A Windows-rendszermag 41-es azonosítójú („A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően”) hibája Windows 7 vagy Windows Server 2008 R2 rendszerű számítógépen

A jelenség
A számítógép újraindul, és a következő kritikus hibaüzenet jelenik meg az eseménynaplóban:


Napló neve: Rendszer
Forrás: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Eseményazonosító: 41
Szint: Kritikus
Leírás:
A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása.


A Részletek lapon a következő információ jelenik meg:

EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress true
PowerButtonTimestamp 129165039139928187Megjegyzés: A STOP-hibát ismertető részletek között a BugcheckCode és a BugcheckParameter-paraméterek értéke más is lehet.
Oka
A rendszermag energiakezelőjének 41-es azonosítójú eseményét különböző olyan szituációk válthatják ki, melyekben a számítógép váratlanul leáll vagy újraindul. A Windows rendszert futtató számítógép indításakor a rendszer ellenőrzi, hogy a számítógép megfelelően állt-e le, és amennyiben nem, úgy egy 41-es azonosítójú, a rendszermag energiakezelőjével kapcsolatos üzenetet generál. Az alábbiakban ismertetett szituációk és forgatókönyvek vezethetnek a 41-es eseményhez.

1. forgatókönyv
A számítógép egy STOP-hiba miatt újraindul. A STOP-hiba bekövetkezésekor a hiba adatai a 41-es azonosítójú esemény bejegyzésébe íródnak az esemény részletes adataiként. Egyes esetekben előfordulhat, hogy ezeket az adatokat nem sikerül az eseménybejegyzésbe írni a számítógép újraindulása vagy leállítása előtt. Az ilyen szituációkat a 3. forgatókönyv ismerteti.

Megjegyzés: A BugcheckCode paraméter értéke a megszokottól eltérően nem hexadecimális, hanem decimális érték. A paraméter értékét ezért hexadecimálissá kell váltani, amiről a cikk A megoldás szakaszában tájékozódhat.

2. forgatókönyv
A számítógép bekapcsológombját benyomják, és legalább négy másodpercig nyomva tartják. Ebben az esetben az eseményadatok között a PowerButtonTimestamp paraméter értéke nullától különböző. Egyes esetekben előfordulhat, hogy nem sikerül az eseményadatok közé bejegyezni a PowerButtonTimestamp paraméter értékét a számítógép újraindulása vagy leállása előtt. Az ilyen szituációkat a 3. forgatókönyv ismerteti.
3. forgatókönyv
A STOP-hiba kódja és a PowerButtonTimestamp paraméter értéke is 0. Ilyenek például a következő esetek:
 • A STOP-hibában a BugcheckCode paraméter értéke 0. Bizonyos körülmények esetén a STOP-hibával kapcsolatos BugcheckCode paraméter értékét nem sikerül az eseményadatok között rögzíteni a számítógép újraindulását vagy leállását megelőzően. Ekkor a BugcheckCode paraméter értéke 0. Az is előfordulhat, hogy nem történt STOP-hiba, hanem az energiaellátás megszakadása okozta a számítógép leállását – például ha egy hordozható számítógépből eltávolítják az akkumulátort, esetleg teljesen lemerül az akkumulátor, illetve ha egy asztali számítógép esetén kihúzzák a tápkábelt, vagy áramszünet következik be.
 • A PowerButtonTimestamp értéke nulla. Bizonyos körülmények esetén a PowerButtonTimestamp paraméter értékét nem sikerül az eseményadatok között rögzíteni a számítógép újraindulását vagy leállását megelőzően. Ekkor a paraméter értéke 0 lesz. Ez a helyzet alakul ki például akkor, ha a számítógép bekapcsológombját legalább négy másodpercig nyomva tartják, miközben a Windows rendszerben olyan művelet fut, mely megakadályozza az esemény lemezre mentését. Akkor is találkozhat ezzel a jelenséggel, ha a számítógép olyan állapotba kerül, hogy semmilyen műveletre nem válaszol, és ezért a tápkapcsolóval ki kell kapcsolni. A számítógép válaszképessége például úgy ellenőrizhető, hogy megfigyeli, a CAPS LOCK billentyű többszöri lenyomásakor villog-e a billentyűzeten a CAPS LOCK billentyű állapotát jelző fény.


A megoldás
A 41-es esemény azt jelzi, hogy egy váratlan probléma miatt a Windows nem tud megfelelően leállni. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem minden esetben van elegendő információ a hiba pontos okának megállapításához. A hiba azonosításához és a lehetséges megoldások kereséséhez fontos tudni, hogy milyen műveletet végzett a számítógép közvetlenül az esemény bekövetkezése előtt.

Ha az eseményt a számítógép energiaellátásának megszakadása okozta, célszerű lehet beszerezni egy szünetmentes tápegységet (UPS-eszközt), például egy akkumulátoros tartalék áramforrást. A jelenséget nem megfelelő teljesítményű vagy meghibásodott tápegység is okozhatja – ha például RAM-modulokat, újabb eszközöket vagy merevlemezeket helyezett üzembe a probléma előtt, lehetséges, hogy a tápegység okozza a problémát.

1. forgatókönyv: A számítógép újraindult, ezt követően pedig egy STOP-hibához tartozó BugcheckCode-érték jelenik meg az eseményadatokban
Ha a STOP-hibához tartozó BugcheckCode paraméter értéke nem nulla, a paraméter értékét át kell váltani hexadecimális értékre, a STOP-hibákkal kapcsolatos dokumentációk nagy része ugyanis hexadecimális értékeket említ a decimálisak helyett. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start gombra, majd írja be a Keresés megkezdése mezőbe a calc kifejezést.
 2. Kattintson a Nézet menü Programozó parancsára.
 3. Győződjön meg arról, hogy a számológép számrendszerjelző szakaszában a Dec választógomb van bejelölve.
 4. Írja be a számológépbe a BugcheckCode paraméter értékét.
 5. Jelölje be a Hex választógombot a számrendszerjelző szakaszban.
Megjegyzés: Ekkor a számológépen a hexadecimálissá konvertált érték jelenik meg. Minden nullától különböző értéket váltson át ezzel a módszerrel.

Az alábbi példa egy STOP-hiba BugcheckCode paraméterének értékét szemlélteti egy 41-es esemény adatai között:

EventData
  BugcheckCode 159
BugcheckParameter1 0x3
  BugcheckParameter2 0xfffffa80029c5060 
  BugcheckParameter3 0xfffff8000403d518
  BugcheckParameter4 0xfffffa800208c010
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
A 159 hexadecimális számrendszerben 0x9f (a többi paraméterérték: 0x3, 0xfffffa80029c5060, 0xfffff8000403d518, 0xfffffa800208c010).


Megjegyzés: A szám előtti bevezető nullák általában nem jelennek meg. A hexadecimálissá alakított BugcheckCode-értékek 8 számjegyből állnak. A 0x9F értékkel kapcsolatos dokumentációkban a 0x9F kód például rendszerint 0x0000009f formában jelenik meg, míg a 0xA kódot 0x0000000A formában szokták említeni. A hexadecimális érték birtokában látogassa meg a support.microsoft.com webhelyet, és végezzen keresést a teljes hexadecimális hibakódból (0x0000009f) és a bugcheck szóból álló keresőkifejezéssel.

További információt talál a TechNet blogjának a rendszermag-módú kékképernyős rendszerösszeomlások hibakeresésével foglalkozó, bevezető szintű bejegyzésében:

2. forgatókönyv: A számítógép leállítása a bekapcsológomb nyomva tartásával
Ha van rá lehetőség, a Windows rendszert a Start menüben elérhető kikapcsolási és leállítási parancsok valamelyikével ajánlott leállítani. Ebben az esetben az operációs rendszer be tud zárni minden fájlt, illetve minden szolgáltatást és alkalmazást tud értesíteni a leállásról, így azok is a lemezre menthetik az adatokat és a gyorsítótárak tartalmát.

Ha a számítógép normál leállítását gátló problémába ütközik, és a számítógépet a bekapcsológomb folyamatos nyomásával kell kikapcsolnia, a hibaelhárításhoz ajánlott internetes keresést végeznie a tapasztalt jelenségek kulcsszavaival – néhány ilyen kulcsszó: „lefagyás”, „kék halál” vagy „összeomlás”.

A számítógép lefagyásának egyik speciális okát a Microsoft Tudásbázis következő cikke ismerteti:
974476 A számítógép nem válaszol, ha egy USB-eszköz megpróbálja folytatni a működését a szelektív felfüggesztési állapot elhagyását követően Windows 7 vagy Windows Server 2008 R2 rendszerbenA hibaelhárítással kapcsolatos információkért érdemes meglátogatni a Windows 7 megoldásközpontját, melynek címe:


3. forgatókönyv: A rendszer véletlenszerűen újraindul, de nem jelenik meg STOP-hibára utaló BugcheckCode paraméter, vagy pedig a számítógép teljes mértékben válaszképtelen

A billentyűzet CAPS LOCK billentyűjének lenyomásával ellenőrizheti, hogy a címbeli szituáció következett-e be. Ha a CAPS LOCK billentyűt lenyomva a billentyűzet CAPS LOCK billentyűjének állapotát jelző fénye nem villan fel, ha korábban nem világított (vagy nem alszik ki, ha világított), akkor lehetséges, hogy a számítógép teljesen válaszképtelenné vált.

Ez rendszerint hardverproblémára vagy hardverillesztővel kapcsolatos hibára utal. A probléma azonosításához tekintse át az alábbiakat:
 1. Hardver célzott túlterhelése: Tiltsa le a túlterhelési beállításokat, és ellenőrizze, hogy a probléma akkor is fennáll-e, ha a számítógép a gyárilag ajánlott normál sebességgel fut.
 2. Memóriaellenőrzés: Ellenőrizze a memóriát egy erre szolgáló eszközzel, valamint bizonyosodjon meg arról, hogy a memórialapka sebessége azonos a rendszerben számára konfigurált sebességgel.
 3. Energiaellátás: Győződjön meg arról, hogy a tápegység teljesítménye elegendő a telepített eszközök tápellátásához. Ha memóriát, új processzort, meghajtókat vagy külső eszközöket telepített, lehetséges, hogy több energiára van szükség, mint amennyit a tápegység folyamatosan tud szolgáltatni.
 4. Túlmelegedés: A hardver belső hőmérsékletének ellenőrzésével győződjön meg arról, hogy nem melegszik túl a rendszer.
 5. Alapértelmezett beállítások: Próbálja meg a BIOS alapértelmezett beállításaival indítani a számítógépet.

Ha a számítógép által generált STOP-hibához tartozó 41-es azonosítójú esemény adatai között nem jelenik meg a BugcheckCode paraméter értéke, módosítsa a számítógép újraindítási beállítását. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a jobb gombbal a Sajátgép ikonra, és kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 2. Kattintson a Speciális rendszerbeállítások hivatkozásra.
 3. Kattintson a Speciális fülre.
 4. Az Indítás és helyreállítás csoportban kattintson a Beállítások gombra.
 5. Törölje a jelölést az Automatikus újraindítás jelölőnégyzetből.

További információ
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 2028504 - Utolsó ellenőrzés: 08/09/2010 08:58:00 - Verziószám: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, Windows HPC Server 2008 R2

 • KB2028504
Visszajelzés