A .NET-keretrendszer 3.5-ös verziójának telepítése során felmerülő hiba: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907

A probléma akkor fordul elő, amikor a Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös verzióját Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 vagy Windows Server 2012 rendszert használó számítógépre próbálja telepíteni.
Megoldások a 0x800F0906 azonosítójú hibakódra
Ez a hibakód azért jelenik meg, mert a számítógép nem tudja letölteni a szükséges fájlokat a Windows Update webhelyről.
1. módszer: Az internetkapcsolat működésének ellenőrzése
Ezt a viselkedést okozhatja a hálózat, a proxykiszolgáló vagy a tűzfal konfigurációja, illetve ezek hibái. A probléma megoldásához csatlakozzon a Microsoft Update webhelyhez.

Ha nem tudja elérni ezt a webhelyet, ellenőrizze az internetkapcsolatát, vagy forduljon a hálózati rendszergazdához, hogy kiderítse, érvényben van-e olyan konfiguráció, ami gátolja a webhely elérését.
2. módszer: A csoportházirend-beállítások megadása
Ezt a viselkedést egy rendszergazda is okozhatja, aki a számítógépet a Windows Server Update Services (WSUS) szolgáltatás használatára konfigurálja a Microsoft Windows Update kiszolgálója helyett. Ebben az esetben forduljon a rendszergazdájához, és kérje meg, hogy engedélyezze A választható összetevők telepítésével és az összetevők javításával kapcsolatos beállítások megadása csoportházirend-beállítást, valamint konfigurálja a Forrásfájlok másodlagos elérési útja értéket, vagy válassza A Windows Server Update Services (WSUS) szolgáltatás használata helyett közvetlenül a Windows Update webhelyről töltsön le tartalmat a javításhoz lehetőséget.

A csoportházirend-beállítások megadásának lépései:
 1. Indítsa el a helyicsoportházirend-szerkesztőt vagy a csoportházirend-kezelő konzolt.

  Windows 8 és Windows Server 2012 esetén: Vigye az egérmutatót a képernyő jobb felső sarkába, kattintson a Keresés gombra, írja be a csoportházirend kifejezést, kattintson a Beállítások gombra, majd kattintson a Csoportházirend szerkesztése elemre.


  Windows 8.1 és Windows Server 2012 R2 esetén: Vigye az egérmutatót a képernyő jobb felső sarkába, kattintson a Keresés gombra, írja be a csoportházirend kifejezést, majd kattintson a Csoportházirend szerkesztése elemre.
 2. Bontsa ki a Számítógép konfigurációja, majd a Felügyeleti sablonok elemet, végül válassza a Rendszer lehetőséget. A lépést ábrázoló képernyőkép alább található.
 3. Nyissa meg A választható összetevők telepítésével és az összetevők javításával kapcsolatos beállítások megadása csoportházirend-beállítást, majd válassza az Engedélyezés lehetőséget. A lépést ábrázoló képernyőkép alább található.
 4. Ha egy alternatív forrásfájlt kíván megadni, akkor a Forrásfájlok másodlagos elérési útja mezőben adja meg egy olyan megosztott mappa teljes elérési útját, amely tartalmazza a telepítési adathordozó \sources\sxs mappájának tartalmát.
  Példa egy megosztott mappa elérési útvonalára: \\kiszolgáló_neve\megosztott\Win8sxs
  Másik lehetőségként adjon meg egy WIM-fájlt. Ha WIM-fájlt kíván megadni az alternatív forrásfájl helyeként, adja hozzá a WIM: előtagot az elérési úthoz, majd adja meg a WIM-fájlban előtagként használni kívánt kép indexét.
  Példa WIM típusú fájlútvonalra: WIM:\\kiszolgálónév\share\install.wim:3
  Megjegyzés: Jelen példában a „3” annak a képnek az indexét jelzi, amelyben a szolgáltatásfájlok találhatók.
 5. Amennyiben a lehetőség adott, jelölje be A Windows Server Update Services (WSUS) szolgáltatás használata helyett közvetlenül a Windows Update webhelyről töltsön le tartalmat a javításhoz jelölőnégyzetet.
 6. Koppintson vagy kattintson az OK gombra.
 7. A rendszergazdai jogú parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az Enter billentyűt a házirend azonnali alkalmazásához:
  gpupdate /force
3. módszer: Windows telepítési adathordozó használata
Használhatja a Windows telepítési adathordozót fájlforrásként, amikor engedélyezi a .NET-keretrendszer 3.5-ös verzióját. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Helyezze be a Windows telepítési adathordozót.
 2. Futtassa a következő parancsot egy rendszergazdai jogú parancssorból:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<meghajtó>:\sources\sxs /LimitAccess
  Megjegyzés: Ebben a parancsban a <meghajtó> egy helyőrző a DVD-meghajtó vagy a Windows 8 telepítési adathordozó betűjeléhez. Példa a parancsra:
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
4. módszer: Windows Server 2012 és Windows Server 2012 R2 rendszerre vonatkozó további lépések
Windows Server 2012 és Windows Server 2012 R2 esetén megadhat egy alternatív forrást Windows PowerShell-parancsmagok vagy a Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása varázsló használatával.

A Windows PowerShell környezet használatához hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Helyezze be a Windows telepítési adathordozót.
 2. Futtassa a következő parancsot egy rendszergazdai jogú Windows PowerShell-parancsablakban:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source <meghajtó>:\sources\sxs
  Megjegyzés: Ebben a parancsban a <meghajtó> egy helyőrző a DVD-meghajtó vagy a Windows telepítési adathordozó betűjeléhez. Példa a parancsra:
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:\sources\sxs
A Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása varázsló használatához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Helyezze be a Windows telepítési adathordozót.
 2. Indítsa el a Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása varázslót.
 3. A Szolgáltatások kiválasztása oldalon jelölje be a .NET-keretrendszer 3.5 szolgáltatások jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.
 4. A Telepítendő összetevők megerősítése oldalon kattintson az Alternatív forrás elérési útjának megadása hivatkozásra. A lépést ábrázoló képernyőkép alább található.

 5. Az Alternatív forrás elérési útjának megadása oldalon írja be az SxS mappa elérési útját helyi elérési útként vagy hálózati megosztott elérési útként. A lépést ábrázoló képernyőkép alább található.

 6. Kattintson az OK gombra.
 7. Kattintson a Telepítés gombra a varázsló befejezéséhez.
Megoldások a 0x800F081F azonosítójú hibakódra
Ez a hibakód akkor merül fel, ha egy alternatív telepítési forrás van megadva, és az alábbi feltételek egyike teljesül:
 • Az elérési út által meghatározott hely nem tartalmazza a szolgáltatás telepítéséhez szükséges fájlokat.
 • A szolgáltatást telepítő felhasználó nem rendelkezik még OLVASÁS hozzáféréssel sem a helyhez és a fájlokhoz.
 • A telepítési fájlkészlet sérült, nem teljes, vagy érvénytelen a használt Windows operációs rendszer verziója esetén.
A probléma megoldásához ellenőrizze, hogy a forrás teljes elérési útja helyes-e (x:\sources\sxs), valamint hogy legalább olvasási hozzáféréssel rendelkezik a helyhez. Ehhez próbálja meg elérni a forrást közvetlenül az érintett számítógépről. Ellenőrizze, hogy a telepítési forrás érvényes és teljes fájlkészleteket tartalmaz-e. Ha a hiba továbbra is fennáll, próbáljon meg másik telepítési forrást használni.
Megoldások a 0x800F0907 azonosítójú hibakódra
Ez a hibakód akkor merül fel, ha nincs megadva egy alternatív telepítési forrás, vagy az nem érvényes, valamint, ha A választható összetevők telepítésével és az összetevők javításával kapcsolatos beállítások megadása csoportházirend beállításnál a „Soha ne töltsön le adattartalomfájlt a Windows Update webhelyről” opciót választották.

A probléma megoldásához tekintse át a házirend-beállítást, és állapítsa meg, hogy az megfelelő-e a környezetéhez. Ha nem kívánja a szolgáltatások adattartalomfájljait a Windows Update webhelyről letölteni, fontolja meg a „Forrásfájlok másodlagos elérési útja” érték beállítását a csoportházirend-beállításban.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy a helyi számítógépen módosítani tudja a csoportházirend-beállításokat, a Rendszergazdák csoport tagjának kell lennie. Ha a kezelni kívánt számítógép csoportházirend-beállítását tartományi szinten szabályozzák, forduljon a rendszergazdájához.

Ezt a következőképpen teheti meg:
 1. A környezetének megfelelően indítsa el a helyicsoportházirend-szerkesztőt vagy a csoportházirend-kezelő konzolt.
 2. Bontsa ki a Számítógép konfigurációja, majd a Felügyeleti sablonok elemet, végül válassza a Rendszer lehetőséget.
 3. Nyissa meg A választható összetevők telepítésével és az összetevők javításával kapcsolatos beállítások megadása csoportházirend-beállítást, majd válassza az Engedélyezés lehetőséget.
 4. Határozza meg, hogy a Soha ne töltsön le adattartalomfájlt a Windows Update webhelyről csoportházirend-beállítás engedélyezve van-e, majd állapítsa meg a környezetének megfelelő beállítást.
 5. Ha egy alternatív forrásfájlt kíván megadni, akkor a Forrásfájlok másodlagos elérési útja mezőben adja meg egy olyan megosztott mappa teljes elérési útját, amely tartalmazza a telepítési adathordozó \sources\sxs mappájának tartalmát. Másik lehetőségként adjon meg egy WIM-fájlt. Ha WIM-fájlt kíván megadni az alternatív forrásfájl helyeként, adja hozzá a WIM: előtagot az elérési úthoz, majd adja meg a WIM-fájlban előtagként használni kívánt kép indexét. Példák a megadható értékekre:
  • Megosztott mappa elérési útja: \\kiszolgálónév\share\Win8sxs
  • WIM-fájl elérési útja, amelyben a „3” annak a képnek az indexét jelzi, amelyben a szolgáltatásfájlok találhatók: WIM: \\kiszolgáló_neve\megosztott\telepítés.wim:3
 6. Amennyiben kívánja, jelölje be A Windows Server Update Services (WSUS) szolgáltatás használata helyett közvetlenül a Windows Update webhelyről töltsön le tartalmat a javításhoz jelölőnégyzetet.
 7. Koppintson vagy kattintson az OK gombra.
 8. A rendszergazdai jogú parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az Enter billentyűt a házirend azonnali alkalmazásához:
  gpupdate /force

További információ
Ezek a hibák akkor fordulhatnak elő, ha telepítővarázslót, Telepítési lemezképek karbantartására és kezelésére (DISM) alkalmas eszközt vagy Windows PowerShell-parancsokat használ a .NET-keretrendszer 3.5-ös verziójának engedélyezéséhez.

A .NET-keretrendszer 3.5 verziója „igény szerinti szolgáltatásnak” számít a Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 és Windows Server 2012 rendszerben. Az „igény szerinti szolgáltatások” metaadatait tartalmazza a rendszer. Azonban a szolgáltatáshoz kapcsolódó bináris és egyéb fájlok nem találhatók meg a rendszerben. Ha engedélyez egy szolgáltatást, a Windows megpróbál kapcsolatba lépni a Windows Update szolgáltatással, hogy letöltse a szolgáltatás telepítéséhez szükséges hiányzó információt. A folyamatot befolyásolhatja a hálózati konfiguráció, valamint a számítógép a környezetben érvényes frissítéstelepítési konfigurációja. Ezért hibák merülhetnek fel ilyen típusú szolgáltatások első telepítésekor.
Ezen hibakódokhoz kapcsolódó hibaüzenetek
HibakódHibaüzenetek
0x800F0906
A forrásfájlok nem tölthetők le.
A „forrás” mezőben adja meg azon fájlok helyét, amelyek a szolgáltatás visszaállításához szükségesek. A forráshely megadásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő weboldalt: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
A DISM-naplófájl a következő helyen található: C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
A Windows nem tudta elvégezni a kért módosításokat.
A Windows nem tudott csatlakozni az internethez a szükséges fájlok letöltéséhez. Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e az internethez, majd kattintson az „Újra” gombra az újbóli próbálkozáshoz.
Legalább egy szerepkör, szerepkör-szolgáltatás vagy szolgáltatás telepítése meghiúsult.
A forrásfájlok nem találhatók. Próbálja meg újból telepíteni a szerepköröket, szerepkör-szolgáltatásokat vagy szolgáltatásokat a „Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása varázsló” egy új munkamenetében. A varázsló Megerősítés oldalán kattintson az „Alternatív forrás elérési útjának megadása” elemre a telepítéshez szükséges forrásfájlok érvényes helyének megadásához. Olyan helyet kell megadni, amelyhez a célkiszolgáló számítógépfiókja hozzá tud férni.
0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Hibakód: 0x800F0906
Hiba: 0x800f0906
0x800F081F
A forrásfájlok nem találhatók.
A „Forrás” mezőben adja meg azon fájlok helyét, amelyek a szolgáltatás visszaállításához szükségesek. A forráshely megadásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő weboldalt: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
A DISM-naplófájl a következő helyen található: C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
Hibakód: 0x800F081F
Hiba: 0x800F081F
0x800F0907
A DISM meghiúsult. A rendszer nem hajtott végre műveletet.
További információkat a naplófájlban talál.
A DISM-naplófájl a következő helyen található: C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
A hálózati házirend-beállítások miatt a Windows nem tudott csatlakozni az internethez a kért módosítások végrehajtásához szükséges fájlok letöltéséhez. További információért lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Hibakód: 0x800F0907
Hiba: 0x800F0907
Hivatkozások
A .NET-keretrendszer 3.5-ös verziónak az Ön környezetében történő telepítésének megtervezéséhez tekintse meg a Microsoft .NET-keretrendszer 3.5 telepítési szempontok című műszaki dokumentációt.
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 2734782 - Utolsó ellenőrzés: 06/30/2015 17:01:00 - Verziószám: 5.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 8.1 Pro for EDU, Windows 8.1 with Bing

 • kbquadrantinstall kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink kbcip kbconsumer KB2734782
Visszajelzés