Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

A 9-es, 11-es és 15-ös azonosítójú események által jelzett hiba elhárítása

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

E cikk Microsoft Windows XP rendszerre vonatkozó változata a következő: 314093.
Fontos! Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt készítsen arról biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani azt. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
Összefoglaló
Jelen cikk a 9-es, 11-es és 15-ös azonosítójú események által jelzett hibák elhárítását tárgyalja. A rendszer az alábbi eseményazonosítóval ellátott üzeneteket naplózza az Eseménynapló segédprogramban megtekinthető rendszernaplóba (a hiba forrása minden esetben valamely vezérlő, például Atdisk, Atapi vagy Sparrow):

1. üzenet
Eseményazonosító: 9
Forrás: aic78xx
Leírás: Az eszköz (\Device\ScsiPort0) a határidőn belül nem adott választ.
2. üzenet
Eseményazonosító: 11
Forrás: aic78xx
Leírás: Az illesztőprogram vezérlési hibát talált a következőn: Device\ScsiPort0.
3. üzenet
Eseményazonosító: 15
Forrás: [SCSI-miniport illesztőprogramja]
Leírás: A következő eszköz jelenleg még nem használható: \Device\ScsiPort1. A 15-ös azonosítójú esemény azt jelzi, hogy az eszköz még áll készen a használatra. Ezt okozhatja az SCSI állomásvezérlő konfigurációs hibája, illetve egyéb probléma is. Érdeklődjön az eszköz gyártójánál a frissített belső vezérlőprogramok, eszközillesztők és az ismert hibák elhárításához használható javítások elérhetőségével kapcsolatban. A hibaüzenet emellett az eszköz hibás működését is jelezheti, mivel ez a hiba eszközszinten következik be.
Ezek az üzenetek legtöbb esetben a vezérlő, illetve a vezérlőhöz csatlakoztatott eszköz hardverhibáját jelzik. Ilyen hardverhibát okozhat például a rossz kábelezés, a véglezáró vagy az átviteli sebesség helytelen beállítása, az SCSI-busz felszabadításához szükséges eszközválasz késése, egy hibás eszköz, illetve néhány ritka esetben a hibásan megírt eszközillesztő.
További információ
Az alábbi hibaelhárítási tippek segítségével azonosíthatja és diagnosztizálhatja a problémát:
 • Tekintse át az SCSI-vezérlő gyártójától kapott műszaki útmutatót a véglezárási követelmények megállapításához. Számos modern SCSI-vezérlő aktív véglezárókat igényel (a buszra csatlakoztatott eszközök közül legalább egynek véglezárási tápellátást kell biztosítania). A megfelelő véglezáráshoz egy véglezáró (ellenállás) és egy, a busznak véglezárási tápellátásjelet biztosító eszköz egyaránt szükséges. Az SCSI-2 szabvány szerint a vezérlőnek (kezdő eszköznek) biztosítania kell a véglezárási tápellátást, így ha az SCSI-2 szabványnak megfelelő vezérlővel rendelkezik, az valószínűleg biztosítja ezt, de ha bizonytalan, ellenőrizze a vezérlőt. Emellett számos eszköz is lehetőséget kínál a véglezárási tápellátás biztosítására (elsősorban a meghajtók); ha található a meghajtón egy Trmpwr jelölésű átkötés, ajánlott engedélyezni azt.
 • Ha belső és külső SCSI-eszközöket egyaránt csatlakoztat, győződjön meg arról, hogy az egyes SCSI-láncok utolsó eszköze rendelkezik véglezárással, illetve hogy a többi eszköz nem alkalmaz véglezárást.
 • Ha csupán egyetlen SCSI-láncot használ (akár belső, akár külső), biztosítsa, hogy az SCSI-lánc utolsó meghajtója és maga az SCSI-vezérlő alkalmazzon véglezárást. Ezt általában egy BIOS-beállítással végezheti el.
 • Ellenőrizze, hogy nem lazultak-e meg az SCSI-kábelek, illetve hogy megfelelő-e azok minősége. Ha egy hosszú, külső és belső kábeleket egyaránt tartalmazó kábellánccal rendelkezik, fennáll a jelerősség csökkenésének veszélye. Az SCSI-specifikáció szerint nagyobb hossz is alkalmazható, a specifikáció azonban nem veszi figyelembe a szivárgást és az interferenciát, mely a gyakorlati alkalmazás során a maximális kábelhossz csökkenését eredményezi. Az 1,8 méteres vagy annál hosszabb külső kábeleket ajánlott 0,9 méteres kábelekre cserélni.
 • Jegyezze fel az eseményüzenetek létrejöttének dátumát, és ellenőrizze, hogy a probléma egybeesik-e bizonyos ütemezett feldolgozásokkal (például biztonsági mentéssel) vagy nagyobb lemezkezelési műveletekkel. Ezzel meghatározhatja, hogy mely eszköz okozza a hibát.

  Megjegyzés: A meghajtók nagy megterhelés alatt általában a lassú mikroprocesszorok miatt hajlamosak ilyen típusú hibákra. Többfeladatos környezetben előfordulhat, hogy a processzor nem elég gyors az összes, egy időben kiadott I/O-parancs végrehajtásához.
 • Ha az időtúllépési érték szalagos meghajtókra is vonatkozik, állítson be alacsonyabb átviteli sebességet – az 5 MB/s-os átviteli sebesség használata általában megoldja az időtúllépési problémákat.
 • Egyszerűsítse az SCSI/IDE-láncot eszközök eltávolításával, vagy csatlakoztassa a kérdéses eszközt másik vezérlőre. Ha a probléma ismét jelentkezik, cserélje le az eszközt.
 • Ellenőrizze az SCSI-vezérlő BIOS rendszerének és az eszköz belső vezérlőprogramjának verzióját, majd lépjen kapcsolatba a gyártóval a legújabb verziók beszerzéséhez. Az ellenőrzés módjáról további információt az alábbi, „A típusszám és a belső vezérlőprogram verziójának ellenőrzése” című részben találhat.
 • Ellenőrizze az SCSI-eszköz illesztőprogramjainak verzióját. Az SCSI-illesztőprogram a %Systemroot%\System32\Drivers mappában található. Jegyezze fel a fájl tulajdonságainál olvasható verziószámot, és ellenőrizze, hogy az SCSI-gyártó rendelkezik-e újabb verzióval.
 • Távolítsa el az egyéb olyan vezérlőket, amelyek buszütközést okozhatnak.
 • Előfordulhat, hogy az eseményüzenetekben jelzett probléma az SCSI-vezérlő által végrehajtott alacsony szintű formázással is elhárítható.
 • Helyettesítse a problémás hardvert más típusszámú vagy eltérő gyártótól származó hardverrel.

A típusszám és a belső vezérlőprogram verziójának ellenőrzése

Az eszköz típusszáma és a belső vezérlőprogram verziója a Windows rendszerleíró adatbázisában tekinthető meg. A típusszám és a belső vezérlőprogram verziójának megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

Figyelem! A rendszerleíró adatbázis Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő vagy egyéb eszköz segítségével történő nem megfelelő módosítása komoly problémákhoz vezethet, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja ezeknek a problémáknak a megoldhatóságát. A rendszerleíró adatbázist csak saját felelősségére módosíthatja.
 1. Indítsa el a Regedt32.exe fájlt.
 2. Keresse meg az alábbi rendszerleíró kulcsot, majd kattintson rá (az x helyén található értéket az eszközszám határozza meg):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Scsi\ScsiPortx\ScsiBusx\ TargetIdx\LogicalUnitIdx
 3. A típusszámot és a belső vezérlőprogram verzióját a REG_SZ típusú Identifier bejegyzés sorában láthatja. A belső vezérlőprogram verziója az alábbi érték esetén például 0510:
  SEAGATE ST32430N 0510
 4. Jegyezze fel az eszköz típusszámát és a belső vezérlőprogram verzióját, majd tájékozódjon a gyártónál az ismert hibákkal kapcsolatban.
Megjegyzés: Windows 2000 és Windows Server 2003 rendszer esetén a rendszerleíró adatbázis alábbi helyén találhatja meg a típusszámot és a vezérlőprogram verziószámát:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
Az események által jelzett hibák elhárításával kapcsolatban további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:
259237 A 9-es, 11-es és 15-ös azonosítójú események által jelzett hiba elhárítása fürtkiszolgálókon (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
prodnt adic1000 adpu160m aic78u2 aic78xx cdrom cpq32fs2 lemez dlttape-vtrs nfrd960 ql2200 sonysdx-vrts stek9714
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 154690 - Utolsó ellenőrzés: 12/02/2005 10:04:00 - Verziószám: 4.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1

 • kbhardware KB154690
Visszajelzés