Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Az Exchange 2000 Server által használt TCP/UDP-portok

A cikket archiválták. A továbbiakban a tartalma már nem frissül, csak jelenlegi állapotában lesz elérhető.
Összefoglaló
Tűzfalak beállítása és kommunikációs problémák megoldásakor hasznos lehet, ha ismeri az Exchange 2000 Server és az Exchange 2000 Conferencing Server által használt TCP/UDP portokat. A cikk röviden ismerteti a leggyakrabban használt portokat, protokollokat és szolgáltatásokat. Előfordulhat, hogy a lista nem teljes.
További információ
 • Protokoll: LDAP
  Port (TCP/UDP): 389 (TCP)
  Leírás: Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) – az Active Directory, az Active Directory Connector és a Microsoft Exchange Server 5.5 könyvtára használja.
 • Protokoll: LDAP/SSL
  Port (TCP/UDP): 636 (TCP)
  Leírás: SSL-en (Secure Sockets Layer) keresztüli LDAP. Az SSL engedélyezése esetén a küldött és fogadott LDAP adatok titkosítva vannak. Az SSL engedélyezéséhez telepítsen egy számítógép-tanúsítványt a tartományvezérlőn vagy az Exchange Server 5.5 rendszert futtató számítógépen.
 • Protokoll: LDAP
  Port (TCP/UDP): 379 (TCP)
  Leírás: A Site Replication Service (SRS – Helyreplikációs szolgáltatás) a 379-es TCP-portot használja.
 • Protokoll: LDAP
  Port (TCP/UDP): 390 (TCP)
  Leírás: Ha az Exchange Server 5.5 egy Microsoft Windows 2000 Active Directory tartományvezérlőn fut, az LDAP protokoll konfigurálásához másik portként a 379-es TCP-port ajánlott annak ellenére, hogy nem szabványos LDAP-port.
 • Protokoll: LDAP
  Port (TCP/UDP): 3268 (TCP)
  Leírás: Globális katalógus. A Windows 2000 Active Directory globális katalógus (amely valójában egy tartományvezérlő „szerepkör”) figyeli a 3268-as TCP portot. A globális katalógussal kapcsolatba hozható hibák elhárításakor az LDP segédprogramban használja a 3268-as portot.
 • Protokoll: LDAP/SSL
  Port (TCP/UDP): 3269 (TCP)
  Leírás: SSL-en keresztüli globális katalógus. SSL titkosítású adatokat küldhetnek és fogadhatnak azok az alkalmazások, amelyek egy globáliskatalógus-kiszolgáló 3269-es TCP-portját használják. Ha az SSL támogatására kíván konfigurálni egy globális katalógust, telepítsen rajta egy számítógép-tanúsítványt.
 • Protokoll: IMAP4
  Port (TCP/UDP): 143 (TCP)
  Leírás: Az Internet Message Access Protocol 4-es verzióját „szabványokon alapuló” ügyfélprogramok – például a Microsoft Outlook Express és a Netscape Communicator – használhatják az e-mail kiszolgáló elérésére. Az IMAP4 a Microsoft Internet Information Service (IIS) felügyeleti szolgáltatásán (Inetinfo.exe) fut, és lehetővé teszi az ügyfelek számára az Exchange 2000 adattárolója elérését.
 • Protokoll: IMAP4/SSL
  Port (TCP/UDP): 993 (TCP)
  Leírás: Az SSL-en keresztüli IMAP4 a 993-as TCP-portot használja. Az Exchange 2000 kiszolgálón telepítenie kell egy számítógép-tanúsítványt ahhoz, hogy támogassa az SSL-en keresztüli IMAP4 (vagy bármely más) protokollt.
 • Protokoll: POP3
  Port (TCP/UDP): 110 (TCP)
  Leírás: A Post Office Protocol 3-as verzióját „szabványokon alapuló” ügyfélprogramok – például az Outlook Express és a Netscape Communicator – használhatják az e-mail kiszolgáló elérésére. Az IMAP4 protokollhoz hasonlóan a POP3 is a Microsoft Internet Information Service (IIS) felügyeleti szolgáltatásán (Inetinfo.exe) fut, és lehetővé teszi az ügyfelek számára az Exchange 2000 adattárolója elérését.
 • Protokoll: POP3/SSL
  Port (TCP/UDP): 995 (TCP)
  Leírás: SSL-en keresztüli POP3. Az SSL-en keresztüli POP3 engedélyezéséhez telepítsen egy számítógép-tanúsítványt az Exchange 2000 kiszolgálón.
 • Protokoll: NNTP
  Port (TCP/UDP): 119 (TCP)
  Leírás: A Network News Transport Protocol, más néven Usenet protokoll lehetővé teszi a „szabványokon alapuló” ügyfélprogramok számára, hogy elérjék az adattárolóban található nyilvános mappákat. Az IMAP4 és a POP3 protokollhoz hasonlóan az NNTP is az IIS felügyeleti szolgáltatásától függ.
 • Protokoll: NNTP/SSL
  Port (TCP/UDP): 563 (TCP)
  Leírás: SSL-en keresztüli NNTP. Az SSL-en keresztüli NNTP engedélyezéséhez telepítsen egy számítógép-tanúsítványt az Exchange 2000 kiszolgálón.
 • Protokoll: HTTP
  Port (TCP/UDP): 80 (TCP)
  Leírás: A Hyper-Text Transfer Protocol elsődlegesen a Microsoft Outlook Web Access (OWA) által használt protokoll, emellett azonban néhány felügyeleti művelet elvégzését is lehetővé teszi az Exchange System Manager segédprogramban. A HTTP alkalmazása a webes közzététel szolgáltatáson (W3Svc) keresztül történik, és az IIS felügyeleti szolgáltatásán fut.
 • Protokoll: HTTP/SSL
  Port (TCP/UDP): 443 (TCP)
  Leírás: SSL-en keresztüli HTTP. Az SSL-en keresztüli HTTP engedélyezéséhez telepítsen egy számítógép-tanúsítványt az Exchange 2000 kiszolgálón.
 • Protokoll: SMTP
  Port (TCP/UDP): 25 (TCP)
  Leírás: A Simple Mail Transfer Protocol az e-mail átvitel alapja az Exchange 2000 programban. Az SMTP szolgáltatás (SMTPSvc) az IIS felügyeleti szolgáltatásán fut. Az IMAP4, POP3, NNTP és HTTP protokolloktól eltérően az Exchange 2000 rendszerben az SMTP nem használ külön portot a biztonságos kommunikációhoz (SSL), hanem a Transport Layer Security (TLS) néven ismert „sávon belüli biztonsági alrendszert” alkalmazza.
 • Protokoll: SMTP/SSL
  Port (TCP/UDP): 465 (TCP)
  Leírás: SSL-en keresztüli SMTP. A 465-ös TCP-port az általános gyakorlat szerint az SSL protokoll segítségével történő biztonságos SMTP kommunikációhoz van fenntartva. Az IMAP4, POP3, NNTP és HTTP protokolloktól eltérően azonban az Exchange 2000 rendszerben az SMTP nem használ külön portot a biztonságos kommunikációhoz (SSL), hanem a Transport Layer Security (TLS) néven ismert „sávon belüli biztonsági alrendszert” alkalmazza. A TLS protokoll Exchange 2000 rendszeren való működésének engedélyezéséhez telepítsen egy számítógép-tanúsítványt az Exchange 2000 kiszolgálón.
 • Protokoll: SMTP/LSA
  Port (TCP/UDP): 691 (TCP)
  Leírás: A Microsoft Exchange Routing Engine (más néven RESvc) az útválasztó kapcsolatállapotának adatait figyeli a 691-es TCP-porton. Az Exchange 2000 rendszer az útválasztó kapcsolatállapotának adatait az üzenetek irányításához használja, és rendszeres időközönként frissíti az útválasztási táblát. Az útválasztási állapotadatok átadása az Exchange 2000 kiszolgálók között a kapcsolatállapot-algoritmus (LSA) segítségével történik. Az algoritmus a hálózati technológia Open Shortest Path First (OSPF) nevű protokollján alapul, és a kapcsolatállapotra vonatkozó adatokat közvetíti az útválasztó csoportok között az SMTP-n keresztüli X-LSA-2 parancs segítségével. Az algoritmus az útválasztási csoportban Transmission Control Protocol (TCP) alapú kapcsolatot használ a 691-es porthoz.A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
  260995 Az Exchange 2000 Server fő átviteli összetevőinek definíciója (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 • Protokoll: RVP
  Port (TCP/UDP): 80 (TCP)
  Leírás: Az RVP az Exchange 2000 Instant Messaging (azonnali üzenetküldő) szolgáltatás alapja. Amikor az RVP kommunikáció megkezdődik a 80-as TCP-porttal, a kiszolgáló gyorsan beállít egy új kapcsolatot az ügyfélprogramhoz az 1024-es felett elhelyezkedő időszakos TCP-porton. Mivel ez a port nem ismert előre, az Instant Messaging szolgáltatás tűzfalon keresztüli futtatásának engedélyeztetésekor problémák léphetnek fel.
 • Protokoll: IRC/IRCX
  Port (TCP/UDP): 6667 (TCP)
  Leírás: Az Internet Relay Chat (IRC) a csevegéshez használt protokoll. Az IRCX a Microsoft által biztosított kiterjesztett verzió. Az IRC legáltalánosabb portja a 6667-es TCP-port, azonban a 7000-es TCP-portot is gyakran használják.
 • Protokoll: IRC/SSL
  Port (TCP/UDP): 994 (TCP)
  Leírás: SSL-en keresztüli IRC (vagy csevegési) protokoll. Az Exchange 2000 rendszer nem támogatja az SSL-en keresztüli IRC vagy IRCX protokollt.
 • Protokoll: X.400
  Port (TCP/UDP): 102 (TCP)
  Leírás: Az ITU-T X.400 ajánlása valójában az elektronikus üzenetkezelő rendszerre (MHS) vonatkozó javaslatokat rögzíti. A TCP/IP alapú hálózaton keresztüli OSI kommunikációt ismertető IETF RFC-1006 definiálja a 102-es TCP-portot. A 102-es TCP-portot az Exchange üzenetátviteli ügynöke (MTA) használja a többi, az X.400 protokollnak megfelelő üzenetátviteli ügynökkel való kommunikációhoz.
 • Protokoll: MS-RPC
  Port (TCP/UDP): 135 (TCP)
  Leírás: A Microsoft Remote Procedure Call a távoli eljáráshívások Microsoft általi megvalósítása. A 135-ös TCP-port ténylegesen csak a távoli eljáráshívás Lokátor szolgáltatása, amely az adott kiszolgálón futó, távoli eljáráshívásokra alkalmas szolgáltatások nyilvántartójaként működik. Az Exchange 2000 programban az útválasztási csoport összekötője SMTP helyett távoli eljáráshívást használ, ha a célhídfőkiszolgálón Exchange 5.5 fut. Ezenkívül néhány felügyeleti művelet végrehajtásához is szükséges a távoli eljáráshívás (RPC). Amikor a tűzfalat beállítja a távoli eljáráshívások engedélyezésére, a 135-ös porton kívül sok más portot is engedélyeznie kell.
 • Protokoll: T.120
  Port (TCP/UDP): 1503 (TCP)
  Leírás: Az ITU-T ajánlása, a T.120 rögzíti az adatkonferenciát definiáló javaslatokat. Az adatkonferenciát a kiszolgálóoldalon a konferenciahívási technológia szolgáltatójaként működő Multipoint Control Unit (MCU) eszköz – amely az Exchange Conferencing Services (ECS) egyik összetevője – valósítja meg. Az adatkonferenciát a kiszolgálóoldalon a Microsoft NetMeeting program valósítja meg csevegés, alkalmazások megosztása, faliújság és fájlok átvitele formájában.
 • Protokoll: ULS
  Port (TCP/UDP): 522 (TCP)
  Leírás: A User Locator Service a konferenciahívást bonyolító ügyfélprogramok – például a NetMeeting – internetes címtárszolgáltatásának egyik típusa. Az Exchange 2000 Server és az Exchange 2000 Conferencing Server nem alkalmaz ULS szolgáltatást, hanem az Active Directory-t használja címtárszolgáltatásra (a 389-es TCP-porton).
 • Protokoll: H.323 (Video)
  Port (TCP/UDP): 1720 (TCP)
  Leírás: Az ITU-T ajánlása, a H.323 definiálja a multimédiás kommunikációt. Az 1720-as TCP-port a H.323 (video) hívásbeállítási port. Az ügyfél csatlakozását követően a H.323 kiszolgáló egy új, dinamikus UDP-portot állít be az adattovábbításhoz.

  161931 Az MTA üzenetátviteli ügynök TCP/IP-portjának beállítása az X.400 protokoll szerinti kommunikációhoz és távoli eljáráshívások (RPC) figyeléséhez (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
  A H.323 alapú videokonferenciát a kiszolgálóoldalon a konferenciatechnológiát biztosító Exchange Conferencing Services (ECS) szolgáltatás Multipoint Control Unit (MCU) eszköze valósítja meg. Az ügyféloldali megvalósítást a NetMeeting program végzi megjelenítés formájában.
 • Protokoll: Audio
  Port (TCP/UDP): 1731 (TCP)
  Leírás: A hangkonferencia ugyanolyan módon engedélyezett, mint a H.323 alapú videokonferencia az Exchange 2000 Server programban. Miután az ügyfél csatlakozott a 1731-es TCP-porthoz, a kiszolgáló egy új, dinamikus portot állít be az adattovábbításhoz.
 • Protokoll: DNS
  Port (TCP/UDP): 53 (TCP)
  Leírás: A Domain Name System (DNS) a Windows 2000 Active Directory és az Exchange 2000 Server összes szolgáltatásának és funkciójának az alapja. A DNS-problémák rendszerre gyakorolt hatását nem szabad alábecsülni. Egy szolgáltatási probléma felmerülése esetén mindig érdemes ellenőrizni a megfelelő névfeloldást.
globális katalógus infrastruktúra-főkiszolgáló inetinfo exe
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 278339 - Utolsó ellenőrzés: 12/05/2015 22:31:04 - Verziószám: 4.3

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Conferencing Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB278339
Visszajelzés