Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

A Windows illesztőprogramjaival kapcsolatos problémák azonosítása az illesztőprogram-ellenőrzővel tapasztalt felhasználók számára

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Összefoglaló
Az Illesztőprogram-ellenőrző a Windows 2000, a Windows XP és a Windows Server 2003 rendszerben található meg a stabilitás és megbízhatóság növelése érdekében. Az eszköz az illesztőprogramok hibakeresésére használható. A Windows kernel módú összetevői a rendszer sérülését vagy leállását okozhatják egy nem megfelelően megírt illesztőprogram (például egy régebbi verziójú WDM-illesztőprogram) esetén. A cikk azt ismerteti, hogyan találhat meg egy illesztőprogramot a rendszerben és hogyan keresheti meg annak hibáját az Illesztőprogram-ellenőrző segítségével.
További információ
A cikkben érintett témakörök:
 • Az Illesztőprogram-ellenőrző szolgáltatásai
 • I/O-ellenőrző
 • Az Illesztőprogram-ellenőrző követelményei
 • Az Illesztőprogram-ellenőrző engedélyezése
 • Az Illesztőprogram-ellenőrző megsértési hibáinak elhárítása
 • Az Illesztőprogram-ellenőrző és a grafikus illesztőprogramok
 • Az Illesztőprogram-ellenőrző kezelője (Verifier.exe)
 • Globális számlálók
 • Készletkövetés
 • Beállítások
 • Nem állandó beállítások
 • Parancssori felület
 • További információ illesztőprogramok fejlesztőinek

Az Illesztőprogram-ellenőrző szolgáltatásai

Az Illesztőprogram-ellenőrző használatához futtassa a Verifier.exe programot, majd indítsa újra a számítógépet. A rendszerben lévő illesztőprogramok ellenőrzéséhez nem szükséges más módosítást végezni.

Az Illesztőprogram-ellenőrző az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Készletlefoglalások

Kísérlet egy illesztőprogram összes készletfoglalásának egy speciális készletből történő lefoglalására. Ahelyett, hogy megosztaná a készletfoglalásokat a rendszer többi tagjával, az illesztőprogram foglalásai elkülönülnek, és Nincs hozzáférés engedéllyel vannak megkötve. A szolgáltatás meghatározza, hogy egy illesztőprogram saját részénél többet foglalt-e le a készletből, ezzel hibát és a rendszer instabilitását okozva. Ha engedélyezi ezt a szolgáltatást, és a célszámítógépnek elegendő fizikai és virtuális memóriája van, akkor az illesztőprogram összes foglalása automatikusan a speciális készletbe lesz irányítva.

Maximális memóriaterhelés biztosítása

Maximális memóriaterhelés biztosítható egy adott illesztőprogramhoz a többi illesztőprogram befolyásolása nélkül (a rendszermemória méretétől függetlenül). Ezt úgy végezheti el, hogy a memóriakezelő segítségével érvényteleníti az illesztőprogram összes lapozható kódját és adatát, valamint a rendszer lapozható készletét, kódját és adatait. Így megkeresheti azt az illesztőprogramot, amely helytelenül forgó zárolásokat alkalmaz vagy IRQL-emelést hajt végre, majd elérést szerez a lapozott kódhoz vagy adatokhoz. A maximális memóriaterhelés segítségével észlelheti az időszakos problémákat, és felderítheti azok okát.

Paraméterérvényesítés

Az illesztőprogram által végrehajtott minden forgó zárolás, IRQL és készletfoglalás automatikus paraméterérvényesítést kap. Ez azt jelenti, hogy a rendszer ellenőrzi az alábbiakat:
 • Az emelt IRQL valóban emelt IRQL (az aktuális IRQL kisebb a cél IRQL-nél).
 • Az alacsonyabb IRQL valóban alacsonyabb IRQL.
 • Forgó zárolás dupla felszabadítása.
 • A forgó zárolások lefoglalása/felszabadítása a megfelelő IRQL-nél történt.
 • A lapozott készletfoglalások/-felszabadítások a megfelelő IRQL-nél (APC_LEVEL vagy alacsonyabb szinten) történtek.
 • A nem lapozott készletfoglalások/-felszabadítások a megfelelő IRQL-nél (DISPATCH_LEVEL vagy alacsonyabb szinten) történtek.
 • Nincsenek megadva véletlenszerű (inicializálatlan) értékek ezekhez az API-khoz.

Sikertelen készletfoglalás-beillesztések

Azok a készletfoglalások, amelyeket az illesztőprogram nem lát el MUST_SUCCEED jelöléssel, véletlenszerűen sikertelenné tehetők annak biztosítása érdekében, hogy az illesztőprogram megfelelően kezeli az helyzetet kevés memória esetén.

Felszabadítás alatti készlet

A program minden felszabadítás alatti készletet ellenőriz annak biztosítása érdekében, hogy a készletfoglalásban nincsenek függő időzítők, mert ilyen esetekben nehezen felderíthető rendszerösszeomlás történhet.

Készletszivárgás észlelése

A program automatikusan ellenőrzi az illesztőprogram összes készletfoglalását. Az illesztőprogramok eltávolításakor a program hibaellenőrzést végez, ha nem történik meg az összes foglalás felszabadítása. Ezután a kernel !verifier 3 hibakereső parancsával megjelenítheti az összes, fel nem szabadított foglalást. Ezt a parancsot eltávolítás előtt is használhatja az illesztőprogram által végzett kiemelkedő foglalások megtekintéséhez.

Illesztőprogram eltávolításának ellenőrzése

Az illesztőprogram eltávolításának ellenőrzésével a program azokat az illesztőprogramokat keresi meg, amelyek el lettek távolítva, de nem szabadították fel a használt erőforrásokat. (Ez növelheti egy rendszerhiba-ellenőrzés lehetőségét az illesztőprogram eltávolítása után.) Az illesztőprogram által nem törölt erőforrások lehetnek gyors memórialefoglalási listák, függő elhalasztott eljáráshívások (DPC), munkavégző szálak, várólisták, időzítők és egyéb erőforrások.

I/O-ellenőrző

Ha bekapcsolja az I/O-ellenőrző jelzőt az ellenőrző eszközzel vagy a VerifyDriverLevel rendszerbeállítási bejegyzéssel, a program bekapcsolja az I/O-ellenőrző egyes ellenőrzéseit. (További tudnivalókat tartalmaz ezen cikk Az Illesztőprogram-ellenőrző engedélyezése című szakasza.) Ezek az alábbiak:
 • Minden, az IoAllocateIrp használatával lefoglalt IRP foglalása a speciális készletből történik.
 • Az ellenőrzések az IoCallDriver, az IoCompleteRequest és az IoFreeIrp kulcsokban történnek az illesztőprogramok hibaüzeneteinek megtekintéséhez.
 • Az I/O-ellenőrző minden hibájának hibakeresése a DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION (0xC9) kóddal történik.

Az Illesztőprogram-ellenőrző követelményei

Az egyetlen követelmény a Windows 2000, Windows XP vagy Windows Server 2003 rendszer telepítése. Az Illesztőprogram-ellenőrző a Windows kereskedelmi forgalomban kapható és ellenőrzött verzióira telepíthető. A Microsoft Tudásbázis 251233-as cikke tartalmaz információt az Illesztőprogram-ellenőrző munkakörnyezetben használt kiszolgálókra történő telepítése előtti tennivalókról. Ha telepítve van a Norton Antivirus program, ne engedélyezze az Illesztőprogram-ellenőrző holtpontészlelőjét a Microsoft Tudásbázis 325672-es cikkében leírt okból.

Az Illesztőprogram-ellenőrző engedélyezése

Az Illesztőprogram-ellenőrzőt a Verifier.exe programmal engedélyezheti.A Verifier.exe programot a Windows minden példánya tartalmazza, és automatikusan telepíti a System32 mappába. A Verifier.exe parancssorból és grafikus felületen is használható, így megadhatja az illesztőprogramokat és az ellenőrzés megfelelő szintjeit. Megtekintheti valós időben az Illesztőprogram-ellenőrző statisztikáit is. További tudnivalókat tartalmaz ezen cikk Az Illesztőprogram-ellenőrző kezelője című szakasza.

Az Illesztőprogram-ellenőrző megsértési hibáinak elhárítása

A kernel hibakeresőjének !verifier parancsa és a Verifier.exe eszköz is az Illesztőprogram-ellenőrző aktuális konfigurációját mutatja valós időben.

Az Illesztőprogram-ellenőrző minden megsértési hibája hibakeresést eredményez. A leggyakoribbak (nem szükségszerűen az összes) az alábbiak:
 • IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0xA
 • PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x50
 • PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x50
 • ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY 0xBE
 • SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION 0xC1
 • DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION 0xC4
 • DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL 0xC6
 • TIMER_OR_DPC_INVALID 0xC7
 • DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION 0xC9

Az Illesztőprogram-ellenőrző és a grafikus illesztőprogramok

A Windows kernel módú grafikus illesztőprogramjai (például a nyomtató és a monitor illesztőprogramjának DLL-je) nem hívhatják közvetlenül a készlet belépési pontját. A készletfoglalások közvetetten történnek úgy, hogy a grafikus illesztőprogram felülete (DDI) visszahívja a Win32k.sys programot. Például az EngAllocMem olyan visszahívás, amelyet egy grafikus illesztőprogram meghív készletmemória foglalásához. Más specializált visszahívások, például az EngCreatePalette és az EngCreateBitmap is készletmemóriát adnak vissza.

Annak érdekében, hogy a grafikus illesztőprogramokhoz ugyanilyen automatikus tesztelést biztosítson, a Win32k.sys támogatja az Illesztőprogram-ellenőrző egyes szolgáltatásait. Azonban mivel a grafikus illesztőprogramok korlátozottabbak a többi kernel módú illesztőprogramnál, az Illesztőprogram-ellenőrzőnek csak egyes szolgáltatásait igénylik. Az IRQL és az I/O ellenőrzése például nem szükséges. A többi szolgáltatást, vagyis a speciális készletet, a készletfoglalások véletlenszerű sikertelenségét és a készletkövetést változó mértékben támogatják a különböző grafikus DDI visszahívások.

A véletlenszerű sikertelenséget a következő grafikus DDI visszahívások támogatják:
 • EngAllocMem
 • EngAllocUserMem
 • EngCreateBitmap
 • EngCreateDeviceSurface
 • EngCreateDeviceBitmap
 • EngCreatePalette
 • EngCreateClip
 • EngCreatePath
 • EngCreateWnd
 • EngCreateDriverObj
 • BRUSHOBJ_pvAllocRbrush
 • CLIPOBJ_ppoGetPath
Ezen kívül az EngAllocMem a speciális készletet és a készletkövetést is támogatja.

Az Illesztőprogram-ellenőrző engedélyezése a grafikus illesztőprogramok esetén megegyezik a többi illesztőprogrammal (lásd a cikk Az Illesztőprogram-ellenőrző engedélyezése című részét). A nem támogatott jelzőket, például az IRQL ellenőrzését a program figyelmen kívül hagyja. Ezen kívül a kernel !gdikdx.verifier hibakereső parancsával is megvizsgálhatja az Illesztőprogram-ellenőrző aktuális állapotát és készletkövetését a grafikus illesztőprogramokhoz.

Megjegyzés: A készletfoglalások véletlenszerű sikertelenségét előidéző beállítást csak a megbízhatóság tesztelésére használja. A beállítás használata megjelenítési hibaüzeneteket eredményezhet, ezért nem használható ellenőrzési tesztekhez a grafikus illesztőprogram helyes implementációjának ellenőrzésére (például a grafikus illesztőprogram kimenetének egy referenciaképpel való összehasonlításával).

Az Illesztőprogram-ellenőrző kezelője (Verifier.exe)

Az Illesztőprogram-ellenőrző kezelője (Verifier.exe) eszköz a preferált mód az Illesztőprogram-ellenőrző beállításainak módosításához és az Illesztőprogram-ellenőrző statisztikáinak begyűjtéséhez. A Verifier.exe a %WinDir%\System32 mappában található minden Windows telepítésben.

Illesztőprogram állapota

Az Illesztőprogram állapota tulajdonságlap képet ad az Illesztőprogram-ellenőrző aktuális állapotáról. Itt megtekintheti, hogy milyen illesztőprogramokat észlel az ellenőrző. Az állapot a következők egyike lehet:
 • Betöltve: Az illesztőprogram be van töltve és ellenőrizve van.
 • Kiadva: Az illesztőprogram nincs betöltve, de a számítógép újraindítása óta legalább egyszer be volt töltve.
 • Sosem töltődött be: Az illesztőprogram soha nem volt betöltve. Ez az állapot jelezheti, hogy az illesztőprogram képfájlja sérült vagy hogy a megadott illesztőprogramnév hiányzik a rendszerből.
A listafejre kattintva rendezheti a listát az illesztőprogramok neve vagy állapota szerint. A párbeszédpanel jobb felső részén megtekintheti az aktuálisan érvényben lévő ellenőrzéstípusokat. Az illesztőprogramok állapota automatikusan frissül, ha nem kapcsol manuális frissítésre. A frissítés gyakoriságát módosíthatja a párbeszédpanel bal alsó részén lévő választógombokkal. Az állapotot manuálisan is frissítheti a Frissítés most elemre kattintva.

Ha engedélyezi a Speciális készlet jelzőt, és a készletfoglalásoknak kevesebb, mint 95 százaléka került a speciális készletbe, figyelmeztető üzenet látható ezen a lapon. Ez azt jelenti, hogy kevesebb illesztőprogramot kell kijelölni ellenőrzésre vagy több fizikai memóriát kell adni a számítógéphez a készletfoglalás-ellenőrzés jobb működéséhez.

Globális számlálók

A Globális számlálók tulajdonságlapon látható az Illesztőprogram-ellenőrző egyes számlálóinak aktuális értéke. Egy számláló nulla értéke jelezheti, hogy az Illesztőprogram-ellenőrző hozzá tartozó jelzője nincs engedélyezve. Például az Egyéb/hibák számláló 0 értéke azt jelzi, hogy az alacsony erőforrásszint szimulálásának jelzője nincs engedélyezve. Figyelheti az ellenőrző működését, mert a számlálók értéke automatikusan frissül (alapértelmezésben). Módosíthatja a frissítés gyakoriságát, manuális frissítésre válthat vagy kényszerítheti a frissítést a párbeszédpanel bal alsó részén lévő vezérlőelemekkel.

Készletkövetés

Ezen a tulajdonságlapon az Illesztőprogram-ellenőrzőből gyűjtött további statisztika látható. A lapon látható összes számláló az ellenőrző Készletkövetés jelzőjéhez tartozik. A legtöbb illesztőprogramonkénti számláló (például aktuális foglalások, aktuálisan foglalt bájtok stb.). Ez azt jelenti, hogy a felső legördülő listából egy illesztőprogramot választva megtekintheti az adott illesztőprogram számlálóit.

Beállítások

Ezen a lapon létrehozhatja és módosíthatja az Illesztőprogram-ellenőrző beállításait. A beállításokat a program a beállításjegyzékbe menti, és életbe lépésükhöz újra kell indítani a számítógépet. A listában megtekintheti a jelenleg telepített illesztőprogramokat. Minden illesztőprogram a következő állapotok egyikében lehet:
 • Bekapcsolva: Az illesztőprogram jelenleg ellenőrizve van.
 • Kikapcsolva: Az illesztőprogram jelenleg nincs ellenőrizve.
 • Bekapcsolva (Újraindítás szükséges): Az illesztőprogram csak a következő újraindítás után lesz ellenőrizve.
 • Kikapcsolva (Újraindítás szükséges): Az illesztőprogram jelenleg ellenőrizve van, de a következő újraindítás után nem lesz ellenőrizve.
Kiválaszthat egy vagy több illesztőprogramot a listából, és válthatja az állapotot a lista alatti két gombbal. Egy illesztőprogram nevére jobb gombbal kattintva megjelenítheti a helyi menüt, amellyel állapotváltást végezhet.

A párbeszédpanel alján megadhat további illesztőprogramokat (szóközökkel elválasztva), amelyeket a következő újraindítás után ellenőrizni szeretne. Ezt a szerkesztési vezérlőt akkor célszerű használni, ha még be nem töltött új illesztőprogramot szeretne telepíteni.

Ha a lista fölötti csoportban az Összes illesztőprogram ellenőrzése választógomb van bejelölve, a lista, az Ellenőrzés és a Nincs ellenőrzés gombok, valamint a szerkesztési vezérlő nem érhetők el. Ez azt jelenti, hogy a következő újraindításkor a rendszerben lévő összes illesztőprogram ellenőrizve lesz.

Az ellenőrzés típusát a párbeszédpanel jobb felső részén lévő jelölőnégyzetekkel adhatja meg. Engedélyezheti az I/O-ellenőrzést 1. vagy 2. szinten. A 2. szintű ellenőrzés erősebb az 1. szintűnél.

A beállítások módosítását menteni kell az Alkalmaz gombra kattintva. A lapon további két gomb található:
 • Elsődleges beállítások: Ez néhány gyakran használt beállítást ad meg (minden illesztőprogram ellenőrzött).
 • Alaphelyzet: Ez törli az Illesztőprogram-ellenőrző összes beállítását, hogy ne legyen ellenőrzött illesztőprogram.
Miután az Alkalmaz gombra kattint, újra kell indítani a számítógépet a módosítások életbe léptetéséhez.

Nem állandó beállítások

Ezen a tulajdonságlapon azonnal módosíthatja az Illesztőprogram-ellenőrző jelzőit. Csak az Illesztőprogram-ellenőrző egyes jelzőinek állapotát válthatja, de nem módosíthatja az ellenőrzendő illesztőprogramok listáját. Ha módosítja a jelölőnégyzetek állapotát, az Alkalmaz gombra kell kattintani a módosítások életbe léptetéséhez. A módosítások azonnal életbe lépnek és a következő módosításig vagy a számítógép újraindításáig tartanak.

Parancssori felület

A Verifier.exe programot a parancssorból is futtathatja (további tudnivalókért írja be a verifier.exe /? parancsot a parancssorba). A következő listában a leggyakrabban használt parancssori jelzők láthatók:
 • verifier.exe /flags érték [/iolevel 2]
  Ez a parancs az Illesztőprogram-ellenőrző jelzőinek decimális értékét adja meg, és esetleg az I/O-ellenőrzés szintjét (a használható jelzők listájának megjelenítéséhez írja be a verifier.exe /? parancsot a parancssorba, vagy olvassa el a cikknek Az Illesztőprogram-ellenőrző engedélyezése című szakaszát).

  Az érték paraméter helyére az alábbi ellenőrzőbit-értékek egyikét írhatja:
  0 - Speciális készlet ellenőrzése
  1 - IRQL-ellenőrzés kényszerítése
  2 - Alacsony erőforrásszint szimulálása
  3 - Készletkövetés
  4 - I/O-ellenőrzés
  5 - Holtpontészlelés
  6 - Fokozott I/O-ellenőrzés
  7 - DMA-ellenőrzés
  Például írja be a következő parancsot:
  c:\verifier /flags 3 /iolevel 2
  MEGJEGYZÉS: Az I/O-ellenőrzés alapértelmezett szintje 1. Az értéket a program figyelmen kívül hagyja, ha az I/O-ellenőrzés bitje nincs beállítva a jelzőkben.
 • verifier.exe /all
  Ellenőrzi a rendszer összes illesztőprogramját.
 • verifier.exe /volatile /flags érték
  Azonnal módosítja az ellenőrző jelzőket.
 • verifier.exe /reset
  Törli az Illesztőprogram-ellenőrző összes aktuális beállítását.
 • verifier /query
  Kiírja az Illesztőprogram-ellenőrző aktuális állapotát és számlálóit a szokásos kimenetre.
 • verifier.exe /log NAPLÓFÁJL_NEVE [/interval másodperc]
  Naplófájlba írja az Illesztőprogram-ellenőrző állapotát és számlálóit (a másodperc érték a felhasználó által megadott időtartam).

További információ illesztőprogramok fejlesztőinek

Az alábbi szakaszok az Illesztőprogram-ellenőrző beállításaival kapcsolatos olyan további információkat tartalmazzák, amelyeket az illesztőprogramok fejlesztői hasznosíthatnak. Ezekre a beállításokra az informatikai szakembereknek általában nincs szükségük.
Fontos: Az alábbi bekezdés, módszer, illetve feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 Útmutató: A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentése, szerkesztése és visszaállítása Windows XP és Windows Server 2003 rendszerben

Az Illesztőprogram-ellenőrzőt a beállításjegyzék szerkesztésével a következőképpen engedélyezheti:
 1. Indítsa el a Beállításszerkesztőt (Regedt32).
 2. Keresse meg a következő beállításkulcsot (korábbi nevén rendszerleíró kulcs):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\VerifyDrivers
 3. Szerkessze a REG_SZ kulcsot.
Állítsa a REG_SZ kulcsot a tesztelni kívánt illesztőprogramok kis- és nagybetűket meg nem különböztető nevére. Megadhat több illesztőprogramot, de csak egyet használjon. Ezzel biztosíthatja, hogy az elérhető rendszererőforrások nem merülnek ki idő előtt. Az erőforrások idő előtti kimerülése nem rontja a rendszer megbízhatóságát, de okozhatja egyes illesztőprogramok ellenőrzésének kihagyását.

Az alábbi listában a REG_SZ kulcs példaértékei láthatók:
 • Ntfs.sys
 • Win32k.sys ftdisk.sys
 • *.sys
Az illesztőprogramok ellenőrzésének szintjét a következő beállításkulcsban (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) adhatja meg:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\VerifyDriverLevel
Az alábbi listán a kulcs bites mezőértékei láthatók. Ezek az értékek szabadon kombinálhatók:
 • 0x01: Megpróbál minden foglalást a speciális készletből teljesíteni.
 • 0x02: Memóriaterhelést alkalmaz az illesztőprogramra a lapozható kóddal és adatokkal kapcsolatos IRQL-használat érvényesítéséhez.
 • 0x04: Véletlenszerűen sikertelenné tesz több készletfoglalási kérést. Ez a művelet csak akkor lesz végrehajtva, ha a rendszer elindult és elért egy olyan pontot, ahol a probléma kezelendő helyzetként megoldható.
 • 0x08: Készletfoglalás követésének engedélyezése. Minden foglalást fel kell szabadítani az illesztőprogram eltávolítása vagy a rendszer által végrehajtott hibakeresés előtt.
 • 0x10: Az I/O-ellenőrző engedélyezése.
Megjegyzés: Az alapértelmezett érték 3, ha a kulcs nem létezik vagy ha nincs megadva az illesztőprogram-ellenőrzés szintje. Az alapértelmezett érték 0x1B, ha az ellenőrző segédprogram Elsődleges beállítások elemét használja. A memóriaszivárgások követéséhez próbálkozzon a 0xB értékkel. Ezt az értéket legegyszerűbben úgy kapja meg, hogy az elsődleges beállítás jelölőnégyzetét bejelöli, az I/O-ellenőrzés jelölőnégyzetéből pedig törli a jelet.
bugcheck
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 244617 - Utolsó ellenőrzés: 05/21/2008 15:55:00 - Verziószám: 6.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbhowto kbenv kbprogramming kbresolve KB244617
Visszajelzés
=">