Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

A .NET-keretrendszer 3.5-ös verziójának telepítése során felmerülő hiba: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907

A probléma akkor fordul elő, amikor a Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös verzióját Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 vagy Windows Server 2012 rendszert használó számítógépre próbálja telepíteni.
Megoldások a 0x800F0906 azonosítójú hibakódra
Ez a hibakód azért jelenik meg, mert a számítógép nem tudja letölteni a szükséges fájlokat a Windows Update webhelyről.
1. módszer: Az internetkapcsolat működésének ellenőrzése
Ezt a viselkedést okozhatja a hálózat, a proxykiszolgáló vagy a tűzfal konfigurációja, illetve ezek hibái. A probléma megoldásához csatlakozzon a Microsoft Update webhelyhez.

Ha nem tudja elérni ezt a webhelyet, ellenőrizze az internetkapcsolatát, vagy forduljon a hálózati rendszergazdához, hogy kiderítse, érvényben van-e olyan konfiguráció, ami gátolja a webhely elérését.
2. módszer: A csoportházirend-beállítások megadása
Ezt a viselkedést egy rendszergazda is okozhatja, aki a számítógépet a Windows Server Update Services (WSUS) szolgáltatás használatára konfigurálja a Microsoft Windows Update kiszolgálója helyett. Ebben az esetben forduljon a rendszergazdájához, és kérje meg, hogy engedélyezze A választható összetevők telepítésével és az összetevők javításával kapcsolatos beállítások megadása csoportházirend-beállítást, valamint konfigurálja a Forrásfájlok másodlagos elérési útja értéket, vagy válassza A Windows Server Update Services (WSUS) szolgáltatás használata helyett közvetlenül a Windows Update webhelyről töltsön le tartalmat a javításhoz lehetőséget.

A csoportházirend-beállítások megadásának lépései:
 1. Indítsa el a helyicsoportházirend-szerkesztőt vagy a csoportházirend-kezelő konzolt.

  Windows 8 és Windows Server 2012 esetén: Vigye az egérmutatót a képernyő jobb felső sarkába, kattintson a Keresés gombra, írja be a csoportházirend kifejezést, kattintson a Beállítások gombra, majd kattintson a Csoportházirend szerkesztése elemre.


  Windows 8.1 és Windows Server 2012 R2 esetén: Vigye az egérmutatót a képernyő jobb felső sarkába, kattintson a Keresés gombra, írja be a csoportházirend kifejezést, majd kattintson a Csoportházirend szerkesztése elemre.
 2. Bontsa ki a Számítógép konfigurációja, majd a Felügyeleti sablonok elemet, végül válassza a Rendszer lehetőséget. A lépést ábrázoló képernyőkép alább található.
 3. Nyissa meg A választható összetevők telepítésével és az összetevők javításával kapcsolatos beállítások megadása csoportházirend-beállítást, majd válassza az Engedélyezés lehetőséget. A lépést ábrázoló képernyőkép alább található.
 4. Ha egy alternatív forrásfájlt kíván megadni, akkor a Forrásfájlok másodlagos elérési útja mezőben adja meg egy olyan megosztott mappa teljes elérési útját, amely tartalmazza a telepítési adathordozó \sources\sxs mappájának tartalmát.
  Példa egy megosztott mappa elérési útvonalára: \\kiszolgáló_neve\megosztott\Win8sxs
  Másik lehetőségként adjon meg egy WIM-fájlt. Ha WIM-fájlt kíván megadni az alternatív forrásfájl helyeként, adja hozzá a WIM: előtagot az elérési úthoz, majd adja meg a WIM-fájlban előtagként használni kívánt kép indexét.
  Példa WIM típusú fájlútvonalra: WIM:\\kiszolgálónév\share\install.wim:3
  Megjegyzés: Jelen példában a „3” annak a képnek az indexét jelzi, amelyben a szolgáltatásfájlok találhatók.
 5. Amennyiben a lehetőség adott, jelölje be A Windows Server Update Services (WSUS) szolgáltatás használata helyett közvetlenül a Windows Update webhelyről töltsön le tartalmat a javításhoz jelölőnégyzetet.
 6. Koppintson vagy kattintson az OK gombra.
 7. A rendszergazdai jogú parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az Enter billentyűt a házirend azonnali alkalmazásához:
  gpupdate /force
3. módszer: Windows telepítési adathordozó használata
Használhatja a Windows telepítési adathordozót fájlforrásként, amikor engedélyezi a .NET-keretrendszer 3.5-ös verzióját. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Helyezze be a Windows telepítési adathordozót.
 2. Futtassa a következő parancsot egy rendszergazdai jogú parancssorból:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<meghajtó>:\sources\sxs /LimitAccess
  Megjegyzés: Ebben a parancsban a <meghajtó> egy helyőrző a DVD-meghajtó vagy a Windows 8 telepítési adathordozó betűjeléhez. Példa a parancsra:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
4. módszer: Windows Server 2012 és Windows Server 2012 R2 rendszerre vonatkozó további lépések
Windows Server 2012 és Windows Server 2012 R2 esetén megadhat egy alternatív forrást Windows PowerShell-parancsmagok vagy a Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása varázsló használatával.

A Windows PowerShell környezet használatához hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Helyezze be a Windows telepítési adathordozót.
 2. Futtassa a következő parancsot egy rendszergazdai jogú Windows PowerShell-parancsablakban:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source <meghajtó>:\sources\sxs
  Megjegyzés: Ebben a parancsban a <meghajtó> egy helyőrző a DVD-meghajtó vagy a Windows telepítési adathordozó betűjeléhez. Példa a parancsra:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:\sources\sxs
A Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása varázsló használatához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Helyezze be a Windows telepítési adathordozót.
 2. Indítsa el a Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása varázslót.
 3. A Szolgáltatások kiválasztása oldalon jelölje be a .NET-keretrendszer 3.5 szolgáltatások jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.
 4. A Telepítendő összetevők megerősítése oldalon kattintson az Alternatív forrás elérési útjának megadása hivatkozásra. A lépést ábrázoló képernyőkép alább található.

 5. Az Alternatív forrás elérési útjának megadása oldalon írja be az SxS mappa elérési útját helyi elérési útként vagy hálózati megosztott elérési útként. A lépést ábrázoló képernyőkép alább található.

 6. Kattintson az OK gombra.
 7. Kattintson a Telepítés gombra a varázsló befejezéséhez.
Megoldások a 0x800F081F azonosítójú hibakódra
Ez a hibakód akkor merül fel, ha egy alternatív telepítési forrás van megadva, és az alábbi feltételek egyike teljesül:
 • Az elérési út által meghatározott hely nem tartalmazza a szolgáltatás telepítéséhez szükséges fájlokat.
 • A szolgáltatást telepítő felhasználó nem rendelkezik még OLVASÁS hozzáféréssel sem a helyhez és a fájlokhoz.
 • A telepítési fájlkészlet sérült, nem teljes, vagy érvénytelen a használt Windows operációs rendszer verziója esetén.
A probléma megoldásához ellenőrizze, hogy a forrás teljes elérési útja helyes-e (x:\sources\sxs), valamint hogy legalább olvasási hozzáféréssel rendelkezik a helyhez. Ehhez próbálja meg elérni a forrást közvetlenül az érintett számítógépről. Ellenőrizze, hogy a telepítési forrás érvényes és teljes fájlkészleteket tartalmaz-e. Ha a hiba továbbra is fennáll, próbáljon meg másik telepítési forrást használni.
Megoldások a 0x800F0907 azonosítójú hibakódra
Ez a hibakód akkor merül fel, ha nincs megadva egy alternatív telepítési forrás, vagy az nem érvényes, valamint, ha A választható összetevők telepítésével és az összetevők javításával kapcsolatos beállítások megadása csoportházirend beállításnál a „Soha ne töltsön le adattartalomfájlt a Windows Update webhelyről” opciót választották.

A probléma megoldásához tekintse át a házirend-beállítást, és állapítsa meg, hogy az megfelelő-e a környezetéhez. Ha nem kívánja a szolgáltatások adattartalomfájljait a Windows Update webhelyről letölteni, fontolja meg a „Forrásfájlok másodlagos elérési útja” érték beállítását a csoportházirend-beállításban.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a helyi számítógépen módosítani tudja a csoportházirend-beállításokat, a Rendszergazdák csoport tagjának kell lennie. Ha a kezelni kívánt számítógép csoportházirend-beállítását tartományi szinten szabályozzák, forduljon a rendszergazdájához.

Ezt a következőképpen teheti meg:
 1. A környezetének megfelelően indítsa el a helyicsoportházirend-szerkesztőt vagy a csoportházirend-kezelő konzolt.
 2. Bontsa ki a Számítógép konfigurációja, majd a Felügyeleti sablonok elemet, végül válassza a Rendszer lehetőséget.
 3. Nyissa meg A választható összetevők telepítésével és az összetevők javításával kapcsolatos beállítások megadása csoportházirend-beállítást, majd válassza az Engedélyezés lehetőséget.
 4. Határozza meg, hogy a Soha ne töltsön le adattartalomfájlt a Windows Update webhelyről csoportházirend-beállítás engedélyezve van-e, majd állapítsa meg a környezetének megfelelő beállítást.
 5. Ha egy alternatív forrásfájlt kíván megadni, akkor a Forrásfájlok másodlagos elérési útja mezőben adja meg egy olyan megosztott mappa teljes elérési útját, amely tartalmazza a telepítési adathordozó \sources\sxs mappájának tartalmát. Másik lehetőségként adjon meg egy WIM-fájlt. Ha WIM-fájlt kíván megadni az alternatív forrásfájl helyeként, adja hozzá a WIM: előtagot az elérési úthoz, majd adja meg a WIM-fájlban előtagként használni kívánt kép indexét. Példák a megadható értékekre:
  • Megosztott mappa elérési útja: \\kiszolgálónév\share\Win8sxs
  • WIM-fájl elérési útja, amelyben a „3” annak a képnek az indexét jelzi, amelyben a szolgáltatásfájlok találhatók: WIM: \\kiszolgáló_neve\megosztott\telepítés.wim:3
 6. Amennyiben kívánja, jelölje be A Windows Server Update Services (WSUS) szolgáltatás használata helyett közvetlenül a Windows Update webhelyről töltsön le tartalmat a javításhoz jelölőnégyzetet.
 7. Koppintson vagy kattintson az OK gombra.
 8. A rendszergazdai jogú parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az Enter billentyűt a házirend azonnali alkalmazásához:
  gpupdate /force

További információ
Ezek a hibák akkor fordulhatnak elő, ha telepítővarázslót, Telepítési lemezképek karbantartására és kezelésére (DISM) alkalmas eszközt vagy Windows PowerShell-parancsokat használ a .NET-keretrendszer 3.5-ös verziójának engedélyezéséhez.

A .NET-keretrendszer 3.5 verziója „igény szerinti szolgáltatásnak” számít a Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 és Windows Server 2012 rendszerben. Az „igény szerinti szolgáltatások” metaadatait tartalmazza a rendszer. Azonban a szolgáltatáshoz kapcsolódó bináris és egyéb fájlok nem találhatók meg a rendszerben. Ha engedélyez egy szolgáltatást, a Windows megpróbál kapcsolatba lépni a Windows Update szolgáltatással, hogy letöltse a szolgáltatás telepítéséhez szükséges hiányzó információt. A folyamatot befolyásolhatja a hálózati konfiguráció, valamint a számítógép a környezetben érvényes frissítéstelepítési konfigurációja. Ezért hibák merülhetnek fel ilyen típusú szolgáltatások első telepítésekor.
Ezen hibakódokhoz kapcsolódó hibaüzenetek
HibakódHibaüzenetek
0x800F0906
A forrásfájlok nem tölthetők le.
A „forrás” mezőben adja meg azon fájlok helyét, amelyek a szolgáltatás visszaállításához szükségesek. A forráshely megadásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő weboldalt: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
A DISM-naplófájl a következő helyen található: C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
A Windows nem tudta elvégezni a kért módosításokat.
A Windows nem tudott csatlakozni az internethez a szükséges fájlok letöltéséhez. Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e az internethez, majd kattintson az „Újra” gombra az újbóli próbálkozáshoz.
Legalább egy szerepkör, szerepkör-szolgáltatás vagy szolgáltatás telepítése meghiúsult.
A forrásfájlok nem találhatók. Próbálja meg újból telepíteni a szerepköröket, szerepkör-szolgáltatásokat vagy szolgáltatásokat a „Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása varázsló” egy új munkamenetében. A varázsló Megerősítés oldalán kattintson az „Alternatív forrás elérési útjának megadása” elemre a telepítéshez szükséges forrásfájlok érvényes helyének megadásához. Olyan helyet kell megadni, amelyhez a célkiszolgáló számítógépfiókja hozzá tud férni.
0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Hibakód: 0x800F0906
Hiba: 0x800f0906
0x800F081F
A forrásfájlok nem találhatók.
A „Forrás” mezőben adja meg azon fájlok helyét, amelyek a szolgáltatás visszaállításához szükségesek. A forráshely megadásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő weboldalt: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
A DISM-naplófájl a következő helyen található: C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
Hibakód: 0x800F081F
Hiba: 0x800F081F
0x800F0907
A DISM meghiúsult. A rendszer nem hajtott végre műveletet.
További információkat a naplófájlban talál.
A DISM-naplófájl a következő helyen található: C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
A hálózati házirend-beállítások miatt a Windows nem tudott csatlakozni az internethez a kért módosítások végrehajtásához szükséges fájlok letöltéséhez. További információért lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Hibakód: 0x800F0907
Hiba: 0x800F0907
Hivatkozások
A .NET-keretrendszer 3.5-ös verziónak az Ön környezetében történő telepítésének megtervezéséhez tekintse meg a Microsoft .NET-keretrendszer 3.5 telepítési szempontok című műszaki dokumentációt.
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 2734782 - Utolsó ellenőrzés: 06/30/2015 17:01:00 - Verziószám: 5.0

 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 8.1 Pro for EDU
 • Windows 8.1 with Bing
 • kbquadrantinstall kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink kbcip kbconsumer KB2734782
Visszajelzés