Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Hogyan teszteljük a Microsoft Távoli Eljárás Hívás (RPC) teljesítményét

Ezt a cikket korábban a következõ néven tették közzé: HU177446
A cikket archiválták. A továbbiakban a tartalma már nem frissül, csak jelenlegi állapotában lesz elérhető.
Összefoglaló
Ez a cikk leírja, hogyan teszteljük a Microsoft Távoli Eljárás Hívás (RPC) teljesítményét és hogyan javítsuk az RPC hibaüzeneteket.
További információ
Az RPC kompatibilis az OSF (Open Software Foundation) szabvánnyal és együtt tud működni egyéb Adat Csere Kommunikáció (DCE) szabványokkal. Az RPC-k Folyamatok közötti Kommunikáció (IPC) ipari szabvány mechanizmusok a kliens-szerver kommunikációhoz, amelyek a hálózattól függetlenek és számos hálózati protokoll alatt működnek. Az RPC az IPC mechanizmusokat használja a kliens és a szerver közötti kommunikáció felépítéséhez egy távoli gépről történő programhíváshoz. A teljes programok, amelyek ilyen szintű szolgáltatást használnak, azt követelik meg, hogy legyen egy kapcsolat vagy egy átviteli szint ezen funkció megfelelő kézbesítéséhez. Például amikor a Microsoft Exchange Szervert használja, akkor szükséges egy kapcsolat az adatfolyam megbízható fenntartásához.

RPC hibaüzenetek

Amikor az RPC-t használja, akkor az alábbi hibaüzenetek egyikét kaphatja, amit okozhat lassú hálózati kapcsolat is:

 • Az RPC protokoll sorrend nem támogatott.
 • Az RPC protokoll sorrend nem érvényes.
 • Az RPC kiszolgáló már figyel.
 • Az RPC kiszolgáló nem figyel.
 • Az RPC kiszolgáló nem elérhető.
 • Az RPC kiszolgáló túlságosan elfoglalt ezen művelet végrehajtásához.
 • Egy távoli eljárás hívás (RPC) protokoll hiba fordult elő.
 • Az átvitel szintaktikáját nem támogatja az RPC kiszolgáló.
 • Az RPC protokoll sorrendje nem található.
 • Egy belső hiba fordult elő egy távoli eljárás híváskor (RPC).
 • Az RPC kiszolgáló megpróbált egy egész számot nullával osztani.
 • Egy címzési hiba fordult elő az RPC kiszolgálóban.
 • Egy lebegőpontos művelet az RPC kiszolgálón egy nullával való osztást okozott.
 • Egy lebegőpontos alulcsordulás fordult elő az RPC kiszolgálón.
 • Egy lebegőpontos túlcsordulás fordult elő az RPC kiszolgálón.
 • Az automata kezelés kötéshez az elérhető RPC kiszolgálók listája kimerült.
 • Egy hiba egy nem érvényes Windows RPC hibakódot határozott meg.
 • Nem kompatibilis RPC csonk verzió.
 • Az RPC pipe nem érvényes vagy sérült.
 • Egy érvénytelen művelet az RPC pipe objektumon.
 • Nem támogatott RPC pipe verzió.
 • Érvénytelen aszinkron RPC hívás kezelés ennél a műveletnél.
 • Az RPC pipe objektum már le lett zárva.
 • Az RPC hívás befejeződött, mielőtt a pipe-ok feldolgozásra kerültek volna.
 • Nincs több elérhető adat az RPC pipe-ban.

RPC teljesítmény és hibaüzenetek hibajavítása

Számos eszköz létezik, amelyet használhat, ha egy RPC hibaüzenet keletkezik a lassú hálózati kapcsolat következtében. Ha kap egy RPC hibaüzenetet, akkor küszöbölje ki a lassú hálózati kapcsolatot, mint lehetséges okot. Használjon egyet vagy többet az alábbi eljárások közül a probléma elkülönítéséhez.

 • Ha egy név meghatározás okozza az RPC hibaüzenetet, akkor annak megoldásához ellenőrizze, hogy tudja-e használni a NET VIEW parancsot a cél kiszolgáló parancssorában. Ha a TCP/IP protokollt használja a kliens és a szerver programok között, akkor használhat egy Lmhosts fájlt a Windows Internet Név Szolgáltatás (WINS) kiküszöbölésére, mint a probléma egy lehetséges oka.
 • Tesztelheti az alap RPC kapcsolatot egyéb RPC program használatával. A Windows NT szerver számos RPC programot tartalmaz. Az Eseménynaplót (Eventvwr.exe) és a Rendszerleíró adatbázis szerkesztőt (Regedt32.exe) használhatjuk egy Windows NT-t futtató számítógép esetében. Egyéb programok, mint a Felhasználó kezelő (Usrmgr.exe) és a Szerver kezelő (Srvmgr.exe) használható egy Elsődleges körzet kiszolgáló (PDC) esetében. Használja ezeket a programokat, mint egyéb eszközöket az RPC kapcsolat tesztelésére.
 • A hálózati tevékenység tesztelésére figyeljen egy alap fájl másolást a hálózaton keresztül a Teljesítmény monitor (Perfmon.exe) használatával. Hogy a teszt megfelelő időt adjon és teljesen lehetővé tegye a szegmentálást és a rendezést, minimálisan egy 2 megabyte-os (MB) méretű fájllal teszteljen. Egy fájl hálózaton keresztül történő másolásához a Teljesítmény monitoron keresztül, kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Keressen egy 2MB-os vagy nagyobb fájlt. Ha nincs 2 MB-os fájlja, akkor használhatja a COPY parancsot egy létező fájlból való létrehozáshoz. Ehhez írja be az alábbi parancsot parancssorba, majd nyomja meg az ENTER-t:

   copy /b fájl.kit + fájl.kit + fájl.kit + fájl.kit cél.kit

   MEGJEGYZÉS: Használja a bináris (/b) kapcsolót, ha a cél fájl nem egy szöveges fájl. Ez megóvja attól, hogy a CTRL+Z-t a fájl vége karakternek olvassa.
  2. Indítsa el a Teljesítmény monitort a kliens számítógépen. Ha a Teljesítmény monitor nem tud különbséget tenni a különböző számítógép kapcsolatok és a fájl másolás között, akkor megszüntetheti az összes létező hálózati kapcsolatot, mivel az egyéb kapcsolatok befolyásolhatják az eredményeket. Az összes jelenlegi hálózati kapcsolat megszüntetéséhez írja be "net use * /d" (idézőjelek nélkül) parancssorba, majd nyomja meg az ENTER-t.
  3. A Teljesítmény monitor képes figyelni egy fájl másolás szerver vagy redirektor objektumát az Átvitt byte-ok/sec, a Kapott byte-ok/sec és az Összes byte-ok/sec számlálókkal. Az eljárás egyszerűsítéséhez és az RPC kapcsolt adatfolyamának pontosabb megjelenítéséhez másoljon egy fájlt a kliens számítógépről a szerver számítógépre, amely futtatja az RPC programot. Kell keresnie egy 2 MB-os fájlt a szerver számítógépen.
  4. A Teljesítmény monitorban a szerver számítógépen kövesse az alábbi lépéseket:

   1. A Szerkesztés menüben kattintson a Követés hozzáadására.
   2. Az Objektum ablakban kattintson a Redirektor-ra.
   3. A Számláló ablakban kattintson a Kapott byte-ok/sec-ra, majd kattintson a Hozzáadás-ra.
  5. Parancssorban csatlakoztasson egy hálózati meghajtó betűjelet a szerver számítógéphez, majd másolja a fájlt a szerver számítógépről a kliens számítógépre.
  6. A Teljesítmény monitorban figyelje meg az Átlagos, Max és Min értékeket, ellenőrizve, hogy nincs olyan időszak, amikor a fájl másolás 128k/s vagy 512k/s alá csökkenne. Ez az érték magasabb kell, hogy legyen fontos funkcióknál és jelezheti a hálózati tömörítés szükségességét. Viszonyításként a 800,000 byte per másodperces (bps) mérések kiválóak. Az alábbi táblázat felsorolja a kilobit per másodperc (kbps) és a kilobyte per másodperc (KBps) közötti átváltásokat:

   128kbps16,384
   512kbps65,536
   1.544Mbps (T1)193,000
   10Mbps (Ethernet)1,250,000
   46.320Mbps (T3)5,790,000


   Egy bizonyos vonalsebességnél, mint 128K, kevesebb, mint a teljes 16,384 bps átvitelt láthat az igénybevétel és egyéb faktorok függvényében. Ezek a számok elméleti maximumok és a hálózat túlterheltsége csökkentheti őket.
  7. Egyéb hálózati kapcsolat problémák kiküszöböléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

   1. A Teljesítmény kezelőben a kliens számítógépen kattintson a Követés hozzáadására a Szerkesztés menüben.
   2. Az Objektum ablakban kattintson a Redirektor-ra.
   3. A Számláló ablakban kattintson az Átvitt byte-ok/sec-re, majd kattintson a Hozzáadás-ra.
   4. Másolja vissza a fájlt a szerver számítógépre, majd figyelje a fájl másolási sebességét.
  MEGJEGYZÉS: Bizonyosodjon meg róla, hogy ezek a tesztek a kliens és a szerver számítógép között megfelelnek a kívánt szolgáltatás szintjének. További tesztek elvégzéséhez a Teljesítmény monitor segítségével, fordítsa meg az adatfolyam irányát a kliens és a szerver számítógép között, válassza a megfelelő számlálókat.
 • Egy másik módja az RPC kommunikáció két számítógép közötti tesztelésének az Rpcping eszköz használata. Az Rpcping eszköz használatával kapcsolatos további információért nézze meg az alábbi cikket a Microsoft Tudás Bázisában:

  167260 : How to Use RPCPing to Test RPC Communication
 • További oka lehet az RPC hibaüzeneteknek egy külső gyártós szolgáltatás vagy egy nagyobb kliens vagy szerver gépen futó szolgáltatás. Annak meghatározásához, hogy egy futó szolgáltatás okozza-e a problémát, állítson le minden nem alapértelmezett szolgáltatást és tesztelje újra az RPC teljesítményét az Eseménynapló és a Teljesítmény monitor használatával.
 • Ellenőrizze az RPC szolgáltatások állapotát a kliens és a szerver számítógépeken. Ehhez írja be "net start" (idézőjelek nélkül) parancssorban, majd nyomja meg az ENTER-t. Egy körzet kiszolgálónál az alábbi információ jelenik meg:

  Távoli Eljárás Hívás (RPC) Lokátor
  Távoli Eljárás Hívás (RPC) Szolgáltatás
 • Ezen szolgáltatások állapotának további ellenőrzéséhez használja az Sc.exe eszközt, amelyet a Windows NT Resource Kit tartalmaz. Az Sc.exe eszköz használatával kapcsolatos további információért nézze meg az alábbi cikket a Microsoft Tudás Bázisában:

  166819 : Using Sc.exe and Netsvc.exe to Control Services Remotely
 • A Services.exe számos RPC kódot használ, és ezen részfolyamatok egyike leállhatott. Használja a Dr. Watson eszközt (Drwtsn32.exe) annak meghatározásához, hogy van-e hibaüzenet erre vonatkozólag. Abban az esetben, ha nincs hibaüzenet, akkor lehet, hogy ezen részfolyamatok közül valamelyik leállt. Ha ez a helyzet, akkor valószínűleg újra kell indítania a számítógépét.
 • Használhatja a Tlist.exe eszközt, amelyet a Windows NT Resource Kit tartalmaz, az alábbihoz hasonló információ lekérdezéséhez:
     62 Win32StartAddr:0x022a3ca1 LastErr:0x000003e5 State:Waiting   64 Win32StartAddr:0x022a4895 LastErr:0x00000000 State:Waiting   67 Win32StartAddr:0x76e03f90 LastErr:0x00000000 State:Waiting   4.0.1381.4 shp 0x02290000 services.exe   4.0.1381.4 shp 0x77f60000 ntdll.dll   4.0.1381.4 shp 0x77e10000 RPCRT4.dll

  Az állapot, fájlok és dátumok vizsgálata további információt szolgáltat
 • Használhatja a Pmon.exe eszköz (a Windows NT Resource Kit része) Feladat kezelőjét a Services.exe-val kapcsolatos információ gyűjtéséhez, mint a memória és a CPU felhasználás.
 • A Pstat.exe eszköz, a Windows NT Resource Kit része, amely megjeleníti a Services.exe részfolyamatainak állapotát.

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 177446 - Utolsó ellenőrzés: 12/05/2015 08:12:15 - Verziószám: 3.1

Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsdkplatform kbrpc kbtool kbnetwork kbgrpdsnet KB177446
Visszajelzés