A BOOT.INI és az ARC elérési útvonal elnevezési előírásai és használata

Ezt a cikket korábban a következõ néven tették közzé: HU102873
A cikket archiválták. A továbbiakban a tartalma már nem frissül, csak jelenlegi állapotában lesz elérhető.
Összefoglaló
A cikk az Advanced RISC Computing (ARC) specifikációban található azon előírásokat ismerteti, amelyek az Intel x86 processzorral rendelkező és a RISC-alapú számítógépeken telepített Windows NT rendszerek elérési útjának definiálására használatosak. A cikk az alábbi szakaszokból épül fel:

 • Az x86- és a RISC-alapú ARC elérési útvonalak összehasonlítása
 • Különbségek a MULTI(X) és SCSI(X) kifejezések szintaxisában és alkalmazásában
 • Példák az x86- és a RISC-alapú ARC elérési útvonalakra

Az x86- és a RISC-alapú ARC elérési útvonalak összehasonlítása

x86-alapú számítógépeken a telepített Windows NT rendszerek elérési útvonala a Boot.ini fájl egy-egy sorában van meghatározva, míg RISC-alapú számítógépeken a belső vezérlőprogram rendszerindítási beállításainak négy sora mutat minden egyes telepített Windows NT rendszerre. Ha egy x86-alapú számítógépen több telepített Windows NT rendszer található, akkor a Boot.ini fájlban mindegyikhez tartozik egy ARC elérési útvonal, és rendszerindításkor egy rendszerindító menüből választható ki az indítani kívánt rendszer.

Az ARC elérési útvonalaknak kétféle formátuma van: a MULTI() és az SCSI() kifejezéssel kezdődő. Az x86-alapú számítógépeken mindkét formátum, míg a RISC-alapú számítógépeken csak az SCSI() használatos.

Intel x86 processzorral rendelkező számítógépek esetén

Két általános példa a Boot.ini fájlban található ARC elérési útvonalakra:
multi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\<winNT_könyvtár>

– vagy –

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\<winNT_könyvtár>


ahol az X, Y, Z és W számokat jelöl, melyek az előttük álló elemet azonosítják.

Mindkét példa biztosítja a Windows NT számára, hogy megtalálja a %Rendszergyökér% könyvtárat, és elvégezhesse a rendszerindítást az abban található fájlok betöltésével. További információt a „Különbségek a MULTI(X) és SCSI(X) kifejezések szintaxisában és alkalmazásában” című szakaszban talál.

RISC processzorral rendelkező számítógépek esetén

Mivel a RISC-alapú architektúra megköveteli azt, hogy a belső vezérlőprogram a rendszer különböző területeire mutasson, ezért egy telepített Windows NT rendszer ARC elérési útvonala egy négy útvonal-definícióból álló csoport (szemben az x86-alapú számítógépek egysoros ARC útvonal-definíciójával). A négy definíció nevét követő ARC elérési útvonalak az SCSI() kifejezéssel kezdődnek:

  SYSTEMPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)  OSLOADER scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\os\<NT_könyvtár>\osloader.exe  OSLOADPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)  OSLOADFILENAME \<winNT_könyvtár>				


Az egyes sorok funkciója:

1. definíció (SYSTEMPARTITION):
A rendszerpartíció elérési útját adja meg. A rendszerpartíció egy olyan kisebb méretű, FAT rendszerű partíció, amely az OSLOADER.EXE és a HAL.EXE fájlokat tartalmazza:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)


2. definíció (OSLOADER):
Meghatározza az OSLOADER fájl elérési útját, mely ugyanaz, mint a SYSTEMPARTITION esetében, de ki van egészítve a fájl elérési útjával:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\os\<NT_könyvtár>\osloader.exe

ahol az <NT_könyvtár> az OSLOADER.EXE fájlt tartalmazó könyvtár neve.


3. definíció (OSLOADPARTITION):
Azt a rendszerindító partíciót határozza meg, amely a Windows NT további rendszerfájljait tartalmazza.

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)


4. definíció (OSLOADFILENAME):

Meghajtóbetűjel nélkül meghatározza annak a könyvtárnak a nevét (winNT_könyvtár), amelybe a Windows NT telepítve van:

\<winNT_könyvtár>


Különbségek a MULTI(X) és SCSI(X) kifejezések szintaxisában és alkalmazásában

A MULTI(X) kifejezés szintaxisa

Az ARC elérési útvonal MULTI(X) kifejezése csak x86-alapú számítógépeken használható. A Windows NT rendszer 3.1-es verziójában az ilyen elérési útvonal csak IDE és ESDI merevlemezek esetén használható, míg a rendszer 3.5, 3.51 és 4.0-s verziói esetén SCSI-meghajtókkal is.

A MULTI() kifejezés azt jelzi a Windows NT rendszernek, hogy a számítógép BIOS-ának segítségével kell betöltenie a rendszerfájlokat. Ez azt jelenti, hogy az operációs rendszer az INT 13 megszakítást fogja használni az NTOSKRNL.EXE és a Windows NT rendszer indításához szükséges egyéb fájlok megkereséséhez és betöltéséhez.

Az X, Y, Z és W paraméterek jelentése a következő:

 • Az X a csatolókártya sorszáma, és mindig 0 (nulla). Ennek okát később részletezzük.
 • Ha az ARC elérési útvonal elején MULTI() áll, akkor az Y mindig 0 (nulla). Ennek oka az, hogy a MULTI() kifejezés esetén az INT 13 hívása történik, ezért nincs szükség a DISK() paraméter által szolgáltatott információra.
 • A Z a lemezmeghajtó sorszáma a csatolókártyán, és általában egy 0 és 3 közé eső szám.
 • A W a partíció száma. Az 5-ös típusú (kiterjesztett MS-DOS) és a 0-s típusú (nem használt) partíciók kivételével minden partíció egy sorszámot kap. Az elsődleges partíciók az alacsonyabb számúak, és azokat követik a logikai meghajtók. Megjegyzés: A W legkisebb értéke 1, szemben az X, Y és Z paraméterek 0 (nulla) kezdőértékével.
Ezzel a szintaxissal elméletileg a rendszerben található bármelyik meghajtóról elindítható a Windows NT rendszer. Ugyanakkor ehhez az is szükséges, hogy minden meghajtó helyesen legyen azonosítva a szabványos INT 13 felületen keresztül. Mivel ennek támogatottsága merevlemez-vezérlőnként változik, és a legtöbb rendszer BIOS-a csak egy lemezvezérlőt tud azonosítani az INT 13 felületen keresztül, ezért a gyakorlatban a rendszerindítás a fenti módon csak az elsődleges merevlemez-vezérlő első két meghajtójáról (vagy kétcsatornás EIDE-vezérlő esetén az első négy meghajtóról) hajtható végre biztonságosan.

Egy csak IDE-vezérlővel rendelkező rendszerben a kétcsatornás vezérlő elsődleges és másodlagos csatornájának legfeljebb négy meghajtójára használható a MULTI() kifejezés.

Egy csak SCSI-vezérlővel rendelkező rendszerben az első SCSI-vezérlő első két meghajtójára használható a MULTI() kifejezés. (Első SCSI-vezérlő az a vezérlő, amelynek BIOS-át elsőként tölti be a rendszer.)

Egy SCSI- és IDE-vezérlőt egyaránt tartalmazó rendszerben a MULTI() kifejezés csak az első vezérlő IDE-meghajtóira használható.

Az SCSI(X) kifejezés szintaxisa

Az SCSI() kifejezés RISC- és x86-alapú számítógépeken, valamint a Windows NT rendszer minden verziójában használható. Az SCSI() kifejezés hatására a Windows NT rendszer betölti a rendszerindító eszköz illesztőprogramját, és azzal az illesztőprogrammal fogja elérni a rendszerindító partíciót.

Az x86-alapú számítógépeken használt eszköz-illesztőprogram a NTBOOTDD.SYS fájl, amely a rendszermeghajtó (általában a C: lemez) gyökérkönyvtárában található. Ez a fájl a használatban lévő meghajtóvezérlő illesztőprogramjának másolata.

RISC-alapú számítógépek esetén az illesztőprogram (a RISC szabványnak megfelelően) a belső vezérlőprogram része, ezért külön fájlra nincs szükség.

Az SCSI() kifejezés használatakor az X, Y, Z és W paraméterek jelentése a következő:

 • Az X a csatolókártyának az NTBOOTDD.SYS illesztőprogram által megállapított sorszáma.
 • Az Y a céllemez SCSI-azonosítója.
 • A Z a céllemez logikai SCSI-egységszáma (LUN). Ez a szám szinte minden esetben 0 (nulla).
 • A W a partíció száma. Az 5-ös típusú (kiterjesztett MS-DOS) és a 0-s típusú (nem használt) partíciók kivételével minden partíció egy sorszámot kap. Az elsődleges partíciók az alacsonyabb számúak, és azokat követik a logikai meghajtók.

  Megjegyzés: A W legkisebb értéke 1, szemben az X, Y és Z paraméterek 0 (nulla) kezdőértékével.
Az SCSI() kifejezés használatakor az X paraméter értékét az NTBOOTDD.SYS határozza meg. A Windows NT rendszer valamennyi SCSI-illesztőprogramja saját módszert használ a vezérlők számozására, de általában abban a sorrendben történik a számozás, amilyen sorrendben a vezérlők BIOS-a betöltődik (abban az esetben, ha a BIOS-ok betöltődnek).

Abban az esetben azonban, ha több, különböző illesztőprogramot használó vezérlő található a rendszerben, csak azokat kell számba venni az X paraméter értékének megállapításakor, amelyek illesztőprogramja az NTBOOTDD.SYS. Ha a rendszerben például van egy Adaptec 2940 csatolókártya (melynek illesztőprogramja az AIC78XX.SYS) és egy Adaptec 1542 csatolókártya (melynek illesztőprogramja az AHA154X.SYS), akkor az X értéke mindig 0 (nulla) lesz. Az NTBOOTDD.SYS fájl viszont változik, mert:

 • ha a Windows NT rendszer betöltése egy, az Adaptec 2940 csatolókártyán található meghajtóról történik, akkor az NTBOOTDD.SYS fájl az AIC78XX.SYS másolatát fogja tartalmazni;
 • ha a Windows NT rendszer betöltése egy, az Adaptec 1542 csatolókártyán található meghajtóról történik, akkor az NTBOOTDD.SYS fájl az AHA154X.SYS másolatát fogja tartalmazni.

Példák az x86- és a RISC-alapú ARC elérési útvonalakra

Az alábbi példákban érvényes ARC elérési útvonalak láthatók. Az első két példa egy x86-alapú számítógép ARC elérési útvonala. A harmadik egy DEC Alpha AXP 150 típusú, RISC-alapú számítógép egyszeres rendszerindítási bejegyzéséből származik, és valamennyi RISC-alapú, hasonló meghajtókonfigurációval rendelkező számítógép számára megfelelő.

Megjegyzés: Ha az alábbi 1. és 2. példában láthatóhoz hasonlóan a Boot.ini fájlban több ARC elérési útvonal van, a számítógépben pedig különböző SCSI-vezérlők találhatók, akkor mielőtt a számítógépet leállítja, hogy egy másik SCSI-vezérlőhöz csatlakoztatott meghajtóról indítsa újra, a megfelelő SCSI-illesztőprogramot a rendszerpartíció (rendszerint a C: lemez) gyökérkönyvtárába, az NTBOOTDD.SYS fájlba kell másolnia. Ennek oka az, hogy a másik Windows NT rendszer telepítési meghajtójától függetlenül az NTBOOTDD.SYS fájlnak mindig a rendszerpartíción kell lennie.

1. példa: több SCSI-vezérlő

Ebben a példában egy x86-alapú számítógép szerepel az alábbi meghajtókkal és vezérlőkkel:

 • kettő darab Adaptec 2940 SCSI-vezérlő, mindegyiken kettő darab 1 GB-os merevlemez, 0 és 1 azonosítóval;
 • egy Adaptec 1542 SCSI-vezérlő, kettő darab 1 GB-os merevlemezzel, 0 és 1 azonosítóval.
Mindegyik merevlemezen egy darab 1 GB-os partíció van. A példában a partíciókat 1-6-ig számozzuk. 1-es és 2-es jelöli az első Adaptec 2940 vezérlő első és második lemezét, a 3-as és 4-es a második Adaptec 2940 vezérlő lemezeit, az 5-ös és 6-os pedig az Adaptec 1542 vezérlőhöz csatlakoztatott lemezeket. A Boot.ini fájlban az alábbi ARC elérési útvonalak egyike jelenik meg attól függően, hogy melyik partícióra történt a Windows NT rendszer telepítése. A példában a Windows NT rendszer a WINNT35 nevű könyvtárba van telepítve:

A Windows NT a megfelelő ARC elérési útvonalra van telepítve

1. partíció (az 1. Adaptec 2940 vezérlőn): multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT352. partíció (az 1. Adaptec 2940 vezérlőn): multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT353. partíció (a 2. Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(1)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT354. partíció (a 2. Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(1)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT355. partíció (az Adaptec 1542 vezérlőn): scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT356. partíció (az Adaptec 1542 vezérlőn): scsi(0)disk(4)rdisk(0)partition(1)\WINNT35				


Megjegyzések: A 3-as és 4-es partíció esetében az NTBOOTDD.SYS fájl az AIC78XX.SYS, míg az 5-ös és 6-os partíció esetében az AHA154X.SYS másolata. Az 1-es és 2-es partíciók ARC elérési útvonalának másik megoldásaként az alábbi útvonalak is megadhatók (feltételezve azt, hogy az NTBOOTDD.SYS fájl az AIC78XX.SYS illesztőprogram másolata):

A Windows NT a megfelelő ARC elérési útvonalra van telepítve

1. partíció (az 1. Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT352. partíció (az 1. Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT35				


A Windows NT telepítője azonban mindig a MULTI() kifejezést használja az első két meghajtó esetén.

2. példa: IDE- és SCSI-vezérlőt egyaránt tartalmazó környezet

Ebben a példában egy x86-alapú számítógép szerepel az alábbi meghajtókkal és vezérlőkkel:

 • Egy kétcsatornás EIDE-vezérlő, három darab 1 GB-os meghajtóval, melyből kettő az elsődleges csatornán, egy a másodlagos csatornán található.
 • Egy Adaptec 2940 SCSI-vezérlő egy darab 4 GB-os merevlemezzel, melynek azonosítója 3.
A három EIDE-meghajtó mindegyikén egy darab 1 GB-os partíció, az SCSI-meghajtón pedig négy darab 1 GB-os partíció található. A példában a partíciókat 1-7-ig számozzuk. 1-es és 2-es jelöli az EIDE-vezérlő elsődleges csatornáján található lemezeket, a 3-as a másodlagos csatornán lévőt, a 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es partíciók pedig az SCSI-meghajtó partíciói. A Boot.ini fájlban az alábbi ARC elérési útvonalak egyike jelenik meg attól függően, hogy melyik partícióra történt a Windows NT rendszer telepítése. A példában a Windows NT rendszer a WINNT35 nevű könyvtárba van telepítve:

A Windows NT a megfelelő ARC elérési útvonalra van telepítve

1. partíció (elsődleges EIDE-csatorna): Multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT352. partíció (elsődleges EIDE-csatorna): multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT353. partíció (másodlagos EIDE-csatorna): multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINNT354. partíció (az Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(1)\WINNT355. partíció (az Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(2)\WINNT356. partíció (az Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(3)\WINNT357. partíció (az Adaptec 2940 vezérlőn): scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(4)\WINNT35				


Megjegyzés: A Windows NT rendszer 4-es, 5-ös, 6-os vagy 7-es partícióról történő betöltéséhez az szükséges, hogy az NTBOOTDD.SYS fájl az AIC78XX.SYS másolata legyen.

3. példa: egy DEC Alpha AXP 150 számítógép rendszerindítási változói

RISC-alapú számítógépeken a rendszerindítási elérési utak definiálása a belső vezérlőprogrammal történik. Új rendszerindítási bejegyzés létrehozásakor az ilyen számítógépek belső vezérlőprogramja lépésenként, kérdésekkel vezeti végig a felhasználót az elérési út definiálásán. Ennek köszönhetően soha nem kell közvetlenül szerkeszteni az ARC elérési útvonalakat a RISC-alapú számítógépeken. Kivételt képez ez alól az az eset, ha egy, már nem működő rendszerindítási bejegyzést kell módosítani.

Az alábbi példa egy DEC Alpha AXP 150 típusú számítógép rendszerindítási bejegyzése. A számítógépben egy merevlemez található, melynek azonosítója 0 (nulla), és a következőképpen van partícionálva:

 • egy 4 MB-os rendszerpartíció;
 • egy 394 MB-os rendszerindító partíció.
A Windows NT a rendszerindító partíción a WINNT35 nevű könyvtárba van telepítve. Az OSLOADER könyvtárának neve ugyanez (OS\WINNT35), viszont a rendszerpartíción található. A rendszerindítási bejegyzés a következő:

  SYSTEMPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)  OSLOADER scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\os\winnt35\osloader.exe  OSLOADPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)  OSLOADFILENAME \WINNT35				
3.10 kbfaqw2ksetup
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 102873 - Utolsó ellenőrzés: 12/04/2015 09:37:29 - Verziószám: 3.0

Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbusage KB102873
Visszajelzés