Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Ajánlott saját szívverési konfiguráció fürtkiszolgálókon

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Összefoglaló
A kiszolgálófürtök csomópontjai közötti kommunikáció alapvető fontosságú a fürtök zavartalan működéséhez. A fürtkommunikációs hálózatok konfigurálásakor ezért fontos az optimális beállítások kialakítása, valamint a hardverkompatibilitási listák követelményeinek betartása. A hálózati konfigurációt úgy kell kialakítani, hogy legalább két független hálózat csatlakoztassa egymáshoz a fürtcsomópontokat. Ez ahhoz szükséges, hogy egy egyetlen ponton jelentkező hiba ne okozhassa a teljes fürt meghibásodását. A fürtökben jellemzően két helyi hálózatot (LAN-hálózatot) használnak. (A Microsoft terméktámogatási szolgálata nem támogatja az egyetlen hálózaton keresztül összekötött csomópontokból álló fürtöket.)

A fürthálózatok közül legalább kettőben be kell állítani a szívveréses kommunikációt a csomópontok között, szintén az egyetlen helyen jelentkező problémákból fakadó fürthibák elkerülése érdekében. Ehhez a két erre kijelölt hálózatot „Csak belső fürtkommunikáció (saját hálózat)” vagy „Minden kommunikáció (kevert hálózat)” szerepkörbe kell helyezni a fürtszolgáltatásban. A két hálózat közül az egyik rendszerint a belső fürtkommunikáció céljaira fenntartott saját összekötő-hálózat.

Gondoskodni kell továbbá arról is, hogy az egyes fürthálózatokban bekövetkező hibák ne okozzák a többi fürthálózat meghibásodását. Ez azt jelenti, hogy semelyik két fürthálózatnak nem lehet közös összetevője, amely a két hálózat egyidejű problémáját okozhatná. Ha például egy többportos hálózati adapteren keresztül szeretne csatlakoztatni egy csomópontot két fürthálózathoz, akkor ez a követelmény a többnyire nem teljesülne, mivel ezek a portok nem lennének egymástól függetlenek.

A lehetséges kommunikációs hibák megelőzéséhez a Csak belső fürtkommunikáció (saját hálózat) konfigurációra állított hálózati adaptereken (amelyek szívverési vagy saját adapter néven is ismertek) csak a szükséges hálózati forgalmat engedélyezze. A fürtkommunikáció IP-szoftvercsatornákon keresztül, UDP-csomagok formájában megvalósított távoli eljáráshívási technológián (RPC) alapul. A cikkben ismertetett folyamat lépései:
 • A NetBIOS eltávolítása az összekötő-hálózatból
 • A megfelelő fürtkommunikációs prioritások beállítása
 • A megfelelő adapterkötési sorrend beállítása
 • Az adapterek megfelelő sebességének és üzemmódjának beállítása
 • A TCP/IP protokoll helyes konfigurálása
 • A közegérzékelési szolgáltatás letiltása (csak Windows 2000 rendszerben)

Megjegyzés: A cikkben leírt információk nem vonatkoznak a Windows Server 2008 és a Windows Server 2008 R2 feladatátvevő fürtjeire. A feladatátvivő fürt újabb, nem CSV-környezetben használt verziónak verzióinak hálózati konfigurációjával kapcsolatban a következő webhelyen talál javaslatokat: http://technet.microsoft.com/hu-hu/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. A helyzetek, mikor a jelen cikkben szereplő beállítások a Windows Server 2008 vagy a Windows Server 2008 R2 nem megfelelő működéséhez vezethetnek, CSV-környezetben jelentkeznek. A CSV-környezettel kapcsolatban a következő webhelyen talál javaslatokat: http://technet.microsoft.com/hu-hu/library/ff182358(WS.10).aspx.
További információ

A saját hálózati adapter javasolt konfigurációja Windows 2000 és Windows 2003 rendszerben

 1. Mutasson a Start menü Beállítások almenüjére, kattintson a Vezérlőpult parancsra, és kattintson a Hálózati és telefonos kapcsolatok eszközre.
 2. Kattintson a Speciális menü Speciális beállítások parancsára.
 3. A Kapcsolatok listában ellenőrizze, hogy a kötések sorrendje megfelel az alábbi sorrendnek, és kattintson az OK gombra:
  • Külső nyilvános hálózat
  • Belső saját hálózat (szívverés)
  • [Távelérésű kapcsolatok]
 4. Kattintson a jobb gombbal a szívverési adapterhez tartozó hálózati kapcsolatra, és kattintson a Tulajdonságok lehetőségre.

  Megjegyzés: Az egyszerűség kedvéért érdemes átnevezni ezt a kapcsolatot például a „Saját” névre.
 5. Alkalmazza az alábbi eljárások egyikét:
  • Ha a kiszolgáló nem Csomóponttöbbség kvórumtípusú, jelölje be a TCP/IP protokoll jelölőnégyzetet, a többi jelölőnégyzetnek pedig törölje a kijelölését.
  • Ha csomóponttöbbségi kvórum szerint üzemel a kiszolgáló, a TCP/IP protokoll jelölőnégyzet mellett még legalább egy fájlmegosztási hálózati protokoll jelölőnégyzetét jelölje be, a többi jelölőnégyzetnek pedig törölje a kijelölését.

   Megjegyzés: Csomóponttöbbségi kvórum esetén a kvórum működéséhez szükség van legalább egy fájlmegosztásra alkalmas hálózatra. A kvórumerőforrás egyetlen pontjának meghibásodásából a teljes fürtre kiterjedő hibák megelőzéséhez kifejezetten ajánlott több fájlmegosztásra képes hálózatot üzemeltetni a fürtben.
 6. Ha az adapter többféle sebességben is képes a csomagküldésre, és be lehet rajta állítani a kívánt sebességet, illetve a kommunikációs irányokat, akkor adjon meg manuálisan egy sebességet és egy kommunikációs irányt.

  Ellenőrizze, hogy az ilyen képességekkel rendelkező adapterek esetén minden csomóponton ugyanazok az értékek vannak-e kézzel beállítva, továbbá hogy ez a beállítás megfelel-e a gyártó specifikációinak. A kézi beállítást nem támogató hálózati adapterek esetén kövesse a gyártó ajánlásait.

  A szívverési hálózat adatforgalma kicsi, viszont a késleltetési idő alapvető fontosságú a kommunikáció szempontjából. Ha ugyanaz a sebességérték és ugyanaz az iránybeállítás van érvényben, a kommunikáció megbízhatóbbá válik.

  Ha nem tudja az adapterek és más csatlakoztatott eszközök által támogatott sebességet vagy a gyártó ajánlásait, a Microsoft a 10 Mbps sebességet és a Half Duplex (Váltakozó kétirányú) beállítást ajánlja. Ez a konfiguráció elegendő sávszélességet és megbízható kommunikációt biztosít. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
  174812 Az automatikus észlelési beállítások használatának hatása fürthálózati adaptereken (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
  Megjegyzés: A Microsoft nem javasolja hibatűrő és csoportos együttműködésre képes adapterek használatát a szívverési hálózatban. Ha a szívverési kapcsolatokhoz redundancia szükséges, akkor állítson több hálózati adaptert a csak belső fürtkommunikációt engedélyező Internal Communication Only üzemmódra, és határozza meg a hálózati prioritásukat a fürtkonfigurációban. A többportos hálózati adapterek első generációi esetén problémák merültek fel, ezért ellenőrizze, hogy az adapterek belső vezérlőprogramjának és illesztőprogramjának a legfrissebb verzióját használja-e.

  A kiszolgálófürtökkel kapcsolatos kompatibilitási információkért lépjen kapcsolatba a hálózati adapter gyártójával.A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
  254101 Hálózati adapterek csoportosítása és kiszolgálófürtözés (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
 7. Kattintson a TCP/IP protokoll, majd a Tulajdonságok lehetőségre.
 8. Az Általános lapon győződjön meg arról, hogy statikus IP-cím van beállítva, és a cím nem a nyilvános hálózati adapterekkel azonos alhálózaton vagy hálózaton található. A saját adapterek megfelelő IP-címeire jó példa egy 10.10.10.10 cím az 1. csomóponton, illetve egy 10.10.10.11 cím a 2. csomóponton, mindkét esetben a 255.0.0.0 alhálózati maszkkal. Ha a nyilvános hálózat a 10.x.x.x hálózatot, és a 255.0.0.0 alhálózati maszkot használja, akkor a saját hálózathoz más saját IP-címet és alhálózatot kell megadnia.A magánhálózatokban használatos helyes IP-címzésről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
  142863 Helyes IP-címzés magánhálózatokban (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
 9. Győződjön meg arról is, hogy az Alapértelmezett átjáró mező üres.
 10. Ellenőrizze, hogy A következő DNS-kiszolgálócímek használata választógomb alatti két címmező üres-e.

  Megjegyzés: Ha a fürtcsomópont DNS-kiszolgáló is, a 127.0.0.1 cím jelenik meg A következő DNS-kiszolgálócímek használata mezőben, azaz nem lesz üres a mező, de ez elfogadható.
 11. Kattintson a Speciális gombra.
 12. A DNS lapon is ellenőrizze, hogy egy érték sincs meghatározva. Törölje A kapcsolat címének regisztrálása a DNS-be és A kapcsolat DNS-utótagjának használata DNS-regisztrációhoz jelölőnégyzet kijelölését.
 13. Ha a párbeszédpanel bezárását követően megjelenik egy, a következőhöz hasonló üzenet, kattintson az Igen gombra:
  A kapcsolat elsődleges WINS-címe üres. Folytatja?
 14. Ha a saját szívverési összekötő-hálózatban fordított bekötésű kábeleket (keresztkábeleket) használ, tiltsa le a kapcsolatérzékelési szolgáltatás TCP/IP verembontási funkcióját.

  Megjegyzés: Windows Server 2003 rendszerű fürtökön hagyja ki ezt a lépést.

  A kapcsolatérzékelési szolgáltatás TCP/IP verembontási funkciójának automatikus letiltásához folytassa a cikket az Automatikus javítás szakasszal. A közegérzékelési szolgáltatás TCP/IP verembontási funkciójának manuális letiltásáról a Kézi javítás szakaszban tájékozódhat.

  Automatikus javítás


  A közegérzékelési szolgáltatás TCP/IP verembontási funkciójának automatikus letiltásához kattintson A probléma javítása hivatkozásra. Ezután kattintson a Futtatás gombra a Fájl letöltése párbeszédpanelen, és kövesse a varázsló lépéseit.
  Megjegyzés:
  Előfordulhat, hogy a varázsló csak angol nyelven jelenik meg, az automatikus javítás azonban a Windows más nyelvi változatain is használható.

  Megjegyzés: Ha a jelen cikket nem azon a számítógépen tekinti meg, amelyen a problémát tapasztalja, mentse az automatikus javítást egy flash meghajtóra vagy CD lemezre, majd futtassa azon a számítógépen, amelyen a hiba jelentkezik.

  Ugorjon a következő lépésre.

  Kézi javítás

  A közegérzékelési szolgáltatás TCP/IP verembontási funkciójának letiltásához hozza létre a következő beállításkulcsot minden csomóponton:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  Azonosítónév: DisableDHCPMediaSense
  Adattípus: REG_DWORD
  Adat: 1
  További információt a Microsoft Tudásbázisban talál a cikk számára kattintva:
  254651 A fürthálózati szerep automatikus módosulása (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
 15. Hajtsa végre az előző lépéseket minden fürtcsomóponton.
 16. Indítsa el a Fürtfelügyelőt.
 17. Kattintson a fürt nevére a Felügyelő gyökerében. Kattintson a File (Fájl) menü Properties (Tulajdonságok) parancsára.
 18. A Network Priority (Hálózat prioritása) lapon ellenőrizze, hogy a saját hálózat a lista tetején jelenik-e meg. Ha nem, a Move Up (Feljebb) gombra kattintva növelje prioritását.
 19. Kattintson a saját hálózatra, majd a Properties (Tulajdonságok) lehetőségre.
 20. Jelölje be az Enable this network for cluster use (Fürthasználat lehetővé tétele a hálózaton) jelölőnégyzetet.
 21. Kattintson az Internal cluster communications only (private Network) (Csak belső fürtkommunikáció (saját hálózat)) lehetőségre.
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
281662 Windows 2000 és Windows Server 2003 rendszerű fürtcsomópontok használata tartományvezérlőként (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)

A saját hálózati adapter javasolt konfigurációja Windows NT 4.0 rendszerben

 1. Kattintson a Start gombra, mutasson a Settings (Beállítások) pontra, kattintson a Control Panel (Vezérlőpult) parancsra, majd kattintson duplán a Network (Hálózat) ikonra.
 2. Kattintson a Protocols fülre, jelölje ki a TCP/IP Protocol (TCP/IP protokoll) protokollt, és kattintson a Properties (Tulajdonságok) gombra.
 3. Az Adapter listában jelölje ki a saját hálózati adaptert.
 4. Az IP Address (IP-cím) lapon győződjön meg arról, hogy statikus IP-cím van beállítva, és a cím nem a nyilvános hálózati adapterek hálózatába vagy hálózati szegmensébe tartozik. A saját adapterek megfelelő IP-címeire jó példa egy 10.10.10.10 cím az 1. csomóponton, illetve egy 10.10.10.11 cím a 2. csomóponton, mindkét esetben a 255.0.0.0 alhálózati maszkkal.
 5. Győződjön meg arról is, hogy az Alapértelmezett átjáró mező üres.
 6. A WINS Address (WINS-cím) lap Adapter mezőjében jelölje be a szívverési adapter jelölőnégyzetét.
 7. Győződjön meg arról, hogy a WINS-kiszolgálói bejegyzésekhez nincsenek megadva értékek.
 8. Ha a párbeszédpanel bezárását követően megjelenik egy, a következőhöz hasonló üzenet, kattintson az Igen gombra:
  At least one of the adapter cards has an empty primary WINS address. Do you want to continue? (A kapcsolat elsődleges WINS-címe üres. Folytatja?)
 9. A Routing (Útválasztás) lapon törölje az Enable IP Forwarding (IP-továbbítás engedélyezése) jelölőnégyzet kijelölését.
 10. Kattintson az OK gombra.
 11. Ha az adapter többféle sebességben is képes a csomagküldésre, és be lehet rajta állítani a kívánt sebességet, illetve a kommunikációs irányokat, akkor adjon meg manuálisan egy sebességet és egy kommunikációs irányt.

  Ellenőrizze, hogy az ilyen képességekkel rendelkező adapterek esetén minden csomóponton ugyanazok az értékek vannak-e kézzel beállítva, továbbá hogy ez a beállítás megfelel-e a gyártó specifikációinak. A kézi beállítást nem támogató hálózati adapterek esetén kövesse a gyártó ajánlásait.

  A szívverési hálózat adatforgalma kicsi, viszont a késleltetési idő alapvető fontosságú a kommunikáció szempontjából. Ha ugyanaz a sebességérték és ugyanaz az iránybeállítás van érvényben, a kommunikáció megbízhatóbbá válik.

  Ha nem tudja az adapterek és más csatlakoztatott eszközök által támogatott sebességet, a Microsoft a 10 MB/Sec sebességet és a Half Duplex (Váltakozó kétirányú) beállítást ajánlja. Ez a konfiguráció elegendő sávszélességet és megbízható kommunikációt biztosít.A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
  174812 Az automatikus észlelési beállítások használatának hatása fürthálózati adaptereken (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
  Megjegyzés: A Microsoft nem javasolja hibatűrő és csoportos együttműködésre képes adapterek használatát a szívverési hálózatban. Ha a szívverési kapcsolatokhoz redundancia szükséges, akkor állítson több hálózati adaptert a csak belső fürtkommunikációt engedélyező Internal Communication Only üzemmódra, és határozza meg a hálózati prioritásukat a fürtkonfigurációban. A többportos hálózati adapterek első generációi esetén problémák merültek fel, ezért ellenőrizze, hogy az adapterek belső vezérlőprogramjának és illesztőprogramjának a legfrissebb verzióját használja-e.

  A kiszolgálófürtökkel kapcsolatos kompatibilitási információkért lépjen kapcsolatba a hálózati adapter gyártójával.A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
  254101 Hálózati adapterek csoportosítása és kiszolgálófürtözés (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
 12. A Bindings (Kötések) lap Show Bindings For (Kötések megjelenítése) legördülő listájában jelölje ki az All Adapters (Minden adapter) elemet.
 13. Kattintson a saját összekötő-hálózathoz tartozó adapter melletti pluszjelre (+).
 14. Kattintson a WINS Client (TCP/IP) (WINS-ügyfél, TCP/IP) csomópontra, majd kattintson a Letiltás gombra. Megjegyzés: A szívverési adapteren a TCP/IP protokollon kívül ne engedélyezzen más protokollt. Ellenőrizze, hogy az összes többi protokoll le van-e tiltva, beleértve a Network Monitor (Hálózatfigyelő) és a hasonló szolgáltatásokat.
 15. A Show Bindings For legördülő listában kattintson az All Protocols (Minden protokoll) lehetőségre.
 16. Kattintson a TCP/IP Protocol (TCP/IP protokoll) csomópont melletti pluszjelre (+).
 17. Győződjön meg arról, hogy a nyilvános hálózati adapter az első (azaz a felső) a kötési sorban. Ha nem így lenne, jelölje ki a saját hálózati adaptert, és kattintson a Move Down (Lejjebb) gombra. Ha több nyilvános hálózati adapterrel rendelkezik, győződjön meg arról, hogy a szívverési adaptert utolsóként van beállítva. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
  193890 A Microsoft Fürtkiszolgáló javasolt WINS-konfigurációja (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
 18. Kattintson az OK gombra a hálózati tulajdonságok módosításának befejezéséhez és a változtatások elfogadásához.
 19. Indítsa újra a csomópontot a módosítások érvénybe lépéséhez.
 20. Hajtsa végre az előző lépéseket minden fürtcsomóponton.
 21. Indítsa el a Fürtfelügyelőt.
 22. Kattintson a fürt nevére a Felügyelő gyökerében. Kattintson a File (Fájl) menü Properties (Tulajdonságok) parancsára.
 23. A Network Priority (Hálózat prioritása) lapon ellenőrizze, hogy a saját hálózat a lista tetején jelenik-e meg. Ha nem, a Move Up (Feljebb) gombra kattintva növelje prioritását.
 24. Kattintson a saját hálózatra, majd a Properties (Tulajdonságok) lehetőségre.
 25. Jelölje be az Enable this network for cluster use (Fürthasználat lehetővé tétele a hálózaton) jelölőnégyzetet.
 26. Kattintson az Internal cluster communications only (private Network) (Csak belső fürtkommunikáció (saját hálózat)) lehetőségre.
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
281662 Windows 2000 rendszerű fürtcsomópontok használata tartományvezérlőként (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
MSCS W2000MSCS fixit fix it
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 258750 - Utolsó ellenőrzés: 05/25/2012 10:50:00 - Verziószám: 4.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

 • kbfixme kbmsifixme kbproductlink kbclustering kbenv kbinfo w2000mscs KB258750
Visszajelzés