Az ActiveX-vezérlők futtatásának megakadályozása az Internet Explorer böngészőben

Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows beállításjegyzékének ismertetése
Összefoglaló
Ez a cikk azt ismerteti, hogy miként akadályozhatja meg az ActiveX-vezérlők futtatását a Microsoft Internet Explorer és a Windows Internet Explorer alkalmazásban. A művelet az adott ActiveX-vezérlő osztályazonosítójához (CLSID) tartozó Compatibility Flags duplaszó értékének módosításával végezhető el.

Megjegyzés: A Microsoft Windows XP- és Windows Server 2003-alapú számítógépek esetében a rendszergazdák a szoftverkorlátozó házirendek segítségével is megakadályozhatják az ActiveX-vezérlők futását az egyes programokban vagy az Active Directory-tartományokból felépülő környezet egyes számítógépein. A szoftverkorlátozó házirendekről a Microsoft alábbi webhelyén találhat további információt:
További információ
Figyelmeztetés: A beállításszerkesztővel (korábbi nevén Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) vagy más eszközzel helytelenül módosított beállításjegyzék komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja.

Figyelmeztetés: A Microsoft nem javasolja a letiltott ActiveX-vezérlők engedélyezését, mivel az biztonsági kockázatot jelenthet a számítógépre nézve. A tiltóbit beállítása rendszerint indokolt esetben történik, így a korábban letiltott ActiveX-vezérlők engedélyezésekor fokozott körültekintéssel járjon el. Az eljárás kifejezetten technikai jellegű, ezért kizárólag a megfelelő ismerek birtokában hajtsa azt végre, illetve az eljárás megkezdése előtt ajánlott végigolvasni a teljes dokumentumot.

Az ActiveX-vezérlők osztályazonosítója egy globálisan egyedi azonosító (GUID). Az ActiveX-vezérlők Internet Explorer programban történő futtatásának megakadályozásához állítsa be a tiltóbitet, hogy utána az Internet Explorer az alapértelmezett beállítások használata mellett többé ne hívja meg az adott vezérlőt.

A tiltóbit az ActiveX-vezérlő beállításjegyzékben található, duplaszó típusú Compatibility Flags bejegyzésének egy meghatározott értéke. Definiálása nem azonos az ActiveX-vezérlő „biztonságosként megjelölt” beállításának visszavonásával. A „biztonságosként megjelölt” beállítás letiltását követően az Internet Explorer továbbra is meghívja az adott vezérlőt, majd megjelenít egy, az ActiveX-vezérlő futtatásával járó esetleges veszélyekre figyelmeztető párbeszédpanelt, melyen a felhasználó a vezérlő futtatása mellett is dönthet. A tiltóbit beállítását követően azonban az Internet Explorer egyáltalán nem hívja meg az adott ActiveX-vezérlőt, hacsak a Nem biztonságosként megjelölt ActiveX vezérlők inicializálása és futtatása beállítás nincs engedélyezve az Internet Explorer böngészőben. A tiltóbitet az alábbi eljárással állíthatja be:
 1. Határozza meg a letiltani kívánt ActiveX-vezérlő osztályazonosítóját. Ha bizonytalan a vezérlő azonosítóját illetően, lépjen kapcsolatba annak gyártójával. Ha a vezérlő már telepítve van, az osztályazonosító valószínűleg a vezérlő neve alapján is megállapítható. Ehhez vizsgálja meg az osztályazonosítók ProgID kulcsához tartozó alapértelmezett karakterláncot a beállításjegyzék következő helyén:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID
  . Lehetséges, hogy a megfelelő azonosító megtalálásához el kell távolítania szinte az összes ActiveX-vezérlőt. Az ActiveX-vezérlők eltávolításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
  154850 Az ActiveX-vezérlők eltávolítása Windows rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 2. A beállításszerkesztő használatával keresse meg az ActiveX-objektum osztályazonosítójához tartozó Compatibility Flags duplaszó értéket a beállításjegyzék alábbi kulcsában:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\
  osztályazonosító
  Az osztályazonosító a megfelelő ActiveX-vezérlő osztályazonosítója.

  Megjegyzések
  • A beállításkulcsot (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) rendszerint a felhasználónak kell létrehoznia.
  • A letiltandó ActiveX-vezérlőhöz tartozó osztályazonosító megállapításához távolítsa el a számítógépre telepített valamennyi ActiveX-vezérlőt, majd telepítse újra a letiltani kívánt vezérlőt, így egyszerűbben beállíthatja a tiltóbitet.
 3. Módosítsa a Compatibility Flags duplaszó értékét a következőre: „0x00000400”.
Ha egy ActiveX-vezérlőhöz tiltóbit van beállítva, és a vezérlőnek új verziója jelenik meg más osztályazonosítóval, a régi osztályazonosítót használó webhelyeken engedélyezheti a működés folytatását. Ehhez az új értéket a Compatibility Flags értékkel azonos szinten fel kell vennie a beállításjegyzékbe. Az értéknek egy REG_SZ típusú, „AlternateCLSID” elnevezésű karakterláncnak kell lennie. Az AlternateCLSID értéke kapcsos zárójelben jelenik meg, például a következő módon:
{ABCDEF12-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123456}
Az Internet Explorer értelmezi ezt a karakterláncot, és létrehozza az AlternateCLSID értékben hivatkozott ActiveX-vezérlő egy példányát (tehát nem azét, amelyhez tiltóbit van beállítva).

Megjegyzés: Az AlternateCLSID érték csak akkor működik, ha a tiltóbit az eredeti osztályazonosítóhoz van beállítva.

Az ActiveX-vezérlők fejlesztői a TreatAs vagy az AlternateCLSID beállításazonosítók (korábbi nevükön rendszerleíró értékek) megadásával biztosíthatják, hogy az Internet Explorer ellenőrizze, a letiltott ActiveX-vezérlőknek van-e frissített változata. A TreatAs érték használatáról a Microsoft alábbi webhelyén talál további információt: Az AlternateCLSID érték megadásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. A beállításszerkesztő használatával keresse meg a letiltott ActiveX-objektum osztályazonosítóját a következő beállításkulcsban:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\
  osztályazonosító
  Az osztályazonosító a megfelelő ActiveX-vezérlő osztályazonosítója.

  Láthatja, hogy a Compatibility Flags értéke a következő duplaszó: „00000400”.
 2. Adjon hozzá egy karakterlánc típusú, AlternateCLSID elnevezésű bejegyzést az osztályazonosítót tartalmazó kulcshoz.
 3. Állítsa az AlternateCLSID karakterlánc értékét a következőre: {a helyettesítő ActiveX-vezérlő osztályazonosítója}, ahol az {a helyettesítő ActiveX-vezérlő osztályazonosítója} a frissített ActiveX-vezérlő osztályazonosítója.
Az AlternateCLSID érték átirányítja az Internet Explorer programot a frissített ActiveX-vezérlő osztályazonosítójához. Az átirányítások legfeljebb tíz szint mélységig fűzhetők össze.

Az AlternateCLSID érték az Internet Explorer alábbi verzióiban használható:
 • Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 vagy újabb, MS03-004-es számú vagy újabb javítással ellátott Windows 2000 rendszerben
 • Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, MS02-068-as számú javítással
 • Internet Explorer 6 Service Pack 1
 • Internet Explorer 6, MS02-068-as számú vagy újabb javítással ellátott Windows XP rendszerben
 • Internet Explorer 6, Windows Server 2003 rendszerben
Megjegyzés: Az Internet Explorer e cikkben fel nem sorolt verziói a termékéletciklus utolsó fázisába léptek, vagy már egyáltalán nem támogatottak. A Windows és az Internet Explorer e verzióiban ugyan szintén használhatja a tiltóbitet, de a Microsoft ezt kizárólag a támogatott programverziókra történő frissítés és valamennyi szükséges egyéb frissítés telepítését követően javasolja.Az Internet Explorer verziószámának megállapításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
164539 A számítógépre telepített Internet Explorer program verziószámának megállapítása
Properti

ID Artikel: 240797 - Tinjauan Terakhir: 08/24/2007 03:43:00 - Revisi: 9.5

Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003

 • kbhowto kbenv KB240797
Tanggapan