók:
  [DCINSTALL]
  UserName=<A szülőtartomány egy rendszergazdai fiókja>
  UserDomain=<A UserName értékeként megadott fiók tartományneve>
  Password=<A UserName értékeként megadott fiók jelszava> A * karakter megadása esetén a rendszer a telepítés során hitelesítő adatokat kér a felhasználótól.
  IsLastDCInDomain=yes
  AdministratorPassword=<A kiszolgáló helyi rendszergazdai jelszava>
  RemoveApplicationPartitions=Ha el kívánja távolítani a partíciókat, akkor ehhez a kapcsolóhoz a „yes” értéket adja meg (idézőjelek nélkül). Ha meg kívánja őrizni a partíciókat, nem kell megadnia a kapcsolót.
  RemoveDNSDelegation=yes
  DNSDelegationUserName=<A DNS-kiszolgáló rendszergazdai jelszava a DNS-delegálást tartalmazó DNS-zónához>
  DNSDelegationPassword=<A DNS-kiszolgáló rendszergazdai fiókjának jelszava>
  RebootOnCompletion=yes

Meződefiníciók

Ez a rész a mezőket és a válaszfájlban használható bejegyzéseket ismerteti. Az egyes bejegyzések alapértelmezett értéke félkövér betűtípussal látható.

A telepítési művelet paraméterei

AllowDomainReinstall
 • Yes | No
 • A bejegyzés értéke azt határozza meg, hogy megtörténjen-e egy meglévő tartomány ismételt létrehozása.

AllowDomainControllerReinstall
 • Yes | No
 • A bejegyzés értéke azt határozza meg, hogy folytatódjon-e a tartományvezérlő telepítése egy azonos nevet használó aktív tartományvezérlő észlelése esetén. A „Yes” értéket (idézőjelek nélkül) csak akkor adja meg, ha biztos abban, hogy az adott fiók már nincs használatban.
ApplicationPartitionsToReplicate
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzéssel a replikálandó alkalmazáspartíciók adhatók meg "„1. partíció” „2. partíció”" formában. A * karakter megadása esetén az összes alkalmazáspartíció replikálódik. Szóközzel, illetve vesszővel és szóközzel elválasztott megkülönböztető neveket használjon. A teljes karakterláncot idézőjelek közé kell foglalni.
ChildName
 • Nincs alapérték
 • A gyermektartománynak a ParentDomainDNSName bejegyzéshez hozzáfűzött neve. Ha például a szülőtartomány „A.HU”, a gyermektartomány pedig „B”, a ChildName bejegyzéshez a „B.A.HU and B” értéket kell megadni (idézőjelek nélkül).
ConfirmGc
 • Yes | No
 • A bejegyzés értéke azt határozza meg, hogy a replika egyben globális katalógus-e. „Yes” érték esetén a replika globális katalógus, ha a biztonsági másolat is globális katalógus volt. „No” érték megadása esetén a replika nem lesz globális katalógus. (Ezeket a bejegyzéseket nem kell idézőjelek közé foglalni.)
CreateDNSDelegation
 • Yes | No
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzéssel az határozható meg, hogy létre kell-e hozni egy, az új DNS-kiszolgálóra hivatkozó DNS-delegálást. A bejegyzés csak az Active Directory tartományi szolgáltatásokba integrált DNS esetén érvényes.
CriticalReplicationOnly
 • Yes | No
 • A bejegyzés azt határozza meg, hogy az újraindítások előtt a telepítési művelet a nem kritikus replikációt és a replikáció valószínűsíthetően hosszan tartó részét kihagyva csak a fontos replikációt hajtsa-e végre. A nem kritikus replikáció a szerepkörök telepítésének befejezése és a számítógép újraindítása után történik meg.
DatabasePath
 • %systemroot%\NTDS
 • A bejegyzés a helyi számítógép merevlemezén lévő teljesen minősített, nem UNC típusú könyvtár elérési útja. Ez a könyvtár fogja tárolni az Active Directory tartományi szolgáltatások adatbázisát (NTDS.DIT). Ha a könyvtár már létezik, üresnek kell lennie. Ha még nem létezik, akkor a rendszer létrehozza azt. A kijelölt logikai meghajtón 200 MB szabad lemezterületre van szükség. A kerekítési hibák vagy a tartomány összes objektumának tárolásához lehetséges, hogy ennél nagyobb lemezterület szükséges. A legjobb teljesítmény érdekében a könyvtárt egy arra kijelölt merevlemezen tárolja.
DelegatedAdmin
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzés az írásvédett tartományvezérlő telepítését és felügyeletét végző felhasználó vagy csoport nevét határozza meg. Ha nincs megadva érték, akkor csak a Tartománygazdák vagy a Vállalati rendszergazdák csoport tagjai tudják elvégezni az írásvédett tartományvezérlő telepítését és felügyeletét.
DNSDelegationPassword
 • <Jelszó> | *
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzéssel a DNS-delegálás létrehozásához vagy eltávolításához használt felhasználói fiók jelszava adható meg. A * karakter megadása esetén a rendszer kérni fogja a felhasználót a hitelesítési adatok megadására.
DNSDelegationUserName
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzéssel a DNS-delegálás létrehozásakor vagy eltávolításakor használandó felhasználónév adható meg. Ha nincs megadva érték, akkor a rendszer az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítéséhez vagy eltávolításához megadott fiókhitelesítési adatok fogja használni a DNS-delegáláshoz.
DNSOnNetwork
 • Yes | No
 • A bejegyzés azt határozza meg, hogy elérhető-e a DNS szolgáltatás a hálózaton. A bejegyzés csak akkor használatos, ha a számítógép hálózati adaptere nincs konfigurálva arra, hogy a névfeloldáshoz egy DNS-kiszolgálót használjon. A „No” értékkel (idézőjelek nélkül) azt adja meg, hogy a DNS szolgáltatás telepítve lesz a számítógépen a névfeloldáshoz. Ellenkező esetben a hálózati adaptert úgy kell konfigurálni, hogy először egy DNS-kiszolgáló nevét használja.
DomainLevel
 • 0 | 2 | 3
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzés a tartomány működési szintjét határozza meg. Ez a bejegyzés az erdőben egy meglévő erdő új tartományának létrehozásakor létező szinteken alapul. Az értékek leírása a következő:
  • 0 = Windows 2000 Server – natív üzemmód
  • 2 = Windows Server 2003
  • 3 = Windows Server 2008
DomainNetbiosName
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzés az Active Directory tartományi szolgáltatások előtti ügyfelek által a tartomány eléréséhez használt NetBIOS-név. A DomainNetbiosName bejegyzés értékének egyedinek kell lennie a hálózaton.
ForestLevel
 • 0 | 2 | 3
 • A bejegyzés az erdő új tartomány új erdőben való létrehozásakor érvényes működési szintjét határozza meg a következőképpen:

  • 0 = Windows 2000 Server
  • 2 = Windows Server 2003
  • 3 = Windows Server 2008
  Új tartományvezérlő meglévő erdőben történő telepítésekor nem szabad használni ezt a beállítást. A ForestLevel bejegyzés a Windows Server 2003 rendszerben elérhető SetForestVersion bejegyzést váltja fel.
InstallDNS
 • Yes | No
 • Az alapértelmezett érték a művelettől függően eltérő lehet. Új erdő esetén a DNS-kiszolgálói szerepkör telepítése automatikusan megtörténik. Új fa, új gyermektartomány vagy replika esetén a rendszer alapértelmezés szerint telepít egy DNS-kiszolgálót, ha az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítővarázslója meglévő DNS-infrastruktúrát észlel. Ha a varázsló nem érzékel meglévő DNS-infrastruktúrát, a rendszer alapértelmezés szerint nem telepít DNS-kiszolgálót.
 • A bejegyzés azt határozza meg, hogy legyen-e DNS konfigurálva az új tartományokhoz, ha az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítővarázslója azt észleli, hogy nem érhető el a dinamikus frissítésű DNS protokoll. A bejegyzés akkor is használható, ha a varázsló elégtelen számú DNS-kiszolgálót észlel egy meglévő tartomány esetében.
LogPath
 • %systemroot%\NTDS
 • Ez a teljesen minősített, nem UNC típusú könyvtár elérési útja az Active Directory tartományi szolgáltatások naplófájljainak helyet adó helyi számítógép merevlemezén. Ha a könyvtár már létezik, üresnek kell lennie. Ha még nem létezik, akkor a rendszer létrehozza azt.
NewDomain
 • Tree | Child | Forest
 • A „Tree” érték azt jelenti, hogy az új tartomány egy meglévő erdő új fájának a gyökere, a „Child” érték azt, hogy az új tartomány egy meglévő tartomány gyermeke, a „Forest” pedig azt, hogy az új tartomány a tartományfák egy új erdejében az első tartomány.
NewDomainDNSName
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzés a meglévő erdőben új fát, illetve az új erdőt tartalmazó telepítések esetén használatos. Az érték egy éppen használaton kívüli DNS-tartománynév.
ParentDomainDNSName
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzéssel egy gyermektartomány-telepítés meglévő DNS-szülőtartományának a neve adható meg.
Password
 • <Jelszó> | *
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzéssel a tartományvezérlő konfigurálásához használt felhasználói fióknak megfelelő jelszó adható meg. A * karakter megadása esetén a rendszer kérni fogja a felhasználót a hitelesítési adatok megadására. A rendszer biztonsági okokból eltávolítja a jelszókat a telepítés után a válaszfájlból. A jelszavakat a válaszfájlok minden egyes használatakor újra kell definiálni.
PasswordReplicationAllowed
 • <Rendszerbiztonsági_tag> | NONE
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzéssel azoknak a számítógép- és felhasználói fiókoknak a neve adható meg, amelyek jelszava replikálható erre az írásvédett tartományvezérlőre. Akkor adja meg a „NONE” értéket (idézőjelek nélkül), ha az értéket üresen kívánja hagyni. Alapértelmezés szerint ezen az írásvédett tartományvezérlőn a rendszer nem gyorsítótárazza a felhasználói hitelesítő adatokat. Ha egynél több rendszerbiztonsági tagot kíván megadni, adja hozzá a bejegyzést több alkalommal.
PasswordReplicationDenied
 • <Rendszerbiztonsági_tag> | NONE
 • Azon felhasználói, csoport- és számítógépfiókok neve, amelyek jelszava nem replikálható az írásvédett tartományvezérlőre Akkor adja meg a „NONE” értéket, ha egyetlen felhasználó vagy számítógép hitelesítő adatainak replikálását sem kívánja megtagadni. Ha egynél több rendszerbiztonsági tagot kíván megadni, adja hozzá a bejegyzést több alkalommal.
RebootOnCompletion
 • Yes | No
 • A bejegyzés azt határozza meg, hogy újrainduljon-e a számítógép az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítése vagy eltávolítása után, függetlenül a művelet sikerességétől.
RebootOnSuccess
 • Yes | No | NoAndNoPromptEither
 • A bejegyzéssel az adható meg, hogy a számítógép újrainduljon-e az Active Directory tartományi szolgáltatások sikeres telepítését vagy eltávolítását követően. Az AD DS szerepkör módosításának befejezéséhez minden esetben szükség van újraindításra.
ReplicaDomainDNSName
 • Nincs alapérték
 • Annak a tartománynak a teljesen minősített tartományneve, amelyben további tartományvezérlőt kíván konfigurálni.
ReplicaOrNewDomain
 • Replica | ReadOnlyReplica | Domain

 • Ez a bejegyzés csak új telepítések esetén használatos. „Domain” érték (idézőjelek nélkül) esetén a kiszolgáló egy új tartomány első tartományvezérlője lesz. „ReadOnlyReplica” érték (idézőjelek nélkül) esetén a kiszolgálóból írásvédett tartományvezérlő válik. A „Replica” érték (idézőjelek nélkül) megadásával pedig a kiszolgáló egy további tartományvezérlővé alakítható.
ReplicationSourceDC
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzés annak a partner-tartományvezérlőnek a teljesen minősített tartománynevét adja meg, amelyből az AD DS adatait replikálja az új tartományvezérlő létrehozásához.
ReplicationSourcePath
 • Nincs alapérték
 • Az itt megadott érték az új tartományvezérlő létrehozásához használt telepítőfájlok helyét határozza meg.
SafeModeAdminPassword
 • <Jelszó> | NONE
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzés a címtárszolgáltatások helyreállítási módjához használt kapcsolat nélküli rendszergazdai fiók jelszavának a megadására szolgál. Üres jelszó nem adható meg.
SiteName
 • Alapertelmezett-elso-hely-neve
 • A bejegyzés az új erdő telepítésekor használt hely nevét adja meg. Új erdő esetén az alapértelmezett hely az Alapertelmezett-elso-hely-neve. Minden más esetben a hely kiválasztása az erdő aktuális helye és alhálózati konfigurációja segítségével történik.
SkipAutoConfigDNS
 • Nincs alapérték
 • Ezzel a bejegyzéssel a tapasztalt felhasználók számára kihagyható az ügyfélbeállítások, a továbbítók és a gyökérmutatók konfigurálása. A bejegyzésnek csak akkor van hatása, ha a DNS-kiszolgáló szolgáltatás már telepítve van a kiszolgálón. Ilyenkor megjelenik egy, a DNS automatikus konfigurálásának kihagyásáról tájékoztató üzenet. Ellenkező esetben a rendszer nem veszi figyelembe a bejegyzést. Ha megadja ezt a kapcsolót, az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a zónák létrehozása és konfigurálása sikeresen megtörtént; ellenkező esetben a tartományvezérlő nem fog megfelelően működni. A bejegyzés nem hagyja ki a DNS-delegálás automatikus létrehozását a DNS-szülőzónában. A DNS-delegálás létrehozásának szabályozásához használja a DNSDelegation bejegyzést.
Syskey
 • <rendszerkulcs> | NONE
 • A bejegyzéssel annak az adathordozónak a rendszerkulcsa adható meg, amelyről az adatok replikálása történik.
SYSVOLPath
 • %systemroot%\SYSVOL
 • A bejegyzéssel a helyi számítógép merevlemezén lévő könyvtár teljesen minősített, nem UNC típusú elérési útja adható meg. Ez a könyvtár fogja tárolni az Active Directory tartományi szolgáltatások naplófájljait. Ha a könyvtár már létezik, üresnek kell lennie. Ha még nem létezik, akkor a rendszer létrehozza azt. A könyvtárnak egy NTFS 5.0 fájlrendszerrel formázott partíción kell lennie. A legjobb teljesítmény érdekében a könyvtár helyeként egy, az operációs rendszerétől eltérő fizikai merevlemezt adjon meg.
TransferIMRoleIfNeeded
 • Yes | No
 • A bejegyzéssel megadható, hogy az infrastruktúra-főkiszolgálói szerepkört a rendszer átvigye-e erre a tartományvezérlőre. A bejegyzés akkor lehet hasznos, ha a tartományvezérlő aktuálisan egy globáliskatalógus-kiszolgálón található, és a tartományvezérlőt nem kívánja globális katalógussá tenni. A „Yes” értékkel (idézőjelek nélkül) megadható, hogy az infrastruktúra-főkiszolgálói szerepkört a rendszer átvigye erre a tartományvezérlőre. A „Yes” érték megadása esetén győződjön meg arról, hogy a ConfirmGC=No bejegyzés van megadva.
UserDomain
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzés az Active Directory tartományi szolgáltatások kiszolgálón történő telepítéséhez használt felhasználói fiók tartománynevét adja meg.
UserName
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzés az Active Directory tartományi szolgáltatások kiszolgálón történő telepítéséhez használt felhasználói fiók nevét adja meg. A fiók hitelesítő adatait a következő formátumban ajánlott megadni: <tartomány>\<felhasználónév>.

Az eltávolítási művelet paraméterei

AdministratorPassword
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzéssel a helyi rendszergazdai fiók jelszava adható meg az Active Directory tartományi szolgáltatások tartományvezérlőről történő eltávolításakor.
DemoteFSMO
 • Yes | No
 • A bejegyzés azt jelzi, hogy történjen-e kényszerített eltávolítás akkor is, ha egy műveleti főkiszolgálói szerepkör a tartományvezérlőhöz tartozik.
DNSDelegationPassword
 • <Jelszó> | *
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzéssel a DNS-delegálás létrehozásához vagy eltávolításához használt felhasználói fiók jelszava adható meg. A * karakter megadása esetén a rendszer kérni fogja a felhasználót a hitelesítési adatok megadására.
DNSDelegationUserName
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzéssel a DNS-delegálás létrehozásakor vagy eltávolításakor használandó felhasználónév adható meg. Ha nincs megadva érték, akkor a rendszer az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítéséhez vagy eltávolításához megadott fiókhitelesítési adatok fogja használni a DNS-delegáláshoz.
IgnoreIsLastDcInDomainMismatch
 • Yes | No
 • A bejegyzéssel az adható meg, hogy az Active Directory tartományi szolgáltatások tartományvezérlőről történő eltávolítása akkor is folytatódjon-e, ha az IsLastDCInDomain=Yes bejegyzés van megadva, vagy ha az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítővarázslója egy másik aktív tartományvezérlőt is észlel a tartományban. A bejegyzés akkor is használható, ha az IsLastDCInDomain=No bejegyzés van megadva, és a varázsló nem észlel más tartományvezérlőt a tartományban.
IgnoreIsLastDNSServerForZone
 • Yes | No
 • A bejegyzéssel az adható meg, hogy az Active Directory tartományi szolgáltatások eltávolítása akkor is folytatódjon-e, ha a tartományvezérlő az utolsó DNS-kiszolgáló egy vagy több olyan Active Directory tartományi szolgáltatásokba integrált DNS-zóna számára, amelyeknek ez a tartományvezérlő a gazdája.
IsLastDCInDomain
 • Yes | No
 • A bejegyzéssel az határozható meg, hogy az a tartományvezérlő, amelyről eltávolítja az AD DS szerepkört, a tartomány utolsó tartományvezérlője-e.
Password
 • <Jelszó> | *
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzéssel a tartományvezérlő konfigurálásához használt felhasználói fióknak megfelelő jelszó adható meg. A * karakter megadása esetén a rendszer kérni fogja a felhasználót a hitelesítési adatok megadására. A rendszer biztonsági okokból eltávolítja a jelszókat az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítése után a válaszfájlból. A jelszavakat a válaszfájlok minden egyes használatakor újra kell definiálni.
RebootOnCompletion
 • Yes | No
 • A bejegyzés azt határozza meg, hogy újrainduljon-e a számítógép az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítése vagy eltávolítása után, függetlenül a művelet sikerességétől.
RebootOnSuccess
 • Yes | No | NoAndNoPromptEither
 • A bejegyzéssel az adható meg, hogy a számítógép újrainduljon-e az Active Directory tartományi szolgáltatások sikeres telepítését vagy eltávolítását követően. Az AD DS szerepkör módosításának befejezéséhez minden esetben szükség van újraindításra.
RemoveApplicationPartitions
 • Yes | No
 • A bejegyzéssel az adható meg, hogy megtörténjen-e az alkalmazáspartíciók eltávolítása az Active Directory tartományi szolgáltatások tartományvezérlőről történő eltávolításakor. „Yes” érték (idézőjelek nélkül) esetén a rendszer eltávolítja az alkalmazáspartíciókat a tartományvezérlőn. „No” érték (idézőjelek nélkül) esetén a rendszer nem távolítja el az alkalmazáspartíciókat a tartományvezérlőn. Ha a tartományvezérlőn található meg valamely alkalmazásspecifikus címtárpartíció utolsó replikája, akkor a partíciók eltávolításának szükségességét manuálisan kell megerősíteni.
RemoveDNSDelegation
 • Yes | No
 • A bejegyzéssel az adható meg, hogy az erre a DNS-kiszolgálóra mutató DNS-delegálásokat el kell-e távolítani a DNS-szülőzónából.
RetainDCMetadata
 • Yes | No
 • A bejegyzéssel az adható meg, hogy megőrződjenek-e a tartományvezérlő metaadatai az Active Directory tartományi szolgáltatások eltávolítása után annak érdekében, hogy egy arra kijelölt rendszergazda el tudja távolítani az AD DS szerepkört egy írásvédett tartományvezérlőről.
UserDomain
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzés az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítéséhez használt felhasználói fiók tartománynevét adja meg.
UserName
 • Nincs alapérték
 • A bejegyzés az Active Directory tartományi szolgáltatások kiszolgálón történő telepítéséhez használt felhasználói fiók nevét adja meg. A fiók hitelesítő adatait a következő formátumban ajánlott megadni: <tartomány>\<felhasználónév>.

A felügyelet nélküli telepítés visszatérési kódjai

Az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítővarázslója sikerességet vagy hibát jelző kódot ad vissza a Windows Server 2008-alapú tartományvezérlők felügyelet nélküli telepítésének befejezése után. A felügyelet nélküli telepítés visszatérési kódjairól további információt a Microsoft következő webhelyén talál:

Hivatkozások

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:

223757 Windows 2000 és Windows Server 2003 rendszerű tartományvezérlők felügyelet nélküli előléptetése és lefokozása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 947034 - Utolsó ellenőrzés: 2008. márc. 20. - Verziószám: 1

Visszajelzés