A Word ideiglenes fájljai

A cikk Microsoft Word 97 alkalmazásra vonatkozó változatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat (előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat): 89247.
Összefoglaló
A cikk azt ismerteti, hogy a Microsoft Word for Windows alkalmazás mikor, hol és hogyan hoz létre ideiglenes fájlokat.
További információ

Az ideiglenes fájlok definíciója:

Az ideiglenes fájlok információt tárolnak ideiglenesen, hogy memóriát szabadítsanak fel valamely más célra, vagy azért, hogy biztonsági hálóként működjenek az esetleges adatvesztés megelőzésére, amikor a program bizonyos műveleteket hajt végre. A Word például automatikusan dönti el, hogy hol és mikor hozzon létre ideiglenes fájlokat. Az ideiglenes fájlok kizárólag a Word aktuális munkamenete alatt léteznek. Amikor a Word normál módon áll le, a program bezár majd töröl minden ideiglenes fájlt.

Miért hoz létre a Word ideiglenes fájlokat?

Sebesség:

Ha nem áll rendelkezésre elég memória ahhoz, hogy a program a memóriában őrizze a dokumentumot annak összes módosításával együtt úgy, hogy emellett megfelelő sebességgel el tudja végezni az olyan műveleteket, mint a sorba rendezés, az áthúzás, a görgetés stb. miközben más alkalmazások futnak, a Word a kód nem használt részét vagy a dokumentum módosítás alatt nem álló részét a memóriából a lemezre helyezi át. Az adatoknak a lemezen található ideiglenes fájlokba való áthelyezése memóriát szabadít fel a szöveg alakításához és az aktívan szerkesztett dokumentumrészek tárolásához.

Adatintegritás:

A Word az ideiglenes fájlokat rendszerhibák elleni „biztonsági hálóként” használja fájlmentési sémája részeként. Azáltal, hogy először ideiglenes fájlokba menti az adatokat, majd átnevezi azokat a megfelelő nevűre, a Word biztosítja az eredeti fájlok adatainak integritását a fájlok írásakor fellépő esetleges problémák (áramkimaradás, hálózati kapcsolat elvesztése) ellen.

Ideiglenesfájl-típusok

MS-DOS alapú fájl:

Szabványos MS-DOS-fájlok.

Dokumentumfájl alapú fájl

Ezek a fájlok abban különböznek a hagyományos MS-DOS-fájloktól, hogy ezeket több program képes írni és olvasni anélkül, hogy az eredeti tulajdonos tudomást szerezne arról. Emellett a dokumentumfájlok alaptulajdonságai lehetővé teszik a Word számára, hogy fájlokat és könyvtárakat hozzon létre a fájlokon belül. A program indulásakor a Word létrehoz egy ideiglenes (közvetlen) dokumentumfájlt ~wrfxxxx.tmp néven. Könnyen megállapítható, hogy ez egy dokumentumfájl, mivel eredeti mérete 1 536 bájt. Ezt az ideiglenes dokumentumfájlt a program a névtelen dokumentumokhoz tartozó OLE-objektumok, a visszavonási és a vágólap szolgáltatás adatai és az eredetileg nem dokumentumfájl formátumú dokumentumok (például .txt, .rtf és Word 2.0 formátumú fájlok) tárolására használja. A Word kétféle módon tud fájlokat megnyitni: tranzakciósan vagy közvetlenül. Ezeket a módokat a cikk lentebbi részei ismertetik.

Tranzakciós dokumentumfájlok:

A tranzakciós fájlok lehetővé teszik, hogy a Word megnyissa azokat, majd írjon azokba úgy, hogy arra más programok (például a Microsoft Excel) is képesek legyenek, miközben fenntartják a jogot arra, hogy visszatérjenek abba az állapotba, amelyben akkor voltak, amikor a Word megnyitotta őket.

Ehhez a dokumentumfájlok szellemképeket (jellemzően ~dftxxxx.tmp névvel) hoznak létre minden módosításról megnyitásuk után. Amennyiben a Word megtartja a módosításokat, a ~dftxxxx.tmp fájl tartalma egyesül az eredeti fájl tartalmával, majd a Word elmenti a komplett változatot. Ezzel ellentétben, ha a Word elveti a módosításokat, a ~dftxxxx.tmp fájl törlődik, és az eredeti fájl nem módosul. A Word minden eredeti Word-fájlt tranzakciós fájlként nyit meg, amelyek szellemképeket hoznak létre a Temp könyvtárban. A Word indulásakor a Normal.dot fájl jellemzően tranzaciós módban nyílik meg, és létrejön egy dftxxxx.tmp nevű szellemképfájl. A gyorsmentési szolgáltatás egyesíti a két fájlt mentéskor.

Közvetlen:

A Word közvetlenül tárolja az adatokat ideiglenes dokumentumfájlok megnyitásakor, illetve Mentés másként vagy teljes mentési (nem gyorsmentési) műveletek végrehajtásakor. Az ilyen fájlok alacsony (vagy nulla) memóriafelhasználásúak, és létrehozásukkor, illetve megnyitásukkor nem hoznak létre szellemképeket.

A Word által létrehozott konkrét fájlok

A lenti táblázat olyan konkrét ideiglenes fájlokat tartalmaz, amelyeket a Word létrehoz.
  A fájlok jellemzően a Word indulásakor jönnek létre       Fájnév  ------------------------------------------------------------------------  MS-DOS alapú fájl (4 fájlleíró lefoglalására)    0 bájt   ~wrf0000.tmp  MS-DOS alapú munkafájl                0 bájt   ~mfxxxx.tmp  Összetett fájl - tranzakciós             0 bájt   ~dftxxxx.tmp  Összetett fájl - közvetlen            1 536 bájt   ~wrf0001.tmp  (névtelen nem Word vagy OLE-fájlok)  Helyreállítási Word-fájlok                    Fájlnév  -----------------------------------------------------------------------  Ideiglenes fájl az automatikus helyreálítási szolgáltatáshoz   ~wraxxxx.tmp  Automatikus helyreállítás                     Az automatikus helyreállítási szolgáltatás <dokumentumnév>.asd nevű fájlja  Egyéb ideiglenes Word-fájlok               Fájlnév  -----------------------------------------------------------------------  Más dokumentum másolata                  ~wrcxxxx.tmp  Word-dokumentum                      ~wrdxxxx.tmp  Ideiglenes dokumentumfájl                 ~wrfxxxx.tmp  Szótár                          ~wrixxxx.tmp  Vágólap                          ~wrlxxxx.tmp  Makró                           ~wrmxxxx.tmp  Word OLE-dokumentum                    ~wroxxxx.tmp  Munkafájl                         ~wrsxxxx.tmp  Átalakított (idegen) dokumentum              ~wrvxxxx.tmp				

A módosított fájlok mentéséhez használt séma egyszerűsített nézete

Ideiglenes fájl létrehozása        A ~wrdxxxx.tmp fájl létrehozásaIdeiglenes fájl írása           Példaadatok mentése a ~wrdxxxx.tmp fájlbaEredeti fájl törlése            Az EXAMPLE.DOC fájl törléseIdeiglenes fájl áthelyezése célfájlba   A ~wrdxxxx.tmp fájlt tartalmának áthelyezése az Example.doc fájlba				
A Word jelentős sebességteljesítményt nyer azáltal, hogy az ideiglenes fájlt a mentett fájllal azonos könyvtárba helyezi. Ha a Word az ideiglenes fájlt máshová helyezné, az MS-DOS COPY parancsát kellene használnia az ideiglenes fájl áthelyezéséhez a másik könyvtárba. Azáltal, hogy az ideiglenes fájlt a mentett dokumentumfájllal azonos könyvtárba helyezi, a Word az MS-DOS MOVE paranccsával gyorsan a mentett dokumentumként jelölheti meg az ideiglenes fájlt.

Mikor és hol hoz létre a Word ideiglenes fájlok?

A Word által létrehozott ideiglenes fájlok helye a szoftverben van kódolva, és nem szerkeszthető. A Word általában az alábbi adattípusok számára hoz létre ideiglenes fájlokat:

Beágyazott Word-objektumok (Temp könyvtár):

Amikor a Word OLE-kiszolgálói programként működik, a beágyazott Word-objektumokat ideiglenes fájlként tárolja a Temp könyvtárban.

Az OLE 2.0 formátum külön lemezes tárolást igényel. Az OLE-programok indulásakor a Word alkalmazásnak másolatokat kell biztosítania a kiszolgáló számára az adatokról. Amennyiben egy program egy munkamenetben nagyszámú OLE 2.0 formátumú elemet használ, nem szokatlan, hogy nagy mennyiségű ideiglenes adat tárolódik a merevlemezen.


Munkafájl (Temp könyvtár):

Amikor a Word kifogy a belső RAM memóriából, mindig létrehoz egy ideiglenes munkafájlt a Temp könyvtárban az adatok tárolására. Ez a munkafájl olyan adatokat tárol, amelyek törlődtek a Word belső fájlgyorsítótárából, amely a globális rendszermemóriában van lefoglalva. A munkafájlok mérete 64 kilóbájttól 3,5 megabájtig terjedhet.

A Word alapértelmezett gyorsítótármérete 64 KB.

A Word gyorsítótárméretének növeléséről Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
212242 A Word 2000 rendszerleíró beállításainak tárolási helye (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Rögzített Makró (Temp könyvtár):

Makró rögzítésekor a Word létrehoz egy ideiglenes fájlt a Windows Temp könyvtárában.

Átalakított fájlok (Temp könyvtár):

A Word szövegszerkesztési konverterei RTF formátumú ideiglenes fájlokat hoznak létre, amelyeket a Word arra használ, hogy hozzáférjen bizonyos konverterekhez.

Zárolt fájlok (Temp könyvtár):

Amikor olyan fájlt nyit meg, amely zárolt, mert a Word egy másik ablakában vagy egy másik hálózati felhasználó által már meg van nyitva, a fájl másolatával dolgozhat. A Word ezt a másolatot a Windows Temp könyvtárába helyezi. Ugyanígy, ha egy dokumentumhoz kapcsolt sablon a zárolt, a Word automatikusan másolatot készít arról a Temp könyvtárba. A zárolt fájlok másaolatai nem frissítik automatikusan az eredeti tulajdonos fájlját.

Mentett fájlok (A mentett fájllal azonos könyvtárban)

Amikor a Fájl menü Mentés parancsára kattint, az alábbi történik:
 1. A Word a dokumentum szerkesztett verzióját használva egy új ideiglenes fájlt hoz létre.
 2. Miután a Word létrehozza az ideiglenes fájlt, törli a dokumentum korábbi verzióját.
 3. A Word átnevezi az ideiglenes fájlt a dokumentum előző verziójával megegyező nevűre.
Fájlok között beillesztett szövegek (A forrásfájllal azonos könyvtárban):

Amikor a Word dokumentumok között másol és illeszt be adatokat, létrehozhat egy ideoiglenes fájlt a forrásfájllal megegyező könyvtárban — különösképpen akkor, ha a forrásfájl mentett vagy már be van zárva. Az ideiglenes fájl azt az információt testesíti meg, amelyre a vágólap hivatkozott a fájl mentése előtt. A Word úgy hozza létre az ideiglenes fájlt, hogy átnevezi a fájl régi változatát egy ideiglenes fájl nevére.

Tulajdonosfájl (A forrásfájllal azonos könyvtárban):

Egy korábban mentett fájl szerkesztésre, nyomtatásra vagy ellenőrzésre történő megnyitásakor a Word egy .doc fájlnévkiterjesztésű fájlt hoz létre, amelynek neve tilde jellel (~) kezdődik, amelyet egy dollárjel ($) követ, amely után megtalálható az eredeti fájlnév. Ez az ideiglenes fájl a fájlt megnyitó személy bejelentkezési nevét tartalmazza, és neve „tulajdonosfájl”.

Amikor egy olyan hálózati fájlt próbál megnyitni, amelyet valaki más már megnyitott, ebből a fájlból származik a megjelenő, alábbihoz hasonló hibaüzenet <felhasználónév> eleme:
A fájlt <felhasználónév> már megnyitotta. Szeretne másolatot létrehozni a fájlból saját használatra?
Ha a tulajdonosfájl sérült vagy hiányzik, a hibaüzenet az alábbihoz hasonlóvá módosul:
A fájlt egy másik felhasználó már megnyitotta. Szeretne másolatot létrehozni a fájlból saját használatra?
Megjegyzés: A Word automatikusan törli ezt az ideiglenes fájlt, amikor az eredeti fájl bezárul a memóriában.

Amikor a http vagy az ftp protokollal nyit meg egy fájlt, azt a program először az ideiglenes könyvtárba másolja. Ezután a fájl az ideiglenes könyvtárból nyílik meg.

Automatikus mentés:

A Word automatikus helyreállításhoz használt mentési könyvtára

Az automatikus mentésnél létrehozott ieiglenes fájlt a Word a Temp mappában tárolja, kivéve, ha nincs érvényes Temp mappa — ilyenkor a Word ugyanabba a mappába menti az ideiglenes fájlt, ahová a dokumentumot.

Az ideiglenes fájl helye a fájl bezárásakor

A Word alkalmazás néha azután is fenntart egy hivatkozást a fájlra miután az bezárult. Ez a jelenség akkor fordul elő, ha szöveg került a vágólapra a fájlból. A fájl bezárásakor a Word megpróbálja elvégezni az alábbi műveleteket:
 • Ha a vágólapra másolt kijelölés nem tartalmaz több szakaszt vagy képet és nem nagy, akkor a Word a dokumentumdarabot a munkafájlba menti.
 • Ha a másolt kijelölés tartalmaz képeket vagy több szakaszt, vagy akkor, ha a fájl hajlékonylemezen található, a Word az egész fájlt a Temp könyvtárba másolja, és oda helyezi a mutatót.
tmp temp ideiglenes WD2000 WD2002
Properti

ID Artikel: 211632 - Tinjauan Terakhir: 05/16/2011 17:22:00 - Revisi: 5.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbhowto kbfile kbinfo kbnetwork KB211632
Tanggapan