Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Az automatikus TCP/IP-címzés használata DHCP-kiszolgáló nélkül

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Fontos! A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani a jegyzéket. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
Összefoglaló
A cikkből megtudhatja, hogyan használható az automatikus TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) címzés akkor, ha a hálózaton nem található DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) kiszolgáló. Az érintett termékeket felsoroló szakaszban szereplő operációs rendszerek tartalmazzák az automatikus magánhálózati IP-cím (APIPA) szolgáltatást, amelynek segítségével a Windows operációs rendszert futtató számítógép akkor is képes IP-címet rendelni saját magához, ha a hálózaton éppen nem érhető el, vagy egyáltalán nem található DHCP-kiszolgáló. Ez a szolgáltatás egyszerűbbé teszi a TCP/IP protokollt használó kisebb helyi hálózatok (LAN) beállítását és kezelését.
További információ
Figyelmeztetés: A beállításjegyzék beállításszerkesztő (korábbi nevén Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) vagy egyéb eszköz segítségével történő nem megfelelő szerkesztése komoly problémákhoz vezethet, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja.

A DHCP-szolgáltatás használatára beállított Windows-alapú számítógépek képesek automatikusan IP-címet rendelni saját magukhoz, ha nem érhető el a DHCP-kiszolgáló. Ez akkor fordulhat elő, ha a hálózat egyáltalán nem rendelkezik DHCP-kiszolgálóval vagy ha a DHCP-kiszolgáló átmenetileg le van állítva (például karbantartás céljából).

Az Internet Assigned Numbers Authority (IANA) szervezet a 169.254.0.0 – 169.254.255.255 címtartományt jelölte ki az automatikus magánhálózati IP-cím szolgáltatás számára. Ennek köszönhetően olyan IP-címet tud biztosítani a számítógépnek az automatikus magánhálózati IP-cím szolgáltatás, amely biztosan nem ütközik nyilvános IP-címekkel.

Miután a hálózati kártyához a rendszer hozzárendelt egy IP-címet, a számítógép a TCP/IP protokollt használva kommunikálni tud bármely olyan számítógéppel, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, és be van állítva az automatikus magánhálózati IP-cím szolgáltatás használatára, vagy olyan fixen beállított IP-címmel rendelkezik, amely a 169.254.x.y címtartományba esik (az x és az y az ügyfél egyedi azonosítója), és a 255.255.0.0 alhálózati maszkot használja. Fontos megjegyezni, hogy a számítógép nem képes kommunikálni másik alhálózathoz csatlakozó számítógépekkel, valamint olyanokkal sem, amelyek nincsenek beállítva az automatikus magánhálózati IP-cím szolgáltatás használatára. Alapértelmezés szerint az automatikus magánhálózati IP-cím szolgáltatás engedélyezve van.

Az alábbi esetekben lehet szükség a szolgáltatás letiltására:

– A hálózat útválasztókat (router) használ.

– A hálózat proxykiszolgáló és hálózati címfordítás (NAT) nélkül csatlakozik az internethez.

Ha a DHCP-szolgáltatással kapcsolatos üzenetek nincsenek letiltva, a rendszer értesítést küld, amikor átváltás történik a DHCP-címzésről az automatikus magánhálózati IP-cím szolgáltatásra vagy vissza. Ha a DHCP szolgáltatással kapcsolatos üzenetek nem szándékosan vannak letiltva, akkor a következő beállításkulcs (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) PopupFlag értékének 00-ról 01-re történő megváltoztatásával az üzenetek engedélyezhetők:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP


Fontos, hogy a változás életbe léptetéséhez újra kell indítani a számítógépet. Windows Millennium Edition, Windows 98 vagy Windows 98 Second Edition operációs rendszert futtató számítógépen a Winipcfg eszközzel állapítható meg, hogy az automatikus magánhálózati IP-cím szolgáltatás engedélyezve van-e:
Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a „winipcfg” parancsot (az idézőjelek nélkül), majd kattintson az OK gombra. Kattintson a További információ gombra. Ha az „IP autokonfigurációs cím” mezőben 169.254.x.y formátumú IP-címet talál, akkor az automatikus magánhálózati IP-cím szolgáltatás engedélyezve van. Ha azonban az „IP-cím” mező látható, akkor a szolgáltatás pillanatnyilag nincs engedélyezve.
Windows 2000, Windows XP vagy Windows Server 2003 operációs rendszert futtató számítógépen az IPconfig parancsot a parancssorba beírva állapítható meg, hogy az automatikus magánhálózati IP-cím szolgáltatás engedélyezve van-e:

Az MS-DOS parancssor ablakának megnyitásához kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a „cmd” parancsot (az idézőjelek nélkül), majd kattintson az OK gombra. Írja be az „ipconfig /all” parancsot (az idézőjelek nélkül), majd nyomja le az ENTER billentyűt. Ha az „Automatikus konfiguráció engedélyezve” sorban „Igen” szerepel, és az IP-cím értéke 169.254.x.y (ahol az x és az y az ügyfél egyedi azonosítója), akkor a számítógép használja az automatikus magánhálózati IP-cím szolgáltatást. Ha az „Automatikus konfiguráció engedélyezve” sorban a „Nem” érték látható, akkor a szolgáltatás pillanatnyilag nincs engedélyezve.
Az automatikus magánhálózati IP-cím szolgáltatás használata az alábbi módszerek bármelyikével kikapcsolható:

A TCP/IP protokoll adatainak kézi megadásakor a rendszer letiltja a DHCP-vel kapcsolatos szolgáltatásokat. Az automatikus magánhálózati IP-cím szolgáltatás a beállításjegyzék módosításával kikapcsolható úgy, hogy a DHCP-szolgáltatás bekapcsolva marad. Ehhez Windows Millennium Edition, Windows 98 és Windows 98 Second Edition operációs rendszer esetén az „IPAutoconfigurationEnabled” duplaszóbejegyzést kell 0x0 értékkel hozzáadni az alábbi beállításkulcshoz:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP
Windows 2000, Windows XP és Windows Server 2003 operációs rendszer esetén pedig az „IPAutoconfigurationEnabled” duplaszóbejegyzést 0x0 értékkel az alábbi beállításkulcshoz kell hozzáadni:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<Adapter GUID>
Megjegyzés: Az Adapter GUID nevű alkulcs a számítógép hálózati csatolókártyájának globálisan egyedi azonosítóját (GUID) tartalmazza.

Az „IPAutoconfigurationEnabled” duplaszóbejegyzés 1-es értéke engedélyezi az automatikus magánhálózati IP-cím szolgáltatást. Ez a szolgáltatás alapértelmezett állapota, ha az érték hiányzik a beállításjegyzékből.

Néhány példa arra, amikor az automatikus magánhálózati IP-cím szolgáltatás hasznos lehet

1. példa: Nincs korábban használt IP-cím, és nem érhető el DHCP-kiszolgáló

A DHCP használatára beállított számítógép inicializálása közben legalább három észlelési („discover”) üzenetet küld el. Ha több észlelési üzenet kiküldése után sem érkezik válasz egy DHCP-kiszolgálótól, akkor a Windows operációs rendszert futtató számítógép B-osztályú (APIPA) IP-címet rendel saját magához, majd a felhasználónak megjelenít egy hibaüzenetet, ha korábban még nem történt DHCP-kiszolgálótól IP-cím hozzárendelés a számítógéphez. A számítógép ezt követően hárompercenként kiküld egy észlelési üzenetet, így próbálva meg kapcsolatot létrehozni egy DHCP-kiszolgálóval.

2. példa: Van korábban használt IP-cím, és nem érhető el DHCP-kiszolgáló

A számítógép megpróbál kapcsolatot létrehozni a DHCP-kiszolgálóval. Ha egyet sem ér el, akkor megkísérli a kapcsolatfelvételt az alapértelmezett átjáróval. Ha az alapértelmezett átjáró válaszol, akkor a Windows operációs rendszert futtató számítógép a korábban számára kiosztott IP-címet fogja használni. Ha azonban nem érkezik válasz az alapértelmezett átjárótól, vagy nincs beállítva alapértelmezett átjáró, akkor az automatikus magánhálózati IP-cím szolgáltatás segítségével rendel egy IP-címet saját magához, majd egy hibaüzenetet jelenít meg a felhasználónak, és hárompercenként kiküld egy észlelési üzenetet. Ha ezután elérhetővé válik egy DHCP-kiszolgáló, akkor a rendszer megjelenít egy üzenetet, amely jelzi, hogy sikerült kommunikációt létesíteni egy DHCP-kiszolgálóval.

3. példa: Az IP-címbérlet lejár, és nem érhető el DHCP-kiszolgáló

A Windows operációs rendszert futtató számítógép megkísérli megújítani az IP-címbérletét. Ha nem talál egyetlen DCHP-kiszolgálót sem, akkor egy hibaüzenet megjelenítése után IP-címet rendel saját magához. A számítógép ezután négy észlelési üzenetet küld ki, majd ötpercenként megismétli az egész eljárást mindaddig, amíg elérhetővé nem válik egy DHCP-kiszolgáló. Ha elérhetővé válik, akkor a rendszer megjelenít egy üzenetet, amely jelzi, hogy sikerült kommunikációt létesíteni egy DHCP-kiszolgálóval.
autonet
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 220874 - Utolsó ellenőrzés: 01/19/2007 14:20:00 - Verziószám: 5.1

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbhowto kbnetwork KB220874
Visszajelzés