Útmutató: A licenckiszolgáló keresési folyamatának felülbírálása a Windows Server 2003 Terminal Services rendszerben

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani a beállításjegyzéket. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
Összefoglaló
A cikk a licenckiszolgáló keresési folyamatának Windows Server 2003 Terminal Services rendszerben történő felülbírálását ismerteti.
További információ
Figyelmeztetés: A beállításszerkesztővel (korábbi nevén Rendszerleíróadatbázis-szerkesztővel) vagy más eszközzel helytelenül módosított beállításjegyzék komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja.
Ha azt szeretné, hogy egy adott tartományban vagy webhelyen ugyanazon licenckiszolgáló szolgáljon ki több Windows Terminal Services kiszolgálót, a beállításjegyzéket úgy is beállíthatja, hogy egy adott licenckiszolgálóra hivatkozzon. Megadhatja, hogy a naplózási műveletekhez a terminálszolgáltatások összes kiszolgálója ugyanazt a licenckiszolgálót használja, noha a terminálszolgáltatások kiszolgálói és a licenckiszolgáló nem feltétlenül kell, hogy ugyanabban a tartományban legyen. A Microsoft a terminálkiszolgálók licenckezelésével kapcsolatos problémák megelőzése végett a LicenseServers beállításkulcs (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) használatát javasolja.

Megjegyzés: A licenckiszolgálóknak és a terminálkiszolgálóknak ugyanabban a tartományban kell elhelyezkedniük, de az is megoldás, ha a kiszolgálók más-más, ám egymás által megbízhatónak tekintett tartományokban vannak.

Megjegyzés: Ha eltérő erdőben vagy munkacsoportban elhelyezkedő licenckiszolgálókat választ, gyorsjavítást kell telepítenie. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
905687 Erdőben működő, Windows Server 2003-alapú terminálkiszolgáló nem tud licencet beolvasni más erdőbeli licenckiszolgálóról (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Erdőben működő, Windows Server 2003-alapú terminálkiszolgáló nem tud licencet beolvasni más erdőbeli licenckiszolgálóról.

Megjegyzés: A beállításjegyzéket érintő művelet helye és módszere a Microsoft Windows 2000 rendszerben megismerthez képes megváltozott.

Egy adott licenckiszolgáló kijelöléséhez hajtsa végre az alábbi műveleteket, majd lépjen ki a Beállításszerkesztő segédprogramból.
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, a megjelenő párbeszédpanel Megnyitás mezőjébe írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a következő kulcsot a beállításjegyzékben, és kattintson rá:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters
 3. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Kulcs parancsra.
 4. Adja az új kulcsnak a LicenseServers nevet.
 5. Keresse meg a következő kulcsot a beállításjegyzékben, és kattintson rá:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters\LicenseServers
 6. Minden olyan licenckiszolgáló esetén, amelyre a terminálkiszolgálónak hivatkoznia kell, mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, és kattintson a Kulcs parancsra.
 7. Adja az új kulcsnak a kiszolgálónév nevet (a kiszolgálónév összetevő a használni kívánt licenckiszolgáló NetBIOS-neve), majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

  Megjegyzés: Az új kulcs neve a következők bármelyike lehet, feltéve, hogy a név a licenckiszolgálót jelöli:
  • a kiszolgáló NetBIOS-neve
  • a kiszolgáló teljesen minősített tartományneve (FQDN)
  • a kiszolgáló IP-címe
 8. Indítsa újra a számítógépet.
Egy adott licenckiszolgáló megadásával a rendszergazdáknak lehetőségük nyílik arra, hogy az adott webhelyen üzemelő licenckiszolgáló mellett ugyanazon webhely más és más tartományaiban található terminálkiszolgálókat definiáljanak. Ennek köszönhetően a terminálkiszolgálóknak nem kell minden egyes tartományhoz külön helyi licenckiszolgálót keresniük, hanem használhatják a rendszergazda által beállítottat.

A terminálszolgáltatások kiszolgálói jelenleg saját tartományukon belüli licenckiszolgálókkal működnek együtt, ezért arra kényszerülhetnek, hogy nagytávolságú hálózati (WAN) kapcsolaton keresztül keressenek licenckiszolgálót még abban az esetben is, ha ugyanazon a helyen egy másik tartományban már működik ilyen licenckiszolgáló. Az előzőekben leírt módszerrel átjárhatóvá válnak a tartományok a licenckövetés és a naplózási műveletek céljából. A Microsoft Windows 2000 rendszer egy másik beállításkulccsal határozza meg a használandó licenckiszolgálót.

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
239107 A Windows 2000 rendszer Terminálszolgáltatások modulja elsődleges licenckiszolgálójának beállítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Properti

ID Artikel: 279561 - Tinjauan Terakhir: 08/25/2006 14:41:00 - Revisi: 9.1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbinfo KB279561
Tanggapan