Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

XFOR: Telnet-kapcsolat létesítése a 25-ös porttal az SMTP-kommunikáció ellenőrzésére

Összefoglaló
A cikk ismerteti, hogy miként létesíthető Telnet-kapcsolat a 25-ös porttal SMTP-szolgáltatásokat használó számítógépen az SMTP kommunikációs hibáinak kiküszöbölésére. Alapértelmezés szerint az SMTP a 25-ös portot figyeli.

A felmerülő hiba típusától függően a következő hibakeresési lépéseket alkalmazhatja. Ha például a probléma két Microsoft Exchange 2000 Server alapú kiszolgáló között SMTP protokollon keresztüli adatforgalommal kapcsolatos, az SMTP-kapcsolat ellenőrzéséhez a küldő kiszolgálóról kapcsolódjon Telnet segítségével a célkiszolgáló 25-ös portjához. Ha a hiba az internetről érkező SMTP alapú levelek fogadásakor lép fel, a jelen cikkben ismertetett lépésekkel ellenőrizheti az SMTP-kiszolgálóval fennálló kapcsolatot egy olyan számítógépről, amely nem a helyi hálózaton, hanem az interneten található.
További információ
A Microsoft termékeiben az SMTP több különböző verziója található. A Microsoft Windows termékvonalban az SMTP-szolgáltatást az Internet Information Services (IIS) alkalmazás, a Microsoft Windows NT Server 4.0 esetén pedig az Option Pack csomag tartalmazza. A Windows újabb verzióiban az IIS integrálódik az operációs rendszerbe, és a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése segédprogramjával adható hozzá. Az Exchange 2000 és a Microsoft Exchange Server 2003 az IIS meglévő SMTP-szolgáltatását további funkciókkal bővítik. A Microsoft Exchange Server 4.0-s, 5.0-s és 5.5-ös verziói az SMTP sajátos típusait tartalmazzák az Internet Mail Connector (IMC) vagy az Internet Mail Service (IMS) szolgáltatás formájában.

Megjegyzés: Az Exchange 5.0-s és újabb verzióiban az Internet Mail Connector (IMC) szolgáltatás új neve Internet Mail Service.

A Telnet-munkamenet megkezdése előtt rendelkeznie kell annak a felhasználónak a teljes SMTP alapú e-mail címével, akinek a próbaüzenetet küldeni szeretné. Az e-mail cím formátuma a következő legyen:
Felhasználó@Hely.Tartomány.com
Ismernie kell továbbá az SMTP-szolgáltatásokat futtató kiszolgáló teljesen minősített tartománynevét (FQDN) vagy IP-címét (például 10.120.159.1) is. Ha a kiszolgálók a szervezethez tartoznak, akkor talán már rendelkezik ezen információval. Külső kiszolgálók esetén az Nslookup.exe program futtatásával keresheti meg a megfelelő információkat tartalmazó DNS-rekordokat.Az NSlookup segédprogram használatával kapcsolatos további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében találhat a cikk számára kattintva:
200525 Az NSlookup.exe segédprogram használata (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az Internet Mail Exchanger-rekordok beszerzésével kapcsolatos további információt a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében találhat a cikk számára kattintva:
203204 XFOR: Internet Mail Exchanger-rekordok beszerzése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Győződjön meg arról, hogy az SMTP fut a szolgáltatást nyújtó kiszolgálón. Ennek ellenőrzésére használhatja a cikkben ismertetett egyszerű teszteket, és meggyőződhet arról, hogy megkapja a távoli kiszolgáló 220-as kódszámú válaszát. Ily módon azt is megállapíthatja, hogy az SMTP fut-e.

Megjegyzések
 • Egyes Telnet-alkalmazásokban a beírt parancsok megjelenítéséhez a helyi echo bekapcsolása szükséges. Ehhez a Microsoft Telnet-munkamenet során írja be a set local_echo parancsot a parancssorba.
 • Microsoft Windows XP rendszer esetén a parancs set localecho , nem pedig set local_echo.

Alapszintű ellenőrzés

Az alábbi lépések elvégzésével ellenőrizheti, hogy a számítógép és a távoli SMTP-kiszolgáló képes-e egymással kommunikálni. Az SMTP-kiszolgáló nem ismeri fel a beírt parancsot szintaktikai hiba vagy hibás parancs miatt, ha a következő hibaüzenet jelenik meg az alábbi parancsok megadása után:
500 Command not recognized (A parancs felismerése nem sikerült)
Ellenőrizze a parancsot, majd írja be újra, vagy győződjön meg arról, hogy közvetlenül egy Microsoft SMTP-kiszolgálóval folytat-e kommunikációt.

Megjegyzés: A Microsoft Telnet-munkamenetben a Vissza billentyű nem használható. Ha hibát vét a parancs beírása során, nyomja le az Enter billentyűt, majd írjon be új parancsot.

Az alábbi lépések során a Telnet szolgáltatást a parancssorból futtatja. A parancssor megnyitásához kattintson a Start menü Futtatás parancsára, majd írja be a cmd parancsot a Megnyitás mezőbe, végül kattintson az OK gombra.
 1. Telnet-munkamenet indításához írja be a Telnet parancsot a következő formátumban:

  Megjegyzés: Mindegyik sor után nyomja le az ENTER billentyűt.
  telnet kiszolgálónév portszám
  Példa:
  telnetmail.pirulagyar.hu 25
  Megjegyzés: A kiszolgálónév karakterek helyére azon SMTP-kiszolgáló IP-címét vagy teljesen minősített tartománynevét írja be, amelyhez kapcsolódni szeretne. Minden parancs után nyomja le az ENTER billentyűt.

  Ha a parancs működik, az SMTP-kiszolgálótól a következőhöz hasonló válaszüzenet érkezik:
  220 hely.pirulagyar.hu Microsoft Exchange Internet Mail Connector <az IMC verziószáma>
  Megjegyzés: A Microsoft SMTP különféle verzióitól, illetve külső gyártóktól származó SMTP-kiszolgálóktól eltérő válaszüzenetet kaphat. Az a lényeg, hogy 220-as kódszámú válasz érkezzen a kiszolgáló teljesen minősített tartománynevével és az SMTP verziószámával. A Microsoft SMTP összes verziójának 220-as kódszámú válaszában szerepel továbbá a „Microsoft” kifejezés is.
 2. A kommunikáció elindításához írja be az alábbi parancsot:
  EHLO proba.com
  Megjegyzés: A HELO parancsot is használhatja, de a bővített SMTP-utasításkészlet az EHLO utasítást tartalmazza, amelyet a Microsoft összes jelenlegi SMTP-változata támogat. Ezért célszerű az EHLO utasítást használni, kivéve ha úgy véli, hogy éppen a bővített SMTP-utasításokkal kapcsolatban lépett fel a hiba.

  Ha a parancs végrehajtása sikeres, a következő választ kapja:
  250 OK
 3. Az alábbi paranccsal közölheti a fogadó SMTP-kiszolgálóval, hogy ki az üzenet feladója:
  MAIL FROM:rendszergazda@proba.com
  Megjegyzés: Bármilyen SMTP alapú címet használhat, de érdemes figyelembe venni az alábbi szempontokat:
  1. Egyes SMTP alapú levelezőrendszerek a MAIL FROM: cím alapján szűrik az üzeneteket, és elképzelhető, hogy nem engedélyezik a kapcsolódást bizonyos IP-címekről, vagy nem engedélyezik az IP-címek számára a levélküldést az SMTP alapú levelezőrendszerbe, ha a csatlakozni kívánó számítógép IP-címe nem egyezik azzal a tartománnyal, ahol a levelezőrendszer található. Ebben a példában a tartománynév proba.com.
  2. Ha üzenetküldéskor nem érvényes e-mail címet ad meg, akkor nem állapíthatja meg, hogy a kézbesítés sikeres volt-e, mert a kézbesítés sikertelenségéről tájékoztató jelentés (NDR) nem jut el az érvénytelen IP-címre. Ha érvényes e-mail címet ad meg, az alábbi válasz érkezik az SMTP-kiszolgálótól:
   250 OK - MAIL FROM rendszergazda@proba.com
 4. Az alábbi paranccsal közölheti a fogadó SMTP-kiszolgálóval, hogy ki az üzenet címzettje.

  Megjegyzés: Érdemes mindig a címzett tartományban érvényes SMTP-címet megadni. Ha például a jani@tartomany.com e-mail címre küld üzenetet, a jani@tartomany.com címnek léteznie kell a tartományban. Ellenkező esetben a kézbesítés sikertelenségéről tájékoztató jelentés érkezik.

  Írja be az alábbi parancsot a címzett személy SMTP-címével:
  RCPT TO: Felhasznalo@Tartomany.Com
  A következő válasz jelenik meg:
  250 OK - Recipient Felhasznalo@Tartomany.Com
 5. Az alábbi paranccsal közölheti a fogadó SMTP-kiszolgálóval, hogy készen áll az adatok küldésére:
  DATA
  A következő válasz jelenik meg:
  354 Send data. End with CRLF.CRLF
 6. Ekkor elkezdheti beírni az üzenet 822/2822-es szabványú szakaszát. A felhasználó az üzenet ezen részét látja majd a beérkezett üzenetei között. Az alábbi paranccsal adhatja meg az üzenet tárgyát:
  Subject: próbaüzenet
  Nyomja le kétszer az ENTER billentyűt. Erre a parancsra nem érkezik válasz.

  Megjegyzés: A két ENTER parancs megfelel a 822-es és a 2822-es RFC-dokumentum követelményeinek. A 822-es parancsot üres sornak kell követnie.
 7. A továbbiakban adható meg az üzenet törzse:
  Ez egy próbaüzenet, a parancsra nem érkezik válasz.
 8. Írjon egy pontot (.) a következő üres sorba, majd nyomja le az ENTER billentyűt. A következő válasz érkezik:
  250 OK
 9. A kapcsolat bezárásához írja be az alábbi parancsot:
  QUIT
  A következő válasz érkezik:
  221 closing connection
 10. Ellenőrizze, hogy a címzett megkapta-e az üzenetet. Ha az alkalmazás eseménynaplójában bármilyen hibaüzenet jelenik meg, vagy probléma merül fel az üzenet fogadásakor, ellenőrizze a konfigurációt vagy az állomással fennálló kommunikációs kapcsolatot.

Speciális ellenőrzés

A jelen cikkben ismertetett alapszintű ellenőrző lépések mellett a kézbesítési visszaigazolással is ellenőrizheti a levelezést, mindkét irányban. Ezzel a módszerrel meggyőződhet arról, hogy az SMTP-kiszolgáló képes bejövő kapcsolatok fogadására, továbbá képes kézbesítési visszaigazolás létrehozására a kimenő kapcsolatok létesítésére való alkalmasságának teszteléséhez.

Ha visszaigazolást szeretne kapni a próbaüzenet kézbesítéséről, az „Alapszintű ellenőrzés” című szakasz 4. lépésében leírtak szerint ellenőrizze, hogy érvényes, visszaigazolás fogadására képes e-mail címet adott-e meg. Ezután az „Alapszintű ellenőrzés” című szakasz 5. lépésében írja be a következő parancsot a Telnet-munkamenetbe:
RCPT TO:Felhasznalo@Hely.Tartomany.Com notify=success,failure
4.00 Internet Mail Service IMS connector IMC
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 153119 - Utolsó ellenőrzés: 12/04/2007 03:45:00 - Verziószám: 6.2

 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
 • Microsoft Internet Information Server 4.0
 • kbhowto KB153119
Visszajelzés