Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Dátumok és időpontok használata az Excel programban

Az Office 2003 támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette az Office 2003 terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

 

A Microsoft Office Excel 2007 alkalmazással kapcsolatos információkért látogasson el az Office Online Excel 2007 súgó és útmutató weblapra.
Összefoglaló
Ez a cikk részletesen bemutatja, hogyan használhatók a Microsoft Excel program beépített dátum- és időfüggvényei dátumokkal és időpontokkal kapcsolatos összetett műveletek végrehajtására.

Az Excel minden dátumot egész számként és minden időpontot tizedes törtként tárol. Az Excel így a dátumokat és időpontokat ugyanúgy össze tudja adni, ki tudja vonni egymásból és össze tudja hasonlítani, mintha azok normál számok lennének. A program a dátumok módosítását is ennek a rendszernek az alapján hajtja végre.

Ebben a rendszerben az 1-es szám az 1900.01.01. (00:00:00) dátumot jelöli. Az időpontokat tizedes törtként tárolja a rendszer 0,0 és 0,9999 között, ahol 0,0 a 00:00:00 időpontot, a 0,9999 pedig a 23:59:59 időpontot jelöli. A dátumok egész és az időpontok tizedes értékeit kombinálva olyan számokat kapunk, amelyeknek egész és tizedes részük is van. A 32331,06 szám például az 1988.07.07. dátumot és az 01:26:24 időpontot jelöli.

A dátumokkal és időpontokkal kapcsolatos összetett számítások végrehajtásához az Excel sok beépített dátum- és időfüggvénnyel rendelkezik.

A MA() és a MOST() függvény

A MA függvény az aktuális dátumot adja vissza a rendszer óráját alapul véve. Az időpontot nem tartalmazza. A MOST függvény úgy adja vissza az aktuális dátumot, hogy az tartalmazza az időpontot is.

Dátumok rendezése számsor alapján

Az Excel program a dátumokat azok számsora alapján rendezi, nem pedig a megjelenített szám alapján, emiatt elképzelhető, hogy a rendezést nem a várt eredménnyel hajtja végre.

Például hhhh formátumban (ilyenkor csak a hónap neve látszik) megjelenített dátumok rendezésekor, a hónapokat a program nem betűrendbe sorolja, hanem azokat a vonatkozó számsorok alapján rendezi.

Dátumok összehasonlítása számsor alapján

Mivel a program a számsorokat használja a dátumok és időpontok összevetésénél is, a tényleges eredmények eltérhetnek a megjelenített értékek alapján várható eredményektől.

Ha például a MOST függvényt használja egy adott dátumnak az aktuális dátummal történő összehasonlításához az alábbi képletben:
  =HA(MOST()=DÁTUMÉRTÉK("1992.10.01");IGAZ;HAMIS)
 akkor a képlet a HAMIS értéket adja vissza, még akkor is, ha az aktuális dátum valóban 1992.10.01. IGAZ értéket csak akkor ad vissza, ha az aktuális dátum 1992.10.01 00:00:00. Ha két

dátum képletben történő összehasonlításakor nem kell az eredményben megjeleníteni az időpontot, használja a MA függvényt a probléma elkerülésére:
  =HA(MA()=DÁTUMÉRTÉK("1992.10.01");IGAZ;HAMIS)

Dátumképletek használata

A mai nap és egy jövőbeli dátum közötti napok számának meghatározása

A mai nap és egy jövőbeli dátum közötti napok számát az alábbi képlet használatával határozhatja meg:
  ="éééé.hh.nn"-MOST()
, ahol az "éé/hh/nn" a jövőbeli dátum. A képletet tartalmazó cellának Általános formátumúnak kell lennie.

Két dátum közötti napok, hónapok vagy évek számának meghatározása

Két dátum közötti napok, hónapok vagy évek számának meghatározásához tegye a következőket (a példában a kezdő és záró dátumot az A1, illetve az A2 cella tartalmazza):

1. Hozzon létre egy új munkafüzetet.
2. Kattintson az Üres munkafüzet elemre
3. Írja be a következő adatokat a munkafüzetbe:

A1:03/25/94A2: 05/01/98
Írja be a következő képletet a D1 cellába:
 =ÉV(A2)-ÉV(A1)-HA(VAGY(HÓNAP(A2)<HÓNAP(A1),ÉS(HÓNAP(A2)=HÓNAP(A1), NAP(A2)<NAP(A1))),1,0)&" év, "&HÓNAP(A2)-HÓNAP(A1)+HA(ÉS(HÓNAP(A2) <=HÓNAP(A1),NAP(A2)<NAP(A1)),11,HA(ÉS(HÓNAP(A2)<HÓNAP(A1),NAP(A2) >=NAP(A1)),12,HA(ÉS(HÓNAP(A2)>HÓNAP(A1),NAP(A2)<NAP(A1)),-1)))&" hónap, "&A2-DÁTUM(ÉV(A2),HÓNAP(A2)-HA(NAP(A2)<NAP(A1),1,0),NAP(A1))&" nap"

Megjegyzés: Ha másolja és beilleszti a képletet, figyeljen arra, hogy ne legyenek sortörések. Ha sortörések vannak a képletben, akkor nem fog működni.

4. Ha helyesen írja be a képletet, a D1 cellában a következő látható:

4 év, 1 hónap, 6 nap


A képlet további lebontása napokra, hónapokra és évekre
A képlet lebontható napokra, hónapokra és évekre vonatkozó külön szakaszokra is, ahogy az az alábbiakban látható.

Megjegyzés: Ha másolja és beilleszti a képleteket, figyeljen arra, hogy ne legyenek sortörések, különben a képletek nem működnek.
  Időszakasz			Képlet  ------------------------------------------------------------------------  A fennmaradó napok száma két	=A2-DÁTUM(ÉV(A2),HÓNAP(A2)-  dátum között az évek és hónapok	HA(NAP(A2)<NAP(A1);1,0);NAP(A1))&" nap"  számát figyelmen kívül hagyva.   A fennmaradó hónapok száma két	=HÓNAP(A2)-HÓNAP(A1)+HA(ÉS(HÓNAP(A2)  dátum között az évek és napok	<=HÓNAP(A1);NAP(A2)<NAP(A1));11;  számát figyelmen kívül hagyva.	HA(ÉS(HÓNAP(A2)<HÓNAP(A1);NAP(A2)>=                  NAP(A1));12;HA(ÉS(HÓNAP(A2)>HÓNAP(A1);                  NAP(A2)<NAP(A1));-1)))&" hónap"  A teljes évek száma		=ÉV(A2)-ÉV(A1)-HA(VAGY(HÓNAP(A2)<  két dátum között.		HÓNAP(A1);ÉS(HÓNAP(A2)=HÓNAP(A1);                  NAP(A2)<NAP(A1)));1;0)&" év"
Megjegyzés: A fenti képletekben a &" nap", &" hónap" és &" év" elemek nem kötelezőek. Ezek lehetővé teszik, hogy meg tudja különböztetni az eredményekben a napokat, a hónapokat és az éveket.

Két dátum közötti hétköznapok számának meghatározása

Két dátum közötti hétköznapok számának meghatározásához tegye a következőket (a példában a kezdő és záró dátumot az A1, illetve az A2 cella tartalmazza):

1. Hozzon létre egy új munkafüzetet.
2. Kattintson az Üres munkafüzet elemre.
3. Írja be az alábbi adatokat a munkafüzetbe:
A1: 03/25/94 A2: 05/01/98

4. A D1 cellába írja be a következő képletet:

=ÖSSZ.MUNKANAP(A1,A2) A D1 cellában 1071 jelenik meg eredményként.

Megjegyzés: Ha a #NÉV karakterlánc jelenik meg eredményként, kattintson a Bővítmények elemre az Excel 2003 Eszközök menüjében. Jelölje be az Analysis ToolPak jelölőnégyzetet, majd kattintson az Igen gombra, ha a program a telepítés megerősítésére kéri. Az Analysis ToolPak bővítmény az Excel 2007 és 2010 alkalmazás beépített része. 

Adott időtartamok hozzáadása dátumokhoz

Dátumok értékének adott számú évvel, hónappal vagy nappal való növelésére használja az alábbi képletet (ahol a hivatkozás a dátum, illetve a dátumot tartalmazó cellára mutató hivatkozás, az érték1, az érték2 és érték3 pedig azok a vonatkozó értékek, amelyekkel a dátumban szereplő év, hónap vagy nap értékét növelni szeretné).
  =DÁTUM(ÉV(hivatkozás)+érték1;HÓNAP(hivatkozás)+érték2;NAP(hivatkozás)+érték3)


A dátum egy hónappal való növeléséhez például a következő a képlet:
  =DÁTUM(ÉV(DÁTUMÉRTÉK("1996.06.20"));HÓNAP(DÁTUMÉRTÉK("1996.06.20"))+1;  NAP(DÁTUMÉRTÉK("1996.06.20")))

Időképletek használata

Eltelt idő számítása

Ha az eltelt időt szeretné megtudni, és kivonja egy cella értékét egy másik cella értékéből, az eredmény egy számsor lesz, amely az eltelt órákat, perceket és másodperceket jelöli. A szám könnyebben értelmezhető lesz, ha az adott cellára az óó:pp formátumot használja.

Ha az alábbi példában a C2 és a D2 cella az =B2-A2 képletet tartalmazza, és a C2 cella Általános formátumú, akkor a C2 cellában egy tizedes tört (ebben az esetben a 0,53125 érték, a 12 óra 45 perc számsora) lesz látható.
  A1: Kezdés időpontja  B1: Befejezés időpontja  C1: Különbség D1: Különbség                    (Általános)    (ó:pp)  A2: 06:30   B2: 19:15   C2: 0,53125   D2: 12:45

Ha az éjfél a kezdő és a záró időpont közé esik, figyelembe kell venni a 24 órás különbséget. Ezt az 1-es szám hozzáadásával teheti meg, amely egy 24 órás időszakot jelöl. Létrehozhatja például az alábbi táblázatot, amely figyelembe veszi a következő napra áthúzódó időtartamokat.
  A1: Kezdés időpontja  B1: Befejezés időpontja  C1: Különbség D1: Különbség                     (Általános)    (ó:pp)  A2: 19:45    B2: 10:30  C2: 0,614583333 D2: 14:45


A táblázat létrehozásához írja be az alábbi képletet a C2 és a D2 cellákba:
  =B2-A2+HA(A2>B2;1)

24 óránál hosszabb időtartamok megjelenítése órában és percben

A 24 óránál nagyobb időtartamok megfelelő megjelenítéséhez használja a beépített 37:30:55 formátumot. Ha egyéni formátumot kíván használni, tegye az óra paramétert szögletes zárójelbe:
  [óó]:pp

Dátum konvertálása tizedes törtté

Dátum (óó:pp:mm) tizedes törtté (0,00) történő alakításához 24 órás időtartamot alapul véve kell a konvertálást végrehajtania. Az időpontot ehhez meg kell szoroznia 24-gyel:
  =Időpont*24
, ahol az Időpont az a szám, amelyet időpont formátumról tizedes törtté kíván alakítani. Ez a szám lehet egy cellahivatkozás vagy egy számokból álló karakterlánc az IDŐÉRTÉK függvényben.

Ha például az A1 cella a 4:30 értéket tartalmazza a négy óra és harminc perc jelölésére, a képlet a következő:
  =A1*24
Az eredmény 4,5.

Ha a cella dátumot és időpontot is tartalmaz, az alábbi képletet használja:
  =(Időpont-INT(Időpont))*24
Ha például az A1 cella tartalma 1996.06.20 04:30, a képlet a következő:
  =(A1-INT(A1))*24
Az eredmény ismét 4,5.

Tizedes tört konvertálása dátummá

Tizedes tört (0,00) dátummá (óó:pp:mm) történő alakításához 24 órás időtartamot alapul véve kell a konvertálást végrehajtania. Az időpontot ehhez osztania kell 24-gyel:
  =Időpont/24
, ahol az Időpont az a szám, amelyet tizedes törtből dátummá kíván alakítani. A szám lehet cellahivatkozás vagy valós szám is. Ha például az A1 cella a 4,5 értéket tartalmazza a négy óra és harminc perc jelölésére, a képlet a következő:
  =A1/24
Az eredmény 4:30.

Fájlok átvitele a Microsoft Excel for Mac és a Microsoft Excel for Windows programok között

Alapértelmezés szerint az Excel for Mac 1904 típusú dátumokat használ, az Excel for Windows pedig 1900 típusúakat. Ez azt jelenti, hogy amikor az 1-es számot beírja az Excel for Mac programba, és azt dátumként formázza, az Excel az 1904.1.2 0:00 értéket jeleníti meg. Az Excel for Windows az 1-es számot 1900.1.1 0:00 értékként jeleníti meg.

Ha fájlokat visz át az Excel for Mac programból az Excel for Windows programba, a dátumrendszerek közötti különbség nem okozhat problémát, mert az egyes fájlok tárolják az adott dátumrendszert. Ugyanakkor az eltérő operációs rendszerben készült, különböző dátumrendszerű fájlok másolásakor és beillesztésekor a megjelenített dátumok 4 évvel és egy nappal eltérhetnek a helyes dátumtól.

 1904 típusú dátumokra való áttérés az Excel for Windows programban:  
 1. Kattintson az Excel 2003 Eszközök menüjében a Beállítások parancsra. Az Excel 2007 és újabb alkalmazások esetén kattintson Az Excel beállításai elemre.
 2. Az Excel 2003 alkalmazásban kattintson a Számolás fülre, majd jelölje be az 1904 típusú dátum jelölőnégyzetét. Az Excel 2007 és újabb alkalmazások esetén kattintson a Speciális elemre. Görgessen le az E munkafüzet számításakor: területre, és jelölje be az 1904 típusú dátum használata jelölőnégyzetet.
 1904 típusú dátumokra való áttérés az Excel for Mac programban:  
 1. Kattintson az Excel menü Preferences (Beállítások) parancsára.
 2. A Formulas and Lists (Képletek és listák) területen válassza a Calculation (Számolás) elemet.
 3. A Workbook options (Munkafüzet beállításai) területen törölje az 1904 date system (1904 típusú dátum) jelölőnégyzet jelölését
Hivatkozások
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikkei:
214233 Nem kívánt számformátumúvá alakított szöveg vagy szám az Excel programban
214386 Maximális időértékek a Microsoft Excel programban
241072 A számsorként megjelenő dátumok és időpontok az Excel programban képletek megtekintésekor
264372 Az Excel program Cellák formázása párbeszédpaneljének beállításai
 reviewdocID XL2007 XL2010
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.
Svojstva

ID članka: 214094 - posljednja izmjena: 10/31/2013 15:07:00 - verzija: 1.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbdatetime kbautomation kbprogramming kbfunctions kbhowtomaster kbmigrate KB214094
Povratne informacije
t>