Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Fejezetek, függelékek és oldalak számozása fejezet- és függelékcímsorokat is tartalmazó Word-dokumentumokban


A cikk Microsoft Word 97 alkalmazásra vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke: 196962 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.).
A cikk Microsoft Word 2000 alkalmazásra vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke: 212173 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.).

TARTALOMJEGYZÉK

Összefoglaló
A cikk részletesen ismerteti, hogy miként hozhatók létre különböző számozási rendszerek olyan dokumentumokban, amelyek fejezet- és függelékcímsorokat is tartalmaznak.

A Microsoft Word nem támogatja több címsorszámozási rendszer használatát egyetlen dokumentumon vagy fődokumentumon belül. Fejezet- és függelékcímsorokat is tartalmazó dokumentumok esetén a címsorokban nem használható ugyanaz a szintű címsorstílus.

a lap tetejére

1. példa: Fejezetcímsorok és függelékcímsorok

Fejezet- és függelékcímsorokat is tartalmazó dokumentumok szerkesztésekor különböző szintű címsorstílusok használatával különféle számozási formátumokat alkalmazhat az egyes szakaszokra. Tegyük fel például, hogy meg szeretné határozni a következőhöz hasonló fejezet- és függelékcímsorok számozását:
Első fejezet: Az első fejezet címe

Második fejezet: A második fejezet címe

Függelék A: Az első függelék címe

Függelék B: A második függelék címe
Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Formátum menü Felsorolás és számozás parancsára, majd a Többszintű fülre.

  Megjegyzés: A Microsoft Office Word 2007 alkalmazásban kattintson a Kezdőlap lap Többszintű lista gombjára.
 2. Jelöljön ki egy stílust, például a következőt: 1. fejezet (az utolsóként megjelenő stílus). Kattintson a Testreszabás gombra.

  Megjegyzés: A Word 2007 alkalmazásban kattintson az Új többszintű lista definiálása parancsra.
 3. A Szint listában válassza a 7 értéket.
 4. Írja be a Számformátum mezőbe a Függelék szót, majd nyomja le a szóközbillentyűt a „Függelék” szó után.
 5. A Számozás listában válassza az A, B, C, ... elemet.

  Megjegyzés: A Számformátum mezőben a Függelék A kifejezésben az „A” betű kiemelve jelenik meg.
 6. A Számformátum mezőben írjon be egy szóközt a „Függelék A” kifejezés után.
 7. Kattintson az Egyebek gombra.
 8. A Stílushoz rendelés legördülő listában válassza a Címsor 7 elemet, majd kattintson az OK gombra.
Ezt követően a Címsor 1 stílust alkalmazhatja minden olyan bekezdésre, amely fejezetstílus, és a Címsor 7 stílust alkalmazhatja minden olyan bekezdéshez, amely függelékcím.

Megjegyzés: A címsorstílusokhoz előre definiált bekezdés- és karakterformázási tulajdonságok tartoznak. Előfordulhat, hogy a kívánt megjelenés érdekében módosítania kell ezeket a stílusokat a Formátum menü Stílusok és formázás parancsával.

a lap tetejére

2. példa: Fejezetek és függelékek oldalszámainak beszúrása

A fenti címsorstílusokkal használható „1-1, A-1” típusú oldalszámok beszúrásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Győződjön meg arról, hogy a dokumentum tartalmaz valamilyen töréspontot. Általában Oldaltörés típusú töréspontra van szükség. A töréspont elválasztja egymástól a fő dokumentumterületet és a függelékeket tartalmazó részt. Ha nincs töréspont a két dokumentumterület között, vigye a kurzort a függelék feletti üres területre, majd hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Kattintson a Beszúrás menü Töréspont parancsára.
  2. A Töréspont beszúrása párbeszédpanel Szakasztörés csoportjában jelölje be az Új oldal választógombot, majd kattintson az OK gombra.
  Megjegyzés: A Word 2007 alkalmazásban kattintson a Beszúrás lap Oldaltörés gombjára.
 2. Formázza az oldalszámokat úgy, hogy azok tartalmazzák a fejezetek számozását is. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Helyezze a beszúrási pontot az első fejezetcímet tartalmazó oldalra.
  2. Kattintson a Beszúrás menü Oldalszámok parancsára.

   Megjegyzés: A Word 2007 alkalmazásban kattintson a Beszúrás lap Oldalszám gombjára.
  3. Adja meg az oldalszám kívánt elhelyezkedését az Oldalak számozása párbeszédpanel beállításai segítségével. Kattintson a Formátum gombra.

   Megjegyzés: A Word 2007 alkalmazásban kattintson a Formázás, oldalszámozás parancsra.
  4. Jelölje be a Fejezetszámokkal együtt jelölőnégyzetet.
  5. A Fejezet kezdő stílusa listában válassza a Címsor 1 elemet, majd kattintson az OK gombra.
  6. Kattintson az OK gombra az Oldalszámozás párbeszédpanelen.
 3. Ha az oldalszámokat úgy szeretné formázni, hogy azokban a függelékek számozása is szerepeljen, hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Helyezze a beszúrási pontot az első függelékcímet tartalmazó oldalra.
  2. Kattintson a Beszúrás menü Oldalszámok parancsára.

   Megjegyzés: A Word 2007 alkalmazásban kattintson a Beszúrás lap Oldalszám gombjára.
  3. Adja meg az oldalszám kívánt elhelyezkedését az Oldalak számozása párbeszédpanel beállításai segítségével. Kattintson a Formátum gombra.

   Megjegyzés: A Word 2007 alkalmazásban kattintson a Formázás, oldalszámozás parancsra.
  4. Jelölje be a Fejezetszámokkal együtt jelölőnégyzetet.
  5. A Fejezet kezdő stílusa listában válassza a Címsor 7 elemet.
  6. A Számozás módja csoportban jelölje be a Kezdő sorszám választógombot, majd válassza az 1 értéket, hogy minden fejezet vagy szakasz az 1-es számmal kezdődjön.
  7. Kattintson kétszer az OK gombra a dokumentumhoz való visszatéréshez.
a lap tetejére

3. példa: Testreszabott tartalomjegyzék létrehozása

Testreszabott, a fejezeteket és a függelékeket is tartalmazó, illetve a megadott oldalszámozási stílust alkalmazó tartalomjegyzék létrehozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Helyezze a beszúrási pontot a tartalomjegyzék kívánt helyére.
 2. Mutasson a Beszúrás menü Hivatkozás pontjára, majd kattintson a Tárgymutató és tartalomjegyzék parancsra.

  Megjegyzés: A Word 2007 alkalmazásban kattintson a Hivatkozás lap Tartalom gombjára, majd a Tartalomjegyzék beszúrása parancsra.
 3. Kattintson a Tartalomjegyzék fülre.
 4. Kattintson a Beállítások gombra.
 5. A TJ szint mezők közül a Címsor 7 stílusnévtől jobbra lévő mezőbe írja be az 1 értéket.

  Ezzel a Word a Címsor 7 stílust 1. szintű bejegyzésként kezeli a tartalomjegyzékben.
 6. Kattintson az OK gombra.
 7. Kattintson az OK gombra a Tárgymutató és tartalomjegyzék párbeszédpanelen.
a lap tetejére
wd2002 wd2003 wd2007 OfficeKBHowTo start renumber incorrect number style different initial reset inf
Svojstva

ID članka: 290953 - posljednja izmjena: 02/21/2008 13:41:00 - verzija: 2.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbnumbering kbfaq kbexpertisebeginner KB290953
Povratne informacije
t>