Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

A CHKNTFS.EXE segédprogram ismertetése

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

FONTOS: Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot arról, és csak akkor fogjon hozzá, ha tisztában van a rendszerleíró adatbázis visszaállításának módjával probléma esetén. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
Összefoglaló
A Microsoft Chkntfs.exe segédprogramja a Microsoft Windows NT 4.0 SP2 szervizcsomag és az újabb kiadású Windows rendszerek része. A Chkntfs feladata a Windows helytelen leállását követő újraindításkor automatikusan elinduló chkdsk segédprogram futásának letiltása egyes köteteken. Emellett a chkdsk ütemezése is törölhető, ha a chkdsk /f paranccsal ütemezve lett a chkdsk futása egy aktív köteten a következő újraindításnál.
További információ
A Windows az Autochk.exe programmal minden egyes rendszerindításkor ellenőrzi, hogy valamelyik köteten be van-e állítva a változásjelző bit. Ha a változásjelző bit be van állítva, az autochk azonnal végrehajtja a chkdsk /f parancsot az érintett köteten. A CHKDSK /f parancs feladata a fájlrendszer épségének ellenőrzése, és a köteteken talált hibák javítása. A chkdsk futtatása mindig javasolt a helytelenül leállított köteteken, azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor a chkdsk futtatása nem lehetséges vagy nem praktikus minden helytelen leállítást követően. Időnként a chkdsk segédprogramnak órákba, sőt napokba is telhet a kötetek ellenőrzése, esetleg le is fagyhat közben. Ilyen esetekben hasznosabb elhalasztani a chkdsk futtatását egy megfelelőbb időpontra.

A Chkntfs a rendszergazdák számára lehetővé teszi egyes kötetek kiiktatását az autochk program által ellenőrzendő kötetek közül. A segédprogram a parancssorból futtatható, és az alábbi parancssori kapcsolókkal rendelkezik:
  chkntfs meghajtó: [...]  chkntfs /d  chkntfs /x meghajtó: [...]  chkntfs /c meghajtó: [...]   meghajtó:   A meghajtó betűjele.   /D       Az alapértelmezés visszaállítása, azaz minden          meghajtó ellenőrzésre kerül rendszerindításkor,          és a chkdsk végrehajtódik az inkonzisztens          meghajtókon. A kapcsoló felülbírálja az /X          kapcsolót.   /X       Meghajtó kizárása a rendszerindításkor esedékes alapértelmezett          ellenőrzésből. A kizárt meghajtók nem halmozódnak, azaz ez a          kapcsoló törli a korábbi parancsokkal kizárt meghajtókat.   /C       A chkdsk futtatásának ütemezése a következő          újraindítás idejére, ha a változásjelző bit be van állítva.				
Ha nincsenek megadva kapcsolók, a chkntfs a meghajtók változásjelző bitjeinek állapotát jeleníti meg.

Példák:

chkntfs /x c: – A chkdsk futásának letiltása a C: meghajtón.

chkntfs /x d: e: – A chkdsk futásának letiltása a D: és az E: meghajtón.

A chkntfs /x parancs nem halmozó jellegű, azaz végrehajtásakor törli a korábbi kizárásokat. A fenti példában a chkntfs csak a D és az E meghajtón tiltja le a chkdsk futását, a C meghajtón nem lesz ellenőrizve a változásjelző bit értéke.

A chkntfs a rendszerleíró adatbázis BootExecute azonosítóját módosítja. A BootExecute azonosító az alábbi rendszerleíró kulcsban található:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\Session Manager
Az azonosító alapértelmezett értéke:
BootExecute:REG_MULTI_SZ:autocheck autochk *
A Chkntfs /x parancs egy /k paramétert helyez a csillag paraméter elé. A /k paraméter az érintett köteteken letiltja a változásjelző bitek ellenőrzését.

Például a

chkntfs /x D:

parancs az autochk /k:d * értékre módosítja e rendszerleíró azonosító értékét.

Az /f kapcsolóval futtatott Chkdsk parancs a meghajtók változásjelző bitjének beállításával ütemezi be magát a következő rendszerindításkor esedékes futásra. A Chkdsk /x parancs letiltja ennek a bitnek az ellenőrzését. A Chkdsk /f parancs sosem futhat olyan köteteken, amelyeket a chkntfs kizárt a változásjelző bit értékének ellenőrzése alól.

Ha a chkdsk /f futását engedélyezni kívánja egy chkntfs segédprogrammal kizárt meghajtón, futtassa a chkntfs /d parancsot, mely visszaállítja az alapértelmezett beállításokat. A másik módszer a BootExecute azonosító értékének módosítása a rendszerleíró adatbázisban: a megfelelő meghajtóbetűjel eltávolítása a /k paraméterből.

Figyelmeztetés: A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használata komoly problémákhoz vezethet, amelyek az operációs rendszer újratelepítését tehetik szükségessé. A Microsoft nem garantálja a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használatából fakadó problémák megoldhatóságát. A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt csak saját kockázatára használhatja.
A Chkdsk /f /r parancs a kötetek fájlrendszerhibáinak és a fizikai lemezek hibás szektorainak vizsgálatát engedélyezi a chkdsk számára. A chkdsk /f /r parancs a BootExecute azonosító értékének kiegészítésével ütemezi be magát a következő rendszerindításkor esedékes futásra. A

chkdsk c: /f /r

parancs például az alábbi bejegyzéssel egészíti ki a BootExecute azonosító értékét:
  autocheck autochk /r \??\C:				
Mivel ez a bejegyzés ténylegesen a rendszerleíró adatbázisba kerül, a chkdsk /f /r parancsot nem írja felül egyetlen chkntfs parancs sem. Az egyetlen mód a chkdsk /f /r parancs letiltására az erre a parancsra hivatkozó bejegyzés eltávolítása a BootExecute azonosító értékéből.

A Chkntfs.exe segédprogram minden meghajtót helyi csomópontként kezel, beleértve a Microsoft Fürtkiszolgáló (MSCS) megosztott meghajtótömbön lévő fizikailemez-erőforrásait is. Ha a Chkntfs.exe segédprogrammal egy fürt valamelyik megosztott meghajtóját kívánja kizárni, a parancsot minden fürtcsomóponton futtatni kell. Erre azért van szükség, hogy minden csomópont rendszerleíró adatbázisa a megfelelő bejegyzésekkel rendelkezzen. A parancsot csak a csomópont birtokában lévő megosztott meghajtókon lehet alkalmazni, ellenkező esetben a parancs hibát jelez.
chkdsk chkntfs
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 160963 - Utolsó ellenőrzés: 05/17/2005 11:47:00 - Verziószám: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbhowto KB160963
Visszajelzés
ay: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">050&did=1&t=">">