Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Tartalomjegyzék létrehozása szöveg megjelölésével a Word programban

Összefoglaló
A szakmai dokumentumok egyik leggyakoribb szolgáltatása a tartalomjegyzék. A Microsoft Word programban a tartalomjegyzéket egyszerűen létrehozhatja, csak meg kell jelölnie a megfelelő szót vagy szócsoportot, és azt stílusok nélkül a tartalomjegyzékhez adhatja.

A tartalomjegyzék a kezdő szavak kiemelésére szolgáló funkció használatával is létrehozható. A címsorstílust ilyenkor bármilyen kezdő szövegre (a bekezdés vagy mondat első vagy első néhány szavára) alkalmazhatja. A kezdő szavak kiemelésére szolgáló funkció segítségével létrehozhat olyan bekezdést, amelynek egy része címsorstílussal van formázva, és szerepel a tartalomjegyzékben, a többi része azonban normál szöveg, és nem része a tartalomjegyzéknek. A cikkből megtudhatja, hogy az új szolgáltatással hogyan hozhat létre tartalomjegyzéket.

back to the top

Tartalomjegyzék létrehozása

A Word programban egy bekezdés szövegének részéből is létrehozhat tartalomjegyzéket, nem kell az egész bekezdésnek szerepelnie benne. A kezdő szavak kiemelésére szolgáló funkció segítségével a tartalomjegyzékbe szánt szöveget címsorstílussal együtt jelölheti meg.

Tartalomjegyzék beszúrásához tegye az alábbiakat:
 1. Indítsa el a Word programot, és nyissa meg a dokumentumot.
 2. Kattintson egy üres bekezdésre, ahová a tartalomjegyzéket be szeretné szúrni.
 3. Mutasson a Beszúrás menü Hivatkozások pontjára, majd kattintson a Tárgymutató és tartalomjegyzék parancsra.

  Megjegyzés: A Microsoft Office Word 2007 vagy a Word 2010 programban a Hivatkozások lapon kattintson a Tartalomjegyzék csoport Tartalom elemére. Kattintson a Tartalomjegyzék beszúrása parancsra.
 4. Kattintson a Tartalomjegyzék fülre, majd a Tagolás eszköztár megjelenítése gombra.

  Megjegyzés: A Word 2007 és a Word 2010 programban ezt a lépést hagyja ki.
 5. A Tárgymutató és tartalomjegyzék párbeszédpanelen adja meg a tartalomjegyzék beállításait, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés: A Word 2007 vagy a Word 2010 programban a Tartalomjegyzék párbeszédpanelen adja meg a tartalomjegyzék kívánt beállításait, majd kattintson az OK gombra.
Megjegyzés: Ha a dokumentumban nem jelölte meg a tartalomjegyzékként használni kívánt szöveget, a tartalomjegyzék helyett az alábbi hibaüzenet jelenik meg a dokumentumban.
Hiba! Nem találhatók tartalomjegyzék-bejegyzések.
back to the top

A tartalomjegyzékként használni kívánt szöveg megjelölése

A következő lépésben a kezdő szavak kiemelésére szolgáló funkció segítségével megjelölheti a tartalomjegyzékként használni kívánt szöveget címsorstílusokkal együtt. A megjelölés módszerei az alábbiak.

back to the top

Kezdő szavak kiemelése címsorstílusokkal

 1. Válassza ki a dokumentum azon kezdő szövegét, amelyet tartalomjegyzékként szeretne használni. A bekezdésben lehet például egy kezdő szöveg, amely a bekezdés további részét ismerteti. Ha az alábbi bekezdésből például a „Fattyú- és árvasorok” szavakat szeretné a tartalomjegyzékben használni, jelölje ki ezeket, és hajtsa végre a további lépéseket.
  Fattyú- és árvasorok: A fattyúsor egy bekezdés utolsó sora, amely egymagában kerül egy új oldal tetejére. Az árvasor egy bekezdés első sora, amely egymagában kerül az előző oldal aljára.
 2. A Formázás eszköztár Stílus listájából válassza ki a megfelelő címsort.

  Megjegyzés: A Word 2007 vagy a Word 2010 programban a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában válassza ki a megfelelő címsorstílust.
 3. A tartalomjegyzék frissítéséhez kattintson a Tagolás eszköztár Tartalomjegyzék frissítése gombjára.

  Megjegyzés: A Word 2007 vagy a Word 2010 programban a Hivatkozások lap Tartalomjegyzék csoportjában kattintson a Frissítés gombra.
 4. A Tartalomjegyzék frissítése párbeszédpanelen jelölje be a Teljes jegyzék frissítése választógombot, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés: A Word 2007 vagy a Word 2010 programban a Tartalomjegyzék frissítése párbeszédpanelen jelölje be a Teljes jegyzék frissítése választógombot.
Ha a Szokásos eszköztáron a Minden látszik gombra kattint, megfigyelheti, hogy a bekezdésben nincsenek olyan speciális karakterek, amelyek a kezdő szavak szövegre alkalmazott kiemelését jeleznék. A címsorszintűként formázott szöveg azonban megjelenik a dokumentum tartalomjegyzékében. Mivel a program nem használ bekezdésjelölőket és egyéb elemeket, a folyamat gördülékeny. A Word ehhez egy új szolgáltatást használ, amelynek neve „Csatolt karakterstílusok”.

A dokumentum bevezető részére alkalmazott stílus címsorstílusként jelenik meg, de valójában csatolt karakterstílus. Amikor a Word 2002 vagy újabb programban a bekezdés egy részére alkalmaz bekezdésstílust, a következő történik:
 • A program létrehoz egy rejtett karakterstílust, amely az alkalmazott bekezdésstílussal azonos karaktertulajdonságokkal rendelkezik.
 • A program alkalmazza a karakterstílust a kiválasztott szövegre.
MEGJEGYZÉS: A csatolt karakterstílussal létrehozott rejtett karakterstílus a Stílus legördülő listában jelenik meg, amikor a dokumentumot a Word egy korábbi verziójával nyitja meg. Ha a dokumentumot a Word egy korábbi verziójával menti, a stíluselválasztó funkciója elvész.

A rejtett karakterstílus megtekintéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Formátum menü Formázás felfedése parancsára.

  Megjelenik a Formázás felfedése ablaktábla.

  Megjegyzés: A Formázás felfedése ablaktábla megjelenítéséhez a Word 2007 vagy a Word 2010 programban hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. A Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson A Stílusok ablak megjelenítése gombra.
  2. A Stílusok ablakban kattintson a Stílusfelügyelő ikonra.
  3. Kattintson a Formázás felfedése ikonra.
 2. Jelölje ki a szöveget a dokumentumban, és figyelje meg, hogy a Formázás felfedése ablaktáblában a pontos formázási adatok jelennek meg.
 3. Jelölje ki a szöveget, amelyre a karakterstílust alkalmazta, és figyelje meg, hogy a szöveg karakterstílusként jelenik meg a Formázás felfedése ablaktáblában. A csatolt stílus címsorkarakterként jelenik meg a Formázás felfedése ablaktáblában. A tényleges karakterstílus rejtett marad a Stílusok és formázás ablaktáblában és a Formázás eszköztár Stílus legördülő listájában.
A csatolt karakterstílushoz bármely bekezdésstílus használható. Így létrehozhat a szöveg törzsével pontosan megegyező bekezdésstílust, és alkalmazhatja a bekezdés egy részére. Ezzel a tartalomjegyzékként használt szöveg pontosan megegyezik a bekezdés szövegével, feltéve, hogy a tartalomjegyzék beállításait úgy módosította, hogy a kezdő szöveg stílusát használja.

back to the top

Stíluselválasztó használata címsorstílusokkal

A stíluselválasztó a Word 2003 és a Word 2002 új szolgáltatása. A stíluselválasztó kódok segítségével a következőket hajthatja végre:
 • A címsorstílusokat a bekezdés egyetlen szavára vagy kifejezésére alkalmazhatja annak érdekében, hogy a tartalomjegyzékben csak az adott szó vagy kifejezés jelenjen meg.
 • Egy bekezdésben két stílust alkalmazhat a kezdő bekezdés tartalomjegyzékben való megjelenítése érdekében.
 • A kezdő szövegre vázlatszinteket alkalmazhat annak érdekében, hogy csak a kezdő szöveg szerepeljen a tartalomjegyzékben.
 • A vázlatszinteket a bekezdés egyetlen szavára vagy kifejezésére alkalmazhatja annak érdekében, hogy a tartalomjegyzékben csak az adott szó vagy kifejezés jelenjen meg.
A stíluselválasztó rejtett jelölés a bekezdésben, amely a dokumentumban alkalmazott stílusok között található. A stíluselválasztó láthatóvá tételéhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.
 2. A Megjelenítés lap Formázási jelek csoportjában jelölje be a Minden jelölőnégyzetet.
A Stíluselválasztó szolgáltatás használatához a Stíluselválasztó gombot hozzá kell adnia az eszköztárhoz:
 1. Kattintson az Eszközök menü Testreszabás parancsára.
 2. Kattintson a Parancsok fülre, majd a Kategóriák listában kattintson a Minden parancs elemre.
 3. A Parancsok listában keresse meg a StíluselválasztóBeszúrása elemet, és húzza a Formázás eszköztárra. Kattintson a Bezárás gombra.
Megjegyzés: A Stíluselválasztó gomb eszköztárhoz adásához az Office Word 2007 vagy a Word 2010 programban hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Microsoft Office gombra, majd A Word beállításai gombra.
 2. Kattintson a Testreszabás elemre.
 3. A Választható parancsok helye listában kattintson a Minden parancs elemre.
 4. A parancsok listájában kattintson a Stíluselválasztó elemre, és kattintson a Felvétel, majd az OK gombra.

Mielőtt a címsorstílust alkalmazza a szövegre, szúrja be a stíluselválasztót. Ezt az alábbi szakaszokban ismertetett módszerekkel teheti meg.

„A” módszer: A bekezdés egy szavának vagy kifejezésének hozzáadása a tartalomjegyzékhez a stíluselválasztó használatával:
 1. Amikor a beírás során a bekezdés olyan szavához vagy kifejezéséhez ér, amelyet használni szeretne a tartalomjegyzékben, kattintson a Stíluselválasztó gombra. Amikor a Stíluselválasztó gombra kattint, a beszúrási pont az elválasztó jobb oldalára kerül, és folytathatja a beírást.
 2. Írja be a tartalomjegyzékben használni kívánt szót vagy kifejezést, és kattintson ismét a Stíluselválasztó gombra.
 3. Jelölje meg a tartalomjegyzékbe felvenni kívánt szót vagy kifejezést, és a Formázás eszköztár Stílus legördülő listájából válassza ki a megfelelő címsort.
A két stíluselválasztó között található szó vagy kifejezés bekerül a tartalomjegyzékbe.

„B” módszer: A stíluselválasztó beszúrása két meglévő bekezdés közé:

Ha a stíluselválasztót két meglévő bekezdés közé szúrja be, az első bekezdés lesz a kezdő szöveg, amely megjelenik a tartalomjegyzékben, a második bekezdés pedig a szöveg többi része, amely nem jelenik meg a tartalomjegyzékben. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Hozzon létre két bekezdésnyi szöveget. A tartalomjegyzékként használni kívánt szöveg az első, a többi szöveg pedig a második bekezdésben legyen.
 2. A beszúrási pontot helyezze az első bekezdésbe, majd kattintson a Stíluselválasztó gombra.

  A két bekezdés egyetlen bekezdésnek látszik, és az első bekezdés végén található bekezdésjelet a program stíluselválasztóvá alakítja. Így egyetlen összetett bekezdés jön létre, amely Vázlat nézetben két különálló bekezdésnek látszik, de amelyet a program egyetlen bekezdésként nyomtat.
 3. Jelölje ki az elválasztótól balra található szöveget, és a Formázás eszköztár Stílus listájából válassza ki a megfelelő címsort.
A tartalomjegyzékben csak a címsorstílussal formázott kezdő rész (az első bekezdés) jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: A stíluselválasztó a rejtett bekezdésjel speciális változata. Ezért a Word 2002 programban vagy a Word későbbi verzióiban létrehozott, stíluselválasztót tartalmazó dokumentumok a Word 2000 és a Microsoft Word 97 programban ugyanúgy jelennek meg, ha a Formázási jelek csoportban nem jelöli be a Minden jelölőnégyzetet. Ha a Word korábbi verzióiban a Formázási jelek csoportban bejelöli a Minden jelölőnégyzetet, a stíluselválasztó rejtett bekezdésjel normál bekezdésjelként jelenik meg, és a dokumentum lapjait a program újraszámozza.

Ha a Word 2002 programban létrehozott, stíluselválasztót tartalmazó dokumentumokat a Word korábbi verziójával tekinti meg, a Formázási jelek csoportban ne jelölje be a Minden jelölőnégyzetet.

back to the top

Címsor eltávolítása tartalomjegyzékből

Ha egy címsort el szeretne távolítani a tartalomjegyzékből, a megjelölt szövegre új bekezdésstílust alkalmazhat:
 1. Jelölje meg a szöveget, és a Formázás eszköztár Stílus listájából válassza ki a megfelelő címsort. (A címsorstílus eltávolításához válassza a Normál elemet.)
 2. A tartalomjegyzék frissítéséhez kattintson a Tagolás eszköztár Tartalomjegyzék frissítése gombjára.

  Megjegyzés: A Word 2007 vagy a Word 2010 programban a Hivatkozások lap Tartalomjegyzék csoportjában kattintson a Frissítés gombra.
 3. A Tartalomjegyzék frissítése párbeszédpanelen jelölje be a Teljes jegyzék frissítése választógombot, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés: A Word 2007 vagy a Word 2010 programban a Tartalomjegyzék frissítése párbeszédpanelen jelölje be a Teljes jegyzék frissítése választógombot.
MEGJEGYZÉS: A kívánt bekezdésstílus egész bekezdésre való alkalmazásával nem távolítja el a stílust. Jelölje ki a tartalomjegyzékben szereplő pontos szöveget, és alkalmazza az új stílust.

back to the top
Hivatkozások
A tartalomjegyzék szövegformázás módosítása nélküli létrehozásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
285050 Vázlatszintek használata tartalomjegyzék létrehozásához Word 2003 és Word 2002 programban (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
Az oldalszám nélküli tartalomjegyzék-bejegyzések létrehozásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
319821 Oldalszám nélküli tartalomjegyzék-bejegyzések létrehozása a Microsoft Office Word programban (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
back to the top
OfficeKBHowTo inf WD2002 WD2003 WD2007
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 285059 - Utolsó ellenőrzés: 03/06/2013 13:51:00 - Verziószám: 1.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2010

 • kbexpertisebeginner kbtable kbnewfile kbhowtomaster KB285059
Visszajelzés