Telepített Windows rendszer áthelyezése új hardverkörnyezetbe

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

BEVEZETÉS
A Microsoft Windows operációs rendszer életciklusa folyamán előállhat olyan helyzet, amikor vissza kell állítani a rendszerállapot biztonsági másolatát azon a számítógépen, amelyen a telepítés történt, vagy akár egy másik számítógépen. Az alábbi események utáni helyreállítás során lehet szükség a visszaállítási műveletre:
 • hardverhiba
 • szoftverhiba
 • számítógép ellopása
 • természeti csapás
 • felhasználói hiba
Egy adott számítógép rendszerállapotának biztonsági másolata visszaállítható ugyanazon a számítógépen, vagy egy másik, azonos gyártmányú, típusú és konfigurációjú (tehát teljesen azonos hardverfelépítésű) számítógépen.

A Microsoft nem támogatja a rendszerállapot biztonsági másolatának más gyártmányú, típusú vagy konfigurációjú számítógépen történő visszaállítását. A Microsoft csak az üzletileg ésszerű mértékig nyújt támogatást ehhez az eljáráshoz. Ha a forrás- és a célszámítógép azonos gyártmányúnak és típusúnak tűnik is, lehetnek köztük különbségek az illesztőprogramokban, a hardverben vagy a belső vezérlőprogramban.

A cikkből megtudhatja, hogyan hozható létre egy számítógép rendszerállapotának biztonsági másolata, és az hogyan állítható vissza ugyanazon a számítógépen, vagy egy másik, azonos gyártmányú és típusú számítógépen. Ha nem követi pontosan a cikkben leírt lépéseket, azzal veszélyezteti a másik számítógépen történő visszaállítás sikerességét.

A Microsoft Windows Server 2003 vagy Microsoft Windows XP rendszert futtató számítógépek visszaállításához az automatikus rendszer-helyreállítási (Automated System Recovery – ASR) szolgáltatás használata ajánlott. Az ASR a teljes visszaállítási folyamatot automatizálja, ezért ez a visszaállítás legmegbízhatóbb módja.

A forrásszámítógép az a számítógép, amelyen a rendszerállapot biztonsági másolatát létrehozták. A célszámítógép az a számítógép, amelyen a biztonsági másolatot vissza kívánja állítani.
További információ
A visszaállítási művelet sikere érdekében az alábbi irányelveket kell követni.

Hardverabsztrakciós réteg (Hardware Abstraction Layer – HAL)

A forrás- és a célszámítógépnek egyforma hardverabsztrakciós réteggel kell rendelkeznie. Ez alól a szabály alól egy eset képez kivételt: ha az egyik számítógép Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) többprocesszoros hardverabsztrakciós réteggel, míg a másik számítógép ACPI egyprocesszoros hardverabsztrakciós réteggel rendelkezik. Ugyanez a szabály vonatkozik az MPS többprocesszoros és MPS egyprocesszoros hardverabsztrakciós rétegekre.

Ha például a forrás az MPS többprocesszoros hardverabsztrakciós réteget használja, a visszaállítás elvégezhető olyan célszámítógépen, amely MPS egyprocesszoros hardverabsztrakciós réteggel rendelkezik. Ugyanakkor olyan célszámítógépen, amely az ACPI többprocesszoros hardverabsztrakciós réteget használja, nem végezhető el a visszaállítás.

Megjegyzés: Ha a célszámítógép hardverabsztrakciós rétege kompatibilis, de nem teljesen azonos a forrásszámítógép hardverabsztrakciós rétegével, akkor a visszaállítás befejezése után a célszámítógép hardverabsztrakciós rétegét frissíteni kell. Ha például a forrásszámítógép egyprocesszoros, és ACPI egyprocesszoros hardverabsztrakciós réteget használ, a biztonsági másolat visszaállítható egy többprocesszoros célszámítógépen. A célszámítógép azonban csak egy processzort fog használni mindaddig, amíg a hardverabsztrakciós rétegét nem frissítik ACPI többprocesszorosra.

A számítógépek hardverabsztrakciós rétegének típusát az alábbi lépések végrehajtásával állapíthatja meg:
 1. Mutasson a Start menü Beállítások pontjára, kattintson a Vezérlőpult parancsra, majd a Rendszer ikonra.
 2. Válassza a Hardver lapot, kattintson az Eszközkezelő gombra, majd bontsa ki a Számítógép ágat.
  • ACPI többprocesszoros számítógép = Halmacpi.dll
  • ACPI egyprocesszoros számítógép = Halaacpi.dll
  • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) számítógép = Halacpi.dll
  • MPS többprocesszoros számítógép = Halmps.dll
  • MPS egyprocesszoros számítógép = Halapic.dll normál számítógép = Hal.dll
  • Compaq SystemPro többprocesszoros vagy 100%-osan kompatibilis = Halsp.dll

Az operációs rendszer verziója

A forrás- és célszámítógépnek azonos verziójú operációs rendszert kell futtatnia, és egyező Windows leltári egységgel (SKU) kell rendelkeznie. Egy Microsoft Windows 2000 Server rendszer biztonsági másolata például nem állítható vissza Windows 2000 Advanced Server rendszert futtató számítógépen. Továbbá mind a forrás-, mind a célszámítógépen a Windows rendszer kereskedelmi verziójának vagy azonos OEM változatának kell futnia. Célszerű a Windows rendszert a forrásszámítógéphez használt telepítési adathordozóról telepíteni a célszámítógépre is.

Szűrőillesztők

A biztonsági másolat készítése előtt távolítsa el a forrásszámítógépről a külső gyártóktól származó szűrőillesztőket, mivel az ilyen illesztőprogramok problémákat okozhatnak a biztonsági másolat másik számítógépen történő visszaállításakor.

Windows mappa és lemezelrendezés

A célszámítógépnek a forrásszámítógéppel azonos logikai meghajtóbetűjellel (%rendszermeghajtó%) és elérési úttal (%rendszergyökér%) kell rendelkeznie. Tartományvezérlők esetében az következők helyének is meg kell egyeznie a forrás- és a célszámítógépen: az Active Directory címtárszolgáltatás adatbázisa, az Active Directory naplófájljai, a fájlreplikációs szolgáltatás adatbázisa, a fájlreplikációs szolgáltatás naplófájljai. Ha például az Active Directory adatbázisának naplófájljai a forrásszámítógépen a C:\WINNT\NTDS mappában találhatók, akkor a célszámítógépen is a C:\WINNT\NTDS elérési utat kell számukra biztosítani.

Hardver

Ha a célszámítógépből eltávolítja a visszaállítási művelethez szükségtelen hardvereszközöket, azzal növelheti a visszaállítás sikerének valószínűségét. Például tiltsa le vagy fizikailag távolítsa el egy kivételével az összes hálózati adaptert, és csak a visszaállítási művelet végeztével, a rendszer újraindítása után engedélyezze vagy helyezze vissza azokat.

Szükséges gyorsjavítás vagy szervizcsomag

Az adatok biztonsági mentéséhez a Windows 2000 rendszert futtató számítógépeken a 810161. számú gyorsjavításnak vagy a Windows 2000 Service Pack 4 szervizcsomagnak kell telepítve lennie. A célszámítógépen is szükséges ezek telepítése a biztonsági másolat visszaállításának megkezdése előtt. Windows Server 2003 vagy Windows XP operációs rendszert futtató számítógépek esetén ezekhez a műveletekhez nincs megkövetelt gyorsjavítás vagy szervizcsomag.

Windows Server 2003 és Windows XP rendszer esetén a célszámítógépre nem szükséges az azonos gyorsjavításokat vagy szervizcsomagot telepíteni. SP1 szervizcsomaggal rendelkező Windows 2003 rendszer esetén azonban a célszámítógépen is vissza kell térni a Windows 2003 SP1 rendszerhez. Ennek elmulasztása esetén az alábbi hibaüzenet fog megjelenni:
A programban fellépett hiba következtében a Windows nem indítható.
Windows Server 2003 Service Pack 1 rendszer biztonsági másolatának Windows Server 2003 rendszeren történő visszaállításakor megjelenő hibaüzenetről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
914049 A Windows Server 2003 Service Pack 1 rendszer biztonsági másolatának Windows Server 2003 rendszeren történő visszaállításakor a következő hibaüzenet jelenik meg: „A programban fellépett hiba következtében a Windows nem indítható.” (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Telepített Windows rendszerű ügyfél vagy tagkiszolgáló áthelyezése

Ügyfélszámítógépek és tagkiszolgáló számítógépek esetén az alábbi lépések végrehajtásával lehet létrehozni a biztonsági másolatot és visszaállítani azt egy másik számítógépen. (Tagkiszolgáló minden olyan kiszolgáló, amely nem tartományvezérlő.)
 1. Jelentkezzen be a forrásszámítógépre a rendszergazdai fiókkal, majd állítsa le az összes nem kritikus szolgáltatást és minden olyan szolgáltatást, amelyet biztonsági másolat készítése előtt le szokott állítani. Ebbe beletartozik minden olyan szolgáltatás, amely fájlokat zárol, így például a víruskereső, lemezellenőrző és indexelő szolgáltatások is.
 2. Győződjön meg arról, hogy a forrásszámítógépen a TCP/IP indítási értéke 1. Ezt az alábbi beállításkulcs (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) tartalmazza:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
  AzonosítónévStart
  TípusREG_DWORD
  Érték1
 3. A forrásszámítógépen készítsen biztonsági másolatot a rendszermeghajtóról, a rendszermeghajtó almappáiról és a rendszerállapotról a Windows Biztonsági másolat segédprogramjával.
 4. A célszámítógépre telepítse a Windows operációs rendszernek a forrásszámítógépen találhatóval megegyező verzióját. Ügyeljen arra, hogy a telepítés ugyanarra a meghajtóra és elérési útra történjen, mint a forrásszámítógépen. Ha például a forrásszámítógépen a Windows rendszer a C:\WINNT mappába van telepítve, akkor a célszámítógépen is erre a helyre telepítse.
 5. A rendszer telepítése után jelentkezzen be rendszergazdaként a célszámítógépre. A Lemezkezelés eszközzel hozza létre és formázza a rendszerállapot összetevőinek tárolásához esetleg szükséges további köteteket, és rendelje hozzájuk a megfelelő meghajtóbetűjeleket. Ügyeljen arra, hogy a meghajtóbetűjelek egyezzenek meg a forrásszámítógépen használt betűjelekkel. A célszámítógép köteteinek lemezterülete nem lehet kisebb a forrásszámítógép azonos köteteinek lemezterületénél.
 6. A célszámítógépen hozza létre a C:\Backup mappát. Másolja ebbe a mappába a C:\Boot.ini fájlt és a teljes %rendszergyökér%\Repair mappát az almappáival együtt. Ezekre a 8. lépésben lesz szükség. A Boot.ini fájl a rendszerpartíció gyökérszintjén található (rendszerint C:\Boot.ini). A Repair mappa általában a C:\WINNT\Repair vagy a C:\WINDOWS\Repair elérési útvonalon található.
 7. A biztonsági másolatnak a célszámítógépen történő visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be az ntbackup parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára. A Visszaállítás lapon jelölje be a Mindig cserélje le a számítógépen lévő fájlt választógombot.
  3. Végezze el a rendszerállapot visszaállítását a korábban készített biztonsági másolatból. Ellenőrizze, hogy az eredeti helyre történő visszaállítás van-e kiválasztva.

   Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a forrásszámítógépről a visszaállítási művelet végeztével elérhető legyen az összes cserélhető adathordozó (szalagok és magneto-optikai lemezek), a visszaállítási művelet megkezdése előtt kattintson a Speciális gombra, majd jelölje be A cserélhető tároló adatbázisának visszaállítása jelölőnégyzetet.
 8. A visszaállítási művelet befejezését követően, de még a célszámítógép újraindítása előtt hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. A 6. lépésben létrehozott C:\Backup mappából másolja a Boot.ini fájlt az eredeti helyére, és a Repair mappát és almappáit a %rendszergyökér%\Repair mappába.
  2. Ha a célszámítógép külső gyártótól származó merevlemez-vezérlő illesztőprogramokat használ, akkor telepítse újra azokat.
  3. A forrásszámítógépet kapcsolja ki vagy válassza le a hálózatról, esetleg telepítse újra másik számítógépnév és IP-cím felhasználásával. (Ha a forrásszámítógépen statikus IP-cím volt beállítva, akkor a célszámítógép ugyanazt a statikus IP-címet kapja a visszaállítás során.)
 9. Indítsa újra a számítógépet, és ellenőrizze, hogy helyesen működik-e.

  Ha a visszaállított számítógép tagszámítógép vagy tagkiszolgáló volt, akkor az NLTEST parancs használatával tesztelje a biztonsági csatornát:
  NLTEST /SC_QUERY:<tartománynév>
  Ha az SC_QUERY végrehajtása hibát jelez, akkor állítsa alaphelyzetbe a biztonsági csatornát a következő paranccsal:
  NLTEST /SC_RESET:<tartománynév>
  Ha a célszámítógép tagszámítógép vagy tagkiszolgáló, akkor előfordulhat, hogy alaphelyzetbe kell állítani a tartománnyal fenntartott biztonsági csatornáját. Ez attól függ, hogy milyen régen készült a biztonsági másolat. A netdiag /test:trust parancs futtatásakor a biztonsági csatorna kapcsolatának tesztje hibát jelez, ha a biztonsági csatorna sérült. A netdiag parancs a Windows telepítési adathordozón található támogatási eszközök telepítése után érhető el.

  Ha a megbízhatósági kapcsolat tesztje sikertelen volt, és hibás biztonsági csatornát jelzett, a Netdom segédprogram futtatásával állítható alaphelyzetbe a célszámítógépen a csatorna. A Netdom parancs is a támogatási eszközök között található. A biztonsági csatorna alaphelyzetbe állítására az alábbi netdom parancs használható:
  netdom reset Célszámítógép /domain:tartománynév usero:rendszergazda_felhasználó /passwordo:rendszergazda_felhasználó_jelszava

  Megjegyzés: A célszámítógép a célszámítógépet jelzi. A tartománynév a tartomány nevét jelzi. A rendszergazda_felhasználó azon felhasználó, amely tagja a Rendszergazda csoportnak. A rendszergazda_felhasználó_jelszava a felhasználói fiók jelszava.

Telepített Windows tartományvezérlő áthelyezése

Figyelem! Az alábbi eljárás egy tartományvezérlővel rendelkező tartomány hiba vagy hardvercsere utáni helyreállítására szolgál. Ha a tartományban vannak további, jól működő tartományvezérlők is online üzemmódban, a visszaállítás végrehajtása egyáltalán nem ajánlott. Helyette telepítse a célszámítógépre a Windows rendszert, majd az Active Directory telepítővarázsló (Dcpromo.exe) futtatásával állítsa be a létező tartomány replika tartományvezérlőjének.
 1. Jelentkezzen be a forrásszámítógépre a rendszergazdai fiókkal, majd állítsa le az összes nem kritikus szolgáltatást és minden olyan szolgáltatást, amelyet biztonsági másolat készítése előtt le szokott állítani. Ebbe beletartozik minden olyan szolgáltatás, amely fájlokat zárol, így például a víruskereső, lemezellenőrző és indexelő szolgáltatások is.
 2. Győződjön meg arról, hogy a forrásszámítógépen a TCP/IP indítási értéke 1. Ezt az alábbi beállításkulcs (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) tartalmazza:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
  AzonosítónévStart
  TípusREG_DWORD
  Érték1
 3. A Windows Biztonsági másolat segédprogramjával készítsen biztonsági másolatot a rendszermeghajtóról és a rendszerállapotról. A Windows 2000 rendszer esetén, ha a Sysvol mappa nem a rendszermeghajtón található, akkor a mappáról és almappáiról külön kell biztonsági másolatot készíteni. Ha például a Sysvol mappa a D:\Sysvol helyen található, a rendszermeghajtóról, a rendszerállapotról és a D:\Sysvol mappáról is kell biztonsági másolatot készíteni.
 4. A célszámítógépre telepítse a Windows operációs rendszernek a forrásszámítógépen találhatóval megegyező verzióját. Ügyeljen arra, hogy a Windows rendszert a forrásszámítógépen található rendszerrel egyező helyre telepítse. Ha például a forrásszámítógépen a Windows rendszer a C:\WINNT mappába van telepítve, akkor a célszámítógépen is erre a helyre telepítse.
 5. A rendszer telepítése után jelentkezzen be rendszergazdaként a célszámítógépre. A Lemezkezelés eszközzel hozza létre és formázza a rendszerállapot összetevőinek és az alkalmazások tárolásához esetleg szükséges további köteteket, és rendelje hozzájuk a megfelelő meghajtóbetűjeleket. Ügyeljen arra, hogy a meghajtóbetűjelek egyezzenek meg a forrásszámítógépen használt betűjelekkel.
 6. A célszámítógépen hozza létre a C:\Backup mappát. Másolja a Boot.ini fájlt, a %rendszergyökér%\Repair mappát és a Repair mappa összes almappáját ebbe a mappába. A Boot.ini fájl a rendszerpartíció gyökérszintjén található (rendszerint: C:\Boot.ini). A Repair mappa általában a C:\WINNT\Repair vagy a C:\WINDOWS\Repair elérési útvonalon található.

  Ha a forrásszámítógép a tartomány egyetlen tartományvezérlője, akkor telepítse rá újra a Windows rendszert vagy válassza le a hálózatról, mielőtt a biztonsági másolatot visszaállítja a célszámítógépen. Azért ajánljuk ezeket a megoldásokat, mert igen könnyen előfordulhat, hogy valaki bekapcsolja a forrásszámítógépet, és ebben az esetben a célszámítógéppel történő névütközés és egyéb problémák léphetnek fel.

  Ha a forrásszámítógép nem az egyetlen tartományvezérlő a tartományban, akkor az Active Directory telepítővarázslóval távolítsa el róla az Active Directory szolgáltatást, majd telepítse rá újra a Windows rendszert vagy válassza le a hálózatról.
 7. Amikor meggyőződött arról, hogy a forrásszámítógép és a visszaállított célszámítógép nem lehet egyidejűleg online állapotban, végezze el a biztonsági másolat visszaállítását az alábbi lépések végrehajtásával:
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be az ntbackup parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára. A Visszaállítás lapon jelölje be a Mindig cserélje le a számítógépen lévő fájlt választógombot.
  3. Végezze el a rendszerállapot és a rendszermeghajtó visszaállítását a korábban készített biztonsági másolatból. Windows 2000 rendszer esetén jelölje ki manuálisan a visszaállítandó Sysvol mappát is. A rendszerállapot magába foglalja a Sysvol mappát is, azonban egy, a Windows 2000 rendszerben meglévő probléma miatt a rendszerállapot visszaállításakor a Sysvol csatlakozási pontjainak visszaállítása nem történik meg megfelelően. Ellenőrizze, hogy a fájlok visszaállításához az Eredeti hely lehetőség van-e kiválasztva.
 8. A visszaállítási művelet befejezését követően, de még a célszámítógép újraindítása előtt hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. A 6. lépésben létrehozott másolatokból másolja vissza a Boot.ini fájlt és %rendszergyökér%\Repair mappát.
  2. Ha a célszámítógép külső gyártótól származó merevlemez-vezérlő illesztőprogramokat használ, akkor telepítse újra azokat.
  3. A TCP/IP protokoll beállításaiban ellenőrizze, hogy a számítógép olyan DNS-kiszolgáló használatára van-e beállítva, amely a tartomány mérvadó DNS-kiszolgálója, és amely online üzemmódban van. Ne konfigurálja úgy a kiszolgálót, hogy saját magát használja DNS-kiszolgálónak, mert előfordulhat, hogy a biztonsági másolatban található DNS-rekordok már nem érvényesek. A kiszolgálót csak akkor állítsa be úgy, hogy saját magát használja DNS-kiszolgálónak, ha a visszaállítási művelet befejeződött, és meggyőződött arról, hogy a célszámítógép helyesen működik.
 9. Ha a célszámítógép lesz a tartomány első vagy egyetlen tartományvezérlője, akkor a fájlreplikációs szolgáltatást (FRS) az alábbi lépések végrehajtásával állítsa vissza. Ezt a műveletet a biztonsági másolat visszaállításának befejeződése után, a számítógép első újraindítása előtt is el kell végezni.

  Figyelem! Ne hajtsa végre ezeket a lépéseket, ha a tartományban meglévő tartományvezérlők vannak.
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
  2. Keresse meg a beállításjegyzék következő alkulcsát:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Replica Sets
  3. Bontsa ki a Replica Sets csomópontot, és keresse meg a DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE) replikakészletre hivatkozó alkulcsot.
  4. Keresse meg a Cumulative Replica Sets alkulcs azon alkulcsát, amelynek neve megegyezik az előző lépésben leírt alkulcs nevével.
  5. Bontsa ki a Cumulative Replica Sets csomópontot, kattintson a Sysvol replikakészletet jelölő alkulcsra, majd kattintson duplán a BurFlags elemre.
  6. A Duplaszó szerkesztése párbeszédpanelen adja meg a D4 értéket, majd kattintson az OK gombra.
  7. Indítsa újra a számítógépet.
 10. Indítsa újra a számítógépet, majd a dcdiag és netdiag parancsok használatával ellenőrizze, hogy helyesen működik-e. A dcdiag parancs használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
  265706 A Windows 2000 rendszer dcdiag és netdiag parancsa megkönnyíti a tartományhoz történő csatlakozást és tartományvezérlők létrehozását (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
  Ha a tartományban vannak meglévő tartományvezérlők, akkor előfordulhat, hogy alaphelyzetbe kell állítani a biztonsági csatornát. Ez attól függ, hogy milyen régen készült a biztonsági másolat. Ha a biztonsági csatorna sérült, a netdiag /test:trust parancs a végrehajtásakor jelzi, hogy a megbízhatósági kapcsolat tesztje sikertelen volt. Ha a megbízhatósági kapcsolat tesztjének eredménye azt mutatja, hogy a rendszer a tesztet kihagyta, akkor az eredményt nyugodtan figyelmen kívül hagyhatja, mert azt jelzi, hogy a tesztelt számítógép az elsődleges tartományvezérlő emulációját irányító műveleti főkiszolgáló.

  Ha a megbízhatósági kapcsolat tesztje sikertelen volt, az a biztonsági csatorna hibáját jelenti. A hiba elhárításához állítsa alaphelyzetbe a biztonsági csatornát a célszámítógépen a netdom parancs futtatásával. Tartományvezérlőn a biztonsági csatorna alaphelyzetbe állítására a netdom parancs az alábbi lépések végrehajtásával használható:
  1. Állítsa le a Kerberos kulcsszolgáltató (KDC) szolgáltatást, és állítsa be kézi indításra.
  2. A biztonsági csatorna visszaállításához használja a következő parancsot:
   netdom resetpwd /server:replikációs_partnerkiszolgáló_neve /userd:tartománynév\rendszergazda_felhasználó /password:rendszergazda_felhasználó_jelszava
   Megjegyzés: A replikációs_partnerkiszolgáló_neve a replikációs partnerkiszolgáló nevét jelenti. A parancsot helyileg a célszámítógépen kell futtatni.
  3. Indítsa újra a számítógépet. Indítsa el a KDC szolgáltatást, és állítsa vissza automatikus indításra.
 11. Ha a tartományban meglévő tartományvezérlők vannak, ellenőrizze, hogy a replikáció helyesen működik-e. A replikáció ellenőrzéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
  232072 Replikáció kezdeményezése az Active Directory szolgáltatás közvetlen replikációs partnerei között (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Hibaelhárítás

A célszámítógép újraindítása után az alábbi jelenségeket tapasztalhatja:
 • Az alábbi „Stop” hibaüzenetek valamelyike jelenik meg:
  • Stop 0x0000007B Inaccessible_Boot_Device
  • STOP: 0x00000079 Hal_Mismatch
 • A számítógép a rendszer indulásakor nem válaszol (lefagy).
 • A számítógép magától újraindul, amikor az újraindítási folyamat korai szakaszában fekete képernyőn az alábbi üzenet látható:
  A Windows 2000 indítása
 • A megjelenítési beállítások nem konfigurálhatók.
 • A hálózati adapter nem működik megfelelően.
A megjelenítési beállításokkal és a hálózati adapterrel kapcsolatos problémák megoldásához távolítsa el a videokártyát vagy a hálózati kártyát az Eszközkezelőben, és indítsa újra a számítógépet. A Windows felismeri az eszközt, majd valószínűleg kérni fogja az illesztőprogramjait.

A „Stop” hibaüzenetekkel és a számítógép lefagyásával kapcsolatos problémák megoldásához végezze el a Windows helybeni frissítését.
A helybeni frissítés végrehajtásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:
292175 A Windows 2000 rendszer helybeni frissítése
816579 A Windows Server 2003 rendszer helybeni frissítése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
315341 A Windows XP rendszer helybeni frissítése (újratelepítése)
A helybeni frissítés befejezése után az alábbi lépések végrehajtásával ellenőrizze a beállításjegyzék
ClientProtocols
alkulcsának meglétét és helyes kitöltését:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a beállításjegyzékben a következő alkulcsot, és kattintson rá a jobb gombbal. Ellenőrizze, hogy az alábbi listában megadott értékek léteznek-e:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
  AzonosítónévTípusÉrték
  ncacn_ip_tcpREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_ip_udpREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_nb_tcpREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_npREG_SZrpcrt4.dll
 3. Ha maga a
  ClientProtocols
  alkulcs hiányzik, hozza létre az
  Rpc
  alkulcs alatt.
 4. Ha az értékek hiányoznak a
  ClientProtocols
  alkulcs alatt, kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Kattintson a jobb gombbal a ClientProtocols alkulcsra, mutasson a helyi menü Új pontjára, majd kattintson a Karakterlánc parancsra.
  2. Írja be a hiányzó bejegyzés azonosítónevét, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
  3. Kattintson a jobb gombbal a „b” lépésben beírt azonosítónévre, majd kattintson a Módosítás parancsra.
  4. Írja be a „b” lépésben megadott azonosítónévnek megfelelő értéket, majd kattintson az OK gombra.
 5. A
  ClientProtocols
  alkulcs minden hiányzó értékével hajtsa végre a 4. pontban leírt lépéseket.
 6. Ha a beállításjegyzéken módosítást hajtott végre, indítsa újra a számítógépet.
Megjegyzés: Ha a forrásszámítógépet Windows NT 4.0 operációs rendszerről frissítették, akkor előfordulhat, hogy a felhasználói profilok a %rendszermeghajtó%\Documents and Settings mappa helyett a %rendszermeghajtó%\Profiles mappában találhatók. Helybeni frissítés végrehajtása után elképzelhető, hogy az alábbi beállításértéket %rendszermeghajtó%\Profiles értékre kell módosítani:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
AzonosítónévProfiles directory
TípusREG_EXPAND_SZ
Érték%rendszermeghajtó%\Profiles
A felhasználói profilokról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:
214653 A Minden felhasználó profil elérési útjának beállítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
228445 Felhasználói profilok tárolása a Windows 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A Microsoft a külső felek elérhetőségi adatait a technikai támogatás eléréséhez szánt segítségnyújtásként teszi közzé. Az elérhetőségi információk értesítés nélkül változhatnak. A Microsoft nem garantálja ezen felek elérhetőségi adatainak pontosságát.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 249694 - Utolsó ellenőrzés: 10/26/2007 18:39:00 - Verziószám: 14.3

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbhowto kbenv w2000setup kbproductlink KB249694
Visszajelzés