XADM: Információ a Microsoft Exchange postaládaegyesítő programjáról (Exmerge.exe)

A cikket archiválták. A továbbiakban a tartalma már nem frissül, csak jelenlegi állapotában lesz elérhető.
Összefoglaló
A Microsoft Exchange postaládaegyesítő programja (Exmerge.exe) lehetővé teszi az Exchange kiszolgálók rendszergazdáinak a postaládák adatainak kibontását egy, Exchange Server szoftvert futtató számítógépen, majd ezen adatok egyesítését ugyanezen postafiókokkal egy másik, ugyancsak Exchange Server szoftvert futtató gépen. A program az Exchange Server 4.0-s, 5.0-s és 5.5-ös verziójához készült változatát a Microsoft BackOffice Resource Kit csomag második kiadása (Second Edition) tartalmazza. Az Exmerge program Exchange 2000 Server verziója az Exchange 2000 Server CD-n, a Support\Utils\I386\Exmerge mappában található.

Az Exmerge segédprogram futtatásához másolja az Exmerge.exe és az Exmerge.ini fájlt a CD-ről az ExchSrvr\Bin mappába a kiszolgáló merevlemezén, majd futtassa innen az .exe fájlt.

Az Exmerge.exe az adatokat a forráskiszolgálóról személyes mappafájlokba (PST) másolja, majd a személyes mappákban lévő adatokat a célkiszolgálón lévő postaládákba másolja.

A program egy- és kétlépéses üzemmóddal rendelkezik.

Egylépéses üzemmód esetén a program a forráspostaláda adatait PST fájlba másolja, majd a PST fájl adatait egyesíti a célkiszolgálón lévő azonos postaládába egyesíti. Ebben az esetben a célkiszolgálón található postaláda nevének és a tároló elérési útjának meg kell egyeznie a forráskiszolgálón levőével. A célkiszolgálón található postaláda megkülönböztető neve (DN) úgy határozható meg, hogy a forráskiszolgálón lévő postaláda megkülönböztető nevének Szervezet neve és Hely neve mezőjét helyettesíti a célkiszolgáló megfelelő mezőivel.

Kétlépéses üzemmódban a felhasználó választhat, hogy csak PST fájlokba másolja az adatokat, vagy pedig egyesíti a PST fájlokban lévő adatokat egy kiszolgálóéval.

A program sikeres használatához a felhasználónak az Exchange szolgáltatásfiókkal kell bejelentkeznie a Microsoft Windows NT rendszerbe. Ha ez nem lehetséges, a Windows NT aktuális fiókjának rendelkeznie kell a megfelelő engedélyekkel az összes egyesítésre kijelölt postaládára vonatkozóan.

A program létrehoz egy naplófájlt (C:\Exmerge.log), amely tartalmazza a működés során felmerült esetleges hibákat.

A program az Exchange Server 4.0-s, 5.0-s és 5.5-ös verziójához készült változata csak Windows NT Server 4.0 vagy újabb rendszeren működik. A program az Exchange 2000 Server kiszolgálószoftverhez készült verziója csak Microsoft Windows 2000 Server vagy újabb rendszerben használható.

Az Exmerge.exe program futtatása előtt győződjön meg arról, hogy az adott számítógépen telepítve van a Microsoft Outlook ügyfél és a Microsoft Exchange Administrator program.

Megjegyzés Javasoljuk, hogy ne telepítse az Outlook programot az Exchange kiszolgálón. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
266418 A Microsoft nem támogatja az Exchange Server és az Outlook telepítését ugyanazon a számítógépen (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)


A program indításához a Windows NT Intézőjében kattintson duplán az Exmerge.exe programra.

Az Exmerge.exe segédprogram e verziója csak a felhasználói mappákat és üzeneteket egyesíti, és nem támogatja a beérkezett üzenetekre vonatkozó szabályok, az űrlapok és a Schedule+ adatok egyesítését. A program egyesíti az Outlook naptárait és névjegyalbumait is.

A másolt üzenetek egypéldányos tárolását megszünteti a program, ami az Exchange személyesadat-tárolójának jelentős méretnövekedéséhez vezethet.
További információ
Amennyiben az adattároló nem indul el, hajtsa végre az alábbi lépéseket az Exmerge.exe program használatához:

MEGJEGYZÉS: Tételezzük fel, hogy a munkakörnyezetben használt kiszolgáló neve SERVERP, a másik, tesztkörnyezetben használt kiszolgálóé pedig SERVERT.
 1. Hozzon létre új (üres) adattárolót a SERVERP kiszolgálón az Exchsrvr\Mdbdata könyvtárban lévő összes fájl áthelyezésével. Ez lehetővé teszi az adattároló szolgáltatás elindulását.
 2. Állítsa vissza vagy állítsa helyre a régi adattárolót a SERVERT kiszolgálóra.
 3. A SERVERP kiszolgálón állítsa le az adattároló szolgáltatást.
 4. Állítsa le az adattároló szolgáltatást a SERVERT kiszolgálón.
 5. A SERVERT kiszolgálón nevezze át az Exchsrvr\Mdbdata könyvtárat az Mdbdata.old névre.
 6. A SERVERT kiszolgálón hozzon létre egy Exchsrvr\Mdbdata nevű könyvtárat.
 7. A SERVERP kiszolgálón nevezze át az Exchsrvr\Mdbdata könyvtárat Mdbdata.new-ra.
 8. A SERVERP kiszolgálón hozzon létre egy új könyvtárat Exchsrvr\Mdbdata néven.
 9. A SERVERP kiszolgálón az Exchsrvr\Mdbdata.new könyvtárból másolja át a Priv.edb és a Pub.edb fájlt a SERVERT kiszolgáló Exchsrvr\Mdbdata könyvtárába.
 10. A SERVERT kiszolgáló Exchsrvr\Mdbdata.old könyvtárából másolja át a Priv.edb és a Pub.edb fájlt a SERVERP kiszolgáló Exchsrvr\Mdbdata könyvtárába. Ezzel kicserélte a két kiszolgálón lévő Priv.edb és Pub.edb fájlokat.
 11. A SERVERP kiszolgálón futtassa a következő parancsot: Isinteg -patch.
 12. A SERVERT kiszolgálón futtassa a következő parancsot: Isinteg -patch.
 13. Indítsa el az Exmerge programot a SERVERT kiszolgálón lévő adatok a SERVERP kiszolgálón történő egyesítéséhez.
Ha problémák vannak a kiszolgálón lévő postaládák elérésével, tegye az alábbiakat:
 1. Ellenőrizze a kiszolgálónevet.
 2. Ellenőrizze a szervezet és a hely nevét.
 3. Győződjön meg arról, hogy a kiszolgálón fut a címtár és az adattároló szolgáltatás. Az Exmerge program a postaládák listáját az adattárolóból szerzi, mivel a postaláda méretét is lekérdezi.
 4. Előfordul, hogy a megjelenített lista nem tartalmazza az Exchange Server számítógépen lévő összes postaládát. Ilyenek azon postaládák, amelyekbe soha nem léptek be, így nincs Information Store objektumuk. Ezért a program nem észleli ezeket a postaládákat. Ez a jelenség az Exchange Server Administrator programban is előfordul a személyesadat-tároló postaláda-erőforrásainak lekérdezésekor. A probléma megoldásához be kell lépni az Exchange ügyfélbe, és e-mailt kell küldeni a kiszolgálón lévő összes postaládába. Ezzel az adattárolóban minden postaládához létrejön postaláda-objektum. (Ez a lépés az Exchange 4.0, 5.0, 5.5 verziókra vonatkozik, az Exchange 2000 verzióra nem)

Hibaüzenetek

A rendszer a következő hibát rögzítheti az Exmerge.log naplóban:
Error configuring message service (MSEMS) (Az üzenetszolgáltatás konfigurálásakor hiba történt (MSEMS))
A hibaüzenet akkor jöhet létre, ha az adattárolóban lévő valamely postaláda-objektumhoz nem található a Directory objektum.

Ellenőrizze az Administrator program személyesadat-tárolójának Mailbox Resources (Postaláda-erőforrások) lapját, majd ellenőrizze, hogy vannak-e Directory objektumok a felsorolt postaládákhoz. A Directory objektumok manuálisan vagy a DS/IS beállítás használatával hozhatók létre.

MEGJEGYZÉS: Tájékozódjon a DS/IS beállítás hatásairól, mielőtt alkalmazná azt.

Az alábbi hibaüzenet is előfordulhat:
Error opening message store (MSEMS). Verify you have the correct permissions to log on. (Az üzenettároló megnyitásakor hiba történt (MSEMS). Ellenőrizze, hogy megfelelő engedélyekkel rendelkezik-e a bejelentkezéshez)
Ellenőrizze, hogy olyan fiókkal jelentkezett-e be a Windows NT rendszerbe, amely rendelkezik hozzáféréssel azon postaládákhoz, melyeket az Exmerge.exe programmal el szeretne érni. Legegyszerűbb, ha az Exchange szolgáltatásfiókkal jelentkezik be a rendszerbe.

Ha a következő hibaüzenet jelenik meg:
Error creating Message Service (MSPST MS) (Hiba az üzenetszolgáltatás létrehozása során (MSEMS)
Ellenőrizze, hogy az Exchange ügyfél telepítve van-e azon a számítógépen, amelyen az Exmerge.exe fut.

Miután az Exmerge segédprogrammal áthelyezte egy felhasználó postaládáját, a kapcsolat nélküli tárolót (OST) használó felhasználóknak teljes mértében szinkronizálniuk kell az összes mappát. Amennyiben a postaláda tartalma valami miatt hiányzik vagy elveszett, az üzenetek az OST-ből esetleg még helyreállíthatók. A folyamat része a személyes mappák (PST) hozzáadása a profilhoz, az ügyfél kapcsolat nélküli elindítása, valamint az üzenetek manuális áthelyezése az OST-ből a PST-be, majd vissza a postaládába.

Az üzenetek kapcsolat nélküli tárolóból való visszaállításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
163589 XCLN: Visszaállítás kapcsolat nélküli tárolóból a postaláda törlését követően (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
273642 Az ExMerge segédprogram nem működik, ha nem rendelkezik a tárolóra vonatkozó Fogadás másként és Küldés másként engedéllyel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Verzióinformáció

Az 1.3-as verzióban javítva lett egy olyan probléma, amely a18 karakternél hosszabb aliasok esetén jelentkezett. A következő hibaüzenet kerül a naplóba:
Error creating MAPI profile (Hiba a MAPI profil létrehozása közben)
Az 1.4-es verzió kiegészült az üzenetek egyenkénti másolására szolgáló funkcióval a MAPI_W_PARTIAL_COMPLETION hiba esetére. Az üzenetmásolási folyamat során fellépő hibák naplózása bővítve lett.
exch2kp2w XADM
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 174197 - Utolsó ellenőrzés: 12/04/2015 17:54:06 - Verziószám: 5.1

Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo KB174197
Visszajelzés