Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Szöveg számokká alakítása az Excel alkalmazásban

Az Office 2003 támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette az Office 2003 terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Összefoglaló
A lépésenkénti útmutató azt ismerteti, hogyan lehet szöveget tartalmazó cellákat számokat tartalmazó cellává alakítani. 

Ha egy másik programban (például a dBASE vagy a Lotus 1-2-3 alkalmazásban) létrehozott vagy egy nagyszámítógépről letöltött fájlt importál, előfordulhat, hogy a Microsoft Excel egyes számokat szövegként fog felismerni.  

Emiatt egyes függvények, például a SZUM és az ÁTLAG figyelmen kívül fogják hagyni az ezekben a cellákban található értékeket. Ezekben a szöveges karakterláncokban az átalakítani kívánt számokon kívül tényleges szöveg is előfordulhat.

Szöveg átalakítása számokká

Egy munkafüzetben szöveg számokká való alakításához használja a cikk későbbi részében ismertetett módszerek valamelyikét (1–7. módszer).

Megjegyzés A módszerek mindegyike feltételezi, hogy minden cella számformázását már Általánosra módosította. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Az Excel 2003 alkalmazásban a Formátum menüben kattintson a Cellák parancsra. Excel 2007 vagy újabb használata esetén kattintson a menüszalag Betűtípus szakaszának jobb alsó részén található nyílra a Cellák formázása párbeszédpanel megnyitásához.
 2. A Szám lap Kategória listájában kattintson az Általános elemre, majd kattintson az OK gombra.

1. módszer: A Hiba gomb használata

Ha a számokat szövegként megjelenítő cellák bal felső sarkában egy hibajelző található, hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Kattintson a hibajelzőt tartalmazó cellára.
 2. Kattintson a cella mellett található hiba gombra, majd a helyi menüben kattintson az Átalakítás számmá lehetőségre.

2. módszer: Az értékek újbóli beírása a cellákba

Az értékek újbóli beírásához a cellákba, hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Kattintson a Formátum menü Cellák elemére, majd kattintson a Szám lapra a cellák számformátumának módosításához.
 2. Írja be újra a számokat.


3. módszer: Szerkesztés közvetlenül a cellában

A közvetlenül a cellákban történő szerkesztéshez hajtsa végre a következő lépéseket:

Excel 2003 esetén

 1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.
 2. A Szerkesztés lapon jelölje be a Szerkesztés közvetlenül a cellában jelölőnégyzetet. Kattintson az OK gombra.
 3. Kattintson duplán a formázni kívánt cellára, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
 4. Kattintson a cella mellett található hiba gombra, majd a helyi menüben kattintson az Átalakítás számmá parancsra.

Excel 2007 esetén

 1. Kattintson az Office gombra, kattintson Az Excel beállításai lehetőségre, majd a Speciális elemre.
 2. A Szerkesztés beállításai területen jelölje be a Közvetlen szerkesztés engedélyezése a cellákban jelölőnégyzetet. Kattintson az OK gombra.
 3. Kattintson duplán a formázni kívánt cellára, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
 4. Kattintson a cella mellett található hiba gombra, majd a helyi menüben kattintson az Átalakítás számmá parancsra.

Excel 2010 esetén


 1. Kattintson a Fájl lapra, kattintson Az Excel beállításai lehetőségre, majd a Speciális elemre.
 2. A Szerkesztés beállításai területen jelölje be a Közvetlen szerkesztés engedélyezése a cellákban jelölőnégyzetet. Kattintson az OK gombra.
 3. Kattintson duplán a formázni kívánt cellára, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
 4. Kattintson a cella mellett található hiba gombra, majd a helyi menüben kattintson az Átalakítás számmá parancsra.

4. módszer: Az Irányított beillesztés parancs használata

Az Irányított beillesztés parancs használatához hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Valamelyik üres cellába írja be az 1 értéket.
 2. Győződjön meg arról, hogy a cella, amelybe az 1 értéket beírta, számként van formázva.
 3. Jelölje ki azt a cellát, amelybe az 1 értéket beírta, majd kattintson rá a jobb gombbal, és válassza a Másolás parancsot.
 4. Jelölje ki a számokká alakítandó értékeket tartalmazó cellákat.
 5. Kattintson a jobb gombbal, majd válassza az Irányított beillesztés lehetőséget.
 6. Jelölje be a Művelet csoport Szorzás választógombját, majd kattintson az OK gombra.
back to the top a lap tetejére

5. módszer: Rejtett karakterek és szóközök eltávolítása

Ez a módszer akkor használható a legjobban, ha az adatok egyetlen sorba vagy oszlopba vannak rendezve. Ez a módszer a KIMETSZ függvény és a TISZTÍT függvény használatával eltávolítja a fájllal esetleg importált felesleges szóközöket és nem nyomtatott karaktereket. A következő példa azt feltételezi, hogy az adatok az A oszlopban találhatók, és az 1. sorban kezdődnek ($A$1). A példa alkalmazásához tegye a következőket:
 1. Szúrjon be egy oszlopot az A oszloptól jobbra. Ehhez kattintson a jobb gombbal a B oszlop fejlécére, majd kattintson a Beszúrás parancsra.
 2. A beszúrt oszlop első cellájába (B1) írja be a következőket:
  $B$1:  =ÉRTÉK(KIMETSZ(TISZTÍT(A1)))					
 3. A B oszlopban jelölje ki az A oszlopban adatokat tartalmazó celláktól jobbra eső cellákat.
 4. Mutasson a Szerkesztés menü Kitöltés pontjára, majd kattintson a Lefelé parancsra.

  Az új oszlop az A oszlopban lévő szöveget tartalmazza.
 5. Miközben a fenti tartomány ki van jelölve, kattintson a Szerkesztés menü Másolás parancsára. (Excel 2007 vagy újabb használata esetén kattintson a menüszalag Másolás ikonjára.)
 6. Jelölje ki az A1 cellát. Excel 2003 vagy korábbi használata esetén a Szerkesztés menüben kattintson az Irányított beillesztés parancsra. Excel 2007 vagy újabb használata esetén a menüszalagon kattintson a Beillesztés parancs alatt található lefelé mutató nyílra, majd kattintson az Irányított beillesztés lehetőségre. A Beillesztés csoportban jelölje be az Értéket választógombot, majd az OK gombra kattintva illessze be ismét az A oszlop tetejére az átalakított értékeket.
 7. A B oszlop törléséhez jelölje ki az oszlopot, és kattintson a Szerkesztés menü Törlés parancsára.
Az A oszlopban korábban szereplő szöveg most már szám formátumú.

Megjegyzés Előfordulhat, hogy a módszer nem távolítja el az összes nem nyomtatott üres karaktert. Például a Chr$(160) üres karakter nem lesz eltávolítva.

6. módszer: Visual Basic for Applications eljárás használata

A Microsoft csak szemléltetési célból ad közre programozási példákat, és azokra sem közvetlen, sem közvetett jótállást nem vállal, beleértve többek között a forgalomba hozhatóságot és az adott célra való megfelelőséget is. A cikk feltételezi, hogy az olvasó jártas a bemutatott programozási nyelvben, valamint az eljárások létrehozására és a velük kapcsolatos hibakeresésre szolgáló eszközök használatában. A Microsoft támogatási szakemberei segítséget nyújthatnak egy-egy adott eljárás funkciójának megértésében, de funkcióbővítési célból nem módosítják a példákat, és nem készítenek az egyéni igényeknek megfelelő eljárásokat.   

Hozzon létre egy Visual Basic for Applications makrót a számok újbóli megadásához a kijelölt cellában vagy cellatartományban. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Az Alt + F11 billentyűkombináció lenyomásával indítsa el a Visual Basic Editor alkalmazást.

2. Kattintson az Insert (Beszúrás) menü Module (Modul) parancsára.

3. Az új modulba írja be a következő kódot:

Sub Értékek_megadása()

 For Each xCell In Selection

 Selection.NumberFormat = "0.00" 'Megjegyzés: A "0.00" a helyiértékek számát határozza meg. 

 xCell.Value = xCell.Value

 Next xCell

End Sub


4. Az ALT+F11 billentyűkombináció lenyomásával váltson át az Excelre.

5. Jelölje ki az átalakítani kívánt cellákat, ha még nincsenek kijelölve.

6. Excel 2003 használata esetén mutasson az Eszközök menü Makró pontjára, és kattintson a Makrók parancsra. A Makrónév listában kattintson az Értékek_megadása, majd a Futtatás parancsra.

Excel 2007 vagy újabb használata esetén kattintson a Fejlesztőeszközök menüre, majd a Makrók elemre. A Makrónév listában kattintson az Értékek_megadása, majd a Futtatás parancsra.

7. módszer: A Szövegből oszlopok parancs használata

Ez a módszer akkor használható a legjobban, ha az adatok egyetlen sorba vagy oszlopba vannak rendezve. A következő példa azt feltételezi, hogy az adatok az A oszlopban találhatók, és az 1. sorban kezdődnek ($A$1). A példa alkalmazásához tegye a következőket:
 1. Jelölje ki a szöveget tartalmazó cellák egy oszlopát.
 2. Az Adatok menüben vagy menüszalagon kattintson a Szövegből oszlopok lehetőségre.
 3. Az eredeti adat típusa területen kattintson a Tagolt lehetőségre, majd kattintson a Tovább gombra.
 4. A Határoló jelek területen jelölje be a Tabulátor jelölőnégyzetet, és kattintson a Tovább gombra.
 5. Az oszlop adattípusa területen kattintson az Általános elemre.
 6. Kattintson az Irányított gombra, és adja meg a Tizedesjel és az Ezreselválasztó megfelelő beállításait. Kattintson az OK gombra.
 7. Kattintson a Befejezés gombra.
 MEGJEGYZÉS: A formázás szöveget fog megjeleníteni, de a típusa számra lett módosítva, így a képletek számként fogják felismerni.

Hivatkozások
Ha többet szeretne tudni a cellaformázásról, kattintson a Súgó menü A Microsoft Excel súgója lehetőségére, írja be a cellák formázása kifejezést az Office Segéd vagy a Válasz varázsló szövegmezőjébe, majd a témakörök megjelenítéséhez kattintson a Keresés gombra.
A cikkben említett, harmadik felektől származó termékek a Microsofttól független gyártók termékei, melyek teljesítményére és megbízhatóságára a Microsoft sem törvényi, sem másféle garanciát nem vállal.
back to the top
prb  xl2003 xl2007 xl2010
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.
Svojstva

ID članka: 291047 - posljednja izmjena: 08/01/2012 16:52:00 - verzija: 1.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbhowto kbconversion KB291047
Povratne informacije
>