XFOR: Telnet-kapcsolat létesítése a 25-ös porttal az SMTP-kommunikáció ellenőrzésére

Összefoglaló
A cikk ismerteti, hogy miként létesíthető Telnet-kapcsolat a 25-ös porttal SMTP-szolgáltatásokat használó számítógépen az SMTP kommunikációs hibáinak kiküszöbölésére. Alapértelmezés szerint az SMTP a 25-ös portot figyeli.

A felmerülő hiba típusától függően a következő hibakeresési lépéseket alkalmazhatja. Ha például a probléma két Microsoft Exchange 2000 Server alapú kiszolgáló között SMTP protokollon keresztüli adatforgalommal kapcsolatos, az SMTP-kapcsolat ellenőrzéséhez a küldő kiszolgálóról kapcsolódjon Telnet segítségével a célkiszolgáló 25-ös portjához. Ha a hiba az internetről érkező SMTP alapú levelek fogadásakor lép fel, a jelen cikkben ismertetett lépésekkel ellenőrizheti az SMTP-kiszolgálóval fennálló kapcsolatot egy olyan számítógépről, amely nem a helyi hálózaton, hanem az interneten található.
További információ
A Microsoft termékeiben az SMTP több különböző verziója található. A Microsoft Windows termékvonalban az SMTP-szolgáltatást az Internet Information Services (IIS) alkalmazás, a Microsoft Windows NT Server 4.0 esetén pedig az Option Pack csomag tartalmazza. A Windows újabb verzióiban az IIS integrálódik az operációs rendszerbe, és a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése segédprogramjával adható hozzá. Az Exchange 2000 és a Microsoft Exchange Server 2003 az IIS meglévő SMTP-szolgáltatását további funkciókkal bővítik. A Microsoft Exchange Server 4.0-s, 5.0-s és 5.5-ös verziói az SMTP sajátos típusait tartalmazzák az Internet Mail Connector (IMC) vagy az Internet Mail Service (IMS) szolgáltatás formájában.

Megjegyzés: Az Exchange 5.0-s és újabb verzióiban az Internet Mail Connector (IMC) szolgáltatás új neve Internet Mail Service.

A Telnet-munkamenet megkezdése előtt rendelkeznie kell annak a felhasználónak a teljes SMTP alapú e-mail címével, akinek a próbaüzenetet küldeni szeretné. Az e-mail cím formátuma a következő legyen:
Felhasználó@Hely.Tartomány.com
Ismernie kell továbbá az SMTP-szolgáltatásokat futtató kiszolgáló teljesen minősített tartománynevét (FQDN) vagy IP-címét (például 10.120.159.1) is. Ha a kiszolgálók a szervezethez tartoznak, akkor talán már rendelkezik ezen információval. Külső kiszolgálók esetén az Nslookup.exe program futtatásával keresheti meg a megfelelő információkat tartalmazó DNS-rekordokat.Az NSlookup segédprogram használatával kapcsolatos további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében találhat a cikk számára kattintva:
200525 Az NSlookup.exe segédprogram használata (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az Internet Mail Exchanger-rekordok beszerzésével kapcsolatos további információt a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében találhat a cikk számára kattintva:
203204 XFOR: Internet Mail Exchanger-rekordok beszerzése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Győződjön meg arról, hogy az SMTP fut a szolgáltatást nyújtó kiszolgálón. Ennek ellenőrzésére használhatja a cikkben ismertetett egyszerű teszteket, és meggyőződhet arról, hogy megkapja a távoli kiszolgáló 220-as kódszámú válaszát. Ily módon azt is megállapíthatja, hogy az SMTP fut-e.

Megjegyzések
 • Egyes Telnet-alkalmazásokban a beírt parancsok megjelenítéséhez a helyi echo bekapcsolása szükséges. Ehhez a Microsoft Telnet-munkamenet során írja be a set local_echo parancsot a parancssorba.
 • Microsoft Windows XP rendszer esetén a parancs set localecho , nem pedig set local_echo.

Alapszintű ellenőrzés

Az alábbi lépések elvégzésével ellenőrizheti, hogy a számítógép és a távoli SMTP-kiszolgáló képes-e egymással kommunikálni. Az SMTP-kiszolgáló nem ismeri fel a beírt parancsot szintaktikai hiba vagy hibás parancs miatt, ha a következő hibaüzenet jelenik meg az alábbi parancsok megadása után:
500 Command not recognized (A parancs felismerése nem sikerült)
Ellenőrizze a parancsot, majd írja be újra, vagy győződjön meg arról, hogy közvetlenül egy Microsoft SMTP-kiszolgálóval folytat-e kommunikációt.

Megjegyzés: A Microsoft Telnet-munkamenetben a Vissza billentyű nem használható. Ha hibát vét a parancs beírása során, nyomja le az Enter billentyűt, majd írjon be új parancsot.

Az alábbi lépések során a Telnet szolgáltatást a parancssorból futtatja. A parancssor megnyitásához kattintson a Start menü Futtatás parancsára, majd írja be a cmd parancsot a Megnyitás mezőbe, végül kattintson az OK gombra.
 1. Telnet-munkamenet indításához írja be a Telnet parancsot a következő formátumban:

  Megjegyzés: Mindegyik sor után nyomja le az ENTER billentyűt.
  telnet kiszolgálónév portszám
  Példa:
  telnetmail.pirulagyar.hu 25
  Megjegyzés: A kiszolgálónév karakterek helyére azon SMTP-kiszolgáló IP-címét vagy teljesen minősített tartománynevét írja be, amelyhez kapcsolódni szeretne. Minden parancs után nyomja le az ENTER billentyűt.

  Ha a parancs működik, az SMTP-kiszolgálótól a következőhöz hasonló válaszüzenet érkezik:
  220 hely.pirulagyar.hu Microsoft Exchange Internet Mail Connector <az IMC verziószáma>
  Megjegyzés: A Microsoft SMTP különféle verzióitól, illetve külső gyártóktól származó SMTP-kiszolgálóktól eltérő válaszüzenetet kaphat. Az a lényeg, hogy 220-as kódszámú válasz érkezzen a kiszolgáló teljesen minősített tartománynevével és az SMTP verziószámával. A Microsoft SMTP összes verziójának 220-as kódszámú válaszában szerepel továbbá a „Microsoft” kifejezés is.
 2. A kommunikáció elindításához írja be az alábbi parancsot:
  EHLO proba.com
  Megjegyzés: A HELO parancsot is használhatja, de a bővített SMTP-utasításkészlet az EHLO utasítást tartalmazza, amelyet a Microsoft összes jelenlegi SMTP-változata támogat. Ezért célszerű az EHLO utasítást használni, kivéve ha úgy véli, hogy éppen a bővített SMTP-utasításokkal kapcsolatban lépett fel a hiba.

  Ha a parancs végrehajtása sikeres, a következő választ kapja:
  250 OK
 3. Az alábbi paranccsal közölheti a fogadó SMTP-kiszolgálóval, hogy ki az üzenet feladója:
  MAIL FROM:rendszergazda@proba.com
  Megjegyzés: Bármilyen SMTP alapú címet használhat, de érdemes figyelembe venni az alábbi szempontokat:
  1. Egyes SMTP alapú levelezőrendszerek a MAIL FROM: cím alapján szűrik az üzeneteket, és elképzelhető, hogy nem engedélyezik a kapcsolódást bizonyos IP-címekről, vagy nem engedélyezik az IP-címek számára a levélküldést az SMTP alapú levelezőrendszerbe, ha a csatlakozni kívánó számítógép IP-címe nem egyezik azzal a tartománnyal, ahol a levelezőrendszer található. Ebben a példában a tartománynév proba.com.
  2. Ha üzenetküldéskor nem érvényes e-mail címet ad meg, akkor nem állapíthatja meg, hogy a kézbesítés sikeres volt-e, mert a kézbesítés sikertelenségéről tájékoztató jelentés (NDR) nem jut el az érvénytelen IP-címre. Ha érvényes e-mail címet ad meg, az alábbi válasz érkezik az SMTP-kiszolgálótól:
   250 OK - MAIL FROM rendszergazda@proba.com
 4. Az alábbi paranccsal közölheti a fogadó SMTP-kiszolgálóval, hogy ki az üzenet címzettje.

  Megjegyzés: Érdemes mindig a címzett tartományban érvényes SMTP-címet megadni. Ha például a jani@tartomany.com e-mail címre küld üzenetet, a jani@tartomany.com címnek léteznie kell a tartományban. Ellenkező esetben a kézbesítés sikertelenségéről tájékoztató jelentés érkezik.

  Írja be az alábbi parancsot a címzett személy SMTP-címével:
  RCPT TO: Felhasznalo@Tartomany.Com
  A következő válasz jelenik meg:
  250 OK - Recipient Felhasznalo@Tartomany.Com
 5. Az alábbi paranccsal közölheti a fogadó SMTP-kiszolgálóval, hogy készen áll az adatok küldésére:
  DATA
  A következő válasz jelenik meg:
  354 Send data. End with CRLF.CRLF
 6. Ekkor elkezdheti beírni az üzenet 822/2822-es szabványú szakaszát. A felhasználó az üzenet ezen részét látja majd a beérkezett üzenetei között. Az alábbi paranccsal adhatja meg az üzenet tárgyát:
  Subject: próbaüzenet
  Nyomja le kétszer az ENTER billentyűt. Erre a parancsra nem érkezik válasz.

  Megjegyzés: A két ENTER parancs megfelel a 822-es és a 2822-es RFC-dokumentum követelményeinek. A 822-es parancsot üres sornak kell követnie.
 7. A továbbiakban adható meg az üzenet törzse:
  Ez egy próbaüzenet, a parancsra nem érkezik válasz.
 8. Írjon egy pontot (.) a következő üres sorba, majd nyomja le az ENTER billentyűt. A következő válasz érkezik:
  250 OK
 9. A kapcsolat bezárásához írja be az alábbi parancsot:
  QUIT
  A következő válasz érkezik:
  221 closing connection
 10. Ellenőrizze, hogy a címzett megkapta-e az üzenetet. Ha az alkalmazás eseménynaplójában bármilyen hibaüzenet jelenik meg, vagy probléma merül fel az üzenet fogadásakor, ellenőrizze a konfigurációt vagy az állomással fennálló kommunikációs kapcsolatot.

Speciális ellenőrzés

A jelen cikkben ismertetett alapszintű ellenőrző lépések mellett a kézbesítési visszaigazolással is ellenőrizheti a levelezést, mindkét irányban. Ezzel a módszerrel meggyőződhet arról, hogy az SMTP-kiszolgáló képes bejövő kapcsolatok fogadására, továbbá képes kézbesítési visszaigazolás létrehozására a kimenő kapcsolatok létesítésére való alkalmasságának teszteléséhez.

Ha visszaigazolást szeretne kapni a próbaüzenet kézbesítéséről, az „Alapszintű ellenőrzés” című szakasz 4. lépésében leírtak szerint ellenőrizze, hogy érvényes, visszaigazolás fogadására képes e-mail címet adott-e meg. Ezután az „Alapszintű ellenőrzés” című szakasz 5. lépésében írja be a következő parancsot a Telnet-munkamenetbe:
RCPT TO:Felhasznalo@Hely.Tartomany.Com notify=success,failure
4.00 Internet Mail Service IMS connector IMC
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 153119 - Utolsó ellenőrzés: 12/04/2007 03:45:00 - Verziószám: 6.2

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Internet Information Server 4.0

 • kbhowto KB153119
Visszajelzés