Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Tiszta rendszerindításos hibaelhárítás a Windows 98 rendszerben

Fontos! Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot arról, és csak akkor fogjon hozzá, ha tisztában van a rendszerleíró adatbázis visszaállításának módjával probléma esetén. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
Összefoglaló
A jelen cikk bemutatja, hogyan végezhető el a tiszta rendszerindítással történő hibaelhárítás.

A Windows Millennium Edition (Me) rendszerben tiszta rendszerindítással történő hibaelhárításról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
267288 Hogyan hajtsunk végre „Tiszta indítást” a Windows Millennium Edition-nel
További információ
Figyelem! A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használata komoly problémákhoz vezethet, amelyek az operációs rendszer újratelepítését tehetik szükségessé. A Microsoft nem garantálja a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő nem megfelelő használata miatt fellépő problémák megoldhatóságát. A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt saját kockázatára használhatja.

A tiszta rendszerindítással történő hibaelhárítás segítségével csökkenthető a számítógépes környezet sajátosságai miatt bekövetkező hibás viselkedések mennyisége. Számos ilyen esemény azért fordul elő, mert a Windows rendszer vagy a Windows alapú programok futtatása során a számítógép indításakor betöltődő ütköző illesztőprogramok, memóriában maradó programok (TSR) és egyéb beállítások vannak jelen. A számítógépes környezet az alábbi fájlokban található beállításokat tartalmazza:
 • Msdos.sys
 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • Winboot.ini
 • Windows\Winstart.bat
 • Windows\System.ini
 • Windows\Win.ini
 • Windows\Wininit.ini
 • Windows\System.dat
 • Windows\User.dat
Ezeket a fájlokat a rendszerindítási folyamat a Windows rendszer indítása közben tölti be, és segítségükkel alakítja ki az operációs rendszer és a programok futtatásához szükséges környezetet.

A fájlokról további információt jelen cikk „Megjegyzések” című szakaszában talál.

A Rendszerbeállító segédprogram használata

A Windows 98 operációs rendszer rendelkezik egy Rendszerbeállító segédprogrammal (Msconfig.exe), amely megkönnyíti a tiszta rendszerindítás végrehajtását.

A Windows 98 rendszer Msconfig segédprogramjával történő hibaelhárításról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
281965 Hibaelhárítás a Windows 98 Msconfig segédprogramjának használatával
A Rendszerbeállító segédprogram az alább ismertetett módszerekkel futtatható.
 • Indítsa el a Rendszerinformáció eszközt, majd abból futtassa a Rendszerbeállító segédprogramot:
  1. Mutasson a Start menü Programok pontjára, majd a Kellékek pont Rendszereszközök elemére, és kattintson a Rendszerinformáció parancsra.
  2. Kattintson az Eszközök menü Rendszerbeállítás-szerkesztő parancsára.
 • A Rendszerbeállító segédprogram elindítása a Start menü Futtatás parancsával is lehetséges: kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be az msconfig.exe parancsot a Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
A tiszta indítás végrehajtásához a fentebb leírt eljárások egyikével indítsa el a Rendszerbeállító segédprogramot, majd hajtsa végre az alábbi műveleteket.
 1. Az Általános lapon jelölje be a Szelektív indítás választógombot, majd törölje a következő jelölőnégyzetek jelölését:
  • Config.sys fájl végrehajtása
  • Autoexec.bat fájl végrehajtása
  • Winstart.bat fájl végrehajtása (ha megjelenik)
  • System.ini fájl végrehajtása
  • Win.ini fájl végrehajtása
  • Indítópult elemeinek betöltése

 2. Kattintson az OK gombra, majd indítsa újra a számítógépet, amikor a rendszer kéri.
Az Indítópult elemeinek betöltése négyzet kivételével mindegyik jelölőnégyzet olyan fájlra vonatkozik, amelyet a rendszer .tsh kiterjesztésűre (a „troubleshoot”, hibakeresés szóból) nevez át a jelölőnégyzet jelölésének törlésekor. Az Indítópult elemeinek betöltése jelölőnégyzet a rendszer Indítópult mappájában található ikonokra és az alábbi rendszerleíró kulcsok alatt található bejegyzésekre vonatkozik:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

– és –

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
Az Indítópult elemeinek betöltése jelölőnégyzet jelölésének törlésekor a rendszerleíró bejegyzéseket az alábbi kulcsokba írja át a rendszer:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-

– és –

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices- – és –

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
Az Indítópult mappa ikonjait a rendszer áthelyezi a Windows\Start Menu\Programs útvonalon található Letiltott Indítópult elemek mappába.

A fájlok jelölőnégyzete jelölésének törlésekor a rendszer „remark” (megjegyzés) utasítást helyez el az adott fájl minden sorának elejére. A Config.sys vagy az Autoexec.bat fájl négyzete jelölésének törlése esetén a „rem tshoot” utasítás és egy szóköz kerül az adott fájl sorainak elejére. A System.ini vagy a Win.ini fájlhoz tartozó jelölés törlésekor a „; tshoot” utasítást és egy szóközt ír a program a fájl sorainak elejére. Egy korábban már törölt jelölés újbóli megadása esetén ezeket a megjegyzéseket a rendszer eltávolítja a fájlból. Ha egy elem jelölőnégyzetét újra bejelöli az Indítópult lapon, akkor az annak megfelelő rendszerleíró bejegyzés visszakerül az eredeti helyére.

Az indítási fájlok bármelyikének módosításakor újra kell indítani a számítógépet, mert ezek a fájlok rendszerindításkor írásvédettek.

Ha a Rendszerbeállító segédprogram nem használható, akkor a tiszta rendszerindítást saját kezűleg kell végrehajtani. A számítógép saját kezűleg végrehajtott tiszta indításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
243039 Tiszta rendszerindítás végrehajtása Windows 95 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A hibás viselkedést okozó lehetséges problémák körének szűkítése

Ha ezután már nem tapasztalja a számítógépen hibás viselkedést, akkor szűkítheti az azt okozó lehetséges problémák körét. Ennek érdekében a Rendszerbeállító segédprogrammal kezdje el visszaállítani a fájlokat és fájlbejegyzéseket mindaddig, amíg rá nem talál a hibás viselkedést okozó elemre. Ezt az eljárást „felezős visszaállításnak” nevezik, mert elsőként az előzőleg eltávolított bejegyzések felét kell visszaállítani, majd a számítógép újraindításával ki kell deríteni, hogy visszatér-e a hibás viselkedés:
 1. Elsőként törölje a jelet a Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján a Szelektív indítás csoport valamennyi jelölőnégyzetéből, majd kattintson az OK gombra. Indítsa újra a számítógépet, amikor a rendszer kéri.
 2. Ha a hibás viselkedés továbbra is előfordul, akkor a Rendszerbeállító segédprogram Speciális hibaelhárító beállítások párbeszédpaneljének használatával folytathatja a hibakeresést, amelyről a jelen cikk „Speciális tiszta rendszerindításos hibaelhárítás” című részében talál bővebb információt.
 3. Ha a hibás viselkedést továbbra is tapasztalja, akkor indítsa el a számítógépet csökkentett módban, és úgy végezzen tesztelést. Amennyiben a számítógépet csökkentett módban elindítva is tapasztalja a hibás viselkedést, akkor lépjen kapcsolatba a technikai támogatást nyújtó szakemberekkel. A számítógép csökkentett módban történő indításához indítsa újra a számítógépet, tartsa lenyomva a CTRL billentyűt mindaddig, amíg az Indítómenü meg nem jelenik, majd a menüben válassza a Csökkentett mód lehetőséget.A számítógép csökkentett módban történő indításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
  180902 Hogyan lehet elindítani a Windows 98 alapú számítógépet csökkentett módban
 4. Ha az összes jelölőnégyzet jelölésének törlése után a hibás viselkedést nem tapasztalja, akkor jelölje be a System.ini fájl végrehajtása és a Win.ini fájl végrehajtása jelölőnégyzetet, majd indítsa újra a számítógépet és ellenőrizze, hogy jelentkezik-e a hiba.
 5. Ha jelentkezik, akkor a hibás viselkedést a System.ini vagy a Win.ini fájl okozza. Ebben az esetben törölje a jelölést az egyik fájl jelölőnégyzetéből. Amennyiben így is tapasztalja a hibás viselkedést, akkor a problémát a kijelölve hagyott fájl valamelyik bejegyzése okozza. Ez esetben folytassa a hibakeresést a 9. lépéssel.
 6. Ha a probléma nem jelentkezik a System.ini fájl végrehajtása és a Win.ini fájl végrehajtása jelölőnégyzet bejelölése után, akkor jelölje be az Autoexec.bat fájl végrehajtása jelölőnégyzetet is, indítsa újra a számítógépet és ellenőrizze, hogy a hibás viselkedés így jelentkezik-e. Ha így újra tapasztalható a hibás viselkedés, akkor a problémát az Autoexec.bat fájl valamelyik bejegyzése okozza. Ebben az esetben ugorjon a 9. lépésre.
 7. Ha a probléma nem jelentkezik az Autoexec.bat fájl végrehajtása jelölőnégyzet bejelölése után sem, akkor jelölje be a Config.sys fájl végrehajtása jelölőnégyzetet is, indítsa újra a számítógépet és ellenőrizze, hogy a hibás viselkedés így jelentkezik-e. Ha így újra tapasztalható a hibás viselkedés, akkor a problémát a Config.sys fájl valamelyik bejegyzése okozza. Amennyiben ekkor sem tapasztalta a problémát, akkor az Indítópult vagy a Winstart.bat fájl egy eleme okozza a hibás viselkedést.
 8. Jelölje be a Winstart.bat fájl végrehajtása jelölőnégyzetet is, indítsa újra a számítógépet és ellenőrizze, hogy a hibás viselkedés így jelentkezik-e. Ha ekkor sem tapasztalja a problémát, akkor az Indítópult elemeinek betöltése négyzet bejelölése okozza a hibás viselkedést.
 9. Az Általános lapon jelölje be a hibás viselkedést okozó fájl jelölőnégyzetét, majd kattintson a fájl nevét tartalmazó fülre. Ezután törölje a megjelenő listában a jelölőnégyzetek feléből a jelölést, indítsa újra a számítógépet és ellenőrizze, hogy a hibás viselkedés így jelentkezik-e.

  Ha a Config.sys fájl egyik eleme okozza például a problémát, akkor jelölje be a Config.sys fájl végrehajtása jelölőnégyzetet az Általános lapon, majd kattintson a Config.sys fülre. Törölje a lista nyolc jelölőnégyzetéből az alsó négy jelölését, kattintson az OK gombra, majd indítsa újra a számítógépet, amikor a rendszer kéri.
 10. Ha a hibás viselkedés így is jelentkezik, akkor a bejelölve hagyott jelölőnégyzetek egyike okozza a problémát. Amennyiben azonban a hibás viselkedés így már nem jelentkezik, akkor azon jelölőnégyzetek egyike okozta a problémát, amelyekből törölte a jelölést.

  Ha a bejelölve hagyott jelölőnégyzetek egyike okozza a problémát, akkor törölje a jelölést a még bejelölt jelölőnégyzetek feléből, majd indítsa újra a számítógépet és ellenőrizze, hogy a hibás viselkedés így jelentkezik-e. Ha azon jelölőnégyzetek egyike okozta a problémát, amelyekből törölte a jelet, akkor jelölje be újra ezen négyzetek felét, indítsa újra a számítógépet, és ellenőrizze, hogy a hibás viselkedés így jelentkezik-e.
E műveletek végrehajtásával a számítógép többszöri újraindítása után azonosíthatja azt a fájlbejegyzést, amely a hibás viselkedést okozza. Ha megtalálta a problémát okozó fájlbejegyzést, akkor javasoljuk, hogy a megfelelő fájlból vagy rendszerleíró kulcsból távolítsa el a bejegyzést, majd állítsa vissza a Rendszerbeállító segédprogramot a Normál indítás állapotba.

A Rendszerbeállító segédprogramot a következőképpen állíthatja vissza a Normál indítás állapotba:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be az msconfig parancsot a Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
 2. Jelölje be az Általános lap Normál indítás kezdetű választógombját, majd kattintson az OK gombra.
 3. A rendszer újraindítására vonatkozó kérdés megjelenésekor kattintson a Nem gombra.
Ha a hibás viselkedést okozó bejegyzés a Config.sys, az Autoexec.bat, a Win.ini vagy a System.ini fájlban található, akkor a Rendszerbeállítás-szerkesztő segédprogrammal (Sysedit.exe) nyissa meg a fájlt, és tiltsa le a megfelelő sor(oka)t a következőképpen:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a sysedit parancsot a Megnyitásmezőbe, majd kattintson az OK gombra.
 2. Az Ablak menüben kattintson a módosítani kívánt fájl nevére (például C:\Windows\System.ini).
 3. A hibás viselkedést okozó sor elejére írja be a rem parancsot és egy szóközt.
 4. Kattintson a Fájl menü Mentés parancsára.
 5. Kattintson a Fájl menü Kilépés parancsára.
 6. Indítsa újra a számítógépet.
Ha a hibás viselkedést egy, az Indítópult lapon található program okozza, akkor távolítsa el a programot az Indítópult mappából vagy törölje a rendszerleíró adatbázisból. A programot az alábbiak szerint távolíthatja el az Indítópult mappából.
 1. Mutasson a Start menü Beállítások pontjára, majd kattintson a Tálca és Start menü parancsra.
 2. Kattintson A Start menü programjai fülre, majd az Eltávolítás gombra.
 3. Kattintson duplán az Indítópult mappára, kattintson az eltávolítani kívánt bejegyzésre, majd az Eltávolítás gombra.
 4. Kattintson a Bezárás, majd az OK gombra, végül indítsa újra a számítógépet.
Ha a hibás viselkedést okozó program nem az Indítópult mappában található, akkor valószínűleg a rendszerleíró adatbázisból tölti be a rendszer. A rendszerleíró adatbázisból az alábbiak szerint távolíthat el egy adott bejegyzést.
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot a Megnyitás mezőbe, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
 2. Biztonsági másolat létrehozása céljából a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő segédprogramban egyenként keresse meg az alábbi rendszerleíró kulcsokat, kattintson rájuk, majd a Rendszerleíró adatbázis menü Rendszerleíró adatbázis exportálása parancsára:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  és

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
 3. A jobb oldali ablaktáblában törölje a megfelelő rendszerleíró kulcsban található fájlnév.exe értéket (a fájlnév összetevő a hibás működést okozó fájl neve):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  és

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  és

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

  és

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Lépjen ki a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő segédprogramból, és indítsa újra a számítógépet.

Hibaelhárítási példa

Az alábbi példában bemutatjuk, hogy miként lehet megkeresni azt a rendszerindítási beállítást, amely egy adott program nem várt működését okozza.
 1. Hajtson végre tiszta rendszerindítást a következőképpen:

  1. A Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján jelölje be a Szelektív indítás választógombot.
  2. A Szelektív indítás csoportban törölje a jelölést valamennyi jelölőnégyzetből, majd kattintson az OK gombra.
  3. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, akkor válassza az újraindítást.
  Ha ezek után ellenőrzi a program működését, akkor a hibás viselkedés már nem tapasztalható.

  Megjegyzés: Ha a hibás viselkedés mégis tapasztalható lenne, akkor a számítógép tiszta indításával a probléma valószínűleg nem oldható meg. Ebben az esetben tanulmányozza a cikk „Speciális tiszta rendszerindításos hibaelhárítás” című részében írtakat, keressen megoldást a Microsoft Tudásbázisban a tapasztalt problémára vagy lépjen kapcsolatba a Microsoft terméktámogatási szakembereivel.
 2. Ha meg szeretné állapítani, hogy a Win.ini vagy a System.ini fájl valamely sora okozza-e a hibás viselkedést, hajtsa végre az alábbi műveleteket.

  1. A Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján jelölje be a Szelektív indítás választógombot.
  2. Jelölje be a Win.ini fájl végrehajtása és a System.ini fájl végrehajtása jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.
  3. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, válassza az újraindítást.
  Ha ezek után ellenőrzi a program működését, akkor a hibás viselkedés már nem tapasztalható, tehát nem a Win.ini vagy a System.ini fájl egy eleme okozza a hibás viselkedést.
 3. Amennyiben tudni szeretné, hogy az Autoexec.bat fájl egyik sora okozza-e a hibás viselkedést, hajtsa végre az alábbi műveleteket.

  1. A Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján jelölje be az Autoexec.bat fájl végrehajtása jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.
  2. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, válassza az újraindítást.
  Ha ezek után ellenőrzi a program működését, akkor a hibás viselkedés már nem tapasztalható, akkor nem az Autoexec.bat fájl valamely eleme okozza a hibás viselkedést. Mivel a jelen példában a Winstart.bat fájl nem létezik, ezért már csak a Config.sys fájl egy eleme okozhatja a problémát.
 4. A példa szerint a Config.sys fájl nyolc sorból áll. Ha kíváncsi, hogy a fájl melyik felében található adott sor okozza a hibás viselkedést, az alábbi műveleteket kell végrehajtania.

  1. A Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján jelölje be a Config.sys fájl végrehajtása jelölőnégyzetet, majd kattintson a Config.sys fülre.
  2. A Config.sys lapon törölje a lista első felének sorai előtt található jelölőnégyzetek jelölését. A példában ez az első négy jelölőnégyzetet jelenti.
  3. Kattintson az OK gombra. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, válassza az újraindítást.
  Ha ezek után ellenőrzi a program működését, akkor a hibás viselkedés már nem tapasztalható, akkor a problémát okozó sor a Config.sys fájl első négy sorának valamelyike.
 5. Jelöljön be az 5. lépésben törölt jelölőnégyzetek közül kettőt:

  1. A Rendszerbeállító segédprogramban kattintson a Config.sys fülre.
  2. A Config.sys lapon jelölje be az 5. lépésben inaktivált jelölőnégyzetek első felét. A példában ez az első kettő jelölőnégyzetet jelenti.
  3. Kattintson az OK gombra. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, válassza az újraindítást.
  Ha ezek után ellenőrzi a program működését, akkor a hibás viselkedés már nem tapasztalható, akkor a problémát okozó sor a Config.sys fájl harmadik vagy negyedik sora.
 6. Ha tudni szeretné, hogy melyik sor okozza a hibás viselkedést, az alábbi műveleteket hajtsa végre.

  1. A Rendszerbeállító segédprogramban kattintson a Config.sys fülre.
  2. A Config.sys lapon jelölje be az 5. lépésben inaktivált jelölőnégyzetek közül a még mindig inaktívak első felét (ez a lista harmadik jelölőnégyzetét jelenti).
  3. Kattintson az OK gombra. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, válassza az újraindítást.
  Ha ezek után ellenőrzi a program működését, akkor a hibás viselkedés már nem tapasztalható, akkor a problémát okozó sor a Config.sys fájl negyedik sora.

  Megjegyzés: Erre a sorra egy program futtatása vagy egy hardvereszköz elérése érdekében lehet szükség. Ha ez valóban így van, akkor tanulmányozza a fájlhoz ezt a sort hozzáadó szoftver vagy a hardver dokumentációját vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval frissített illesztőprogram beszerzése érdekében.
A szokásos rendszerindítás visszaállításához a Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján jelölje be a Normál indítás – minden eszköz-illesztőprogram és szoftver betöltése választógombot, majd kattintson az OK gombra. A rendszer újraindítására vonatkozó kérdés megjelenésekor kattintson az Igen gombra.

Tanácsok a tiszta rendszerindításos hibaelhárításhoz

Azzal, hogy törli az alább felsorolt bejegyzések jelölőnégyzeteinek jelölését, gyakran csökkenthető az elvégzendő lépések száma, amelyek a Rendszerbeállító segédprogram Általános lapjának Szelektív indítás csoportjában található összes indítófájl eltávolításához, majd felezős visszaállításához szükségesek:
 • Törölje valamennyi, a Config.sys és az Autoexec.bat fájlban található külső fejlesztésű illesztőprogram jelölőnégyzetének jelölését.
 • Törölje a System.ini fájl [386Enh] szakaszában található valamennyi .386 kiterjesztésű fájlnévvel végződő sorhoz tartozó jelölőnégyzet jelölését.
 • Törölje a Win.ini fájl [Windows] szakaszában található valamennyi „Load=” és „Run=” kezdetű bejegyzés jelölőnégyzetének jelölését (ha vannak ilyen bejegyzések).
A rendszerindító fájlok bejegyzéseinek letiltásáról „A Rendszerbeállító segédprogram használata” című részben talál további információt.

Speciális tiszta rendszerindításos hibaelhárítás

Abban az esetben, ha a Rendszerbeállító segédprogram Általános lapjának Szelektív indítás csoportjában az összes rendszertöltő bejegyzés jelölőnégyzetéből törölte a jelölést, a hibás viselkedés azonban továbbra is tapasztalható, kövesse az alábbi hibaelhárítási lépéseket.
 • A Rendszerbeállító segédprogram Speciális hibaelhárító beállítások párbeszédpaneljén jelölje be valamennyi jelölőnégyzetet. A Speciális hibaelhárító beállítások párbeszédpanelen található elemek ellenőrzésének menete az alábbi.
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be az msconfig.exe parancsot a Megnyitás mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
  2. Az Általános lapon kattintson a Speciális gombra, jelölje be az összes jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, akkor válassza az újraindítást.
  3. A felezős visszaállítási módszer használatával állapítsa meg, hogy melyik elem okozza a hibás viselkedést. A felezős visszaállítási módszerről bővebb információt „A hibás viselkedést okozó lehetséges problémák körének szűkítése” című részben talál. Számos hibás viselkedés, amelynek oka a leírtak szerint körülhatárolható, hardver- és illesztőprogram-kompatibilitási problémákkal kapcsolatos. A hibás viselkedés okának megállapítása után lépjen kapcsolatba a hardver vagy a szoftver gyártójával frissített illesztőprogram beszerzése vagy a Windows 98 rendszerrel való kompatibilitási problémák megismerése céljából. A Rendszerbeállító segédprogram Speciális hibaelhárító beállítások párbeszédpaneljéről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
   181966 Rendszerbeállító segédprogram speciális hibaelhárító beállításai
 • A videokártya beállítása szabványos VGA típusra
  1. Mutasson a Start menü Beállítások pontjára, kattintson a Vezérlőpult parancsra, majd kattintson duplán a Képernyő ikonra.
  2. Kattintson a Beállítások fülre, majd a Speciális gombra. Kattintson a Csatoló fülre, majd a Módosítás gombra.
  3. Kattintson a Tovább gombra, majd jelölje be a Lista megjelenítése egy adott helyen található összes illesztőprogramról, így kiválasztható a kívánt illesztőprogram választógombot, végül kattintson a Tovább gombra.
  4. Jelölje be a Minden eszköz mutatása választógombot, majd kattintson a Gyártók mezőben a (Szabványos videókártyák) elemre. Kattintson a Modellek mezőben a Szabványos videókártya (VGA) elemre, majd a Tovább gombra.
  5. Kattintson az Igen, a Tovább, majd a Befejezés gombra.
  6. Kattintson a Bezárás, majd újra a Bezárás gombra, végül a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenésekor az Igen gombra.

   Ha a hibás viselkedést nem tapasztalja azután, hogy a videokártyát átállította a szabványos VGA-csatolóra, akkor lépjen kapcsolatba a kártya gyártójával frissített, a Windows 98 rendszerrel kompatibilis illesztőprogram beszerzése érdekében.A megjelenítési problémák megoldásáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
   127139 Megjelenítési problémák megoldása a Windows rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 • Jelölje be a Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján a Diagnosztikai indítás kezdetű választógombot annak érdekében, hogy a rendszer ne töltse be a .vxd kiterjesztésű statikus fájlokat. A Diagnosztikai indítás – eszköz-illesztőprogramok és szoftver interaktív betöltése választógomb bejelölése a .vxd kiterjesztésű statikus fájlok betöltésének megakadályozása érdekében az alábbiak szerint lehetséges.
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára. A Megnyitás mezőbe írja be az msconfig.exe parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. Az Általános lapon jelölje be a Diagnosztikai indítás – eszköz-illesztőprogramok és szoftver interaktív betöltése választógombot, majd kattintson az OK gombra.
  3. Amikor a számítógép újraindítására vonatkozó kérdés megjelenik, válassza az újraindítást.
  4. A megjelenő indítómenüben jelölje ki a Megerősítés lépésről lépésre menüpontot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
  5. A következő táblázatban összefoglaljuk a megjelenő kérdéseket és az azokra adandó javasolt válaszokat.
   Kérdés                             Válasz (ENTER= Igen, ESC= Nem)---------------------------------------------------------------Betölti a DoubleSpace illesztőprogramot?            IgenFeldolgozza a rendszerleíró adatbázist?             IgenLétrehoz egy naplófájlt (BOOTLOG.TXT)?             IgenFeldolgozza az indító eszköz-illesztőprogramokat (CONFIG.SYS)? NemDEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS                   IgenDEVICE=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS                  IgenDEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS                IgenFeldolgozza az indító parancsfájlt (AUTOEXEC.BAT)?       NemBetölti a Windows grafikus felhasználói felületet?       IgenBetölti az összes Windows illesztőprogramot?          Igen								
   Fontos megjegyezni, hogy a Windows mappa számítógépenként eltérő helyen lehet. Nem biztos, hogy az összes kérdést látni fogja, mert megjelenésük a számítógépen található rendszerindítási fájloktól függ. A kérésekre Igen választ az ENTER, Nem választ pedig az ESC billentyű megnyomásával is adhat.
  6. A .vxd kiterjesztésű statikus fájlok betöltésének elkerülése érdekében az ilyen kérdésekre válaszoljon nemmel. Az alábbiakban a Microsoft statikus VXD-fájljainak részleges felsorolása található.
   Statikus VXD-fájl     Támogatott szolgáltatás----------------------------------------------Vnetsup.vxd        Microsoft hálózatNdis.vxd         Microsoft hálózatNdis2sup.vxd       Microsoft hálózatJavasup.vxd        Microsoft Java virtuális gépVrtwd.386         ÓraVfixd.vxd         VideotelefonálásVnetbios.vxd       Microsoft hálózatVserver.vxd        Microsoft hálózatVredir.vxd        Microsoft hálózatDfs.vxd          Microsoft hálózatNdiswan.vxd        Microsoft hálózatMsmouse.vxd        Microsoft egér							
  7. Ha a hibás viselkedést így nem tapasztalja, akkor ismételje meg az 1–6. lépést úgy, hogy az ENTER billentyű megnyomásával Igen választ ad a fenti lista minden fájljának betöltésére. Amennyiben a probléma így sem jelentkezik újra, akkor nem a listában található statikus VXD-fájlok egyike okozza azt.
  8. A felezős visszaállítási módszer használatával állapítsa meg, hogy melyik .vxd kiterjesztésű statikus fájl okozza a hibás viselkedést.
  9. Törölje a nem kompatibilis statikus .vxd mappát a HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD rendszerleíró kulcsból.

Megjegyzések

Az Msdos.sys fájl

Az Msdos.sys fájl alapinformációt tartalmaz a Windows mappa helyéről, a rendszerindítási fájlokról és más egyéb beállításokról. A beállítások egy része a Rendszerbeállító segédprogram Speciális hibaelhárító beállítások párbeszédpaneljén módosítható.

Az Msdos.sys fájl tartalmáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
118579 A Windows Msdos.sys fájl tartalma

A Config.sys fájl

A Config.sys fájl az MS-DOS alapú és a Windows rendszer korábbi verzióihoz készült programoknak biztosítja a visszamenőleges kompatibilitást, de nem feltétlenül található meg a számítógépen. A Config.sys fájl MS-DOS alapú, alacsony szintű illesztőprogramokat tölt be, amelyek fájlnevének általában .sys a kiterjesztése.

Az Autoexec.bat fájl

Az Autoexec.bat fájl is az MS-DOS alapú és a Windows rendszer korábbi verzióihoz készült programoknak biztosítja a visszamenőleges kompatibilitást, és szintén nem feltétlenül van jelen a számítógépen. Az Autoexec.bat fájl MS-DOS alapú programokat tölt be, amelyek fájlnevének általában .com vagy .exe a kiterjesztése.

A Winboot.ini fájl

A Winboot.ini fájl az Msdos.sys fájl ideiglenes másolata, amely akkor lehet jelen a számítógépen, ha egy program a rendszerbetöltési folyamatot érintő változtatásokat végez a rendszeren. A Winboot.ini fájl rendszerint a gyökérmappában található, felülbírálja az Msdos.sys fájl beállításait, és a program futásának befejeztével törlődik.

A Winstart.bat fájl

Előfordulhat, hogy a Winstart.bat fájl jelölőnégyzete nem használható a Rendszerbeállító segédprogram Általános lapján. A Winstart.bat fájlt olyan programok hozzák létre, amelyeknek MS-DOS alapú program futtatására van szükségük a Windows rendszerben való működéshez. A legtöbb felhasználó számítógépén nem található ilyen program.

A System.ini fájl

A System.ini fájl a számítógép egyes hardvereszközeinek beállításairól tartalmaz információt. A Windows rendszer betöltéséhez ennek a fájlnak a Windows mappában kell lennie. A System.ini fájl a különböző eszközök – például a hang- és videokártyák – illesztőprogramjának betöltésére szolgál. A nem 32 bites illesztőprogramot használó hardvereszközök 16 bites illesztőprogramjait is tartalmazhatja a System.ini fájl.

Ha a Rendszerbeállító segédprogramban törli a System.ini fájl végrehajtása jelölőnégyzet jelölését, majd újraindítja a számítógépet, akkor a következő változások történnek:
 • A képernyő 640 x 480 képpont felbontású, 16 színű módra vált. Ha korábban ennél nagyobb felbontású üzemmódot használt, akkor az asztal parancsikonjai egymásra kerülhetnek.
 • A hangkártya nem működik megfelelően.

A Win.ini fájl

A Win.ini fájl a Windows rendszer általános megjelenéséhez szükséges információt tartalmazza, és a Windows mappában kell lennie, máskülönben a rendszer újra létrehozza. A fájl rendszerindításkor töltődik be a Windows 3.x verziójú operációs rendszerekkel való kompatibilitás érdekében. A fájlban található beállítások többsége a rendszerleíró adatbázisban is megtalálható. Ha a Rendszerbeállító segédprogramban törli a Win.ini fájl végrehajtása jelölőnégyzet jelölését, akkor a rendszer létrehozza a fájl egy általános verzióját.

A Wininit.ini fájl

A Wininit.ini fájlt a Windows rendszer és a harmadik féltől származó termékek különféle összetevőinek telepítéséhez használja a rendszer. Minden olyan esetben, amikor egy program használatban lévő fájlt kíván másolni vagy eltávolítani, az ehhez szükséges utasításokat a Wininit.ini fájlba írja. A rendszerindítási folyamat közben a rendszer ellenőrzi, hogy létezik-e a Wininit.ini fájl, és ha igen, akkor végrehajtja a benne található utasításokat. Ha a Wininit.ini fájl létezik, akkor a hibás viselkedéssel kapcsolatos hibák keresésekor nevezze át .old kiterjesztésűre.

A System.dat fájl

A System.dat fájl a Windows rendszer indításához szükséges két rendszerleíró adatbázisfájl egyike. A System.dat fájl a System.ini fájlhoz hasonlóan a számítógép és a szoftverek beállításait tartalmazza. Az Indítópult elemeinek betöltése jelölőnégyzet azokra a bejegyzésekre vonatkozik, amelyeket a rendszerleíró adatbázis System.dat fájlban tárolt részéből tölt be a rendszer.

A User.dat fájl

A User.dat fájl a Windows rendszer indításához szükséges második rendszerleíró adatbázisfájl, amely hasonló a Win.ini fájlhoz, mert az egyes programok futtatásához és a Windows rendszer általános megjelenéséhez szükséges információt tartalmaz.

Biztonsági másolat készítése a rendszerindítási fájlokról

A jelen cikkben tárgyalt rendszerindítási fájlokról biztonsági másolat készíthető a Rendszerbeállító segédprogrammal a következő módon: kattintson az Általános lapon a Biztonsági másolat készítése gombra. Ezután választhat, hogy a merevlemezek valamelyikének egy mappájába vagy egy hajlékonylemezre kívánja menteni a fájlokat. A hajlékonylemezre történő mentés az ajánlott.

A .vxd kiterjesztésű statikus fájlok hardvereszközök és szoftverek virtuális illesztőprogramjainak betöltésére szolgálnak. A legtöbb független gyártó saját statikus .vxd fájljait adja a termékéhez.
w98seusefaq w98usefaq w98sesstop w98sstop
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 192926 - Utolsó ellenőrzés: 03/03/2005 14:47:00 - Verziószám: 1.1

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

 • kbhowto kbtshoot kbenv KB192926
Visszajelzés