A Windows 2000 helyreállítási konzoljának ismertetése

A cikket archiválták. A továbbiakban a tartalma már nem frissül, csak jelenlegi állapotában lesz elérhető.
A jelen cikk Microsoft Windows XP rendszerre vonatkozó változata 314058.
Összefoglaló
A cikk a Windows helyreállítási konzoljának funkcionalitását és lehetőségeinek korlátait ismerteti. A Windows helyreállítási konzol szerepe, hogy segítséget nyújtson, ha a Windows alapú számítógép nem megfelelően vagy egyáltalán nem indul el.
További információ
A Windows helyreállítási konzol használatával a Windows grafikus felhasználói felületének indítása nélkül is korlátozott hozzáférést kaphat az NTFS-, FAT- és FAT32-kötetekhez. A Windows helyreállítási konzolban rendelkezésre álló lehetőségek:
 • Az operációs rendszer fájljainak és mappáinak használata, másolása, átnevezése és cseréje
 • Szolgáltatások és eszközök indításának engedélyezése és letiltása a következő rendszerindítás idejére
 • A fő rendszertöltő rekord (MBR) és a fájlrendszer rendszerindító szektorának javítása
 • Meghajtók partícióinak létrehozása és formázása
Fontos megjegyezni, hogy a Windows helyreállítási konzolhoz csak rendszergazdák férhetnek hozzá, így jogosulatlan felhasználók nem érhetik el az NTFS-köteteket.

A Windows helyreállítási konzol indítása

A Windows helyreállítási konzol indításához az alábbi módszerek bármelyikét követheti:
 • A számítógépet indítsa a Windows telepítőlemez vagy a Windows CD-ROM használatával. Az „Üdvözli a telepítő” képernyőn nyomja meg az F10 vagy a J billentyűt a javítási funkciók eléréséhez, majd nyomja meg a K billentyűt a Windows helyreállítási konzol elindításához (csak Windows 2000 rendszer esetén). Válassza ki a kijavítani kívánt Windows-telepítés számát, majd adja meg a rendszergazdai jelszót. Ha nem létezik rendszergazdai jelszó, nyomja le az ENTER billentyűt.
 • A Windows helyreállítási konzolt a Winnt32.exe segédprogram és annak /cmdcons kapcsolója használatával adja hozzá a Windows Indítópult mappájához. Az eljárásnak körülbelül 7 megabájtnyi (MB) merevlemez-területre van szüksége a rendszerpartíción a Cmdcons mappa és fájljai tárolásához.

  MEGJEGYZÉS: Szoftveres tükrözőrendszer használata esetén tanulmányozza a Microsoft Tudásbázis következő cikkét:
  229077 A tükrözés meggátolja a helyreállítási konzol előtelepítését (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 • Kövesse a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkének útmutatásait:
  222478 A helyreállítási konzolt távtelepítési kiszolgálóról futtató sablon létrehozása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A parancskonzol használata

A Windows helyreállítási konzol indítását követően az alábbi üzenetet kapja:
Microsoft Windows 2000(TM) helyreállítási konzol.

FIGYELMEZTETÉS:

A helyreállítási konzol rendszerhelyreállítási és -javítási funkcionalitást biztosít.

A kilépéshez és a számítógép helyreállításához gépelje be az EXIT parancsot.

1: C:\WINNT

Mely Windows 2000 telepítésre szeretne bejelentkezni? (A kilépéshez nyomja le az ENTER billentyűt.)
Miután megadta a kívánt Windows-telepítésnek megfelelő számot, adja meg a Rendszergazda fiók jelszavát. Ne feledje, hogy ha három alkalommal helytelen jelszót ad meg, a Windows helyreállítási konzol kilép. Emellett fontos még tudni, hogy ha a Biztonsági fiókkezelő (SAM) hiányzik vagy sérült, a megfelelő hitelesítés hiányában nem használhatja a Windows helyreállítási konzolt. A jelszó megadását és a Windows helyreállítási konzol indulását követően a számítógép az exit parancs kiadásával indítható újra.

A parancskonzol megszorításai és korlátai

A Windows helyreállítási konzolból csak a következő mappák érhetők el:
 • A gyökérmappa
 • Annak a Windows-telepítésnek a %SystemRoot% mappája és almappái, melyre bejelentkezett
 • A Cmdcons mappa
 • Cserélhető adathordozók meghajtói, például a CD-ROM-meghajtók
MEGJEGYZÉS: Más mappákhoz való hozzáférési kísérlet esetén „A hozzáférés megtagadva” hibaüzenetet kap. Emellett a Windows helyreállítási konzol használata közben nem másolhat fájlokat a helyi merevlemezről hajlékonylemezre. Hajlékonylemezről és CD-ROM-ról a merevlemezre, illetve a merevlemezek között lehet fájlokat másolni.

Rendelkezésre álló parancsok

HELP

A help paranccsal megjelenítheti a következő, a helyreállítási konzolban támogatott parancsok teljes listáját:
attrib    delete    fixboot  md    typecd      dir      fixmbr   mkdir   systemrootchdir    disable    format   morechkdsk    diskpart   help    rdcls     enable    listsvc  rencopy     exit     logon   renamedel     expand    map    rmdir						

ATTRIB

Az attrib parancs a fájlok és mappák attribútumainak megváltoztatására szolgál, melyhez a következő paraméterek bármelyikét használhatja:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ Attribútum beállítása.
- Attribútum törlése.
R Írásvédettségi fájlattribútum.
S Rendszerfájl-attribútum.
H Rejtettfájl-attribútum.
MEGJEGYZÉS: Legalább egy attribútum beállítását vagy törlését kezdeményezni kell. Az attribútumok megtekintésére a dir parancs szolgál.

CD és CHDIR

A cd és chdir parancsokkal másik mappába léphet. A cd .. parancs beírásával azt jelzi, hogy a szülőkönyvtárba szeretne lépni. A cd meghajtó: parancsot kiadva megjelenítheti a megadott meghajtó aktuális mappáját. A cd parancsot paraméterek nélkül kiadva megjelenik az aktuális meghajtó és mappa. A chdir parancs a szóközöket határoló karakterekként kezeli, ezért idézőjelek ("") közé kell foglalni a nevükben szóközt tartalmazó almappák nevét, mint ahogy az alábbi példában is látható:
cd "\winnt\profiles\felhasználónév\programok\start menü"
A chdir parancs csak az aktuális Windows-telepítés rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemezes partíciók gyökérmappáiban és a helyi telepítési forrásokban használható.

CHKDSK

chkdsk meghajtó /p /r
Ez a parancs (ahol a meghajtó paraméter az ellenőrizendő meghajtót határozza meg) ellenőrzi a meghajtót, és szükség esetén javítja vagy helyreállítja azt. A parancs emellett megjelöli a hibás szektorokat és helyreállítja az azokban található olvasható adatokat.

A /p kapcsoló megadása esetén a program arra utasítja a CHKDSK parancsot, hogy akkor is végezzen részletes ellenőrzést a meghajtón, ha azon nincsenek megjelölt hibák, majd kijavítja az esetleges hibákat. A /r kapcsoló megadása esetén a program azonosítja a hibás szektorokat és helyreállítja az olvasható adatokat. A /r kapcsoló használata esetén a parancs úgy tekinti, mintha a /p kapcsolót is megadta volna. Paraméterek nélkül is megadhatja a chkdsk parancsot, ebben az esetben a program az aktuális meghajtót vizsgálja kapcsolók nélkül, a felsorolt kapcsolók azonban igény szerint használhatók. A chkdsk parancs futtatása az Autochk.exe fájl használatát igényli, melyet a parancs automatikusan megkeres az indítómappában. Előtelepített parancskonzol esetén ez általában a Cmdcons mappa. Ha a mappa nem található az indítómappában, a Chkdsk megpróbálja megkeresni azt a Windows CD-ROM telepítési adathordozón. Ha a telepítési adathordozó sem található, a Chkdsk kéri az Autochk.exe helyének megadását a felhasználótól.

CLS

A képernyő törlése.

COPY

copy forrás cél
Ezzel a paranccsal fájlokat másolhat (a forrás a másolandó fájlt, a cél pedig az új fájl mappáját vagy nevét határozza meg). Helyettesítő karakterek és mappamásolatok használata nem engedélyezett. Ha a Windows CD-ROM-ról tömörített fájlt másol, azt a parancs másolás közben automatikusan kibontja.

Ha a cél nincs megadva, az alapértelmezett cél az aktuális mappa. Ha a fájl már létezik, a program megkérdezi, hogy felülírja-e.

DEL és DELETE

del meghajtó: elérési_út fájlnév
delete meghajtó: elérési_út fájlnév
Fájl törlése (ahol a meghajtó: elérési_út fájlnév a törlendő fájlt határozza meg). A delete parancs csak a jelenleg telepített Windows-példány rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemez-partíciók gyökérmappájában és a helyi telepítési forrásokban működik. A delete parancsban helyettesítő karaktereket (*) nem használhat.

DIR

dir meghajtó: elérési_út fájlnév
Egy mappa fájljait és almappáit tartalmazó lista megjelenítése (ahol a meghajtó: elérési_út fájlnév a listázandó elemek meghajtóját, mappáját és fájljait adja meg). A dir parancs minden fájlt listáz, beleértve a rejtett és a rendszerfájlokat is. A fájlok a következő attribútumokkal rendelkezhetnek:
D – Könyvtár    R – Írásvédett fájlH – Rejtett fájl  A – Archiválásra kész fájlS – Rendszerfájl  C – TömörítettE – Titkosított  P – Újraelemzési pont					
A dir parancs csak a jelenleg telepített Windows-példány rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemez-partíciók gyökérkönyvtáraiban és a helyi telepítési forrásokban működik.

DISABLE

disable szolgáltatásnév
Ezzel a paranccsal lehet letiltani egy Windows-rendszerszolgáltatást vagy -illesztőprogramot (a szolgáltatásnév paraméter a letiltani kívánt szolgáltatás vagy illesztőprogram nevét adja meg).

A listsvc paranccsal megjeleníthető a letiltható szolgáltatások és illesztőprogramok teljes listája. A szolgáltatás indítási típusának SERVICE_DISABLED értékre való beállítása előtt a disable parancs megjeleníti a szolgáltatás korábbi indítási típusát. Ha újra engedélyezni szeretné a szolgáltatást, szüksége lehet erre az értékre.

A disable parancs a következő indítási típusokat jeleníti meg:
SERVICE_DISABLED (letiltva)
SERVICE_BOOT_START (rendszertöltéskor indul)
SERVICE_SYSTEM_START (rendszerindításkor indul)
SERVICE_AUTO_START (automatikusan indul)
SERVICE_DEMAND_START (igény szerinti indulás)

DISKPART

diskpart /add /delete eszköz_neve meghajtó_neve partíció_neve méret
Ezzel a paranccsal a merevlemez-kötetek partícióit kezelheti.
 • /add: Új partíció létrehozása.
 • /delete: Létező partíció törlése.
 • eszköz_neve: Eszköznév az új partíció létrehozásához. Az eszköznév a MAP parancs kimenetéből állapítható meg, például: \Device\HardDisk0.
 • meghajtó_neve: Egy meghajtóbetűjel alapú név egy létező partíció törléséhez, például D:
 • partíció_neve: Partíció alapú név egy létező partíció törléséhez, és a meghajtó_neve argumentum helyett használható, például: \Device\HardDisk0\Partition1.
 • méret: Az új partíció megabájtban kifejezett mérete.
Megjegyzés: Ha egyetlen argumentumot sem ad meg, megjelenik egy, a partíciók kezelésére szolgáló felhasználói felület.

Figyelem: A parancs használata sérülést okozhat a partíciós táblában, ha a lemez dinamikuslemez-konfigurációra lett frissítve. A dinamikus lemezek szerkezetét csak a Lemezkezelés eszközzel módosítsa.

ENABLE

enable szolgáltatásnév indítási_típus

Az enable parancs (ahol a szolgáltatásnév az engedélyezendő szolgáltatás vagy illesztőprogram neve) egy Windows-rendszerszolgáltatás vagy -illesztőprogram engedélyezésére szolgál.

A listsvc paranccsal megjeleníthető az engedélyezhető szolgáltatások és illesztőprogramok teljes listája. A szolgáltatás indítási típusának új értékre való beállítása előtt az enable parancs megjeleníti a szolgáltatás korábbi indítási típusát. Ha vissza kell állítani a szolgáltatás korábbi indítási típusát, szükség lehet erre az értékre.

Az érvényes indítási típusok a következők:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Megjegyzés: Ha nem ad meg új indítási típust, az enable parancs megjeleníti a jelenleg érvényben lévő indítási típust.

EXIT

Az exit paranccsal kilép a helyreállítási konzolból, és újraindítja a számítógépet.

EXPAND

expand forrás [/F:fájlspecifikáció] [cél] [/y]
expand forrás [/F:fájlspecifikáció] /D
Ezzel a paranccsal (ahol a forrás argumentum a kibontandó fájlt jelöli, míg a cél argumentum az új fájl mappáját adja meg) kibonthat egy fájlt.

Megjegyzés: Helyettesítő karakterek nem használhatók.
Ha a cél nincs megadva, az alapértelmezett cél az aktuális mappa.

Használható kapcsolók:
 • /y: Ne kérdezzen rá létező fájlok felülírására.
 • /f:fájlspecifikáció: Ha a forrás több fájlt tartalmaz, az /f:fájlspecifikáció paraméterrel adható meg, mely fájlok kibontása szükséges. Helyettesítő karakterek nem használhatók.
 • /d: Kibontás kihagyása, csak a forrásban található fájlok könyvtárlistájának megjelenítése.
A célmappa az aktuális Windows-telepítés rendszerkönyvtárainak bármely mappájában, bármely meghajtó gyökerében, a helyi telepítési forrásokban és a Cmdcons mappában lehet. A cél nem lehet cserélhető adathordozón. A célfájl nem lehet írásvédett. Az írásvédettségi attribútumot az attrib paranccsal távolíthatja el.

Ha nem használja a /y kapcsolót, az expand parancs megkérdezi, hogy a célfájl létezik-e már.

FIXBOOT

fixboot meghajtónév:
Ezzel a paranccsal (ahol a meghajtónév annak a meghajtónak a betűjele, amelyre a rendszertöltő szektort írni szeretné) új Windows rendszertöltő szektort írhat a rendszerpartícióra. A parancs a Windows rendszertöltő szektorában bekövetkezett sérüléseket javítja. A helyreállító folyamat is megjavítja a rendszertöltő szektort. Ez a parancs felülbírálja a rendszertöltő partícióba való írás alapértelmezését.

FIXMBR

fixmbr eszköznév
Ezzel a paranccsal (ahol az eszköznév annak az eszköznek a neve, melyen új fő rendszertöltő rekordot kíván létrehozni) javíthatja a rendszerpartíció fő rendszertöltő rekordját. Erre a parancsra akkor lehet szüksége, ha egy vírus tevékenysége miatt megsérült a fő rendszertöltő rekord, és a Windows nem indul el.

Figyelmeztetés: A parancs vírus jelenléte vagy hardverprobléma esetén sérülést okozhat a partíciós táblában. A parancs használata következtében egyes partíciók elérhetetlenné válhatnak. A Microsoft javasolja, hogy a parancs használata előtt futtasson víruskereső programot.

A név a map parancs kimenetéből állapítható meg. Az eszköznév elhagyása esetén a rendszertöltő eszköz fő rendszertöltő rekordjának javítása történik meg. Példa:
fixmbr \device\harddisk2
Ha a FIXMBR parancs érvénytelen vagy nem szabványos partíciós táblát érzékel, egy üzenetben engedélyt kér a fő rendszertöltő rekord újraírására.

FORMAT

format meghajtó: /Q /FS:fájlrendszer
Ezzel a paranccsal (ahol a /Q kapcsoló esetén a parancs gyorsformázást hajt végre, a meghajtó argumentum a formázandó partíció meghajtóbetűjele, az /FS:fájlrendszer pedig a használni kívánt fájlrendszertípust [FAT, FAT32 vagy NTFS] adja meg) a megadott meghajtót a megadott fájlrendszerrel formázhatja.

Ha nem ad meg fájlrendszert, de a formázandó meghajtónak már van valamilyen fájlrendszere, a parancs azzal fogja végrehajtani a formázást.

LISTSVC

A listsvc parancs eredménye az aktuális Windows-telepítés összes rendelkezésre álló szolgáltatását, illesztőprogramját, valamint ezek indítási típusát tartalmazó lista. A parancs a disable és enable parancsok használatához nyújt segítséget.

Megjegyzés: Ezeket a parancs a %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM struktúrából bontja ki. Ha a SYSTEM struktúra sérült vagy hiányzik, a parancs eredménye nem definiált.

LOGON

logon
A logon parancs megjeleníti az összes érzékelt Windows-telepítést tartalmazó listát, majd kéri a helyi rendszergazda jelszavát a Windows azon példányához, melyre be szeretne jelentkezni. Ha az első három próbálkozás sikertelen, a konzol kilép és újraindítja a számítógépet.

MAP

map arc
Ezzel a paranccsal (ahol az arc paraméter hatására a map parancs ARC elérési útvonalakat használ a Windows eszközelérési utak helyett) listázhatja a meghajtóbetűjeleket, fájlrendszertípusokat, partícióméreteket és fizikai eszközökre való leképezéseket.

MD és MKDIR

Az md vagy mkdir paranccsal új mappák hozhatók létre. Helyettesítő karaktereket nem használhat. Az mkdir parancs csak a jelenleg telepített Windows-példány rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemez-partíciók gyökérmappájában és a helyi telepítési forrásokban működik.

MORE

more fájlnév
A parancs egy szövegfájlt jelenít meg a képernyőn.

RD és RMDIR

Az rd és rmdir parancsok mappák törlésére szolgálnak. Ezek a parancsok csak a jelenleg telepített Windows-példány rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemez-partíciók gyökérmappájában és a helyi telepítési forrásokban működnek.

REN és RENAME

A ren és rename parancsok fájlok átnevezésére használhatók. Fontos megjegyezni, hogy a célfájl számára nem adhat meg új meghajtót vagy elérési utat. Ezek a parancsok csak a jelenleg telepített Windows-példány rendszermappáiban, a cserélhető adathordozókon, a merevlemez-partíciók gyökérmappájában és a helyi telepítési forrásokban működnek.

SET

A set paranccsal megjeleníthetők és módosíthatók a környezeti beállítások.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

A systemroot parancs az aktuális mappáról átvált az aktuális Windows-telepítés %SystemRoot% mappájára.

TYPE

type fájlnév
A type paranccsal szövegfájlok jeleníthetők meg a képernyőn.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 229716 - Utolsó ellenőrzés: 12/05/2015 14:14:32 - Verziószám: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB229716
Visszajelzés
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)