Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

XADM: Adott hely első Exchange Server kiszolgálójának eltávolítása

A cikket archiválták. A továbbiakban a tartalma már nem frissül, csak jelenlegi állapotában lesz elérhető.
Összefoglaló
Ez a cikk az első, egy adott Exchange Server helyre telepített, Microsoft Exchange Server rendszerrel működő számítógép eltávolításához szükséges lépéseket ismerteti.

A postafiókokon és a nyilvános mappákon kívül a hely első kiszolgálója alapértelmezés szerint tartalmazza a hely mappáit, és felelős azokért. A hely mappái a következők: Offline Address Book mappa (a kapcsolat nélküli címjegyzékek mappája), Schedule+ Free Busy Information mappa (a Schedule+ foglaltsági információinak mappája) és Organizational Forms mappa (szervezeti űrlapok mappája) (ha van ilyen). A helyre telepített további kiszolgálók alapértelmezés szerint az első kiszolgálótól kapják ezeket az adatokat. Ha például a hely harmadik kiszolgálóján szeretne kapcsolat nélküli címjegyzéket létrehozni, akkor kapcsolatot kell létesíteni a harmadik és az első kiszolgáló között. Ha a hely első kiszolgálóját a jelen cikkben ismertetett lépések végrehajtása nélkül távolítja el, akkor a szóban forgó hely mappáiban tárolt adatok elveszhetnek vagy elérhetetlenné válhatnak.

A hely első kiszolgálója alapértelmezés szerint egyben az útválasztási adatok számításáért felelős kiszolgáló is. Az útválasztási adatok számításáért felelős kiszolgáló feladata a hely átjárócím-útválasztási táblájának frissítése. Mielőtt a helyről eltávolítja az első kiszolgálót, ezt a jogosultságot ismételten ki kell osztania. Erről a műveletről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
162012 XADM: Az útválasztási adatok számításáért felelős kiszolgáló nem módosítható (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Ha e cikk olvasása előtt már eltávolította a hely első kiszolgálóját, a cikk számára kattintva olvassa el a Microsoft Tudásbázis következő cikkét:
152960 XADM: Hely szerepköreinek ismételt kiosztása adott Exchange hely első kiszolgálójának eltávolítása után (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Fontos! Ha a hely első kiszolgálója egyben kulcskezelő kiszolgáló is, és a felhasználó követi a jelen cikkben leírt eljárásokat, előfordulhat, hogy a későbbiekben problémák merülnek fel a kulcskezelő szolgáltatásoknak a hely egy másik kiszolgálójára történő telepítésekor. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
196161 XADM: Nem telepíthető a hely kulcskezelő kiszolgálója (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
További információ
A hely első Exchange Server kiszolgálóként működő számítógépének eltávolítása előtt, a problémák elkerülése érdekében hajtsa végre a következő lépéseket:

Fontos! Ha az adott Exchange Server kiszolgálóként működő számítógépen felhasználók vagy nyilvános (nem a helyhez tartozó) mappák találhatók, akkor az adatvesztés elkerülése érdekében a postafiókokat át kell helyeznie a hely egy másik kiszolgálójára, a nyilvános mappákat pedig replikálnia kell a hely többi kiszolgálójára. További információt a Microsoft Exhange Server rendszergazdai útmutatójának 12. és 15. fejezetében talál.

Offline Address Book:

 1. Válassza ki a kapcsolat nélküli címjegyzéket tartalmazó kiszolgálót.
 2. Kattintson a Public Information Store (Nyilvános adattároló) objektumra, majd a Properties (Tulajdonságok) gombra.
 3. Kattintson az Instances (Példányok) fülre.
 4. A Public Folders (Nyilvános mappák) listában jelölje ki az Offline Address Book és az OAB Version 2 (OAB 2-es verziója) elemet (amennyiben lehetséges), és kattintson az Add (Hozzáadás) gombra. E művelettel replikát hoz létre ezekről a mappákról az első lépésben kiválasztott kiszolgálón.
 5. Kattintson az OK gombra.
 6. Az Exchange Server Administrator programban kattintson a Configuration (Konfiguráció) tárolóra, és nyissa meg a DS Site Configuration objektum (címtárszolgáltatási helykonfigurációs objektum) tulajdonságait.
 7. Az Offline Address Book Server (A kapcsolat nélküli címjegyzéket tartalmazó kiszolgáló) listában kattintson az első lépésben kiválasztott kiszolgálóra.

Schedule+ Free Busy Information és Organizational Forms:

 1. Válasszon egyet a hely kiszolgálói közül a Schedule+ adatai és a szervezeti űrlapok tárolásához.
 2. Az Exchange Server Administrator programban kattintson a Configuration tárolóra, a Servers (Kiszolgálók) tárolóra, végül az első lépésben kiválasztott kiszolgálóra.
 3. Kattintson a Public Information Store objektumra, majd a Properties gombra.
 4. Kattintson az Instances fülre.
 5. A Public Folders listában jelölje ki a Schedule+ Free Busy Information és az Organization Forms elemet, majd kattintson az Add gombra. E művelettel replikát hoz létre ezekről a mappákról az első lépésben kiválasztott kiszolgálón.
 6. Kattintson az OK gombra.
Ezzel létrehozza a Schedule+ Free Busy Information mappa egy példányát. Az eredeti Schedule+ Free Busy Information nyilvános mappa eltávolítása az első kiszolgáló eltávolításakor és az új példány aktiválódásakor történik meg.

Az útválasztási adatok számításáért felelős kiszolgáló:

 1. Válassza ki, hogy mely kiszolgáló legyen az új, az útválasztási adatok számításáért felelős kiszolgáló.
 2. Az Exchange Server Administrator programban kattintson a Configuration tárolóra, majd kattintson duplán a Site Addressing (helycímzési) objektumra.
 3. Kattintson a General (Általános) fülre.
 4. A Routing Calculation Server (Az útválasztási adatok számításáért felelős kiszolgáló) listában kattintson az első lépésben kiválasztott kiszolgálóra. A tulajdonságokat tartalmazó lapokon el kell végeznie valamilyen módosítást az Apply (Alkalmaz) gomb aktiválásához; így megőrizhetők a változtatások.
 5. Kattintson a Routing (Útválasztás) fülre, majd a Recalculate Routing (Útválasztás újraszámítása) gombra.
 6. Kattintson az OK gombra.
 7. Végül kövesse a következő cikkben található lépéseket:
  189286 XADM: Kiszolgáló törlése helyről (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Megjegyzés: A Microsoft javasolja, hogy a fenti lépések végrehajtása után szüntesse meg a hely első kiszolgálójának áramellátását, vagy ideiglenesen válassza le azt a hálózatról annak megállapítása érdekében, hogy az eljárást sikeresen hajtotta-e végre. Miután meggyőződött arról, hogy a módosítások működnek (ehhez el kell indítania egy Microsoft Exchange ügyfélszámítógépet, és ellenőriznie kell, hogy elérthetők-e egy másik felhasználó Schedule+ foglaltsági információi, illetve létrehozható-e kapcsolat nélküli címjegyzék), miközben az első kiszolgáló le van választva a hálózatról, illetve meg van szüntetve annak áramellátása, ellenőrizze, hogy nincsenek-e bejegyzések a WINS vagy a DNS szolgáltatásban az eltávolítás alatt álló kiszolgálóval kapcsolatban, majd a kiszolgálónak a helyről történő végleges eltávolításához hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Az Exchange Server Administrator programban kattintson a Configuration, majd a Servers tárolóra.
 2. Kattintson a hely első kiszolgálójára.
 3. Kattintson az Edit (Szerkesztés) menü Delete (Törlés) parancsára, vagy nyomja le a DELETE billentyűt.
Megjegyzés: A Microsoft Exchange Schedule+ Free/Busy Connector (a Microsoft Exchange Schedule+ foglaltsági információs moduljának csatlakozója) áthelyezése NEM történik meg automatikusan, és a rendszer törli azt az első kiszolgálónak a helyről történő eltávolításakor. Ha ez történik, az objektumot a Microsoft Tudásbázis következő cikkében foglalt lépéseket követve hozhatja újból létre:
148199 XCLN: Törölt Schedule+ Free/Busy Agent (a Schedule+ foglaltsági információkat kezelő ügynöke) ismételt létrehozása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A Schedule+ foglaltsági információinak szerepeltetéséhez hajtsa végre a következő műveleteket:

A Schedule+ Free Busy Information mappát a rendszer újból kitölti, amikor a felhasználók bejelentkeznek a Schedule+ alkalmazásba, és módosításokat hoznak létre. Ebben az időszakban egyes felhasználók foglaltsági információi ideiglenesen nem elérhetők.

Amíg a felhasználó be nem jelentkezik, és létre nem hoz egy találkozót („foglaltsági” időpont), addig nincsenek megtekinthető foglaltsági információk.

További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:
235898 XADM: Nem hozható létre kapcsolat nélküli címjegyzék (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
284148 XADM: Az utolsó Exchange Server 5.5 rendszerű számítógép eltávolítása Exchange 2000 alapú felügyeleti csoportból (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
260781 Nem használható az Organization Properties párbeszédpanel Change Mode gombja, miután frissíti az Exchange Server 5.5 Service Pack 3 szervizcsomaggal kiegészített verzióját Exchange 2000 Server vagy Exchange Server 2003 rendszerre (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
189286 XADM: Kiszolgáló törlése helyről (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
275171 XADM: A rendszermappák visszaállítása Exchange 2000 Server rendszeren (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
822444 A rendszermappák visszaállítása Exchange 2003 Server rendszeren (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
ies
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 152959 - Utolsó ellenőrzés: 12/04/2015 14:58:26 - Verziószám: 5.0

Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbusage KB152959
Visszajelzés