Telepítés utáni viselkedés az ügyfélszámítógépeken a DNS frissítésének telepítését követően

A Windows Vista Service Pack 1 (SP1) rendszer támogatása 2011. július 12-én véget ér. Ha továbbra is hozzá szeretne jutni a Windows biztonsági frissítéseihez, futtassa a Service Pack 2 (SP2) szervizcsomaggal bővített Windows Vista rendszert. További információért keresse fel a Microsoft alábbi weblapját: Megszűnik egyes Windows-verziók támogatása.

BEVEZETÉS

Ez a Tudásbázis-cikk részleteket tartalmaz a DNS-csonkolást használó azon helyzetekről, amelyeket ez a frissítés érinti. A Windows-rendszergazdáknak és támogatási szakembereknek ajánlott áttekinteniük a dokumentumot annak meghatározásához, hogy az informatikai környezetüket veszélyezteti-e a frissítésben javított viselkedés, és hogy ellenőrizzék a DNS-nevek megfelelő feloldását a frissítés telepítése után.

További információ

Definíciók

KifejezésDefiníció
Teljes tartománynév (FQDN)Az FQDN egy adott számítógép vagy állomás teljes tartományneve az interneten. Például: host.contoso.com.
Tartománynév-rendszer (DNS)A DNS egy internetes szabvány, amely az állomásneveket IP-címekre fordítja.
Elsődleges DNS-utótag (PDS)Az elsődleges DNS-utótag az a tartománynév, amely az állomásnévtől jobbra jelenik meg a teljesen állomásnevekben. A számítógépek ebben a DNS-zónában regisztrálják az állomásrekordokat.
Különálló névtérA számítógép teljes tartománynevének elsődleges DNS-utótag része alapértelmezés szerint megegyezik annak az Active Directory tartománynak a nevével, ahol a számítógép található. Ha az elsődleges DNS-utótag ettől eltér, akkor az ügyfél úgynevezett különálló névtérben található. További információt a Microsoft következő weblapján talál:
Erdőszintű gyökértartomány (FRD)Az erdőszintű gyökértartomány a fölérendelt, a „legfelső”, vagy első tartomány egy Active Directory erdőben. Az Active Directory fa kezdeti tartománya. További információt a Microsoft következő weblapján talál:
Egycímkés tartományAz egycímkés tartomány egy olyan DNS-tartománynév, amely egyetlen címkéből áll, például „CONTOSO”. A szokásos Active Directory tartománynevektől eltérően ezeket nem lehet őket internetes nyilvántartó használatával regisztrálni. Az egycímkés tartományok névterének támogatásához további beállítások szükségesek. További információt a Microsoft következő weblapján talál:
http://support.microsoft.com/kb/300684 (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
Kapcsolatfüggő DNS-utótagA kapcsolatfüggő DNS-utótag olyan DNS-utótag, amely egy összekötő adapterre jellemző (modem, hálózati kártya stb.) egy számítógépen. A kapcsolatfüggő DNS-utótagot általában egy Dynamic Host Configuration Protocol kiszolgáló (DHCP-kiszolgáló) rendeli hozzá, amely kioszt egy IP-címet az adott adapternek. A Speciális TCP/IP-beállítások párbeszédpanel segítségével manuálisan is beállítható. További információt a Microsoft következő weblapján talál: Ez csoportházirend használatával is beállítható.
DNS-csonkolásA DNS-csonkolás az a folyamat, amelynek segítségével a DNS-ügyfél feloldója feloldja az állomásnevekre vonatkozó lekérdezéseket oly módon, hogy az állomásnévhez egy hozzáfűz egy nevet, például „corp.microsoft.com”. Ha ez a lekérdezés meghiúsul, akkor a rendszer egy címkével lerövidíti a hozzáfűzött nevet, és az új kérelmet csak a „microsoft.com” név hozzáfűzésével küldi el.
Csonkolási szintA csonkolási szint a DNS-lekérdezéshez a DNS-csonkolás során hozzáfűzött címkék legkisebb számaként határozható meg. Ez a frissítés biztosítja a rendszergazdáknak az érték szabályozásának lehetőségét. A hozzáfűzendő címkék legkisebb számát, így a csonkolási szintet a szervezeti hatókörnek kell meghatároznia. Például, ha a „contoso” nevű vállalat szervezeti hatóköre „contoso.co.us”, akkor a csonkolási szint értéke 3. A szervezeti hatókör általában az erdőszintű gyökértartomány (FRD).
Active Directory Az Active Directory címtárszolgáltatás információkat tárol egy hálózaton található objektumokról, és ezeket az információkat elérhetővé teszi a felhasználók és a hálózat rendszergazdái számára.

DNS-csonkolás aktuális áttekintése

A DNS-csonkolás az a folyamat, amellyel a beállított DNS-utótag keresési listákkal nem rendelkező Windows-számítógépek feloldják az egycímkés állomásnevekre vonatkozó DNS-lekérdezéseket. Ilyenkor a feloldó elküld egy DNS-lekérdezést arra az állomásnévre vonatkozóan, amelynek a feloldására kérelem érkezett, majd az állomásnevet hozzáfűzi a helyi számítógép elsődleges DNS-utótagjához. Ha a lekérdezés feloldása sikertelen, akkor a rendszer addig ismétli a lekérdezés elküldését a megmaradt elsődleges DNS-utótagnév bal szélső részének eltávolításával, amíg nem sikerül a lekérdezés, illetve amíg el nem éri a feloldók szervezeti hatókörét. A csonkolás a Windows DNS-ügyfél szolgáltatása.

A DNS-csonkolásnak ez a viselkedése gyakorlatilag egy szervezeti hatókört érvényesít a tartomány második szintjén. Egy „contoso.com” erdőszintű gyökértartománnyal rendelkező Active Directory tartományban például a „contoso” a szervezeti hatókör, és a második szinten található.


A Windows-ügyfelek feloldója nem használja a csonkolást a nem teljes DNS-nevek feloldásához, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 • Be van állítva egy DNS-utótagkeresési lista. Az utótag-keresési lista manuálisan, vagy csoportházirend segítségével is beállítható (ehhez bontsa ki a Számítógép konfigurációja, a Felügyeleti sablonok, majd a Rendszer csomópontot, és kattintson a DNS-ügyfél elemre).
  További információkért kattintson az alábbi cikkszámra a Microsoft Tudásbázis megfelelő cikkének megtekintéséhez:
  294785 Új DNS-csoportházirendek a Windows Server 2003 rendszerben (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
 • Az elsődleges DNS-utótag szülőutótagjainak hozzáfűzése jelölőnégyzet nincs bejelölve az Internetprotokoll (TCP/IP) összetevő Speciális TCP/IP-beállítások párbeszédpanelének DNS lapján.
A DNS-csonkolással kapcsolatban a Microsoft TechNet következő webhelyén talál további információkat:

A DNS-csonkolás változásai

A DNS-ügyfél jelen frissítése bevezeti a „beállítható csonkolási szint” fogalmát, amely részletes irányítást biztosít a címke felett, amelyen a csonkolás véget ér. A jelen frissítés telepítése előtt a Windows-ügyfelek kétcímkés szervezeti hatókört használtak, és ez a beállítás nem volt módosítható. A csonkolási szint tulajdonképpen részletes irányítást biztosít a rendszergazdának, így meghatározható egy Active Directory-tartomány szervezeti hatóköre azon ügyfelek számára, amelyek a tartományon belül próbálnak erőforrásokat feloldani.

Egy olyan Windows-ügyfél esetében, amely a „contoso.com” és a „contoso.co.us” erdőszintű gyökértartományokkal rendelkező Active Directory tartományhoz van csatlakoztatva, a csonkolási szint 2, illetve 3.

A csonkolás vezérlése

Fontos: Az alábbi szakasz, módszer, illetve feladat a beállításjegyzék módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows rendszeren
Alapértelmezés szerint a csonkolás az egycímkés állomásnevekhez van bekapcsolva, ha nincs meghatározva utótag-keresési lista. A csonkolás egy beállításjegyzék-bejegyzés manuális módosításával vagy a csoportházirend segítségével vezérelhető, vagy kapcsolható be és ki. A beállításnak a beállításjegyzék szerkesztésével történő manuális módosításához adjon hozzá egy UseDomainNameDevolution nevű duplaszó értéket a következő beállításkulcshoz:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
A beállításjegyzék-bejegyzés hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot a Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a következő beállításkulcsot, majd kattintson rá:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
 3. Mutasson a Szerkesztés menü Új elemére, majd kattintson a Duplaszó parancsra.
 4. A duplaszó nevéhez írja be a UseDomainNameDevolution értéket, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
 5. Kattintson a jobb gombbal a UseDomainNameDevolution elemre, majd kattintson a Módosítás parancsra.
 6. A DNS-csonkolás engedélyezéséhez írja be az 1 értéket az Azonosító értéke mezőbe, majd kattintson az OK gombra.


  Megjegyzés: A 0 érték azt jelzi, hogy a csonkolás le van tiltva.
 7. Zárja be a beállításszerkesztőt.
Ha a csoportházirend segítségével módosítja a beállítást, akkor a UseDomainNameDevolution nevű duplaszót kell hozzáadni a következő beállításkulcshoz:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient\
A házirend megkereséséhez a csoportházirend-szerkesztőben bontsa ki a Számítógép konfigurációja, majd a Felügyeleti sablonok, a Hálózat, ezután pedig a DNS-ügyfél, elemet, majd kattintson duplán az Elsődleges DNS-utótag csonkolása elemre.

A csonkolási szint beállítása

A csonkolási szint értéke a szervezeti hatókörtől függően legalább 2 kell, hogy legyen:
 • A 2 vagy egy magasabb érték, például a 3 biztosítja, hogy a rendszer legalább 3 elsődleges DNS-utótagcímkét hozzáfűzzön a csonkolás során.
 • A 2 érték használata esetén a viselkedés azonos a frissítés telepítése előtti viselkedéssel.
A későbbiekben látható táblázat megjeleníti a csonkolás viselkedését különböző beállításazonosító-kombinációk esetén.


Windows 2000 esetében a csonkolási szint manuálisan csak úgy állítható be, ha hozzáadja a DomainNameDevolutionLevel nevű duplaszót a következő beállításkulcshoz:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista és Windows Server 2008 rendszer esetén a csonkolási szint manuális beállítása a beállításjegyzék módosításával vagy a csoportházirend használatával lehetséges.
 • A beállításnak a beállításjegyzék szerkesztésével történő manuális módosításához adjon hozzá egy DomainNameDevolutionLevel nevű duplaszó értéket a következő beállításkulcshoz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
 • A beállítás csoportházirenddel történő módosításához nyissa meg az „Elsődleges DNS-utótag csonkolási szintje” bejegyzést az alábbi helyen:
  Számítógép konfigurációja/Felügyeleti sablonok/Hálózat/DNS-ügyfél
  Az „Elsődleges DNS-utótag csonkolási szintje” egy új házirend, amelyet ez a szolgáltatás vezet be az adott tartományhoz, helyhez, szervezeti egységhez vagy számítógéphez megfelelő csonkolási szint meghatározása céljából. A házirend a DomainNameDevolutionLevel duplaszó bejegyzésben tárolja a szintet, amely a beállításjegyzék következő kulcsában található:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsNT\DNSClient\
 • A csonkolási beállítások a csoportházirend segítségével küldhetők le egy teljes tartományra. A csoportházirend szerkesztésével és alkalmazásával kapcsolatban a Microsoft következő weblapján talál további információt:
Megjegyzések a csonkolási szint beállításával kapcsolatban
 • A csonkolási szintnek az alábbi okok miatt meg kell felelnie a szervezeti hatókörnek:
  • Biztosítania kell, hogy a csonkolt lekérdezések a szervezeten belül maradnak.
  • Biztosítania kell, hogy a csonkolással korábban elérhető minden tartomány továbbra is elérhető.
 • A 2 értékű csonkolási szint beállítása azt jelenti, hogy a viselkedés megegyezik a frissítést telepítését megelőző viselkedéssel.
 • Azokat az ügyfeleket, amelyekre alkalmazza ezt a csoportházirend-beállítást, frissítenie kell a 957579. számú frissítéssel, hogy a csoportházirend-beállítás hatásos legyen.
 • A parancsfájlok csoportházirenden keresztül történő leküldésével a Microsoft következő weboldalán talál további információt:
 • A csonkolási szint csoportházirendje a Windows Server 2000 és a Windows NT 4 operációs rendszeren nem támogatott. A kulcs manuális beállításához a tartományi rendszergazdák írhatnak olyan parancsfájlokat, amelyek a tartományhoz kapcsolódó ügyfeleken futnak.
 • Ha a helyi beállításjegyzék-bejegyzés és a csoportházirend is be van állítva egy számítógépen, akkor a csoportházirend élvez elsőbbséget.
 • A frissítés alapértelmezés szerint automatikusan meghatározza a csonkolás szintjét. Ennek logikáját a következő szakasz tárgyalja.

Csonkolás viselkedése

Az alábbi mátrix a csonkolás viselkedését és a csonkolási szint kijelölését ismerteti a következő beállításkulcsok alapján.

Csonkolás engedélyezése (UseDomainNameDevolution)Csonkolási szint (DomainNameDevolutionLevel)Viselkedés
0 (A csonkolási funkció le van tiltva.)Bármilyen értékA csonkolás ki van kapcsolva. Az ügyfél csak hozzáfűzi az elsődleges DNS-utótagot és a kapcsolatfüggő utótagokat. Nem csonkolja az elsődleges DNS-utótagot.
1 (A csonkolási funkció engedélyezve van.)1Az 1 szintre való csonkolás nem támogatott, ezért ki van kapcsolva.
1 (A csonkolási funkció engedélyezve van.)2-től 50-ig terjedő értékekA csonkolás be van kapcsolva, és a csonkolás szintje a 2 és 50 között megadott értékre van állítva.
A kulcs nem létezik. (A csonkolási funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.)1A csonkolás ki van kapcsolva.
A kulcs nem létezik. (A csonkolási funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.)2-től 50-ig terjedő értékekA csonkolás be van kapcsolva, és a csonkolás szintje a 2 és 50 között megadott értékre van állítva.
A kulcs nem létezik. (A csonkolási funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.)A helyi kulcs és a csoportházirend kulcsa sem létezik. A csonkolási szint 2 értékre van állítva.

A csonkolási szint viselkedése a különböző platformon a frissítéssel és anélkül

PlatformokFrissítés telepítveCsonkolási szintKonfigurálható
Windows NT 4, Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1 és Windows Server 2008 Service Pack 1Nem2Nem
Windows Vista Service Pack 2 és Windows Server 2008 SP2Nem2Igen
Windows NT 4, Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Vista Service Pack 2 és Windows Server 2008 Service Pack 2IgenAutomatikusIgen
Windows 7NemAutomatikusIgen
A frissítés alapértelmezés szerint automatikusan meghatározza a csonkolás szintjét. Ennek a viselkedésnek a logikáját a következő szakasz tárgyalja.

A csonkolási szint automatikus meghatározása

Ha a csonkolási szint korábban felsorolt beállításjegyzék-bejegyzései nem léteznek, a számítógép automatikusan határozza meg a csonkolási szintet az alábbi eljárással:
 1. A számítógép először helyben meghatározza a számítógép erdőszintű gyökértartományát. Ehhez a műveletben nem használ hálózati lekérdezéseket.
 2. Az erdőszintű gyökértartomány beszerzése után a következő feltételeket elemzi:
  • A csonkolási szintet 2 értékre állítja be, ha az erdőszintű gyökértartományban található címkék száma 1, vagyis egycímkés tartományról van szó.
  • Ha az elsődleges DNS-utótag az erdő gyökértartományának záró szakasza (azzal végződik), akkor a csonkolási szint értékét az erdőszintű gyökértartományban található címkék számára állítja be.
   • A contoso.com és a contoso.co.us tartományok záró DNS-utótagja lehet például a corp.contoso.com és a corp.contoso.co.us.
   • A corp.contoso.net, corp.contoso.co.au például nem a contoso.com és a contoso.co.us záró utótagja.
  • A rendszer nem hajtja végre a csonkolást, ha ez elsődleges DNS-utótag nem az erdőszintű gyökértartomány vagy egy különálló név záró szakasza.

Alapértelmezett viselkedés

A DNS-csonkolási frissítés számítógépre való telepítését követően a csonkolás alapértelmezett viselkedése az ügyfélszámítógépen a következő:
 • Ha az utótag-keresési lista engedélyezett a számítógépen
  Ha az utótag-keresési lista engedélyezett a számítógépen, a DNS-csonkolás hatástalan (le van tiltva). A viselkedésben nincs változás a frissítés telepítése után.
  További információkért kattintson az alábbi cikkszámra a Microsoft Tudásbázis megfelelő cikkének megtekintéséhez:
  275553 Tartományutótag-keresési lista beállítása a tartománynévrendszer-ügyfeleken (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
 • Ha az ügyfél egy egycímkés nevű tartományhoz kapcsolódik
  • Ha az erdőszintű gyökértartomány egycímkés, és az elsődleges DNS-utótag az erdőszintű gyökértartomány záró szakasza, akkor a csonkolási szint értéke 2.
  • Ha az erdőszintű gyökértartomány egycímkés, és az elsődleges DNS-utótag nem az erdőszintű gyökértartomány záró szakasza, akkor a csonkolási szint ki van kapcsolva.
 • Ha a számítógép különálló névtérben található
  A tartományhoz csatlakozó számítógépeken a DNS-csonkolás az erdőszintű gyökértartomány és az elsődleges DNS-utótag kombinációjától függ, az alábbi táblázatban látható módon. Ha az erdőszintű gyökértartomány teljesen független az elsődleges DNS-utótagtól, akkor a csonkolás ki van kapcsolva.
Az alábbi táblázat a frissítés telepítése előtti és utáni viselkedést foglalja össze néhány feltételezett helyzetben. Ebben a táblázatban az FRD oszlopcímke az erdőszintű gyökértartományt, a PDS oszlopcímke pedig az elsődleges DNS-utótagot jelöli. A táblázat cellái a következőket jelenítik meg: Csonkolási szint a frissítés előtt / Csonkolási szint a frissítés után.

PDSFRDFRDFRDFRD
Contoso (egycímkés)Contoso.comContoso.co.nzAsiapac.contoso.com
Contoso.com2/KIKAPCSOLVA2/22/KIKAPCSOLVA (Különálló)2/KIKAPCSOLVA (különálló)
Contoso.co.nz2/KIKAPCSOLVA2/KIKAPCSOLVA (különálló)2/32/KIKAPCSOLVA (különálló)
America.Contoso.co.nz2/KIKAPCSOLVA2/KIKAPCSOLVA (különálló)2/32/KIKAPCSOLVA (különálló)
nz (egycímkés)Nincs csonkolás, mert a PDS csak egy címke. 2/KIKAPCSOLVA (a contoso.com nem nz-re végződik)2/2 (a contoso.co.nz nz-re végződik)2/KIKAPCSOLVA (az asiapac.contoso.com nem nz-re végződik)
A korábbi viselkedés módosításai miatti lehetséges problémákat, illetve ezen problémák lehetséges megoldásait a következő szakasz tárgyalja.

Lehetséges problémák megoldása

Ez a frissítés módosítja a DNS-csonkolás alapértelmezett viselkedését, ha a számítógépen engedélyezve van a csonkolás. A frissítés telepítését követően a csonkolási szint számítása dinamikusan történik. Ennélfogva előfordulhat, hogy egyes helyzetekben a névfeloldás hibás lehet olyan nevek esetén, amelyek korábban azonnal feloldhatók voltak.

Az érintett hálózatok rendszergazdái ezt a problémát háromféleképpen oldhatják meg:
 • A csonkolási szint határának manuális beállítása egy, az adott tartománynévhez megfelelő értékre
  Ebben a konfigurációban a DNS csonkolása az erdőszintű gyökértartományon alapuló szint helyett a rendszergazda által megadott szintre történik.
  Például:
  • Egy, a frissítéssel nem rendelkező számítógépen, a csonkolás engedélyezett állapotában:
   Ha az erdőszintű gyökértartomány a contoso.corp.com, az elsődleges DNS-utótag pedig america.contoso.corp.com, a „wpad” kifejezésre vonatkozó sikertelen lekérdezés végül a wpad.corp.com tartományra vonatkozó lekérdezést eredményezne, ami az adott szervezethez érvényes lehet.
  • A frissítéssel rendelkező számítógépen a wpad lekérdezése megállna a wpad.contoso.corp.com tartománynál. Ez megszakítana egyes névfeloldásokat, amelyek a wpad.corp.com tartományon alapulnak. A probléma elkerülése érdekében a rendszergazda szükség szerint beállíthatja a csonkolási szintet a számítógépeken. További információkat a „Csonkolási szint beállítása” című szakaszban talál.
 • DNS-utótag keresési lista létrehozása
  Ebben a beállításban, ha be van állítva egy DNS-utótag keresési lista, a DNS a listában található utótagokkal fog próbálkozni. A rendszergazdák ellenőrizhetik, hogy minden olyan kiszolgáló tartománya szerepel az utótag-keresési listán, amelyet korábban csonkolással ért el a számítógép.
  További információkért kattintson az alábbi cikkszámra a Microsoft Tudásbázis megfelelő cikkének megtekintéséhez:
  275553 Tartományutótag-keresési lista beállítása a tartománynévrendszer-ügyfeleken (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
 • A hálózati erőforrás áthelyezése ugyanabba az erdőszintű gyökértartományba, ahol az azt elérni próbáló számítógép található

Gyakori kérdések

 1. Kinek ajánlott a frissítés telepítése?

  Válasz: A frissítés telepítésének szükségességével kapcsolatban tekintse meg a Microsoft biztonsági tanácsadó 971888. számú cikkét a Microsoft következő weblapján:
 2. Ez miért nem egy közlemény?

  Válasz: A csonkolás kritikus fontosságú működési funkció azon ügyfelek részére, akik alárendelt névtérben lévő ügyfelekkel és fölérendelt névtérben található erőforrásokkal rendelkeznek. Ez a frissítés módosítja ezt a viselkedést. A frissítés egyes vállalatoknál problémákat okozhat egyes erőforrások elérésekor. A hálózati rendszergazdáknak ajánlott alaposan megismerniük a változásokat, majd olyan módon telepíteni a frissítést, hogy mindkét névtér biztonságos és működőképes maradjon.
 3. Mi a frissítés telepítésének ajánlott módja?

  Válasz: Ez a vállalati hálózat konfigurációjától függ. Olyan szervezetek esetében, ahol minden erőforrás elérése az erdőszintű gyökértartományban történik, a frissítés módosítás nélkül telepíthető az összes számítógépre. Például:
  • Az erdőszintű gyökértartomány contoso.co.us, a szervezeti hatókör szintén contoso.co.us. Ebben az esetben a frissítés módosítás nélkül telepíthető.
  • Az erdőszintű gyökértartomány ad.contoso.co.us, a szervezeti hatókör pedig contoso.co.us. Ez azt jelenti, hogy léteznek bizonyos erőforrások, mint például a mail.contoso.co.us, amelyek elérése csonkolással történik. Ebben a helyzetben egy rendszergazda telepítheti a frissítést az egyik számítógépre, majd a csoportházirend-beállításban megadhatja, hogy minden számítógép a 3-as szintű csonkolást használja, végül telepítheti a frissítést. További információkat a „Lehetséges problémák megoldásai” szakaszban találhat.
 4. Van kapcsolódó biztonsági tanácsokat tartalmazó dokumentum?

  Válasz: Igen. További információt a Microsoft következő weblapján talál:
 5. Van lehetőség a csonkolási szint erdőszintű gyökértartománynévtől és az elsődleges tartományi utótagtól függetlenül történő beállítására (annak kényszerítésére) a számítógépen?

  Válasz: További információkat a „Lehetséges problémák megoldásai” szakaszban találhat.
 6. Szükséges a DNS-kiszolgálók frissítése?

  Válasz: Igen. A frissítés érinti a DNS-ügyfél összetevőt, és ha a számítógép DNS-kiszolgáló is, akkor a DNS-kiszolgáló problémáktól függetlenül kell kezelni.
 7. A csonkolási szint beállításjegyzékben történő minden manuális módosításakor, illetve a csoport- vagy helyi házirendben történő beállításakor újra kell indítani a számítógépet vagy a DNS-ügyfélszolgáltatást?

  Válasz: Nem. Ezekhez a beállításjegyzék-módosításokhoz vannak elérhető figyelők. Az érték módosításakor a DNS értesítést kap. Ezért nincs szükség a rendszer vagy a szolgáltatás újraindítására.
 8. Hogyan módosul a viselkedés az egycímkés tartományok erdőszintű gyökértartományai esetén?

  Válasz: Ha az erdőszintű gyökértartományban 2-nél kevesebb címke található, akkor a csonkolási szint értéke 2 lesz. Ez megegyezik a frissítés telepítése előtt használt szinttel.
 9. Hogyan változik a csonkolási szintek sorrendje? Amennyiben két különböző beállításjegyzékbeli hely határozza meg a csonkolási szintet, attól függően, hogy a beállítás megadása a helyi számítógépen a beállításjegyzék használatával, illetve a csoportházirend használatával történt, a következő két beállításjegyzék-bejegyzés közül melyik élvez elsőbbséget?

  1. beállításjegyzék-bejegyzés: A következő beállításjegyzék manuális szerkesztésével megadva:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DnsCache\Parameters\DomainNameDevolutionLevel

  2. beállításjegyzék-bejegyzés: A következő csoportházirend használatával megadva:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient\DomainNameDevolutionLevel


  Válasz: A 2. beállításjegyzék-bejegyzés élvez elsőbbséget, és felülírja az 1. beállításjegyzék-bejegyzést. Ha a helyi beállításjegyzék-bejegyzés és a csoportházirend is be van állítva egy számítógépen, akkor a csoportházirend élvez elsőbbséget.
 10. Ha egy rendszergazda a csoportházirend-beállítással vagy a beállításjegyzék szerkesztésével megad egy csonkolási szintet, az a csatlakoztatott és nem csatlakoztatott számítógépeken is működik?

  Válasz: Igen, a beállítások a tartományhoz nem csatlakozó számítógépekre is érvényesek.
 11. A frissítés telepítését követően az erdőszintű gyökértartománynevet a helyi számítógépről olvassa a rendszer, vagy létezik egy keresési lekérdezés, amely egy tartományvezérlőre vár?

  Válasz: Ez egy helyi művelet.

LETÖLTÉSI INFORMÁCIÓK

A következő fájlok letölthetők a Microsoft letöltőközpontjából:

A Windows Vista rendszer összes támogatott 32 bites kiadása esetén

Letöltés A csomag letöltése

A Windows Vista összes támogatott x64-alapú kiadása esetén

Letöltés A csomag letöltése

A Windows Server 2008 összes támogatott 32 bites kiadása esetén

Letöltés A csomag letöltése

A Windows Server 2008 összes támogatott x64-alapú kiadása esetén

Letöltés A csomag letöltése

A Windows Server 2008 összes támogatott Itanium-alapú kiadása esetén

Letöltés A csomag letöltése

A Windows XP összes támogatott 32 bites kiadása esetén

Letöltés A csomag letöltése

A Windows XP összes támogatott x64-alapú kiadása esetén

Letöltés A csomag letöltése

A Windows Server 2003 összes támogatott x64-alapú kiadása esetén

Letöltés A csomag letöltése

A Windows Server 2003 összes támogatott 32 bites kiadása esetén

Letöltés A csomag letöltése

A Windows Server 2003 összes támogatott Itanium-alapú kiadása esetén

Letöltés A csomag letöltése

A Windows 2000 összes támogatott kiadása esetén

Letöltés A csomag letöltése

Kiadás dátuma: 2009. június 9.

A Microsoft terméktámogatási fájljainak letöltéséről további információt a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében olvashat:
119591 Microsoft terméktámogatási fájlok beszerzése az online szolgáltatások segítségével
A Microsoft ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A Microsoft a kiadás napján rendelkezésre álló legújabb víruskereső szoftverrel ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A fájlt biztonságos kiszolgálók tárolják, megakadályozva annak jogosulatlan módosítását.

Annak megállapítása, hogy a Windows rendszer 32 vagy 64 bites verziója fut-e a számítógépen

Ha nem tudja biztosan, hogy milyen Windows rendszert használ, vagy hogy az 32 vagy 64 bites-e, nyissa meg a Rendszerinformáció (Msinfo32.exe) eszközt, és tekintse meg a Rendszer típusa sorban szereplő értéket. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 2. Írja be az msinfo32.exe parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
 3. A Rendszerinformáció ablakban ellenőrizze a Rendszer típusa sorban látható értéket.
  • A Rendszer típusa érték a Windows 32 bites kiadásainál x86 alapú PC,
  • a Windows 64 bites kiadásainál pedig x64 alapú PC.
Annak megállapításáról, hogy 32 vagy 64 bites Windows kiadást futtat, a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
827218 Hogyan állapítható meg, hogy a Windows 32 bites vagy 64 bites verziója fut a számítógépen?

FÁJLINFORMÁCIÓK

A biztonsági frissítés amerikai egyesült államokbeli angol nyelvű változata a következő táblázatokban található fájlattribútumokkal rendelkező fájlokat telepíti. A fájlok dátuma és időpontja egyezményes világidő (UTC) szerint van megadva. A fájlok dátuma és időpontja a helyi számítógépen a helyi idő szerint, és a téli-nyári időszámítás aktuális beállításának megfelelően jelenik meg. A dátumok és időpontok ezenkívül a fájlokon végrehajtott bizonyos műveletek esetén is módosulhatnak.


Fájlinformációk Windows 2000 esetén

A Microsoft Windows 2000 SP4 összes támogatott kiadása esetén

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Afd.sys5.0.2195.7204119,15217-Oct-200810:38x86
Dnsapi.dll5.0.2195.7280139,02420-Apr-200920:30x86
Dnsrslvr.dll5.0.2195.728098,06420-Apr-200920:30x86
Msafd.dll5.0.2195.7158105,74420-Apr-200920:30x86
Tcpip.sys5.0.2195.7162320,52818-Jun-200822:35x86

Fájlinformációk Windows XP és Windows Server 2003 rendszer esetén


 • Az adott mérföldkőre (RTM,SPn) vagy szolgáltatási ágra (QFE, GDR) vonatkozó fájlok a „Szükséges szervizcsomag” és a „Kiadástípus” oszlopban találhatók.
 • A GDR típusú kiadások csak olyan javításokat tartalmaznak, amelyek széles körben elterjedt, kritikus problémákat orvosolnak, és széles körben elérhetők. A QFE típusú kiadások a széles körben kiadott javítások mellett különböző gyorsjavításokat is tartalmaznak.
 • A táblázatokban felsorolt fájlok mellett ez a szoftverfrissítés egy kapcsolódó biztonságikatalógus-fájlt is telepít (KBszám.cat), amely a Microsoft digitális aláírásával van ellátva.

A Windows XP összes támogatott x86-alapú verziója esetén

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.1.2600.2975100,35216-Aug-200611:58x86SP2SP2GDR
Afd.sys5.1.2600.3463138,36816-Oct-200814:35x86SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.1.2600.3557150,52820-Apr-200917:41x86SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.1.2600.355745,56820-Apr-200917:41x86SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.1.2600.3394245,24820-Jun-200815:38x86SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,750,61418-Apr-200905:07Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.1.2600.3394360,32020-Jun-200810:45x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.3394225,92021-Jun-200823:22x86SP2SP2GDR
6to4svc.dll5.1.2600.2975100,35216-Aug-200612:08x86SP2SP2QFE
Afd.sys5.1.2600.3463138,36816-Oct-200814:48x86SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.1.2600.3557149,50420-Apr-200917:29x86SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.1.2600.355745,56821-Apr-200918:29x86SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.1.2600.3394245,24820-Jun-200815:49x86SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,752,13218-Apr-200905:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.1.2600.3394360,96020-Jun-200810:44x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.3394225,92020-Jun-200809:32x86SP2SP2QFE
Afd.sys5.1.2600.5695138,49616-Oct-200814:43x86SP3SP3GDR
Dnsapi.dll5.1.2600.5797149,50420-Apr-200917:17x86SP3SP3GDR
Dnsrslvr.dll5.1.2600.579745,56820-Apr-200917:17x86SP3SP3GDR
Mswsock.dll5.1.2600.5625245,24820-Jun-200816:02x86SP3SP3GDR
System.admNot Applicable1,752,13218-Apr-200905:04Not ApplicableSP3SP3GDR
Tcpip.sys5.1.2600.5625361,60020-Jun-200811:51x86SP3SP3GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.5625225,85620-Jun-200811:08x86SP3SP3GDR
Afd.sys5.1.2600.5695138,49616-Oct-200815:07x86SP3SP3QFE
Dnsapi.dll5.1.2600.5797149,50420-Apr-200917:06x86SP3SP3QFE
Dnsrslvr.dll5.1.2600.579745,56820-Apr-200917:06x86SP3SP3QFE
Mswsock.dll5.1.2600.5625245,24820-Jun-200817:43x86SP3SP3QFE
System.admNot Applicable1,752,13218-Apr-200905:04Not ApplicableSP3SP3QFE
Tcpip.sys5.1.2600.5625361,60020-Jun-200811:59x86SP3SP3QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.5625225,85620-Jun-200811:16x86SP3SP3QFE

A Windows Server 2003 és a Windows XP Professional összes támogatott x64-alapú verziója esetén

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4392291,84030-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4498308,22430-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449879,36030-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318492,54430-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:57Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318768,51230-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,68030-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47230-Apr-200920:57x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392292,35230-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4498308,73630-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449879,36030-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318493,05630-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318784,89630-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,80830-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49630-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW

A Windows Server 2003 összes támogatott x86-alapú verziója esetén

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200815:46x86SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4498161,79220-Apr-200918:38x86SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56820-Apr-200918:38x86SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318256,00020-Jun-200818:32x86SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,772,18418-Apr-200904:52Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318384,00020-Jun-200814:22x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,36820-Jun-200813:55Not ApplicableSP2SP2GDR
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200816:03x86SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4498161,79220-Apr-200918:30x86SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56820-Apr-200918:30x86SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318257,02420-Jun-200819:01x86SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,772,18418-Apr-200904:52Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318390,65620-Jun-200811:01x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,49620-Jun-200810:19Not ApplicableSP2SP2QFE

A Windows Server 2003 összes támogatott IA-64-alapú verziója esetén

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4392583,68030-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4498442,36830-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.4498129,02430-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318785,40830-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:54Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.43181,287,16830-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318763,77630-Apr-200920:54Not ApplicableSP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:54x86SP2SP2GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:54x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47230-Apr-200920:54x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392584,19230-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4498442,36830-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.4498129,02430-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318789,50430-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.43181,310,20830-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318764,41630-Apr-200920:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49630-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW

Fájlinformációk Windows Vista és Windows Server 2008 esetén
 • Az alábbi táblázatban szereplő fájlverziószámokkal azonosíthatja, hogy az egyes fájlok melyik termékhez, a terméken belül az életciklus melyik mérföldkövéhez (RTM, SPn) kapcsolódó kiadáshoz, illetve a frissítés milyen típusú kiadásához (LDR, GDR) tartoznak:

  VerziószámTermékMérföldkőKiadástípus
  6.0.6000. 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001. 18xxxWindows Vista SP1 és Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001. 22xxxWindows Vista SP1 és Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002. 18xxxWindows Vista SP2 és Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002. 22xxxWindows Vista SP2 és Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • A Windows Server 2008 rendszer eredeti kiadása tartalmazza a Service Pack 1 szervizcsomagot, ezért az RTM mérföldkőhöz tartozó fájlok csak a Windows Vista rendszerre vonatkoznak. Az RTM mérföldkőhöz tartozó fájlok verziószáma a 6.0.0000. xxxxxx formátumot követi.
 • A GDR típusú kiadások csak olyan javításokat tartalmaznak, amelyek széles körben elterjedt, kritikus problémákat orvosolnak, és széles körben elérhetők. Az LDR típusú kiadások a széles körben terjesztett javítások mellett gyorsjavításokat is tartalmaznak.
 • Az egyes környezetekben telepített jegyzékfájlok (.manifest) és MUM-fájlok (.mum) külön táblázatban szerepelnek. A MUM-fájlok és a jegyzékfájlok, továbbá a hozzájuk tartozó biztonságikatalógus-fájlok (.cat) kritikus jelentőségűek a frissített összetevő állapotának fenntartása szempontjából. A biztonságikatalógus-fájlok (amelyek attribútumait nem tartalmazza a táblázat) a Microsoft digitális aláírásával rendelkeznek.

A Windows Server 2008 és a Windows Vista összes támogatott x86-alapú verziója esetén

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200915:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200915:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200915:23Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:43Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:33Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:43Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:38Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:25Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200915:10Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200915:10Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:26Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200915:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200915:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:27Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200915:10Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200915:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200918:12Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200918:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200918:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:26Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200918:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200918:12Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200918:12Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:50Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6000.16857164,35204-May-200912:42x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1685724,57604-May-200910:25x86
Dnsrslvr.dll6.0.6000.1685783,96804-May-200912:42x86
Dnsapi.dll6.0.6000.21052164,86404-May-200912:16x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2105224,57604-May-200910:13x86
Dnsrslvr.dll6.0.6000.2105284,48004-May-200912:16x86
Dnsapi.dll6.0.6001.18255167,42404-May-200912:23x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825525,08804-May-200910:11x86
Dnsrslvr.dll6.0.6001.1825586,52804-May-200912:23x86
Dnsapi.dll6.0.6001.22425167,93604-May-200912:17x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242525,08804-May-200910:18x86
Dnsrslvr.dll6.0.6001.2242586,52804-May-200912:17x86
Dnsapi.dll6.0.6002.18031168,44804-May-200912:08x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909:59x86
Dnsrslvr.dll6.0.6002.1803186,52804-May-200912:08x86
Dnsapi.dll6.0.6002.22128168,44804-May-200912:18x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212825,08804-May-200910:06x86
Dnsrslvr.dll6.0.6002.2212886,52804-May-200912:18x86
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:55Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:55Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29027-Mar-200908:23Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200918:54Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:36Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:41Not Applicable

A Windows Server 2008 és a Windows Vista összes támogatott x64-alapú verziója esetén

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200916:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200917:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200916:43Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200917:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200917:18Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02905-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200917:18Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200917:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200917:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200917:18Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67405-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200917:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91205-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16805-May-200919:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15405-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69405-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43805-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55405-May-200917:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89205-May-200917:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85805-May-200917:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74505-May-200917:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15705-May-200917:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19105-May-200917:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200918:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200918:40Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:26Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200919:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200919:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200919:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200919:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:48Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6000.16857219,13604-May-200912:50x64
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1685727,64804-May-200910:41x64
Dnsrslvr.dll6.0.6000.16857114,17604-May-200912:50x64
Dnsapi.dll6.0.6000.21052219,13604-May-200912:46x64
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2105227,64804-May-200910:42x64
Dnsrslvr.dll6.0.6000.21052114,68804-May-200912:46x64
Dnsapi.dll6.0.6001.18255221,18404-May-200912:59x64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825528,67204-May-200910:38x64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.18255117,76004-May-200912:59x64
Dnsapi.dll6.0.6001.22425221,69604-May-200912:36x64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242528,67204-May-200910:41x64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.22425117,76004-May-200912:36x64
Dnsapi.dll6.0.6002.18031221,69604-May-200912:16x64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803128,67204-May-200910:21x64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.18031117,76004-May-200912:16x64
Dnsapi.dll6.0.6002.22128221,69604-May-200912:15x64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212828,67204-May-200910:20x64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.22128117,76004-May-200912:15x64
Dnsclient.admxNot Applicable10,29002-Apr-200919:25Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29024-Mar-200909:01Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:54Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:39Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:39Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6000.16857164,35204-May-200912:42x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1685724,57604-May-200910:25x86
Dnsapi.dll6.0.6000.21052164,86404-May-200912:16x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2105224,57604-May-200910:13x86
Dnsapi.dll6.0.6001.18255167,42404-May-200912:23x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825525,08804-May-200910:11x86
Dnsapi.dll6.0.6001.22425167,93604-May-200912:17x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242525,08804-May-200910:18x86
Dnsapi.dll6.0.6002.18031168,44804-May-200912:08x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909:59x86
Dnsapi.dll6.0.6002.22128168,44804-May-200912:18x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212825,08804-May-200910:06x86

A Windows Server 2008 összes támogatott IA-64-alapú verziója esetén

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:38Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:38Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:53Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:53Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:53Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:39Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:39Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:39Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:47Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:47Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:47Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:17Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:32Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:32Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:32Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:32Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6001.18255430,08004-May-200912:26IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825560,41604-May-200910:29IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.18255223,23204-May-200912:26IA-64
Dnsapi.dll6.0.6001.22425430,08004-May-200912:25IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242560,41604-May-200910:36IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.22425223,23204-May-200912:25IA-64
Dnsapi.dll6.0.6002.18031430,08004-May-200912:03IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803160,41604-May-200910:14IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.18031223,23204-May-200912:03IA-64
Dnsapi.dll6.0.6002.22128430,08004-May-200912:08IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212860,41604-May-200910:15IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.22128223,23204-May-200912:08IA-64
Dnsclient.admxNot Applicable10,29027-Mar-200908:23Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:54Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:39Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:40Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6001.18255167,42404-May-200912:23x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825525,08804-May-200910:11x86
Dnsapi.dll6.0.6001.22425167,93604-May-200912:17x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242525,08804-May-200910:18x86
Dnsapi.dll6.0.6002.18031168,44804-May-200912:08x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909:59x86
Dnsapi.dll6.0.6002.22128168,44804-May-200912:18x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212825,08804-May-200910:06x86

További fájlinformációk Windows Server 2008 és Windows Vista rendszer esetén

A csomagokban található további fájlok listájának megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra:
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 957579 - Utolsó ellenőrzés: 2012. szept. 5. - Verziószám: 1

Visszajelzés