Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

A böngésző nem támogatott

A webhelyet csak frissített böngészővel lehet használni.

Frissítsen az Internet Explorer legújabb verziójára

A CHKNTFS.EXE segédprogram ismertetése

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

FONTOS: Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot arról, és csak akkor fogjon hozzá, ha tisztában van a rendszerleíró adatbázis visszaállításának módjával probléma esetén. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
Összefoglaló
A Microsoft Chkntfs.exe segédprogramja a Microsoft Windows NT 4.0 SP2 szervizcsomag és az újabb kiadású Windows rendszerek része. A Chkntfs feladata a Windows helytelen leállását követő újraindításkor automatikusan elinduló chkdsk segédprogram futásának letiltása egyes köteteken. Emellett a chkdsk ütemezése is törölhető, ha a chkdsk /f paranccsal ütemezve lett a chkdsk futása egy aktív köteten a következő újraindításnál.
További információ
A Windows az Autochk.exe programmal minden egyes rendszerindításkor ellenőrzi, hogy valamelyik köteten be van-e állítva a változásjelző bit. Ha a változásjelző bit be van állítva, az autochk azonnal végrehajtja a chkdsk /f parancsot az érintett köteten. A CHKDSK /f parancs feladata a fájlrendszer épségének ellenőrzése, és a köteteken talált hibák javítása. A chkdsk futtatása mindig javasolt a helytelenül leállított köteteken, azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor a chkdsk futtatása nem lehetséges vagy nem praktikus minden helytelen leállítást követően. Időnként a chkdsk segédprogramnak órákba, sőt napokba is telhet a kötetek ellenőrzése, esetleg le is fagyhat közben. Ilyen esetekben hasznosabb elhalasztani a chkdsk futtatását egy megfelelőbb időpontra.

A Chkntfs a rendszergazdák számára lehetővé teszi egyes kötetek kiiktatását az autochk program által ellenőrzendő kötetek közül. A segédprogram a parancssorból futtatható, és az alábbi parancssori kapcsolókkal rendelkezik:
  chkntfs meghajtó: [...]  chkntfs /d  chkntfs /x meghajtó: [...]  chkntfs /c meghajtó: [...]   meghajtó:   A meghajtó betűjele.   /D       Az alapértelmezés visszaállítása, azaz minden          meghajtó ellenőrzésre kerül rendszerindításkor,          és a chkdsk végrehajtódik az inkonzisztens          meghajtókon. A kapcsoló felülbírálja az /X          kapcsolót.   /X       Meghajtó kizárása a rendszerindításkor esedékes alapértelmezett          ellenőrzésből. A kizárt meghajtók nem halmozódnak, azaz ez a          kapcsoló törli a korábbi parancsokkal kizárt meghajtókat.   /C       A chkdsk futtatásának ütemezése a következő          újraindítás idejére, ha a változásjelző bit be van állítva.				
Ha nincsenek megadva kapcsolók, a chkntfs a meghajtók változásjelző bitjeinek állapotát jeleníti meg.

Példák:

chkntfs /x c: – A chkdsk futásának letiltása a C: meghajtón.

chkntfs /x d: e: – A chkdsk futásának letiltása a D: és az E: meghajtón.

A chkntfs /x parancs nem halmozó jellegű, azaz végrehajtásakor törli a korábbi kizárásokat. A fenti példában a chkntfs csak a D és az E meghajtón tiltja le a chkdsk futását, a C meghajtón nem lesz ellenőrizve a változásjelző bit értéke.

A chkntfs a rendszerleíró adatbázis BootExecute azonosítóját módosítja. A BootExecute azonosító az alábbi rendszerleíró kulcsban található:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\Session Manager
Az azonosító alapértelmezett értéke:
BootExecute:REG_MULTI_SZ:autocheck autochk *
A Chkntfs /x parancs egy /k paramétert helyez a csillag paraméter elé. A /k paraméter az érintett köteteken letiltja a változásjelző bitek ellenőrzését.

Például a

chkntfs /x D:

parancs az autochk /k:d * értékre módosítja e rendszerleíró azonosító értékét.

Az /f kapcsolóval futtatott Chkdsk parancs a meghajtók változásjelző bitjének beállításával ütemezi be magát a következő rendszerindításkor esedékes futásra. A Chkdsk /x parancs letiltja ennek a bitnek az ellenőrzését. A Chkdsk /f parancs sosem futhat olyan köteteken, amelyeket a chkntfs kizárt a változásjelző bit értékének ellenőrzése alól.

Ha a chkdsk /f futását engedélyezni kívánja egy chkntfs segédprogrammal kizárt meghajtón, futtassa a chkntfs /d parancsot, mely visszaállítja az alapértelmezett beállításokat. A másik módszer a BootExecute azonosító értékének módosítása a rendszerleíró adatbázisban: a megfelelő meghajtóbetűjel eltávolítása a /k paraméterből.

Figyelmeztetés: A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használata komoly problémákhoz vezethet, amelyek az operációs rendszer újratelepítését tehetik szükségessé. A Microsoft nem garantálja a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használatából fakadó problémák megoldhatóságát. A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt csak saját kockázatára használhatja.
A Chkdsk /f /r parancs a kötetek fájlrendszerhibáinak és a fizikai lemezek hibás szektorainak vizsgálatát engedélyezi a chkdsk számára. A chkdsk /f /r parancs a BootExecute azonosító értékének kiegészítésével ütemezi be magát a következő rendszerindításkor esedékes futásra. A

chkdsk c: /f /r

parancs például az alábbi bejegyzéssel egészíti ki a BootExecute azonosító értékét:
  autocheck autochk /r \??\C:				
Mivel ez a bejegyzés ténylegesen a rendszerleíró adatbázisba kerül, a chkdsk /f /r parancsot nem írja felül egyetlen chkntfs parancs sem. Az egyetlen mód a chkdsk /f /r parancs letiltására az erre a parancsra hivatkozó bejegyzés eltávolítása a BootExecute azonosító értékéből.

A Chkntfs.exe segédprogram minden meghajtót helyi csomópontként kezel, beleértve a Microsoft Fürtkiszolgáló (MSCS) megosztott meghajtótömbön lévő fizikailemez-erőforrásait is. Ha a Chkntfs.exe segédprogrammal egy fürt valamelyik megosztott meghajtóját kívánja kizárni, a parancsot minden fürtcsomóponton futtatni kell. Erre azért van szükség, hogy minden csomópont rendszerleíró adatbázisa a megfelelő bejegyzésekkel rendelkezzen. A parancsot csak a csomópont birtokában lévő megosztott meghajtókon lehet alkalmazni, ellenkező esetben a parancs hibát jelez.
chkdsk chkntfs
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 160963 - Utolsó ellenőrzés: 05/17/2005 11:47:00 - Verziószám: 3.1

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • kbhowto KB160963
Visszajelzés
+ (window.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");